ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH TRONG CẢI THIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

117 108 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 09:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LÊ ĐĂNG TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP KHÍ CƠNG DƯỠNG SINH TRONG CẢI THIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LÊ ĐĂNG TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP KHÍ CƠNG DƯỠNG SINH TRONG CẢI THIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Y học cổ truyền Mã số: 60.72.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thúc Hạnh HÀ NỘI – 2017 Lời cảm ơn Để hồn thành khóa học hồn tất luận văn này, nhận giúp đỡ vô quý báu thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc, Phòng đào tạo Sau Đại học thầy cô giáo Học Viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam giảng dạy, bảo tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng kính trọng đến GS, PGS, TS Hội đồng chấm luận văn góp ý cho tơi nhiều kiến thức quý báu để hoàn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Thúc Hạnh, Thầy tận tình bảo, cung cấp cho tơi kiến thức mặt lý thuyết triển khai đề tài lâm sàng để hồn tất luận văn Tơi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới phòng Đào tạo Sau đại học, Bộ mơn Khí cơng dưỡng sinh - xoa bóp bấm huyệt, Hội người cao tuổi bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành nghiên cứu Cuối cùng, biết ơn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên khích lệ tơi q trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Lê Đăng Trường LỜI CAM ĐOAN Tôi Lê Đăng Trường, học viên Cao học khóa 8, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, chuyên ngành Y học cổ truyền, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Thúc Hạnh Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người viết cam đoan Lê Đăng Trường DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVSK CLCS CSSK ĐH, SĐH GDP ICC KCB LHQ NCT SF-36 TC, CĐ TH, THCS TTPL UNDP : Bảo vệ sức khỏe : Chất lượng sống : Chăm sóc sức khỏe : Đại học, Sau đại học : Tổng sản phẩm quốc nội : Intraclass Correlation coefficient : Khám chữa bệnh : Liên Hiệp Quốc : Người cao tuổi : Bộ công cụ khảo sát tình trạng sức khỏe 36 câu hỏi : Trung cấp, cao đẳng : Tiểu học, trung học sở : Tâm thần phân liệt : United Nations Development Programme (Tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc) WHO : Tổ chức Y tế giới WHOQOL-100 : World Health Organization Quality of Life Group (Bộ công cụ đo lường chất lượng sống Tổ chức Y tế giới-100 câu hỏi) WHOQOL : World Health Organization Quality of Life (Chất lượng sống Tổ chức y tế giới) YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học đại YTCC : Y tế công cộng QOL : Quality of Life – Chất lượng sống QLQ : Quality of Life Questionnaire (Bảng câu hỏi chất lượng sống) NCT : Người cao tuổi TKP : Thơng khí phổi MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 QUAN ĐIỂM VỀ NGƯỜI CAO TUỔI THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tình hình già hóa dân số 1.1.3 Đặc điểm tâm sinh lý người cao tuổi 1.2 QUAN ĐIỂM VỀ NGƯỜI CAO TUỔI THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN 1.3 KHÁI NIỆM VỀ DƯỠNG SINH THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN .13 1.3.1 Vài nét nguồn gốc 13 1.3.2 Cơ sở lý luận phép dưỡng sinh .15 1.3.3 Khí cơng dưỡng sinh theo phương pháp Nguyễn Văn Hưởng 15 1.3.4 Sơ lược tình hình luyện tập dưỡng sinh Việt Nam 18 1.3.5 Những nghiên cứu khí cơng dưỡng sinh 18 1.4 CÁC CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ 20 1.4.1 Đánh giá khả ý .20 1.4.2 Đánh giá khả tư theo phương pháp Landol 20 1.4.3 Đánh giá thể lực 21 1.5 CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI CAO TUỔI 21 1.5.1 Khái niệm chất lượng sống 21 1.5.2 Chất lượng sống người cao tuổi .21 1.5.3 Phương pháp đánh giá chất lượng sống 22 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .24 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 24 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 24 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu .24 2.1.4 Chất liệu nghiên cứu .24 2.1.5 Phương tiện nghiên cứu 25 2.1.6 Thời gian nghiên cứu 26 2.1.7 Nội dung nghiên cứu .26 2.1.8 Các bước tiến hành 26 2.1.9 Các tiêu theo dõi nghiên cứu 30 2.1.10 Cách đánh giá tiêu 31 2.2 THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU .33 2.3 ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 34 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 36 3.1.1 Đặc điểm NCT theo tuổi .36 3.1.2 Đặc điểm NCT theo giới .36 3.1.3 Đặc điểm NCT theo nghề nghiệp 37 3.1.4 Đặc điểm NCT theo môi trường sống 38 3.1.5 Đặc điểm NCT mắc bệnh mạn tính .39 3.2 KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU TẬP KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH .40 3.2.1 Kết chất lượng sống 40 3.2.2 Kết thay đổi số tiêu tâm sinh lý trước sau tập .48 3.3 KẾT QUẢ VỀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN LÊN HIỆU QUẢ BÀI TẬP 52 3.3.1 Kết số huyết áp 52 3.3.2 Kết số nhịp mạch 53 Chương 4: BÀN LUẬN 54 4.1 BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 54 4.1.1 Về độ tuổi 54 4.1.2 Về giới tính 54 4.1.3 Về nghề nghiệp .55 4.1.4 Về môi trường sống .55 4.1.5 Về tình trạng mắc bệnh mạn tính 55 4.2 BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI CAO TUỔI TRƯỚC VÀ SAU TẬP .56 4.2.1 Hiệu tập KCDS lên chất lượng sống người cao tuổi 56 4.2.2 Hiệu tập KCDS lên số tiêu tâm sinh lý .62 4.3 BÀN LUẬN VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN LÊN HIỆU QUẢ BÀI TẬP .65 4.3.1 Chỉ số huyết áp 65 4.3.2 Tần số tim 67 KẾT LUẬN 68 KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8: Bảng 3.9: Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Bảng 3.15: Bảng 3.16: Bảng 3.17: Bảng 3.18: Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Đặc điểm tuổi bệnh nhân 36 Giới tính bệnh nhân 36 Nghề nghiệp trước đối tượng nghiên cứu 37 Nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu 37 Môi trường sống đối tượng nghiên cứu 38 Nhóm bệnh mạn tính đối tượng nghiên cứu 39 Thay đổi tần suất gặp vấn đề sức khỏe thể chất người cao tuổi 40 Thay đổi tần suất gặp vấn đề sức khỏe tinh thần, mối quan hệ hỗ trợ sinh hoạt người cao tuổi .41 Thay đổi tần suất gặp vấn đề kinh tế người cao tuổi 42 Thay đổi tần suất gặp vấn đề khả lao động người cao tuổi .43 Đánh giá NCT vấn đề liên quan đến môi trường sống 44 Sự thay đổi NCT khía cạnh CLCS 45 Thay đổi điểm trung bình CLCS NCT theo khía cạnh 46 Thay đổi chất lượng sống theo nhóm mắc bệnh mạn tính 47 Biến đổi thời gian thực thử nghiệm ý Platonop trước sau tập KCDS 48 Biến đổi số lỗi thực thử nghiệm ý Platonop trước sau tập KCDS 48 Biến đổi tỷ suất thử nghiệm theo phương pháp “soát bảng chữ Anphimốp” trước sau tập KCDS 49 Biến đổi số lỗi thực thử nghiệm theo phương pháp “soát bảng chữ Anphimốp” 49 Kết thay đổi đánh giá tư lodic Landol 50 Đánh giá trọng lượng thể người cao tuổi .50 Biến đổi lực bàn tay tối đa người cao tuổi trước sau tập KCDS 51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 So sánh kết nhịp thở trước sau tập KCDS người cao tuổi 51 Biểu đồ 3.2 So sánh kết số huyết áp tâm thu trước sau tập KCDS người cao tuổi 52 Biểu đồ 3.3 So sánh kết số huyết áp tâm trương trước sau tập KCDS người cao tuổi .52 Biểu đồ 3.4 So sánh kết số huyết áp trung bình trước sau tập KCDS người cao tuổi .53 Biểu đồ 3.5 So sánh kết tần số tim trước sau tập KCDS người cao tuổi 53 □ Thỉnh thoảng □ Khá thường xuyên □ Thường xuyên B.55 Trong năm vừa qua, Ông/Bà hài lòng về hỗ trợ kinh tế của hay người thân khác nào? □1 Rất khơng hài lòng □2 Khơng hài lòng □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Hài lòng □5 Rất hài lòng B.56 **Trong năm vừa qua, Ơng/Bà có thường phải hỗ trợ kinh tế cho hay người thân khác không □ Không □ Hiếm □ Thỉnh thoảng □ Khá thường xuyên □ Thường xuyên B.57 **Trong năm vừa qua, Ông/Bà có hài lòng hỗ trợ kinh tế cho hay người thân khác nào? □1 Rất khơng hài lòng □2 Khơng hài lòng □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Hài lòng □5 Rất hài lòng B.58 **Trong năm vừa qua, bữa ăn hàng ngày Ơng/Bà có thức ăn vừa miệng, hợp ý thích với Ơng/Bà khơng? □ Khơng □ Hiếm □ Thỉnh thoảng □ Khá thường xuyên □ Thường xuyên B.59 **Trong năm vừa qua, nhìn chung, Ơng/Bà hài lòng với chế độ ăn uống nào? □1 Rất khơng hài lòng □2 Khơng hài lòng □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Hài lòng □5 Rất hài lòng B.60 **Trong năm vừa qua, Ơng/Bà có đủ tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày (ăn uống, điện, nước…) mức độ nào? □1 Khơng có đủ tiền để chi trả □2 Có đủ tiền chi trả chút □3 Phân vân/Lưỡng lự □4 Đủ tiền chi trả hầu hết □5 Đủ tiền để chi trả tất B.61 **Trong năm vừa qua, Ơng/Bà có đủ tiền để chi cho việc mua sắm vật dụng/đồ đạc mà Ông/Bà muốn mức độ nào? □1 Khơng có đủ tiền để chi trả □2 Có đủ tiền chi trả chút □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Đủ tiền chi trả hầu hết □5 Đủ tiền để chi trả tất B.62 **Trong năm vừa qua, Ơng/Bà có đủ tiền chi cho hoạt động cộng đồng cần thiết mức độ nào? (như đám cưới, đám ma, lễ hội, chùa chiền, hội phí hội cựu chiến binh, hội phụ nữ ) □1 Khơng có đủ tiền để chi trả □2 Có đủ tiền chi trả chút □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Đủ tiền chi trả hầu hết □5 Đủ tiền để chi trả tất B.63 **Trong năm vừa qua, Ơng/Bà có đủ tiền để chi trả cho việc khám chữa bệnh Ơng/Bà thấy cần mức độ nào? □1 Khơng có đủ tiền để chi trả □2 Có đủ tiền chi trả chút □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Đủ tiền chi trả hầu hết □5 Đủ tiền để chi trả tất B.64 **Nhìn chung, năm vừa qua, Ơng/Bà hài lòng với đời sống kinh tế nào? □1 Rất khơng hài lòng □2 Khơng hài lòng □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Hài lòng □5 Rất hài lòng B.65 Nhìn cách tổng thể, Ơng/Bà có hài lòng mặt sống khơng? □1 Rất khơng hài lòng □2 Khơng hài lòng □3 Phân vân/ Lưỡng lự □4 Hài lòng □5 Rất hài lòng Ơng/bà điền phiếu trong……phút Xin chân thành cảm ơn ông/bà Hà nội, ngày tháng năm Họ tên người trả lời phiếu Nghiên cứu viên (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC  Phương pháp “xếp lại bảng số lợn xợn Platonor” Ơng / bà tìm theo thứ tự từ bé đến lớn số bảng đây: 14 12 22 14 25 24 23 13 15 10 17 21 19 16 18 11  Phương pháp “soát bảng chữ Anphimốp” Ơng/bà tìm chữ theo u cầu bác sĩ nhanh bảng đây: ABCDEF GABCDEF GABCDEF GABC BCDEF GABCDEF GABCDEF GABCB  Đánh giá khả tư logic theo phương pháp Landol Ông/bà tìm số chữ tổ hợp số-chữ theo yêu cầu của bác sĩ nhanh bảng đây: B D 34 70 71 56 12 23 E 27 C A 51 98 67 12 F 27 53 13 G 63 43 77 49 K 56 78 12 13 M H 67 PHỤ LỤC PHÁC ĐỒ CHO LẦN TẬP KHÍ CƠNG DƯỠNG SINH (Thời gian tập: 45 phút) BƯỚC 1: THƯ GIÃN ( phút) Kỹ thuật làm thư giãn a Tư thế: + Tư nằm: Tư nằm tốt tư nằm giãn hoàn toàn, chỗ nằm nên cho êm, người già quen nằm đệm nằm đệm, đầu cao thấp tuỳ thói quen b Thực hiện: điều kiện của thư giãn - Không cho thể tiếp xúc bên cách cắt đứt liên hệ ngũ quan Nên lựa chỗ tương đối yên tĩnh để tập thư giãn, khơng có mùi thối, khơng có tiếng ồn khơng lạnh lắm; nóng q vặn quạt cho vừa, lạnh ta mặc thêm cho ấm; khơng để bí q, phải mở cửa thơng gió song tránh gió lùa; quần áo phải rộng, khơng bó chặt thân, phải nới dây thắt lưng cho khí huyết lưu thơng Ta nhắm mắt lại, tốt lấy khăn tay xếp lại để bịt mắt không cho ánh sáng lọt vào gây kích thích Khơng để ý nghe tiếng người cơng nhân ngủ bên máy chạy ầm ầm Không để ý ngửi mùi Lưỡi khơng nếm vị q mạnh - Ra lệnh cho vân trơn thư giãn: Đầu óc ta thảnh thơi, khơng nghĩ gì, ta lệnh cho hệ thống thần kinh động vật thực vật, vân trơn buông xi hết Thư giãn hồn tồn Nghỉ ngơi hồn tồn Ức chế hoàn toàn Ta thư giãn vân hồn tồn ta có cảm giác nặng, cảm giác mí mắt nặng lúc buồn ngủ, nhướng khơng lên Nếu ta thư giãn trơn trơn mạch máu, mạch khơng bị co thắt mà giãn máu chảy dần tay chân, có cảm giác nặng Ta “tự kỷ ám thị” để giúp thêm cho thư giãn: “Tay chân tơi nặng ấm, tồn thân tơi nặng ấm” - Tập trung ý nghĩ theo dõi thở: Phần nhiều tập ý nghĩ hay phân tán, nghĩ việc chồng cha mẹ, chuyện tình duyên trắc trở nên người ta thường so sánh ý nghĩ bướm bay lượn từ hoa đến hoa kia, khỉ nhảy nhót, phá phách, ngựa chạy đủ bốn phương Để tránh tượng “bướm lượn, ý mã” làm chủ ý nghĩ, ta nên dùng cách tập trung ý nghĩ vào mục tiêu theo dõi thở, thở cho đều, hít vào thở ra, nghỉ, hít vào, thở ra, nghỉ Như ta giúp thêm cho việc thư giãn tập luyện việc tập trung ý nghĩ, ngày mạnh lên Nếu tập trung theo dõi thở mệt đổi sang tập trung vào tự kỷ ám thị “nặng” “ấm” BƯỚC 2: THỞ THÌ CĨ KÊ MÔNG VÀ GIƠ CHÂN ( phút ) Tư thế: + Kê mông cao hay thấp tuỳ sức, tuỳ bệnh, phải thận trọng bệnh nhân cao huyết áp, ban đầu kê gối mỏng, sau dùng hai cái, tuỳ sức hồnh đẩy tạng phủ xuống Còn gối đầu hay khơng tuỳ bệnh, tùy thói quen bệnh nhân Bệnh cao huyết áp phải cẩn thận, không cho tai biến mạch máu não, giữ gối cũ lần lần dùng gối thấp hơn, bỏ gối huyết áp tốt a Cách thực hiện: Thì 1: Hít vào, đều, sâu, tối đa, ngực nở, bụng phình cứng, hít vào tối đa ức đòn chũm căng lên Thời gian = ¼ thở “Hít vào ngực nở, bụng căng” Thì 2: Giữ hơi, hoành lồng ngực co thắt tối đa, quản mở, hai chân giơ thay phiên cao 20cm; giơ chân một, thời gian ¼ thở tương ứng với câu “ giữ cố gắng hít thêm” Thì 3: Thở thối mái, tự nhiên, khơng kìm, khơng thúc song phải nhẹ nhàng, khơng tạo tiếng rít, ¼ thở, tương ứng với câu “ thở khơng kìm, khơng thúc” Thì 4: Thư giãn hồn tồn, có cảm giác nặng ấm, thời gian = ¼ thở, tự kỷ ám thị: tay chân tơi nặng ấm, tồn thân nặng ấm BƯỚC 3: CÁC ĐỘNG TÁC CHỐNG XƠ CỨNG ( 25 phút ) Động tác 1: Ưỡn cổ Chuẩn bị: Bỏ gối mông Hai tay để xuôi giường lấy điểm tựa xương chẩm mông Động tác: Ưỡn cổ lưng hổng giường đồng thời hít vơ tối đa; thời hai giữ hơi, dao động lưng qua lại từ - (khơng cho thiếu ơxy); thở triệt để có ép bụng (nếu khơng đủ sức khơng làm dao động) Làm từ 13 thở, không hạ lưng xuống giường Chừng xong động tác hạ lưng xuống nghỉ Động tác 2: Ưỡn mông Chuẩn bị: Lấy điểm tựa lưng hai gót chân Động tác: Ưỡn mông làm cho thắt lưng, mông chân lên khỏi giường, đồng thời hít vơ tối đa; giữ dao động qua lại, lần dao động cố gắng hít vơ thêm, dao động từ - cái; thở ép bụng thật mạnh, thở triệt để Thở dao động từ -3 thở Động tác 3: Vặn cột sống cổ ngược chiều Chuẩn bị: Nằm nghiêng, co chân lại, chân để phía sau tay nắm bàn chân dưới, bàn chân để lên đầu gối chân đầu gối sát giường, tay nắm đầu gối chân Động tác: Vận động cột sống ngược chiều, hít vơ tối đa, thời giữ dao động cổ qua lại từ - hơi, thở triệt để có ép bụng Làm từ 1-3 thở đổi bên Động tác 4: Rắn hổ mang Chuẩn bị: Nằm sấp, hai bàn tay để hai bên, ngang thắt lưng ngón tay hướng ngồi Động tác: Chống tay thẳng lên, ưỡn lưng, ưỡn đầu phía sau tối đa, hít vơ tối đa thời giữ hơi, dao động thân đầu theo chiều trước sau từ -6 thở triệt để vặn mình, vẹo cổ qua bên, cố gắng nhìn cho gót chân bên kia, hít vơ tối đa có trở ngại; giữ dao động qua lại từ -6 quay sang bên thở triệt để, cố gắng nhìn gót chân đối xứng Làm động tác thở từ -4 thở Động tác 5: Ngồi sư tử Chuẩn bị: Nằm sấp, co hai chân để bụng, cằm đụng giường, hai tay đưa thẳng lên trước Động tác: Đầu cất lên ưỡn phía sau tối đa, hít vơ tối đa; thời hai giữ hơi, dao động thân đầu qua lại từ - cái; thở ép bụng Làm vây từ - thở Động tác 6: Chào mặt trời Chuẩn bị: Ngồi chân co bụng, chân duỗi phía sau, hai tay chống xuống giường Động tác: Đưa hai tay lên trời, thân ưỡn sau tối đa, hít vơ thuận chiều; lúc giữ hơi, dao động thân đầu theo chiều trước sau từ 26 cái; hạ tay xuống chống giường, thở tối đa thuận chiều có ép bụng Làm từ - thở Đổi chân tập bên Động tác 7: Xem xa xem gần Chuẩn bị: Ngón tay hai bàn tay gài chéo đưa lật trời, đầu bật đằng sau, mắt nhìn lên bàn tay điểm cố định ngón tay để thấy rõ nét Động tác: Hít vơ tối đa, giữ làm dao động tay, đầu thân qua lại từ -6 cái, mắt nhìn theo điểm cố định, thở triệt để, đồng thời đưa tay lại gần mặt độ cm mà cố nhìn rõ điểm cố định Làm 10 -20 thở Động tác 8: Đưa tay sau gáy Chuẩn bị: Hai tay chéo nhau, đưa tay sau gáy kéo sau, đầu bật sau Động tác: Hít vơ tối đa, giữ dao động từ trước sau từ 2- cái: thở cho hết khí trọc Làm từ -3 thở Động tác 9: Tay co lại rụt phía sau Chuẩn bị: Tay co lại, rụt phía sau, đầu bật ngửa ưỡn cổ Động tác: Hít vơ tối đa; giữ dao động qua lại từ -6 cái; thở triệt để Làm động tác từ - thở Động tác 10: Để tay sau lưng nghiêng Chuẩn bị: Hai bàn tay để sau lưng, cao tốt, lòng bàn tay lật phía ngồi, ngực ưỡn Động tác: Ngả đầu nghiêng đụng giường, hít vơ có trở ngại ngồi lên tiếp tục hít tối đa: giữ dao động qua lại từ -6 cái; thở ngả đầu nghiêng đụng giường phía bên Làm từ - thở Động tác 11: Bắt chéo hai tay sau lưng Chuẩn bị: Một tay đưa sau lưng từ lên, tay từ xuống cố gắng bắt chéo Động tác: Hít vơ tối đa; giữ dao động qua lại từ -6 cái: thở triệt để Làm động tác từ -3 thở, xong đổi tay bắt chéo bên làm từ -3 thở Động tác 12: Chổng mông thở Chuẩn bị: Chổng mông tựa điểm tựa gồm hai đầu gối, cùi chỏ, cánh tay trán thư giãn hồn tồn khơng ngã được, chí ngủ khơng ngã Động tác: Hít vơ tối đa có trở ngại; giữ hơi, lúc dao động qua lại từ - cái; thở triệt để có ép bụng Làm - 10 thở BƯỚC 4: TỰ XOA BÓP BẤM HUYỆT (10 phút) * Tự xoa bóp Yêu cầu: động tác xác, diụ dàng, vừa sức, tốc độ vừa phải, khơng q chậm, khơng q nhanh Khi xoa bóp da tay phải đặt nóng lên Bao gồm: xoa mặt (10 lần), xoa tai (10 lần), chải đầu (20 lần), xoa mắt (5 lần), vuốt cổ (10 lần), sát gáy (10 lần), xoa vào tới ngực (10 lần), xoa lưng (15 lần), xoa thượng tiêu theo chiều kim đồng hồ (20 vòng), xoa trung tiêu theo chiều kim đồng hồ (30 vòng), xoa hạ tiêu theo chiều kim đồng hồ (20 vòng), xoa bóp day tay (5 lần), xoa bóp xoa chân (5 lần) Tiến hành thời gian: phút * Tự bấm huyệt Bấm huyệt: nội quan, thần môn, tam âm giao, túc tam lý, bấm huyệt bên, huyệt 30 giây Tiến hành thời gian: phút PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH TRONG CẢI THIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI TẬP KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH TRONG CẢI THIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm