KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO

77 40 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHỆP KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRUNG HIẾU Lớp: DH08TY Ngành: Bác sĩ thú y Niên khóa: 2008-2013 Tháng 08/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN TRUNG HIẾU KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO Khóa luận đệ trình để đáp ứng Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh Tháng 08/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sin viên thực tập: Nguyễn Trung Hiếu Tên luận văn: “Khảo sát thời gian bảo quản số môi trường tinh dịch heo” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày……………………… Giáo viên hướng dẫn ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh ii LỜI CẢM TẠ Kính thành ghi ơn Cha, mẹ sinh thành, giáo dưỡng, lo lắng động viên để có ngày hơm Chân thành ghi ơn ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật – Khoa Chăn Ni Thú Y Cùng tồn thể quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đã tạo điều kiện học tập, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập trường Chân thành cảm tạ PGS.TS Dương Nguyên Khang tập thể thầy cô, nhân viên trại thực nghiệm trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Cảm ơn Tập thể lớp DH08TY, tất người thân bạn bè, chia sẽ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học thực đề tài tốt nghiệp Nguyễn Trung Hiếu iii TÓM TẮT Đề tài thực từ ngày 01/03/2013 đến ngày 01/07/2013 trại thực nghiệm chăn nuôi heo thuộc Trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với mục đích khảo sát thời gian bảo quản số môi trường tinh dịch heo Nghiên cứu chia làm phần: • Phần 1: Khảo sát thời gian bảo quản loại môi trường KIEV, BTS, MODENA tinh dịch heo hoạt lực A = 0,5 • Phần 2: Khảo sát thời gian bảo quản thêm gelatine, cysteine vào môi trường tốt phần kết có tốt hay khơng Thí nghiệm theo dõi hoạt lực A = 0,5 A = Kết thu sau: • Phần 1: Thời gian bảo quản tinh dịch hoạt lực A=0,5 môi trường MODENA dài nhất, môi trường BTS môi trường KIEV, cụ thể: MODENA (35,08 giờ)> BTS (21,92 giờ)> KIEV (10,38 giờ) Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 • Phần 2:  Thời gian bảo quản trung bình mơi trường hoạt lực A=0,5 M (30 giờ) > M+G (28,5 giờ) > M+G+C (24,75 giờ).Sự khác biệt ý nghĩa mặt thống kê với P>0,05  Thời gian bảo quản trung bình mơi trường hoạt lực A=0 M (49 giờ) > M+G (41,5 giờ) > M+G+C (37 giờ) Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với P
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO , KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO , SỰ THÀNH THỤC TÍNH DỤC, Bảng 2.3Thể tích tinh dịch, tỷ lệ tinh trùng, tinh thanh và nồng độ tinhtrùng trung bình ở một số loài vật nuôi, Nghiên cứu “Phẩm chất tinh dịch của lợn đực giống ngoại Yorkshire và Landrace nuôi tại Vĩnh Phúc”., Dụng cụ và hóa chất, Bảng 3.3Công thức môi trường trong phần 1, Thời gian bảo quản của 3 môi trường KIEV, BTS, MODENA trên tinh dịch heo đến khi hoạt lực A = 0,5, Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đến khi hoạt lực A = 0,5, Thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C trên tinh dịch heo đến khi hoạt lực A = 0, Biểu đồ 4.3 So sánh thời gian bảo quản của 3 môi trường M, M+G, M+G+C đến khi hoạt lực A = 0, TÀI LIỆU THAM KHẢO, KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn