Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trại trần văn tuyên xã đoàn kết huyện yên thủy tỉnh hòa bình

74 78 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 22:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LƯƠNG THỊ PHƯƠNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT, CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NI TẠI TRẠI TRẦN VĂN TUN ĐỒN KẾT, HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: ngành: Chính quy Chuyên Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 – 2017 Thái Nguyên - năm 2017 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LƯƠNG THỊ PHƯƠNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT, CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NI TẠI TRẠI TRẦN VĂN TUN ĐỒN KẾT, HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: ngành: Chính quy Chuyên Chăn nuôi Thú y Lớp: K45 – CNTY-N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn: TS La Văn Công Thái Nguyên - năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hồn thành khóa luận mình, tơi nhận bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, giúp đỡ Trường Đại học Nông Lâm, Khoa Chăn nuôi thú y trang trại chăn nuôi lợn gia công Tôi nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, động viên người thân gia đình Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.La Văn Công tận tình trực tiếp hướng dẫn tơi thực thành cơng khóa luận Tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép tơi thực khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới chủ trang trại toàn thể anh chị em cơng nhân trang trại gia đình ơng Trần Văn Tuyên hợp tác giúp đỡ, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ động viên suốt thời gian hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Lương Thị Phương năm 2017 iii iiii iv ivi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 33 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại năm 36 Bảng 4.2 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại tháng thực tập 37 Bảng 4.3 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 38 Bảng 4.4 Kết phòng bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại thuốc vắc xin 39 Bảng 4.5 Tình hình măc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 40 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh đàn lợn 41 Bảng 4.7 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở 42 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs G : Cộng : Gam Kg : Kilô gam LMLM : Lở mồm long móng P : Thể trọng v vi MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1.Vị trí địa lý 2.1.1.2 Điều kiện địa hình, đất đai 2.1.1.3 Giao thông vận tải 2.1.1.4 Điều kiện khí hậu 2.1.1.5 Qúa trình thành lập 2.1.1.6 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.1.7 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.1.8 Tình hình sản xuất trang trại 2.1.2 Đánh giá chung 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Đặc điểm sinhlợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 2.2.1.1 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển lợn 2.2.1.2 Đặc điểm phát triển quan tiêu hóa 10 2.2.1.4 Đặc điểm khả miễn dịch 14 2.2.2 Hiểu biết vi khuẩn E.coli 15 2.2.3 Một số bệnh thường gặp lợn 17 2.2.3.1 Nguyên nhân 17 2.2.3.2 Đặc điểm dịch tễ bệnh 20 2.2.3.3 Quá trình sinh bệnh 20 2.2.3.4 Triệu chứng lâm sàng 21 2.2.3.5 Bệnh tích 22 2.2.3.6 Chẩn đoán 23 2.2.3.7 Phòng bệnh 23 2.2.3.8 Trị bệnh 25 2.3 Tình hình nghiên cứu bệnh lợn nước 27 2.3.1 Tình hình nghiên cứu bệnh lợn nước 27 2.3.2 Tình hình nghiên cứu bệnh lợn giới 29 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 31 3.1 Đối tượng 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung nghiên cứu 31 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 31 3.4.1 Các têu theo dõi 31 3.4.2 Phương pháp thực 32 3.4.3 Phương pháp chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 34 3.4.4 Phương pháp xác định tiêu 35 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 Tình hình chăn ni trại lợn ông Trần Văn Tuyên năm (20142016) 36 sinh, sát trùng chăn nuôi cho hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi 4.3.2 Kết phòng, trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập trại, tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.4 Bảng 4.4 Kết phòng bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại thuốc vắc xin Thời điểm phòng bệnh Bệnh phòng Thiếu 2-3 săt ngày Tiêu chảy 3-6 Cầu ngày trùng 7-21 ngày Số Số Đường Tỷ lệ tiêm/uống đưa (%) an (con) thuốc toàn (con) Vắc xin /Thuốc/Chế phẩm Liều lượng (ml) Fe+B12 Tiêm 495 495 100 Amoxicol Uống 495 495 100 Diacoxin Uống 495 495 100 Tiêm 495 495 100 Viêm phổi địa Mycoplasma phương Qua kết bảng 4.4 ta thấy kết tổng quát việc phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh têm Trong tháng thực tập, tiêm Fe + B12 cho 495 lợn ngày tuổi kết an tồn tỷ lệ 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 495 lợn kết đạt tỷ lệ 100% Cho uống thuốc Amoxicol phòng têu chảy cho lợn từ 2-3 ngày tuổi số lượng 495 con, kết đạt an toàn 100% Tiêm phòng vắc xin Mycoplasmas cho 495 lợn từ - 21 ngày tuổi, kết an toàn đạt tỷ lệ 100% Trại thường xuyên phải quan tâm đến phòng trị bệnh cho lợn chất lượng đàn định lợi nhuận hiệu kinh doanh 4.3.3.Tình hình mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại Để xác định tỷ lệ mắc bệnh lợn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi tiến hành theo dõi 495 Kết trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Tình hình măc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại STT Tên bệnh Số theo Số lợn mắc dõi bệnh (con) (con) Tỷ lệ(%) Tiêu chảy 495 230 46,46 Viêm phổi 495 66 13,33 Viêm khớp 495 95 19,19 Tổng 495 391 78,99 Từ bảng 4.5 cho thấy lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi bị mắc têu chảy nhiều Kết theo dõi 495 thấy 230 bị mắc, chiếm tỷ lệ 46,46% Tiếp theo bệnh viêm khớp qua theo dõi 495 có 95 mắc chiếm tỷ lệ 19,19% Bệnh viêm phổi có tỷ lệ mắc thấp qua theo dõi 495 có 66 mắc chiếm 13,33% Sởlợn từ sinh đến 21 ngày tuổi có tỷ lệ mắc têu chảy cao lợn lứa tuổi phát triển số phận thể chưa hoàn thiện, đặc biệt hệ thống miễn dịch thể chưa hoàn chỉnh dẫn đến sức đề kháng yếu nên dễ bị tác động yếu tố môi trường làm giảm sức đề kháng lợn từ dẫn đến lợn bị bệnh tiêu chảy với tỷ cao Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh đàn lợn Kết Chỉ tiêu Thuốc điều trị Liều lượng (ml) Đường tiêm Tên bệnh Hội chứng têu Nova – amcoli: 1ml/10kgTT Tiêm bắp Thời gian cho thuốc (ngày) Số điều trị Số khỏi (con) Tỷ lệ (%) 3-6 230 201 87,39 3-6 66 59 89,39 3–5 95 90 94,73 chảy Viêm phổi Tylosin Viêm Pendistrep khớp L.A 1ml/10kgTT 1ml/10kgTT Tiêm bắp Tiêm bắp Từ kết bảng 4.6 cho thấy: - Đối với hội chứng tiêu chảy dùng thuốc Nova-amcoli tiêm bắp 1ml/10kgTT Thời gian điều trị từ 3-6 ngày Kết điều trị cho 230 con, khỏi 210 đạt tỷ lệ 87,59% - Đối với bệnh viêm phổi dùng thuốc Tylosin với liều 1ml/10kgTT tiêm bắp thời gian điều trị từ 3-6 ngày Kết điều trị cho 66 khỏi 59 con, đạt tỷ lệ 89,39% - Đối với bệnh viêm khớp dùng thuốc pendistrep L.A tiêm bắp với liều 1ml/10kgTT, têm liên tục 3-5 ngày Kết điều trị cho 95 có 90 khỏi bệnh, đạt tỷ lệ 94,73% Như vậy, kết điều trị số bệnh bảng 4.6 thấy bệnh phát điều trị kịp thời kết khỏi bệnh cao Nhưng bệnh không phát điều trị sớm bệnh trở nên trầm trọng làm ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, phát triển lợn gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi 4.4 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở Trong tháng thực tập trại việc thực chun đề nghiên cứu, chúng tơi tham gia số cơng tác khác kết trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở Kết thực hiện/khỏi Số lượng STT Công việc thực Số lượng (con) (con) Tỷ lệ (%) Đỡ đẻ lợn nái 337 337 100 Thụ tnh nhân tạo cho lợn nái 240 240 100 Mổ hecni 11 11 100 Qua bảng 4.7 cho thấy tháng thực tập thực công việc khác trại không đồng Công việc đỡ đẻ cho lợn thực nhiều với số ca thực 337 ca kết qủa đạt an tồn 100% Cơng việc thụ tinh chiếm tỷ lệ cao số ca thụ tinh cho lợn nái 240 ca tỷ lệ đạt an tồn 100% Cơng tác mổ hecni cho lợn chiếm tỷ lệ thấp số lượng lợn bị hecni ít, tháng thực tập tơi có theo dõi phát 11 lợn bị hecni tiến hành mổ 11 (đạt tỷ lệ 100%) Nguyên nhân dẫn đến lợn bị hecni chủ yếu di truyền đẻ lợn bị, phần trình thao tác kỹ thuật thiến lợn không làm sa ruột bẹn Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Trần Văn Tuyên, kết luận sau: - Tổng số đàn lợn trại có xu hướng tăng dần theo năm Năm 2014 tổng số đàn lợn trại 37640; năm 2015 có 38900 năm 2016 có 4594 con.Trong lợn chiếm cao tiếp đến đàn lợn nái sinh sản đàn lợn đực thay đổi - Trong tháng thực tập trại tơi thấy đàn lợn có biến động liên tục trình xuất bán - Việc vệ sinh chuồng trại thực thường xuyên định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại thực 180 lần - Tiêm phòng vắc xin - ngày phòng bệnh thiếu sắt Fe + B12 với số tiêm 495 đạt tỷ lệ 100%, hội chứng tiêu chảy uống Amoxicol với số uống 495 đạt tỷ lệ 100%, - ngày cho uống Diacoxin phòng bệnh cầu trùng với số cho uống 495 đạt tỷ lệ 100%, - 21 ngày têm Mycoplasma phòng bệnh viêm phổi địa phương với số tiêm 495 đạt tỷ lệ 100% - Tình hình mắc số bệnh đàn lợn trại cao Bệnh têu chảy tỷ lệ mắc cao 46,46%, tiếp đến bệnh viêm khớp 19,19% thấp bệnh viêm phổi 13,33% - Kết điều trị số bệnh đàn lợn đạt cao từ 87,39 94,73% - Ngoài chúng tơi tham gia số cơng việc khác đỡ đẻ cho lợn nái 337 đạt an toàn 100%, thụ tnh nhân tạo cho lợn nái 240 đạt tỷ lệ 100%, mổ hecni 11 đạt tỷ lệ 100% 5.2 Đề nghị Do thơi gian va điêu kiên thưc tâp co han nên mơi chi tên hanh quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh lợn theo m ẹ Đồng thời tơi chưa có điều kiện nghiên c ứu chẩn đốn xem ngun nhân ngun nhân gây nên b ệnh lợn số nhiều nguyên nhân virus, vi khuẩn, sinh trùng, dinh dưỡng Vì , tơi đề ngh ị nên có nghiên cứu chun sâu tìm hiểu xác nguyên gây nhân bệnh lợn con, nghiên cứu biện pháp phòng bệnh lợn có hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Đặng Xuân Bình (2000), “Xác định vai trò vi khuẩn Escherchia coli Clostridium perfringens bệnh ỉa chảy lợn giai đoạn 35 ngày tuổi, bước đầu nghiên cứu chế tạo số sinh phẩm phòng bệnh”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội Đào Trọng Đạt cs (1991), “Bệnh lợn nái lợn con’’, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Thanh Hải, Nguyên Thi Viên , Trân Thu Hăng , Nguyên Hưu Thao, (1995), “Nghiên cưu xac đinh tô hơp lai ba mau đê san xuât heo nuôi thịt đạt ty lệ nạc 52%”, Hội nghi KH Chăn nuôi - Thú y, tr 143 160 Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002),”Chế tạo thử nghiệm số chế phẩm sinh học phòng trị bệnh tiêu chảy lợn E.coli Cl.pefringen” Tạp chí KHKT thú y, IV(1), tr 19 - 28 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ ( 2012 ), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm (1995), “Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc gia cầm’’, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Hội chăn nuôi Việt Nam (2000), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm , tập I, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “ Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19(4), tr 42-46 10 Luther (1993) “Tiêu chảy lợn sinh” Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Laval A, 1997) „„Incidence des Enterites pore‟‟, Báo cáo tại: “Hội thảo Thú y bệnh lợn” Cục Thú y Hà Nội 12 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 13 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương- suyễn lợn, Nxb Lao động – hội 14 Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú (1989), Vắc xin hỗn hợp salsco, chế tạo từ chủ vi khuẩn E.coli, Salmonella, Streptococus để phòng tiêu chảy cho lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y số 15 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Quang Tun (1993), “Giáo trình chăn ni lợn’’, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 17 Lê Văn Tạo (1993),"Nghiên cứu chế tạo vắc xin E.coli uống phòng bệnh cho lợn phân trắng", Tạp chí KHNN CNTP, số 18 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học động vật Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Tài liệu Tiếng Anh 20 Glawsschning E., Bacher H (1992), „„The Eficacy of Costat on E.coli infected weaning pigs‟‟, 12th IPVS congress, August 17 - 22, 182 21 Erwin M Kohrler (1996), “Epithelial cell invasion and adherence of K88, K99, F41 and 987P position Escherichia coli to intestinal villi of to week old pigs”, Vet Microbiol, pp 7-18 22 Jones (1976), “Role of the K88 antigen in the pathogenic of neonatal diarrhea caused by Eschrichia coli in piglets”, Infection and Immunity 6, pp 918 – 927 23 Smith R A Nagy Band Feket Pzs, “The transmissible nature of the genetic factor in E.coli that controls hemolysin production”, J Gen Microbiol 47, pp 153 – 161 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYÊN ĐỀ Ảnh 1: Thuốc Pendistrep LA Ảnh 3: Mài nanh, tiêm sắt, cắt tai, đuôi lợn Ảnh 2: Thuốc Nor 100 Ảnh 4: Thuốc Nova - Amcoli cắt Ảnh 5: Lợn tiêu chảy Ảnh 7: Điều trị lợn Ảnh 6: Thuốc Diacoxin Ảnh 8: Đỡ đẻ Ảnh 9: Mổ hecni Ảnh 11: Lợn viêm khớp Ảnh 10: Phối giống nhân tạo Ảnh 12: Lợn viêm phổi ... quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại ông Trần Văn Tuyên 37 4.3 Kết thực biện pháp phòng trị bệnh đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi 38 4.3.1 Phòng. .. trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành thực chuyên đề: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại Trần Văn Tuyên. .. dưỡng phòng trị bệnh 1.2.2 u cầu - Xác định áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất trại - Đánh giá trình áp dụng quy trình kỹ thuật cơng tác phòng trị bệnh đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trại trần văn tuyên xã đoàn kết huyện yên thủy tỉnh hòa bình , Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trại trần văn tuyên xã đoàn kết huyện yên thủy tỉnh hòa bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn