Nghiên cứu về báo chí việt nam và vai trò báo chí trong lập kế hoạch truyền thông

37 910 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 13:17

Nghiên cứu về báo chí việt nam và vai trò báo chí trong lập kế hoạch truyền thông Tổng quan Báo chí Việt nam Báo chí tại Việt Nam Báo chí Việt Nam Hiểu rõ về báo chí Việt Nam sẽ có tác động lớn tới những chương trình truyền thông chúng ta xây dựng  Chiến lược  Mục tiêu báo chí  Chiến thuật Tổng quan  Việt Nam có hơn 500 báo viết, 4 kênh truyền hình quốc gia cùng các đài phát thanh truyền hình địa phương  Tất cả báo chí Việt Nam đều trực thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ được kiểm soát chặt chẽ bởi Chính phủ Đảng  Cơ quan quản lý báo chí cấp Chính phủ là Bộ Văn Hóa Thông tin  Cơ quan của Đảng quản lý hoạt động báo chí là Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Tổng quan về báo chí Truy n hìnhề 1 TH qu c gia (VTV)Đ ố 65 TH đ a ph ngĐ ị ươ Phát thanh: 1 PT qu c gia (VOV)Đ ố 62 PT đ a ph ngĐ ị ươ Báo/T p chíạ Báo ngày: 12 Báo tu n:ầ 152 Bán nguy t san :ệ 20 Báo tháng: 127 2 tháng 1 k /báo quýỳ 55 Cinema Houses Quản lý chặt chẽ  Thẻ nhà báo do Bộ Văn hóa Thông tin cấp  Tổng biên tập, các phó tổng biên tập phải do cơ quan chủ quản chỉ định, với sự chấp thuận của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ VHTT  Buổi họp các tổng biên tập với Ban Tư tưởng Văn hóa sáng thứ 3 hàng tuần Quản lý chặt chẽ  Phóng viên chỉ có thể đi công tác nước ngoài với sự chấp thuận của tổng biên tập  Tất cả phóng viên nước ngoài chỉ có thể hoạt động tại Việt Nam nếu có thẻ phóng viên nước ngoài hoặc thị thực phóng viên  Cơ quan quản lý phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là Trung tâm Báo chí quốc tế, Bộ Ngoại Giao Những “Taboo”  Chính sách quốc tế của Chính phủ Việt Nam của Đảng  Tôn giáo nhân quyền  Vai trò của Đảng.  Đời tư của các nhà lãnh đạo chính phủ Đảng Phân loại chính thức  Báo chí được chia thành 3 nhóm: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3  Nhóm 1 bao gồm Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam  Tổng biên tập báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng giám đốc VTV, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thường là Uỷ viên Trung ương Đảng, tương đương bộ trưởng Phân loại chính thức  Nhóm 2 bao gồm các báo của cơ quan thuộc chính phủ của Đảng ở địa phương (Hà Nội Mới, Sài Gòn giải phóng, Đài TH Hà Nội, Đài TH TPHCM,…) báo của các tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương (Đoàn thanh niên)  Tổng biên tập của các báo nhóm 2 tương đương cấp vụ trưởng . Tổng quan Báo chí Việt nam Báo chí tại Việt Nam Báo chí Việt Nam Hiểu rõ về báo chí Việt Nam sẽ có tác động lớn tới những chương trình truyền thông chúng. Tất cả báo chí Việt Nam đều trực thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ và được kiểm soát chặt chẽ bởi Chính phủ và Đảng  Cơ quan quản lý báo chí cấp Chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về báo chí việt nam và vai trò báo chí trong lập kế hoạch truyền thông , Nghiên cứu về báo chí việt nam và vai trò báo chí trong lập kế hoạch truyền thông

Từ khóa liên quan