Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

2 66 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

Giáo án Tiếng Việt lớp Bài 90: ÔN TẬP I Mục tiêu: Đọc vần, từ ngữ câu ứng từ 84 – 90 Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 84 – 90 Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng tép II Đồ dùng: Tranh minh hoạ học, bảng con, VTV III Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên I Kiểm tra: Đọc, viết 89 Nhận xét Hoạt động học sinh - HS thực theo yêu cầu II Bài mới: Giới thiệu HĐ1: Ôn tập - GV nêu vần đx học kết thúc âm p, gắn bảng B1: Ôn chữ chứa vần học - GV yêu cầu HS chữ chưa vần học - HS đọc: Cá nhân, tuần bàn, tổ, lớp - Cho HS đọc, nhận xét B2: Ghép chữ thành vần - HS thực bảng cài GV hướng dẫn HS thực từ âm hàng ngang, hàng B3: Đọc từ ứng dụng: Đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng dọc ghép chữ - GV theo dõi chỉnh sửa cho HS B4: Hướng dẫn tập viết: Đón tiếp, ấp trứng - GV quan sát nhận xét sửa sai cho HS Lưu ý: Nét nối chữ, vị trí dấu Giải lao chuyển tiết Tiết 2: Luyện tập Luyện đọc: - HS viết bảng Giáo án Tiếng Việt lớp - Cho HS đọc ôn tiết bảng lớp - Giới thiệu tranh câu ứng dụng Ghi bảng: Cá mè ăn - HS luyện đọc câu ứng Cá chép ăn chìm dụng Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ - Viết vào tập viết Cắt cỏ bờ Con cá múa cờ Đẹp đẹp Luyện viết: Hướng dẫn viết vào VTV - Luyện kể nhóm - Nhắc nhở học sinh nét nối chữ, tư - Trình bày trước lớp ngồi viết Luyện kể chuyện: Luyện theo chủ đề - Chủ đề luyện kể hơm gì? (Ngỗng tép) Lần 1: GV kể câu chuyện Lần 2: GV kể theo nội dung tranh - Y/cầu theo cặp quan sát tranh thảo luận theo cặp kể cho nghe nhóm - Các cặp trình bày trước lớp GV nhận xét chốt ý, giúp HS hiểu ý nghĩa câu chuyện III Củng cố, dặn dò: Nhận xét chung học - Về nhà ôn lại chuẩn bị cho sau: oa, oe .. .Giáo án Tiếng Việt l p - Cho HS đọc ôn tiết bảng l p - Giới thiệu tranh câu ứng dụng Ghi bảng: Cá mè ăn - HS luyện đọc câu ứng Cá ch p ăn chìm dụng Con t p lim dim Trong chùm... (Ngỗng t p) Lần 1: GV kể câu chuyện Lần 2: GV kể theo nội dung tranh - Y/cầu theo c p quan sát tranh thảo luận theo c p kể cho nghe nhóm - Các c p trình bày trước l p GV nhận xét chốt ý, gi p HS... cua áo đỏ - Viết vào t p viết Cắt cỏ bờ Con cá múa cờ Đ p đ p Luyện viết: Hướng dẫn viết vào VTV - Luyện kể nhóm - Nhắc nhở học sinh nét nối chữ, tư - Trình bày trước l p ngồi viết Luyện kể chuyện:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn