Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa

61 92 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:47

Di cư là yếu tố tất yếu, là động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phân bổ lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, là một bộ phận của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Kinh tế phát triển, quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế diễn ra nhanh chóng cùng với chính sách mở cửa, hội nhập dẫn đến việc di cư nội địa và ra nước ngoài tăng lên. Tuy nhiên, dòng di cư nói chung, trong đó có lao động di cư cũng là nhóm người dễ bị tổn thương và bị lạm dụng và cũng chịu ảnh hưởng của các sự kiện trong đời sống kinh tế xã hội. Với bối cảnh toàn cầu hoá, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với thế giới, việc tiếp cận thị trường thế giới tác động tới các ngành công nghiệp mới và tạo việc làm cho hàng triệu người, già và trẻ bước vào thị trường lao động mỗi năm. Với điều kiện khan hiếm diện tích đất ở nông thôn, đặc biệt là đất nông nghiệp và sự tăng trưởng dân số cao so với khu vực thành thị, vấn đề dư thừa lao động ngày càng nổi cộm lên ở nông thôn và trở nên nghiêm trọng hơn trong suốt 20 năm qua. Thất nghiệp và bán thất nghiệp đã và đang trở thành vấn đề lớn vì khả năng tạo ra việc làm cho lao động ở nông thôn là rất yếu. Tất cả các nhân tố này cùng với khoảng cách về thu nhập giữa thành thị và nông thôn đã sinh ra các dòng di cư từ nông thôn ra thành thị. Cùng với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam, khu vực thành thị sẽ tiếp tục được mở rộng và vùng nông thôn ngày càng bị thu hẹp lại. Áp lực đối với khu vực nông thôn sẽ gia tăng và vì vậy, không thể tránh khỏi thực tế về các dòng di cư lao động lớn từ nông thôn ra thành thị trong thời gian tới. Đề tài: “Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa” là kết quả mà tôi thu được sau khi nghiên cứu lý luận, thực trạng dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hoá, qua thời gian thực tập tại Viện Kinh tế Việt Nam. Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Ở nước ta, đời kinh tế thị trường tạo hội cho doanh nghiệp phát triển kinh tế thị trường hoạt động theo quy luật khách quan tạo thị trường cạnh tranh khốc liệt mà để tồn không ngừng lớn mạnh,các doanh nghiệp phải theo đuổi mục tiêu kinh tế cao lợi nhuận.Khơng bao cấp nhà nước doanh nghiệp phải tự lực sản xuất kinh doanh nguyên tắc thu bù chi có lãi.Thực tế cho thấy doanh nghiệp làm ăn có hiệu tồn phát triển.Một câu hỏi đặt cho doanh nghiệp phải làm để đạt lợi nhuận tối đa giới hạn lực sản xuất Để giải vấn đề này, doanh nghiệp phải tìm giải pháp tổ chức kinh doanh tối ưu để hoạt động kinh doanh cách có hiệu quả.Vì vậy, quản lý chi phí hạ giá thành sản phẩm vấn đề quan trọng, góp phần tạo phát triển Doanh nghiệp Để tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm cần có kết hợp nhiều phận doanh nghiệp nhiều biện pháp quản lý cơng tác hạch tốn kế tốn cơng cụ hiệu cả, tập họp chi phí tính giá thành coi công cụ sắc bén hiệu Trong doanh nghiệp sản xuất, công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xác định khâu trung tâm cơng tác kế tốn.Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu kinh tế nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm chúng gắn iền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.Do để đảm bảo tính đầy đủ xác giá thành sản phẩm đòi hỏi phải tính đủ, tính chi phí doanh nghiệp bỏ trình sản xuất kinh doanh Điều thơng qua cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp phẩm Ý thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn tậ hợp chi phí tính giá thành sản phẩm để tạo lợi cạnh tranh thị trường, Công ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao cải tiến cơng tác kế tốn phù hợp vớ chế quản lý kinh tế chế độ kế toán nhà nước Xuất phát từ ý luận thực tiễn, thời gian thực tập tốt nghiệp công ty, Nhờ giúp đỡ ban lãnh đạo công ty cán nhân viên phòng tài kế tốn, hướng dẫn nhiệt tình giáo: TS Nguyễn Thị Thu Liên em hoành thành đề tài : “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần chế biến trúc tre xuất Cao Bằng” Qua đề tài này, em mong sâu nghiên cứu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị, nhằm củng cố kiến thức học nhà trường muốn đóng góp vài ý kiến nhằm hồn thiện công tác công ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng Do thời gian thực tập không nhiều phạm vi đề tài khơng cho phép, qua viết em đưa vài nét khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh danh cơng ty sâu vào cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm quý IV năm 2012 Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài thực tập tốt nghiệp trình bày theo nội dung sau : Chương I : Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí Cơng ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Chương II : Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Chương III: Hồn thiện kê tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Vì thời gian tìm hiểu thực tế khơng nhiều trình độ chun mơn nhiều hạn chế nên viết không tránh khỏi khuyết điểm mặt nội dung hình thức, em mong nhận giúp đỡ thầy cô để đề tài hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN TRÚC TRE XUẤT KHẨU CAO BẰNG 1.1 Đặc điểm sản phẩm Công ty : - Danh mục sản phẩm: STT Tên hàng Quy cách L= 192cm 80cmx192 90cmx192 100cmx192 120cmx192 140cmx192 150cmx192 160cmx192 180cmx192 L=195cm 80cmx195 90cmx195 100cmx195 120cmx195 140cmx195 150cmx195 160cmx195 180cmx195 Chiếu nan L=200cm cật Đối mục 120cmx195 140cmx195 150cmx195 160cmx195 180cmx195 L= 192cm 80cmx192 90cmx192 Ký hiệu MS MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 MS-7 MS-8 MS-ia MS-1a MS-2a MS-3a MS-4a MS-5a MS-6a MS-7a MS-8a MS-ib MS-1b MS-2b MS-3b MS-4b MS-5b MSO MSO-1 MSO-2 Đơn vị tính Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp STT Tên hàng Chiếu nan Cật không Đối mục Quy cách 100cmx192 120cmx192 140cmx192 150cmx192 160cmx192 180cmx192 L=195cm 80cmx195 90cmx195 100cmx195 120cmx195 140cmx195 150cmx195 160cmx195 180cmx195 L=200cm 120cmx195 140cmx195 150cmx195 160cmx195 180cmx195 Ký hiệu MSO-3 MSO-4 MSO-5 MSO-6 MSO-7 MSO-8 MSO-ia MSO-1a MSO-2a MSO-3a MSO-4a MSO-5a MSO-6a MSO-7a MSO-8a MSO-ib MSO-1b MSO-2b MSO-3b MSO-4b MSO-5b Đơn vị tính Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tấm Tiêu chuẩn chất lượng : + Nan trúc chiếu cật nguyên tinh +Chỉ dệt sử dụng loại 210D/3 ( dù có màu nâu vàng), đường có sáu sợi(3/3), dệt cách cm + Viền nilon màu vàng nhạt có chiều rộng 40mm +_ 3;4 góc chiếu cắt vê tròn + Tấm chiếu cầm tay cứng, chắc, không bị xô lệch, phía sau ép vải sơ keo, không thấm nước máy gia nhiệt, lực ép lớn, đam bảo cho chiếu có độ phẳng 1.2 Đặc điểm tổ chức sản phẩm công ty Cổ phần xây dựng SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp chế biến trúc tre xuất Cao Bằng a Quy trình cơng nghệ : Hiện để đáp ứng nhiều đòi hỏi khác thị trường công ty CP xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng cho thêm nhiều sản phẩm chiếu trúc với quy cách khác Sản phẩm công ty nhiều người Việt Nam biết đến tin dùng.Đại lý công ty có mặt nhiều tỉnh, thành phố nước Sản phẩm công ty chủ yếu tiêu thụ vào mùa nóng, chủ yếu vào khoảng từ tháng đến tháng 7.Điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất mang tính thời vụ cơng tác chi phí, tính giá thành cơng ty Ngồi sản phẩm sản xuất, dây truyền công nghệ ảnh hưởng đến cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành công ty Dây truyền công nghệ đại yếu tố quan trọng giúp cho sản phẩm công ty CP xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao khẳng định vị thị trường nước Cơng ty đầu tư nhiều tiền vào việc đại hóa dây truyền cơng nghệ sản xuất Các loại máy móc máy cắt, máy sấy, máy dệt, lò hơi, máy ép, máy chẻ… Đều công ty nhập từ Đài Loan – Trung Quốc SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Quy trình quy trình sản xuất chiếu trúc Cơng ty gồm giai đoạn chính: Giai đoạn 1: Tham gia thu mua Nguyên vật liệu (Cây trúc) Giai đoạn 2: Xử lý chế biến nan Giai đoạn 3: Chọn nan dệt chiếu Giai đoạn 4: May chiếu nghiệm thu sản phẩm Quy trình sản xuất sản phẩm chiếu trúc: Bước : Thu mua Bước 2: Cắt thành đoạn theo kích thước chiếu; phân loại thep kích thước khác nhau; rửa qua bể tẩy làm cây, chống mối mọt Bước : Chẻ phân xưởng nan, chẻ thành nan theo nhiều kích cỡ Bước 4: Dệt nan thành nhiều kích thước phân xưởng dệt Bước : May viền chiếu, kèm tem qua máy may cơng nghiệp Có thể thấy bước trình sản xuất công ty gắn kết chặt chẽ với Sản phẩm cơng ty có tính chi tiết cao, kết cấu đơn giản mang tính hệ thống, chu kỳ sản xuất khơng kéo dài Có thể thấy quy trình cơng nghệ sản xuất chiếu trúc công ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng quy trình cơng nghệ ( phức tạp ) kiểu liên tục, chu kỳ sản xuất ngắn ngày, thuộc loại hình sản xuất với khối lượng lớn, khép kín từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm nhập SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp kho Sản phẩm quy trình cơng nghệ có tính chi tiết cao, kết cấu đơn giản mang tính hệ thống.Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất ảnh hưởng đến cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng sau: Quy trình cơng nghệ sản xuất theo kiểu liên tục, chu kỳ sản xuất ngắn ngày, chu trình sản xuất từ chọn, cắt, rửa, sấy, chẻ, dệt,ép, may viền ngắn ngày nên công ty coi chiếu may xong viền thành phẩm nan – Nguyên liệu để dệt chiếu, làm rèm cửa… sản phẩm dở dang - Cơ cấu tổ chức sản xuất cơng ty: Dựa theo quy trình sản xuất sản phẩm, loại sản phẩm + Phân xưởng Nan + Phân xưởng dệt + Tổ chọn + Tổ lò + Tổ cắt + Tổ tăm 1.3.Quản lý chi phí sản xuất Cơng ty CP xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng Khi chuyển sang công ty Cổ phần, công ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng tổ chức xếp lại máy quản lý sở tiết kiệm hiệu quả, nhiều phòng ban sáp nhập lại với có phòng ban kiêm nghiệm nhiều nhiệm vụ khác Tất hoạt động cách nhịp nhàng ăn khớp nhằm thực thống kế hoạch, mục tiêu công ty Hiện nay, máy quản lý Cơng ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức năng, chia thành khối khối văn phòng Cơng ty , Khối đơn vị sản xuất khối chi nhánh trực thuộc: SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp  Khối văn phòng: gồm có phòng tham mưu chức là: - Phòng kinh doanh - Phòng quản lý thiết bị vật tư - Phòng tài chính; kế tốn - Phòng tổ chức- hành  Khối đơn vị sản xuất gồm 02 phân xưởng: Phân xưởng nan phân xưởng dệt  Khối chi nhánh trực thuộc Mỗi phòng ban thực chức nhiệm vụ khác nhằm thực tốt trình sản xuất kinh doanh Cơng ty, nhiên có chế phối hợp chặt chẽ hỗ trợ phòng ban q trình hoạt động Các phân xưởng, chi nhánh trực thuộc hoạt động kinh tế theo chế độ hạch toán phụ thuộc, tất hoạt động kinh tế phải thông qua công ty Mỗi phân xưởng có quản đốc phó quản đốc công ty bổ nhiệm quản lý chung chịu trách nhiệm trước cơng ty - Cơ quan có quyền lực cao công ty Đại hội đồng cổ đông, định tất vấn đề quan trọng công ty định hướng phát triển, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty… - Hội đồng quản trị quan quản lý công ty, tồn quyền nhân danh cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty (trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng).HDQT có nhiệm vụ quản lý chung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cách đưa nghị quyết, phương hướng, quy chế kiểm soát nội - Ban kiếm sốt: Gồm người, co trưởng ban kiểm sốt viên có trình độ chun mơn cao nghiệp vụ kế toán Ban kiểm soát phải SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Nà cạn, P Sông Bằng, TP Cao Bằng SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản : Chi phí sản xuất chung Số hiệu : 627 Từ ngày 1/10/2012 đền ngày 31/10/2012 Chứng từ Số hiệu Ngày Đã Diễn giải tháng ghi sổ Số phát sinh TKĐƯ Nợ Có … … Số dư đầu kỳ 1/10/2012 Chi tiền nước tháng 10/10/2012 Chi cước vận chuyển hàng 11/10/2012 Chi thay cầu trì biến áp … … 22/10/2012 Chi tiền cơng lắp máy hút bụi … … Chi toán lương phân 31/10/2012 xưởng Cộng phát sinh R R R … R … 1111 141 1111 … 1111 … 2.478.451 5.000.000 250.000 … 570.000 … R 141 16.136.000 … … 156.835.992 2.1.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 2.1.4.1.Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang Sản phẩm dở dang sản phẩm cơng việc q trình sản xuất, gia cơng, chế biến giai đoạn quy trình cơng nghệ hồn thành vài quy trình cơng nghệ gia công chế biến trở thành thành phẩm Kiểm kê sản phẩm dở dang nhằm đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ để tính giá thành thành phẩm hồn thành kỳ.Để tính giá thành sản phẩm hồn thành nhập kho kỳ, kế toán phải xác định sản phẩm làm dở cuối kỳ.Việc đánh giá sản phẩm dở trước hết vào Bảng tính giá thành thực tế thành phẩm sản xuất SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Thành phẩm sản xuất bao gồm sản phẩm hoàn thành nhập kho sản phẩm trải qua gần hết giai đoạn quy trình cơng nghệ sản xuất, mang đầy đủ đặc điểm sản phẩm hoàn thành chưa may viền chưa phận kĩ thuật kiểm tra chất lượng.Tuy chúng coi sản phẩm hoàn thành tương đương tính giá thành Cơng ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng có quy trình cơng nghệ sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục chi phí sản xuất dở dang giai đoạn cơng nghệ sau xác định theo giá thành nửa thành phẩm giai đoạn trước chuyển sang.Cơng thức tính sau: +Theo phương pháp bình quân: CPSX DD đầu kỳ i + Giá thành NTP (i-1) CPSX DD cuối = kỳ i KKhối lượng SPHT i + Khối lượng SPDD cuối kỳ i x Khối lượng SPDD cuối kỳ 2.2 Tính giá thành sản xuất sản phẩm công ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng 2.2.1 Đối tượng phương pháp tính giá thành cơng ty : Đối tượng tính giá Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh toàn hoạt động kết hoạt đọng sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý kinh tế tài doanh nghiệp Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng giá thành sản phẩm, cơng ty đánh giá hiệu hoạt đọng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đề từ đề biện pháp, mục tiêu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm Quy trình sản xuất cơng nghệ cơng ty quy trình sản xuất liên tục, SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp quy trình sản xuất sản phẩm phải trải qua nhiều cơng đoạn khác Do vậy, đối tượng tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng lại chiếu trúc thành phẩm Việc sản xuất chiếu diễn liên tục với khối lượng lớn, chiếu thành phẩm nhập kho thường xuyên Để thuận tiện cho việc quản lý, công ty xác định kỳ tính giá thành năm Đơn vị sử dụng để tính giá thành sản phẩm đồng/m2 loại chiếu thành phẩm Phương pháp tính giá : Xuất phát từ đối tượng tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp, cuối năm vào kết sản xuất kinh doanh tập hợp, biên kiểm kê sản phẩm dở dang cuối kỳ…kế toán tiến hành tính giá thành chiếu trúc thành phẩm theo loại.Trong q trình tính kế tốn phải tn thủ theo nguyên tắc sau : Khoản mục chi phí nhiên liệu, tiền lương, chi phí sản xuất chung, tập hợp tồn cơng ty, năm tiến hành phân bổ cho đối tượng theo sản lượng sản phẩm thực tế hoành thành kỳ Phương pháp sử dụng để tính giá thành phương pháp giản đơn Z = Dđk + C – Dck Trong : Z tổng giá thánh sản phẩm Dđk chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ C chi phí sản xuất phát sinh kỳ D ck chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ Căn vào sổ TK 621, TK622, TK 627, TK 154…., kế toán giá thành tập hợp chi phí theo khoản mục tồn cơng ty tiến hành phân bổ cho loại sản phẩm theo số lượng sản xuất thực tế tháng SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán tính giá thành đơn vị theo cơng thức : Giá thành đơn vị = Tổng giá thành/số lượng sp sx kỳ Trên tồn tình hình thực tế cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty Cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng, qua thể rõ phần nội dung, trình tực cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG : HOÀN THIÊN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN TRÚC TRE XUẤT KHẨU CAO BẰNG 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty phương hướng hoàn thiện Trải qua 19 năm tồn phát triển, công ty cổ phần xây dưng chế biến trúc tre xuất cao Bằng trưởng thành tự khẳng định vị trí thị trường ngồi nước Để có thành cơng nhờ cố gắng ban lãnh đạo tập thể cán cơng nhân viên cơng ty Trong q trình phát triển đó, cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng củng cố hồn thiện Bộ máy kế tốn công ty tổ chức gọn nhẹ hợp lý, đáp ứng yêu cầu hoạch toán, cung cấp thơng tin kế tốn tương đối đầy đủ xác Với đặc điểm doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, hoạt động tập trung nên việc tổ chức cơng tác kế tốn tập trung hoàn phù hợp Các nhân viên thống kê phân xưởng bố trí phân xưởng thực nhiệm vụ hoạch toán ban đầu, thu nhập kiểm tra chứng từ định kỳ gửi lên phòng tài kế tốn xử lý Từ tạo sở kiểm tra, giám đốc tình hình sử dụng vật tư lao động, tiền vốn thu nhập, xử lý cung cấp thông tin hoạt động kinh tế tài diễn tồn cơng ty giúp cho giám đốc công ty kịp thời định quản lý Cơng tác kế tốn tài cơng ty CP xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng thực sách, chế độ quản lý kinh tế tài phát sinh thực hồn thành q trình sản xuất kinh SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp doanh công ty lập chứng từ làm sở pháp lý cho số liệu phản ánh tài khoản, bảng kê, bảng phân bổ, nhật ký chứng từ, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, báo cáo kế tốn Hiện cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung Cơng tác tổ chức luân chuyển chứng từ tương đối tốt, đảm bảo tính xác số liệu Đối với riêng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty CP xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng, qua trình tìm hiểu thực tế em thấy có vài ưu-nhược điểm sau: 3.1.1 Ưu điểm : Qua tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng công ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng, em nhận thấy tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành đơn vị có ưu điểm sau: Thứ nhất: Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí giá thành phù hợp với chế độ kế toán quy định Luật kế tốn,đảm bảo thực tốt sách,pháp luật Nhà nước cơng tác kế tốn Thứ hai: Bộ máy kế tốn Xí nghiệp nhìn chung thiết kế gọn nhẹ song đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao,góp phần thực tiết kiệm chi phí,tăng lợi nhuận cho tồn Cơng ty Nó giúp làm giảm bớt khối lượng cơng việc kế tốn cho phòng tài – kế tốn Cơng ty, tránh sai sót khơng đáng có Thứ ba: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Sử dụng hình thức quy trình hạch tốn vào sổ sách kế tốn đơn giản, dễ làm Do với hình thức kế tốn hạn chế số lượng sổ sách cồng kềnh, đồng thời thuận lợi cho Cơng ty sử dụng máy vi tính vào cơng tác kế toán, giảm bớt khối lượng ghi SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp chép, tạo cho cơng việc kế tốn tổng hợp cuối tháng nhanh chóng, kịp thời khơng bị ứ đọng Thứ tư: Hiện công ty sử dụng hệ thống chứng từ,bảng biểu kế toán đầy đủ,chấp hành quy định Bộ Tài Chính Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh hoá đơn, chứng từ phù hợp số lượng, nguyên tắc ghi chép yêu cầu công tác quản lý chứng từ Các chứng từ đánh số theo thứ tự,thời gian kiểm tra thường xuyên nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra chứng từ gốc kèm theo, kiểm tra số Từ kế tốn cơng ty tiến hành tổng hợp, phân loại thông tin kinh tế để ghi vào sổ tổng hợp, sổ chi tiết Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra chứng từ thường xuyên, kế tốn cơng ty khơng ngừng hợp lý hố thủ tục lập xử lý chứng từ Thứ năm: Việc áp dụng trả lương theo sản phẩm khuyến khích tinh thần hăng say lao động,nâng cao ý thức tự giác,tiết kiệm sản xuất,đảm bảo mục tiêu gắn thu nhập người lao động với hiệu lao động chất lượng lao động,từ nâng cao suất lao động,góp phần nâng vị cạnh công ty thị trường,đồng thời cải thiện đáng kể đời sống người lao động Thứ sáu: Đội ngũ cán nhân viên kế tốn cơng ty có trình độ nghiệp vụ, nắm vững am hiểu kỹ thuật hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, nắm vững chế định tài kế tốn, người nhiệt tình với cơng việc Thứ bảy: cơng ty thực trích đúng, trích đủ khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn theo chế độ Nhà nước quy định, từ góp phần giảm bớt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm Về cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty CP xây dựng chế biến trúc SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp tre xuất Cao Bằng có nhiều cố gắng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý sản xuất kinh doanh điều kiện Cùng với thay đổi lại hệ thống tài khoản Nhà nước dẫn đến thay đổi cách hạch tốn, tính tốn chi phí sản xuất kinh doanh sổ kế tốn cơng ty cho phù hợp nhằm cung cấp thơng tin xác kịp thời giúp cho ban lãnh đạo công ty đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty kỳ Qua xây dựng kế hoạch sản xuất kỳ phù hợp với yêu cầu thị trường Trong công tác quản lý chi phí cơng ty thực tương đồi tốt việc quản lý nguyên vật liệu mặt vật, ln khuyến khích tiết kiệm chi phí sản xuất Tại phân xưởng bố trí nhân viên thống kê hạch tốn theo dõi tình hình Nhập – Xuất – Tồn, sử dụng nguyên vật liệu cách chặt chẽ từ đưa vào sản xuất đến sản phẩm hồn thành nhập kho Cơng ty thường xun, cử nhân viên phòng Kế tốn xuống kiểm kê kho phân xưởng để theo dõi chặt tình hình nguyên vật liệu công ty Tuy nhiên công ty tồn định q trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Đó là: 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm,công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành công ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng tồn số nhược điểm sau: Thứ nhất: Hiện có cơng cụ máy tính hỗ trợ kế toán chưa khai thác hết lợi phần mềm kế tốn Việc tập hợp chi phí thực động tác kết chuyển làm theo phương pháp thủ cơng, sau tính giá thành sản phẩm thực động tác kết chuyển tay tiến hành nhập liệu vào máy để lên sổ sổ nhật ký chung Trong thực hồn tồn phần mềm cơng việc đơn SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp giản nhanh nhiều Thứ hai: cơng ty tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền thời điểm cuối kì giúp cho việc tính tốn đơn giản lại không phản ánh thường xuyên biến động giá thị trường vật tư làm cho việc hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp thiếu xác Thứ ba: Trong cơng tác kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp, kế tốn cơng ty khơng xử lý vấn đề trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất Vấn đề không trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân gây khó khăn cơng việc tính giá thành sản phẩm cơng ty Khi cơng ty khơng thực trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân mà khoảng thời gian có nhiều cơng nhân trực tiếp sản xuất nghỉ (nghỉ khơng có kế hoạch) kỳ cơng ty phải trả lương cho công nhân nghỉ phép mà khối lượng sản phẩm làm giảm đi, việc dẫn đến giá thành sản phẩm kỳ tăng lên, gây khó khăn cho cạnh tranh sản phẩm thị trường Thứ tư: Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm xí nghiệp quy trình cơng nghệ phức tạp kiểu liên tục,sản phẩm trải qua hai giai đoạn.Sản phẩm giai đoạn đầu vào giai đoạn 2.Do vậy,việc tính giá thành theo phương pháp giản đơn chưa phản ánh xác giá thành sản phẩm Thứ năm: Nhà quản trị công ty chưa ý đến việc áp dụng kế tốn quản trị vào thực tế quản trị chi phí sản xuất,tính giá thành sản phẩm sử dụng tiêu phân tích kế tốn quản trị để phục vụ trình địnhtrong SXKD Thứ sáu: Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Ở cơng ty nay, kế tốn chi phí- giá thành xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí tồn quy trình cơng nghệ sản xuất SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp loại sản phẩm- tập hợp riêng chi phí phát sinh phân xưởng sản xuất Trong đó, chi phí phát sinh tổ điện lại kế toán tập hợp chung với chi phí sản xuất chung phân xưởng sản xuất Vậy có khơng thống việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất thực tế tập hợp chi phí sản xuất Xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất khâu quan trọng tồn cơng tác tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Việc xác định khơng đối tượng kế tốn chi phí dẫn đến việc tập hợp khơng nội dung chi phí cần tập hợp cho nơi phát sinh chi phí đối tượng gánh chịu chi phí Từ làm cho tiêu tổng chi phí, tổng giá thành giá thành đơn vị khơng trung thực hợp lý nữa, khơng phản ánh khách quan tình hình sản xuất đơn vị Trong cơng tác quản lý, kiểm sốt chi phí , việc hạch tốn chung chi phí dẫn đến khó khăn cho người quản lý họ muốn biết thơng tin cụ thể khoản chi phí phát sinh phân xưởng Chẳng hạn muốn kiểm tra tình hình thực kế hoạch chi phí sản xuất , người quản lý khó có thơng tin cụ thể chi phí sản xuất phát sinh phân xưởng, từ khó định quản lý phù hợp kịp thời Đặc biệt , việc hạch toán chung gây trở ngại lớn việc kiểm sốt chi phí sản xuất chung- khoản chi phí khó kiểm sốt, dễ bị lạm chi- cách tập hợp làm cho chi phí sản xuất chung rơi vào tình trạng “ cha chung khơng khóc” Như vậy, việc xác định khơng đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác kế tốn cơng tác quản lý, kiểm sốt chi phí Xác định khơng đối tượng kế tốn tập hợp chi phí có nghĩa kế tốn chi phí- giá thành khơng hồn thành nhiệm vụ SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Thứ bảy: Về tài khoản phương pháp kế tốn Mặc dù cơng ty áp dụng hình thức kiểm kê định kỳ làm phương pháp hạch tốn lại khơng sử dụng TK 611 Trên số ưu nhược điểm công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành Từ thực tế tiếp xúc với cơng tác kế tốn với kiến thức tiếp thu q trình học tập, tơi xin đưa số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện : 3.1.3.1.Những nguyên tắc chung việc hoàn thiện Một tiêu nhằm đảm bảo tồn đứng vững thị trường công ty việc hạ thấp giá thành sản phẩm.Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng hiệu đồng vốn,trên sở giảm chi phí tới mức thấp có thể.Việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngồi u cầu tính đúng,đủ,chính xác phải cung cấp đầy đủ thơng tin cần thiết để nhà quản lý đưa định kịp thời nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.Do vấn đề hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất nói riêng phải tập trung giả ván đề sau: - Xác định đối tượng tính giá thành lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp - Xây dựng quy tắc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty.Quy định trình tự cơng việc,phân bổ chi phí chi tiết cho đối tượng chịu chi phí SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp 3.1.3.2.Một số ý kiến nhằm khắc phục tồn hồn thiện cơng tác kế tốn Qua đánh giá số điểm hạn chế cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng chế biến trúc tre xuất Cao Bằng,em xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp sau: Ý kiến 1: Kế toán nên ứng dụng nhiều tiện ích phẩn mềm cơng tác kế tốn Bởi với tính phẩn mềm kế tốn từ chứng từ gốc nhập liệu vào máy thực bút toán kết chuyển máy để tính giá thành sản phẩm Như giảm bớt nhiều công việc cho kế tốn, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Ý kiến 2: Là doanh nghiệp sản xuất,để đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm,cơng ty trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất tính vào chi phí sản xuất sản phẩm,coi khoản chi phí phải trả.Mức trích trước tính sau: Mức trích hàng Tiền lương thực tế phải tháng theo kế hoạch = trả cho công nhân trực tiếp x tháng Tỷ lệ trích trước Tổng số tiền lương nghỉ phép theo KH năm CNSX Tỷ lệ x 100% trích = trước Tổng số tiền lương phải trả theo KH năm CNSX Khi trích trước tiền lương nghỉ phép,kế tốn ghi: Nợ TK 622 Có TK 335 Thực tế trả lương nghỉ phép,kế toán ghi: SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Nợ TK 335 Có TK 334 Ý kiến 3: Để phù hợp với đặc điểm quy trình cơng nghệ phức tạp,cơng ty lựa chọn phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm.Khi đối tượng tính giá thành nửa thành phẩm giai đoạn (phân xưởng nan) thành phẩm giai đoạn (phân xưởng dệt) Ý kiến 4: Cơng ty xem xét áp dụng kế tốn quản trị vào cơng ty Khác với kế tốn tài chính, kế tốn quản trị cung cấp thơng tin kinh tế tài cách cụ thể, chi tiết sử dụng số nội dung khoa học khác khoa học thống kê, kinh tế ngành, quản trị kinh doanh… nên coi hệ thống trợ giúp nhà quản trị định tối ưu Kế toán quản trị thu thập, xử lý thiết kế thông tin kế toán để lập báo cáo phù hợp với nhu cầu cụ thể nhà quản trị, cấp công ty, sử dụng thông tin chi tiết tóm lược theo yêu cầu sử dụng nhà quản trị thấy đâu có vấn đề cần giải nhanh chóng, cần cải tiến kịp thời để có hiệu Thơng tin kế tốn quản trị cung cấp cho nhà quản lý số liệu xác ảnh hưởng việc thay đổi chi phí cố định, chi phí biến đổi, giá bán, thay đổi cấu mặt hàng… tới lợi nhuận doanh nghiệp Để thực KTQT chi phí giá thành doanh nghiệp, cơng ty tiến hành theo nội dung sau: - Tiến hành phân loại CPSX phục vụ cho KTQT doanh nghiệp Để phục vụ cho việc định sản xuất kinh doanh cần phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí theo mức hoạt động thành biến phí, định phí chi phí hỗn hợp SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp Ví dụ:  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,nhân cơng trực tiếp biến phí sản xuất  Chi phí sản xuất chung chi phí hỗn hợp Đặc biệt với định phí sản xuất chung,cuối kì cần phân bổ, kết chuyển vào giá thành sản phẩm theo cơng suất bình thường, phần định phí sản xuất chung hoạt động cơng suất tính vào giá vốn hàng bán,khơng tính vào chi phí SXKD kì: Định phí sản xuất Mức cơng suất thực tế chung tính = Tổng định phí sản xuất chung x Mức công suất thiết kế vào chi phí SXKD - Tiến hành phân loại giá thành theo mục đích KTQT Nhằm cung cấp thơng tin cho nhà quản trị định, đặc biệt việc định giá bán sản phẩm, giá chuyển nhượng nội bộ, cần phân loại giá thành theo loại sau: Giá thành sản xuất tồn (định phí tồn bộ), Giá thành sản xuất theo biến phí, Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ - Lựa chọn hoàn thiện tiêu thức phân bổ chi phí cho phù hợp với nội dung yếu tố chi phí cần phân bổ… Ý kiến 5: xác định lại đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Căn vào đặc điểm cấu tổ chức sản xuất công ty : phân xưởng sản xuất phân xưởng điện ( phục vụ cho sản xuất , không cung cấp dịch vụ cho bên ngồi) ; quy trình cơng nghệ sản xuất giản đơn , liên tục khép kín; cơng ty u cầu biết chi phí cho loại sản phẩm theo em nên xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất phân xưởng ( cụ thể phân xưởng sản xuất phân xưởng điện ) phân xưởng SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B Chuyên đề tốt nghiệp sản xuất chi tiết cho quy trình cơng nghệ sản phẩm KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường với cạnh tranh lành mạnh nay, doanh nghiệp tồn tại, đứng vững biết sử dụng đắn yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu tự cân đối hạch toán kinh tế Để làm điều này, thông tin kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc chi phối định lãnh đạo Nó gắn liền với cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất ln gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư, lao động sản xuất.Việc tính đúng, đủ chi phí để hạch tốn vào kết kinh doanh điều quan trọng Qua thời gian thực tập công ty, quan tâm giúp đỡ bảo nhiệt tình thầy giáo, cô chú, anh chị công ty đặc biệt phòng kế tốn giúp em nắm bắt, thâm nhập thực tế, củng cố hoàn thiện kiến thức lý luận tiếp thu nhà trường, tạo điều kiện cho em sâu nghiên cứu tình hình thực tế cơng tác kế tốn xí nghiệp, cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đồng thời qua thời gian thực tập này, em tìm hiểu, nghiên cứu, nhận xét, đánh giá chung mạnh dạn đưa mặt tồn cơng tác tập hợp chi phí SX tính giá thành cơng ty.Trên sở phân tích, đánh giá ưu - nhược điểm từ đề xuất số ý kiến nhằm khắc phục hạn chế Tuy vậy, trình độ nhận thức thân hạn chế viết tránh khỏi sai sót, hạn chế định Em kính mong nhận đóng góp thầy giáo, cô chú, anh chị để em nhận thức đắn thực tiễn lý luận SV: Lý Thị Nguyện Lớp: KT51B
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa, Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm