NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TĂNG TRƯỞNG CỦA OLIGOALGINATE CHẾ TẠO BẰNG BỨC XẠ TRÊN TẢO Spirulina platensis

72 57 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:11

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC         KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TĂNG TRƯỞNG CỦA OLIGOALGINATE CHẾ TẠO BẰNG BỨC XẠ TRÊN TẢO Spirulina platensis Ngành học CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực NGUYỄN THỊ ANH THƯ Niên khóa 2009 - 2013     Tháng 6/2013   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC         TĨM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP     NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TĂNG TRƯỞNG CỦA OLIGOALGINATE CHẾ TẠO BẰNG BỨC XẠ TRÊN TẢO Spirulina platensis     Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS NGUYỄN THỊ KIM LINH NGUYỄN THỊ ANH THƯ TS LÊ QUANG LUÂN Tháng 6/2013   LỜI CẢM ƠN Với lòng tha thiết, lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến gia đình, quý thầy cô, tất người thân bạn bè: Tôi thành thật cảm ơn ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM, thầy trưởng môn thầy cô môn Công Nghệ Sinh Học giúp đỡ suốt bốn năm học trường tạo điều kiện tốt cho thực tập phòng thí nghiệm Tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Quang Luân cô Nguyễn Thị Kim Linh, người tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ, truyền đạt cho lửa lòng đam mê để đúc kết lại thành ngày hôm Đặt biệt xin gửi lời cảm ơn đến chị Uyên, chị Trang, chị Bích giúp đỡ tơi thời gian tơi làm luận văn Cảm ơn người bạn mà yêu thương: bạn Hằng, thành viên lớp DH09SH, bạn bè, đặc biệt nhóm K8 giúp đỡ, lắng nghe động viên thời gian làm đề tài Con xin cảm ơn Cha, Mẹ người sinh ra, nuôi dưỡng dạy dỗ trưởng thành, người bên cạnh con, ủng hộ con, động viên vượt qua tất khó khăn thử thách sống Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian,…khóa luận tơi chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý từ quý thầy cô bạn để luận văn hồn thiện ` Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng năm 2013 Nguyễn Thị Anh Thư i   TÓM TẮT TảoSpirulina platensis phát sử dụng người từ nhiều kỷ trước Nhờ có thành phần dinh dưỡng đa dạng an toàn làm thực phẩm nên sinh khối tảo Spirulina dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho người, ứng dụng lĩnh vực khác y học, mỹ phẩm… Do đó, việc tạo chất tăng trưởng có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường giá thành thấp để bổ sung vào môi trường nuôi cấy tảo vấn đề đáng quan tâm Mặt khác, phát triển ngành công nghệ xạ đưa loại chất tăng trưởng có nguồn gốc từ rong biển với tên gọi Oligoalginate chứng minh có ứng dụng rộng rãi nông nghiệp, y học công nghệ sinh học Alginate có khối lượng phân tử (Mw) ban đầu khoảng 904 kDa chiếu xạ trực tiếp dạng bột khoảng liều xạ 100 - 1000 kGy để cắt mạch chế tạo chế phẩm Oligoalginate Kết cho thấy Mw Alginate bị giảm liều chiếu xạ gia tăng Các mẫu Alginate sau chiếu xạ sử dụng để nghiên cứu hiệu ứng tăng trưởng tảo Spirulina platensis Toàn mẫu Alginate chiếu xạhiệu ứng tốt đến sinh trưởng phát triển tảo mẫu Oligoalginate có Mw ~ 13,6 kDa có tác dụng tăng sinh khối mức 74,9% hàm lượng chất khô mức 7,95 So với đối chứng không xử lý, bổ sung Oligoalginate khoảng nồng độ từ 40 - 120 ppm gia tăng có ý nghĩa mặt thống kê sinh khối tươi hàm lượng chất khô nồng độ bổ sung tối ưu xác định khoảng 100 ppm Oligoalginate cho hiệu ứng tăng trưởng tốt bổ sung vào môi trường nuôi tảo ngày thứ Chế phẩm Oligoalginate cho thấy sản phẩm có tiềm triển vọng lớn cho sản xuất sinh khối tảo             ii   SUMMARY Nguyen Thi Anh Thu, June 2013 “STUDY ON GROWTH PROMOTION EFFECT OF OLIGOALGINATE PREPARED BY RADIATION ON ALGAE Spirulinaplatensis” Advisors: Nguyen Thi Kim Linh, MSc Le Quang Luan, PhD AlgaeSpirulina platensishas been discovered and used by human in many centuries ago Since they has a complete nutrient in us content and safety for food using, Spirulinaplatensis has been use as nutrient food and applied in others fields such as medicine, cosmetic, etc Therefore, the preparation of natural and growth promoter, enviroment friendly and low cost growth promotion is being interesting by scientists.The plant growth promotion Oligoalginate originated from sea weed was successfully prepared by radiation processing and this product was widely applied in agriculture, medicine and biotechnology Alginate with molecular weight Mw ~ 904 kDa was directly irradiated in powder state at dose range of 100 - 1000 kGy for degradation and preparation of Oligoalginate product The result showed that the Mw of alginate was decresed by the increasing of irradiation dose The degraded alginate were used to study its effectiveness as growth promotion for algae namely Spirulina platensis All of irradiated alginate displayed an positive effect on the growth of metioned algea and the oligoalginate with Mw ~ 13.6 kDa promoted the fresh biomass to 74.9% and dried matter content to 7.9% compared to those of the untreated control In a comparision to the control, the supplementations of oligoalginate at the concentration from 40 to 120 showed a significant increase to be about 100 ppm Algae show best growth on day of culture The Oligoalginate showed as a very potential and promising product for biomass production of algae Keywords: Spirulina platensis, Alginate, Oligoalginate, Irradiation, y-ray       iii   MỤC LỤC       Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt .ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng .vii Danh sách hình viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu .2 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tảo Spirulina platensis 2.1.1 Lịch sử phát tảo Spirulina platensis .3 2.1.2 Tình hình nghiên cứu tảo lam Spirulina 2.1.3 Phân loại học 2.1.4 Phân bố 2.1.5 Hình thái cấu tạo .7 2.1.6 Đặc điểm dinh dưỡng Spirulina platensis 2.1.7 Đặc điểm sinh sản tảo Spirulina platensis 10 2.1.8 Thành phần dinh dưỡng Spirulina platensis 10 2.1.9 Các yếu tố ảnh hưởng lên phát triển Spirulina .16 2.1.10 Ứng dụng Spirulina platensis 17 2.2 Alginate 19 2.2.1 Lịch sử phát triển 19 2.2.2 Khái niệm Alginate 19 2.2.3 Cơng thức cấu tạo tính chất Alginate .19 2.2.4 Ứng dụng Alginate 22 iv   2.3 Oligoalginate 22 2.3.1 Giới thiệu Oligosaccharide .22 2.3.2 Giới thiệu Oligoalginate 23 2.3.3 Các phương pháp chế tạo 24 2.3.4 Ứng dụng Oligoalginate 26 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 27 3.2 Vật liệu, hóa chất, thiết bị 27 3.2.1 Vật liệu 27 3.2.2 Hóa chất 27 3.2.3Dụng cụ thí nghiệm .28 3.3 Phương pháp nghiên cứu .28 3.3.1 Thí nghiệm 1: Chế tạo Oligoalginate công nghệ xạ 28 3.3.2 Thí nghiệm 2: Hiệu ứng Oligoalginate theo liều xạ .29 3.3.3 Thí nghiệm 3: Hiệu ứng tăng trưởng Oligoalginate theo nồng độ .31 3.3.4 Thí nghiệm 4: Hiệu ứng tăng trưởng Oligoalginate theo ngày .32 3.4 Xử lí số liệu 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Chế tạo Oligoalginate công nghệ xạ .35 4.2 Hiệu ứng tăng trưởng Alginate chiếu xạ tảo theo liều xạ 36  4.3 Hiệu ứng Oligoalginate theo nồng độ tảo Spirulina platensis 40  4.4 Hiệu ứng tăng trưởng Oligoalginate nồng độ tối ưu theo ngày 43  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45  5.1 Kết luận 45  5.2 Đề nghị 46  TÀI LIỆU THAM KHẢO 46     v   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT     Ctv Cộng tác viên FAO Food Argricultural Organization GPC Gel Permeation Chromotography (Sắc ký cột rây phân tử) HLCK   IAEA   Hàm lượng chất khô International Atomic Energy Agency (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) LHQ Liên Hiệp Quốc Mw Khối lượng phân tử NPU Net protein utilization SVĐC So với đối chứng                             vi   DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1Thành phần acid amin tảo Spirulina 12 Bảng 2.2Một số loại acid béo Spirulina 13 Bảng 2.3 Hàm lượng sắc tố tự nhiên sinh khối S platensis 13 Bảng 2.4 Hàm lượng vitamin Spirulina so với nhu cầu hàng ngày 14 Bảng 2.5 Khoáng nguyên tố vết Spirulina 15 Bảng 3.1 Thành phần môi trường Zarrouk 27 Bảng 3.2 Thành phần dung dịch vi lượng A5 28 Bảng 3.3 Các nghiệm thức khảo sát thí nghiệm 28 Bảng 3.4 Các nghiệm thức khảo sát thí nghiệm 29 Bảng 3.5 Các nghiêm thức khảo sát thí nghiệm 31 Bảng 3.6 Các nghiệm thức thí nghiệm 32 Bảng 4.1 Kết thống kê so sánh tảo Spirulina sau ngày liều xạ 38 Bảng 4.2 Kết thống kê so sánh tảo Spirulina sau ngày theo nồng độ 41  Bảng 4.3 Kết thống kê so sánh tảo sau ngày theo thời gian bổ sung 43                           vii   DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ mơ tả tiến hành thí nghiệm 30 Hình 4.1Sự suy giảm khối lượng phân tử củaAlginate theo liều xạ 35 Hình 4.2Alginate Nhật 36 Hình 4.3Kết OD sau ngày liều xạ khác 36 Hình 4.4Sinh khối tươi sau ngày liều xạ khác 37 Hình 4.5Sinh khối khơ sau7 ngày liều xạ khác 37 Hình 4.6 Tảo ni cấy liều khác 39 Hình 4.7Kết ODsau7 ngày ni cấy nồng độ 40 Hình 4.8Sinh khối tươi sau7 ngày nồng độ 40 Hình 4.9Sinh khốikhơsau7 ngày nồng độ .41 Hình 4.10Tảo ni cấy có bổ sung Oligoalginate nồng độ khác 42 Hình 4.11 Tảo ni cấy có bổ sung Oligoalginate theo ngày 44     viii   22 Albersheim, P., Darvil, A G 1985 Oligosaccharins Science American, 253, 44 - 50 23 Amber Cain, Raveender Vannelaand L Keith Woo2007 Cyanobacteria as a biosorbent for mercuric ion.Bioresource Technology, 99 (14), 6578 -6586 24 Brown B J., Preston J F.,and Ingan L O.1991 Cloning of Alginate Lyase Gene (alxM) and Expression in Escherichia coli Department of Chemistry 25 Chuntapa B., Powtongsook S., Menasveta P 2003 Water quality control using Spirulina platensis in shrimp culture tank.Journal of Aquaculture, pp 355 - 366 26 Godos I., Vargas V.A., Blanco S., González M.C.G., Soto R.,García-Encina P.A., Becares, E.Moz R 2010.A comparative evaluation of microalgae for the degradation of piggery wastewater under photosynthetic oxygenation.Bioresource Technology, 101(14), 5150-5158 27 Haug, A., Larsen, B., Smidrsrod, O 1966 A study of the consituation of alginic acid by partical acid hydrolysis Acta Chemica Scandivinavica 20 : 183 - 190 28 Henrikson R (1980) The nutritional composition of Spirulina, Earth food Spirulina, 28-29 29 Henrikson Robert 1994.Earth Food Spirulina Ronore Enterprise, U.S.A 30 Jacques Falquet 2008 The nutritional aspects of Spirulina, Antenna Technologies 31 Kulshreshtha A., Zacharia J A., Jarouliya U., Bhadauriya P., Prasad, G.B.K.S (2008) Spirulina in health care management Current Pharmaceutical Biotechnology, (5), 400-405 32 Larsen, B and A Haug 1971 Biosythesis of alginate: Part I - Composition and structure of alginate produced by Azotibacter vinelandii (Lipman) 33 Le Quang Luan, et al 2003 Biological effect of radiation-degraded alginate on flower plants in tissue culture Biotechnol Appl Biochem Vol 38, 283-388 34 Le Quang Luan, et al 2009 Enhancement of plant growth stimulation activity of irradiated alginate by fractionation Radiation Physics and Chemistry Vol 78, 796-799 35 Murugesan, A.G.Maheswari, S and Bagirath 2008 Biosorption of Cadmium by Live and Immobilized Cells of Spirulina Platensis.International Journal of Environmental Research, 2(3), 307-312 36 Naeem, M., Mohd Idress, Tarip Aftab, M Marsoor A Khan, Monuddin and Lalit Varshney 2011 Irradiated sodium alginate improves plant growth, physiology activities and active constuents in Mentha arvensis L Journal of Applied Pharmaceutical Science 02 : 28 - 35 37 Nguyen Quoc Hien et al 2000 Growth - promotion of plants with depolymerized alginates by irradiation Radiation Physics and Chemistry 59 : 97 - 101 38 Ogbonna James, Yoshizawa Hitoshi, Tanaka Hideo 2000 Treatment of high strength organic wastewater by a mixed culture of photosynthetic microorganisms.Journal of Applied Phycology, 12, 277 - 284 39 Olguin, J., Galicia, S., Mercado, G., and Pérez, T 2003 Annual productivity of Spirulina (Arthrospira) and nutrient removal in a pig wastewater recycling process under tropical conditions.Journal of Applied Phycology, 15(3), 249 -257 40 Phang S.M, Miah M.S., Yeoh.B.G and Hisham M.A 2000 Spirulina cultivation in digested sago starch factory wastewater J Appl Phycol, 12, 395-400 48   41 Solisio C, Lodi A, Torre P, Converti A, Del Borghi 2006 Copper removal by dry and re-hydrated biomass of Spirulina platensis.Bioresource Technology, 97, 1756-1760 42 Thanh Van, T K., Toubart, P., Cousson, A., Darvill, A G., Gollin, D J., Chelf, P., Albersheim, P 1985 Manipulation of morphogenetic pathways of tobacco explants by oligosaccharide Nature 314: 615 - 617 43 Tommerasas, K., Varum, K M., Christensen, B E., Smidsord, O 2001 Preparation and characterization of oligosaccharide produces by nitrous acid depolymerisation of chitosans Carbohydrate Reseach 333, 1, 37 - 144 Tài liệu tham khảo internet 44 Nguyễn Lân Dũng Tảo xoắn Spirulina 2012 http://blogtiengviet.net/nguyenlandung/2012/07/07/taoco_xoaorn_spirolina_1 49     PHỤ LỤC Bảng Sự suy giảm khối lượng phân tử (Mw) củaAlginate theo liều xạ Liều xạ, kGy Mw, kDa 903,846 100 112,594 200 53,176 400 32,313 600 20,974 800 15,838 1000 13,581 Bảng Kết OD ngày ni cấy có bổ sung Alginate chiếu xạ liều khác ĐC 0,142 Thời gian sinh trưởng, ngày 0,309 0,459 1,274 1,411 0,142 0,256 0,588 1,452 1,606 100 0,142 0,242 0,607 1,762 1,979 200 0,142 0,339 0,659 1,801 2,081 400 0,142 0,263 0,696 1,881 2,245 600 0,142 0,299 0,733 2,091 2,392 800 0,142 0,267 0,920 2,240 2,608 1000 0,142 0,226 1,058 2,439 2,694 Liều xạ, kGy     Bảng Sinh khối trung bình tảo tươi sau ngày thí nghiệm % SVĐC Sinh khối tươi TB (mg/10 ml) 16,98 16,73 16,85 100 19,69 19,56 19,29 19,51 115,79 20,67 20,93 20,28 20,63 122,43 22,23 22,02 22,57 22,27 132,17 24,33 24,28 24,53 24,38 144,69 26,04 26,2 26,31 26,18 155,37 28,27 28,43 28,12 28,27 167,77 29,13 29,97 29,32 29,47 174,90 Nghiệm thức Lần lặp lại 16,85 Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: kGy; nghiệm thức 3: 100 kGy; nghiệm thức 4: 200 kGy; nghiệm thức 5: 400kGy; nghiệm thức 6: 600 kGy; nghiệm thức 7: 800 kGy; nghiệm thức 8: 1000 kGy Bảng Kết trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 408.750 58.393 943.090 0.0000 Within 16 0.991 0.062 -Total 23 409.741 Coefficient of Variation = 1.06% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 50.560 16.853 0.13 0.14 3.00 58.540 19.513 0.20 0.14 3.00 61.880 20.627 0.33 0.14 3.00 66.820 22.273 0.28 0.14 3.00 73.140 24.380 0.13 0.14 3.00 78.550 26.183 0.14 0.14 3.00 84.820 28.273 0.16 0.14 3.00 88.420 29.473 0.44 0.14 -Total 24.00 562.730 23.447 4.22 0.86 Within 0.25     Bảng Kết trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu Error Mean Square = 0.06200 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5938 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 16.85 19.51 20.63 22.27 24.38 26.18 28.27 29.47 Ranked Order H G F E D C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 29.47 28.27 26.18 24.38 22.27 20.63 19.51 16.85 A B C D E F G H Bảng Sinh khối trung bình tảo khơ sau ngày thí nghiệm Lần lặp lại Sinh khối TB (mg/10 ml) 5,37 5,28 5,48 5,38 100 5,67 5,86 5,73 5,75 106,88 6,28 6,76 6,12 6,39 118,77 7,45 7,21 7,25 7,3 135,69 8,17 8,21 8,5 8,29 154,09 8,96 8,76 8,81 8,84 164,31 9,58 9,49 9,84 9,64 179,18 10,24 10,05 10,17 10,15 188,66 Nghiệm thức % SVĐC Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: kGy; nghiệm thức 3: 100 kGy; nghiệm thức 4: 200 kGy; nghiệm thức 5: 400kGy; nghiệm thức 6: 600 kGy; nghiệm thức 7: 800 kGy; nghiệm thức 8: 1000 kGy Bảng Kết trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLK) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 67.487 9.641 331.781 0.0000 Within 16 0.465 0.029 Total 23 67.952 Coefficient of Variation = 2.21%     Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 16.130 5.377 0.10 0.10 3.00 17.260 5.753 0.10 0.10 3.00 19.160 6.387 0.33 0.10 3.00 21.910 7.303 0.13 0.10 3.00 24.880 8.293 0.18 0.10 3.00 26.530 8.843 0.10 0.10 3.00 28.910 9.637 0.18 0.10 3.00 30.460 10.153 0.10 0.10 -Total 24.00 185.240 7.718 1.72 0.35 Within 0.17 Bảng Kết trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu Error Mean Square = 0.02900 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4061 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 5.380 5.750 6.390 7.300 8.290 8.840 9.350 10.15 Ranked Order G G F E D C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 10.15 9.350 8.840 8.290 7.300 6.390 5.750 5.380 A B C D E F G G Bảng Hàm lượng chất khô tảo sau ngày thí nghiệm Nghiệm thức 31,87 28,80 30,38 33,51 33,58 34,41 33,89 35,15 Lần lặp lại 31,10 29,96 32,30 32,74 33,81 33,44 33,38 33,53 32,76 29,70 30,18 32,12 34,65 33,49 34,99 34,69 Hàm lượng chất khô TB (%) 31,93 29,47 30,97 32,78 34,00 33,77 34,10 34,44 Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: kGy; nghiệm thức 3: 100 kGy; nghiệm thức 4: 200 kGy; nghiệm thức 5: 400kGy; nghiệm thức 6: 600 kGy; nghiệm thức 7: 800 kGy; nghiệm thức 8: 1000 kGy     Bảng 10 Kết trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HLCK) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 65.543 9.363 15.305 0.0000 Within 16 9.789 0.612 Total 23 75.332 Coefficient of Variation = 2.39% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 95.730 31.910 0.83 0.45 3.00 88.460 29.487 0.61 0.45 3.00 92.860 30.953 1.17 0.45 3.00 98.370 32.790 0.70 0.45 3.00 102.040 34.013 0.56 0.45 3.00 101.340 33.780 0.55 0.45 3.00 102.260 34.087 0.82 0.45 3.00 103.320 34.440 0.83 0.45 -Total 24.00 784.380 32.683 1.81 0.37 Within 0.78 Bảng 11 Kết trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu Error Mean Square = 0.6120 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.866 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 31.91 29.49 30.95 32.79 34.01 33.78 34.09 34.44 Ranked Order B C BC AB A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   = = = = = = = = 34.44 34.09 34.01 33.78 32.79 31.91 30.95 29.49 A A A A AB B BC C   Bảng 12 Kết OD sau ngày ni cấy có bổ sung Oligoalginate theo nồng độ khác thí nghiệm Nồn độ (ppm) Thời gian sinh trưởng, ngày 0,104 0,281 0,384 0,935 1,138 20 0,104 0,225 0,422 1,005 1,329 40 0,104 0,196 0,483 1,560 1,860 60 0,104 0,300 0,514 1,633 1,916 80 0,104 0,313 0,550 1,825 2,114 100 0,104 0,303 0,578 1,935 2,232 120 0,104 0,239 0,640 1,764 2,045 Bảng 13 Sinh khối trung bình tảo tươi sau ngày thí nghiệm Nghiệm thức Sinh khối TB (mg/10ml) Lần lặp lại % SVĐC 1 14,70 14,55 14,78 14,68 100 16,54 16,63 16,53 16,57 112,87 18,44 18,77 18,53 18,58 126,57 20,30 20,22 20,44 20,32 138,42 23,61 23,36 23,73 23,57 160,56 24,70 24,48 24,67 24,62 167,71 22,94 22,85 22,85 22,88 155,86 Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: nồng độ 20 ppm; nghiệm thức 3: nồng độ 40 ppm; nghiệm thức 4: 60 ppm; nghiệm thức 5: 80 ppm; nghiệm thức 6: 100 ppm; nghiệm thức 7: 120 ppm Bảng 14 Bảng trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 13 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 253.040 42.173 2666.584 0.0000 Within 14 0.221 0.016 Total 20 253.177 Coefficient of Variation = 0.62%     Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE 3.00 44.030 14.677 0.06 0.06 3.00 49.700 16.567 0.07 0.06 3.00 55.740 18.580 0.10 0.06 3.00 60.950 20.317 0.15 0.06 3.00 70.700 23.567 0.05 0.06 3.00 73.850 24.617 0.03 0.06 3.00 68.630 22.877 0.16 0.06 -Total 21.00 423.600 20.171 3.56 0.78 Within 0.13 Bảng 15 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu 13 Error Mean Square = 0.01600 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3074 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 14.68 16.57 1.580 20.32 23.57 24.62 22.88 Ranked Order F E G D B A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 24.62 23.57 22.88 20.32 16.57 14.68 1.580 A B C D E F G Bảng 16 Sinh khối trung bình tảo khơ sau ngày thí nghiệm Nghiệm thức Sinh khối TB (mg/10 ml) Lần lặp lại % SVĐC 5,11 5,13 5,15 5,13 100 5,93 6,16 6,13 6,07 118,32 7,29 7,56 7,38 7,41 144,44 8,16 7,65 7,49 7,77 151,46 8,66 8,66 8,70 8,67 169,01 9,27 9,37 9,35 9,33 181,87 8,22 8,28 8,25 8,25 160,82 Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: nồng độ 20 ppm; nghiệm thức 3: nồng độ 40 ppm; nghiệm thức 4: 60 ppm; nghiệm thức 5: 80 ppm; nghiệm thức 6: 100 ppm; nghiệm thức 7: 120 ppm     Bảng 17 Kết trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 16 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLK) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 39.051 6.522 281,929 0.0000 Within 14 0.323 0.023 -Total 20 39.374 Coefficient of Variation = 2.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 15.380 5.127 0.09 0.04 3.00 18.220 6.073 0.10 0.04 3.00 22.240 7.413 0.05 0.04 3.00 23.300 7.767 0.08 0.04 3.00 26.020 8.673 0.06 0.04 3.00 28.000 9.333 0.04 0.04 3.00 24.750 8.250 0.03 0.04 Total 21.00 157.900 7.519 1.40 0.31 Within 0.15 Bảng 18Kết trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu 16 Error Mean Square = 0.02300 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3686 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5.130 6.070 7.410 7.770 8.670 9.330 8.250 Ranked Order F E D D B A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   = = = = = = = 9.330 8.670 8.250 7.770 7.410 6.070 5.130 A B C D D E F   Bảng 19Hàm lượng chất khô tảo sau ngày theo nồng độ thí nghiệm Nghiệm thức 34,76 35,85 39,53 40,20 36,68 37,53 35,83 Lần lặp lại 35,26 37,04 40,28 37,83 37,07 38,28 36,24 34,84 37,08 39,83 36,64 36,66 37,90 36,11 Hàm lượng chất khô TB (%) 34,95 36,63 39,88 38,24 36,78 37,90 36,06 Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: nồng độ 20 ppm; nghiệm thức 3: nồng độ 40 ppm; nghiệm thức 4: 60 ppm; nghiệm thức 5: 80 ppm; nghiệm thức 6: 100 ppm; nghiệm thức 7: 120 ppm Bảng 20Kết trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu19 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (HLCK) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 46.569 7.762 12.858 0.0001 Within 14 8.451 0.604 Total 20 55.020 Coefficient of Variation = 2.09% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 104.860 34.953 0.27 0.45 3.00 109.970 36.657 0.70 0.45 3.00 119.640 39.880 0.38 0.45 3.00 114.670 38.223 1.81 0.45 3.00 110.410 36.803 0.23 0.45 3.00 113.710 37.903 0.38 0.45 3.00 108.180 36.060 0.21 0.45 -Total 21.00 781.440 37.211 1.66 0.36 Within 0.78     Bảng 21Kết trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu 19 Error Mean Square = 0.6040 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.361 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = Ranked Order 34.95 36.66 39.88 38.22 36.80 37.90 36.06 E CD A B CD BC DE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 39.88 38.22 37.90 36.80 36.66 36.06 34.95 A B BC CD CD DE E Bảng 22 Giá trị trung bình OD sau ngày ni cấy có bổ sung Oligoalginate theo ngày thí nghiệm 1 0,993 Lần lặp lại 0,996 0,967 0,985 1,839 1,844 1,901 1,861 1,914 1,941 1,950 1,935 2,227 2,266 2,252 2,248 2,345 2,337 2,355 2,345 Nghiệm thức OD Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: bổ sung ngày đầu; nghiệm thức 3: bổ sung ngày thứ 2; nghiệm thức 4: bổ sung ngày thứ 4; nghiệm thức 5: bổ sung ngày thứ Bảng 23 Giá trị trung bình sinh khối tươi sau ngày thí nghiệm Nghiệm thức Sinh khối TB (mg /10 ml) % SVĐC Lần lặp lại 1 9,66 9,34 9,66 9,55 100,00 15,68 15,62 15,66 15,65 163,87 16,21 16,44 16,47 16,37 171,41 18,12 18,21 18,35 18,23 190,89 18,86 18,79 18,92 18,86 197,49 Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: bổ sung ngày đầu; nghiệm thức 3: bổ sung ngày thứ 2; nghiệm thức 4: bổ sung ngày thứ 4; nghiệm thức 5: bổ sung ngày thứ     Bảng24Kết trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu23 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 163.741 40.935 2805.065 0.0000 Within 10 0.146 0.015 -Total 14 163.887 Coefficient of Variation = 0.77% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 28.660 9.553 0.18 0.07 3.00 46.960 15.653 0.03 0.07 3.00 49.120 16.373 0.14 0.07 3.00 54.680 18.227 0.12 0.07 3.00 56.570 18.857 0.07 0.07 -Total 15.00 235.990 15.733 3.42 0.88 Within 0.12 Bảng 25 Kết trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu 23 Error Mean Square = 0.01500 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3169 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9.550 15.65 16.37 18.23 18.86 Ranked Order E D C B A Mean Mean Mean Mean Mean   = = = = = 18.86 18.23 16.37 15.65 9.550 A B C D E   Bảng 26Giá trị trung bình sinh khối khơ sau ngày thí nghiệm Nghiệm thức Sinh khối TB (mg/10 ml) Lần lặp lại 3,63 5,54 5,74 6,61 7,23 3,54 5,54 5,73 6,41 6,83 3,48 5,73 5,62 6,49 6,84 3,55 5,61 5,7 6,5 6,96 % SVĐC 100,00 158,03 160,56 183,10 196,06 Nghiệm thức 1: Đối chứng; nghiệm thức 2: bổ sung ngày đầu; nghiệm thức 3: bổ sung ngày thứ 2; nghiệm thức 4: bổ sung ngày thứ 4; nghiệm thức 5: bổ sung ngày thứ Bảng 27Kết trắc nghiệm ANOVA bảng số liệu 26 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TLK) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 20.625 5.156 305.714 0.0000 Within 10 0.168 0.017 -Total 14 20.794 Coefficient of Variation = 2.29% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 10.650 3.550 0.08 0.07 3.00 16.810 5.603 0.11 0.07 3.00 17.080 5.693 0.06 0.07 3.00 19.510 6.503 0.10 0.07 3.00 20.900 6.967 0.23 0.07 -Total 15.00 84.950 5.663 1.22 0.31 Within 0.13     Bảng 28 Kết trắc nghiệm phân hạng bảng số liệu 26 Error Mean Square = 0.01700 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3374 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.550 5.600 5.690 6.500 6.970 Ranked Order D C C B A Mean Mean Mean Mean Mean       = = = = = 6.970 6.500 5.690 5.600 3.550 A B C C D ... khối tảo Spirulina platensis, chúng tiến hành thực đề tài Nghiên cứu hiệu ứng tăng trưởng Oligoalginate chế tạo xạ tảo Spirulina platensis 1.2 Yêu cầu Chế tạo Oligoalginate kỹ thuật xạ liều xạ. .. dụng để nghiên cứu hiệu ứng tăng trưởng tảo Spirulina platensis Toàn mẫu Alginate chiếu xạ có hiệu ứng tốt đến sinh trưởng phát triển tảo mẫu Oligoalginate có Mw ~ 13,6 kDa có tác dụng tăng sinh... nghiên cứu .28 3.3.1 Thí nghiệm 1: Chế tạo Oligoalginate công nghệ xạ 28 3.3.2 Thí nghiệm 2: Hiệu ứng Oligoalginate theo liều xạ .29 3.3.3 Thí nghiệm 3: Hiệu ứng tăng trưởng Oligoalginate
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TĂNG TRƯỞNG CỦA OLIGOALGINATE CHẾ TẠO BẰNG BỨC XẠ TRÊN TẢO Spirulina platensis , NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TĂNG TRƯỞNG CỦA OLIGOALGINATE CHẾ TẠO BẰNG BỨC XẠ TRÊN TẢO Spirulina platensis

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn