sáng kiến kinh nghiệm “ một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh trường tiểu học trịnh xá”

27 142 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2018, 08:17

Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài Từ năm học 2010-2011, Bộ GDĐT đưa nội dung giáo dục sống lồng ghép vào môn học bậc tiểu học Đây chủ trương cần thiết đắn Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp hình thành nhân cách, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Năm học 2017-2018 năm học tiếp tục thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” việc giáo dục sống cho học sinh nội dung phong trào Chính vậy, nhà trường cần trọng đến nội dung “Giáo dục sống cho học sinh” Với ý nghĩa tầm quan trọng việc giáo dục cho học sinh, chọn sáng kiến Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường tiểu học Trịnh Xá” 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm số biện pháp rèn sống cho học sinh thơng qua mơn học hoạt động ngồi lên lớp trường tiểu học Trịnh Xá Giúp học sinh ý thức giá trị thân mối quan hệ xã hội; giúp học sinh hiểu biết thể chất, tinh thần thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết chấp hành pháp luật… 1.3 Đối tượng nghiên cứu Các em HS, GV chủ nhiệm khối lớp 4;5 trường tiểu học Trịnh Xá 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận - Nghiên cứu thực tế: Khảo sát thực tế HS; Phương pháp quan sát; Sử dụng phương pháp thực hành; Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm giáo dục 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 1/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Các tiết học hàng ngày, tiết sinh hoạt, hoạt động ngoại khoá,…khối lớp 4;5 trường tiểu học Trịnh Xá II NỘI DUNG cở lí luận 1.1 gì? năng lực hay khả chuyên biệt cá nhân nhiều khía cạnh sử dụng để giải tình hay cơng việc phát sinh sống 1.2 sống gì? sống trải nghiệm có hiệu nhất, giúp giải đáp ứng nhu cầu cụ thể, suốt trình tồn phát triển người sống bao gồm hành vi vận động thể tư não người sống hình thành cách tự nhiên, thơng qua giáo dục rèn luyện người sống đơn giản tất điều cần thiết phải biết để có khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sống 1.3 Vì phải rèn luyện sống cho học sinh? Giáo dục sống giáo dục cách sống tích cực xã hội đại, xây dựng hành vi lành mạnh thay đổi hành vi, thói quen tiêu cực sở giúp HS có thái độ, kiến thức, năng, giá trị cá nhân thích hợp với thực tế xã hội - Đối với HS tiểu học việc hình thành học tập sinh hoạt vô quan trọng, ảnh hưởng đến trình hình thành phát triển nhân cách sau 1.4 Phân loại sống: sống chia thành hai loại: nâng cao Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục sống cho học sinh: a) Mục tiêu Giáo dục sống cho học sinh tiểu học 2/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá - Trang bị cho HS kiến thức, giá trị thái độ phù hợp, sở hình thành cho HS hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ hành vi thói quen tiêu cực mối quan hệ, tình hoạt động hàng ngày - Tạo hội thuận lợi để HS thực tốt quyền, bổn phận phát triển tồn diện thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức b, Nguyên tắc Giáo dục sống: Tương tác; trải nghiệm; tiến trình; thay đổi hành vi c, Nội dung Giáo dục sống: Để việc giáo dục sống cho HS đạt hiệu quả, cần phải thay đổi tư duy, tiếp tiến hành nhiều giải pháp đồng Giáo dục sống, theo cách hiểu giáo dục cách ứng phó với thử thách như: Tai nạn, điện giật, bị ngộ độc, động vật cắn, bị xâm hại tình dục, phòng, chống tệ nạn xã hội… mục đích trước mắt Mục đích quan trọng nhất, lâu dài hình thành nhân cách cho HS, quan trọng giáo dục tình thân ứng xử văn hố Cơ sở thực tiễn 2.1 Thuận lợi Bộ GDĐT phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với kế hoạch triển khai từ Sở Giáo dục đến Phòng Giáo dục Đào tạo với biện pháp cụ thể để rèn sống cho HS cách cụ thể cho bậc học, định hướng giúp GV thực Trường tiểu học Trịnhtrường có truyền thống giáo dục cho học sinh thực tốt an toàn đến lớp, trường lớp khang trang, lớp học thân thiện Bên cạnh đó, đội ngũ GV nhiệt tình cơng tác, có tinh thần trách nhiệm cao, HS ngoan biết lời Ngoài Ban lãnh đạo nhà trường theo sát, quan tâm, hỗ trợ cho GV công tác giảng dạy giáo dục sống cho HS Lãnh đạo địa phương, CMHS quan tâm mức tới nghiệp giáo dục 3/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá nhà trường, tạo điều kiện xây dựng sở vật chất đáp ứng việc dạy học 2.2 Khó khăn Trong thực tế nay, việc nhận thức tầm quan trọng, cần thiết rèn sống cho HS số GV hạn chế Nhận thức nhiều GV mơ hồ, chưa rõ, chưa đầy đủ rèn sống cho HS rèn Trong nhà trường nhiều có tượng HS cãi nhau, chửi nhau, chưa lễ phép, gây đoàn kết tập thể lớp Về phía bậc cha mẹ em ln nóng vội việc dạy con; họ trọng đến việc nhà mà chưa đọc, viết chữ, chưa biết làm tốn lo lắng cách thái quá! Ngoài ra, trở ngại CMHS lớp có số cha mẹ nuông chiều, Đồng thời lại chiều chuộng khiến trẻ khơng có tự phục vụ thân Ngược lại, số CMHS bận nhiều cơng việc mải làm ăn xa nên quan tâm giúp đỡ em hoạt động cần thiết… Qua tiến hành khảo sát ( lần 1) lớp 5A, đầu năm học kết sau: Tổng số học sinh 35 Tổng số học sinh 35 Tổng số học sinh 35 tốt SL % 14,3 Có hình thành SL 19 % 54,3 chưa tốt SL 11 % 31,4 Thực hành thảo luận nhóm Chưa biết cách lắng nghe, hay tách Biết cách lắng nghe, hợp tác khỏi nhóm SL % SL % 21 60 14 40 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Biết cách ứng xử hài hòa, Hay cãi nhau, xô đẩy bạn chơi phù hợp SL % SL % 16 45,7 19 54,3 4/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Kết cho thấy, số HS có tốt số HS có chưa tốt nhiều Từ thực trạng thân tơi tìm số nguyên nhân dẫn đến tình trạng “Học sinh chưa có sống” sau: - GV người lớn chưa thật gần gũi, thân thiện với HS Việc rèn sống qua việc tích hợp vào mơn học hạn chế Rèn sống qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục, vui chơi chưa sâu sát, nội dung chương trình tổ chức cho HS chưa phong phú.Việc đổi phương pháp dạy học GV chưa nhiều - Do hạn chế giáo dục gia đình nhà trường, phức tạp xã hội sống xung quanh HS nguyên nhân trực tiếp khiến HS gặp khó khăn ứng xử với tình thực sống Từ nguyên nhân, tình hình thực tiễn thuận lợi khó khăn nêu trên, tơi cố gắng tìm nhiều biện pháp rèn luyện sống cho HS thông qua tiết dạy số mơn học hoạt động ngồi lên lớp nhằm đem lại hiệu cao công tác giáo dục Các biện pháp tiến hành rèn sống cho học sinh thông qua mơn học hoạt động ngồi lên lớp sống giáo dục nhà trường sống giáo dục môn học khóa ngoại khóa Giáo dục sống cần nhỏ, từ hành vi cá nhân đơn giản nhất, theo hình thành tính cách nhân cách Cụ thể ta cần phải áp dụng số biện pháp sau: 3.1 Công tác bồi dưỡng sống giáo viên Trong thực tế thân GV khơng có đủ giảng dạy, sống để thay đổi nhận thức, hành vi học sinh theo hướng tích cực Do đó, trang bị kiến thức sống điều cần thiết GV để GV trực tiếp truyền tải đến HS nhằm giúp em có hành động tích cực thay giải vấn đề sống ngày 5/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Bồi dưỡng GV nhằm giúp GV phân tích số nội dung sống cho HS tiểu học; giải thích nguyên tắc dạy học tích cực giảng dạy sống; bước đầu hình thành để tiến hành dạy sống cho HS tổ chức trò chơi, tạo động lực, điều khiển nhóm, giao tiếp, thuyết trình, đánh giá khích lệ học sinh… Người GV cần có tự học, tự nghiên, sử dụng công nghệ thông tin, hợp tác dạy học… Việc bồi dưỡng xem nhu cầu tự thân GV, diễn thường xuyên liên tục suốt trình công tác người Nhà trường tổ chức buổi bồi dưỡng cho GV qua chuyên đề, sinh hoạt tổ nhóm buổi ngoại khóa tổ chức cho học sinh lớp để nâng cao trình độ chun mơn, nâng cao nghiệp vụ sư phạm nâng cao sống GV 3.2 Giúp giáo viên nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ sống Đầu năm học, nhà trường tổ chức chuyên đề rèn sống cho khối lớp, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn sống cho HS bậc học tiểu học Bộ GDĐT tạo phát động; qua giúp GV hiểu chương trình học khố thường cho trẻ tiếp xúc từ từ với kiến thức văn hoá suốt năm học, thực tế trẻ sẽ học tốt có cách tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển nhận thức, cảm xúc xã hội Vì thế, trẻ tiếp thu giao tiếp xã hội hành vi ứng xử nhóm bạn, trẻ sẽ nhanh chóng sẵn sàng có khả tập trung vào việc học văn hoá cách tốt Qua việc đạo GV chủ nhiệm thực công tác chủ nhiệm dạy môn học với lớp chủ nhiệm, sau nhận lớp, để tạo gần gũi gắn kết HS GV chủ nhiệm, GV cần xếp nhiều thời gian cho HS giới thiệu mình, động viên khuyến khích em chia sẻ với sở thích, ước mơ tương lai mong muốn em Đây hoạt động giúp trò hiểu nhau, đồng thời tạo môi trường học tập thân thiện “Trường học thật trở 6/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá thành nhà thứ hai em, thầy cô giáo người thân gia đình" Đây điều kiện quan trọng để phát triển khả giao tiếp HS Bởi HS mạnh dạn, tự tin môi trường mà GV ln gò bó áp đặt Tiếp theo GV có cho HS tự lựa chọn vị trí ngồi để qua phần nắm đặc điểm tính cách em: mạnh dạn hay nhút nhát, thụ động hay tích cực, thích thể hay khơng thích Và tiếp tục qua tuần học sau, giáo viên lại ý quan sát biểu thái độ học tập, cử chỉ, hành vi vị trí ngồi mà em chọn để bắt đầu có điều chỉnh phù hợp với việc học tập lớp Việc giáo dục sống cho HS thực lúc nào, học 3.3 Rèn sống hiệu qua việc tích hợp vào mơn học Để giáo dục sống cho HS có hiệu người GV vận dụng vào môn học, tiết học, mơn như: Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; An tồn giao thông, để học cho em làm để học, trải nghiệm sống thực Trong chương trình lớp 4, mơn Tiếng Việt có nhiều học giáo dục sống cho em, giao tiếp xã hội, như: Viết thư, Điền vào giấy tờ in sẵn, Giới thiệu địa phương, kể chuyện chứng kiến tham gia, lồng cụ thể qua tình giao tiếp Giáo viên gợi mở sau cho em tự nói cách tự nhiên hồn tồn khơng gò bó áp đặt Bên cạnh đó, nhiều Luyện từ câu có nội dung rèn luyện nói, nhiều Tập đọc giới thiệu văn mẫu chuẩn bị cho việc hình thành số giao tiếp cộng đồng mẫu đơn, thư, tóm tắt tin tức,…hoặc cung cấp câu chuyện mà qua HS rút nội dung rèn sống Để hình thành kiến thức rèn luyện sống cho HS qua môn Tiếng Việt, người giáo viên cần phải vận dụng nhiều phương pháp dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS như: thực hành giao tiếp, trò chơi học tập, phương pháp nêu giải vấn đề, phương pháp tổ chức hoạt động nhóm, phương pháp hỏi đáp,…Thơng qua hoạt động học tập, phát huy trải 7/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá nghiệm, rèn hợp tác, bày tỏ ý kiến cá nhân, đóng vai,…học sinh có hội rèn luyện, thực hành nhiều sống cần thiết Ở môn Đạo đức, để chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi thói quen học sinh, GV phải sử dụng phương pháp dạy học đổi theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Tổ chức cho HS thực hoạt động học tập phong phú, đa dạng như: kể chuyện theo tranh; quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; phân tích, xử lí tình huống; chơi trò chơi, đóng tiểu phẩm, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh,…Sử dụng nhiều phương pháp thuật dạy học tích cực như: học theo nhóm, theo dự án, đóng vai, trò chơi,…Và thơng qua việc sử dụng phương pháp, thuật dạy học tích cực đó, HS tạo hội để thực hành, trải nghiệm nhiều sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Đó lối sống lành mạnh, hành vi ứng xử phù hợp với văn minh xã hội Lối sống, hành vi gọn gàng, ngăn nắp, nói lời hay, chăm sóc bố mẹ, ơng bà, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn… Ví dụ: Khi dạy Tập làm văn bài: “Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân”, “Luyện tập giới thiệu địa phương”, hay môn Đạo đức bài: “Biết bày tỏ ý kiến”… người GV cần tổ chức cho em, đóng vai, chơi trò chơi Sau vài lời khuyến khích đầu tiên, tổ chức cho em đứng đóng vai, giới thiệu, bày tỏ ý kiến, … Lúc đầu em ngại khơng tự tin đóng vai, bày tỏ ý kiến trước lớp giáo viên nhập kịp thời nhắc nhở em điều cần ý giao tiếp, cộng thêm mơi trường hòa đồng thân thiện em thực tốt, khơng nhìn ngại Thay vào cánh tay tự tin câu nói rõ ràng, mạnh dạn linh hoạt tham gia việc Các phát triển từ dễ đến khó Sau học giới thiệu học khám phá, tư hiệu đặc biệt làm việc đồng đội Đối với giáo viên tạo khơng khí thân thiện, áp dụng việc đổi phương pháp tạo 8/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá điều kiện cho em mạnh dạn, tự lập, tự khẳng định phát huy qua việc học nhóm Ví dụ: Khi dạy bài: “Giữ phép lịch bày tỏ yêu cầu, đề nghị” môn Luyện từ câu, cho HS chuẩn bị hộp thư: Yêu cầu, đề nghị tổng kết lại vào cuối tiết Em nêu nhiều câu yêu cầu, đề nghị lịch sẽ tuyên dương trước lớp… Không người GV tổ chức cho em trao đổi : “Theo em, lịch yêu cầu, đề nghị?” “Em lịch yêu cầu đề nghị chưa?” qua em sẽ bộc lộ suy nghĩ Rèn sống có hiệu vận dung tài tình nhiều mơn học thơng qua xử lí tình hay trò chơi học tập có nội dung gần gũi với sống ngày em Ví dụ: Trong mơn Khoa học, bài: "Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?” Học sinh thảo luận nhóm, chơi trò chơi “đi chợ” lên thực đơn cho bữa ăn ngày: Sáng, trưa, tối điều hành GV Sau HS nhận xét thực đơn nhau, HS sẽ khắc sâu kiến thức bữa ăn đầy đủ cần đảm bảo chất Các em làm việc tích cực, vui vẻ, tự em nói tiếng nói, suy nghĩ với bạn bè, với thầy cô cách tự tin mạnh dạn Việc rèn luyện tạo thói quen tốt cho thân em, em tham gia cách chủ động tích cực vào trình học tập, tạo điều kiện cho em chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến hay để giải vấn đề Hiệu đào tạo sống không đo đếm số xác thể biểu cụ thể: em có ý thức, thái độ khác với người gia đình; ln hồ đồng với bạn bè; tự tin nói hiệu từ đào tạo sống Việc sinh hoạt theo nhóm tạo mơi trường làm việc thân thiện, giúp em cải thiện hành vi giao tiếp thông qua hoạt động trao đổi diễn thường xuyên Các em trở nên thân thiện, từ giúp bầu khơng khí học tập, lao động trở nên sôi động Tham gia sinh hoạt theo 9/28 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá nhóm giúp em HS hưng phấn học tập tạo nên cách ứng xử hợp lý tình Khi sinh hoạt nhóm phải ln đưa nhiều tình tạo phát triển tư cho em Đó cách tạo gần gũi em với Ngồi ra, giáo viên ý rèn luyện sức khoẻ ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn giao thơng thương tích khác qua mơn học cho học sinh Ai biết sức khỏe tài sản vô quý báu người Học tập tốt, đạo đức tốt điều HS phải đạt rèn luyện sức khỏe tốt cho HS điều phải đặc biệt quan tâm Tuy nhiên có sức khỏe tốt bảo vệ thật khơng dễ Dù khơng có nghĩa khơng làm được, nhiều sức khỏe em phụ thuộc vào điều giản dị Đó giáo dục lối sống khoa học qua tiết học sau: Ở môn Khoa học: Chương “Con người sức khỏe” bài: “Con người cần để sống? Vai trò chất dinh dưỡng có thức ăn; Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng; Phòng bệnh béo phì; Phòng tránh tai nạn đuối nước; ” giáo dục em hiểu ăn uống đủ chất hợp lí giúp cho khoẻ mạnh, biết phòng tránh số bệnh lây qua đường tiêu hóa, biết việc nên làm không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân ngày, tự giác thực nếp sống vệ sinh, khắc phục hành vi có hại cho sức khoẻ Biết tham gia hoạt động nghỉ ngơi cách hợp lí để có sức khoẻ tốt Ngồi để em có phòng chống tai nạn giao thơng thương tích khác, nhà trường phải cần tốt cơng tác tuyên truyền, giáo dục em thông qua buổi sinh hoạt tập thể, tiết chào cờ đầu tuần hay kiến thức lồng ghép tiết học an tồn giao thơng, Khoa học, Internet, hướng dẫn em phòng chống tai nạn giao thơng thương tích khác cách đưa tình cho em xử lý Chẳng hạn: “Trẻ em tuổi phải với đường qua đường? Đi qua đường em phải đâu?”; “Khi em đâu? Nếu 10/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Ngay ngày em vào lớp học, nhà trường phát động phong trào: “Nói lời hay làm việc tốt” qua cách ứng xử lễ phép biết chào hỏi người lớn tuổi, biết xin lỗi có khuyết điểm, cảm ơn tặng quà, vui vẻ hoà nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô người lớn tuổi, tổng kết vào tiết sinh hoạt lớp Với cơng tác chủ nhiệm GV lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, dùng lời lẽ mềm mỏng tình cảm, cử yêu thương u cầu điều với HS Tránh hành hung, nói nặng lời để em bớt tính hăng HS nghịch ngợm, mắc lỗi Để rèn sống có hiệu nhà quản lý GV vận dụng thơng qua hoạt động ngồi học Đó qua buổi ngoại khóa trường, lớp Ví dụ: Nhân ngày lễ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 Trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt”…và hoạt động khác thể kính trọng biết ơn thầy giáo Một hoạt động mà HS thích thú, thể tinh thần tập thể việc HS làm báo tường GV hướng dẫn em sưu tầm viết bài, vẽ trang trí báo Qua hoạt động rèn cho em nhiều như: trình bày, trang trí,…các em nhiệt tình, đồn kết hợp tác tốt Ngồi ra, buổi chào cờ có tác dụng khuyến khích em xung phong trả lời câu hỏi mà thầy(cô) Tổng phụ trách hay hỏi Luôn lắng nghe nội dung, hoạt động cần làm tuần Nhờ em mạnh dạn dần thực tốt phong trào GV cần tạo tình chơi chế độ sinh hoạt hàng ngày em Vì HS bậc học tiểu học trò chơi có vai trò quan trọng việc rèn sống cho em Các em lớn lên, học hành khám phá thơng qua trò chơi Các hành động chơi đòi hỏi em phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Không thế, sinh hoạt lớp, chơi GV HS tham gia trò chơi dân gian, trò chơi giúp em phát triển trí tuệ (Cờ vua, cờ tướng, Ơ ăn quan),… 13/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Ngoài ra, GV cần tranh thủ đọc sách cho em nghe tình lúc sinh hoạt đầu giờ, đọc sách em nghe sinh hoạt lớp Tăng cường kể cho em nghe câu chuyện cổ tích, câu chuyện tập đọc, thơ,…hoặc GV mượn thư viện nhà trường truyện cổ tích, truyện đạo đức… cho em đọc để qua rèn luyện đạo đức cho em, giúp em hồn thiện mình, dạy em u thương bạn bè, yêu thương người Tạo hứng thú cho em qua truyện tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Ví dụ: Khi dạy Tập đọc “Chuyện cổ tích lồi người”, Tiếng Việt lớp tập Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở như: Trong “câu chuyện cổ tích” này, người sinh đầu tiên? Sau trẻ sinh ra, cần có mặt trời? Sau trẻ sinh ra, cần có người mẹ? Bố giúp trẻ gì? Thầy giáo giúp trẻ gì?… Bên cạnh đó, để rèn tự phục vụ, biết lao động vừa sức, biết trang trí lớp học xanh - - đẹp, giúp em yêu trường, yêu lớp hơn, GV hướng dẫn em trồng xanh chăm sóc xanh trường hàng ngày Một điều thiếu để tạo hưng phấn, vui vẻ, phấn khởi, giúp em có ý thức cao việc rèn luyện người thầy ln ý đến cơng tác động viên, khen thưởng HS 3.6 Biện pháp tạo môi trường giúp giáo viên thực nhiệm vụ dạy trẻ sống Hướng dẫn GV thực lập kế hoạch giáo dục, kế hoạch đánh gia HS Mỗi trẻ có biểu mẫu đánh giá riêng nhằm giúp GV quan sát ghi chép hàng ngày chi tiết tiến em, mối quan hệ với cô, với bạn, ghi chép HS đạt ngày làm cứ, thước đo để đánh giá cuối độ tuổi lớp Cũng từ biện pháp này, GV sẽ có điều kiện lưu trữ liệu, sản phẩm để đánh giá HS, đồng thời có sở để thay đổi, bổ sung biện pháp giáo dục HS HS khác giúp HS hình thành sống 14/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Nhằm tạo môi trường giúp GV HS tăng cường đọc sách, trường tạo điều kiện để cô giáo, em đọc sách lúc nhiều thời điểm ngày thư viện trời: sách Bác Hồ, sách lịch sử , loại sách nói số IQ …Tổ chức hội thảo“ Trường học thân thiện- Học sinh tích cực” thực trạng giải pháp trường tạo điều kiện giúp GV nhận ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trao đổi biện pháp thực Đây hội giúp GV đúc rút kinh nghiệm việc giáo dục sống cho HS Lập kế hoạch, phổ biến thông tin hỏi đáp việc thực xây dựng phong trào“ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; lập phương án triển khai đến GV, nhân viên công tác đảm bảo an tồn cho HS, xây dựng tiêu chí đánh giá thực cam kết đảm bảo an toàn cho HS Hiệu trưởng GV, NV nhằm giúp đội ngũ có định hướng thực kế hoạch cụ thể đạt kết Trang trí sân trường hiệu nhắc nhở GV, người lớn phải gương mẫu như: “Yêu thương, tôn trọng học sinh, giữ lời hứa với học sinh ”; “Mỗi cô giáo gương sáng đạo đức, tự học, sáng tạo” hình ảnh GV HS trường, 3.7 Động viên, khen thưởng Để động viên, khuyến khích HS thực tốt việc rèn luyện năng, từ buổi họp CMHS đầu năm học nhà trường đạo GV chủ nhiệm đưa kế hoạch rèn luyện cho em lớp phụ trách Trao đổi với ban đại diện CMHS phối hợp dành khoản riêng để khen thưởng kịp thời động viên em để tạo cho em có động tốt việc trì thực Giáo viên có sổ theo dõi ngày: em có biểu tốt ghi vào sổ tay, tiết sinh hoạt cuối tuần cho em bình chọn bạn thực tốt sẽ bơng hoa Mỗi học kì, lớp tổng kết lần để khen thưởng em đạt nhiều thành tích phần quà nhỏ Các em vui hãnh diện tặng bơng hoa điểm tốt q giáo tặng Vì em khơng ngừng thi đua cố gắng thực tốt để nhận hoa mà cô giáo thưởng 15/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Đây hình thức động viên tinh thần giá trị hiệu Các em sẽ nhanh nhẹn hơn, có đạo đức tốt hơn, mạnh dạn giao tiếp, tự tin sống có thái độ hành động việc làm xử lí tình tốt lúc, nơi 3.8 Giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực dạy em sống gia đình Có thể thấy, HS thường dễ dàng kết bạn chơi theo đôi bạn môi trường riêng chúng chơi nhóm bạn trường Nhiều GV thấy rằng, số HS có khó khăn việc kết bạn chia sẻ với bạn theo nhóm, lại hình thành mối liên kết thân thiết với bạn mơi trường gia đình trẻ CMHS giúp trẻ phát triển cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình Cha mẹ hỏi muốn mời nhà chơi? Mối quan hệ trì đến trường, có mối liên kết với HS lớp, mối quan hệ khác sẽ hình thành cách dễ dàng Tuyên truyền để CMHS không nên bực bội em đến nhà cho em biết chơi suốt ngày Cha mẹ cần có niềm tin với hướng dẫn GV khiếu tò mò bẩm sinh HS em lĩnh hội kinh nghiệm nhằm giải vấn đề quan trọng, đọc, làm toán, thử nghiệm số khoa học chơi với CMHS cần phối hợp với GV cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường CMHS nên tham gia vào buổi trao đổi với GV, tham gia buổi họp nhà trường tham gia số hoạt động ngoại khố; cách thơi CMHS giúp em hiểu học phải học đời Cần giáo dục để em cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu CMHS muốn giáo dục em biết tự giữ kỷ luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức em, cố gắng khơi gợi để em nghĩ 16/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá thân cách tích cực đừng phá vỡ suy nghĩ tích cực thân em Trong gia đình, việc dạy em nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để em có xảo, thói quen sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, khơng đòi hỏi em phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu em, cung cấp cho em mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh em Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với em đảm bảo an toàn cho em Tạo điều kiện tốt cho em vui chơi Cô giáo, cha mẹ ln khuyến khích em nói lên quan điểm mình, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình cảm giác lựa chọn mình, cần giúp em hiểu nên có thơng số để theo mà lựa chọn, cố gắng khơng trích định em Việc sẽ hình thành tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính tự tin cho em tham gia hoạt động buổi thảo luận trường sau Cô giáo, CMHS giúp HS phát triển sở thích, ý thích đảm bảo người lớn cung cấp thêm phương tiện để em thực ý thích Ví dụ: Một số HS thích vẽ, ngồi việc cho em học khiếu vẽ giáo, CMHS cho em thêm bút màu, giấy vẽ cho em cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ em triển lãm tranh em góc nhỏ nhà, lớp Hay HS thích học đàn tạo điều kiện để em tham gia lớp bồi dưỡng thêm để em có đủ tự tin biểu diễn sân khấu ngày lễ lớn trường tổ chức: ngày khai giảng năm học mới, ngày 20/11; Văn nghệ “Mừng đảng, mừng xuân” Cô giáo, cha mẹ cần dạy em nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống Cụ thể: Các em làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói 17/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ ăn uống từ tốn, không vội vã, khơng khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố sẽ giúp em có thói quen tốt để hình thành tự phục vụ ý nghĩa sống tự lập sau Như nhiều hình thức khác nhau, GV cố gắng rèn cho HS có hiệu quả, thể rõ nét tiến HS nhận thức, cư xử, đối xử tốt với bạn bè, người lớn linh hoạt xử lí trường hợp Việc giáo dục sống cho HS qua học tập, sinh hoạt nhà trường điều cần thiết cho tương lai em Để đạt điều đó, GV cần kiên trì, tâm thực bước liên tục suốt trình giảng dạy Qua tiết dạy, GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm: biết cách phân cơng cơng việc, lắng nghe ý kiến người khác, tranh luận, biết chấp nhận sai, thống ý kiến, thực ý kiến thống nhất… Đây cần thiết em trưởng thành, làm việc tập thể Trong sinh hoạt ngày, GV cần ý nâng dần giao tiếp, tự nhận thức cho em biết sử dụng quy tắc: chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu… Biết thông cảm chia sẻ buồn vui với người Giáo dục sống cho người nói chung HS nói riêng điều cần thiết Nó trang bị đầy đủ cho em để em có sống ngày tốt đẹp Đồng thời giúp em có thói quen xấu hành vi tiêu cực trở thành ngoan, trò giỏi người có ích cho xã hội sau Hiệu việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn 4.1 Kết học sinh - 100% HS cô giáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 100% HS rèn luyện khả sẳn sàng học tập trường hiệu ngày cao 18/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá - 100% HS có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện tự lập; nhận thức; vận động nhỏ, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống HS; ngồi có 70% HS rèn tự kiểm sốt thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua hoạt động khiếu vẽ, thể dục, môn học khác - 100% trẻ rèn luyện xã hội; cảm xúc, giao tiếp; chung sống hòa bình, tuyệt đối không xảy bạo hành trẻ em trường gia đình - 100 % trẻ giáo dục, chăm sóc ni dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an tồn, phòng bệnh, theo dõi cân đo biểu đồ phát triển - 70% trẻ ln có kết tốt học tập thông qua kết học tập bảng theo dõi lớp, sau giai đoạn, qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề học sinh: Mạnh dạn tự tin: 90 %; hợp tác: 93%; giao tiếp 90%; tự lập, tự phục vụ: 99%; lễ phép: 100%; vệ sinh: 92%; thích khám phá học hỏi: 86%; tự kiểm soát thân: 90 % - Học sinh học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 99% trở lên gặp khó khăn đến lớp, có lao động tự phục vụ cho thân, biết thương yêu bạn bè mái trường, biết giúp đỡ bạn tiến Qua khảo sát (lần 2) lớp 5A ( cuối học 1) với chủ đề “Kĩ em”; kết so với đầu năm em tiến nhiều Cụ thể sau: Tổng số học sinh 35 Tổng số học sinh tốt Có hình thành chưa tốt SL % SL % SL 10 41,5 14 58,5 % 3,0 Thực hành thảo luận nhóm Biết cách lắng nghe, hợp tác Chưa biết cách lắng nghe, hay tách khỏi nhóm 19/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá SL 34 % SL % 35 97 3,0 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Tổng số Biết cách ứng xử hài hòa, Hay cãi nhau, xô đẩy bạn chơi học sinh phù hợp SL % SL % 35 34 97 3,0 Qua việc thực biện pháp trên, đến cuối học I, em có tiến rõ rệt Đa số em có ý thức tốt việc rèn luyện năng, thể rõ qua: Việc sinh hoạt ngày lớp, nhiều nghi thức lời nói, em biết vận dụng lời nói thân thiện vào thực tế, lời chào, cảm ơn hay xin lỗi, yêu cầu, đề nghị lịch sự, trở thành thói quen em vận dụng ngày Các em hăng hái phát biểu tiết học tự giác phấn đấu hoạt động lớp trường Phụ huynh học sinh vui mừng phấn khởi với kết lớp học I Kết từ phía bậc cha mẹ học sinh - Cha mẹ coi trọng HS tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục HS nhà trường - Các bậc cha mẹ có thói quen phối hợp chặt chẽ với giáo việc dạy trẻ sống, trao đổi với GV nhiều hình thức thơng qua sổ liên lạc, bảng đánh giá học sinh lớp - Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng HS, thay đổi cách rèn cho em, phân việc cho em, không cung phụng thái quá… - Cha mẹ cảm thấy mãn nguyện với thành công HS, tin tưởng vào kết giáo dục nhà trường, khơng chê bai trích giáo ngược lại cha mẹ thơng cảm, chia sẻ khó khăn cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo viên trang trí lớp, hoạt động khác Về phía giáo viên nhà trường 20/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Cơ giáo chịu khó gần gũi chuyện trò với HS, trả lời câu hỏi em, không la mắng, giải hợp lý, công với tình xảy em HS lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn, GV tâm đến việc đổi phương pháp dạy học tích cực áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học VNEN… Mạnh dạn, tự tin điều khiển CMHS, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với CMHS Hiệu lớn nhà trường huy động tham gia CMHS, tổ chức, lực lượng xã hội việc giáo dục văn hóa, truyền thống cho HS , đồng thời hội vàng dạy trẻ sống Kinh nghiệm áp dụng rộng rãi tất lớp khối 4,5 đồng nghiệp đồng tình ủng hộ Học sinh khối ngoan hơn, tự giác chủ động, mạnh dạn hơn, thể cách xử lí ứng xử phù hợp III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trẻ em lứa tuổi tiểu học hồn nhiên ngây thơ trắng Vốn kiến thức, vốn kinh nghiệm sống em có Vì muốn đạt mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện nhà trường, thầy giáo cần phải kiên trì, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, bên cạnh kiến thức chun mơn nghiệp vụ, người GV phải có vốn kiến thức tâm lý học, hiểu tâm sinh lý trẻ Tích cực đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động HS giúp HS có nhiều hội để rèn sống HS học tập sinh hoạt vui chơi, rèn luyện mơi trường gia đình, nhà trường, xã hội; cần thực tốt gắn kết môi trường để giáo dục HS Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể để giúp đỡ, tư vấn, tạo điều kiện cho HS tích lũy có thêm sống rèn sống tốt * Bài học kinh nghiệm 21/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Với kết đạt được, thân muốn nêu lên kinh nghiệm chung nghiên cứu tài liệu, tích luỹ suốt q trình thời gian cơng tác với mong muốn gửi đến cô giáo, CMHS thông điệp mang tính thuyết phục với số điều cần làm cần tránh nhằm giúp cô giáo, CMHS điều để rèn sống cho HS - Một số điều người lớn cần làm để em học tập rèn luyện kỹ sống: + Người lớn phải gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử cơng với trẻ đảm bảo an tồn cho trẻ khuôn vàng thước ngọc” cho HS noi theo + Việc học trẻ người lớn khuyến khích, chia sẻ trẻ sẽ tự tin vào lực thân chúng thường hy vọng vào tương lai nhiều + Nhân cách, ý chí tình cảm trẻ hình thành thơng qua chơi, chơi để lớn lên Vì thế, người lớn cần tạo hội để trẻ chơi, từ giúp trẻ tìm nhiều cách học khác nhau, kinh nghiệm trẻ nhận trò chơi tảng tạo nên hăng hái học tập lâu dài trẻ, trẻ nhận rằng, học vừa vui mà vừa có ý nghĩa + Thường xuyên mà người lớn tìm tòi cách hăng hái nhiều cách, trao đổi với em thông tin mà cô giáo, cha mẹ tìm thấy để em thấy học lúc vừa vui, vừa thử thách + Tham gia vào việc giáo dục không nên để tốn nhiều thời gian không cần tốn sức tập luyện, cha mẹ tốn thời gian cho em thấy cha mẹ coi trọng giá trị việc giáo dục - Một số điều người lớn cần tránh dạy trẻ sống: + Không hạ thấp HS: Cứ lần nói lời hạ thấp khả em phá vỡ suy nghĩ tích cực thân HS + Khơng doạ nạt : Người lớn cần nhớ lần doạ nạt làm cho trẻ sợ hãi căm giận người lớn 22/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá + Không bắt em hứa hẹn: Vì hứa hẹn doạ nạt khơng có ý nghĩa em em cảm nhận cắn rứt khơng làm tròn lời hứa em sẽ phát triển cảm giác hối lỗi + Không bao bọc em cách thái sẽ làm em yếu đuối + Không nên yêu cầu em phục tùng theo ý người lớn phục tùng cách thái q khơng có thoả thuận bên khơng tạo điều kiện phát triển tính tự lập em + Không yêu cầu điều không phù hợp với em Kiến nghị - Về phía nhà trường: Theo phương châm giáo dục là: “Học để biết, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” nên: Nhà trường ln phát động phong trào nhiều hình thức với mong muốn nhà trường nôi thứ hai học sinh Học sinh “Mỗi ngày đến trường ngày vui” phong trào giáo dục nhà trường ngày vững mạnh - Về phía phụ huynh: Trước hết cần hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn luyện sống cho em, tạo chỗ dựa vững để trẻ chia sẻ, bày tỏ, phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục rèn luyện cho em, theo dõi biểu trẻ để có giáo dục cho phù hợp Hưởng ứng vận động chủ đề năm học, qua buổi tập huấn việc rèn luyện sống cho HS Phòng giáo dục, trường Bản thân cố gắng áp dụng kinh nghiệm, sáng tạo thêm phương pháp nhằm nâng cao nhiều sống tốt cho HS từ môi trường giáo dục nhà trường, giáo dục xây dựng cho em có lực tốt, lối sống lành mạnh để em tự lập, tự tin sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho em, gia đình xã hội Rất mong nhận giúp đỡ, góp ý bổ sung cấp quản lý giáo dục đồng nghiệp để sáng kiến tơi áp dụng cho năm học sau Xin trân trọng cảm ơn! 23/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ TÁC GIẢ CỦA SÁNG KIẾN Nguyễn Thị Thúy Thật TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thị Tuyên (2009), Cẩm nang Giáo dục sống cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam 24/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Hồng Hà Bình - Lê Minh Châu - Phan Thanh Hà - Bùi Phương Nga TrầnThị Tố Oanh - Phan Thị Thu Phương - Đào Vân Vi (2010), Giáo dục sống môn học tiểu học Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Thị Bảy - Bùi Ngọc Diệp - Bùi Đức Thiệp Ngô Thị Tuyên (2009), Cẩm nang xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Minh Thuyết - Nguyễn Thị Hạnh - Đỗ Việt Hùng - Bùi Minh Toán - Nguyễn Trại, Tiếng việt ( tập 1, 2), NXB Giáo dục Việt Nam Bùi Phương Nga - Lương Việt Thái, Khoa học 4, NXB Giáo dục Lưu Thu Thủy - Nguyễn Việt Bắc - Nguyễn Hữu Hợp - Trần Thị Tố Oanh, Đạo đức 4, NXB Giáo dục Việt Nam Bùi Văn Trực - Phạm Thế Hưng, Phương pháp giảng dạy sống, NXB Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học Bùi Văn Trực, Tổ chức hoạt động sống trời, NXB Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG 25/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu II NỘI DUNG Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Các biện pháp tiến hành rèn sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động ngồi lên lớp 3.1 Cơng tác bồi dưỡng kỹ sống giáo viên Giúp giáo viên nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ kỹ sống 3.3 Rèn sống hiệu qua việc tích hợp vào mơn học 3.4 Biện pháp dẫn cho giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực dạycác em kỷ sống 3.5 Rèn sống hiệu qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động 23 giáo dục, vui chơi lành mạnh nhà trường 3.6 Biện pháp tạo môi trường giúp giáo viên thực nhiệm vụ dạy trẻ kỹ sống Động viên, khen thưởng 3.8 Giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực dạy em sống gia đình Hiệu việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn 4.1 Kết học sinh : 4.2 Kết từ phía bậc cha mẹ: 4.3.Về phía giáo viên nhà trường III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC 26/2 Một số biện pháp rèn sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá 27/2 ... loại kĩ sống: Kĩ sống chia thành hai loại: Kĩ kĩ nâng cao Mục tiêu, nguyên tắc, nội dung giáo dục kĩ sống cho học sinh: a) Mục tiêu Giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học 2/28 Một số biện pháp rèn. .. tích lũy có thêm kĩ sống rèn kĩ sống tốt * Bài học kinh nghiệm 21/2 Một số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá Với kết đạt được, thân muốn nêu lên kinh nghiệm chung nghiên cứu... động học tập, phát huy trải 7/28 Một số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh trường TH Trịnh Xá nghiệm, rèn kĩ hợp tác, bày tỏ ý kiến cá nhân, đóng vai, học sinh có hội rèn luyện, thực hành nhiều kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm “ một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh trường tiểu học trịnh xá”, sáng kiến kinh nghiệm “ một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh trường tiểu học trịnh xá”

Từ khóa liên quan