Có ý kiến cho rằng chỉ số phát triển con người HDI của việt nam hiện nay có tốc độ tăng trưởng chậm trong đó sự đóng góp của yếu tố thu nhập và giáo dục vào sự thay đổi HDI rất nhỏ hãy bình luận ý kiến trên

22 85 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:55

Đề : ý kiến cho rằng: Chỉ số phát triển người HDI Việt nam tốc độ tăng trưởng chậm Trong đóng góp yếu tố thu nhập giáo dục vào thay đổi HDI nhỏ Hãy bình luận ý kiến ? I.Đặt vấn đề Trong kinh tế tri thức nay, quốc gia với chiến lược đặt trọng tâm vào phát triển người Phát triển người vừa phương tiện, vừa mục tiêu phát triển kinh tế mục đích phát triển tạo môi trường cho phép người dân hưởng thụ sống trường thọ, mạnh khỏe sáng tạo Chỉ số phát triển người (HDI) khái niệm UNDP(Chương trình phát triển Liên hợp quốc ) đưa ra, với hệ thống sởluận phương pháp tính nhằm đánh giá so sánh mức độ phát triển kinh tế xã hội quốc gia vùng lãnh thổ phạm vi giới ý kiến cho rằng: Chỉ số phát triển người HDI Việt nam tốc độ tăng trưởng chậm Trong đóng góp yếu tố thu nhập giáo dục vào thay đổi HDI nhỏ Trong năm qua, số HDI nước ta tăng HDI nước ta năm gần tình trạng số thành phần vận động không điều: số tuổi thọ số kinh tế ,chỉ số giáo dục số tuổi thọ số kinh tế tăng lên ,song giai đoạn 2001-2005,chỉ số giáo dục giảm 1/3 mức tăng số kinh tế.Lấy giá trị HDI mà ta đạt năm 2005, đem so sánh đặt biệt so với nước khu vực số HDI nướ ta thấp, ví dụ xét năm 2005 đạt 0.714 Malaysia đạt giá trị nướ ta 17 năm, Philippines trước 17 năm , thái lan trước 14 năm ,trung quốc trước năm Điều cho thấy ta cố gắng vươn lên quốc gia khác cố gắng vươn lên với tốc khơng khơng mà xu hướng nhanh ta HDI số ý nghĩa quan trọng, phải nghiên cứu vấn đề nhằm hiểu thêm nắmyếu tố phát triển người tìm giải pháp góp phần nâng cao số HDI ,nâng cao trình độ phát triển người Việt Nam thời gian tới Một điều khẳng định phát triển kinh tế phải song hành với tiến xã hội phát triển người Chỉ số HDI Việt Nam dần cải thiện, xếp thứ 116/182 nước Báo cáo phát triển người năm 2009 xếp thứ 113/169 nước Báo cáo phát triển người năm 2010 Sự cải thiện số HDI Việt Nam liên tục tăng dấu hiệu ngày chậm so với quốc gia khác.Để tìm hiểu sâu vấn đề nhóm chúng em lựa chọn chuyên đề : Chỉ số phát triển người HDI Việt Nam tốc độ tăng trưởng chậm Trong đóng góp yếu tố thu nhập giáo dục vào thay đổi HDI nhỏ II.Mục tiêu nghiên cứu HDI Trong đề tài nghiên cứu ,nhóm em nghiên cứu Chỉ số phát triển người (HDI) Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 yếu tố ảnh hưởng đến số HDI ,qua đánh giá trình độ phát triển người nước ta Đánh giá Chỉ số phát triển người việc làm cần thiết cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam.Trong nghiên cứu giải vấn đề thực tiễn, việc so sánh Chỉ số phát triển người Việt Nam với quốc gia khu vực giới cần thiết ,từ tìm mạnh cần phát huy điểm yếu cần phải khắc phục ,từng bước cải thiện Chỉ số phát triển người III.Kết nghiên cứu 1.Lý luận chung Chỉ số phát triển người (HDI) 1.1.Định nghĩa phát triển người Khái niệm Chỉ số phát triển người (Human Development Index – HDI) số so sánh, định lượng mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ số nhân tố khác quốc gia giới HDI giúp tạo nhìn tổng quát phát triển quốc gia 1.2 Cách tính HDI HDI thước đo tổng quát phát triển ngườiđo thành bình quốc gia theo ba tiêu chí sau: Sức khỏe (LEI): Một sống dài lâu khỏe mạnh, đo tuổi thọ trung bình Tri thức (EI): Được đo số năm học bình quân (MYSI) số năm học kỳ vọng (EYSI) Thu nhập: Mức sống đo GNI bình quân đầu người Chỉ số tiêu chí tính cơng thức sau: (cách tính UNDP áp dụng từ năm 2010) Chỉ số HDI tính theo cơng thức: HDI=1/3 (HDI1+HDI2+HDI3) Trong đó: +) HDI1 số GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương “PPP”, đơn vị tính USD +) HDI2 số học vấn (chỉ số tri thức) tính cách bình qn hóa số tỷ lệ người lớn biết chữ (dân cư từ15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết) với quyền số 2/3 số tỷ lệ nhập học cấp giáo dục (phổ thông, trung học, cao đẳng, đại học, ) với quyền số 1/3 +)HDI3 số tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh Chỉ số HDI giá trị từ đến HDI gần nghĩa trình độ phát triển người cao, trái lại gần nghĩa trình độ phát triển người thấp Trên bình diện quốc tế, Liên hiệp quốc phân loại nước HDI từ 1,0 đến 0,9 nước mức độ phát triển người cực cao; từ 0,9 đến 0,8 nước mức độ phát triển người cao; từ 0,8 đến 0,5 nước mức độ phát triển người trung bình; 0,5 nước mức độ phát triển người thấp 2.Thực trạng đánh giá Chỉ số phát triển người Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016 2.1.Đánh giá tiêu chí cấu thành HDI 2.1.1 Tiêu chí thu nhập ( Khả tài ) GNI tổng thu nhập quốc dân (viết tắt theo tên tiếng Anh Gross National Income) tổng thu nhập từ hàng hóa dịch vụ cuối công dân nước tạo khoảng thời gian định, thường năm Như vậy, GNI = GDP + Thu lợi tức nhân tố từ nước – Chi trả lợi tức nhân tố nước GNI thước đo tổng hợp lớn thu nhập quốc dân GNI rõ chủ sở hữu hưởng thụ nguồn cùa cải làm GNI bình qn đầu người tính GNI chia cho tổng số dân cùa nước thời điểm Việc tính GNI/người ý nghĩa lớn Thơng qua tiêu đánh giá khơng khả trình độ phát triển kinh tế mà mức sống người dân nước GNI đầu người Việt Nam giới giai đoạn 2011-2016 theo World Bank, phương pháp Atlas (đơn vị USD) GNI/người Việt Nam 2011 1360 2012 1530 2013 1710 2014 1860 2015 1950 2016 2170 Nguồn: http://www.worldbank.org/ GNI/người giới 9866.874 10459.785 10829.553 10932.872 10594.817 10326.488 Chart Title 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2011 2012 2013 2014 Việt Nam 2015 2016 Column1 Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016 bình quân đạt khoảng 5,91%, thấp so với mục tiêu 6,5% - 7%, nhiên bối cảnh kinh tế Việt Nam giới gặp nhiều khó khăn, thách thức mức tăng cao xếp vào nhóm quốc gia tốc độ tăng trưởng hàng đầu giới khu vực Đặc biệt, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6,68% năm 2015, mức cao vòng năm qua Năm 2016, tăng trưởng kinh tế giảm 6,21% chủ yếu ảnh hưởng giá dầu tăng trưởng thương mại thấp Quy mô kinh tế Việt Nam đạt 191,3 tỷ USD vào năm 2015 tăng lên 201,3 tỷ USD vào năm 2016 Chỉ tiêu GDP bình quân đầu người năm qua tăng cao, đạt bình quân 24%/năm tăng từ 1.752 USD/người năm 2012 lên mức 2.173 USD/người năm 2016 Những cân đối lớn kinh tế đảm bảo, lạm phát kiểm soát Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, từ 18,13% năm 2011 xuống 0,6% vào năm 2015 mức thấp thập kỷ qua Trong năm 2016, lạm phát tăng lên mức 4,74%, thấp so với mức mục tiêu lạm phát 5% mà Quốc hội đề Trên thị trường tiền tệ, lãi suất tỷ giá điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt diễn biến lạm phát thời kỳ Bình quân giai đoạn, xuất tăng trưởng khoảng 18%/năm trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm vừa qua Đến nay, Việt Nam 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất tỷ USD, sản phẩm đạt tỷ USD Về cấu xuất khẩu, tỷ trọng mặt hàng thô chế giảm mạnh, tỷ trọng mặt hàng tinh chế tăng lên đáng kể Thị trường xuất nhập mở rộng với kim ngạch ngày tăng lên củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm Cán cân thương mại cải thiện rõ rệt, kể từ năm 2012, chuyển sang trạng thái thặng dư sau nhiều năm thâm hụt liên tục thành tựu nhờ chủ trương, đường lối phát triển đắn Đảng, Nhà nước tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Đồng thời, Việt Nam tranh thủ tốt nguồn lực từ bên chủ động ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự (FTA) song phương đa phương hệ mới, thức thực theo lộ trình cam kết khu vực Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) từ đầu năm 2016, ký kết thực nhiều hiệp định thuế, hải quan,… Bên cạnh đó, Việt Nam nỗ lực tái cấu kinh tế, (trong ưu tiên trọng tâm tái cấu Đầu tư công; hệ thống ngân hàng thương mại; tập đồn, tổng cơng ty nhà nước; ngân sách nhà nước nợ công; tài cấu ngành, lĩnh vực sản xuất…), đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với đổi mơ hình tăng trưởng nâng cao suất, chất lượng sức cạnh tranh kinh tế Bảng HDI Viêt Nam 2011 2012 2013 2014 HDI Viêt Nam 0.664 0.670 0.675 0.678 Xếp hạng Viêt Nam 187 186 186 187 2015 0.684 187 2016 0.689 116 Nguồn: https://countryeconomy.com/hdi/vietnam http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/VNM 2.1.2.Tiêu chí y tế chăm sóc sức khỏe Mức tuổi thọ : sống trường thọ,mạnh khỏe tiêu chí để đánh giá phát triển người số tuổi thọ chọn làm thước đo cho tiêu chí Chỉ số tuổi thọ tính sau : Chỉ số tuổi thọ trung bình T = Tuổi thọ trung bình-25 85-25 ( Với quy ước : 85 giá trị cực đại 25 giá trị cực tiểu tuổi thọ ) Tuổi thọ bình quân trung bình Việt Nam : (Theo Tổng cục thống kê Việt Nam) Năm 2010 2011 2012 Tuổi thọ 72.9 73.0 73.0 trung bình 2013 2014 2015 2016 73.1 73.2 73.3 73.4 (Theo Diễn đàn kinh tế giới WEF) Nước Tuổi thọ trung T bình(life expectancy) Ghi Singapore 82.80 0.97 >VN Hàn Quốc 82.02 0.956 >VN Brunay 77.20 0.880 >VN Trung Quốc 76.25 0.865 =VN Việt Nam 76.25 0.865 Malayxia 75.30 0.851
- Xem thêm -

Xem thêm: Có ý kiến cho rằng chỉ số phát triển con người HDI của việt nam hiện nay có tốc độ tăng trưởng chậm trong đó sự đóng góp của yếu tố thu nhập và giáo dục vào sự thay đổi HDI rất nhỏ hãy bình luận ý kiến trên , Có ý kiến cho rằng chỉ số phát triển con người HDI của việt nam hiện nay có tốc độ tăng trưởng chậm trong đó sự đóng góp của yếu tố thu nhập và giáo dục vào sự thay đổi HDI rất nhỏ hãy bình luận ý kiến trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn