Tự học guitar part 1

10 4,495 33
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2013, 14:24

Tài liệu " Tự học Guitar " được biên soạn giúp các bạn có thêm phương tiện trau dồi học tập, nâng cao khả năng và kỹ năng đánh đàn guitar. Thực hành kỹ các bài tập trong tài liệu này rồi đàn ứng dụng, làm kỹ và liên tục như vậy sẽ giúp các bạn mau tiến bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học guitar part 1 , Tự học guitar part 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn