Tuần 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị nguyệt

18 119 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:05

TUầN: Toán: Nht kớ dy hc - Tun - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 Thứ hai ngày 22 thỏng 10 nm 2018 hai đờng thẳng vuông góc 1.Mục tiêu: *KT: + Em nhận biết hai đường thẳng vng góc + Có biểu tượng hai đường thẳng vng góc, biết hai đường thẳng vng góc với tạo thành bồn góc vng có chung đỉnh + Biết cách đọc tên góc *KN: Sử dụng thành thạo ê ke để kiểm tra hai đường thẳng vng góc *TĐ: Giúp em u thích mơn học, chăm siêng kiên trì * NL: Phát triển lực sử dụng cơng cụ tốn học, mơ hình tốn học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm êke 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm BT2,3 HĐTH (HĐ lớp) còn lại thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ tên góc” ( BT1 Phần HĐCB) *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu tên góc mà bạn +HS chơi hào hứng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (như BT2 SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS dùng thước bút kéo dài cạch OM ON Dùng ê ke kiển tra góc tạo thành gọi tên góc - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy cô hướng dẫn( Như SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS dùng ê ke kiểm tra kết luận dùng tên góc tạo thành sau kéo dài hai đường thẳng Nhân biết hai đường thẳng vng góc +Học sinh nắm hai đường thẳng vng góc với tạo thành bồn góc vng có chung đỉnh - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Ghi Đ/S vào nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS đọc nhận xét dùng ê ke kiểm tra nhân xét Đ/S ghi yêu cầu BT - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: Ghi Đ/S vào nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS xác định đường thẳng vng góc Các cặp cạnh vng góc, nối điểm để tạo cặp đoạn thẳng vng góc - PP: Quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ HS TTC hiĨu vµ hoµn thµnh BT2,3 - Đối vi HS TTN: Giúp HS TTC làm thêm BT sau: Vẽ hai đờng thẳng vuông góc đặt tên cho chóng 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 9a : điều em mơ ớc (T1) 1.Mục tiêu: * KT:+Đọc, hiểu “ Thưa chuyện với mẹ” +Hiểu nghĩa từ khó +Hiểu nội dung ý nghĩa bài: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ Cương thuyết phục mẹ đồng tình với em, khơng xem thợ rèn nghề hèn kém, Câu chuyện giúp em hiểu mơ ước Cương đáng, nghề nghiệp đáng quý * KN: Đọc diễn cảm phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại( Lời Cương lễ phép, nài nỉ thiết tha, lời mẹ Cương lúc ngạc nhiên cảm động , dịu dàng) * TĐ:HS biết tôn trọng nghè nghiệp, Nghề nghiệp đáng quý * NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT3 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc ỳng cỏc t ng: Nghèn nghẹn, nhễ nhại, tiếng chứa vần ân/ anh, dấu hỏi/ ngã 4.iu chnh ni dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “Nói nghề em u thích” Nội dung: Kể nghề nghiệp mà u thích *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Tìm từ theo yêu cầu ( 1HS kể nghề) Giải thích thích nghề -Trả lời rõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, khơng sai tiếng từ, khơng đọc lặp.Hiểu khó bài(BT3) cách nối từ với nghĩa cảu + Đọc diễn cảm phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại( Lời Cương lễ phép, nài nỉ thiết tha, lời mẹ Cương lúc ngạc nhiên cảm động , dịu dàng) - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu ý nghĩa đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 Câu 1: c Câu 2: a BT6: a Cương nắm tay mẹ, nói với mẹ lời thiết tha “ Nghề đáng trọng,chỉ trộm cắp,ăn bám đáng bị coi thường) b Những chi tiết thể tình cảm hai mẹ nhau: Cách xưng hô thứ bậc ( mẹ , con) Cử mẹ ( Xoa đầu Cương biết Cương thương mẹ) Cương nắm tay mẹ, nói lời nhẹ nhàng lễ phép, thiết tha để thuyết phục mẹ đồng tình với -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HSTTC: Giúp đỡ em tiếp thu chậm luyện đọc từ khó,ng¾t nghØ câu dài din t vic tr lời câu hỏi - HSNK : Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn chậm nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc cho ngêi th©n nghe lại tập đọc hỏi ớc mơ ngời gia đình BUI CHIU Tiếng việt: Bài 9a : điều em mơ ớc (T2) 1.Mc tiêu: *KT :Nghe viết thơ “ Thợ rèn”, viết từ có tiếng bắt đầu s/x, tiếng chứa vần ân/anh ( tránh sai lỗi tả phương ngữ s/x ân/anh) * KN: Luyện viế mầu, chữ đẹp, nét sắc sảo thoáng Kĩ viết tả * TĐ: Kiên trì rèn luyện chữ viết, đam mê sáng tạo luyện chữ * NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT 2b 3.Điều chỉnh nội dung dy hc: Viết tiếng: quệt, nhọ mũi, quai, bãng nhÉy, diƠn kÞch, nghÞch.( chän BT2b) Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn đoạn văn + Viết xác từ khó: qt, nhä mòi, quai, bãng nhÉy, diƠn kÞch, nghÞch + Viết đảm bảo tốc độ, chữ trình bày đẹp, thể thơ -PP: Vấn đáp; viết - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập viết lời bình HĐ4: Làm tập 2b điền vào chỗ chấm n/ ng *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc điền vần uôn/uông vào câu ca dao, tục ngữ BT2b +Tự hoàn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn BT 2b Điền ; uôn – uôn- uông- uông- uôn- uông Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -Giúp đỡ em chậm ®äc ®óng viết từ khó viết tả - HSNK : Gióp HS khó khăn viÕt ®óng chÝnh tả, soát lại lỗi tả 5.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Thứ ba ngày 23tháng 10 năm 2018 Toán: hai đờng thẳng song song 1.Mc tiờu: * KT:Em nhn biết hai đường thẳng song song.( hai đường thẳng song song không cắt nhau) * KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo xác định hai đường thẳng song song * TĐ: Có thái độ nghiêm túc, kĩ học tập * NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ê ke , thước kẻ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ đố bạn” ( so sánh góc học, kiến thức hai đường thẳng vng gốc) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết so sánh góc học, biết hai đường thẳng vng góc tạo bốn gốc vng +HS chơi sôi Phản ứng nhanh - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT1 HĐCB) Dùng thước kéo dài cạnh hình chữ nhật ABCD nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: Nhận biết trả lời cạnh vng góc với Những cặp đường thẳng khơng vng góc với Và nói dự đốn đường thẳng có cắt không - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT2 HĐCB) Đọc nội dung nghe thầy cô hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: Nhận biết nắm kiến thức “ hai đường thẳng song song với không cắt nhau” - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 4: Làm BT 3( HĐCB) BT1( HĐTH) *Đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 - Tiêu chí: +Nhìn vào hình vẽ để xác định nhận xét Biết cách dùng thước đo, kiểm tra xác định đường thẳng song song - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em tiếp thu chậm hiĨu vµ lµm đợc BT3,BT2(Phần HĐTH) HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm làm thêm tập sau: Tìm X : X+ 234 = 384 x3 ; 2010 - X = 1830 :6 Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 9a : điều em mơ ớc (T3) 1.Mc tiờu * KT: Mở rộng vốn từ mơ ước Hiểu ý nghĩa số câu tục ngữ *KN: Vận dụng kiến thức để phân biệt giá trị mơ ước cụ thể qua luyện tập sử dụng từ bổ trợ cho từ mơ ước tìm ví dụ minh họa *TĐ: Thái độ xây dựng cho ước mơ cao đẹp *NL:Phát triển lực sử dụng ngơn ngữ nói viêt, lực hợp tác chia sẻ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ nói điều em mơ ước” HS thi kể ước mơ *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể tự nhiên trả lời câu thắc mắc bạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT3)Quan sát tranh, hỏi – đáp mơ ước bạn nhỏ thể tranh *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS dựa vào bưc tranh để nói mơ ước bạn nhỏ + PP:Vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3: Ghép tiếng tạo từ nghĩa với từ mơ ước *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Nhóm hoạt động thống ý kiến nhanh, ghép , ghép nhiều từ - Mơ ước, ước mơ, ước vọng, mong ước,mong muốn,ước ao, mơ mộng, + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Ghép thêm từ vào sau từ mơ ước *Đánh giá: +Tiêu chí:: HS ghép từ, xác định cụm từ đánh giá cao số mơ ước nêu ví dụ minh họa Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 ( Mơ ước đánh giá cao:mơ ước trở thành bác sĩ, kĩ sư, phi công Mơ ước đánh giá khơng cao có xe đạp, có đồ chơi Mơ ước viễn vong mơ ước khơng thể thực có điều ước bà tiên, ước ăn chơi chẳng cần phải học hành mà thành tài ) + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HSTTC :Giúp đỡ em chậm hiÓu làm đợc BT5 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm ghép thêm từ vào từ ớc mơ thể đánh giá 5.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân vạch kế hoạch thực ớc mơ Tiếng việt: Bài b: Hãy biết mơ íc (T1) 1,Mục tiêu: *KT: Đọc, hiểu “ Điều ước vau Mi-đát” Hiểu nghĩa từ khó Hiểu ý nghĩa bài: Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người *KN: Đọc trơi chảy tồn bài, biết đọc văn với giọng khoan thai Đổi giọng linh hoạt, phù hợp với tâm trạng thay đổi vua Mi- đát Đọc phân biệt lời nhân vật *TĐ: Giúp HS có thái độ đắn xây dựng ước mơ * NL: Phát triển lực ngơn ngữ, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.iu chnh ni dung dy hc: HS đọc từ ngữ : Đi-ô-ni-dốt, Mi-đát, Pác -tôn, ngắt nghỉ dúng câu dài 4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát ước mơ HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc tả đặc biệt ý đến lỗi tả địa phương, đọc tiếng phiên âm từ tiếng nước ngoài, phát âm rõ ràng, ngắt nghỉ đúng, đảm bảo tốc độ Đọc trơi chảy tồn bài, biết đọc văn với giọng khoan thai Đổi giọng linh hoạt, phù hợp với tâm trạng thay đổi vua Mi- đát Đọc phân biệt lời nhân vật - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:+ trả lời nội dung câu hỏi tìm hiểu nêu nội dung Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người + Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Vua Mi – đát xin thần Đi-ơ-ni-dốt vật vua Mi-đát chạm đến biến thành vàng Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 Câu 2: Thoạt đầu, điều ước thực tốt đẹp vua bẻ cành sồi, cành biến thành vàng Vua ngắt táo táo thành vàng nốt.Tưởng khơng có đời khơng có sung sướng Câu 3: Vì nhận khủng khiếp điều ước Câu 4: Vua Mi –đát hiểu ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người Câu 5: câu chuyện “ Điêu ước vua Mi-đát “ muốn nói với chung ta lòng tham lam không làm cho ta hạnh phúc -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp HS chm đọc từ khó cần luyện - HSNK: Đọc diễn cảm toàn giúp HS chm đọc trôi chảy, hon thành BT5 5.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân đọc lại nhiều lần lập kế hoạch thực íc m¬ cđa em HĐNGLL: AN TỒN GIAO THƠNG BÀI 4: LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN I- MỤC TIÊU *KT: Hs biết giải thích so sánh điều kiện đường an tồn khơng an tồn - Biết mức độ an tồn đường để lập đường đảm bảo an toàn tới trường hay đến câu lạc bộ…… - Hs phải xác định đường an toàn để tránh không * KN: Luyện cho hs biết tự vạch cho đường học an tồn, hợp lý * TĐ: Nghiêm túc thực luật ATGT * NL: Tự học tự giải vấn đề II- CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG - Tranh ảnh giao thông, nam châm dính bảng……… III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát để khởi động tiết học -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: *HĐ1: Tìm hiểu đường an tồn - Hs hiểu đường ntn đảm bảo an toàn? - Gv đường hay đoạn đường có điều kiện ntn gọi an toàn? - Gv nhận xét đánh giá, nhận xét ý hs Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến đường ntn đảm bảo an tồn? Con đường hay đoạn đường có điều kiện ntn gọi an tồn? Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm ghi vào bảng nhóm báo cáo cô giáo Việc : Ban học tập lên chia sẻ trước lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: +Trả lời đương gọi đường an toàn - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập *HĐ2: Chọn đường an toàn đến trường - Gv dùng sơ đồ xác định 2-3 đoạn đường từ nhà đến trường để có tình khác - Gv phân tích lựa chọn đường an tồn dù có phải xa - Gv cho hs vẻ đường từ nhà đến trường xác định qua điểm an toàn điểm khơng an tồn? - Gv nhận xét, bổ sung *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS hiểu dù ngắn hay dài không quan trọng mà quan trọng đường có an tồn hay khơng, biết chon đường an tồn dù dài - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu thêm cọc tiêu,rào chắn vạch kể đường BUỔI CHIỀU TiÕng viƯt Bµi b: H·y biÕt m¬ íc (T2) 1.Mục tiêu: *KT: Kể câu chuyện chúng kiến tham gia nói mơ ước *KN:Rèn kĩ kể chuyện, kể tự nhiên, kể lời câu chuyện chứng kiếnhoặc tham gia nói mơ ước *TĐ:Bồi dưỡng em thái độ mơ ước * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực kể chuyện , tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ hái hoa dân chủ” (Thi kể tên câu chuyện nói mơ ước chứng kiến tham gia.) * Đánh giá Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 -Tiêu chí: +HS kể tên câu chuyện nói ước mơ mà chứng kiến tham gia -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2:Đọc trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí: +HS đọc trả lời câu hỏi ước mơ bạn nhỏ câu chuyện Đoạn 1: a Bạn nhỏ mong ước trở thành kĩ sư nơng nghiệp giỏi đểvtìm nhiều giống lúa cho suất cao b.Vì bạn nhỏ thấy việc làm thiết thực kĩ sư nông nghiêp đem giống lúa suất cao cho quê bạn nhỏ trồng đem lại cho dân sống ấm no Đoạn 2: a Bạn nhỏ mong ước trở thành vận động viên bơi lội dnhf huy chương vàng b Tham gia câu lạc bơi, tập luyện vào ngày thứ bảy chủ nhật Đoạn 3: a Bạn nhỏ mong ước trở thành học sinh học giỏi toán b bạn nhỏ làm nhiều tập Bài khó em nhờ thầy cơ, bạn bè giảng giúp -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp HS tiếp thu chậm BT1 - HSNK : Giúp HS chm hoàn thành tốt tËp cđa m×nh 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với ngời thân đọc kể cho nghe câu chuyện ớc mơ Tiếng việt: Bài b: H·y biÕt m¬ íc (T3) 1.Mục tiêu: *KT:Kể câu chuyện ước mơ em , bạn bè hoạc người thân mà em biết Đặt tên cho câu chuyện *KN: Vận dụng kiến thức học kể câu chuyện lưu lốt trơi chảy, có nội dung rõ ràng dễ hiểu, Kể tự nhiên làm hấp dẫn người nghe *TĐ: Giúp học sinh nói lên điều ước muốn minh *NL: Phát triển lực nói, thuyết trình, lực lựa chọn sử dụng ngôn ngữ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Học sinh kể đoạn câu chuyện không chép vào 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Kể cho nghe câu chuyện Thi kể trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: +Hs nói lên ước mơ lí ví em lại ước mơ điều Có thể kể lại câu chuyện sách, báo Có thể kể ước mơ thân bạn bè + Biết lựa chon chi tiết phát triển viết thành đoạn văn Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp HS tiếp thu chậm BT3 - HSNK : Gióp HS chm hoàn thành tốt BT 6.Hng dn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thµnh phần ứng dụng SHD Toán: Thứ t ngày 24 tháng 10 năm 2018 vẽ hai đờng thẳng vuông góc 1.Mc tiêu: * KT:HS biết vẽ hai đường thẳng vng góc * KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo vẽ hai đường thẳng vương góc * TĐ: Có thái độ nghiêm túc, kĩ đảm bảo tính xá cao * NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ê ke , thước kẻ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ đố bạn” ( Như BT1 SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết dùng dụng cụ để kiểm tra góc vng, cách dùng dụng cụ để kiểm tra góc vng biết cách vẽ góc vng +HS trả lời Giải thích đươc u cầu bạn đưa - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc kĩ nội dung nghe thầy hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS thực cách đặt thước ê ke vẽ Cách chuyển dịc thước để gặp điểm cho trước vẽ hai đường thẳng vng góc - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Làm BT3, BT4,BT5( HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ đường thẳng qua điểm vng góc với đường thẳng cho trước, nhận biết đường cao tam giác vẽ đường cao hình tam giác - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em tiếp thu chậm hiÓu làm đợc BT3,5 - HSNK: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm làm thêm tập sau: lấy điểm vễ đờng thẳng AB qua điểm vẽ đờng thẳng CD vuông góc vời đờng thẳng AB 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Giỏo viờn: Nguyn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 Tiếng việt: Bài c : nói lên mong mn cđa m×nh (T1) 1.Mục tiêu: *KT: Nhận biết động từ, làm giàu vốn từ hoạt động trạng thái *KN:Vận dụng hiểu biết để sử dụng động từ hợp lí, viết câu văn hoạt cách hình ảnh sinh động *TĐ:HS Có thái độ u thích môn học * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực viết câu hoạt động 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi “ truyền điện“ kể hoạt động em chơi” * Đánh giá: - Tiêu chí: + Kể hoạt động mà em thực + Trả lời to rõ ràng, không trùng đáp án bạn - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập HĐ 2: Nói hoạt động trạng thái vật tranh * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nói hoạt động , trạng thái vật tranh Chú gà tróng gáy Bác nơng dân cuốc đất làm ruộng, làm cỏ.Dòng suối chảy, máy bay bay - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 3: Tìm hiểu động từ * Đánh giá: - Tiêu chí: +Tìm từ hoạt động anh chiến sĩ thiếu nhi trạng thái cảu vật Trả lời động từ ( nhìn ,thấy, nghĩ, đổ, hoạc đổ xuống,bay Động từ từ hoạt động, trạng thái vật.) - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: BT3,4,5 ( SHD) - Tiêu chí: +Tìm ghi lại từ hoạt động Nhìn cử hoạt động khơng lời để nói lên hoạt động trạng thái bạn - PP: Vấn đáp.Quan sát - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Ghi chép ngắn 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 - Giúp đỡ HS tiếp thu chm BT4 - HSNK : Hoàn thành tốt BT vµ gióp HS chậm nhãm 6.Hướng dẫn ng dng: : V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 9c : nói lên mong muốn (T2) 1.Mc tiờu: *KT: Biết trình bày nguyện vọng thuyết phục người khác *KN: Vận dụng tốt kiến thức học bày tỏ ý kiến, thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm *TĐ:HS Có thái học tập tích cực * NL:Phát triển lực ngơn ngữ Năng lực tự học, tự giải vấn đề, 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Đọc thưa chuyện với mẹ trả lời câu hỏi ( Như SHD) * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS tìm lời nói Cương thuyết phục me để mẹ ủng hộ nguyện vọng - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập HĐ 3: Trao đổi ý kiến với người thân * Đánh giá: - Tiêu chí: +Học sinh xác định mục đích trao đổi, xác định khó khăn cách giải - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Đống vai trnhf diễn cuoccj trao đổi trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS thảo luận phân vai đống vai hướng dẫn Cách thuyết phục hay hợp lí - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chậm BT2 - HSNK : Hoµn thµnh tèt BT vµ giúp bạn chm nhóm Giỏo viờn: Nguyn Th Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành phần ứng dụng SHD Thứ năm ngày 25tháng 10 năm 2018 vẽ hai đờng thẳng song song Toán: I.Mục tiêu: * KT:HS biết vẽ hai đường thẳng song song * KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo vẽ hai đường thẳng song song * TĐ: Có thái độ nghiêm túc, kĩ đảm bảo tính xá cao * NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học II Hoạt động học: Khởi động: - Ban học tập tổ chức trò chơi xì điện: Kể tên đồ vật có hai đường thẳng song song - Cách chơi: Bạn điều hành nêu tên đồ vật có hai đường thẳng song song sau bạn thứ hai nêu bạn thứ Nếu bạn kể khơng chậm bị phạt ( theo yêu cầu lớp) - GV tổng kết giới thiệu bài, ghi đề lên bảng Đọc mục tiêu học: - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc mục tiêu chia trước lớp - GV: Tiết học hôm thực hành vẽ hai đường thẳng song song A Hoạt động * Hoạt động 1 Ở hình vẽ , em vẽ theo yêu cầu (a,b) - Việc 1: Nhóm trưởng u cầu bạn đọc thơng tin vẽ theo yêu cầu (a,b) - Việc 2: Các cá nhân chia nhóm (c,d) - Việc 3: Thống cách vẽ - Việc 4: Báo cáo với giáo *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ đường thẳng qua điểm vng góc với đường thẳng cho trước, Nhận xét đùng hai đường thẳng AB CD, nêu cách vẽ đường thẳng CD qua điểm E song song với AB - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Đọc kĩ nội dung thông tin mục nghe cô giáo hướng dẫn - Việc 1: Lớp quan sát sách tr(108) đọc thầm thông tin - Việc 2: Cô giáo hướng dẫn cách vẽ đường thẳng song song với đường thẳng AB cho trước + Các em dùng Ê ke vẽ đường thẳng PQ qua điểm E vng góc với đường thẳng AB Sau vẽ đường thẳng CD qua điểm E vng góc với đường thẳng PQ; ta đường thẳng CD song song với đường thẳng AB Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 - Việc 3: Học sinh thực hành vẽ cá nhân - Việc 4: Chia cặp đôi - Việc 5: Ban học tập yêu cầu bạn trình bày cách vẽ - Việc 6: giáo kết luận để chuyển sang *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ đường thẳng song song - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Em vẽ đường thẳng qua điểm A song song với đường thẳng BC trường hợp sau: - Việc 1: Cá nhân vẽ (a,b) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ xác hai đường thẳng song song Sử dụng dụng cụ vẽ thành thạo - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Cho tam giác ABC có góc đỉnhA góc vng.Em vẽ: - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thực làm phiếu - Việc 2: Cá nhân suy nghĩ cách vẽ - Việc 3: Cùng thống cách vẽ - Việc 4: Cử bạn có khiếu vẽ vào phiếu *Đánh giá: - Tiêu chí: +Dùng dụng cụ thành thạo vẽ xác theo yêu cầu toán Nhận xét cạnh tứ giác ABCD em vừa vẽ xong - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập * Hoạt động - Giáo viên tương tác với học sinh - Muốn vẽ đường song song với đường thẳng cho trước em cần có dụng cụ để vẽ? - Theo em hai đường thẳng song song có cắt không? - Tiết học hôm em thực mục tiêu học? B Hoạt động ứng dụng Về nhà với người thân giúp bạn Minh cách vạch đường thẳng để bố bạn Minh cắm cọc rào vườn theo ý muốn ÔN TiÕng viƯt: ƠN LUYỆN TUẦN Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 *KT: +Đọc hiểu truyện “ Mơ ban ngày”.Biết bàn luận điều có giấc mơ +Viết tiếng bắt đầu d/gi/r + Viết tên người tên địa lí nước ngồi, sử dụng dấu ngoặc kép + Phát triển câu chuyện theo ý *KN: Vận dụng hiểu biết để hồn thành tập vào sống *TĐ: Giúp HS có thái độ đắn sống đừng nên qua tham lam *NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; lực tự học , tự giải vấn đề Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1:Khởi động ( Bỏ BT1,2 ) Cho lớp hát bài” mơ ước ngày mai” HĐ 2: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ mơ ban ngày” trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: Tiêu pha thật thoải mái cho bỏ ngày khổ sở sẻ tặng cho người nghèo khổ Câu b: Vì ơng tham lam lấy tiền không thấy đủ Câu c: Đừng nên tham lam mà rước họa vào thân - PP: Quan sát,vấn đáp.viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 4a,5 ( Bỏ BT 4b) *Đánh giá: -Tiêu chí: Tìm câu viết tả Viết lại tên người ,tên địa lí nước ngồi BT4a: Dững dưng, dựng nhà, làm rẫy, BT5: Giơn-xi, Giơ-a-na,Ca-li-phóoc-ni- a, Đen-mơ-ni-cơ -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực hin theo ti liu ) Toán: Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông (t1) 1.Mc tiờu: * KT:HS bit v hỡnh chữ nhật * KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke , thước có chia cm để đo vẽ hình chữ nhật hình vng * TĐ: Ham học mơn tốn, kĩ đảm bảo tính xá cao thực hành * NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học.năng lưc tư 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ê ke , thước kẻ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” ( Trả lời đặc điểm hình chữ nhật) Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu đặc điểm góc, cạch hình chữ nhật, trả lời nhận xét hình chữ nhật +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc kĩ nội dung nghe thầy cô hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS Nắm cách vẽ hình hình chữ nhật với số đo cho trước - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Làm BT3, BT4 *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm 3cm, AB = 6cm BC = 8cm Nhận xét so sánh xác hai đường chéo cắt điểm - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Giúp đỡ em HS chậm hiÓu vµ hoµn thµnh BT3,4 -HSNK : Hoµn thµnh tèt bµi tập làm thêm BT sau: vẽ vào nháp hình chữ nhật, hình vuông theo kích thớc khác dùng êke kiểm tra góc , cạnh 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: *KT: +Thực phép công phép trừ vận dụng số tính chất phép cộng phép trừ tính gí trị biểu thức + Giải tốn có lời văn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số + Nhận biết góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt *KN:Vân dụng tốt kiến thức học vào thực hành luyện tập *TĐ: H có ý thức đam mê học tốn, thích giải tốn cao *NL:HS có lực lập luận giải tốn, lực tính tốn, lực phân tích suy luận.năng lực tự giải vấn đề Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh hát HĐ 2: ( BT 1, 2,8) Giải toán có lời văn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số * Đánh giá: -Tiêu chí :HS giải cách giải tốn đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 HĐ 3: ( BT 3,5, 6,7) (Như tài liêu) * Đánh giá -Tiêu chí :+ HS nắm cách đặt tính tính phép cộng, trừ số có đến chữ số Biết cách thử lại + Tính nắm thứ tự thực phép tính tính giá trị biểu thức Vân dụng tính chất kết hợp phép cộng làm tính cách thuận tiện -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Viết nhận xét HĐ 4: ( BT 4) nhận biết góc * Đánh giá: -Tiêu chí :HS nối tên góc với hình vẽ phù hợp -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng gdtt: sinh ho¹t líp I.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Nắm ưu điểm tuần qua để phát huy - Nắm đươc tồn để khắc phục - Rèn tính tự lập, mạnh dạn cho HS - Hoàn thành mục tiêu tài liệu Đạo đức Bác Hồ- Bài II Hoạt ng chớnh: A T chc sinh hot lp: 1.ổn định nề nếp : CT HTQ điều hành lớp nhận xét tình hình lớp tuần qua - nhóm trng tự đánh giá kết thi đua nhóm - CT HTQ tổng hợp nhận xét thi đua nhóm 2.í kiến thành viên lớp 3.Bình bầu thi đua nhóm, cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: Phân tích vấn đề cần tuyên dương , vấn đề cần khắc phục tuần thực gờ giác, chấp hành nội quy quy định lớp, trường Ý kiến góp ý nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trích hay trách móc bạn Biết nêu lên cố gáng tiến bạn + Biết tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng bạn nêu hướng khắc phục sửa chửa -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời 5, Bình chọn thi đua tuần: *Đánh giá: -Tiêu chí:+ Đưa ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến có ý thức vươn lên + Nhìn thấy tiến bạn, động viên bạn để bạn có động lực phấn đấu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018-2019 5.KÕ hoạch hoạt động tuần tới : - Thực tốt ATGT, ATTTTH, - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định nhà trờng Sinh hoạt văn nghệ B Hng dn Tài liệu Đạo đức Bác Hồ Bài 1: “ Có trung thực vui” 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Tài liệu Đạo đức Bác Hồ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo Tài liệu 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà kể lại cho người thân nghe lại câu chuyện Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy ... 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018- 20 19 - Giúp đỡ HS tiếp thu chậm BT4 - HSNK : Hoàn... thẳng AB Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018- 20 19 - Việc 3: Học sinh thực hành vẽ cá nhân - Việc 4: Chia cặp đôi - Việc 5: Ban học. .. triển viết thành đoạn văn Giáo viên: Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Tuần - Lớp 4D - Năm học 2018- 20 19 Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp HS tiếp thu chậm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị nguyệt , Tuần 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị nguyệt

Từ khóa liên quan