TRẮC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC – THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

12 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 10:02

TRẮC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC – THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ThS-NCS Phan Thị Kim Liên, BM THT-BPD Tóm tắt : Bài viết đề cập làm sáng tỏ khái niệm « Test » ; phương pháp soạn loại câu trắc nghiệm vận dụng trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá kỹ Thực Hành Tiếng ; vai trò, vị trí tầm quan trọng học phần liên quan chương trình khung đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Pháp ; số đề xuất kiến nghị Từ khóa : Mục tiêu, đào tạo, đánh giá, công cụ, trắc nghiệm, kỹ ĐẶT VẤN ĐỀ Trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học cấp Khoa, tham luận không đặt tham vọng lớn lao mà mong muốn chia sẻ đồng nghiệp bạn sinh viên ngành Sư phạm số khái niệm liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá, quy trình xây dựng trắc nghiệm, kỹ soạn câu trắc nghiệm, phù hợp với tiêu chí đánh mục tiêu yêu cầu đề dạy/học môn Thực Hành Tiếng trường Đại học nói chung dạy/học mơn Tiếng Pháp ngoại ngữ môi trường Phổ thông nói riêng Như biết, chương trình đào tạo – mục tiêu đào tạo – phương pháp đánh giá ba yếu tố tách rời đồng thời tồn Nếu thiếu yếu tố, việc đào tạo không mang lại kết mong đợi Có thể hiểu mối quan hệ biện chứng chúng cách ngắn gọn sau: Mục tiêu – Đào tạo Mục tiêu tiêu chí đánh giá đào tạo, chúng định hướng cho chương trình đào tạo hỗ trợ việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo; ngược lại, chương trình đào tạo tồn thiếu mục tiêu Đào tạo cho phép thực mục tiêu đề tương ứng với nội dung chương trình đào tạo đóng vai trò kiểm định chất lượng xem mục tiêu phù hợp hay không phù hợp Trong trình đào tạo, nội dung chương trình thay đổi phù hợp với mục tiêu đề Mục tiêu đào tạo thông báo cho người học trước thực chương trình đào tạo Mục tiêu – Đánh giá Mục tiêu giúp xây dựng tiêu chí đánh giá, mục tiêu phải đánh giá; ngược lại, đánh giá phương tiện để kiểm tra xem mục tiêu đào tạo đạt hay chưa, chất lượng tốt hay chưa tốt Tùy tình hình thực tế để chọn lựa hình thức đánh giá phù hợp với loại mục tiêu đề Đánh giá – Đào tạo Khơng có chương trình đào tạo tồn mà khơng có đánh giá Đào tạo cho phép xây dựng tiêu chí đánh giá, chọn lựa hình thức đánh giá phù hợp với giai đoạn trình đào tạo (đánh giá trước, hay sau trình đào tạo) cho phép thực quy trình đánh giá; ngược lai, việc đánh giá xem phương tiện để kiểm tra chất lượng đào tạo Như vậy, thấy kiểm tra, đánh giá đóng vai trò quan trọng, mắt xích khơng thể thiếu mơn học hay chương trình đào tạo Vậy, đánh giá gì? Làm để đánh giá lực người học – hạt nhân trình đào tạo? Những loại cơng cụ tối ưu cho phép thực việc đo lường mục tiêu đề ra? NỘI DUNG Đánh giá gì? Theo Benjamin BLOOM1, để đánh giá lực người học, trước hết cần phân biệt rõ dạng mục tiêu: mục tiêu quan sát (Objectifs comportementaux) mục tiêu thuộc thao tác tư (Objectifs mentalistes) Ví dụ: (Xem phụ lục 1) Bảng phân loại bậc nhận thức (hay gọi là: thang cấp độ tư duy) BLOOM xem công cụ tảng để xây dựng mục tiêu đào tạo hệ thống hóa câu hỏi, tập dùng kiểm tra, đánh giá kết học tập Bảng phân loại đời vào năm 1956 chỉnh sửa phù hợp với bối cảnh TS Lorin Anderson người học trò ơng2 năm 1999 Các bậc nhận thức định nghĩa sau: Kĩ Khái niệm Từ khoá đánh giá (6 bậc nhận thức) Nhớ Nhớ lại trọn vẹn phần thông Trình bày, nhắc lại, mơ tả, liệt (Biết – Nhớ) tin, trình, dạng thức, cấu kê, trúc… học Hiểu Hiểu nghĩa, diễn giải khái niệm Giải thích, tìm ví dụ minh họa, phân biệt, khái quát, tóm tắt, so sánh, Vận dụng Áp dụng thơng tin biết vào tình Thiết lập, vận dụng, chứng huống, điều kiện minh, giải thích, … Phân tích Chia nội dung, thông tin thành So sánh/đối chiếu, phân chia, phần nhỏ để yếu phân biệt, lựa chọn, phân tích, lý tố, mối liên hệ, nguyên tắc cấu giải, hệ thống hóa, … trúc chúng Benjamen BLOOM, nhà tâm lý học giáo dục chuyên gia thi cử học tiếng người Mỹ (docimologue américain), xem cha đẻ phép phân loại mục tiêu sư phạm Nguồn : La pédagogie par objectifs http://www.oisisfle.com/documents/pedagogie_par_objectifs.htm Đánh giá Đưa nhận định, phán Đánh giá, cho ý kiến, bình luận, thân vấn đề dựa tổng hợp, so sánh, … chuẩn mực, tiêu chí có Sáng tạo Tạo mới, xác lập thông tin, vật Thiết lập, tổng hợp, xây dựng, sở thông tin, vật thiết kế, đề xuất, có Mục tiêu giáo dục phổ thơng nói chung hướng đến bậc (1, 2, 3) , bậc lại (4, 5, 6) phù hợp với đào tạo trình độ đại học; đòi hỏi khả phân tích, bình luận, tổng hợp, so sánh, đánh giá, thiết kế đề xuất sáng tạo Trong lĩnh vực dạy/học ngoại ngữ, Khung tham chiếu Châu Âu bao gồm bậc từ thấp lên cao: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Tuy nhiên, ranh giới khả phân tich, đánh giá sáng tạo thường lồng ghép, đan xen theo mức độ từ đơn giản đến phức tạp, khó phân biệt rạch ròi bậc phổ thông ghi nhớ, nhận biết, thông hiểu vận dung Làm để đánh giá lực ngôn ngữ người học? Muốn vậy, cần xác định rõ trình độ cần đánh giá: A1, A2, B1, ; mục tiêu chung hay mục tiêu tổng qt gì, mục tiêu mang tính đặc thù, cụ thể; đối tượng, thời điểm, hình thức, phương tiện cơng cụ đánh giá Tùy thuộc vào mục đích đánh giá thời điểm đánh giá để lựa chọn cơng cụ đánh giá phù hợp, đảm đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy tính giá trị trác nghiệm Kỹ cần trang bị Dưới số kỹ mà giáo viên cần trang bị trước thiết kế thực hoạt động kiểm tra đánh giá 2.1 Nắm vững khái niệm “Test” Theo giáo sư Trần Bá Hồnh3, “Test” tạm dịch phương pháp trắc nghiệm, hình thức đặc biệt để thăm dò số đặc điểm lực, trí tuệ học sinh để kiểm tra số kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh thuộc chương trình định Trong q trình giảng dạy, dùng nhiều phương pháp kỹ thuật trắc nghiệm khác để đánh giá phát triển sinh viên như: phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp phương pháp viết Trong phương pháp viết, chia thành dạng: trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan Như vậy, theo quan niệm này, số thuật ngữ sử dụng nhà trường cần phải xem lại Chẳng hạn, văn sổ tay sinh viên, hình thức thi rõ: Tự luận (TL), Trắc nghiệm (TN) hay Tiểu luận 2.2 Có hiểu biết số cơng cụ thơng dụng kiểm tra, đánh giá ưu điểm, hạn chế cơng cụ chọn lựa Ngồi phương pháp quan sát phương pháp vấn đáp, phương pháp viết có nhiều hình thức khác kể đến sau: 2.2.1 Trắc nghiệm tự luận (TNTL): Là loại trắc nghiệm cho phép học sinh có tự tương đối để trả lời vấn đề đặt ra, đồng thời lại đòi hỏi sinh viên phải nhớ lại nhận biết thông tin phải biết xếp diễn đạt ý kiến họ cách xác rõ ràng Bài TNTL thường tốn nhiều thời gian để chấm Việc cho điểm khó xác khơng ổn định, định chủ quan người chấm TNTL thường đề cao vai trò người chấm 2.2.2 Trắc nghiệm khách quan (TNKQ): Là dạng trắc nghiệm câu hỏi kèm theo câu trả lời sẵn Loại câu hỏi cung cấp cho sinh viên phần hay tất thông Nguồn: Dương Thiệu Tống, « Trắc nghiệm đo lường thành học tập », Đại học Tổng hợp, HCM, 1995 tin cần thiết đòi hỏi sinh viên phải chọn hay nhiều giải pháp trả lời Loại câu hỏi gọi TNKQ chúng đảm bảo tính khách quan, xác, ổn định khơng phụ thuộc vào người chấm ; đồng thời cho phép đánh giá toàn khả người học theo phân loại Benjamin BLOOM (ghi nhớ thơng tin, thơng hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp đánh giá) Bài TNKQ thường có số câu hỏi nhiều tự luận Portfolio : « Là hồ sơ cá nhân tập hợp tập kết người học đồng thời minh chứng tiến cá nhân »4 hay « Là tài liệu trình bày dạng tập sách nhỏ cho phép người sử dụng ghi lại tồn kiến thức ngơn ngữ văn hóa mà lĩnh hội được, hay hệ thống giáo dục, với ngôn ngữ » Như vậy, Portfolio loại hình cơng cụ mà người học sử dụng để tự đánh giá lực kiến thức mà lĩnh hội TNTL TNKQ hai loại công cụ phổ biến, sử dụng để đo lường kết học tập số đông người học 2.3 Làm chủ ngơn từ, phân biệt có kỹ soạn thảo số loại câu trắc nghiệm khách quan thường sử dụng thực tế kiểm tra đánh giá bậc phổ thông đại học Để đo lường thành học tập theo thang bậc nhận thức BLOOM, từ ghi nhớ thông tin, thông hiểu đến vận dụng, cơng cụ thích hợp thường sử dụng nhiều TNKQ Vì vậy, người soạn thảo phải phân biệt lại câu trắc nghiệm có kỹ soạn thảo chúng (Các ví dụ minh họa, xem phụ lục đính kèm) 2.3.1 Loại câu hỏi có nhiều lựa chọn (QCM) Loại câu thường sử dụng nhiều trắc nghiệm kiểm tra kiến thức Câu trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm chọn từ nhiều phương án khác nhau, thông thường Người kiểm tra phải chọn câu trả lời cho cách đánh dấu (X) khoanh tròn vào số thứ tự câu trả lời Những câu lại “mồi nhử” Điều quan trọng cho mồi nhử hấp dẫn ngang học sinh chưa học kỹ hay chưa hiểu kỹ học Các câu kiểm tra loại gồm phần: + Câu dẫn: Được viết dạng câu hỏi trực tiếp hay cách phát biểu không đầy đủ để tạo kích thích, gợi nên câu trả lời cho người hỏi); + Câu chọn: Gồm từ 3-5 khả trả lời Học sinh phải lựa chọn câu số câu này; + Câu đúng: Là câu câu chọn; + Câu nhiễu: Là câu trả lời khác với câu Nó có tác dụng gây nhiễu, học sinh phải nắm vững kiến thức phân biệt Loại câu thường có dạng : + Dạng 1: Question + proposition de réponse (Ví dụ 1) + Dạng : début de phrase + proposition de fin de phrase (Ví dụ 2) 2.3.2 Loại câu – sai (Vrai/Faux) Là loại câu hỏi có cách lựa chọn “đúng” hay “sai” “có” hay “khơng” Loại câu hỏi thích hợp cho việc kiểm tra kiến thức, kiện; dùng MEQ Portefolio sur support numérique, mai 2002, PDF, 55 p (voir p 11) http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/tic/pdf/portfolio.pdf Christine Tagliante, « L’évaluation et le Cadre européen commun », CLE International, Paris, 2005 định nghĩa, khái niệm, công thức khả đọc hiểu khóa Chúng thường đòi hỏi trí nhớ, kích thích suy nghĩ Khả phân biệt học sinh giỏi học sinh thấp (Ví dụ 3) 2.3.3 Câu hỏi ghép đôi Loại gồm dãy thông tin Một dãy câu hỏi (hay câu dẫn) ; dãy câu trả lời (hay câu chọn) Học sinh phải tìm cặp câu trả lời tương ứng với câu hỏi Thông thường số câu trả lời nhiều số câu hỏi để học sinh cân nhắc kỹ (Ví dụ 4) 2.3.4 Câu điền khuyết Đó nhận định viết hình thức mệnh đề khơng đầy đủ, hay câu hỏi đặt cho người kiểm tra Học sinh phải trả lời câu hay từ cụm từ Loại câu có ưu điểm học sinh phải tìm kiếm câu trả lời nhận câu trả lời từ thông tin cho (Ví dụ 5) 2.3.5 Câu hỏi có đáp án yêu cầu xếp theo thứ tự : Loại câu hỏi thường có dạng sau : + Dạng : Thiết lập lại hội thoại thư theo trình tự lơ gích Thơng thường, hội thoại thư cho sẵn hình thức khơng có trật tự, đòi hỏi học sinh phải đọc, hiểu hội thoại phải nắm vững kỹ thủ thuật giao dịch thư từ xếp hồn chỉnh lơ gích câu hỏi cho (Ví dụ 6) + Dạng : Sắp xếp cụm từ cho sẵn thành câu nhận định định nghĩa (Ví dụ 7) + Dạng : Sắp xếp theo trật tự lơ gích thao tác cho sẵn vấn đề cụ thể (Ví dụ 8) + Dạng : Dạng câu hỏi có nhiều câu trả lời Những câu trả lời có mối liên hệ với vấn đề đưa tùy theo mức độ nhiều mà học sinh phải chọn xếp theo thứ tự từ mức độ hợp lý đến mức độ hợp lý Loại trắc nghiệm thường sử dụng nhiều điều tra mức độ liên quan đến vấn đề (Ví dụ 9) 2.4 Nắm vững quy trình soạn trắc nghiệm dùng kiểm tra đánh giá Trắc nghiệm loại công cụ đo lường khả người học cấp học nào, môn học nào, lĩnh vực khoa học tự nhiên hay xã hội Muốn soạn thảo trắc nghiệm khách quan cho thật tốt, người thầy giáo cần phải biết nhiều thống kê ứng dụng giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học để đọc hiểu cơng trình nghiên cứu trắc nghiệm ; đồng thời thực cơng trình nghiên cứu riêng cho để xử lý kiện, xét tính tin cậy giá trị trắc nghiệm soạn thảo nhằm phân tích sửa chữa tốt câu trắc nghiệm Để soạn trắc nghiệm, điều phải xác định xem mục đích đánh giá ? Đánh giá trình học tập hay đánh giá cuối kỳ, cuối khóa ? Đánh giá mơn học ? Nội dung ? Dành cho đối tượng ? Hiểu rõ điều giúp xác định yêu cầu nội dung đánh giá có biện pháp đánh giá Đối tượng đánh giá chi phối việc chọn nội dung đánh giá phù hợp với Từ xác định loại hình đánh giá (Vấn đáp hay viết ?) Sau định loại hình trắc nghiệm, cần lựa chọn cơng cụ đánh giá (TNKQ hay TNTL ?) Nếu lựa chọn TNKQ, ta phải xác định xem độ dài thời gian cho phép số lượng câu hỏi Tiếp đến lựa chọn loại câu trắc nghiệm tiến hành soạn câu trắc nghiệm, đồng thời xác định thang điểm Khi hoàn thành trắc nghiệm khách quan, cần lựa chọn phương tiện (trên giấy hay máy tính) tiến hành trắc nghiệm thử Nếu thấy phù hợp cho tiến hành thi, kiểm tra, tổ chức chấm, xếp loại kết trắc nghiệm kết thúc quy trình Nếu trắc nghiệm sai không phù hợp, cần phải điều chỉnh lại câu trắc nghiệm thay đổi hình thức trắc nghiệm tùy tình hình Có thể tóm tắt quy trình soạn trắc nghiệm sau (Xem phụ lục 3) Việc soạn câu trắc nghiệm khâu nhiều thời gian Chính hạn chế việc sử dụng phương pháp trắc nghiệm Trên thực tế, có nhiều giáo viên, hỏi, trả lời họ khơng có đủ thời gian để nghĩ đến việc đề thi dạng trắc nghiệm khách quan Trong trình vận dụng, để chuẩn bị tốt câu trắc nghiệm khách quan, việc nắm vững ưu điểm hạn chế nó, tiến hành cho khảo sát thử để điều chỉnh câu trắc nghiệm cho rõ ràng 2.5 Cần lưu ý số điểm soạn câu trắc nghiệm khách quan + Hình thức trình bày : Câu trắc nghiệm cần phải trình bày thống Chẳng hạn câu đúng-sai nên xếp chỗ, câu hỏi có nhiều lựa chọn câu ghép + Ngôn ngữ : Diễn đạt sáng, rõ ràng Tránh dùng từ phức tạp làm cho câu trở nên khó + Số câu trả lời : Thường số câu trả lời chuẩn cho câu hỏi trắc nghiệm gồm có câu Số câu xê dịch từ đến Ngoài ra, nên xem xét kiện liên quan, tính độc lập câu trắc nghiệm gợi ý dùng từ Công tác kiểm tra đánh giá nhà trường phổ thông đại học Kiểm tra, đánh giá gắn liền với công tác đào tạo nhà trường phổ thông đại học Dù bậc học nào, việc kiểm tra đánh giá đóng vai trò quan trọng khơng thể thiếu, thể đa dạng qua giai đoạn trình giảng dạy đào tạo (trước, sau), qua nhiều hình thức như: (đánh giá đầu vào hay đánh giá dự báo, đánh giá trình dạy/học/đào tạo, đánh giá cuối kỳ/ cuối năm/cuối khóa) Ở bậc học phổ thơng, để đánh giá đầu vào thường có kiểm tra chất lượng đầu năm học Trong trình dạy/học, có nhiều hình thức phương pháp đánh giá đa dạng : vấn đáp (kiểm tra miệng), viết (kiểm tra 15 phút, tiết) Kết thúc học kỳ, phần lớn phương pháp Viết thường chọn lựa Xu hướng chọn hình thức thi trắc nghiệm khách quan chiếm ưu thế, phù hợp để đo kiến thức, hiểu biết vận dụng vào thực tế sống Kết cuối học kỳ, cuối năm học thường tính theo hệ số Trong giảng dạy đào tạo bậc đại học, việc đánh giá đầu vào thể điểm số thông qua kỳ thi tốt nghiệp THPT hai (vừa có giá trị đánh giá tổng kết cấp tốt nghiệp, vừa có giá trị đo chất lượng đầu vào bậc học chuyển tiếp cao hơn) Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, Khoa có trắc nghiệm để phân tầng trình độ xếp lớp (như trường hợp Khoa Tiếng Pháp năm trước đây, đầu vào có D3 với số lượng sinh viên đơng) Để đánh giá q trình đào tạo, giảng viên có nhiều hình thức kiểm tra đa dạng như: vấn đáp, viết (TNTL TNKQ) Chẳng hạn Khoa Tiếng Pháp, phương pháp vấn đáp (dành cho kỹ Nói, số kỹ khác trình giảng dạy), phương pháp viết thường chiếm ưu thế, đặc biệt TNKQ (dành cho kỹ Nghe, Đọc) với loại câu trắc nghiệm chủ yếu QCM Vrai/Faux Đánh giá cuối kỳ, cuối học phần, ngồi kỹ Nói, thường sử dụng phương pháp viết với TNTL TNKQ Kết đánh giá kỳ chiếm 40% tổng số điểm học phần (trong 10% chuyên cần 30% kiểm tra kỳ) đánh giá cuối kỳ chiếm 60% (chỉ thể thi nhất) Kỹ thiết kế trắc nghiệm khó khăn đề xuất sinh viên ngành Sư phạm trình thực tập sau kết thúc học phần PPDH Trong năm học 2015-2016, khóa sinh viên ngành Sư phạm thực kiến tập thực tập trường THPT Nguyễn Huệ Hai Bà Trưng thành phố Huế, có 71% sinh viên phân công phụ trách giảng dạy lớp 10 29% phụ trách lớp 11 Qua quan sát thực tế, 100% sinh viên cho tình hình dạy/học tiếng Pháp phổ thông thiên Đọc hiểu Ngữ pháp, 14% cho có dạy Viết Nghe Họ phân công đảm nhận giảng dạy chủ yếu kỹ Đọc, Ngữ pháp Chỉ số it có giảng dạy kỹ Nghe hiểu Trong trình thực tập, 100% sinh viên chia sẻ họ gặp nhiều khó khăn việc soạn dạng tập, hoạt động phục vụ giảng 60% sinh viên phân công đề thi kiểm tra họ lúng túng khơng biết phải soạn Sau hồn thành đợt kiến tập thực tập trở trường học xong học phần PPDH 5, sinh viên bày tỏ tiếc nuối cho trang bị kiến thức học phần này, họ nắm bắt tầm quan trọng kiểm tra đánh giá gắn với mục tiêu giảng dạy ngược lại, mục tiêu giảng dạy phải đo lường thơng qua kiểm tra đánh giá (60%); họ sử dụng thành thạo loại câu trắc nghiệm để soạn giảng, kiểm tra, đánh giá (43%) phân biệt loại hình kiểm tra đánh chủ động việc soạn giảng, lệ thuộc vào tác giả soạn sẵn (14%) Dưới số đề xuất sinh viên hỏi: “Bạn có đề xuất sau học xong học phần PPDH 5?” (ngoại trừ bạn làm khoa luận tốt nhiệp): - “ Học phần PPDH cần thiết nên học trước thực tập mang lại hiệu cao hơn.” - “Nên đưa môn PPDH5 trước thực tập để sinh viên dễ dàng việc soạn giáo án soạn kiểm tra đánh giá có yêu cầu thầy cô hướng dẫn.” - “PPDH cần thiết cho giáo sinh thực tập soạn giáo án giảng dạy kiểm tra.” - “Cho sinh viên thực hành soạn kiểm tra đánh giá nhiều hơn.” - “Cần cho sinh viên thực hành soạn trắc nghiệm nhiều trình học để sinh viên làm quen, thành thạo việc soạn kiểm tra Ngoài ra, cần đưa học phần trước thực tập sư phạm.” - “Cho sinh viên thực hành soạn kiểm tra đánh giá nhiều hơn.” KẾT LUẬN Do tình hình khách quan, năm học 2015-2016, sinh viên khóa SPK9 chưa trang bị kiến thức tảng công tác kiểm tra đánh kỹ soạn thảo dạng tập khác nhau, kỹ thiết kế trắc nghiệm kiểm tra đánh giá học phần PPDH bị đẩy lùi vào cuối học kỳ (sau sinh viên thực tập về) Ngoài ra, việc rút ngắn học phần (Phương pháp Đánh giá Phương pháp thiết kế trắc nghiệm) từ tín xuống thành học phần PPDH tín chỉ, thời gian lại học dồn vào cuối học kỳ nên việc thực hành soạn câu trắc nghiệm gặp nhiệu khó khăn, hạn chế khn khổ chương trình Những khó khăn lúng túng sinh viên biết Vậy làm để hạn chế khó khăn nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn giao cách tự tin, vững vàng, có khả tư lập luận việc lựa chọn hình thức, biên soạn loại hình tập, kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu yêu cầu nội dung, kiến thức trình độ đối tượng mà họ phân công đảm nhận Vì vậy, việc xem lại vị trí vai trò học phần, nên bố trí học kỳ hay học kỳ điều cần thiết phải bàn bạc thảo luận TÀI LIỆU THAM KHẢO - Anderson, L W & Krathwohl, D R., (2001), Phân loại tư cho việc dạy, học đánh giá New York: Longman - Bloom, B.S., (Ed.) (1956), Phân loại tư cho mục tiêu giáo dục: Phân loại mục tiêu giáo dục: Quyển I, nhận thức lĩnh vực New York: Longman - Dương Thiệu Tống, (1995), « Trắc nghiệm đo lường thành học tập », Đại học Tổng hợp, HCM - Lamailloux P., Arnaud M.-H., Jeannaud R., (1994), Fabriquer des exercices de franỗais, Hachette, Paris - LABRUFFE Alain, (2011), Les nouveaux outils de l’évaluation des compétences, AFNOR - TAGLIANTE Christine, (1991), L’évaluation – Technique de classe, CLE International - TAGLIANTE Christine, (2005), L’évaluation et le Cadre européen commun, CLE International, Paris - Phan Thị Kim Liên, (2009), Công cụ đánh giá dạy-học Thực Hành Tiếng Pháp, đề tài NCKH cấp Bộ MS B2007-DHH07-09, ĐHH - Phan Thị Kim Liên, (2002), Ứng dụng hình thức trắc nghiệm khách quan giảng dạy Tiếng Pháp chuyên ngành Xí nghiệp, đề tài NCKH cấp sở, ĐHKH – ĐHH - Pour élaborer un questionnaire: https://fr.surveymonkey.com/home/?ut_source=header - Guide d'élaboration de questionnaires d'évaluation des connaissances sous forme de QCM http://sup.ups-tlse.fr/pedagogie/outils/qec.htm - Pédagogie par objectifs http://www.oisisfle.com/documents/pedagogie_par_objectifs.htm PHỤ LỤC Objectifs mentalistes Saisir le sens d’un texte Conntre l’accord du participe passé emplo avec “avoir” Connaitre le poème Savoir la table de multiplication Objectifs comportementaux Reclasser dans l’ordre les parties du texte Ecrire la terminaison des participes passés suivants: Réciter le poème face la classe en s’aidant d’un dessin par strophe Inscrire le chiffre manquant dans des exercices de structures suivantes: a x = b x = c x = d x = 16 PHỤ LỤC Exemple : Dans une phrase, par quoi peut-on généralement remplacer un adjectif qualificatif ? A Par un adverbe B Par un verbe C Par une proposition relative D Par une proposition infinitive (Fabriquer des exercices de franỗais, p.28) Exemple : Dans une phrase, on peut généralement remplacer un adjectif qualificatif par … A Par un adverbe B Par un verbe C Par une proposition relative D Par une proposition infinitive (« Fabriquer des exercices de franỗais ằ, p.28) Exemple 3: Lisez le texte suivant: Découvrir la France, c'est aussi découvrir la cuisine La cuisine est trốs importante pour les Franỗais et la cuisine franỗaise est connue partout dans le monde Dans toutes les villes de France, le voyageur peut goûter des spécialités Dans les auberges, le propriétaire ou la propriétaire fait la cuisine Ils ont appris les recettes de leurs parents ou grands-parents Ils les aiment comme ils aiment leur pays, leur région et leur métier Dans leur menu ou dans leur carte, vous trouvez des produits amoureusement cuisinés pour vous À Angers, Éric, propriétaire du Saint Gourmand, 35 ans et sa femme Carole, 32 ans, ont pour la cuisine la passion que d'autres ont pour la musique Il n'a pas de spécialités Tous ses plats sont des spécialités Le midi, le repas d'affaires 20 euros vous est servi en trois quarts d'heure Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse VRAI FAUX Toutes les villes de France ont des spécialités Les aubergistes ont appris de leurs enfants faire la cuisine Les aubergistes aiment faire la cuisine pour leurs clients Éric a beaucoup de spécialités Le dỵner coute 20 euros Les repas d'affaires sont servis toutes les quarante-cinq minutes Exemple 4: Associez les éléments qui signifient la mờme chose Cest ỗa Bien sỷr Tout de suite Je vous en prie A propos a Entendu b C’est exact c Au fait d immédiatement e Il n’y a pas de quoi Exemple : Complétez le texte avec les mots suivants: vendredi, en, d'abord, puis, au moment de, après, en, chaque année, l'âge de, victime PANINI: VIGNETTES SANS PÈRE MODENE L'industriel italien Giuseppe Panini, fondateur des "figurines Panini", est mort ……(1)………, ……(2)……… 71 ans, ……(3)……… d'une crise cardiaque Giuseppe Panini, collectionneur passionné, a lancé ses "figurines", des petites vignettes autocollantes représentant des joueurs de football, ……(4)……… 1961 Elles ont connu un succès immédiat auprès des enfants ……(5)……… cantonné aux joueurs de la Péninsule, Giuseppe Panini a étendu son empire sur toute l'Europe ……(6)……… les figurines Panini se sont intéressées aux "hommes illustres", "aux merveilles de la Terre" et aux succès télévisés 10 ……(7)……… la vente de sa société au groupe Maxwell, Panini vendait ……(8)……… environ 700 millions de figurines ……(9)……… 1988, l'empire Panini a périclité Vendu un groupe d'industriels milanais, Panini a été racheté ……(10)……… 1994 par le groupe Marvel, leader mondial des articles pour jeunes (AFP 20/10/96) Exemple : Reconstituez le dialogue suivant en y mettant un numéro par ordre o - Oui, pas mal o - Qu’est-ce que tu fais ? o - Je suis étudiant en métrologie Et o - Moi, c’est Viet toi ? o - Moi aussi o - Bonjour o - Moi, j’habite Planoise o - Je m’appelle Alain Et toi ? o - C’est bien ? o - Bonjour o - Tu habites ó ? (« Sciences et communication », P.13) Exemple : Voici, en désordre, une définition du contrat de travail Remettez-la dans le bon ordre Par laquelle une personne, / pour le compte et sous la direction d’une autre personne, / le salarié, / est / en contrepartie d’une rémunération appelée / une convention / Le contrat de travail / salaire / s’engage travailler / l’employeur, / (ô Le Franỗais de lEntrepriseằ, P.24) Exemple 8: Vous faites une étude de marché, dans quel ordre réalisez-vous ces tâches ? a Faire l’enquête b Préparer le questionnaire c Rédiger un rapport de synthèse d Analyser les résultats e Choisir le groupe de consommateurs interroger Classez : … … … … … Exemple 9: Choisissez par ordre important vos réponses Vous venez au CCF dans le but de : □ Lecture □ Travail sur ordinateur □ Correspondance par internet □ Emprunt des livres, CD-Rom, cassettes audio-vidộo, DVD Pratique du franỗais avec les francophones 11 Quels genres de livres aimez-vous emprunter ? Roman Mộthode de franỗais Thộorie de la didactique □ Presse □ CD-Rom, DVD □ Science économique □ Bande dessinnée PHỤ LỤC Mục đích đánh giá Kết thúc quy trình Xác định : Đối tượng, nội dung, hình thức đánh giá Xếp loại kết trắc nghiệm Lựa chọn công cụ Chấm trắc nghiệm Xác định độ dài thời gian cho phép Điều chỉnh trắc nghiệm Tiến hành thi, kiểm tra Lựa chọn loại câu trắc nghiệm Soạn câu trắc nghiệm xác định thang điểm In đề thi, kiểm tra Có Khơng Đạt yêu cầu Lựa chọn phương tiện tiến hành trắc nghiệm thử 12
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC – THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ, TRẮC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC – THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ