CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG và nổi dậy mùa XUÂN 1975

5 136 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:34

CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Hoàn cảnh lịch sử: - Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ - Quân lực Việt Nam Cộng Hòa suy yếu - Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam Cộng Hòa - Các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa bỏ nước ngồi Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Cuối năm 1974 đầu năm 1975, tương quan lực lượng ta địch có thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta Đảng họp Hội nghị Bộ trị (30/9 đến 7/10/1974) Hội nghị Bộ trị mở rộng (18/12/1974 đến 8/1/1975) bàn kế hoạch giải phóng miền Nam Qua hai Hội nghị, Bộ trị đưa hồn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam hai năm 1975 1976 Cụ thể năm 1975, tranh thủ thời bất ngờ ta công địch quy mô lớn, tạo điều kiện cho năm 1976 tiến hành tổng cơng kích tổng khởi nghĩa giải phóng hồn tồn miền Nam Bên cạnh kế hoạch đó, Bộ trị nhận định rằng: “Cả năm 1975 thời cơ” rõ: “nếu thời xuất vào đầu cuối năm 1975 giải phóng miền Nam năm 1975” Đồng thời Bộ trị nhấn mạnh cần tranh thủ thời đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại người cho nhân dân,… giảm bớt tàn phá chiến tranh Cuộc tổng tiến công dậy mùa xuân năm 1975 3.1 Chiến dịch Tây Ngun Tây Ngun có vị trí chiến lược quan trọng chiến trường miền Nam, địch nhận định sai hướng tiến quân ta nên tập trung lực lượng cho việc bảo vệ Sài Gòn Huế – Đà Nẵng; Tây Nguyên, chúng chốt giữ lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở Phát sơ hở đó, Hội nghị Bộ trị tháng 10/1974 định chọn Tây Nguyên đánh trận mở đầu hướng tiến công chiến lược chủ yếu năm 1975 Ta tập trung binh lực lớn với vũ khí, vật chất kĩ thuật mở chiến dịch quy mô lớn Tây Nguyên Ngày 04/3/1975, ta đánh nghi binh địch Kontum Plâycu để thu hút lực lượng địch phía Bắc Tây Nguyên làm cho việc phòng thủ Đắc Lắc Bn Ma Thuột phía nam Tây Ngun trở nên sơ hở Ngày 10/3/1975, ta bất ngờ công vào Buôn Ma Thuột làm cho địch không kịp trở tay Sau ngày chiến đấu, ta giải phóng hồn tồn thị xã Bn Mê Thuột Thất thủ Bn Mê Thuột, ngày 12/3/1975, địch cố sức dồn quân tái chiếm lại vị trí chiến lược bị ta đánh bại Ngày 14/3/1975, Nguyễn Văn Thiệu lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên giữ vùng ven biển Nam Trung Bộ, chờ hội để tái chiếm lại Tây Nguyên Nắm kế hoạch rút lui địch, ta bố trí mai phục truy kích địch đường rút lui làm cho chúng tan rã hòan tòan Đến ngày 24/3/1975, ta giải phóng hồn tồn Tây Nguyên với 60 vạn dân Chiến dịch Tây Nguyên làm rung chuyển chiến trường niềm Nam, làm suy sụp ý chí tinh thần chiến đấu Ngụy quân, Ngụy quyền đồng thời cho thấy, thời thuận lợi để giải phóng hồn tồn miền Nam đến 3.2 Chiến dịch Huế – Đà Nẵng Diễn biến thuận lợi chiến dịch Tây Nguyên cho thấy, thời chiến lược đến nhanh thuận lợi Bộ trị kịp thời đưa kế hoạch giải phóng Sài Gòn hồn tồn miền Nam Năm 1975; đó, nhiệm vụ trước mắt giải phóng Huế – Đà Nẵng Ngày 19/3 quân ta công vào Quảng Trị, địch bỏ Quảng Trị rút Huế Đà Nẵng; sau đó, chúng có dấu hiệu bỏ Huế rút vào cố thủ Đà Nẵng Ngày 21/3/1975, quân ta thọc sâu vào địch, đồng thời chặn đường rút chạy chúng (Quốc lộ 1, Cửa Thuận An cửa Tư Hiền) Ngày 25/3/1975, quân ta tiến thẳng vào cố đô Huế, ngày 26/3 thành phố Huế toàn tỉnh Thừa Thiên giải phóng Cùng với chiến thắng Huế, ngày 24/3/1975, ta giải phóng Tam Kì, ngày 25/3/1975, giải phóng Quảng Ngãi, ngày 26/3/1975, giải phong Chu Lai Như vậy, đến ngày 26/3/1975, Đà Nẵng – thành phố lớn thứ hai miền Nam, quân liên hợp lớn Mĩ – ngụy – bị rơi vào cô lập Hơn 10 vạn quân trở nên hoảng loạn hết khả chiến đấu Địch phải sử dụng máy bay để di tản cố vấn quân Mĩ phận Ngụy quân khỏi thành phố Đà Nẵng Sáng 29/3/1975, từ ba phía Bắc, Tây Nam, quân ta tiến vào Đà Nẵng đến chiều thành phố Đà Nẵng giải phóng hồn tồn Cùng lúc với chiến thắng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, sau giải phóng Tây Nguyên, lực lượng ta tiến xuống giải phóng tỉnh ven biển miền Trung: Quy Nhơn, Phú Yên (01/4/1975), Khánh Hòa (03/4/1975)… Như vậy, đến đầu tháng năm 1975, ta giải phóng vùng rộng lớn liên tục từ Quảng Trị đến Khánh Hòa LƯỢC ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 3.3 Chiến dịch Hồ Chí Minh Sau thất bại liên tiếp Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch lùi lập tuyến phòng thủ từ xa (Phan Rang – Xuân Lộc – Tây Ninh) để bảo Sài Gòn Trước chuyển biến nhanh chóng tình hình, ngày 25/3/1975, Bộ trị họp nhận định: “Thời cách mạng đến,… phải tập trung lực lượng giải phóng miền Nam trước mùa mưa” định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh” Ngày 08/4/1975, Bộ huy “Chiến dịch Hồ Chí Minh” thành lập, với quân đoàn chuẩn bị quân với tinh thần“đi nhanh đến, đánh nhanh thắng”, “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, thắng” Ngày 09/4/1975, quân ta bắt đầu công vào Xuân Lộc – hệ thống phòng thủ quan trọng bảo vệ Sài Gòn địch Ngày 16/4/1975, quân ta phá tan tuyến phòng thủ địch Phan Rang, tiếp Bình Thuận, Bình Tuy Ngày 18/4/1975, Tổng thống Mĩ lệnh di tản toàn người Mĩ khỏi Sài Gòn Ngày 21/4/1975, Xuân Lộc thất thủ, toàn quân địch Xuân Lộc tháo chạy, quân ta từ hướng nhanh chóng áp sát Sài Gòn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức ngày (21/4/1975) Ngày 26/4/1975, quân ta lệnh cơng Sài Gòn, tất cánh qn từ hướng nhanh chóng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngồi địch tiến vào Sài Gòn Đêm 28 rạng sáng ngày 29/4/1975, quân ta công vào trung tâm thành phố, đánh chiếm quan đầu não địch Đến 10 45 phút ngày 30/4/1975, quân ta tiến thẳng vào Dinh độc lập, bắt sống toàn Ngụy quyền trung ương, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện vào lúc 11 30 phút ngày Chiến dịch Hồ Chí Mính kết thúc hồn toàn thắng lợi Xe tăng ta tiến vào Dinh độc lập Thừa thắng, nhân dân tỉnh lại khắp miền Nam đồng loạt dậy cơng địch Đến ngày 02/ 5/1975, miền Nam hồn tồn giải phóng 4 Kết quả, ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ 4.1 Kết Đại thắng mùa xuân năm 1975 đập tan máy quyền tay sai Mĩ, đánh bại hoàn toàn âm mưu xâm lược Mĩ miền Nam Việt Nam qua đời tổng thống với chiến lược chiến tranh kéo dài 21 năm 4.2 Ý nghĩa lịch sử 4.2.1 Đối với dân tộc Đây thắng lợi vĩ đại lịch sử dân tộc, giải phóng trọn vẹn miền Nam, bảo vệ vững miền Bắc XHCN Kết thúc 21 năm chống Mĩ, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị đế quốc tay sai, rửa nỗi nhục nước kỉ dân tộc Mở kỉ nguyên cách mạng Việt Nam: độc lập, thống nhất, lên XHCN Cùng với chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975 cắm thêm mốc vinh quang chói lọi q trình lên lịch sử Việt Nam 4.2.2 Đối với quốc tế Đây thất bại nặng nề lịch sử 200 năm Mĩ, tác động mạnh đến nội tình nước Mĩ cục diện giới Đây thắng lợi có tính có tính chất thời đại, làm phá sản học thuyết Ni – xon, đảo lộn chiến lược toàn cầu Mĩ đồng minh, thu hẹp làm yếu hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giới chống chủ nghĩa đế quốc 4.3 Nguyên nhân thắng lợi 4.3.1 Chủ quan Có lãnh đạo sáng suốt Đảng Cộng Sản Việt Nam, đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối quân sự, trị độc lập, tự chủ đắn sáng tạo Đó đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam Cách mạng XHCN miền Bắc Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết chủ nghĩa anh hùng cách mạng dân tộc khơi dậy phát huy cách tối đa, tạo nên sức mạnh to lớn cách mạng Việt Nam Miền Bắc đảm bảo nghĩa vụ hậu phương lớn, chi viện kịp thời sức người sức của, tiếp thêm sức mạnh cho cách mạng miền Nam Ngồi ra, tình đồn kết nhân dân ba nước Đơng Dương góp phần làm nên thắng lợi nước 4.3.2 Khách quan Nhờ vào giúp đỡ Liên Xô, Trung Quốc nước XHCH anh em Sự đồng tình ủng hộ phong trào cộng sản, phong trào giải phóng dân tộc lực lượng dân chủ hòa bình giới có nhân dân Mĩ ... Yên (01/4 /1975) , Khánh Hòa (03/4 /1975) … Như vậy, đến đầu tháng năm 1975, ta giải phóng vùng rộng lớn liên tục từ Quảng Trị đến Khánh Hòa LƯỢC ĐỒ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 3.3... vòng ngồi địch tiến vào Sài Gòn Đêm 28 rạng sáng ngày 29/4 /1975, quân ta công vào trung tâm thành phố, đánh chiếm quan đầu não địch Đến 10 45 phút ngày 30/4 /1975, quân ta tiến thẳng vào Dinh độc... Ngày 21/4 /1975, Xuân Lộc thất thủ, toàn quân địch Xuân Lộc tháo chạy, quân ta từ hướng nhanh chóng áp sát Sài Gòn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức ngày (21/4 /1975) Ngày 26/4 /1975, qn
- Xem thêm -

Xem thêm: CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG và nổi dậy mùa XUÂN 1975 , CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG và nổi dậy mùa XUÂN 1975

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn