Tuần 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư

25 206 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:02

Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 TUẦN To¸n: Thứ hai ngày 22 tháng 10 nm 2018 hai đờng thẳng vuông góc 1.Mc tiờu: KT: + Em nhận biết hai đường thẳng vng góc + Có biểu tượng hai đường thẳng vng góc, biết hai đường thẳng vng góc với tạo thành bồn góc vng có chung đỉnh + Biết cách đọc tên góc KN: Sử dụng thành thạo ê ke để kiểm tra hai đường thẳng vng góc TĐ: Giúp em u thích mơn học, chăm siêng kiên trì NL: Phát triển lực sử dụng cơng cụ tốn học, mơ hình tốn học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm êke 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm BT2,3 HĐTH (HĐ lớp) còn lại thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ tên góc” ( BT1 Phần HĐCB) *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu tên góc mà bạn +HS chơi hào hứng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (như BT2 SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS dùng thước bút kéo dài cạch OM ON Dùng ê ke kiển tra góc tạo thành gọi tên góc - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy cô hướng dẫn( Như SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS dùng ê ke kiểm tra kết luận dùng tên góc tạo thành sau kéo dài hai đường thẳng Nhân biết hai đường thẳng vuông góc +Học sinh nắm hai đường thẳng vng góc với tạo thành bồn góc vng có chung đỉnh - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Ghi Đ/S vào nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS đọc nhận xét dùng ê ke kiểm tra nhân xét Đ/S ghi yêu cầu BT - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 HĐ 5: Ghi Đ/S vào nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS xác định đường thẳng vng góc Các cặp cạnh vng góc, nối điểm để tạo cặp đoạn thẳng vng góc - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HS TTC : GV HS TTN giúp đỡ HS TTC hiĨu vµ hoµn thµnh BT2,3 - Đối với HS TTN: Gióp HS TTC làm thêm BT sau: Vẽ hai đờng thẳng vuông góc đặt tên cho chúng 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 9a : điều em m¬ íc (T1) 1.Mục tiêu: KT:+Đọc, hiểu “ Thưa chuyện với mẹ” +Hiểu nghĩa từ khó +Hiểu nội dung ý nghĩa bài: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ Cương thuyết phục mẹ đồng tình với em, khơng xem thợ rèn nghề hèn kém, Câu chuyện giúp em hiểu mơ ước Cương đáng, nghề nghiệp đáng quý KN: Đọc diễn cảm phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại( Lời Cương lễ phép, nài nỉ thiết tha, lời mẹ Cương lúc ngạc nhiên cảm động , dịu dàng) TĐ:HS biết tôn trọng nghè nghiệp, Nghề nghiệp đáng quý NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT3 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc ỳng cỏc t ng: Nghèn nghẹn, nhễ nhại, tiếng chứa vần ân/ anh, dấu hỏi/ ngã 4.iu chnh ni dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “Nói nghề em u thích” Nội dung: Kể nghề nghiệp mà u thích *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Tìm từ theo yêu cầu ( 1HS kể nghề) Giải thích thích nghề -Trả lời rõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, khơng sai tiếng từ, khơng đọc lặp.Hiểu khó bài(BT3) cách nối từ với nghĩa cảu GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + Đọc diễn cảm phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại( Lời Cương lễ phép, nài nỉ thiết tha, lời mẹ Cương lúc ngạc nhiên cảm động , dịu dàng) - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu ý nghĩa đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: c Câu 2: a BT6: a Cương nắm tay mẹ, nói với mẹ lời thiết tha “ Nghề đáng trọng,chỉ trộm cắp,ăn bám đáng bị coi thường) b Những chi tiết thể tình cảm hai mẹ nhau: Cách xưng hô thứ bậc ( mẹ , con) Cử mẹ ( Xoa đầu Cương biết Cương thương mẹ) Cương nắm tay mẹ, nói lời nhẹ nhàng lễ phép, thiết tha để thuyết phục mẹ đồng tình với -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HSTTC: Giúp đỡ em tip thu chm luyn c t khú,ngắt nghỉ câu dài din t vic tr li cõu hỏi - HSNK : Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn chậm nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ng dng: V nh c cho ngời thân nghe lại tập đọc hỏi ớc mơ ngời gia đình Tiếng việt: Bài 9a : ®iỊu em m¬ íc (T2) 1.Mục tiêu: *KT :Nghe viết thơ “ Thợ rèn”, viết từ có tiếng bắt đầu s/x, tiếng chứa vần ân/anh ( tránh sai lỗi tả phương ngữ s/x ân/anh) * KN: Luyện viế mầu, chữ đẹp, nét sắc sảo thống Kĩ viết tả * TĐ: Kiên trì rèn luyện chữ viết, đam mê sáng tạo luyện chữ * NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT 2b 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: ViÕt ®óng tiếng: quệt, nhọ mũi, quai, bóng nhẫy, diễn kịch, nghÞch.( chän BT2b) Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn đoạn văn + Viết xác từ khó: qt, nhä mòi, quai, bãng nhÉy, diƠn kÞch, nghÞch + Viết đảm bảo tốc độ, chữ trình bày đẹp, thể thơ -PP: Vấn đáp; viết - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập viết lời bình HĐ4: Làm tập 2b điền vào chỗ chấm n/ ng *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc điền vần uôn/uông vào câu ca dao, tục ngữ BT2b +Tự hồn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn BT 2b Điền ; uôn – uôn- uông- uông- uôn- uông -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -Giúp đỡ em chm đọc viết từ khó viết tả - HSNK : Giúp HS khú khn viết tả, soát lại lỗi tả 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 9a : điều em mơ ớc (T3) 1.Mc tiờu KT: Mở rộng vốn từ mơ ước Hiểu ý nghĩa số câu tục ngữ KN: Vận dụng kiến thức để phân biệt giá trị mơ ước cụ thể qua luyện tập sử dụng từ bổ trợ cho từ mơ ước tìm ví dụ minh họa TĐ: Thái độ xây dựng cho ước mơ cao đẹp NL:Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ nói viêt, lực hợp tác chia sẻ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ nói điều em mơ ước” HS thi kể ước mơ *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh kể tự nhiên trả lời câu thắc mắc bạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT3)Quan sát tranh, hỏi – đáp mơ ước bạn nhỏ thể tranh *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS dựa vào bưc tranh để nói mơ ước bạn nhỏ GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + PP:Vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3: Ghép tiếng tạo từ nghĩa với từ mơ ước *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Nhóm hoạt động thống ý kiến nhanh, ghép , ghép nhiều từ - Mơ ước, ước mơ, ước vọng, mong ước,mong muốn,ước ao, mơ mộng, + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Ghép thêm từ vào sau từ mơ ước *Đánh giá: +Tiêu chí:: HS ghép từ, xác định cụm từ đánh giá cao số mơ ước nêu ví dụ minh họa ( Mơ ước đánh giá cao:mơ ước trở thành bác sĩ, kĩ sư, phi công Mơ ước đánh giá không cao có xe đạp, có đồ chơi Mơ ước viễn vong mơ ước thực có điều ước bà tiên, ước ăn chơi chẳng cần phải học hành mà thành tài ) + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - HSTTC :Giỳp cỏc em chm hiểu làm đợc BT5 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm ghép thêm từ vào từ ớc mơ thể đánh giá 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân vạch kế hoạch thực ớc mơ O C TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (T1) I.Mục tiêu KT:Học xong HS:- Hiểu thời quý nhất, cần phai tiết kiệm Biết cách tiết kiệm thời Động viên người thực tiết kiệm tiền KN: Biết quý trọng sử dụng thời gian cách tiết kiệm TĐ: Nghiêm túc việc sử dụng thời NL: Phát triển lực tự giải vấn đề III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * HĐ 1:Khởi động: BVN : Tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn” Nhìn hình đốn chữ ngĩ nhanh trả lời nhóm thắng *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nhìn mảnh ghép trả lời hình ảnh tranh Trả lời nhanh, rõ ràng + PP: vấn đáp GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 2: Kể chuyện : “một phút” Việc :Cá nhân đọc thầm câu chuyện Việc : Em bạn trao đổivề câu chuyện có nhân vật chi tiết câu chuyện Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Nghe giáo viên kể lại câu chuyện phút *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm câu chuyện kể điều gì, nhân vật câu chuyện + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 3: Tìm hiểu câu chuyện, Việc : Em trả lời câu hỏi 1,2,3 câu chuyện Việc : Em bạn trao đổi với Việc : Chia sẻ nhóm Việc : BHT lên chia sẻ trước lớp, liên hệ rút ghi nhớ Báo cáo với cô giáo kết ý kiến GV huy động kết chốt kiến thức *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm nội dung câu chuyện, hiểu câu chuyện muốn với ta điều Câu 1: Mi-ca-chi có thoi quen sử dụng thời lúc chậm trễ người Câu 2: Mi-ca-chi thứ hai sau bạn Vich-to thi trượt tuyết phút Câu 3: sống người cần phút làm nên chuyện quan trọng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu việc làm bố mẹ nhằn tiết kiệm để học tập Khoa häc: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC I Mục tiêu: Bổ sung thêm mục tiêu: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 KT: Nêu số việc nên làm khơng nên làm dể phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt không tắm hố bom KN:Biết cách tự phòng tránh tai nạn bom mìn, tai nạn đuối nước cho thân người xung quanh TĐ: học sinh có thái độ cẩn thận mùa mưa lũ không chời đùa xô đẩy hay rủ tắm sông NL: Tự học, tự giải vấn đề II Đồ dùng: - Tranh vẽ bạn nhỏ tắm hố bom cho hoạt động - Phiếu hỗ trợ cho hoạt động thực hành III Hoạt động chính: A Hoạt động Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành cho lớp hát Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài, viết tên - HS đọc mục tiêu HĐ1 Quan sát thảo luận: GV đưa thêm tranh có bạn nhỏ tắm hố bom cũ Việc 1:Cá nhân tự nêu việc nên làm khơng nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước? Vì sao? Việc 2:NT huy động kết Việc 3:GV tương tác Hỏi thêm: Vì khơng nên tắm hố bom cũ?(Vì hố bom cũ có mảnh vỏ bom, mìn sót lại nguy hiểm đến tính mạng) *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lời giải thích việc nên làm khơng nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ Quan sát trả lời: Việc 1:Cá nhân tự quan sát đọc thông tin hình Trả lời câu hỏi: Nên bơi tập bơi điều kiện nào? -Không nên bơi tập bơi hoàn cảnh nào? -Trước bơi cần phải àm gì? GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 GV tương tác thêm: HS tránh tập bơi ao, hồ, sông, suối, hố bom,… *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lời giải thích nên bơi hặc tập bơi nào.Khơng nên bơi tập bơi - PP:Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc trả lời câu hỏi: Việc 1:HS tự đọc cá nhân nội dung SHD tự trả lời câu hỏi: Em cần phải làm để phòng tránh tai nạn đuối nước? *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lời việc cần phải làm để phòng tránh bệnh đuối nước - PP:Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập B Hoạt động thực hành: HĐ 1: Đóng vai xử lí tình Việc 1: Các nhóm thảo luận chọ tình Việc 2: Phân vai tập xử lí tình Việc 3: Chia sẻ trước lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nắm nội dung tình , diễn lại tình cách giải hợp lí - PP:Vấn đáp.quan sát - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập.ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: Quan sát xung quanh nơi để phát ao hồ/ hố bom không nên đến chơi gần nhắc nhở bạn tránh xa GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C Nm hc: 2018 -2019 Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 Toán: hai đNG thẳng song song 1.Mc tiêu: KT:Em nhận biết hai đường thẳng song song.( hai đường thẳng song song không cắt nhau) KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo xác định hai đường thẳng song song TĐ: Có thái độ nghiêm túc, kĩ học tập NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ê ke , thước kẻ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ đố bạn” ( so sánh góc học, kiến thức hai đường thẳng vuông gốc) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết so sánh góc học, biết hai đường thẳng vng góc tạo bốn gốc vng +HS chơi sôi Phản ứng nhanh - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT1 HĐCB) Dùng thước kéo dài cạnh hình chữ nhật ABCD nhận xét *Đánh giá: - Tiêu chí: Nhận biết trả lời cạnh vng góc với Những cặp đường thẳng khơng vng góc với Và nói dự đốn đường thẳng có cắt không - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (BT2 HĐCB) Đọc nội dung nghe thầy hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: Nhận biết nắm kiến thức “ hai đường thẳng song song với không cắt nhau” - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập HĐ 4: Làm BT 3( HĐCB) BT1( HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhìn vào hình vẽ để xác định nhận xét Biết cách dùng thước đo, kiểm tra xác định đường thẳng song song - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ cỏc em tip thu chm hiểu làm đợc BT3,BT2(Phần HĐTH) - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm làm thêm tập sau: Tìm X : X+ 234 = 384 x3 ; 2010 - X = 1830 :6 Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài b: H·y biÕt m¬ íc (T1) 1,Mục tiêu: KT: Đọc, hiểu “ Điều ước vau Mi-đát” Hiểu nghĩa từ khó Hiểu ý nghĩa bài: Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 KN: Đọc trôi chảy toàn bài, biết đọc văn với giọng khoan thai Đổi giọng linh hoạt, phù hợp với tâm trạng thay đổi vua Mi- đát Đọc phân biệt lời nhân vật TĐ: Giúp HS có thái độ đắn xây dựng ước mơ NL: Phát triển lực ngôn ngữ, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy hc: HS đọc từ ngữ : Đi-ô-ni-dốt, Miđát, Pác -tôn, ngắt nghỉ dúng câu dài 4.iu chnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát ước mơ HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc tả đặc biệt ý đến lỗi tả địa phương, đọc tiếng phiên âm từ tiếng nước ngoài, phát âm rõ ràng, ngắt nghỉ đúng, đảm bảo tốc độ Đọc trôi chảy toàn bài, biết đọc văn với giọng khoan thai Đổi giọng linh hoạt, phù hợp với tâm trạng thay đổi vua Mi- đát Đọc phân biệt lời nhân vật - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:+ trả lời nội dung câu hỏi tìm hiểu nêu nội dung Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người + Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Vua Mi – đát xin thần Đi-ô-ni-dốt vật vua Mi-đát chạm đến biến thành vàng Câu 2: Thoạt đầu, điều ước thực tốt đẹp vua bẻ cành sồi, cành biến thành vàng Vua ngắt táo táo thành vàng nốt.Tưởng khơng có đời khơng có sung sướng Câu 3: Vì nhận khủng khiếp điều ước Câu 4: Vua Mi –đát hiểu ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người Câu 5: câu chuyện “ Điêu ước vua Mi-đát “ muốn nói với chung ta lòng tham lam không làm cho ta hạnh phúc -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp HS chm đọc từ khó cần luyện - HSNK: Đọc diễn cảm toàn giúp HS chm đọc trôi chảy, hon thành BT5 GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân đọc lại nhiều lần lập kế hoạch thực ớc mơ em Tiếng việt Bài b: H·y biÕt m¬ íc (T2) 1.Mục tiêu: KT: Kể câu chuyện chúng kiến tham gia nói mơ ước KN:Rèn kĩ kể chuyện, kể tự nhiên, kể lời câu chuyện chứng kiếnhoặc tham gia nói mơ ước TĐ:Bồi dưỡng em thái độ mơ ước NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực kể chuyện , tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ hái hoa dân chủ” (Thi kể tên câu chuyện nói mơ ước chứng kiến tham gia.) * Đánh giá -Tiêu chí: +HS kể tên câu chuyện nói ước mơ mà chứng kiến tham gia -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2:Đọc trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí: +HS đọc trả lời câu hỏi ước mơ bạn nhỏ câu chuyện Đoạn 1: a Bạn nhỏ mong ước trở thành kĩ sư nơng nghiệp giỏi đểvtìm nhiều giống lúa cho suất cao b.Vì bạn nhỏ thấy việc làm thiết thực kĩ sư nông nghiêp đem giống lúa suất cao cho quê bạn nhỏ trồng đem lại cho dân sống ấm no Đoạn 2: a Bạn nhỏ mong ước trở thành vận động viên bơi lội dnhf huy chương vàng b Tham gia câu lạc bơi, tập luyện vào ngày thứ bảy chủ nhật Đoạn 3: a Bạn nhỏ mong ước trở thành học sinh học giỏi toán b bạn nhỏ làm nhiều tập Bài khó em nhờ thầy cơ, bạn bè giảng giúp -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp HS tiếp thu chậm BT1 - HSNK : Giúp HS chm hoàn thành tốt tập cđa m×nh GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với ngời thân đọc kể cho nghe câu chuyện ớc mơ Khoa học: PHIU KIM TRA 1: CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ ? 1.Mục tiêu: KT: Củng cố lại kiến thức học.từ tuần 1- tuần với chủ đề người với sức khỏe KN:Vận dụng hiểu biết để hoàn thành tốt kiểm tra TĐ:HS Có thái nghiêm túc kiểm tra NL:Phát triển lực tự giải vấn đề Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Phiếu kiểm tra SHD 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS làm đảm bảo thời gian, trả lời tốt câu hỏi phiếu kiểm tra + Trình bày đẹp rõ ràng - PP: Viết - Kĩ thuật: Viết nhận xét, 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Thứ t ngày 24 tháng 10 năm 2018 Toán: vẽ hai đng thẳng vuông góc 1.Mc tiờu: KT:HS biết vẽ hai đường thẳng vng góc KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo vẽ hai đường thẳng vương góc TĐ: Có thái độ nghiêm túc, kĩ đảm bảo tính xá cao NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ê ke , thước kẻ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ đố bạn” ( Như BT1 SHD) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Biết dùng dụng cụ để kiểm tra góc vng, cách dùng dụng cụ để kiểm tra góc vng biết cách vẽ góc vng +HS trả lời Giải thích đươc yêu cầu bạn đưa - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc kĩ nội dung nghe thầy cô hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS thực cách đặt thước ê ke vẽ Cách chuyển dịc thước để gặp điểm cho trước vẽ hai đường thẳng vng góc - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Làm BT3, BT4,BT5( HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ đường thẳng qua điểm vng góc với đường thẳng cho trước, nhận biết đường cao tam giác vẽ đường cao hình tam giác - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em tip thu chm hiểu làm đợc BT3,5 - HSNK: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn chm nhóm làm thêm tập sau: lấy điểm GV: Hong Th L T – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lp 4C Nm hc: 2018 -2019 vễ đờng thẳng AB qua điểm vẽ đờng thẳng CD vuông góc vời đờng thẳng AB 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần øng dơng SHD TiÕng viƯt: Bµi b: H·y biÕt m¬ íc (T3) 1.Mục tiêu: KT:Kể câu chuyện ước mơ em , bạn bè hoạc người thân mà em biết Đặt tên cho câu chuyện KN: Vận dụng kiến thức học kể câu chuyện lưu lốt trơi chảy, có nội dung rõ ràng dễ hiểu, Kể tự nhiên làm hấp dẫn người nghe TĐ: Giúp học sinh nói lên điều ước muốn minh NL: Phát triển lực nói, thuyết trình, lực lựa chọn sử dụng ngơn ngữ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Học sinh kể đoạn câu chuyện không chép vào 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Kể cho nghe câu chuyện Thi kể trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: +Hs nói lên ước mơ lí ví em lại ước mơ điều Có thể kể lại câu chuyện sách, báo Có thể kể ước mơ thân bạn bè + Biết lựa chon chi tiết phát triển viết thành đoạn văn Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp HS tiếp thu chậm BT3 - HSNK : Gióp HS chậm vµ hoµn thµnh tèt BT cđa m×nh 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài c : nói lên mong muốn (T1) 1.Mục tiêu: KT: Nhận biết động từ, làm giàu vốn từ hoạt động trạng thái KN:Vận dụng hiểu biết để sử dụng động từ hợp lí, viết câu văn hoạt cách hình ảnh sinh động TĐ:HS Có thái độ u thích mơn học NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực viết câu hoạt động GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp chơi “ truyền điện“ kể hoạt động em chơi” * Đánh giá: - Tiêu chí: + Kể hoạt động mà em thực + Trả lời to rõ ràng, không trùng đáp án bạn - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập HĐ 2: Nói hoạt động trạng thái vật tranh * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nói hoạt động , trạng thái vật tranh Chú gà tróng gáy Bác nơng dân cuốc đất làm ruộng, làm cỏ.Dòng suối chảy, máy bay bay - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 3: Tìm hiểu động từ * Đánh giá: - Tiêu chí: +Tìm từ hoạt động anh chiến sĩ thiếu nhi trạng thái cảu vật Trả lời động từ ( nhìn ,thấy, nghĩ, đổ, hoạc đổ xuống,bay Động từ từ hoạt động, trạng thái vật.) - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: BT3,4,5 ( SHD) - Tiêu chí: +Tìm ghi lại từ hoạt động Nhìn cử hoạt động khơng lời để nói lên hoạt động trạng thái bạn - PP: Vấn đáp.Quan sát - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Ghi chép ngắn 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS tiếp thu chậm BT4 - HSNK : Hoàn thành tốt BT giúp HS chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD GV: Hong Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 Toán: vẽ hai đờng thẳng song song I.Mc tiờu: KT:HS bit v hai đường thẳng song song KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke để đo vẽ hai đường thẳng song song TĐ: Có thái độ nghiêm túc, kĩ đảm bảo tính xá cao NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học II Hoạt động học: Khởi động: - Ban học tập tổ chức trò chơi xì điện: Kể tên đồ vật có hai đường thẳng song song - Cách chơi: Bạn điều hành nêu tên đồ vật có hai đường thẳng song song sau bạn thứ hai nêu bạn thứ Nếu bạn kể khơng chậm bị phạt ( theo yêu cầu lớp) - GV tổng kết giới thiệu bài, ghi đề lên bảng Đọc mục tiêu học: - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc mục tiêu chia trước lớp - GV: Tiết học hôm thực hành vẽ hai đường thẳng song song A Hoạt động GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 * Hoạt động 1 Ở hình vẽ , em vẽ theo yêu cầu (a,b) - Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc thông tin vẽ theo yêu cầu (a,b) - Việc 2: Các cá nhân chia nhóm (c,d) - Việc 3: Thống cách vẽ - Việc 4: Báo cáo với cô giáo *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ đường thẳng qua điểm vng góc với đường thẳng cho trước, Nhận xét đùng hai đường thẳng AB CD, nêu cách vẽ đường thẳng CD qua điểm E song song với AB - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Đọc kĩ nội dung thông tin mục nghe cô giáo hướng dẫn - Việc 1: Lớp quan sát sách tr(108) đọc thầm thông tin - Việc 2: Cô giáo hướng dẫn cách vẽ đường thẳng song song với đường thẳng AB cho trước + Các em dùng Ê ke vẽ đường thẳng PQ qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB Sau vẽ đường thẳng CD qua điểm E vng góc với đường thẳng PQ; ta đường thẳng CD song song với đường thẳng AB - Việc 3: Học sinh thực hành vẽ cá nhân - Việc 4: Chia cặp đôi - Việc 5: Ban học tập yêu cầu bạn trình bày cách vẽ - Việc 6: giáo kết luận để chuyển sang *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ đường thẳng song song - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Em vẽ đường thẳng qua điểm A song song với đường thẳng BC trường hợp sau: - Việc 1: Cá nhân vẽ (a,b) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ xác hai đường thẳng song song Sử dụng dụng cụ vẽ thành thạo - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tơn vinh học tập GV: Hồng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Cho tam giác ABC có góc đỉnhA góc vng.Em vẽ: - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thực làm phiếu - Việc 2: Cá nhân suy nghĩ cách vẽ - Việc 3: Cùng thống cách vẽ - Việc 4: Cử bạn có khiếu vẽ vào phiếu *Đánh giá: - Tiêu chí: +Dùng dụng cụ thành thạo vẽ xác theo yêu cầu toán Nhận xét cạnh tứ giác ABCD em vừa vẽ xong - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập * Hoạt động - Giáo viên tương tác với học sinh - Muốn vẽ đường song song với đường thẳng cho trước em cần có dụng cụ để vẽ? - Theo em hai đường thẳng song song có cắt khơng? - Tiết học hơm em thực mục tiêu học? B Hoạt động ứng dụng Về nhà với người thân giúp bạn Minh cách vạch đường thẳng để bố bạn Minh cắm cọc rào vườn theo ý muốn Tiếng việt: Bài 9c : nói lên mong muốn m×nh (T2) 1.Mục tiêu: KT: Biết trình bày nguyện vọng thuyết phục người khác KN: Vận dụng tốt kiến thức học bày tỏ ý kiến, thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm TĐ:HS Có thái học tập tích cực NL:Phát triển lực ngôn ngữ Năng lực tự học, tự giải vấn đề, 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Đọc thưa chuyện với mẹ trả lời câu hỏi ( Như SHD) GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS tìm lời nói Cương thuyết phục me để mẹ ủng hộ nguyện vọng - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Trao đổi ý kiến với người thân * Đánh giá: - Tiêu chí: +Học sinh xác định mục đích trao đổi, xác định khó khăn cách giải - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: Đống vai trnhf diễn cuoccj trao đổi trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS thảo luận phân vai đống vai hướng dẫn Cách thuyết phục hay hợp lí - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ HS chậm BT2 - HSNK : Hoàn thành tốt BT giúp bạn chm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi thân hoàn thành phần ứng dụng SHD ễN Tiếng việt: ÔN LUYỆN TUẦN Mục tiêu: KT: +Đọc hiểu truyện “ Mơ ban ngày”.Biết bàn luận điều có giấc mơ +Viết tiếng bắt đầu d/gi/r + Viết tên người tên địa lí nước ngồi, sử dụng dấu ngoặc kép + Phát triển câu chuyện theo ý KN: Vận dụng hiểu biết để hồn thành tập vào sống TĐ: Giúp HS có thái độ đắn sống đừng nên qua tham lam NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ; lực tự học , tự giải vấn đề Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1:Khởi động ( Bỏ BT1,2 ) Cho lớp hát bài” mơ ước ngày mai” HĐ 2: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ mơ ban ngày” trả lời câu hỏi GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: Tiêu pha thật thoải mái cho bỏ ngày khổ sở sẻ tặng cho người nghèo khổ Câu b: Vì ơng tham lam lấy tiền không thấy đủ Câu c: Đừng nên tham lam mà rước họa vào thân - PP: Quan sát,vấn đáp.viết - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 4a,5( Bỏ BT 4b) *Đánh giá: -Tiêu chí: Tìm câu viết tả Viết lại tên người ,tên địa lí nước ngồi BT4a: Dững dưng, dựng nhà, làm rẫy, BT5: Giơn-xi, Giơ-a-na,Ca-li-phóoc-ni- a, Đen-mô-ni-cô -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C Nm hc: 2018 -2019 Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 Toán: thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông (t1) 1.Mc tiờu: KT:HS bit v hỡnh ch nhật KN: Rèn kĩ sử dụng thước ê ke , thước có chia cm để đo vẽ hình chữ nhật hình vng TĐ: Ham học mơn tốn, kĩ đảm bảo tính xá cao thực hành NL: Phát triển lực sử dụng dụng cụ toán học.năng lưc 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : ê ke , thước kẻ 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” ( Trả lời đặc điểm hình chữ nhật) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu đặc điểm góc, cạch hình chữ nhật, trả lời nhận xét hình chữ nhật +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc kĩ nội dung nghe thầy hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS Nắm cách vẽ hình hình chữ nhật với số đo cho trước - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Làm BT3, BT4 *Đánh giá: - Tiêu chí: +Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm 3cm, AB = 6cm BC = 8cm Nhận xét so sánh xác hai đường chéo cắt điểm - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Giúp đỡ em HS chậm hiĨu vµ hoµn thµnh BT3,4 -HSNK : Hoµn thµnh tốt tập làm thêm BT sau: vẽ vào nháp hình chữ nhật, hình vuông theo kích thớc khác dùng êke kiểm tra góc , cạnh 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần øng dơng SHD ƠN to¸n: 1.Mục tiêu: ƠN LUYỆN TUẦN GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 KT: +Thực phép công phép trừ vận dụng số tính chất phép cộng phép trừ tính gí trị biểu thức + Giải tốn có lời văn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số + Nhận biết góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt KN:Vân dụng tốt kiến thức học vào thực hành luyện tập TĐ: H có ý thức đam mê học tốn, thích giải tốn cao NL:HS có lực lập luận giải tốn, lực tính tốn, lực phân tích suy luận.năng lực tự giải vấn đề Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh hát HĐ 2: ( BT 1, 2,8) Giải tốn có lời văn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số * Đánh giá: -Tiêu chí :HS giải cách giải tốn đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời HĐ 3: ( BT 3,5, 6,7) (Như tài liêu) * Đánh giá -Tiêu chí :+ HS nắm cách đặt tính tính phép cộng, trừ số có đến chữ số Biết cách thử lại + Tính nắm thứ tự thực phép tính tính giá trị biểu thức Vân dụng tính chất kết hợp phép cộng làm tính cách thuận tiện -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Viết nhận xét HĐ 4: ( BT 4) nhận biết góc * Đánh giá: -Tiêu chí :HS nối tên góc với hình vẽ phù hợp -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hoàn thành phần vận dụng SHTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU: - Đánh giá hoạt động tuần - Triển khai kế hoạch hoạt động tuần - Rèn kĩ tự quản - Giáo dục tinh thần làm việc tập thể II: CÁC HOẠT ĐỘNG GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi Sinh hoạt lớp: Nhận xét hoạt động tuần - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần - HĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp Tham gia phát biểu ý kiến Việc 1: GVCN bổ sung góp ý thêm Việc 2: Nhắc nhở bạn mắc khuyết điểm tránh tái phạm lần sau *Đánh giá: +Tiêu chí: Đạt tiêu chí mà chi đội đề ra,có thành tích bật, tiến có ý thức vươn lên + PP: Quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Kế hoạch tuần 8: + Tiếp tục ổn định nề nếp + Tăng cường ơn tập chuẩn bị tốt cho kì thi học kì I + Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày TLHLH Phụ nữ Việt Nam 20.10 + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân cơng, giữ VS cá nhân + Trang trí lớp học + Chăm sóc bồn hoa Sinh hoạt văn nghệ - Y/c ban Văn nghệ tổ chức sinh hoạt văn nghệ - Tổ chức cho bạn chơi trò chơi - GV dặn dò, nhắc nhở HS thực tốt luật giao thông, ATĐN B Hướng dẫn Tài liệu Đạo đức Bác Hồ Bài 1: “ Có trung thực vui” 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Tài liệu Đạo đức Bác Hồ 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo Tài liệu 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà kể lại cho người thân nghe lại câu chuyện GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -2019 GV: Hoàng Thị Lệ – Trường Tiểu Học Phú Thủy ... ảnh sinh động TĐ:HS Có thái độ u thích mơn học NL :Phát triển lực ngôn ngữ, lực viết câu hoạt động GV: Hoàng Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm học: 2018 -20 19 2.Chuẩn... phát ao hồ/ hố bom không nên đến chơi gần nhắc nhở bạn tránh xa GV: Hoàng Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm hc: 2018 -20 19 Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 Toán:... tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) GV: Hoàng Thị Lệ Tư – Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 4C – Năm hc: 2018 -20 19 Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 Toán: thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư , Tuần 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV hoàng thị lệ tư

Từ khóa liên quan