Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

3 113 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:50

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: ÔN TẬP A/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 84 - 90 - Viết vần, từ ứng dụng từ 84 - 90 - Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép - Kể - đoạn truyện theo tranh; Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS ý thức học tập, yêu thích Tiếng Việt B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mơ hình: ấp trứng, cốc nước, lon gạo - Từ viết sẵn bìa - Bảng ơn C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ: phút - em viết, đọc, phân tích: rau diếp, tiếp nối, nườm nượp, ướp cá - GV kiểm tra - em đọc câu ứng dụng sách giáo khoa - em tìm tiếng có vần iêp, ươp Hoạt động 1: 18 phút Ôn vần học - Quan sát bảng ôn - Gắn bảng ôn lên bảng - HS viết vào tập theo nhóm, - Giáo viên đọc vần nhóm viết vần để lần đọc, học sinh viết 3, vần - Đều kết thúc âm p - Nhận xét xem 12 vần có giống nhau? - Vần iêp, ươp - Vần có ngun âm đơi? - Đánh vần, đọc trơn - Luyện đọc vần Giáo án Tiếng Việt lớp Hoạt động 2: 13 phút Đọc từ ứng dụng - Gắn từ lên bảng: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng - Đọc thầm, tìm tiếng có vần ơn - Giải thích từ - Trò chơi: thi nói tiếng, từ chứa vần vừa - Thi nói, viết theo nhóm ôn TIẾT Hoạt động 3: 32 phút Luyện tập Hoạt động cá nhân a/ Đọc sách giáo khoa - Đọc vần bảng ôn - Yêu cầu mở sách giáo khoa 90 - Quan sát tranh vẽ gì? - Quan sát, đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn câu (mỗi câu em) - Đọc câu ứng dụng - Đọc toàn nhiều em - Luyện đọc toàn b/ Luyện viết - Viết bảng - Viết theo mẫu, ý nét lia bút, khoảng - Viết vào cách, tư c/ kể chuyện: Ngỗng tép - Nhắc lại - Giới thiệu tên chuyện - Lắng nghe - Kể theo tranh lần - Quan sát lắng nghe, nhớ nội dung - Kể theo tranh lần - Thi kể lại - Cá nhân, nhóm thi tài * Kể 2-3 đoạn truyện theo tranh Ý nghĩa: Ca ngợi tình cảm vợ chồng nhà Ngỗng, sẵn sàng hi sinh Hoạt động nối tiếp: phút - HS thực - Đồng lần sách giáo khoa - Theo dõi Giáo án Tiếng Việt lớp - Tổng kết, khen ngợi Nhận xét tiết học .. .Giáo án Tiếng Việt l p Hoạt động 2: 13 phút Đọc từ ứng dụng - Gắn từ lên bảng: đầy p, đón ti p, p trứng - Đọc thầm, tìm tiếng có vần ơn - Giải thích từ - Trò chơi: thi nói tiếng, từ chứa vần. .. vợ chồng nhà Ngỗng, sẵn sàng hi sinh Hoạt động nối ti p: phút - HS thực - Đồng lần sách giáo khoa - Theo dõi Giáo án Tiếng Việt l p - Tổng kết, khen ngợi Nhận xét tiết học ... TIẾT Hoạt động 3: 32 phút Luyện t p Hoạt động cá nhân a/ Đọc sách giáo khoa - Đọc vần bảng ôn - Yêu cầu mở sách giáo khoa 90 - Quan sát tranh vẽ gì? - Quan sát, đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn