HINH 9

162 167 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:41

Giáo án Hình học Ngy son: 22 /8 /2017 Ngày dạy: 25 /8 /2017 Tiết 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nhận biết cặp tam giác vuông đồng dạng Nắm chứng minh đlý1 đlý2, thiết lập hệ thức b  ab ' ; c  ac ' ; h  b 'c ' Kĩ năng: - Có kỹ vận dụng hệ thức để giải tập Biết liên hệ thực tế với toán học để giải số tốn Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác Năng lực hướng tới: - Năng lực đặt vấn đề giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ ghi BT 2b SBT, Ê ke HS: SGK, ghi, dụng cụ học tập đầy đủ, bảng phụ nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (4’) Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hệ thức cạnh góc vng hình chiếu tương ứng (17’) - GV vẽ ABC vuông - HS vẽ vào 1, Hệ thức cạnh góc vng hình chiếu lên cạnh huyền: A lên bảng - GV giới thiệu - HS ý theo dõi, A nắm yếu tố yếu tố ABC b ? Tìm hình vẽ c h cặp tam giác vuông đồng - HS quan sát, trả lời c' dạng? b' B C b' ? Từ ABC đồng dạng a H với HAC rút - HS Tb đứng chỗ trả lời cặp đoạn thẳng tỷ lệ? Ta có: ABC ~ HBA AC BC  - Từ GV dẫn - HS nắm cách suy ABC ~ HAC HC AC ' HBA ~ HAC dắt HS tìm hệ thức hệ thức b  ab ' Định lý 1:(Sgk) b  ab 2-3 HSY đọc định - GV giới thiệu định lý b  ab ' , c  ac ' lý sgk Bài tập1: - Yêu cầu HS 6xem phần - HS đứng a, chứng minh sgk, tương tự chỗ trình bày chứng gọi HS chứng minh hệ minh, HS khác y nhận xét thức c  ac ' ? x Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học - GV giới thiệu cách c/m - HS theo dõi, đọc khác định lý Pytago sgk - GV y/c HS làm BT1 sgk GV chia lớp thành dãy, - HS hoạt động theo Ta có: a  62  82  102  10 dãy làm câu hướng dẫn GV 62 82 - Gọi HS lên bảng trình - HS Tb lên bảng x  3, 6; y   6, 10 10 bày lời giải làm - Sau HS làm xong - HS lớp nhận GV gọi HS lớp nhận xét làm bạn xét - GV nhận xét chốt lại, - HS ý theo dõi, trình bày giải mẫu ghi chép cẩn thận Hoạt động 2: Tìm hiểu Hệ thức liên quan đến đường cao (17’) - GV gọi HS đọc định lý - 2-3 HSY đọc định 2, Một số hệ thức liên quan đến sgk lý sgk đường cao: - GV hướng dẫn ghi hệ - HS ghi hệ thức vào thức Định lý 2: (Sgk) - Yêu cầu HS làm ?1 theo - HS hoạt động theo nhóm em, làm ?1 h  b 'c ' nhóm em vào bảng phụ nhóm - Sau HS làm xong, - Các nhóm lại ?1 GV thu bảng phụ đổi cho nhau, nhóm để nhận xét, sửa tham gia nhận xét, sai đánh giá nhóm bạn - Yêu cầu HS đọc ví dụ - HS nghiên cứu ví sgk dụ sgk ?Người ta tính chiều - HS yếu giải thích cao nào? cách tính Bài tập2b: (SBT) ? Kiến thức áp - HS yếu trả lời dụng để tính? HS nhận xét, bổ sung - GV nêu rõ cho HS thấy - HS ý theo dõi, việc áp dụng toán ghi nhớ cách vận học vào giải toàn dụng thực tế - GV treo bảng phụ - HS thảo luận theo tập 2b SBT, yêu cầu HS nhóm em Ta có: x  2.8  16 � x  thảo luận em bàn bàn để giải - Yêu cầu 1HS trình bày - HS Tb trình bày cách giải Gọi HS khác giải, HS lớp nhận xét, bổ sung nhận xét - GV nhận xét chốt lại, - HS ý theo dõi, trình bày giải mu ghi chộp cn thn Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học x Củng cố (3’) - Yêu cầu HS giải tập: Cho hình vẽ bên, tính x, y, z hình vẽ: Yêu cầu HS làm việc cá nhân, 1HS trình bày Gọi HS khác nhận xét x z y - GV đánh giá, kết luận Hướng dẫn nhà (3’): - Học nắm ba hệ thức học b  ab ' ; c  ac ' ; h  b 'c ' , biết biến đổi để tính tốn tất yếu tố - Làm tập 2, sgk - Đọc trước mi, chun b thc thng, compa Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học Ngày soạn: 04 /9 /2017 Ngày dạy: 06 /9 /2017 Tiết 2: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG I- MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nhận biết cặp tam giác vuông đồng dạng Nắm chứng minh đlý3 đlý4, thiết lập hệ thức bc  ah, 1  2 2 h b c Kĩ năng: - Có kỹ vận dụng hệ thức để giải tập Biết liên hệ thực tế với toán học để giải số tốn Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận xác giải toán Năng lực hướng tới: - Năng lực đặt vấn đề giải vấn đề II- CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ hình vẽ cũ hình vẽ SGK, ê ke, máy tính HS Nắm hệ thức học, thước thẳng, bảng phụ nhóm, máy tính casio III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC|: Ổn định tổ chức (1’): 12 Kiểm tra cũ: (6’) HSTb: Tính x y hình vẽ: x y Cả lớp làm vào nháp, theo dõi nhận xét GV chốt lại cho điểm 3, Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động :Tiếp cận hệ thức bc  ah (15’) - HS xem lại hình A - GV vẽ nhanh hình vẽ, nắm lại yếu btố hình vẽ sgk lên bảng c h - 2-3 HS đọc định lý - GV gọi 2-3 c' HS đọcb' B C b' định lý sgk a H ?Dựa vào hình vẽ để - HS yếu trả lời viết hệ thức đlý - HS ghi - GV chốt lại hệ thức Định lý 3: (Sgk) ghi bảng - HS hoạt động theo bc  ah - Yêu cầu HS làm ?2 nhóm em làm ?2 theo nhóm em vào bảng phụ nhóm ?2 Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học - Sau HS làm xong, GV thu bảng phụ nhóm, yêu cầu HS 12 nhận xét, sửa sai.x - GV nêu giải mẫu - Yêu cầu HS áp ydụng làm BT3/sgk theo bàn phút - Các nhóm nộp bài, Bài tập (Sgk) Tính x y hình tham gia nhận xét, vẽ: đánh giá nhóm bạn thơng qua mẫu - HS thảo luận nhóm em bàn tìm Giải: Ta có: cách giải 2 y   12  25  144  169  13 - Gọi 1HS trình bày - HS lên bảng xy  5.12 � x  5.12  5.12 �4, y 13 cách giải, yêu cầu HS trình bày, HS TB Từ hệ thức bc  ah ta có: khác nhận xét nhận xét - GV nhận xét chốt lại - HS ghi giải mẫu b2c  a h2 � b2c2   b2  c2  h2 � Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ thức - Từ hệ thức bc  ah GV dẫn dắt HS đến hệ thức cần tìm 1   (14’) h b c Định lý 4: (Sgk) 1  2 2 h b c - Yêu cầu HS đọc ví dụ sgk, GV treo bảng phụ hình sgk ? Kiến thức áp dụng để giải? - Yêu cầu 1HS trình bày, HS khác nhận xét - GV nhận xét chốt lại b2  c 1  2 �  2 2 h bc h b c 1   2 h b c - HS tham gia trả lời câu hỏi GV để phát hệ thức Ví dụ 3: (Sgk) - HS đọc ví dụ sgk, quan sát bảng phụ, Ta có: - GV u cầu HS nêu tìm hiểu cách giải 1 2.82 6.8   � h  �h  4,8 2 2 ý sgk - HS trả lời h 8 10 trình bày cách giải * Chú ý: (Sgk) HS khác nhận xét - HS ghi nhớ cách làm - HS đọc ý sgk Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học Cng c (7 ): - Hướng dẫn HS giải tập sgk: + Yêu cầu HS đọc đề bài, vẽ hình cho yếu tố biết chưa biết vào hình vẽ + Từ hình vẽ, yêu cầu HS xác định cách tính yếu tố hệ thức áp dụng: + Bài giải: h x  y  32  42  52  3.4 12 h  x  y   3.4 � h    2, x y 32 42 16 x    1,8; y    3, 5 5 Hướng dẫn nhà(2’ ) - Học nắm tất hệ thức học, biết biến đổi để tính tốn tất yếu tố - Hướng dẫn nhanh tập sgk - Làm tập 7, sgk; 5, 6, 7, sách tập - Chuẩn bị thước thẳng, compa, chuẩn bị tốt bi cho tit sau luyn Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình häc Ngày soạn: 05 /9 /2017 Ngày dạy: 08/9 /2017 Tiết 3: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố khắc sâu cho học sinh nắm hệ thức lượng tam giác vuông học Học sinh biết cách vẽ đoạn trung bình nhân hai đoạn thẳng cho trước Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ vận dụng hệ thức để giải tập Biết ứng dụng hệ thức để giải toán thực tế Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực làm tập Năng lực hướng tới: - HS vận dụng hệ thức học để giải tập liên quan II CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, phân loại tập luyện tập, thước thẳng, compa, bảng phụ vẽ hình 11, 12 Sgk; Hình 8, 9; BT7 Sgk; BT trắc nghiệm, HS: Làm tập nhà, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm, máy tính casio III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra cũ:(7’ ) x HS1: Vẽ hình, ghi lại hệ thức học? (Sau sửa sai xong lưu lại bảng) HS2: Tính x hình vẽ sau: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động : Chữa tập 8/SGK (10’) - GV treo bảng phụ hình - HS hoạt động cá nhân, Bài tập (Sgk) 11 12 btập sgk, chia lớp thành dãy, yêu cầu HS suy nghĩ làm dãy làm bài, làm phút - Sau GV gọi HS lên - HS đại diện cho dãy bảng trình bày giải lên trình bày - GV hướng dẫn lớp - HS tham gia nhận xét Hình 11: ta có: x  y  2.2 x  2.2.2  nhận xét sửa sai, làm bạn trình bày giải mẫu �y 82 Chú ý: Yêu cầu HS nói rõ ó ỏp dng h thc no Giáo viên: Toỏn hoạ - HS Tb nói rõ cách làm 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học gii áp dụng nào? Hình 12: Ta có: x 122 144  9 16 16 y  122  92  144  81  225  15 Hoạt động : Hướng dẫn HS giải BT7 SGK (8’) - GV treo bảng phụ hình 8, sgk - HS đọc hiểu btập 7, - Yêu cầu HS nói rõ cách quan sát bảng phụ Bài tập (Sgk) vẽ sgk - HS Tb đứng chỗ trả - GV nhận xét chốt lại, yêu lời, HS Tb khác nhận xét vào gợi ý sgk HS lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại, giải thích cho HS hiểu - Nắm cách vẽ đoạn cách vẽ đoạn trung bình thẳng trung bình nhân nhân x hai đoạn cho hai đoạn cho trước trước a, b Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập SBT (12’) - GV treo bảng phụ nội - HS đọc đề bài, kết hợp Bài tập (SBT) dung tập sgk để tìm hiểu đề Cho ABC vuông A, - Yêu cầu HS làm btập đường cao AH SBT theo nhóm HS hoạt động theo nhóm A Nhóm 1;3;5; làm câu a làm btập SBT Nhóm 2;4;6; làm câu b phút, trình bày giải - GV theo dõi nhóm vào bảng phụ nhóm làm B việc C H - GV thu bảng phụ - Các nhóm nộp bài, tham nhóm để hướng dẫn lớp gia nhận xét, sửa sai, đánh nhận xét, sửa sai giá làm nhóm a, Cho AH = 16; BH = 25 - GV nhận xét chốt lại đưa khác Tính AB, AC, BC, CH? giải mẫu (Nếu cần b, Cho AB = 12; BH = GV treo bảng phụ đáp án - HS ghi giải vào Tính AH, AC, BC, CH? để HS ghi chép) tập Củng cố luyện tập (5’ ) - GV hệ thống lại hệ thức học, yêu cầu HS học thuộc nắm - Treo bảng phụ tập trắc nghiệm, yêu cầu HS suy nghĩ trả lờix Giá trị x hình vẽ bên là: A, 20 B, 20 Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học C, 202 D, Hướng dẫn nhà ( 2’ ) - Học nắm hệ thức học b  ab' ; c  ac ' ; h  b'c ' ; bc  ah; 1  2 2 h b c biết biến đổi để tính tốn tất yếu tố - Làm tập sgk; 7,8,10,11,12 sách tập - Chuẩn bị tốt tập để tiết sau tiếp tục luyện tập, chuẩn bị thước thẳng Ngày soạn: 10 /9 /2017 Ngày dạy: 13/9 /2017 Tiết 4: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố khắc sâu cho học sinh nắm hệ thức lượng tam giác vuông học Kĩ năng: - Có kỹ vận dụng hệ thức để giải tập Biết liên hệ thực tế với toán học để giải số tốn Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác Năng lực hướng tới: - HS vận dụng thành thạo hệ thức tam giác vng II CHUẨN BỊ: 1.GV: Máy tính casio, ê ke, thước thẳng, bảng phụ ghi cũ BT cố HS: Làm tập nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ:(8’ ) HS1: Vẽ hình, ghi lại hệ thức học? 12 (Sau sửa sai xong lưu lại bảng) z HS2: Tìm x, y, z hình vẽ bên? Bài : x y Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động : GV hướng dẫn HS làm tập sgk (25’) - Gọi HS đọc đề Bài tập (sgk) - GV hướng dẫn phân tích tốn - 2HS yếu đọc đề bài, - GV gọi HS lên bảng vẽ lớp theo dõi sgk hình, yêu cầu lớp vẽ vào - Chú ý theo dõi nháp - HS Tb lên bảng vẽ, - GV lớp nhận xét lớp vẽ vào nháp sửa sai Giáo viên: Toỏn ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học ? Mun c/m DIL cõn ta c/m điều gì? ? Đối với ta lựa chọn cách c/m nào? - GV gọi HS đứng chỗ trình bày c/m, HS khác nhận xét - GV nhận xét chốt lại, trình bày bày mẫu lên bảng - GV tiếp tục hướng dẫn HS cách c/m câu b theo hướng phân tích lên - Sau hướng dẫn xong GV yêu cầu HS trình bày c/m vào bảng phụ nhóm - HS Tb lớp nhận xét - C/m hai cạnh hai góc - C/m hai cạnh - HS trình bày c/m, HS lớp theo dõi nhận xét - HS ý, ghi chép cẩn thận - Tham gia trả lời câu hỏi, phát cách c/m - HS hoạt động theo nhóm em, trình bày - GV thu bảng phụ nhóm c/m vào bảng phụ để nhận xét, nhóm nhóm - nhóm nộp bài, đổi cho nhóm khác đổi cho - GV nhận xét chốt lại, để nhận xét đánh giá trình bày giải mẫu - HS lớp tham gia nhận xét bạn Chứng minh: Xét ADI CDL �  DCI � (=900) DAI AD = CD (Cạnh góc vng) � �DL (Cùng phụ với I�DC ) ADI  C � ADI = CDL (c-g-c) � DI= DL hay DIL cân D Củng cố (8’ ) A - GV hướng dẫn HS làm tập 12 SBT Vì A B cách mặt đất 230 km nên OAB cân O Mặt khác, khoảng cách AB = 2200 km bán kính trái đất 6370 km nên ta có: OH  OB  HB  42350000 �6508  6370 Vậy hai vệ tinh nhìn thấy H B R O Hướng dẫn nhà (3’ ) - Học nắm hệ thức học b  ab' ; c  ac ' ; h  b 'c ' ; bc  ah; 1  2 2 h b c - Làm tập 14, 15, 16, 17 sách tập - Đọc trước mới, chuẩn bị thước thẳng, bảng ph nhúm Giáo viên: Toỏn ho 10 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học cu VD sgk sgk 4 R = .2 �33,5 cm3 Ta có V = Thể tích hình trụ là? 3 - Gv: Cho hs nghiên - Hs: Nghiên cứu Bài 30 tr124 sgk cứu đề đề sgk 3V R � R = Ta có V = 4 - Gv: Gọi hs lên bảng - Hs: Lên bảng 792 làm bài, lớp làm làm , lớp vào vào = mà V = 113 (cm ) � R = 22 - Gv: Yêu cầu Hs nhận - Hs: Nhận xét xét? Bổ sung - Gv: Nhận xét, bổ 27 = Vậy đáp án B sung cần Củng cố (15’) Cơng thức tính thể tích hình cầu? Bài 31 tr 124 sgk R 0,3 mm 6,21 dm 0,283 m 100 km hm 50 dam 0,113 1002,64 0,095 4186666 904,32 523333 mm3 dm3 m3 km3 hm3 dam3 Bài 33 tr 125 sgk d Cơng thức: V  Vậy ta có bảng sau: Loại bóng Quả bóng gơn Quả ten nít Quả bóng bàn Quả bi-a Đường kính 42,7 mm 6,5 cm 40 mm 61 mm 3 V 40,74 cm 143,72 cm 39,49 cm 118,79 cm3 V Hướng dẫn nhà (2’) -Học kĩ lí thuyết -Xem lại chữa -Làm 35, 36, 37 tr 126 sgk, 30, 32 tr 129, 130 sbt Ngày soạn: 21/4/2018 Ngày dạy: 23/4/2018 Tiết 64 : LUYỆN TẬP I-MỤC TIấU : Kin thc: Giáo viên: Toỏn ho 148 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học - Củng cố khái niệm hình cầu, cơng thức tính diện tích mặt cầu Kĩ : -HS rèn luyện kỹ phân tích đề bài, vận dụng thành thạo cơng thức tính diện tích mặt cầu thể tích hình cầu, hình trụ Thái độ : - Thấy ứng dụng công thức đời sống thực tế Năng lực hướng tới: - HS vận dụng kiến thức học để giải tập II-CHUẨN BỊ : 1.GV: Bảng phụ, mơ hình hình cầu HS:-Ơn tập cơng thức tính diện tích thể tích hình trụ, hình nón, hình cầu, thước thẳng, bút chì, máy tính bỏ túi III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (6’) *HS1: viết cơng thức tính diện tích thể tích hình cầu Ap dụng :Tính diện tích mặt cầu bóng bàn biết đường kính 4cm *HS2: chữa tập 35 SGK/126 -GV nhận xét cho điểm Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động H S Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Chữa 32 SBT/130 (5’) Bài 32 SBT/130 -HS tìm hiêủ toán Bài 32 SBT/130 GV yêu cầu học sinh tìm thể tích nửa hình cầu : hiểu toán 4 3  x  :  x Thể tích hình nhận giá -HS tính 3  trị giá trị -HS trả lời kết x x  x Thể tích hình nón A/; B/ ; C/ ; D/ 3 Vậy thể tích hình 3 x  x x 3 (cm3).Vậy chọn B Hoạt động 2: Chữa 33 SBT/130 (10’) Bài 33 /SBT Bài 33 SBT/130 GV đưa đề lên bảng -HS quan sát hình vẽ phụ tìm hiểu tốn bán kính hình cầu R a)tính tỉ số S tồn cạnh hình lập phần hính hộp với S -cạnh hình lập phương a=2R mặt cầu phương 2R Stp h lập phương 6a2 =6.(2R)2 =24R2 bán kính cầu R -HS trả lời diện tích Smặt cầu = R cạnh hình lập phương ? hình tỉ số 24 R  Tỉ số Yêu cầu HS tính diện tích 4R  S lp hình =>tỉ số 6S 6.7 b )   S lp  mc  42 (cm2) -Nếu S cầu  S S mc    tồn phần hình lập c)a=2R=2.4=8 phương ? -HS tính thc hin Giáo viên: Toỏn ho 149 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học ? Nu R=4cm thể tích phần trống (trong hình hộp, ngồi hình cầu) ? Vhhộp=a3 =83=512 (cm3) giải 4 Vhcầu = R  R 268(cm ) Thể tích phần trống hộp : 512-268=244 (cm3) Hoạt động 3: Chữa 36 SGKT126 (8’) Bài 36 SGK Bài 36 SGK/126 -GV hướng dẫn HS vẽ -HS vẽ hình vào a)AA’=AO+OO’+O’A’=>2a=x+h+x=2 hình -HS làm câu x+h -tìm hệ thức liên hệ a a theo cá nhân b)h=2a-2x h AA’=2a tính AA’ -Câu b HS hoạt động diện tích bề mặt chi tiết máy gồm diện theo h x ? theo nhóm tích hai bán cầu diện tích xung Với đk a / tính diện -Dại diện nhóm quanh hình trụ tích bề mặt thể tích chi trình bày  x2+2  xh=4  x2 +2  x(2a-2x) tiết =4  x2+4  ax-4  x2 =4  ax -GV nhận xét kiểm tra -HS lớp nhận xét -thể tích chi tiết máy gồm thể tích số nhóm sữa bán cầu thể tích hình trụ 4 V   x3   x h   x3   x (2a  x) 3  2 ax   x3 Hoạt động 4: Chữa 37SGKT126 (8’) Bài 37 SGK Bài 37 sgk /126 GV hướng dẫn HS vẽ hình -HS vẽ hình a)ta có MON APB hai tam giác �  PAB � -Gọi HS chứng minh câu a vuông đồng dạng ( PMO - GV hướng dẫn HS làm -HS chứng minh phụ góc � AOM ) câu lại -HS tiếp nhận b)ta có AM=MP;BN=NP AM.BN=MP.NP =OP2 =R2 c)vì tam giác đồng dạng câu a nên tỉ số diện tích tỉ số đồng dạng S MON MN  S APB AB AM=R/2 AM.BN=R2=> BN=2R 2 MN=5R/2 =>MN =25/4 R Vậy S MON 25  S APB 16 Củng cố (5’) - Gọi HS nêu lại công thức Hướng dẫn nhà (2’) -Ôn tập chương IV -soạn câu hỏi 1;2 /128SGK -BVN:38;39;40SGK Ngày soạn: 21/4/2018 Tiết 65 : ÔN TẬP CHNG IV Giáo viên: Toỏn ho 150 2018 Ngy dy: 23/4/2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học I-MỤC TIÊU : Kiến thức: -Hệ thống hoá khái niệm hình trụ, hình nón, hinh cầu (đáy, chiều cao, đường sinh với hình trụ , hình nón) -Hệ thống hố cơng thức tính chu vi, diện tích, thể tích …(bảng SGK/128) Kĩ : -Rèn kỹ áp dụng công thức vào việc giải tốn Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác,u thích mơn học Năng lực hướng tới: - HS vận dụng kiến thức học để giải tập II-CHUẨN BỊ : GV : Máy casio, thước, com pa HS: làm câu hỏi ôn tập chương IV số tập, thước, com pa, máy tính bỏ túi III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ : Kết hợp q trình ơn tập Bài Hoạt động GV Hoạt động Nội dung kiến thức HS Hoạt động : Ôn tập lí thuyết (15’) - GV nêu câu hỏi HS ghép 1)Khi quay hình chữ nhật vòng HS chỗ trả lời quanh cạnh cố định =>Ta hình cầu 2)Khi quay tam giác vng -GV đưa bảng tóm tắt vòng quanh cạnh góc vng cố kiến thức cần nhớ vẽ HS lên điền định sẵn hình vẽ để HS quan cơng thức vào =>Ta hình nón cụt sát vào hình vẽ giải giải thích 3)Khi quay nửa hình tròn vòng thích cơng thức cơng thức quanh đường kính cố định =>Ta hỉnh nón Hoạt động : Bài 38/SGK (5’) Tính thể tích chi tiết -HS Bài 38 SGK/128 máy theo kích thước tính thể tích Hình trụ thứ có cho hình 114 hình trụ thứ r1=5,5cm; h1=2cm=>V=  r2h1 =60,5  -GV Thể tích chi tiết ? thứ hai (cm3) máy tổng thể tích Hinh trụ thứ hai có :r2=5,5cm; hai hình trụ Hãy xác Thể tích h2=2cm=>V=  r2h2=63  (cm3) định bán kính đáy ,chiều chi tiết máy  thể tích chi tiết máy : cao hình trụ HS đứng V1+V2 =60,5  +63  =123,5  (cm3) tính thể tích cáchình chỗ trình bày Hoạt động : Bi 40/SGK (5) Giáo viên: Toỏn ho 151 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học Tớnh diện tích tồn phần thể tích hình tương ứng theo kích thườc cho hình 115 -GV yêu cầu HS hoạt động nhóm Nửa lớp tính theo hình 115a; nửa lớp tính theo hình 115b -GV kiểm tra hoạt động nhóm GV đưa đề lên bảng hình vẽ -Tính thể tích hình cầu -tính thể tích hình trụ -tính hiệu thể tích hình trụ thể tích hình cầu -tính thể tích hình nón Tứ kết Tìm mối liên hệ giưã chúng HS hoạt động nhóm 40 - Nửa lớp tính theo hình 115a; nửa lớp tính theo hình 115b Bài 40: SGK Tam giác SOA có : SO2=SA2-OA2 SO =5(m) Sxqnón=  rl =  2,5.5,6=14  Sd=  r2=  2,52 =6,25  Stp=14  +6,25  =20,25  Thể tích hình nón : V=1/3  r2h=10,42 (m3) b) Kết SO=3.2 m Sxq=17,28  (m2) Sd =12,96  Stp= 30,24  V gần =41,47  (m3) Hoạt động : Bài 45/SGK (5’) -Đại diện Bài 45 SGk nhóm lên trình thể tìch hình cầu bày Vcầu =4/3  r3 -HS lớp nhận Thể tích hình trụ xét góp ý Vtrụ =  r2.2r=2  r3 Vtrụ -Vcầu =2/3  r3 Thể tích nón -HS Vnón = 1/3  r2.2r =2/3  r3 tính theo yêu e)Thể tích hình nón nội tiếp cầu hình trụ hiệu thể tích hình trụ tốn thể tích hình cầu nội tiếp hình trụ Củng cố (5’) - Gọi HS nhắc lại công thức Hướng dẫn nhà (2’) -BVN: 41;42;43 SGK /129;130 -Ơn kỹ cơng thức tính diện tích ,thể tích hình học chương ;liên hệ tới cơng thức tính thể tích hình lăng trụ đứng ,chúp u Giáo viên: Toỏn ho 152 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học Ngy son: 25/4/2018 Ngày dạy: 27/4/2018 Tiết 66 : ÔN TẬP CHƯƠNG IV (t2) I-MỤC TIÊU : Kiến thức: -Tiếp tục củng cố khái niệm hình trụ hình nón ,hinh cầu (đáy, chiều cao, đường sinh với hình trụ, hình nón) -Củng cố cơng thức tính chu vi ,diện tích ,thể tích …(bảng SGK/128) Kĩ năng: -Rèn kỹ áp dụng cơng thức vào việc giải tốn ý đến dạng tập tổng hợp Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác,Yêu thích môn học Năng lực hướng tới: - HS vận dụng kiến thức học để giải tập II-CHUẨN BỊ : 1.GV: Máy Casio, thước, com pa 2.HS: Ơn tập cơng thức tính diện tích thể tích hình lăng trụ đứng, hình chóp để liên hệ hình trụ, hình nón, thước, com pa, máy tính bỏ túi III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn dịnh tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (7’) - GV đưa lên bảng phụ hình vẽ lăng trụ đứng hình trụ - u cầu HS1 nêu cơng thức tính Sxq V hai hình Tương tự với hình chóp hình nón HS2 Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Bài 42 SGK/130 (10’) GV gọi hs đọc đề Bài 42 SGK/130 - HS đọc a)Thể tích hình nón Tính thể tích V=1/3  r2h= 1/3  72 8,1=132,3  hình theo kích thước -2 HS lên bảng làm Thể tích hình trụ : cho hình -HS tính V=  r2h =  725,8=284,2  -GV Thể tích Thể tích hình nón thể tích hình hình tổng thể tích hình trụ 416,5  (cm3) thể tích hai hình Thể tích b) Thể tích hình nón lớn trụ nón Hãy xác hình V=1/3  r2h=1/3  7,62.16,4=315,75  định bán kính đáy, HS2 :phân tích Thể tích hình nón nhỏ chiều cao yếu tố V=1/3  r2h= 39,47  (cm3) hình trụ tính thể hình nêu cơng Thể tích hình : tích cáchình thức tính 315,75  +39,47  = 276,28  (cm3) Hoạt động 2: Bài 43 SGK (10’) - Nghiên cứu BT 43 - HS nghiên cứu Bài 43 SGK /130 GV yêu cầu HS hoạt -HS hoạt ng a)th tớch na hỡnh cu Giáo viên: Toỏn ho 153 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học V=2/3  r3 =166.70  Thể tích hình trụ V=  r2=  6,328,4=333,4  Thể tích hình 166.70  +333,4  = 500,1  (cm3) b) thể tích nửa hình cầu V=2/3  r3 =219.0  Thể tích hình nón : V=1/3  r2h= 1/3  6,92.20=317,4  (cm3) Thể tích hình 219.0  +317,4  =536,4  (cm3) Hoạt động 3: Bài 44 SGK (10’) GV gọi HS đọc - HS đọc Bài 44SGk: hình vẽ SGK/trang 130) Thể tích hình trụ - HS tính Khi hình vẽ quay xung quanh trục GO: -Tính thể tích hình theo u cầu a) thể tích hình trụ sinh hình cầu tốn vng ABCD : động nhóm Nửa lớp tính theo hình a; nửa lớp tính theo hình b -GV kiểm tra hoạt động nhóm nhóm 43 -Nửa lớp tính theo hình a; nửa lớp tính theo hình b - Đại diện nhóm lên trình bày -HS lớp nhận xét góp ý -tính thể tích hình nón -So sánh Tứ kết Tìm mối liên hệ giưã chúng R  AB  V   ; ( AB CB  R )  CB    Thể tích hình cầu V  R 3   EF  Thể tích hình nón V2    GH  R 3  (đường cao GH=3/2 R) Từ suy V2 =V1.V2 b) tương tự có : diện tích tồn phần hình trụ S=3  R2 diện tích mặt cầu S1=  R2 diện tích tồn phần nón S2=  R2/4 S2 =S1 S2 Củng cố (5’) - Gọi HS nhắc lại công thức Hướng dẫn nhà (2’) - Ôn kỹ kiến thức chương I hệ thức lượng tam giác vuông, tỷ số lượng giác góc nhọn, số cơng thức lượng giác học - BVN: 1;3 SBT/150 2;3 SGK/134 Giáo viên: Toỏn ho 154 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học Ngy son: 29/4/2018 Ngy dy: 02/5/2018 Tiết 67: ÔN TẬP CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU : Kiến thức: -Ôn tập chủ yếu kiến thức chương I hệ thức lượng tam giác vng tỉ số lượng giác góc nhọn Kĩ năng: -Rèn luyện cho HS kỹ phân tích trình bày tốn -Vận dũng kiến thức đại số vào hình học Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác, u thích mơn học Năng lực hướng tới: - HS vận dụng kiến thức học để giải tập II-CHUẨN BỊ : GV: Thước thẳng,ê ke, thước đo góc HS: Ôn kiến thức chương I thước thẳng, ê ke, thước đo góc III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (Không) Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Ơn tập lý thuyết thơng qua tập trắc nghiệm (10’) Bài 1: Bài 1: Hãy điền vào chỗ 1) cạnh đối / cạnh huyền trống để khẳng 2) cạnh kề /cạnh huyền định 3) sin  /cos  1)Sin  =cạnh đối/ 4) 1/tg  cạnh … - Gọi HS chỗ trả 5) Cos2   =cạnh lời 2)Cos 6) sin  cos  …/cạnh … = 3)Tg …………/cos  4)Cotg  =1/ …… 5)Sin2  +……=1 6)Với  nhọn ……………. BN vàCG có quan hệ G trọng tâm ta có điều ? Hãy tính BN theo a Bài 1:SGK -GV đưa đề lên bảng -GV gợi ý :Chu vi hcn 20cm nửa chu vi 10cm Gọi độ dài cạnh AB x(cm) => độ dài cạnh BC (10-x) cm -tính AC từ tìm giá trị nhỏ AC Bài SGK/134 - HS đọc - HS nêu cách làm -Tính AH AH=AC/2 =8/2=4 -Tính AB Hạ AH vng góc BC=>  AHC có H= 900 ; C=300 =>AH=AC/2 =8/2=4  AHB có H=900; B=450 => vuông cân H => AB=4 chọn B/ Bài 3:SGK/134 - HS nghiên cứu Trong tam giác vng CBN có CG đường cao ,BC =a theo hệ thức lượng - theo hệ thức lượng ta có BG.BN=BC2 hay BG.BN=a2 ta có BG.BN=BC2 Mà G trọng tâm nên BG=2/3 BN Vậy 2/3 BN.BN=a2 => BN2=3/2 a2 => BN= G trọng tâm nên BG=2/3 BN a  a Bài 1:SGK Gọi độ dài cạnh AB x(cm) => độ dài cạnh BC (10-x) cm Xét tam giác vuông ABC có -nửa chu vi 10 cm B=900 nên : -HS xét tam giác AC2 =AB2+BC2 =x2 +(10-x)2 =2x2 vuông ABC -20x+100 = 2( x2 -10x+25+25)=2(x-5)2 +50 =>AC= 2( x  5)  50 ; vi 2( x  5) 0x -HS tiếp tục tính => AC2 >=50 => AC  50 5 Vậy giá trị nhỏ AC= x=5 hcn trở thành hình vng Củng cố (2’) - GV chốt lại nội dung Hướng dẫn nhà (2’) - Tiết sau ơn tập đường tròn (ôn khái niệm, định nghĩa, định lý chương II chương III) - BVN: 67SGK+ 5;6;7 SBT /151 Giáo viên: Toỏn ho 156 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học Ngy son: 01/5/2018 Ngy dy: 9A: 03/5; 9B:04/5/2018 Tiết 68: ÔN TẬP CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU : Kiến thức: - Ôn tập chủ yếu kiến thức đường tròn góc với đường tròn Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS kỹ phân tích trình bày toán -Vận dụng kiến thức giải tập dạng trắc nghiệm Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác, u thích mơn học Năng lực hướng tới: - HS vận dụng kiến thức học để giải tập II-CHUẨN BỊ : 1.GV: Máy casio, thước thẳng,compa 2.HS: Ôn kiến thức chương IIvà III thước thẳng, ê ke, thước đo góc III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (Kết hợp q trình ơn tập) Bài Hoạt động GV Hoạt động Nội dung kiến thức HS Hoạt động 1: Ôn tập Bài tập (37’) Bài SGK/135 Bài :Bài SGK/135 GV gọi Hs đọc HS nêu cách làm Ta có AO tia phân giác BÂC => Â1 =Â2 Chọn kết -HS làm =>cung DB =cungDC (liên hệ A/CD=DB=O’D góc nội tiếp cung bị chắn )=> B /AO=CO=)D BD= DC (cung dây ) C / CD=CO=BD Ta có Â1 =Â2 = C3 (1)(cùng chắn D /CD=OD=BD cung BD ) - Hướng dẫn HS làm - HS làm theo Lại có CO phân giác ACB =>C1 để chọn kết hướng dẫn =C2 (2) Xét tam giác DCO có DCO= C +C2 - GV chốt - HS hồn thiện (3) vào DƠC= A2 +C1 (4) (góc ngồi tam giác OAC) Từ (1);(2); (3) ;(4) => DCO=DÔC => tam giác DOC cân =>DC=DO Vậy CD=OD=BD =>chọn D Bài 2: Bài SGK/134,135 Gi¸o viên: Toỏn ho 157 2018 Năm học: 2017 - Giáo ¸n H×nh häc Bài SGK/ GV cho hs nghiên cứu - Hs nghiên cứu bài GV gợi ý : a) -Để chứng minh BD.CE không đổi ta cần chứng -HS ta cần chứng minh tam giác minh đồng dạng ?  BDO  COE Hãy chứng minh HS chứng minh  BDO  ODE -Một HS lên bảng lại đồng dạng ? trình bày câu a -Một HS khác lên -Vẽ đtr (O) tiếp xúc với trình bày câu b AB H Tại đtr tiếp xúc với DE ? -HS trả lời a)chứng minh BD.CE không đổi Xét  BDO  COE có : B=C =600 (vì tam giác ABC ) BÔD=OEC(= 1200- EÔC)=>  BDO  COE(gg)  BD BO   BD.CE CO.BO (không CO CE đổi) b)Vì  BDO  COE (câu a) BD DO BD DO     ( CO=OB CO OE OB OE (gt)) lại có góc B= DƠE=600 =>  BDO  ODE(cgc) =>BDO=EDO (hai góc tương ứng) =>DO phân giác - Hướng dẫn học sinh - Hs hồn thiện c)Đường tròn (O) tiếp xúc với AB H => AB vuông với OH Từ O kẻ hồn thiện bài OK vng DE Vì O thuộc phân giác góc BDE nên OK=OH=> K thuộc (O;OH); Có DE vng OK => DE ln tiếp xúc với đtr (O) Củng cố (5’) - Nêu lại kiến thức Hướng dẫn nhà (2’) -Tiết sau ôn tập tập (ôn khái niệm, định nghĩa, định lý chương II chương III) - BVN: 10;11;12 SGK+ 14; 15 SBT /153 Gi¸o viên: Toỏn ho 158 2018 Năm học: 2017 - Giáo ¸n H×nh häc Ngày soạn: 02/5/2018 Ngày dạy: 04/5/2018 Tiết 69: ÔN TẬP CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU : Kiến thức: - Hệ thống kiến thức học chương IV Kĩ năng: - Tính diện tích xung quanh thể tích hình trụ - Tính diện tích xung quanh thể tích hình nón - Tính diện tích xung quanh thể tích hình nón cụt - áp dụng cơng thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu - Vận dụng kiến thức giải tập Thái độ: - Cẩn thận, xác, tỉ mỉ, ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng Năng lực hướng tới: - HS vận dụng kiến thức học để giải tập II-CHUẨN BỊ : 1.GV: Máy casio, thước thẳng,compa 2.HS: Ôn kiến thức chương IIvà III thước thẳng, compa, máy casio III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (Kết hợp q trình ơn tập) Bài Hoạt động GV Cho HS nhắc lại cơng thức liên quan đến hình nón, hình trụ, hình cầu Y/c hs ghi lại cơng thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình học vào để ôn tập Cho hs quan sát hỡnh 115 Giáo viên: Toỏn ho Hot ng HS Ni dung kiến thức Hoạt động Lí thuyết (10’) A Lý thuyết: - HS nhắc lại 1/ Hình trụ: cơng thức Sxq = .r h hình nón, hình V = .R2h trụ, hình cầu 2/ Hình nón : Ghi lại cơng Sxq = .r l thức theo yêu V = 1/3 .R2h cầu 3/ Hình cầu : Sxq = 4 R2 V = 4/3 .R3 Hoạt động Bài tập ( 27’) B Bài tập: Quan sát hình vẽ Bài 40 159 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học Cho biết bán kính đáy? Chiều cao? => V hình nón? Phân tích 42 V cần tính? Cho hs quan sát hình 120 Biết bán kính hình cầu => V hình cầu = ? Biết bán kính chiều cao hình trụ => V hình trụ =? V=? Vh.nón = ? - GV chốt 115 r = 2,5 m h =5,01 m V = 10,43 (m3) Quan sát hình 117 Vh.trụ + Vh.nón =416,5 (cm3) Thảo luận nhóm giải Đại diện nhóm trình bày làm Các nhóm khác bổ sung có Tính V h.trụ = 2.r3 (cm3) Vh.cầu = 4/3.r3 (cm3) Vh.nón = 2/3 .r3 (cm3) - HS hoàn thiện vào h  5, 62  2,52 �5, 01 m 1 V   r h   (2,5) 5, 01  10, 43 m3 3 Bài 42 V =Vh.trụ + Vh.nón =  72.5,8 + 1/3 72.8,1 = 284,2 + 132,3 = 416,5 Bài 45 a/ Hình cầu có bán kính r (cm) Vậy Vh.cầu = 4/3.r3 (cm3) b/ hình trụ có bán kính r (cm) => Vh.trụ = = 2.r3 (cm3) c/ Hiệu thể tích hình trụ hình cầu V= Vh.trụ - Vh.cầu= 2.r3 - 4/3.r3 = 2/3 d/ V hình nón =1/3  r2.2r = 2/3.r3 (cm3) Củng cố (5’) - Nêu lại kiến thức cần nắm Hướng dẫn nhà (2’) - Về nhà ôn tập lại kiến thức dạng tập đường tròn -Tiết sau Kiểm tra học kì II cần mang đầy đủ dụng cụ vẽ hình như: Compa, thước thng, thc o gúc, ờke, mỏy tớnh Casio Giáo viên: Toỏn ho 160 2018 Năm học: 2017 - Giáo án H×nh häc Ngày soạn:12/5/2015 Ngày dạy:14/5/2015 Tiết 70 : TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh thấy ưu điểm, thiếu sót, sai lầm kiền thức qua kiểm tra học kì Hồn thành sai lầm thường mắc phải Kĩ năng: - Học sinh thấy kĩ yếu để rèn luyện sữa chửa như: kỉ giải hệ phương trình, giải phương trình bậc hai ẩn, kĩ vẽ hình Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, đắn, biết khắc phục nhược điểm II- CHUẨN BỊ: GV: Đề, đáp án kiểm tra học kì Bảng điểm, thống kê kết kiểm tra lớp Hệ thống lỗi bản, phổ biến học sinh dơn vị kiến thức cụ thể HS: Làm lại kiểm tra học kì tập III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Bài : Hoạt động1: Nêu lại đề yêu cầu - GV: Treo bảng phụ ghi lại đề - HS: Đọc đề xác định kiến thức cần sử dụng để giải bài, câu Hoạt động 2: Đánh giá làm học sinh chữa cụ thể - GV: Để HS tự đưa nhận xét làm - GV: Đưa ý kiến Giáo viên: Toỏn ho 161 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Hình học - GV: Cht li Kết : HSTG Lớp Sĩ 9A 9B số 31 31 Điểm – 2 -
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH 9 , HINH 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn