Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:29

Tuần: 24 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC VOI NHÀ I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Rèn kỹ đọc thành tiếng: - Đọc trơi chảy tồn Ngắt nghỉ - Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật Rèn kỹ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ: khựng lại, rú ga, thu lu - Hiểu ý nghĩa: Voi rừng nuôi dạy thành voi nhà làm nhiều việc có ích giúp người * Giáo dục cho HS kĩ sống bản: - Ra định - Ứng phó với căng thẳng II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Tranh minh hoạ nội dung đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A - Kiểm tra cũ - học sinh nối tiếp đọc “Voi nhà” trả lời câu hỏi nội dung B - Bài Giới thiệu Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a)Luyện đọc câu - Học sinh nối tiếp đọc câu - phát từ khó - luyện đọc từ khó b) Đọc đoạn trước lớp - Hướng dẫn học sinh đọc số câu văn dài - Học sinh đọc giải c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm Tìm hiểu - Học sinh đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi + Vì người xe phải ngủ đêm rừng? ( Vì xe bị sa xuống vũng lầy…) + Mọi người lo lắng voi đến gần xe? ( Mọi người voi đập tan xe ) + Theo em voi rừng định phá xe có nên bắn khơng? (GV giúp em :Khơng nên bắn voi lồi thú quý hiếm…) + Con voi giúp họ nào? (Voi quặp chặt vòi vào đầu xe,co lơi mạnh…) + Tại người nghĩ gặp voi nhà? (Vì voi nhà khơng tợn, phá phách…) Luyện đọc lại C- Củng cố, dặn dò - Giáo viên tóm tắt nội dung - Về nhà: luyện đọc lại kể lại câu chuyện cho người thân nghe ...- Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a)Luyện đọc câu - Học sinh nối tiếp đọc câu - phát từ khó - luyện đọc từ khó b) Đọc đoạn trước lớp - Hướng dẫn học sinh đọc. .. xe,co lơi mạnh…) + Tại người nghĩ gặp voi nhà? (Vì voi nhà khơng tợn, phá phách…) Luyện đọc lại C- Củng cố, dặn dò - Giáo viên tóm tắt nội dung - Về nhà: luyện đọc lại kể lại câu chuyện cho người... voi đến gần xe? ( Mọi người voi đập tan xe ) + Theo em voi rừng định phá xe có nên bắn khơng? (GV giúp em :Khơng nên bắn voi lồi thú quý hiếm…) + Con voi giúp họ nào? (Voi quặp chặt vòi vào đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn