Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh trên đàn lợn nái sinh sản và lợn con của công ty cổ phần đức hạnh marphavet nuôi tại trại tâm huệ xã đại hưng huyện mỹ đức hà nội

71 106 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2019, 00:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN DUYỆT Tên chuyên đề : “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON CỦA CTY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH MARPHAVET NUÔI TẠI TRẠI TÂM HUỆ XÃ ĐẠI HƯNG, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN DUYỆT Tên chun đề : “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON CỦA CTY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH MARPHAVET NUÔI TẠI TRẠI TÂM HUỆ XÃ ĐẠI HƯNG, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K45 n03 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn:TS LA VĂN CÔNG Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Được trí trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi Thú y, thầy giáo hướng dẫn, Ban lãnh đạo công ty CP thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet, cho em thực tập tốt nghiệp cty Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu trường, em nhận giúp đỡ tận tình thầy cô trường, đặc biệt thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Đến em hồn thành chương trình học tập thực tập tốt nghiệp Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà trường, thầy cô giáo, bạn bè khoa Chăn nuôi Thú y Em xin chân thành cảm ơn tận tình dạy dỗ thầy khoa Chăn nuôi Thú y truyền đạt cho em kiến thức lý thuyết thực hành suốt thời gian học trường để em có kiến thức tảng phục vụ cho công việc thực tập, công việc thực tế em sau trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo TS LA VĂN CÔNG, giáo viên hướng dẫn em trình thực tập Thầy bảo hướng dẫn tận tình cho em kiến thức lý thuyết thực tế kỹ viết bài, cho em thiếu sót sai lầm mình, để em hồn thành khóa luận thực tập tốt nghiệp với kết tốt Thầy động viên theo dõi sát trình thực tập người truyền động lực cho em, giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập Qua cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo tồn thể cán cơng ty CP thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet nhiệt tình giúp đỡ em, cung cấp thơng tin cần thiết để em hồn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên trại lợn Đào Trọng Tâm thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành đề tài q trình thực tập sở ii Em xin cảm ơn người thân bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ, động viên em suốt thời gian học tập, thực tập để hồn thành chun đề Trong q trình thực tập, thân em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong quan tâm giúp đỡ quý thầy bạn để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên PHẠM VĂN DUYỆT DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại năm 40 Bảng 4.2 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng tháng thực tập 41 Bảng 4.3 Một số tiêu trình sinh đẻ đàn lợn nái nuôi trại 42 Bảng 4.4 Kết thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn 43 Bảng 4.5 Kêt thực vệ sinh, sát trùng trại 44 Bảng 4.6 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn trại 45 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái .47 Bảng 4.8 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại 48 Bảng 4.9 Kết thực số công việc khác sở 49 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên CNTY : Chăn nuôi thú y BMG : Base My Good CP : Cổ phần Cs : Cộng ĐH : Đại học Cty : Công ty GMP : Good Manufacturing Practices WHO : World Health Organization TĂCN : Thức Ăn Chăn Nuôi E coli : Escherichia coli HĐQT : Hội Đồng Quản Trị TPHCM : Thành Phố Hồ Chí Minh QL21B Quốc Lộ 21B TNHH : Trách nhiệm hữu hạn LCPT : Lợn phân trắng LMLM : Lở Mồm Long Móng : MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT iv LỤC TẮT MỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Giới thiệu công ty 2.1.2 Những thành tựu đạt 2.1.3 Điều kiện cở sở trại nơi thực tập 2.1.3.1 Điều kiện tự nhiên sở trại 2.1.3.2 Quá trình thành lập 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.3.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.3.4 Tình hình sản xuất trang trại 2.1.3.5 Đánh giá chung 11 2.2 Cơ sở khoa học đề tài 12 2.2.1 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật nuôi 12 2.2.1.1 Phòng bệnh 12 2.2.1.2.Điều trị bệnh 14 2.2.1.3 Đặc điểm sinh lý lợn 15 2.2.2 Đặc điểm bệnh phân trắng lợn 19 2.2.3 Những hiểu biết bệnh gặp sở 25 2.2.3.1.Bệnh viêm tử cung 25 2.2.3.2.Đẻ khó 30 2.2.4 Công tác hộ lý cho lợn 33 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 34 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 34 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 35 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU37 3.1 Đối tượng nghiên cứu 37 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 37 3.3 Nội dung nghiên cứu 37 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 37 3.4.1 Phương pháp thực 37 3.4.1.1 Đánh giá tình hình chăn ni trại 37 3.4.1.2 Quy trình vệ sinh, phòng bệnh chuồng nuôi 37 3.4.2 Các tiêu theo dõi 38 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 39 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Tình hình chăn ni trại lợn Tâm Huệ công ty cổ phần Marphavet năm gần (2015 – 2017) 40 4.1.1 Cơ cấu đàn lợn trại năm qua 40 4.1.2 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng tháng thực tập 41 4.1.3 Tình hình sinh sản đàn lợn nái trại thực tập 41 4.2.1 Quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn trại 42 4.2.2 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 43 4.2.3 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 44 46 Kết bảng 4.6 cho thấy tổng quát việc phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái thuốc vắc xin trại Lợn từ -3 ngày tuổi tiêm chế phẩm sắt để phòng bệnh thiếu máu lợn con, đồng thời tăng sức đề kháng cho lợn 100% số lợn trại phải tiêm chế phẩm sắt Trong tháng, em tiêm chế phẩm sắt cho uống cầu trùng 870 lợn (đạt tỷ lệ 100%) Lợn từ 7-10 ngày tuổi tiêm vắc xin Mycoplasma phòng bệnh suyễn lợn, em tiêm cho 865 (đạt 99,6 %) Lợn từ 21 ngày tuổi trở tiêm thêm vắc xin đa giá phó-tả-tụ Em tiêm 860 (đạt tỷ lệ 100%) Ngồi tiêm phòng cho đàn lợn tơi tham gia vào việc tiêm phòng cho đàn lợn nái chửa, hậu bị trại Được bảo nhiệt tình kỹ sư Tâm chủ trại nên công tác tiêm vắc xin tham gia trực tiếp tiêm cho đàn lợn nái tương đối cao Hậu bị vắc xin khô thai, giả dại 20 (đạt 100%), tai xanh 18 (đạt 94,7%), LMLM tiêm 18 (đạt 100%), dịch tả 18 (đạt 100%) Nái chửa tiêm tai xanh 28 (đạt 96,6%), giả dại 26 (đạt 92,8%), LMLM 26 (đạt 100%), CECO 25 (đạt 96,2%), E coli 26 (đạt 100%) 4.3 Tình hình mắc bệnh đàn lợn trại 4.3.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái trại Trong thời gian tháng thực tập trại tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với anh kỹ sư trại Qua chúng tơi trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái trại 47 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái S T S T S ố ỷ ố ỷ S Bố T ệ l l l l T nl B ợ ệ1 ợ ệ5 ệ 6 2B 1 1 ệ , 0 3T 1 ín Nhìn vào bảng 4.7 ta thấy: Số lợn mắc bệnh viêm tử cung có tỷ lệ cao chiếm 11,9% Tiếp đến bệnh đẻ khó tỷ lệ mắc 7,4% Theo tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi cao độ với điều kiện nước ta, ni dưỡng, chăm sóc chưa thật tốt thời tiết khơng thuận lợi Đây ngun nhân gây nên bệnh viêm tử cung lợn nái Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Hai là, trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên ngồi dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Số lợn nái mắc bệnh đẻ khó 10 con, theo em thấy nguyên nhân gây nên bệnh do: chăm sóc, ni dưỡng khơng tốt, thức ăn khơng đầy đủ, chất dinh dưỡng thiếu so với nhu cầu lợn mang thai dẫn đến thể mẹ suy nhược, sức khỏe dẫn tới lợn nái mắc bệnh đẻ khó Bệnh đẻ khó khỏi (100%) đỡ lợn đẻ nái có biểu rặn nhiều lần, rặn mạnh, chí lợn nái rặn căng bụng, cong lưng, chân đạp vào thành chuồng để rặn thai khơng ra, ta can thiệp để đưa lợn ngồi 48 4.3.2 Kết chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn trại Để đánh giá kết tỷ lệ lợn mắc bệnh điều trị tiến hành điều tra kết thu được trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại S S S T T ố ỷ S B ố ố ỷ T ệ l l T n l l l ợ H 1ội , c h , 2V iê , m , 3T 7 ín , h , Kết bảng 4.8 cho thấy lợn trại mắc bệnh hội chứng tiêu chảy cao (58 con)và tỷ lệ điều trị khỏi bệnh thấp (77,6%), nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu, chuổng ẩm ướt dễ dàng bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng nuôi khơng thích hợp (lạnh q hay nóng q) đặc biệt vào ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp cần phải có úm bóng điện sưởi cho lợn Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Bên cạnh đó, việc thời tiết lạnh mà lợn không giữ ấm khiến lợn mắc số bệnh đường hô hấp viêm phổi, kế phát thêm bệnh khác Chính vậy, làm cho số lợn mắc bệnh viêm phổi cao (40con) 4.3.3 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập trại Trong thời gian thực tập trại chúng tơi vừa tham gia chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn vừa học làm số thao tác lợn đỡ lợn đẻ, mài nanh, bấm số tai, thiến lợn đực mổ hecni… 49 Bảng 4.9 Kết thực số công việc khác sở S S Cố T T g h T vi l ự 1Đ ỡ 2M ài 3T hi 4M ổ Ti 5ê m cN h 7X u T ỷ 1 09 Kết bảng 4.9 cho thấy tháng thực tập thực công việc phẫu thuật thủ thuật đàn lợn không đồng Công việc mài nanh, bấm số tai thực nhiều với số làm 110 (đạt 100%) Vì lợn sau sinh cần phải mài nanh không làm tổn thương vú lợn mẹ bú tránh việc lợn cắn nhau, bấm số tai sớm để vết thương nhanh liền, chảy máu giảm stress cho lợn Chú ý : không nên bấm nanh cho lợn sâu dễ mắc bệnh viêm tủy lợn Cho nên cần thao tác mài nanh cho lợn máy không mài sâu, mài hết phần nhọn Công việc mổ hecni chiếm tỷ lệ thấp số lượng lợn bị hecni thấp, tháng thực tập tơi có theo dõi phát lợn bị hecni tiến hành mổ (đạt tỷ lệ 83,3 %) Nguyên nhân dẫn đến lợn bị hecni chủ yếu di truyền đẻ lợn bị, phần trình thao tác kỹ thuật thiến lợn không làm sa ruột bẹn 50 Trong tháng thực tập tham gia tiêm chế phẩm Fe, cắt đuôi cho 85 lợn ngày tuổi đạt kết an tồn 100% Cho uống phòng bệnh cầu trùng 59 đạt kết 96,3% Tiến hành công việc xuất lợn 250 đạt kết 100% Qua công việc giúp học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc lợn nâng cao tay nghề thao tác kỹ thuật lợn con, đồng thời giúp tự tin vào khả mình, hồn thành tốt cơng việc giao 51 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Về hiệu chăn nuôi trại: Năm 2015 tổng đàn trại lợn 1452 con, năm 2016 tổng đàn lợn trại 1950 con, năm 2017 đàn lợn có su hướng giảm 1695 - Về cơng tác thú y trại: + Bệnh viêm tử cung có tỷ lệ mắc cao chiếm 11,9% Tiếp đến bệnh đẻ khó chiếm 7,4% Bệnh hội chứng tiêu chảy lợn chiếm 3,8% Thấp bệnh viêm phổi chiếm 2,6% + Kết điều trị khỏi bệnh viêm tử cung khỏi bệnh đạt 56,3%, tỷ lệ khỏi bệnh đẻ khó 100% Tỷ lệ khỏi bệnh tiêu chảy lợn 77,6%, tỷ lệ khỏi bệnh viêm phổi đạt 82,5% - Cơng tác chăm sóc ni dưỡng: + Đỡ đẻ là: 58 mài nanh, bấm số tai 110 đạt 100% Cắt đuôi, tiêm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn là: 85 chiếm tỷ lệ 100% + Thiến lợn là: 56 chiếm tỷ lệ 100% Nhỏ cầu trùng 59 đạt 93,6% + Tham gia vào cơng tác tiêm vắc xin phòng bệnh lợn mẹ tiêm phòng tổng 135 lợn tiêm phòng tổng 1526 + Tham gia chăm sóc, ni dưỡng cho lợn mẹ ăn 98 lần, tắm chải cho lợn mẹ 56 lần 5.2 Đề nghị - Công tác vệ sinh thú y cần đẩy mạnh để tăng sức đề kháng cho vật nuôi - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinh lý sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (1996), Điều trị bệnh cho heo nái, heo con, heo thịt, Nxb Tổng hợp Đồng Tháp Đào Xuân Cương (1981), “Bệnh lợn ỉa phân trắng cách phòng trị vi sinh vật”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nơng nghiệp Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp TpHCM Đồn Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ (1995), Bệnh đường tiêu hóa lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002), “Chế tạo thử nghiệm số chế phẩm sinh học phòng trị bệnh tiêu chảy lợn E coli Cl pefringen”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, IX (1), tr 19 – 28 Nguyễn Huy Hoàng (1996), Tự trị bệnh cho heo, Nxb Tổng hợp, Đồng Tháp, tr 76 - 87 10.Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nhà xuất Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 11 Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Phạm Khắc Hiếu, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Lý Thị Liên Khai (2001), “Phân lập, xác định độc tố ruột chủng E coli gây tiêu chảy cho heo con”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, tr 13 - 18 14 Trương Lăng, Xuân Giao (1999), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Lục, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 17 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dũng (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Công ty Dược vật tư thú y - 88 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội 19 Lê Văn Năm, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hương (1998), Hướng dẫn phòng điều trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20.Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Nội (1985), Tìm hiểu vai trò E.coli bệnh phân trắng lợn vaccine phòng bệnh, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp 22 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Phan Thanh Phương, Đặng Thị Thủy (2008), “Phòng bệnh kháng thể E coli triết tách từ lòng đỏ trứng gà dạng bột”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, XV(5), tr 95 - 96 24 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đồn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, tr 324 - 325 25 Phạm Ngọc Thạch (2006), Bệnh Nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 72 - 96 27 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28 Bùi Thị Tho (2003), Thuốc kháng sinh nguyên tắc sử dụng chăn ni, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 29 Hồng Văn Tuấn (1998), Bước đầu tìm hiểu số nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy lợn hướng nạc trại lợn Yên Định biện pháp phòng trị, Luận án Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 30 Trịnh Quang Tuyên (2005), Xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli gây Colibacillosis lợn trại chăn nuôi tập trung, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 31 Trần Văn Tường, Nguyễn Quang Tuyên (2000), Giáo trình chăn ni, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 32 Tạ Thị Vinh (1994), “Thử nghiệm chế phẩm huyết siêu mẫn lợn sinh để nâng cao khả phòng bệnh phân trắng”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, (3) 33 Laval A (1997), “Inciden des Enteritis du Pore”, Báo cáo hội thảo thú y bệnh lợn cục thú y Hội thú y tổ chức Hà Nội 34 Elwym R Miler (2001), Cẩm nang chăn nuôi lợn, Bộ Nông nghiệp phát triển Nơng thơn II Tài liệu nước ngồi 35 Akita E M and Nakai S (1993), Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols, 160 (1993), pp.207 - 214 36 Fairbrother J M., Nadeau E., Gyles C L (2005), “Escherichia coli in postweaning diarrhea in pigs: an update on bacterial types, pathogenesis, and prevention strategies 37 Faibrother J.M (1992), Enteric Colibacillosis Diseases of swine IOWA state university press/amess, IOWA USA 7th edition P 489-497 38 Purvis G.M et al (1985), Diseases of the newborn, Vet Rec P 116- 293 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Hình ảnh 1: Lợn chết mắc bệnh Hình ảnh 2: Lợn mắc bệnh cho vào khu cách ly Hình ảnh 3: Thai chết lưu lợn nái Hình ảnh 4: Chuồng ni giám sát hệ thống camera Hình ảnh 5: Kháng thể thuốc phòng trị bệnh cầu trùng Hình ảnh 6:Một số thuốc phòng trị bệnh tiêu chảy ... thực chuyên đề: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn cty cổ phần Đức Hạnh Marphavet Nuôi trại Tâm Huệ xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 1.2 Mục đích... Mỹ Đức, Hà Nội Phía Tây giáp với thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội Phía Nam giáp với xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội Phía Bắc Đại Hưng giáp với xã An Tiến huyện Mỹ Đức, Hà Nội b Điều... quản trị Hiện tại, Marphavet có cơng ty thành viên 12 chi nhánh thành phố lớn gồm: Công ty CP thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet, Công ty cổ phần Nanovet, Công ty cổ phần BMG, Cơng ty cổ phần Hồng Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh trên đàn lợn nái sinh sản và lợn con của công ty cổ phần đức hạnh marphavet nuôi tại trại tâm huệ xã đại hưng huyện mỹ đức hà nội , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh trên đàn lợn nái sinh sản và lợn con của công ty cổ phần đức hạnh marphavet nuôi tại trại tâm huệ xã đại hưng huyện mỹ đức hà nội

Từ khóa liên quan