Tình hình mắc bệnh xuất huyết do vi khuẩn streptococcus spp gây ra ở cá rô phi nuôi tại hợp tác xã thủy sản núi cốc và thử nghiệm phác đồ điều trị

51 119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 09:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ PHONG THANH TÌNH HÌNH MẮC BỆNH XUẤT HUYẾT DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP GÂY RA Ở CÁ RÔ PHI NUÔI TẠI HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NÚI CỐC VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn ni thú y Khóa học : 2013 - 2017 THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ PHONG THANH TÌNH HÌNH MẮC BỆNH XUẤT HUYẾT DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP GÂY RA Ở CÁ RÔ PHI NUÔI TẠI HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NÚI CỐC VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học : : : : : Chính quy Thú y K45 - TY - N02 Chăn nuôi thú y 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn : TS Hồ Thị Bích Ngọc THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau tháng thực tập tốt nghiệp,em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Để có kết ngày hơm nay, lòng biết ơn chân thành sâu sắc em xin cảm ơn giáo TS Hồ Thị Bích Ngọc tận tình bảo,hướng dẫn em suốt q trình em thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, cán HTX thủy sản Núi Cốc tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận thời gian quy định Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè ln động viên giúp đỡ cho em thờ gian qua Do thời gian nghiên cứu có hạn kinh nghiệm thực tế hạn chế,q trình thực đề tài khơng tránh khỏi sai sót em mong nhận góp ý thầy, bạn để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Sinh viên thực tập Hà Phong Thanh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tỷ lệ cá rô phi mắc chết xuất huyếttại HTX thủy sản Núi Cốc 28 Bảng 4.2: Tỷ lệ cá mắc chết xuất huyết kích cỡ 29 Bảng 4.3: Kết phân lập vi khuẩn S.agalactiae từ mẫu bệnh phẩm cá mắc bệnh xuất huyết HTX thủy sản Núi Cốc 31 Bảng 4.4: Kết xác định số đặc điểm sinh vật, hóa học chủng vi khuẩn S.agalactiae phân lập 32 Bảng 4.5: Kết xác định khả mẫn cảm với số kháng sinhcủa chủng vi khuẩn S.agalactiae phân lập 34 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ quy trình phân lập vi khuẩn Streptococcus spp 24 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BHIA :Brain Heart Infusion Agar CS : Cộng HTX : Hợp tác xã NTTS : Nuôi trồng thủy sản S.agalactiae :Streptococcus agalactiae TS : Thủy sản VNCNTTS : Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1.Một số đặc điểm sinh học cá rô phi 2.1.2 Bệnh xuất huyết cá rô phi 2.1.3 Hiểu biết vi khuẩn Streptococcus agalactiae 10 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 14 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 14 2.2.2.Tình hình nghiên cứu nước 17 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm nghiên cứu thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Ðiều tra tình hình cá rơ phi bị bệnh xuất huyết khu lồng nuôi HTX thủy sản Núi cốc 19 3.3.2 Nghiên cứu số đặc tính sinh học chủng S.agalactiae phân lập 19 3.3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng trị 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Dụng cụ, môi trường, thiết bị 19 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu dịch tễ 21 3.4.3 Phương pháp thu mẫu bệnh phẩm 22 3.4.4 Phương pháp nuôi cấy phân lập vi khuẩn 22 3.4.5 Phương pháp giám định đặc tính sinh học vi khuẩn 25 3.4.6 Phương pháp xác định khả mẫn cảm với kháng sinh vi khuẩn S.agalactiae phân lập 26 3.4.7 Xây dựng phác đồ điều trị cá rô phi mắc bệnh xuất huyết 26 3.4.8 Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Kết điều tra tỷ lệ cá rô phi mắc chết xuất huyết HTX thủy sản Núi Cốc 28 4.1.1 Kết điều tra cá rô phi mắc bệnh chết xuất huyết qua tháng HTX thủy sản Núi Cốc 28 4.1.2 Kết điều tra cá rô phi mắc chết xuất huyết kích cỡ 29 4.2 Kết phân lập xác định số đặc tính sinh vật học S.agalactiae phân lập từ cá rô phi mắc bệnh xuất huyết 30 4.2.1 Kết phân lập vi khuẩn S.agalactiae từ mẫu bệnh phẩm cá rô phi mắc bệnh xuất huyết 31 4.2.2 Kết xác định số đặc điểm sinh vật, hóa học chủng vi khuẩn S.agalactiae phân lập 32 4.2.3 Kết xác định khả mẫn cảm với số kháng sinh chủng vi khuẩn S.agalactiae phân lập 33 4.3 Kết thử nghiệm phác đồ điều trị cá rô phi bị xuất huyết 35 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 Phần MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Cá rô phi đối tượng nuôi phổ biến nhiều quốc gia với hình thức ni khác Trong hình thức ni thâm canh với mật độ cao, sản lượng lớn phổ biến Với ưu điểm cá bị sốc với biến đổi mơi trường có khả kháng số bệnh, thức ăn khơng đòi hỏi chất lượng cao, giá thành sản xuất thấp nên quốc gia phát triển đặc biệt trọng đến phát triển ni lồi cá Theo thống kê Tổng cục Thủy sản năm 2015, tổng sản lượng cá rô phi vùng nước 187.800 tấn, diện tích đạt 25.748 1.210.465m lồng ni, giá trị ước đạt 4.200 tỷ đồng, tương đương 200 triệu USD, chiếm khoảng 3% giá trị nuôi trồng thủy sản Xuất cá rô phi năm 2015 27,5 triệu USD, với 60 quốc gia vùng lãnh thổ tiêu thụ cá rô phi thị trường nội địa tiếp tục phát triển với khoảng 160 nghìn Tuy nhiên, phát triển ni cá rơ phi với mật độ cao ni thâm canh phát số bệnh ảnh hưởng đến suất chất lượng thực phẩm Qua nghiên cứu, người ta bệnh cá rô phi chủ yếu vi khuẩn, vi rút, nấm, ký sinh trùng (Shoemaker cs., 2008) [28] Đặc biệt bệnh dovi khuẩn Streptococcus spp (liên cầu khuẩn) gây nguyên nhân gây nên thiệt hại lớn cho cá rơ phi nói riêng cá nước nói chung, làm ảnh hưởng đến hiệu kinh tế ngành ni trồng thủy sản Theo thống kê liên cầu khuẩn gây bệnh cá chủ yếu hai loài Streptococcus iniae Streptococcus agalactiae Ở Việt Nam năm 2009-2010, xảy dịch bệnh gây chết hàng loạt cá rô phi nuôi thương phẩm (tới 90-100% cá ao), số tỉnh phía Bắc Việt Nam Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh Hà Giang Đây coi đợt dịch lớn từ trước đến nghề nuôi cá rô phi nước ta nghiên cứu bước đầu xác định bệnh Streptococcosis liên cầu khuẩn Gram (+) Streptococcus spp gây (Nguyễn Viết Khuê cs., 2009)[4] Xuất phát từ tình hình dịch bệnh thực tế nước khu vực giới, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi cá Rô phi nước ngày phát triển, việc nghiên cứu cách đầy đủ vi khuẩn Streptococcus spp gây bệnh xuất huyết cá rô phi vấn đề cần thiết cấp bách Các kết có từ nghiên cứu giúp hiểu rõ vai trò gây bệnh vi khuẩn này, từ giúp nhà chăn ni chủ động biện pháp phòng trị bệnh có hiệu Được hướng dẫn tận tình giáo TS Hồ Thị Bích Ngọc, chúng tơi tiến hành thực đề tài:“Tình hình mắc bệnh xuất huyết vi khuẩn Streptococcus spp gây cá Rô phi nuôi Hợp tác xã Thủy sản Núi Cốc thử nghiệm phác đồ điều trị” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình mắc bệnh xuất huyết xảy cá rơ phi nuôi Hợp tác xã thủy sản Núi cốc Điều tra bám sát thực tế, phân tích tình hình dịch bệnh, tiến hành chẩn trị bệnh xảy đàn cá nuôi Hợp tác xã thủy sản Núi cốc Đề xuất biện pháp phòng chữa bệnh xuất huyết cá rơ phi cótính khả thi, phù hợp 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định tỷ lệ cá mắc chết bệnh xuất huyết địa điểm nghiên cứu, qua tháng điều tra lứa tuổi -Tìm phân lập vi khuẩn Streptococcus spp từ mẫu bệnh phẩm thu thập đánh giá xác định số đặc điểm sinh vật học, hóa học chủng Streptococcus spp phân lập từ đưa 27 trợ lực, tiến hành xây dựngphác đồ tiến hành thử nghiệm điều trị bệnh xuất huyết cá rô phi 3.4.8.Phương pháp xử lý số liệu Các số liệu thu thập được, xử lý theo phương pháp toán học thông dụng thống kê sinh vật học Nguyễn Văn Thiện (1997) sử dụng phần mềm thống kê Excel 28 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1.Kết điều tra tỷ lệ cá rô phi mắc chết xuất huyết HTX thủy sản Núi Cốc Kết điều tratại khu lồng nuôicá HTX Thủy sản Núi cốc cho thấy cá rô phi khu lồng cá mắc bệnh xuất huyết Streptococcus spp với tổng số cá thể mắc 5700 4.1.1.Kết điều tra cá rô phi mắc bệnh chết xuất huyết qua tháng HTX thủy sản Núi Cốc Bảng 4.1: Tỷ lệ cá rô phi mắc chết xuất huyết HTX thủy sản Núi Cốc Số cá Số cá điều tra mắc bệnh (con) (con) 11 5700 12 Tháng điều tra Tỷ lệ mắc Số cá chết Tỷ lệ chết (%) (con) (%) 5700 100 96 1,68 5604 5604 100 157 2,80 5447 0 0 5447 0 0 5447 0 0 5447 0 0 5447 0 0 Kết điều tra tỷ lệ mắc bệnh xuất huyết cá rô phi theo tháng bảng 4.1 cho thấy số lượng cá rô phi chết xuất huyết 253 con, chiếm tỷ lệ 4.48% Tuy nhiên, số lượng cá mắc bệnh xuất huyết tháng có khác Do đặc điểm đối tượng thủy sản đối tượng nuôi cá lồng, mật độ nuôi cao, tốc độ lây lan bệnh nhanh, khó 29 khơng khả thi giải pháp chuẩn đốn số lượng cá thể mắc bệnh giống động vật can Nên đánh giá tỷ lệ nhiễm theo xác xuất bắt gặp, cách lấy xác xuất lồng con, đem phân tích vi khuẩn gây bệnh phòng thí nghiệm Kết cho thấy rằngsố lượng cá mắc xuất huyết cao tháng 11 12là 100% Tỷ lệ chết hai tháng khác Tháng 11 với 5700 cá thể mắc bệnh có 96 chết, chiếm tỷ lệ 1,68%, sang tháng 12 tỷ lệ chết tăng lên 157 (chiếm 2,80%) Theo báo cáo Evans cs 2009 [14]; Pereira cs 2010 [23] Streptococcus agalactiaeđược phân lập từ cá rơ phi bệnh tỉnh phía Bắc Việt Nam phát triển tối ưu nhiệt độ 37°C, nhiên nhiệt độ 20-25°C vi khuẩn phát triển chậm Ở tháng 11 tháng 12, nhiệt độ nước hồ Núi Cốc vào mùa đông đạt ngưỡng 20-22°C, nhiệt độ vi khuẩn gây bệnh tác động đến cá rô phi, nhiên tác động khơng nhiều Có thể lý mà cá rơ phi lồng nuôi HTX Thủy sản bị chết, mức độ thấp (1,75 - 2,75%) 4.1.2.Kết điều tra cá rô phi mắc chết xuất huyết kích cỡ Bảng 4.2: Tỷ lệ cá mắc chết xuất huyết kích cỡ Số cá Số cá điều tra mắc bệnh (con) (con) 200-300 5447 0 0 >300 5447 0 0 Qua kết điều tra cá rô phi mắc bệnh xuất huyết kích cỡ HTX Thủy sản Núi Cốc qua bảng 4.2cho thấy tỷ lệ cá rô phi mắc chết xuất huyết kích cỡ cá khác có khác Trong cá rơ phi giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh xuất huyết do vi khuẩn streptococcus spp gây ra ở cá rô phi nuôi tại hợp tác xã thủy sản núi cốc và thử nghiệm phác đồ điều trị , Tình hình mắc bệnh xuất huyết do vi khuẩn streptococcus spp gây ra ở cá rô phi nuôi tại hợp tác xã thủy sản núi cốc và thử nghiệm phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan