Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 11:24

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP KỂ CHUYỆN: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI I MỤC TIÊU: - Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại đoạn tồn nội dung câu chuyện - HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT 2) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định Kiểm tra cũ : Kể chuyện: Bóp nát cam - 2HS kể Bài a Giới thiệu bài: Ghi đầu b Hướng dẫn kể chuyện - Dựa vào nội dung tóm tắt, kể lại - 1HS đọc yêu cầu ND tóm tắt đoạn câu chuyện đoạn - GV mở bảng phụ viết sẵn ND tóm tắt - Lớp đọc thầm lại đoạn -HS kể đoạn truyện nhóm - Thi kể tứng đoạn truyện lớp - GVNX đánh giá - Kể toàn câu chuyện:hskg - HS nối tiếp kể toàn câu chuyện - Lớp nhận xét bình chọn HS kể chuyện hấp dẫn - Tổ chức cho HS thi kể chuyện - Chọn HS giỏi kể toàn câu chuyện Củng cố – dặn dò: - Nêu nội dung câu chuyện - GVNX tiết học, khen ngợi em kể - HS ý nghe chuyện tốt Về nhà học chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học ...- Thi kể tứng đoạn truyện lớp - GVNX đánh giá - Kể toàn câu chuyện: hskg - HS nối tiếp kể toàn câu chuyện - Lớp nhận xét bình chọn HS kể chuyện hấp dẫn - Tổ chức cho HS thi kể chuyện - Chọn... chuyện - Chọn HS giỏi kể toàn câu chuyện Củng cố – dặn dò: - Nêu nội dung câu chuyện - GVNX tiết học, khen ngợi em kể - HS ý nghe chuyện tốt Về nhà học chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn