CƠ hội và THÁCH THỨC về NGUỒN NHÂN lực của nước TA TRONG bối CẢNH hội NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP

23 63 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:26

BÀI TẬP MÔN: KINH TẾ PHÁT TRIỂN HỌ TÊN: LỚP: 4A.02 SỐ TT: GV HƯỚNG DẪN: Thầy Đỗ Văn Đức ĐỀ TÀI HỘI THÁCH THỨC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP NỘI DUNG I KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC II NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM: 1.Điểm mạnh 2.Điểm yếu III NHỮNG GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM 1: Quan điểm cá nhân 2: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 IV: HỘI THÁCH THỨC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP hội Thách thức V: KẾT LUẬN I: KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC Ở mõi góc độ khác ta lại quan điểm khác nguồn nhân lực: - Theo quan điểm chung: Nguồn nhân lực phận dân số pháp luật trong độ tuổi lao động theo quy định pháp luật thời kỳ - Theo Liên hợp quốc: Nguồn nhân lực tất những, kỹ kiến thức, kỹ tiềm người liên quan tới phát triển cá nhân, tổ chức đất nước - Theo tổ chức lao động quốc tế thì: Nguồn nhân lực quốc gia toàn người độ tuổi khả tham gia lao động - Kinh tế phát triển lại cho rằng: nguồn nhân lực phận dân số độ tuổi quy định khả tham gia lao động nguồn nhân lực biểu hai mặt: số lượng tổng số người độ tuổi lao động làm việc theo quy định Nhà nước thời gian lao động huy động từ họ; chất lượng, sức khoẻ trình độ chun mơn, kiến thức trình độ lành nghề người lao động II.ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM 1.Điểm mạnh: Thứ nhất: Việt Nam lực lượng lao động dồi cấu lao động “trẻ” Theo số liệu Tổng cục thống kê, tính đến năm 2014, quy mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Việt Nam 53,8 triệu người, số người độ tuổi lao động 47,52 triệu người Trong số LLLĐ, 51,0% độ tuổi từ 15-39 tuổi, nhóm tuổi trẻ (15-29 tuổi) chiếm đến 26,7% nhóm tuổi niên (15-24 tuổi) chiếm gần 15% Đây nhóm tuổi tiềm tiếp thu tri thức mới, kỹ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực suất lao động Việt Nam Thứ hai: cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực Tỷ lệ lao động khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản 47,1%; khu vực công nghiệp xây dựng 20,8%; khu vực dịch vụ 32,1% Thứ ba; Chất lượng lao động bước nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 30% lên 38% vòng 10 năm trở lại đây( theo cách tiếp cận cách tính Bộ lao động- Thương binh Xã hội) Lao động qua đào tạo phần đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thị trường lao động Lực lượng lao động kỹ thuật Việt nam làm chủ khoa học- công nghệ, đảm nhận hầu hết vị trí cơng việc phức tạp sản xuất kinh doanh mà trước phải thuê chuyên gia nước 2.Điểm yếu: Thứ nhất; Do xuất phát điểm thấp, cấu kinh tế chủ yếu nông nghiệp, vậy, tỷ lệ lao động tham gia vào thị trường lao động thức thấp, đạt khoảng 30% Thứ hai: Chất lượng cấu lao động, nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển hội nhập Khoảng 45% lao động lĩnh vực nông nghiệp hầu hết chưa qua đào tạo Chất lượng nguồn nhân lực nước ta thấp, “điểm nghẽn” cản trở phát triển (PTT Hoàng Trung Hải, 2013) Theo số liệu Tổng cục thống kê (2013), LLLĐ làm việc kinh tế, lao động phổ thông, chun mơn kỹ thuật chiếm 81, 8%; lao động qua đào tạo nghề chiếm tỷ lệ 5,4 %; lao động trình độ trung cấp chun nghiệp 3,7%; lao động trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 9,1% Nếu tính theo cách tính Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, lao động qua đào tạo (gồm dạy nghề quy thường xuyên, phi quy, dạy nghề tháng dạy nghề doanh nghiệp) chiếm khoảng 38% tổng LLLĐ Thứ ba: Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thấp khoảng cách lớn so với nước phát triển khu vực Năng suất lao động: Lao động Việt nam suất lao động thấp nhiều nước khu vực thể qua biểu đồ : Nhìn vào biểu đố ta thấp thực trạng nguồn nhân l ực Vi ệt nam Cụ thể ngày 9/5, báo cáo Tổ ch ức Lao đ ộng Qu ốc t ế (ILO) cho biết, suất lao động (NSLĐ) Việt Nam vào loại th ấp châu Á Thái Bình Dương Thấp Singapore gần 15 lần, thấp Nhật 11 lần Hàn Quốc 10 lần Thậm chí, so với nước láng giềng ASEAN mức thu nhập trung bình, khoảng cách lớn Chẳng hạn, NSLĐ c Vi ệt Nam ch ỉ b ằng 1/5 Malaysia 2/5 Thái Lan Một xu hướng đáng ý tốc độ tăng NSLĐ gi ảm Vi ệt Nam Trong giai đoạn 2002-2007, NSLĐ tăng trung bình 5,2% năm - mức cao khu vực Tuy nhiên, kể từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, tốc đ ộ tăng suất trung bình năm Việt Nam chậm lại, 3,3% Theo khảo sát nhu cầu kỹ với 200 doanh nghi ệp ho ạt động lĩnh vực du lịch khu vực miền Trung Việt Nam, tất c ả ch ủ lao đ ộng cho sinh viên tốt nghiệp trường dạy nghề không đáp ứng yêu cầu họ Nguyên nhân thiếu tham gia doanh nghi ệp vào trình đào tạo.Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới, Việt Nam thiếu lao động trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao Chất lượng nguồn nhân lực Việt nam thấp so với nước khác Nếu lấy thang điểm 10 chất lượng nhân lực Việt nam đạt 3,79 điểm - xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng Ngân hàng Thế giới; Hàn Quốc 6,91; Ấn Độ 5,76; Malaysia 5,59; Thái Lan 4,94 III Những giải pháp cho nguồn nhân lực Việt Nam Từ phía quan điểm cá nhân Khi Việt Nam gia nhập TTP, chắn dòng chảy lao động nước vào thị trường nước từ gói dịch vụ nước ngồi cung cấp Chất lượng lao động thấp nguyên nhân dẫn đến nhiều vị trí chủ chốt doanh nghiệp phải sử dụng người nước ngồi Để hạn chế dòng chảy này, tức không để thua “sân nhà”, cách tốt nâng cao chất lượng lao động chỗ để đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư Đây vấn đề riêng doanh nghiệp hay người lao động mà đòi hỏi chiến lược tầm quốc gia Các giải pháp đề xuất bao gồm: Thứ nhất, tăng cường xuất nâng cao hiệu xuất lao động Đây hướng giải việc làm tương đối hiệu tích cực thị trường lao động gia nhập TTP, lẽ bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, việc xuất lao động tạo nguồn thu nhập tương đối cao ổn định so với lao động tự tạo việc làm nước góp phần vào việc đào tạo tay nghề cho người lao động Theo báo cáo năm 2012 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tình hình lao động tồn cầu, thị trường lao động giới tăng gấp lần so với năm 1990 theo dự kiến, đến năm 2050, thị trường 26 N.T.T Hồi / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 30, Số (2014) 21-28 tăng gấp đôi so với Việc hòa nhập kinh tế giới Trung Quốc, Ấn Độ nước Đông Âu với tăng trưởng dân số tồn cầu đóng góp đáng kể cho lực lượng lao động tham gia vào thương mại quốc tế Đối với người lao động, xuất lao động hội để họ điều kiện học tập kỹ thuật, tiếp cận cơng nghệ đại, tích lũy kinh nghiệm, tạo ý thức chấp hành kỷ luật lao động… Đó yêu cầu bắt buộc người lao động sản xuất lớn Thứ hai, rút ngắn khoảng cách cung - cầu lao động Sự cân cung - cầu thị trường lao động mối quan tâm không riêng người lao động, doanh nghiệp mà xã hội Bộ, ban, ngành Để rút ngắn khoảng cách cung - cầu lao động, Nhà nước cần phải giải pháp kích thích thị trường lao động phát triển theo sát kinh tế trình hội nhập quốc tế Cụ thể sớm khắc phục khiếm khuyết nguồn nhân lực tăng tỷ lệ đào tạo nghề trình độ chun mơn, kỹ thuật, tác phong cơng nghiệp, thích ứng với mơi trường làm việc chuyên nghiệp, đại Đẩy mạnh liên kết, hợp tác đồng hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, thực hành gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động; thông tin kịp thời thị trường lao động, cung ứng lao động, giới thiệu việc làm tái đào tạo theo nhu cầu xã hội; quản lý nguồn lao động, xây dựng hệ thống theo dõi, cập nhật tình trạng lao động thơi việc, việc làm, di chuyển chỗ làm việc doanh nghiệp… Đồng thời, mở rộng đối tượng cho vay nguồn quỹ tín dụng việc làm, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ hỗ trợ đào tạo nghề… để hỗ trợ người lao động việc làm hồn cảnh khó khăn khả tự tạo việc làm Ngày 25/12/2013, Việt Nam Nhật Bản thức ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế (JVEPA) nhằm tự hóa thương mại, dịch vụ, bảo hộ đầu tư hợp tác lĩnh vực đào tạo nhân lực hai nước Về nội dung, Hiệp định đề cập đến vấn đề di chuyển thể nhân, phía Nhật Bản chấp nhận lao động Việt Nam phạm vi hẹp, với nhiều điều kiện khó lao động làm nghề y người Việt Nam phải chứng quốc gia y Nhật Bản làm việc hưởng lương người địa Nhật Bản cam kết dành cho Việt Nam khoản ODA để đào tạo năm 200-300 y Nhật Bản Sau chứng chỉ, họ lại Nhật Bản làm việc tới năm Cùng với đó, Nhật Bản hỗ trợ ta xây dựng hệ thống kiểm định cấp chứng hành nghề, nghề y Nhật Bản đồng ý vòng năm kể từ Hiệp định hiệu lực, nối lại đàm phán di chuyển thể nhân với Việt Nam để cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường cho y tá, điều dưỡng viên ngành nghề khác Điều đặt yêu cầu phải đổi nâng cao trình độ người lao động để đáp ứng thị trường khó tính Thứ ba, hạn chế tỷ lệ lao động dịch chuyển phát triển mạnh mẽ thị trường lao động Phát triển mạnh mẽ thị trường lao động để lao động xã hội hóa, người lao động quyền tham gia trao đổi sức lao động thị trường theo quan hệ kinh tế thị trường Điều vừa đảm bảo lợi ích cho người lao động, vừa tạo động lực thúc đẩy chất lượng đội ngũ lao động Cần gắn kết sách lao động - việc làm với trình kế hoạch tổng thể tái cấu trúc kinh tế theo hướng đại phát triển bền vững; chủ động phát triển tổ chức thị trường lao động nhiều tiềm hiệu kinh tế cao, thị trường lao động chất lượng cao kinh tế nông nghiệp cao, kinh tế biển, công nghệ thông tin xuất lao động Cần tạo môi trường áp lực cao để người lao động Việt Nam khắc phục ảnh hưởng lao động sản xuất nhỏ, tiểu nông, manh mún, học tập rèn luyện trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao, trường đại học đẳng cấp quốc tế, quản lý N.T.T Hoài / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 30, Số (2014) 21-28 27 theo mục tiêu Để hạn chế tỷ lệ lao động dịch chuyển gây biến động lao động, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế, Nhà nước cần phải quy định pháp lý ràng buộc người lao động ý thức trách nhiệm gắn bó với doanh nghiệp Thực tế cho thấy, thị trường lao động phát triển ổn định kinh tế phát triển bền vững Bởi lẽ người - nguồn nhân lực - yếu tố then chốt định thành công doanh nghiệp Để tạo nên bước tiến đào tạo, chế tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước, cần thay đổi theo hướng ưu tiên lao động chất lượng, tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Kiên xử lý nghiêm khắc trường hợp lao động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường lao động Ví dụ, tháng 10/2013, trước tình trạng lao động Việt Nam Hàn Quốc hết hạn hợp đồng bỏ trốn lại làm việc bất hợp pháp lên tới gần 58%, Hàn Quốc tạm dừng chương trình hợp tác lao động hai nước (EPS) Việc khiến khoảng 12.000 lao động nước hoàn thành kỳ kiểm tra tiếng Hàn Quốc máy tính hội sang Hàn Quốc làm việc Phía Hàn Quốc khẳng định, Việt Nam không giảm số lượng lao động bỏ trốn, nước bạn dừng hẳn chương trình EPS Việt Nam, thị trường tiếp nhận lao động chủ lực Việt Nam, với 10.000-15.000 người/năm bảo đảm chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội Giải pháp phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 Một là, đổi mạnh mẽ quản lý nhà nước phát triển nhân lực Trong đó, cần tập trung vào việc hồn thiện máy quản lý phát triển nhân lực, đổi phương pháp quản lý, nâng cao lực, hiệu lực hiệu hoạt động máy quản lý phát triển nhân lực Cần hình thành quan chịu trách nhiệm thu thập, xây dựng hệ thống thông tin cung - cầu nhân lực địa bàn nước nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội Đổi sách, chế, cơng cụ phát triển nhân lực (bao gồm nội dung môi trường làm việc, sách việc làm, thu nhập, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, điều kiện nhà điều kiện sinh sống, định cư, ý sách phận nhân lực chất lượng cao, nhân tài) Cải tiến tăng cường phối hợp cấp ngành, chủ thể tham gia phát triển nhân lực Hai là, bảo đảm nguồn lực tài cho phát triển nhân lực Ngân sách nhà nước nguồn lực chủ yếu để phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020 Tăng đầu tư phát triển nhân lực giá trị tuyệt đối tỷ trọng tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội Cần xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng tập trung chi để thực chương trình, nhiệm vụ, dự án đào tạo theo mục tiêu ưu tiên thực công xã hội (hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân lực vùng sâu, vùng xa, cho đối tượng người dân tộc thiểu số, đối tượng sách,…) Nghiên cứu đổi chế phân bổ hỗ trợ ngân sách nhà nước cho phát triển nhân lực từ hỗ trợ cho đơn vị cung ứng sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng bảo đảm công sở công lập ngồi cơng lập Đẩy mạnh xã hội hố để tăng cường huy động nguồn vốn cho phát triển nhân lực Nhà nước chế, sách để huy động nguồn vốn người dân đầu tư đóng góp cho phát triển nhân lực hình thức: Trực tiếp đầu tư xây dựng sở giáo dục, đào tạo, sở y tế, văn hoá, thể dục thể thao; Góp vốn, mua cơng trái, hình thành quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực Cần quy định trách nhiệm doanh nghiệp phát triển nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi chế, sách mạnh để doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tăng đầu tư phát triển nhân lực nói chung đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề nói riêng Mở rộng hình thức tín dụng ưu đãi cho sở giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên để học nghề, học đại học, cao đẳng, hỗ trợ người lao động học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ Đẩy mạnh tạo chế phù hợp để thu hút nguồn vốn nước cho phát triển nhân lực Việt Nam; sử dụng hiệu nguồn vốn nước hỗ trợ phát triển nhân lực (ODA); thu hút đầu tư trực tiếp (FDI) nước cho phát triển nhân lực (đầu tư trực tiếp xây dựng sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện, trung tâm thể thao ) Ba là, đổi giáo dục đào tạo Đây nhiệm vụ then chốt, giải pháp chủ yếu để phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn từ đến 2020 thời kỳ Cần quán triệt triển khai liệt Nghị số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 Hội nghị Trung ương khoá XI Nghị số 44/NQ-CP ngày 09-6-2014 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hố điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trước mắt, cần tập trung vào số nội dung sau đây: - Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, hội nhập, thúc đẩy phân tầng, phân luồng, khuyến khích học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập Tổ chức lại mạng lưới giáo dục đào tạo, xếp lại hệ thống giáo dục quốc dân quy mô đào tạo, cấu ngành nghề, sở đào tạo, quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước, vùng, miền địa phương Thực phân tầng giáo dục đại học - Đổi chương trình, sách giáo khoa phổ thơng, khung chương trình đào tạo bậc đại học giáo dục nghề nghiệp theo hướng phát huy tư sáng tạo, lực tự học, tự nghiên cứu, tăng thời gian thực hành, tập trung vào nội dung, kỹ người học, doanh nghiệp xã hội cần, đảm bảo liên thông bậc học, cấp học, giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Đa dạng hoá phương thức đào tạo chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực chương trình đào tạo đánh giá lực người học - Đổi phương pháp dạy học tất cấp học, bậc học Cải cách mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi đánh giá kết giáo dục đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Từng bước áp dụng kiểm định, đánh giá theo kết đầu giáo dục đào tạo Đổi sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục đào tạo Đặc biệt trọng việc tổ chức xếp lại hồn thiện chế, sách trường sư phạm phạm vi nước Bốn là, chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Xây dựng, thường xuyên cập nhật hệ thống pháp luật phát triển nguồn nhân lực Việt Nam phù hợp với trình độ phát triển Việt Nam không trái với thông lệ luật pháp quốc tế lĩnh vực mà Việt Nam tham gia, ký kết, cam kết thực Thiết lập khung trình độ quốc gia phù hợp với khu vực giới Xây dựng nội dung, chương trình phương pháp giáo dục đào tạo theo định hướng phù hợp chuẩn quốc tế đặc thù Việt Nam; tăng cường quan hệ liên thơng chương trình đào tạo sở giáo dục ngành đào tạo Việt Nam quốc tế; thực hiên cơng nhận lẫn chương trình đào tạo sở giáo dục đào tạo Việt Nam giới; thỏa thuận việc công nhận văn bằng, chứng đào tạo Việt Nam với nước Tham gia kiểm định quốc tế chương trình đào tạo Thực đánh giá quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, liên kết, trao đổi giáo dục đào tạo đại học, sau đại học đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ sở giáo dục đại học Việt Nam giới Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thu hút nhà giáo, nhà khoa học tài kinh nghiệm nước ngoài, người Việt Nam nước tham gia vào trình đào tạo nhân lực đại học nghiên cứu khoa học, công nghệ sở giáo dục đại học Việt Nam Tiếp tục thực sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư nước nhằm xây dựng số trường đại học, cao đẳng dạy nghề đạt chuẩn quốc tế Thu hút trường đại học, dạy nghề đẳng cấp quốc tế vào Việt Nam hoạt động Tăng cường dạy bồi dưỡng ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh), văn hố giới, kỹ thích ứng môi trường cạnh tranh quốc tế cho người Việt Nam Để thực thành công giải pháp trên, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, cơng chức tồn hệ thơng trị cấp, tầng lớp nhân dân, nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức hiểu rõ vai trò trách nhiệm đào tạo sử dụng nhân lực, biến thách thức nhân lực thành lợi để phát triển kinh tế, xã hội nâng cao vị quốc gia trường quốc tế./ Ngoài việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước đưa làm việc nước ngồi theo quy định đào tạo nghề, ngoại ngữ, huấn luyện tác phong lao động cơng nghiệp cho người lao động tầm quan trọng ngày tăng việc trì, phát triển tạo khả cạnh tranh cho lao động Việt Nam thị trường lao động quốc tế Trong nguồn nhân lực nước ta chủ yếu lao động giản đơn, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho xuất lao động dẫn đến kìm hãm ổn kịnh phát triển thị trường lao động Các doanh nghiệp XKLĐ gặp phải khó khăn việc tuyển dụng lao động nghề sẵn thị trường lao động nước để đáp ứng nhu cầu ngày cào lớn đối tác nước Vấn đề cần phải giải nhanh chóng Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước đầu tư cho phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hạn hẹp, chưa hiệu quả, nội dung, chương trình đào tạo nặng lý thuyết, xem nhẹ thực hành kỹ nghề cho người lao động ngành XKLĐ chủ động áp dụng số giải pháp sau: Một là, Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo nghề ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu kỹ nghề, ngoại ngữ của đối tác nước Nội dung đào tạo tập trung huấn luyện kỹ nghề cho người lao động an toàn vệ sinh lao động nhằm ngăn ngừa tai nạn xảy trình tác nghiệp Hướng dẫn sở đào tạo đặc điểm thị trường tiếp nhận lao động để rèn luyện tác phong lao động công nghiệp cho người lao động Ví dụ: lao động tu nghiệp Nhật Bản sở đào tạo phải rèn cho người lao động bỏ thói quen ngủ trưa, làm việc giờ, tác nghiệp phải xác, tu nghiệp sinh thực cơng việc hiểu rõ yêu cầu người quản lý… Hai là, Thí điểm đặt hàng đào tạo nghề cho người lao động làm việc nước theo chế đặt hàng giai đoạn 2008-2010, nội dung chủ yếu đề án nhà nước hỗ trợ 70% chi phí học nghề cho người lao động, doanh nghiệp người lao động chịu chi phí 30% lại, người lao động đạt trình độ nghề theo quy định đối tác nước tiếp nhận Mục tiêu đề án khuyến khích người lao động học nghề trước làm việc nước ngồi nhằm tăng tỷ lệ lao động nghề làm việc nước ngoài, tạo khả cạnh tranh bước xây dựng thương hiệu lao động Việt Nam thị trường lao động quốc tế nghề: nghề Hàn trình độ 3G 6G, nghề ngành xây dựng, điều dưỡng viên, nhân viên phục vụ khách sạn, nhà hàng Sau thí điểm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng mơ hình Ba là, Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sở vật chất, trang thiết bị thực hành để chủ động đào tạo nguồn lao động đáp ứng kịp thời yêu cầu số lượng chất lượng lao động chủ sử dụng lao động nước Bốn là, Nhà nước đầu tư xây dựng số Trung tâm đào tạo lao động xuất đặt vùng, miền trang bị máy móc, thiết bị đào tạo nghề, ngoại ngữ đạt chất lượng cao Năm là, Nhà nước kêu gọi nước nhu câu tiếp nhận lao động nghề Việt Nam đầu tư sở vật chất, trang thiết bị thực hành, giáo trình, tài liệu giảng dạy học tập, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy Sáu là, Về lâu dài, Nhà nước quy định tiêu chuẩn nghề theo thị trường kiểm định chất lượng lao động nghề trước làm việc nước ngồi Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động xuất sở đào, doanh nghiệp Nâng cao trình độ học vấn kỹ lao động Để thực giải pháp này, PGS.TS Phạm Văn Sơn cho rằng, trước hết, từ Trung ương đến địa phương, từ sở giáo dục đến doanh nghiệp cần quán triệt thực đầy đủ, nghiêm túc Nghị 29 đổi bản, toàn diện GD&ĐT Cụ thể, đổi GD&ĐT để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ hội nhập Muốn vậy, phải xác định rõ mục tiêu đào tạo cấp học, bậc học, sở đó, phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo nhu cầu nhân lựchội yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tương lai Cùng với đó, đổi cách dạy, cách học theo tiếp cận lực, tăng cường quản lý trình GD&ĐT theo tiếp cận lực, thực đổi kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo Với giáo dục đại học, PGS.TS Phạm Văn Sơn cho rằng, cần tiến hành đổi từ khâu xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức tuyển sinh đến quản lý hoạt động đào tạo, tăng cường sở vật chất, thiết bị để đổi phương pháp dạy học, gắn dạy lý thuyết với thực hành, đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết đào tạo kiểm định chất lượng để sản phẩm đào tạo giá trị phù hợp với yêu cầu thị trường lao động Cùng với đó, nên rà sốt lại lực đào tạo trường ĐH, CĐ; quan tâm cải thiện chế độ lương, thu nhập khác, đãi ngộ đội ngũ cán quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu công việc; tạo chế động lực để họ yên tâm cống hiến cho nghiệp đào tạo Đồng thời, chế độ sách phù hợp để thu hút sinh viên học sau tốt nghiệp yên tâm làm việc ngành kinh tế, xã hội vùng miền nhà nước nhu cầu Khuyến khích lao động tự học Giải pháp thứ hai, theo PGS.TS Phạm Văn Sơn, cần ban hành chế độ sách tạo điều kiện cho lao động tham gia bồi dưỡng tự học để nâng cao trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp; Cần xây dựng vận hành chế hợp tác nhà trường doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đây chế quan trọng, phù hợp với việc đào tạo, phát triển nhân lực kinh tế thị trường nhiều nước giới thực thành công Các quan quản lý phát triển nhân lực thông qua chế để gắn kết nhà trường, người học doanh nghiệp đào tạo, cung cầu nhân lực theo nhu cầu thị trường lao động Đồng thời, qua đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để phối hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghề nghiệp kỹ cho người lao động Gắn chiến lược phát triển nhân lực với phát triển KT-XH Một giải pháp quan trọng, theo PGS.TS Phạm Văn Sơn tập trung gắn kết việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; gắn quy hoạch phát triển nhân lực bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đồng với chiến lược, kế hoạch phát triển chung đất nước Nên tổ chức điều tra khảo sát nhân lực hiên làm việc nhu cầu nhân lực năm tới ngành kinh tế, vùng miền để định hướng việc phân bổ nhân lực hợp lý trình độ, cấu ngành nghề phù hợp quy hoạch phát triển nhân lực địa phương, đất nước giai đoạn Trọng nhân tài xây dựng xã hội học tập PGS.TS Phạm Văn Sơn cho rằng, hai giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải gắn với phát triển xã hội học tập Cụ thể, tiến hành phát hiện, bồi dưỡng, tuyển dụng, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài, phải vừa khai thác chất xám họ nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng thành nghiên cứu, vừa khuyến khích họ tranh thủ học tập, nâng cao trình độ chun mơn, kỹ năng; từ đó, xây dựng đội ngũ cán đầu ngành, chuyên gia giỏi lĩnh vực, tổ chức, doanh nghiệp Bên cạnh đó, phương châm học tập suốt đời phải làm cho lao động thấu hiểu, tự giác, chủ động học tập; tạo điều kiện cho người lao động học tập, bồi dưỡng thường xuyên Đồng thời, thơng qua hình thức đào tạo khơng quy, tạo điều kiện để người lao động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức kỹ thuật công nghệ trung tâm đào tạo nước giới Cải thiện thông tin thị trường lao động PGS.TS Phạm Văn Sơn cho rằng, cần nhanh chóng hồn thiện để đưa vào vận hành Hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia; kết nối với trung tâm dự báo thông tin cung, cầu nhân lực ngành, tỉnh/thành phố Đầu tư nguồn lực xây dựng sở liệu cách đầy đủ, xác, khách quan minh bạch, tiến hành cung cấp kịp thời cho người lao động HSSV thông tin đào tạo, nhân lực, việc làm chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, ngành, địa phương… Mở rộng hợp tác quốc tế Nghiên cứu mơ hình kinh nghiệm đào tạo phát triển nhân lực trình độ cao thành công nước Mỹ, Nhật Bản, CHLB Đức, Hàn Quốc… Tạo điều kiện cho sở đào tạo, sở sử dụng lao động nhân lực trình độ cao tham gia giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ký kết hợp tác sở đào tạo, bồi dưỡng Việt Nam với nước tiên tiến việc đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam Theo PGS.TS Phạm Văn Sơn, xu tồn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh hướng tới kinh tế tri thức quốc gia giới, Việt Nam, phải trọng đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao Để không tụt hậu xa so với trình độ chung nước tiên tiến khu vực giới, từ bây giờ, phải thực đổi hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai, đồng thời, nghiên cứu tìm chế, sách giải pháp phù hợp để nhanh chóng nâng cao chất lượng nhân lực PGS.TS Phạm Văn Sơn khẳng định, chiến lược quan trọng lâu dài để hình thành phát triển bền vững đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nước IV:CƠ HỘI THÁCH THỨC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP hội - - - - Tại hội thảo “Hành trang cho doanh nghiệp tham gia TPP”, tổ chức ngày 6/12/2013 Hà Nội, số chuyên gia nhận định, Việt Nam hưởng lợi nhiều nước tham gia đàm phán TPP Quy định lao động TTP giúp Việt Nam đạt đồng thời hai mục tiêu phát triển kinh tế cải thiện an sinh xã hội => thúc đẩy trì tính bền vững q trình cải cách sách kinh tế Việt Nam Bởi lẽ, gia nhập TTP => hạn chế dịch chuyển thị trường lao động bị gỡ bỏ áp lực TTP, trước yêu cầu thực tế đòi hỏi phải tự hóa thị trường lao động nhằm khắc phục tình trạng cách biệt lao động nước lao động nước Đối với nước phát triển Việt Nam, việc TTP quy định đảm bảo quyền tự lập hội thương lượng tập thể giúp làm giảm bớt hành vi vi phạm nguyên tắc quyền lao động, giảm bớt tình trạng bất bình đẳng tiền lương, giảm tình trạng thất nghiệp kéo dài, giảm số vụ đình cơng rút ngắn thời gian đình cơng góp phần đảm bảo quyền người, từ đó, tăng mức tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển Bên cạnh đó, cam kết lao động TTP áp dụng cho vấn đề lao động liên quan đến thương mại nên nước muốn cáo buộc Việt Nam vi phạm quy định lao động phải chứng minh rõ hành vi vi phạm (nếu xảy ra) tác động đến quan hệ thương mại hai bên Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) không tập trung vào việc giảm thuế hiệp định thương mại trước mà thúc đẩy cải cách toàn diện để mở cửa thị trường, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng kinh tế Sau vào vận hành, TPP khu vực thương mại tự 800 triệu dân, chiếm khoảng 30% kim ngạch thương mại toàn cầu 40% sản lượng kinh tế giới Với Việt Nam, việc tham gia TPP không mở nhiều hội cho kinh tế mà tạo nhiều cải cách sâu rộng, toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt nguồn nhân lực - Theo Bộ trưởng Bộ Cơng Thương Vũ Huy Hồng, đại diện Việt Nam tham gia đàm phán TPP, kinh tế, TPP giúp GDP Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 33,5 tỷ USD vào năm 2025 Xuất tăng thêm 68 tỷ USD vào năm 2025 Đáng ý việc thị trường lớn Hoa Kỳ, Nhật Bản Canada giảm thuế nhập 0% giúp tạo “cú hích” lớn hoạt động xuất nước ta, ngành xuất quan trọng dệt may, da giày, thủy sản… Thách thức Ngồi tác động tích cực, thách thức việc gia nhập TPP không nhỏ, đặc biệt bối cảnh doanh nghiệp người lao động thiếu thông tin TTP Bởi lẽ tham gia TPP, việc phải áp dụng tiêu chuẩn lao động Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), quốc gia thuộc TPP phải áp dụng nhiều tiêu chuẩn cao Trong đó, đáng lưu ý “đảm bảo điều kiện lao động chấp nhận được”, bao gồm tiền công tối thiểu, thời gian làm việc, an toàn vệ sinh lao động… Về bản, nội dung cam kết TPP như: đảm bảo quyền tự lập hội, đảm bảo quyền thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động trẻ em, xóa bỏ phân biệt đối xử nam nữ… quy định pháp luật lao động Việt Nam Tuy nhiên, việc tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn lao động TPP thách thức không nhỏ Do trình độ người lao động khơng đồng đều, suất hiệu lao động thấp nhiều so với quốc gia khu vực, doanh nghiệp Việt Nam khó thực triệt để tất tiêu chuẩn lao động TPP [2] Hơn nữa, chủ sử dụng lao động, việc đảm bảo quyền lao động theo cam kết TTP làm tăng chi phí đầu vào doanh nghiệp, ảnh hưởng tới khả cạnh tranh lợi nguồn lao động giá rẻ khiến chủ sử dụng lao động thu hẹp quy mô sản xuất, giảm cầu lao động, dẫn tới tăng tỷ lệ thất nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực tới Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn lao động cao, gia công hay hợp tác sản xuất với đối tác nước Ví dụ, tiêu chuẩn sạch, xanh, trách nhiệm xã hội Vì vậy, việc tiếp nhận tiêu chuẩn khơng thách thức lớn nước ta Tuy nhiên, trở ngại lớn tham gia TTP thị trường lao động nước ta chưa phát triển Cung cầu lao động chưa giải khiến việc giải mối quan hệ lao động việc làm bị ách tách nguồn nhân lực khả tiếp cận nguồn nhân lực khơng mơi trường để thực Thị trường lao động chập chững bước gần hoàn toàn tự phát Điều thể khía cạnh: Thứ nhất, chất lượng nguồn lao động thị trường Theo chuyên gia, thị trường nguồn nhân lực Việt Nam dồi lại thiếu trầm trọng chất lượng [2] Lao động Việt Nam đánh giá khéo léo, thông minh, sáng tạo, tiếp thu nhanh kỹ thuật công nghệ đại chuyển giao từ bên ngồi thiếu tính chun nghiệp Trên thị trường lao động tại, nguồn nhân lực cao cấp công nhân tay nghề cao mối quan tâm nhà tuyển dụng Thị trường cần chuyên gia quản trị kinh doanh, lập trình viên, kỹ thuật viên, nhà quản lý trung gian hiểu biết tài tiếp thị với yêu cầu tiếng Anh, công nhân tay nghề cao, ham học hỏi… Tuy nhiên, nguồn cung ứng lao động chất lượng thị trường hạn chế Bên cạnh đó, kỹ làm việc nhóm, khả hợp tác để hồn thành cơng việc người lao động Việt Nam yếu Chính điều khiến nhiều doanh nghiệp khơng thể thành công dù họ tập hợp đội ngũ nhân cơng đẳng cấp cao Hệ thống giáo dục hướng nghiệp đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt đố tiêu dùng ổn định, phát triển kinh tế với lao động yêu cầu kỹ cao Theo Vũ Cao Đàm (2012), hệ thống giáo dục Việt Nam gặp phải hàng loạt nghịch lý đào tạo nhu cầu xã hộihội khơng ngừng đại hóa chương trình đào tạo lạc hậu; xã hội hướng tới mẫu người sáng tạo nội dung đào tạo lại đào tạo robot vụng [4] Hầu hết sinh viên trường bắt tay vào công việc mà phải qua thời gian đào tạo lại; phận lớn người lao động chưa bảo vệ thị trường; thị trường lao động bị phân mảng, phân cách lớn thành thị - nông thôn, vùng động lực phát triển kinh tế - vùng phát triển, lao động khơng kỹ lao động kỹ Theo số liệu Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 1/7/2013, nước 53,3 triệu người độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên), đó, số người độ tuổi lao động sống vùng nông thôn chiếm gần 70% Cả nước 16,6% số người độ tuổi lao động qua đào tạo, tức học tốt nghiệp trường đào tạo chuyên mơn kỹ thuật trình độ tương đương thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ tháng trở lên, văn chứng cơng nhận kết đào tạo Cũng theo kết điều tra, tới 47,7% số người độ tuổi lao động làm việc lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản; 3% đào tạo nghề liên quan đến lĩnh vực (tính tổng số 16% lao động độ tuổi qua đào tạo ngành, nghề khác nhau) [5] Những số cho thấy, cấu thị trường lao động Việt Nam tiềm ẩn nhiều dấu hiệu bất ổn Chất lượng lao động thị trường thấp tác động xấu tới khả cạnh tranh kinh tế Trong đó, lực lượng lao động giản đơn lớn tạo áp lực cao cho vấn đề giải việc làm Một phận lớn lao động khu vực thị hóa, lao động chuyển dịch từ nơng thơn khơng tay nghề, lại thiếu ý thức, tác phong, thái độ làm việc làm cho mâu thuẫn “thừa” “thiếu” thêm gay gắt Thứ hai, giá sức lao động thị trường Ở Việt Nam, giá sức lao động chưa phản ánh giá trị, chưa tác động đến cung cầu thị trường chưa phải yếu tố điều tiết thị trường Hiện nay, mức lương tối thiểu chung thấp mức lương tối thiểu thực trả thị trường lao động, chưa phản ánh chênh lệch giá sinh hoạt, chi tiêu, mức sống dân cư vùng Tiền lương cho lao động khu vực kinh tế thấp so với mức sống tối thiểu nhu cầu sống người lao động Theo nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2014 người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan tổ chức thuê mướn lao động, vùng 4,29 USD/ngày, vùng 3,81 USD/ngày, vùng 3,33 USD/ngày, vùng 3,01 USD/ngày Mức tương đương với mức lương tối thiểu năm 2013 số nước khu vực, Lào (3,33-4,08 USD/ngày), Indonesia (2,95-5,38 USD/ngày), cao số nước, Campuchia (2,03-2,05 USD/ngày), Myanma (0,58 USD/ngày), thấp nhiều so với Trung Quốc (Thượng Hải: 4,00-7,09 USD/ngày), Malaysia (Kuala Lumpur: 9,81 USD/ngày), Thái Lan (9,45- 10,00 USD/ngày), Philippines (Manila: 9,72- 10,60 USD/ngày)… [6] Thứ ba, di chuyển lao động Dịch chuyển lao động tăng, tự hóa lao động hạn chế khiến tính linh hoạt thị trường lao động chưa cao, đặc biệt chuyển dịch lao động nước nước ngoài, khu vực, ngành bị hạn chế; nhiều rào cản cung lớn cầu; chất lượng, cấu ngành nghề tổ chức, cung cấp thông tin, cung ứng lao động… chưa phù hợp với chế thị trường Bất chấp điều chỉnh lớn lực lượng lao động nông thôn, xu hướng chuyển dịch lao động dư thừa từ nông thôn thành thị dừng lại mức độ thấp sách thị trường lao động tạo rào cản lớn ngăn cách nông thôn với thành thị Nông thôn nơi cư ngụ 70% dân số tạo việc làm cho 50% lao động nước [4] Chỉ số cao suất lao động nơng nghiệp nước ta thấp vài chục lần so với nước phát triển ASEAN thấp hàng trăm lần so với nước G20 Ước tính cho thấy khoảng 3540% lực lượng lao động nông thôn bị dư thừa phần lớn lao động rời bỏ nông thôn tìm việc làm thành phố lớn, tạo áp lực lớn cho thị trường lao động khu vực Thứ tư, sở hạ tầng khung khổ pháp lý thị trường lao động Đến thời điểm tại, sở hạ tầng thị trường lao động Việt Nam chưa phát triển đồng dẫn đến khả kết nối cung - cầu lao động Hệ thống thông tin thị trường lao động chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, thiếu tin cậy; chưa phối hợp chặt chẽ, thống quan chức năng, trung ương địa phương Với người sử dụng lao động (doanh nghiệp), quy định chế độ chưa phù hợp với yêu cầu người lao động (như nhà ở, sinh hoạt văn hóa, chế độ đãi ngộ lương, thưởng ) nên chưa thu hút lao động Việc hoạch định sách nói chung sách thị trường lao động yếu; chưa nhận thức đầy đủ vai trò, chức lộ trình phát triển thị trường lao động Trong Bộ luật Lao động, nguyên tắc thỏa thuận quan hệ lao động chưa tơn trọng, chưa chế phù hợp để bảo đảm thỏa thuận bên xác lập trình thực quan hệ lao động Ví dụ: việc thỏa thuận tiền cơng, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tham gia bảo hiểm xã hội… chủ yếu người sử dụng lao động tự áp đặt, người lao N.T.T Hồi / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 30, Số (2014) 21-28 25 động khơng quyền thỏa thuận Đó nguyên nhân quan trọng dẫn đến xung đột bên Hay sách tiền lương cho người lao động, chế tiền lương pháp luật hành chưa thực cởi mở, Nhà nước can thiệp sâu vào vấn đề riêng người lao động doanh nghiệp Về chất, tiền lương giá sức lao động hai bên thỏa thuận, định, bị chi phối yếu tố cung cầu thị trường lao động Sự can thiệp sâu trực tiếp vào chế tiền lương tạo lực cản cho tự thương lượng, thỏa thuận bên quan hệ lao động làm cho tiền lương đầy đủ chất kinh tế thị trường vốn Khi Nhà nước quy định tiền lương tối thiểu quy định mức thấp tạo chỗ dựa cho người sử dụng lao động; người sử dụng lao động cần trả công cho người lao động cao so với mức quy định Như vậy, khơng trái luật, điều lại tạo bất ổn quan hệ lao động người lao động không chịu mức tiền công không bảo đảm sống cho họ [2] Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh Xã hội), dù liên tục từ năm 2004 đến nay, lương tối thiểu khu vực hành nghiệp doanh nghiệp quốc doanh liên tục điều chỉnh hàng năm, hỗ trợ cho người lao động đối phó với trượt giá, hồn tồn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tối thiểu người lao động; đồng thời “Rổ hàng hóa để tính mức sống tối thiểu áp dụng giống quy định từ năm 1985, hoàn toàn xa vời so với nhu cầu sống tại” Ngoài ra, hệ thống thang, bảng lương phức tạp cứng nhắc, xây dựng theo mơ hình Liên Xơ cũ, hệ số hoàn lương hoàn toàn Nhà nước ấn định không phù hợp với chế thị trường mở nay, không tạo hội cho đơn vị, doanh nghiệp tự cân đối theo đặc điểm riêng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa gắn với quy hoạch nguồn nhân lực, dẫn đến người lao động chưa đào tạo để chuyển đổi nghề Khung khổ pháp lý cho phát triển doanh nghiệp thị trường lao động chậm đổi tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh, phân bổ nguồn nhân lực, thu nhập chia sẻ rủi ro Vì thế, với quy định chặt chẽ lao động TPP, nhiều khả hệ thống pháp luật Việt Nam thay đổi kịp thời gây sức ép mặt trị xã hội Việt Nam việc thực thi cam kết, đồng thời tạo rủi ro vi phạm cam kết quốc tế V: KẾT LUẬN Những phân tích cho thấy cần phải tiến hành thêm nghiên cứu định lượng tương lai tác động TPP thị trường lao động Việt Nam Đây hiệp định Việt Nam chịu ràng buộc với cam kết lao động khung khổ Hiệp định thương mại, Việt Nam cần phải lường trước tác động tích cực tiêu cực nảy sinh mà cam kết lao động TPP mang lại Bên cạnh đó, Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, nâng cao lực thể chế nhằm đảm bảo khả thực cam kết TTP Bởi lẽ, phát triển nguồn nhân lực mục tiêu cuối động lực mạnh trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia quốc tế Chính sách trung tâm thời đại ngày sách người tham gia người vào tiến trình phát triển xã hội tiến xã hội Phát triển thị trường lao động - việc làm không bảo đảm ổn định trị - xã hội, mà trực tiếp góp phần củng cố nâng cao chất lượng, sức mạnh kinh tế đất nước Nguồn : http://tapchi.vnu.edu.vn/upload/2015/01/1511/3.pdf http://www.gopfp.gov.vn/so-2119;jsessionid=98AD2007719C67C726218F14AE596485? p_p_id=62_INSTANCE_Z5vv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mo de=view&p_p_col_id=columnVà nguồn tham khảo internet HẾT ...ĐỀ TÀI CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP NỘI DUNG I KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC II NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM:... ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nước IV:CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP Cơ. .. CHO NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM 1: Quan điểm cá nhân 2: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 IV: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP SAU KHI
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ hội và THÁCH THỨC về NGUỒN NHÂN lực của nước TA TRONG bối CẢNH hội NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP , CƠ hội và THÁCH THỨC về NGUỒN NHÂN lực của nước TA TRONG bối CẢNH hội NHẬP SAU KHI THAM GIA TPP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn