Luận văn pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu ở việt nam

97 75 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2018, 16:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THỊ LEN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THỊ LEN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: CH22B112 Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ THỊ LAN ANH HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời biết ơn chân thành tới TS Vũ Thị Lan Anh Nhờ giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình em có kiến thức quý báu cách thức nghiên cứu vấn đề nội dung đề tài, từ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tình cảm truyền thụ kiến thức thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội suốt trình em học tập nghiên cứu Chính giúp đỡ giúp em nắm bắt kiến thức sâu pháp luật sống Qua đây, em xin kính chúc thầy cô thành đạt cương vị cơng tác Em xin chân thành cảm ơn ! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Việt Nam” công trình nghiên cứu cá nhân tơi, khơng chép Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tơi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu riêng ! Tác giả luận văn Đỗ Thị Len XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BLDS : Bộ luật dân BLHS : Bộ luật hình CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CP : Cổ phần LDN : Luật doanh nghiệp LTM : Luật thương mại TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao TNHH : Trách nhiệm hữu hạn VKSND : Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU 1.1 Khái quát hợp đồng thương mại 1.1.1 Sự cần thiết phải điều chỉnh quan hệ hợp đồng pháp luật 1.1.2 Khái niệm hợp đồng thương mại 1.1.3 Những đặc trưng hợp đồng thương mại 1.1.4 Phân loại hợp đồng thương mại 11 1.2 Khái quát hợp đồng thương mại vô hiệu 14 1.2.1 Khái niệm hợp đồng thương mại vô hiệu 14 1.2.2 Phân loại hợp đồng thương mại vô hiệu 15 1.2.3 Hậu pháp lý hợp đồng thương mại vô hiệu 18 1.3 Khái quát pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 21 1.3.1 Khái niệm pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 21 1.3.2 Cấu trúc pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 22 1.3.3 Nội dung pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 24 1.3.4 Kinh nghiệm pháp luật số nước giới hợp đồng thương mại vô hiệu 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 30 2.1 Thực trạng quy định pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Việt Nam 30 2.1.1 Quy định pháp luật trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu 30 2.1.2 Quy định pháp luật về vấn đề xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng thương mại vô hiệu 48 2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Việt Nam 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 64 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 66 3.1 Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 66 3.1.1 Các quy định về hợp đồng thương mại vô hiệu cần được đặt mối quan hệ với các quy định về hợp đồng vô hiệu của Bộ luật dân sự 66 3.1.2 Sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành theo hướng xây dựng hoàn thiện các quy định về hợp đồng Bộ luật dân sự và các luật chuyên ngành lĩnh vực thương mại 67 3.1.3 Đảm bảo thể chế hóa đường lối đổi mới chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước đồng thời tạo sự tương thích với pháp luật quốc tế về hợp đồng vô hiệu điều kiện hội nhập 69 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 71 3.2.1 Hoàn thiện khái niệm hợp đồng thương mại vô hiệu 71 3.2.2 Hoàn thiện các quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 71 3.2.3 Hoàn thiện quy định pháp luật về các trường hơp hợp đồng thương mại vô hiệu 73 3.2.4 Hoàn thiện quy định giải quyết hậu pháp lý hợp đồng thương mại vô hiệu 78 KẾT LUẬN 81 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khơng phải ngẫu nhiên mà hệ thống pháp luật quốc gia nào, chế định hợp đồng coi chế định pháp lý quan trọng vào bậc Bởi hợp đồng tạo tiền đề pháp lý cho vận động linh hoạt an toàn giá trị vật chất xã hội Đã từ lâu pháp luật hợp đồng chiếm vị trí quan trọng hệ thống pháp luật Việt Nam, vì, hầu hết giao dịch xã hội, dù có mục đích kinh doanh hay nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thông thường, liên quan đến hợp đồng Vấn đề hợp đồng thương mại vô hiệu vấn đề cộm chế định hợp đồng Đây vấn đề phức tạp, nhiều vướng mắc cần trả lời sớm nhằm tạo niệm tin cho chủ thể kinh doanh Khi xây dựng pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu, nhà làm luật quan tâm tới quy định điều kiện có hiệu lực hợp đồng, xử lý hợp đồng vơ hiệu Các quy định có tác dụng đảm bảo ổn định xã hội, đảm bảo lợi ích chung cộng đồng quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia quan hệ hợp đồng Do vậy, quy định hợp đồng thương mại vô hiệu phải phù hợp với thực tiễn sống, đảm bảo hài hòa quyền bên chủ thể lợi ích cộng đồng, Nhà nước nói chung Tuy nhiên, quy định hợp đồng thương mại vơ hiệu nhiều vướng mắc Các quy định có phần cứng nhắc, chưa đầy đủ, có quy định chồng chéo, gây nên cách hiểu khơng thống Ví dụ như: để tuyên bố hợp đồng vô hiệu có nhiều điểm chưa rõ ràng; hậu pháp lý hợp đồng vơ hiệu quy định chung chung, khó áp dụng Quyền lợi chủ thể tham gia quan hệ dân không đảm bảo thỏa đáng hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu Về phía quan nhà nước, tính phức tạp quan hệ hợp đồng, quy định không rõ ràng pháp luật tạo cho họ nhiều khó khăn, lúng túng cơng tác xét xử có liên quan tới hợp đồng vơ hiệu Nói cách khác, điều làm hạn chế lực quan chức việc giải tranh chấp hợp đồng Và thực tế, khơng trường hợp hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu bên giao kết hợp đồng lợi dụng quy định pháp luật để "bội ước", nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ Với thực trạng đó, quy định pháp luật hợp đồng vơ hiệu cần sớm hồn thiện đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, hướng tới bảo đảm an tồn lẽ cơng cho chủ thể, góp phần làm lành mạnh hóa mơi trường kinh doanh Một sở pháp lý đầy đủ, hoàn chỉnh, hành lang pháp lý thơng thống khơng yêu cầu đáng người dân, doanh nghiệp để họ thực hoạt động kinh doanh bảo vệ lợi ích hợp pháp mà điều kiện để quan nhà nước có thẩm quyền hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà nhà nước giao Hơn nữa, cần phải khẳng định việc nhận thức chất hợp đồng vô hiệu việc xử lý chúng để từ xây dựng quy định hợp đồng vô hiệu cách khoa học, phù hợp với thực tiễn góp phần hồn thiện chế định hợp đồng hệ thống pháp luật nước ta Từ lý trên, với mong muốn góp phần hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng vô hiệu, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu Việc nghiên cứu hợp đồng vô hiệu, việc giải hậu pháp lý hợp đồng, giao dịch dân vô hiệu nhiều nhà khoa học quan tâm thời kỳ với nhiều góc độ khác Nhìn chung, vấn đề đề cập tới Giáo trình Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia, Trường đại học Kiểm sát 10 Các vấn đề liên quan đề cập số cơng trình nghiên cứu như: Luận án tiến sĩ luật học với đề tài: “Hợp đồng kinh tế vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng kinh tế vơ hiệu” Lê Thị Bích Thọ năm 2009, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Luận án tiến sĩ Nguyễn Văn Cường: "Giao dịch dân vô hiệu việc giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu" năm 2004, khoa luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn thạc sĩ luật học Nguyễn Thị Thanh: “Xử lý hợp đồng vô hiệu theo pháp luật dân Việt Nam” năm 2005, Trường đại học Luật Hà Nội; Luận văn thạc sĩ Cao Thị Thùy Dương: "Những vấn đề lý luận thực tiễn xử lý hợp đồng vô hiệu Việt Nam" năm 2004, Trường Đại học Luật Hà Nội; … Bên cạnh đó, có nhiều viết tác giả như: Phạm Nguyễn Linh (2008), Xử lý hợp đồng vô hiệu lĩnh vực thương mại, Tạp chí luật học số 11/2008; Hoàng Quảng Lực (2011), Bàn giải hậu hợp đồng vơ hiệu, Tạp chí Tòa án nhân dân số 21/2011; … Tuy nhiên, sau tìm hiểu nghiên cứu cơng trình có liên quan chúng tơi thấy cơng trình nghiên cứu quy định Bộ luật Dân 2005, việc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp thực tiễn, chưa có cơng trình nghiên cứu tổng hợp pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu năm gần đây, điều kiện Bộ luật Dân 2015 Quốc hội thơng qua có hiệu lực Do vậy, việc nghiên cứu cách toàn diện quy định hợp đồng vơ hiệu có ý nghĩa quan trọng Cùng với phát triển tình hình kinh tế xã hội, quan hệ xã hội biến đổi ngày phức tạp đa dạng hơn, vấn đề xử lý hợp đồng vô hiệu nảy sinh nhiều vấn đề cấp thiết đòi hỏi phải có sửa đổi, bổ sung Đó lý để tác giả chọn đề tài: “Pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Việt Nam” làm đề tài luận văn cao học luật Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn Trong phạm vi luận văn, tác giả tập trung vào đối tượng nghiên cứu sau: 83 3.2.3 Hoàn thiện quy định pháp luật về các trường hơp hợp đồng thương mại vô hiệu a/ Trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu nhầm lẫn Tại Điều 131 Bộ luật dân có quy định: bên nhầm lẫn nội dung chủ yếu giao dịch mà xác lập giao dịch có quyền u cầu bên thay đổi nội dung giao dịch đó, bên khơng chấp nhận yêu cầu thay đổi bên bị nhầm lẫn bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch vơ hiệu bên có lỗi việc để xảy nhầm lẫn phải bồi thường thiệt hại Nhầm lẫn hình dung sai đối tượng hay điều khoản hợp đồng Quy định xác định cụ thể quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu việc xử lý hợp đồng vơ hiệu bên có lỗi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Tuy nhiên, pháp luật nên coi nhầm lẫn đối tượng hợp đồng yếu tố làm cho hợp đồng vơ hiệu; vì, nhầm lẫn số lượng, chất lượng, giá nhầm lẫn nội dung chủ yếu hợp đồng, song nội dung vấn đề nằm khả kiểm sốt chủ thể đòi hỏi chủ thể phải tìm hiểu trước giao kết hợp đồng Pháp luật cần có phân biệt nhầm lẫn bên nhầm lẫn hai bên để xác định hậu hợp đồng đó, hợp đồng thỏa thuận ý chí hai bên, hai bên nhầm lẫn ý muốn đích thực hai bên không đạt nên khả vô hiệu hợp đồng lớn Hơn nữa, phải xác định rõ điều kiện cụ thể để nhầm lẫn coi yếu tố vô hiệu hợp đồng nhầm lẫn thân chủ thể, việc xác định chúng khó khăn, quy định điều kiện chặt chẽ hạn chế lợi dụng chủ thể yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu, trốn tránh thực hợp đồng Một điều cần bổ sung vào quy định xác định thời điểm phát sinh nhầm lẫn nhằm phân biệt nhầm lẫn dẫn đến hợp đồng vô hiệu với quy 19 Xem thêm: Cao Thùy Dương (2004), Những vấn đề lý luận thực tiễn xử lý hợp đồng vô hiệu Việt Nam 84 định liên quan đến việc vi phạm hợp đồng, góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng nhầm lẫn để tránh nghĩa vụ thực hợp đồng b/ Trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu bị lừa dới, đe dọa Lừa dối việc bên có thủ đoạn gian dối bên kia, dẫn đến việc bên tham gia giao kết hợp đồng Lừa dối nguyên nhân khiến hợp đồng vô hiệu Hành vi lừa dối khơng suy đốn, bên muốn viện dẫn có hành vi lừa dối phải có chứng chứng minh Từ phân tích chúng tơi có số đề xuất sau: - Thứ nhất, cần thiết phải có thống sử dụng thuật ngữ pháp lí định nghĩa cụm từ “lừa dối” cách cụ thể, xác để không bị nhầm lẫn với trường hợp “lừa đảo” pháp luật hình Các giao dịch dân kinh tế thực tác động lừa dối đủ để chúng bị coi vô hiệu Lừa dối khác với lừa đảo chỗ lừa dối không nhằm chiếm đoạt tài sản mà nhằm có hợp đồng Người kí hợp đồng có hành vi lừa dối hiểu người có hành vi cố ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung hình thức cơng việc thỏa thuận có hành vi gian dối, lợi dụng sơ xuất để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho bên - Thứ hai, cần xác định điều kiện đưa đến lừa dối hợp đồng mẫu (hợp đồng bên mà thường bên cung cấp dịch vụ soạn thảo trước theo mẫu hình thành bên kí vào hợp đồng) trường hợp bên đưa hợp đồng mẫu mà khơng giải thích rõ làm cho bên khơng biết rõ khơng để ý mà kí hợp đồng lừa dối Về trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu đe dọa, pháp luật nên quy định tương tự trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu lừa dối Tuy nhiên, đe dọa đủ uy lực để buộc bên giao kết hợp đồng Việc xác định có đe dọa hay khơng nên dựa vào hành vi mục đích bên giao kết thay tìm mục đích nhằm ngăn ngừa thiệt hại chưa biết người khác Khi người thứ ba thực đe dọa với bên giao kết hợp đồng xử lý sao? Bộ luật dân chưa đề cập đến vấn đề Do đó, cần xác định trách nhiệm 85 người thứ ba quan hệ hợp đồng bị vơ hiệu Việc làm cần thiết để bảo vệ quyền lợi người thứ ba trường hợp họ người phải gánh chịu hậu từ hợp đồng thương mại vô hiệu rang buộc trách nhiệm họ người gây nên vô hiệu hợp đồng c/ Trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu bên không đủ lực giao kết hợp đồng Khi quy định vấn đề này, Bộ luật dân Luật thương mại cần tính tới khía cạnh sau:  Hợp đồng thương mại vô hiệu vi phạm điều kiện lực giao kết hợp đồng cá nhân Đây trường hợp chủ thể hợp đồng cá nhân khơng có đủ lực để giao kết hợp đồng Trường hợp phân thành hai nhóm: - Nhóm 1: Hợp đồng người khơng có lực hành vi dân (chưa đủ sáu tuổi) người bị lực hành vi dân xác lập bị vô hiệu tuyệt đối Bởi lẽ, cá nhân không phép giao kết hợp đồng Mọi giao dịch dân lợi ích người phải người đại diện xác lập, thực - Nhóm thứ hai: Hợp đồng người có lực hành vi dân phần (từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi), người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập bị vô hiệu tương đối Về nguyên tắc, cá nhân thuộc nhóm xác lập hợp đồng dân phải chịu giám sát, đồng ý người đại diện Khi nguời xác lập hợp đồng mà không đồng ý người đại diện người đại diện có quyền u cầu Tòa án tun bố hợp đồng vơ hiệu Còn người đại diện biết mà không phản đối, không u cầu Tòa án tun bố vơ hiệu hợp đồng có hiệu lực  Hợp đồng thương mại vô hiệu vi phạm điều kiện lực giao kết hợp đồng pháp nhân Như chương II đề cập, xác định lực giao kết hợp đồng pháp nhân phải quan tâm đến vấn đề hợp đồng pháp nhân xác lập có phù hợp với mục đích hoạt động 86 pháp nhân không? Thuật ngữ “không phù hợ pháp với mục đích hoạt động pháp nhân” hiểu là: khơng phù hợp với mục đích ghi lý lịch pháp nhân, pháp nhân giấy tờ chứng minh pháp nhân hoạt động hợp pháp lĩnh vực Tuy nhiên, hợp đồng bị tuyên vô hiệu bên đối tác biết cần phải biết trước pháp nhân xác lập giao dịch vượt phạm vi hoạt động Còn bên đối tác khơng biết khơng thể biết điều theo nguyện vọng bên đối tác giao dịch có hiệu lực Điều nhằm bảo vệ quyền lợi bên đối tác tình, buộc bên pháp nhân vi phạm phải chịu ràng buộc nghĩa vụ d/ Trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu nội dung vi phạm điều cấm pháp luật Trong quy định Bộ luật dân nên bổ sung quy định để giải thích rõ ràng cách hiểu “điều cấm pháp luật” “nội dung hợp đồng” Chúng ta nên hiểu điều cấm pháp luật quy phạm cấm đoán ban hành văn luật, văn luật, văn quản lý quan quản lý Nhà nước lĩnh vực Nội dung hợp đồng hiểu nội dung chủ yếu hợp đồng, điều khoản mang tính định, ảnh hưởng trực tiếp đến điều khoản lại hợp đồng Tùy thuộc loại hợp đồng để xác định điều khoản nội dung chủ yếu Thêm vào đó, pháp luật hợp đồng thương mại cần quy định không nội dung vi phạm điều cấm pháp luật hợp đồng vơ hiệu mà động cơ, mục đích vi phạm điều cấm pháp luật dẫn đến hợp đồng vơ hiệu Vì thực tế tồn tượng mượn danh chủ thể núp bóng pháp nhân khác để ký kết hợp đồng diễn phổ biến Một vấn đề pháp luật có quy định đối tượng hợp đồng thương mại phải hợp pháp, tức hàng hóa, dịch vụ đối tượng hợp đồng không bị pháp luật cấm sản xuất, cấm kinh doanh, cấm chuyển quyền sở hữu, cấm thực hiện, khơng hợp đồng bị vơ hiệu Quy định cần mở rộng, quy định rõ thêm trường hợp đối tượng hợp đồng 87 thương mại tài sản hình thành tương lai (tức đối tượng khơng tồn thực tế) hợp đồng có hiệu lực e/ Trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu người ký không đúng thẩm quyền Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, như: quy định rõ ràng quyền trách nhiệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp; cho phép công ty TNHH, công ty CP quyền định số lượng người đại diện theo pháp luật … Tuy nhiên, quy định chưa phân định rõ trách nhiệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp trường hợp giao dịch vô hiệu người ký không thẩm quyền Vì vậy, để bảo đảm an tồn giao dịch, bảo vệ quyền lợi ích đối tác doanh nghiệp, xin đưa vài kiến nghị sau: - Cần có hướng dẫn cụ thể cho Điều 145 Điều 146 Bộ luật Dân trường hợp coi người có thẩm quyền đồng ý biết mà khơng phản đối việc ký kết người khơng có thẩm quyền, sở xác định trường hợp doanh nghiệp chịu trách nhiệm, trường hợp người ký chịu trách nhiệm với đối tác - Trường hợp doanh nghiệp có từ người đại diện theo pháp luật trở lên việc phân chia phạm vi đại diện cho người thường mang tính nội doanh nghiệp, đối tác giao dịch khó biết người đại diện có thẩm quyền giao dịch hay không Do vậy, để bảo vệ quyền lợi cho đối tác doan nghiệp trường hợp cần hướng dẫn rõ: người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch vượt thẩm quyền đại diện phân công theo quy định công ty với người thứ ba, giao dịch có giá trị doanh nghiệp đại diện, người đại diện chịu trách nhiệm trực tiếp với doanh nghiệp, trừ trường hợp, người thứ ba biết phải biết người đại diện khơng có thẩm quyền xác lập giao dịch với - Vấn đề chi nhánh pháp nhân ký kết hợp đồng cần ủy quyền Điều liên quan đến đơn vị thành viên công ty, tổng 88 công ty, doanh nghiệp Nhà nước có quy mơ lớn, chi nhánh pháp nhân Để loại trừ tình trạng phổ biến chi nhánh pháp nhân ký kết hợp đồng nhằm mục đích kinh doanh khơng có ủy quyền người có thẩm quyền có ủy quyền người ủy quyền lại người ủy quyền chịu trách nhiệm trực tiếp hậu xảy Điều lệ doanh nghiệp cần quy định rõ vấn đề 3.2.4 Hoàn thiện quy định giải quyết hậu pháp lý hợp đồng thương mại vô hiệu Trước hết, vấn đề tuyên bố hợp đồng thương mại vô hiệu: Bộ luật dân Luật thương mại không xác định có quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng vơ hiệu Do đó, cần phải quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chủ thể liên quan sau: - Với trường hợp vơ hiệu tuyệt đối, ảnh hưởng đến lợi ích cơng nên ngồi bên tham gia giao kết hợp đồng, người thứ ba, viện kiểm sát, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu để khôi phục quyền lợi bị xâm phạm - Với trường hợp hợp đồng vô hiệu tương đối bên giao kết hợp đồng người pháp luật bảo vệ có quyền u cầu tun bố vơ hiệu Từ thực tiễn xét xử Tòa án xử lý hậu pháp lý hợp đồng vơ hiệu, thấy, hợp đồng dân bị tuyên bố vô hiệu thường thuộc hai dạng sau: Thứ nhất, hợp đồng bị tun bố vơ hiệu thân hợp đồng khơng đem lại lợi ích cho bên chủ thể mong muốn họ Ví dụ như: hợp đồng vô hiệu bên bị lừa dối, bị nhầm lẫn, bị đe dọa Thứ hai, hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu lý do, lý không làm ảnh hưởng đến lợi ích mà bên mong muốn Ví dụ như: hợp đồng vơ hiệu vi phạm hình thức hợp đồng hợp đồng vô hiệu bên chủ thể khơng có đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Thương mại 89 Có thể nhận thấy, dạng hợp đồng vơ hiệu thứ việc xử lý hậu pháp lý hợp đồng vơ hiệu bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận đem lại cơng cho bên có lợi ích khơng đạt Nhưng dạng hợp đồng vơ hiệu thứ hai, giao kết thực hợp đồng, bên đạt mong muốn mình, đó, việc áp dụng cách cứng nhắc quy định "khơi phục tình trạng ban đầu”, "hồn trả cho nhận” rõ ràng không cần thiết Hợp đồng khơng làm ảnh hưởng đến lợi ích bên, lợi ích người thứ ba hay cộng đồng Do vậy, hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức hay điều kiện đăng ký kinh doanh, bên tự nguyện thực hợp đồng, nên thừa nhận Những vi phạm hình thức hay điều kiện đăng ký kinh doanh hợp đồng Tòa án yêu cầu bên tiến hành hoàn thiện để tiếp tục thực hợp đồng Ngoài ra, nên mạnh dạn chấp nhận hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức bắt buộc, bên thực hợp đồng hợp đồng không bị vô hiệu cần công nhận20 Tương tự hợp đồng không thỏa mãn quy định điều kiện đăng ký kinh doanh Sự chấp nhận hạn chế tình trạng tun bố hợp đồng vơ hiệu tràn lan bên chủ thể lợi dụng quy định pháp luật để "bội ước” hợp đồng hay lúng túng Tòa án việc xét xử hợp đồng vơ hiệu vi phạm hình thức khơng thỏa mãn điều kiện đăng ký kinh doanh Và quy định hậu pháp lý hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung Trong tiến trình sửa đổi, bổ sung BLDS năm 2015, quy định xử lý hợp đồng dân vơ hiệu cần phải hồn thiện để quy định mang tính khả thi hơn, phù hợp với thực tế quan tạo điều kiện để hợp đồng phát huy hết vai trò kinh tế thị trường 20 NCS, GV Nguyễn Thị Thanh - Khoa Luật, Trường Đại học Vinh, “Hoàn thiện quy định xử lý hậu hợp đồng dân vô hiệu” 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Như vậy, việc định hướng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu qua giải pháp như: quán pháp luật hợp đồng, định hướng sửa đổi số vấn đề BLDS Việt Nam, hài hòa lợi ích nước hội nhập quốc tế chương dành nhiều dung lượng để đưa giải pháp cụ thể cho quy định pháp luật vấn đề xung quanh toàn quy định pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Các giải pháp góp phần vào tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam 91 KẾT LUẬN Pháp luật hợp đồng Việt Nam nay, có số hạn chế định nhà làm luật tiếp tục sửa đổi, bổ sung để bắt kịp với thực tiễn xã hội nhìn chung xem tiến phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung chế định hợp đồng phần quán triệt, thể chế hố chủ trương, sách phát triển kinh tế – xã hội nhà nước, cụ thể hoá quyền kinh tế, dân công dân ghi nhận Hiến pháp 2013 đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Các quy định giao kết, thực hợp đồng thể quan điểm tăng cường quyền tự hợp đồng thông qua việc bên toàn quyền định đối tác tham gia ký kết hợp đồng, hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng trách nhiệm bên có vi phạm Trong phạm vi luận văn này, tác giả tập trung phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại vô hiệu sở nhằm thống nhận thức quy định pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Luận văn xác định rõ trường hợp vô hiệu hợp đồng thương mại không quy định BLDS 2005 mà quy định văn pháp luật chuyên ngành LTM 2005, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật kinh doanh bảo hiểm 2010, Luật xây dựng 2014, … Bên cạnh việc nghiên cứu vấn đề lý luận hợp đồng thương mại Trong luận văn này, tác giả sâu tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu nhà thực thi pháp luật chủ thể kinh doanh Từ tìm điểm hạn chế quy định pháp luật hợp đồng thương mại nay, là: có quy định chung chung, chưa bao quát trường hợp hợp đồng vô hiệu, quy định có phần cứng nhắc, có chỗ thiếu khơng theo kịp sống Cụ thể là: + Trong quy định cụ thể có nội dung chưa thật hợp lý, chưa phù hợp với thực tiễn sống, chưa rõ ràng trường hợp hợp đồng 92 vô hiệu nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa hay vô hiệu không thỏa mãn điều kiện hình thức hợp đồng v.v + Đường lối giải hậu hợp đồng dân vô hiệu cứng nhắc, chưa đảm bảo cơng cho đương Do vậy, việc áp dụng pháp luật gặp nhiều khó khăn, thiếu xác + Các quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu chưa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên chủ thể giao kết hợp đồng Với thực trạng đó, quy định xử lý hợp đồng vô hiệu cần phải hồn thiện để quy định mang tính khả thi hơn, phù hợp với thực tế quan tạo điều kiện để hợp đồng phát huy hết vai trò kinh tế thị trường Với mong muốn góp phần hồn thiện quy định hợp đồng thương mại vô hiệu, chương luận văn này, tác giả đưa số phương hướng, kiến nghị cụ thể nhằm hồn thiện vấn đề từ góc độ xây dựng pháp luật việc áp dụng pháp luật thẩm phán Việc hoàn thiện cần thực theo hướng đảm bảo tính khoa học, tính thống quy định pháp luật Đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta xu hướng chung giới Cùng với cơng tác hồn thiện pháp luật cần thực tốt việc hướng dẫn áp dụng pháp luật tăng cường trình độ chun mơn nghiệp vụ cán làm công tác pháp luật 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI – Nhà xuất thật Hà Nội năm 1986 Bộ luật dân năm 2015 Bộ luật dân năm 2005 Luật thương mại năm 2005 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 Luật doanh nghiệp năm 2014 Luật phá sản năm 2014 Luật xây dựng năm 2014 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010 10.Nghị định Chính phủ số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa loại hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam 11.Nghị định phủ số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi B Danh mục tài liệu tham khảo khác Tiếng Việt 12.Vũ Thị Lan Anh (2008), Hợp đồng thương mại pháp luật hợp đồng thương mại số nước giới, Tạp chí luật học, số 11 năm 2008 13.Nguyễn Thị Chính (2000), Bàn hiệu lực hợp đồng lao động việc xử lý hợp đồng vơ hiệu, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Bộ Tư pháp, Số 8/2000, tr.19-25 94 14.Nguyễn Văn Cường (2004),"Giao dịch dân vô hiệu việc giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu" , Luận án tiến sĩ luật học, Trường đại học luật Hà Nội 15.Nguyễn Văn Cường (2004), Một số vướng mắc việc áp dụng văn pháp luật việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu giải hậu hợp đồng vô hiệu, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, số 12/2004, tr 19-23 16.Nguyễn Thị Dung (2008), Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư – Những vấn đề pháp lý bản, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17.Cao Thùy Dương (2004), Những vấn đề lý luận thực tiễn xử lý hợp đồng vô hiệu Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 18 Lê Thị Vân Hà (2002), Thực trạng pháp luật hợp đồng kinh tế vô hiệu phương hướng hoàn thiện, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường đại học Luật Hà Nội 19.Nguyễn Tất Hiếu (2012), Liên ngành tư pháp trung ương cần sớm hướng dẫn chế định “thời hiệu khởi kiện”, “hợp đồng vô hiệu” việc giải tranh chấp đất đai, Tạp chí Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 24/2012, tr 61-63 20.Dương Đặng Huệ (2002), Hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam, tạp chí NNPL số 6/2002, tr13-23 21.Đặng Thị Huệ (2009), Tìm hiểu pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 22.Lê Huy Hùng (2010), Một số vấn đề lý luận thực tiễn hợp đồng dân vô hiệu theo pháp luật dân Việt Nam hành, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 23.Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực hợp đồng theo quan điểm Bộ luật dân 2005, Luận án tiến sĩ luật học, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 24.Bùi Thị Thu Huyền (2010), Hợp đồng dân vô hiệu vi phạm điều kiện ý chí chủ thể, Luận văn thạc sĩ luật học, Truờng đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 95 25.Nguyễn Thị Khế (1997), Hợp đồng kinh tế hình thức giải tranh chấp kinh tế, NXB Đồng Nai 26.Hoàng Thế Liên, Phạm Hữu Nghị, Trần Hữu Quỳnh (1993), Hợp đồng kinh tế vấn đề giải tranh chấp kinh tế nước ta nay, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 27.Phạm Nguyễn Linh (2008), Xử lý hợp đồng vô hiệu lĩnh vực thương mại, Tạp chí luật học, Số 11 năm 2008 28.Hoàng Quảng Lực (2011), Bàn giải hậu hợp đồng vơ hiệu, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2011, tr 22-24 29.C Mác, Tư bản, 1, tập 1, Nxb Sự thật, H.1973 30.Nguyễn Hải Ngân (2015), Hợp đồng dân vô hiệu giả tạo, Luận văn thạc sĩ luật học, trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 31.Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật kinh tế, NXB Dân Trí, tái lần thứ 32.Phạm Duy Nghĩa(2000), Tìm hiểu luật thương mại Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33.Nguyễn Thái, Những nội dung luật kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội 34.Bùi Thị Kim Thanh, Chế định hợp đồng kinh tế vơ hiệu hướng hồn thiện, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 35.Phan Minh Thanh (2015), Hợp đồng vô hiệu – từ quy định đến Dự thảo Bộ luật dân (sửa đổi), Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, Số 16/2015, tr 37-43 36.Nguyễn Thị Thanh - Khoa Luật, Trường Đại học Vinh, “Hoàn thiện quy định xử lý hậu hợp đồng dân vô hiệu”, đăng http://tks.edu.vn 37.Lê Thị Bích Thọ (2001), Phân loại hợp đồng vơ hiệu theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện nhà nước pháp luật, số 10/2001, tr27-35 96 38.Lê Thị Bích Thọ (2004), Hợp đồng kinh tế vơ hiệu, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 39.Lê Thị Bích Thọ (2009), Hợp đồng kinh tế vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng kinh tế vô hiệu, Luận án tiến sĩ luật học, Truờng đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 40.Lê Thị Bích Thọ (2011), Lừa dối – yếu tố vô hiệu hợp đồng kinh tế, Tạp chí KHPL số 4.2001 41.Trường đại học Luật Hà Nội (2007), Chế định hợp đồng BLDS Việt Nam, NXB Tư Pháp, Hà Nội 42.Trường đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù hoạt động thương mại kỹ đàm phán, soạn thảo, NXB Công an nhân dân 43.Trường đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 44.Hoàng Anh Tuấn (2007), Phân loại hợp đồng vô hiệu, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 45.Nguyễn Viết Tý (2008), Vấn đề áp dụng luật dân điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại, Tạp chí luật học, Số 11 năm 2008 46.Thái Thị Hải Yến (2013), Thực hợp đồng dân - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Tiếng nước 47.Grant Gilmore, The Death of Contract, Columbus: ohio State University, 1974 48.Kendrick, McE, Contrac Law, 5th ed, Macmillan, London 2003 49.Lawrence S Clark, Robert J Aalberts, Peter D Kinder, Law and Business – The Regulatory Environment, 4th edition, McGraw – Hill, Inc.1994 C Website 50.http://thongtinphapluatdansu.edu.vn 97 51.http://thuvienphapluat.vn 52.http://toaan.gov.vn 53.http://caselaw.vn 54.www.hul.edu.vn 55.http://tcbta.toaan.gov.vn ... Hậu pháp lý hợp đồng thương mại vô hiệu 18 1.3 Khái quát pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 21 1.3.1 Khái niệm pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 21 1.3.2 Cấu trúc pháp luật hợp đồng thương. .. quy định pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu nước ta 13 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU 1.1 Khái quát hợp đồng thương mại 1.1.1... giải hậu hợp đồng thương mại vô hiệu 1.3 Khái quát pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu 1.3.1 Khái niệm pháp luật hợp đồng thương mại vô hiệu Pháp luật cho phép chủ thể hợp đồng thương mại có
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu ở việt nam , Luận văn pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn