skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học

12 304 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 16:50

Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI ‘‘ Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh tiểu học ’’ A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Chúng ta sống kỷ XXI kỷ văn minh đại, kỷ khoa học công nghệ thông tin Đất nước ta thời kỳ phát triển lấy kinh tế tri thức làm tảng cho phát triển coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu cải tiến chất lượng dạy học để hoàn thành tốt việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực người cho CNH HĐH đất nước Để tồn phát triển xây dựng bảo vệ tổ quốc theo kịp nước phát triển đòi hỏi phải nắm bắt tành tựu tiên tiến Nhằm đưa đất nước Việt Nam trở thành nước văn minh giàu mạnh Bởi hệ thống môn học nhà trường hướng tới vấn đề cốt lõi thiết thực Bộ mơn Tiếng Anh đưa vào phổ biến muộn so với môn học khác nhà trường nói chung Trường tiểu học Hải Ninh nói riêng, chìa khóa mở kho tàng tri thức nhân loại Nó người hướng đạo đưa ta tới với Thế giới bắt tay với bạn bè năm châu, tiếp thu lĩnh hội tinh hoa nhân loại Tuy nhiên việc học Tiếng Anh trường tiểu học nói chung Trường TH Hải Ninh nói riêng gặp nhiều khó khăn đặc biệt việc học sử dụng từ vựng V× vËy dạy cho học sinh cách học sử dụng Tiếng Anh để cung cấp cho học sinh kho tàng từ điển sống ngôn từ cấu trúc câu, yêu cầu Mt s phng pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học cÇn thiết việc học Tiếng Anh đặc biệt với học sinh làm quen với môn học Tiếng Anh Làm để em có đợc vốn t vng cần thiết sử dụng đợc cấu trúc cách có hiệu Tôi xin đa số kinh nghiệm tham kh¶o vỊ viƯc híng dÉn häc sinh häc cÊu tróc ngữ pháp mà tích luỹ đợc trình học tập giảng dạy Đó lý để chọn đề tài 2/ i tng phương pháp nghiên cứu : - Học sinh lớp Trường TH Hải Ninh - Phương pháp nghiên cứu tài liệu , dự đồng nghiệp , kiểm tra , đối chiếu, so sánh kết học sinh Tôi tìm tòi nghiên cứu tài liệu, kết hợp dự giờ, thực nghiệm, kiểm tra đối chiếu kết học tập học sinh, hầu rút phương pháp dạy tốt cho em 3/ Đề tài đưa giải pháp : - Trước vào vấn đề cụ thể , thống với , phương pháp chủ đạo dạy học ngoại ngữ lồng ghép , nghĩa từ cần dạy ngữ cảnh , ngữ cảnh vật thật , tranh ảnh hay hội thoại nhiên , nói đến việc dạy học ngoại ngữ việc dạy từ ?, dạy cấu trúc câu để học sinh biết cách sử dụng từ cấu trúc giao tiếp tiếng nước Ngay từ đầu , giáo viên cần xem xét thủ thuật khác cho bước xử lý từ vựng ngữ cảnh : gợi mở , dạy từ , kiểm tra củng cố từ vựng Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học - Có nên dạy tất từ không ? dạy từ tiết thừa ? - Dùng sẵn mẫu câu học học để giới thiệu từ - Dùng tranh ảnh , dụng cụ trực quan để giới thiệu từ - Đảm bảo cho học sinh nắm cấu trúc , vận dụng từ vựng vào cấu trúc để hoàn thiện chức giao tiếp Thiết lập mối quan hệ cấu trúc vốn từ có - Khắc sâu vốn từ trí nhớ học sinh thơng qua mẫu câu qua tập thực hành Hiệu áp dụng: - Các tiết học trở nên sôi sinh động - Học sinh thuộc từ lớp học - Vốn từ vựng em tăng lên rõ rệt - Các em học sinh yếu sử dụng từ vựng vào câu đơn giản Những học sinh sử dụng từ vựng câu phức tạp B NỘI DUNG Cơ sở lý luận : Luật Giáo dục – 2005 (điều 5) quy định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học, bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên.” Với mục tiêu giáo dục phổ thơng “ Giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc” Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/05/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu: “ Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh , phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh Cơ sở thực tiễn: - Bất thứ tiếng giới, muốn giao tiếp với nó, đòi hỏi phải có vốn từ Bởi từ vựng thành phần thiếu ngôn ngữ, sử dụng cho hoạt động giao tiếp Do vậy, việc nắm vững số từ học để vận dụng việc làm quan trọng - Trong Tiếng anh rèn luyện phát triển bốn kỹ nghe, nói, đọc, viết học sinh mà khơng dựa vào tảng từ vựng Thật khơng có số vốn từ cần thiết, em khơng nghe hệ khơng nói được, đọc khơng viết khơng xong, cho dù em có nắm vững mẫu câu 3/ Nội dung vấn đề: a Thực trạng: - Theo phân phối chương trình nay, mơn tiếng Anh tiểu học tuần 02tiết, mà tiết có từ học kể tập Nhưng muốn dạy tốt từ vựng để tiết học sinh động hơn, Giáo viên phải làm tranh ảnh, đồ dùng để minh hoạ, tạo điều kiện cho em nhớ từ dễ dàng hướng ý em vào chủ đề hay trọng tâm học Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học - Về phân bố tiết tuần, có buổi em phải học hai tiết tiếng Anh liên tiếp, phải tải số lượng từ nhiều Điều chắn gây tâm lý tải cho số học sinh, gây ảnh hưởng nhiều đến tiết học sau - Về phía học sinh, bên cạnh số em học hành nghiêm túc, có khơng học sinh học hoa loa, khơng khắc sâu từ vựng vào trí nhớ, không tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều Đến giáo viên yêu cầu em khơng thành cơng - Về phía học sinh, khó khăn việc kiểm tra hướng dẫn em tự học nhà Bởi môn ngoại ngữ, phụ huynh biết Đây vấn đề khó khăn quản lý việc học nhà học sinh - Ngoài ra, cách học từ vựng học sinh điều đáng quan tâm, học sinh thường học từ vựng cách đọc từ tiếng Anh cố nhớ nghĩa tiếng Việt, có viết tập viết để đối phó với giáo viên, chưa có ý thức tự kiểm tra lại mình, để khắc sâu từ vốn từ sẵn có Vì cho nên, em mau quên dễ dàng lẫn lộn từ với từ khác Do vậy, nhiều học sinh đâm chán học bỏ quên Cho nên giáo viên cần ý đến tâm lý học sinh b Định hướng chung đề tài: Sau phân tích nguyên nhân làm cho học sinh sợ học tiếng Anh, thường xuyên không thuộc việc dạy từ vựng trường phổ thông chưa đạt hiệu cao Cụ thể vào đầu năm học nhận giảng dạy tiếng Anh tiểu học, sau vài tiết học đầu tiên, cho học sinh lớp làm kiểm tra từ vựng, yêu cầu em nối từ tiếng Anh với nghĩa từ tiếng Việt phù hợp (Matching) Dịch từ sang tiếng Việt, dịch từ sang tiếng Anh Cuối thu kết sau : TSHS Nối từ Dịch sang tiếng Việt Dịch sang tiếng Anh Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học 24 20 24 15 Với kết thế, định thử áp dụng số kinh nghiệm dạy từ vựng qua năm đứng lớp suốt tiết học sau áp dụng kinh nghiệm trình bày sau đây, để cuối năm so sánh với kết ban đầu Quá trình thực hiện: a/ Lựa chọn từ để dạy: Tiếng Anh mơn học có tầm quan trọng, công cụ để giao tiếp với nước giới Muốn giao tiếp tốt phải có vốn từ phong phú môi trường tiểu học nay, nói đến ngữ liệu mơi chủ yếu nói đến ngữ pháp từ vựng, từ vựng ngữ pháp ln có mối quan hệ khắng khích với nhau, dạy phối hợp để làm rõ nghĩa Tuy nhiên dạy giới thiệu từ vựng vấn đề cụ thể Thông thường học xuất từ mới, xong từ cần đưa vào để dạy Để chọn từ cần dạy, giáo viên cần xem xét vấn đề: - Từ chủ động (active vocabulary) - Từ bị động (passive vocabulary) Chúng ta biết cách dạy hai loại từ khác Từ chủ động có liên quan đến bốn kỹ (nghe – nói – đọc – viết) Đối với loại từ giáo viên cần đầu thời gian để giới thiệu cho học sinh tập nhiều Với từ bị động giáo viên cần dừng mức nhận biết, không cần đầu thời gian vào hoạt động ứng dụng Giáo viên cần biết lựa chọn định xem dạy từ từ chủ động từ từ bị động - Khi dạy từ cần làm rõ ba yếu tố ngôn ngữ là: + Form + Meaning Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học + Use Đối với từ chủ động ta cho học sinh biết chữ viết định nghĩa từ điển chưa đủ, học sinh biết cách dùng chúng giao tiếp, giáo viên cần cho học sinh biết cách phát âm, không từ riêng lẻ, mà biết phát âm từ chuỗi lời nói, đặc biệt biết nghĩa từ -Số lượng từ cần dạy tuỳ thuộc vào nội dung trình độ học sinh Khơng dạy tất từ mới, khơng có đủ thời gian thực hoạt động khác Tuy nhiên, tiết học nên dạy tối đa từ - Trong lựa chọn từ để dạy, bạn nên xem xét đến hai điều kiện sau: + Từ có cần thiết cho việc hiểu văn khơng ? + Từ có khó so với trình độ học sinh khơng ? - Nếu từ cần thiết cho việc hiểu văn phù hợp với trình độ học sinh, thuộc nhóm từ tích cực, bạn phải dạy cho học sinh - Nếu từ cần thiết cho việc hiểu văn khó so với trình độ học sinh, khơng thuộc nhóm từ tích cực, bạn nên giải thích cho học sinh hiểu nghĩa từ - Nếu từ không cần thiết cho việc hiểu văn khơng khó bạn nên u cầu học sinh đoán b Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới: giáo viên dùng số thủ thuật gợi mở giới thiệu từ như: Visual (nhìn): cho học sinh nhìn tranh ảnh, vẽ phác hoạ cho em nhìn, giúp giáo viên ngữ nghĩa hố từ cách nhanh chống e.g a car e.g a flower Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học Mine (điệu bộ): Thể qua nét mặt, điệu e.g bored e.g (to) jump Teacher looks at watch, makes T jumps bored face, yawns T asks, “What am l doing?” T asks, “How l feel” Realia (vật thật): Dùng dụng cụ trực quan thực tế có e.g limes (count), rice (uncount.) e.g open (adj.), closed (adj.) T brings real limes and rice into T opens and closes the door the class T says, “Tell me about the door: T asks, “What’s this?” it’s what?” Situation / explanation: e.g honest T explains, “I don’t tell lies I don’t cheat in the exams I tell the truth.” T asks, “What am I? Tell me the word in Vietnamese.” Example e.g fumiture e.g (to) complain T lists examples of fumiture: T saya, “This room is too noisy “tables, chairs, beds – these are and too small It’s no good (etc.)” all fumiture Give me another T asks, “What am I doing?” example of fumiture ” Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học Synonyon \ antonyon (đồng nghĩa \ trái nghĩa): Giáo viên dùng từ học để giảng từ đồng nghĩa trái nghĩa e.g intelligent e.g stuppid T asks, “What’s another eord for T asks, “What’s the opposite of clever?” clever?” Translation (dịch): Giáo viên dùng từ tương đương tiếng Việt để giảng nghĩa từ tiếng Anh Giáo viên sử dụng thủ thuật khơng cách khác, thủ thuật thường dùng để dạy từ trừu tượng, để giải số lượng từ nhiều thời gian không cho phép, Giáo viên gợi ý học sinh tự dịch từ e.g (to) forget T asks, “How you say `quên` in English?” T’s eliciting questions : Để giới thiệu từ mới, giáo viên dạy cho học sinh theo bốn kỹ nghe – nói – đọc – viết + Nghe: Giáo viên đọc mẫu, học sinh lắng nghe + Nói: Giáo viên đọc từ, học sinh đọc lại + Đọc: Giáo viên viết từ lên bảng, học sinh đọc từ mắt, miệng + Viết: Học sinh viết từ vào tập Trong dạy từ phải ghi nhớ điểm sau: Nên giới thiệu từ mẫu câu, tình giao tiếp khác nhau, giáo viên kết hợp việc làm việc đó, cách thiết lập quan hệ từ củ từ mới, từ vựng phải củng cố liên tục Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học Giáo viên thường xuyên kiểm tra từ vựng vào đầu cách cho em viết từ vào bảng giơ lên, với cách giáo viên quan sát tồn học sinh lớp, bắt buộc em phải học nên nhớ cho học sinh vận dụng từ vào mẫu câu, với tình thực tế giúp em nhớ từ lâu hơn, giao tiếp tốt mang lại hiệu cao Để học sinh tiếp thu tốt đòi hỏi dạy từ mới, giáo viên cần phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp, cần chọn cách ngắn nhất, nhanh nhất, mang lại hiệu cao nhất, sau học xong từ vựng em đọc được, viết biết cách đưa vào tình thực tế Biện pháp tổ chức thực hiện: a/ Các bước tiến hành giới thiệu từ mới: * Bước giới thiệu bài, giới thiệu chủ đề: bước quan trọng việc dạy từ vựng Bước định thành cơng tiết học, gợi mở cho học sinh liên tưởng đến từ học qua chủ điểm vừa giới thiệu Điều quan trọng giới thiệu từ phải thực theo trình tự: nghe, nói, đọc, viết Đừng hoạt động khác “nghe” Hãy nhớ lại trình học tiếng mẹ đẻ chúng ta, bắt đầu nghe, bắt chước phát âm tới hoạt động khác Hãy giúp cho học sinh bạn có thói quen học từ cách tốt nhất: - Bước 1: “nghe”, bạn cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần bạn yêu cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh nhắc lại , bạn cần ý cho lớp nhắc lại trước, sau gọi cá nhân - Bước 3: “đọc”, bạn viết từ lên bảng cho học sinh nhìn vào để đọc Cho học sinh đọc lớp, đọc cá nhân sửa lỗi cho học sinh tới chừng mực mà bạn cho đạt yêu cầu 10 Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học - Bước 4: “viết”, sau học sinh đọc từ cách xác bạn yêu cầu học sinh viết từ vào - Bước 5: bạn hỏi xem có học sinh biết nghĩa từ khơng u cầu học sinh lên bảng viết nghĩa từ tiếng Việt - Bước 6: đánh trọng âm từ: phát âm lại từ yêu cầu học sinh nhận diện âm tiết có trọng âm đánh dấu - Bước 7: cho câu mẫu yêu cầu học sinh xác định từ loại từ học b/ Các thủ thuật kiểm tra củng cố từ mới: Chúng ta biết giới thiệu từ thơi khơng đủ, mà phải thực bước kiểm tra củng cố Các thủ thuật kiểm tra củng cố khuyến khích học sinh học tập tích cực hiệu Trong hoạt động này, sử dụng để kiểm tra từ Sau năm thủ thuật kiểm tra từ mới: Rub out and Remember (giải thích – ví dụ) Slap the board (giải thích – ví dụ) What and where (giải thích – ví dụ) Matching (giải thích – ví dụ) Bingo (giải thích – ví dụ) Lisle order vocabulary (giải thích – ví dụ) Hướng dẫn học sinh học từ vựng nhà: Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh học tập, cần tổ chức q trình dạy học theo hướng tích cực hố hoạt động người học, trình dạy học, giáo viên người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt kiến thức đó, em phải tự học hoạt động Hơn thời gian học trường ít, đa phần thời gian lại gia đình em phải tổ chức cho hoạt động học tập Làm 11 Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học điều đó, chắn hoạt động dạy học ngày hoàn thiện Cho nên từ đầu từ năm học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt động học tập nhà a/ Chuẩn bị từ vựng b/ Học thuộc lòng từ vựng (nêu ba cách) Kết quả: a/ Đưa kết cụ thể b/ Nhận xét đánh giá chung ưu điểm hạn chế sáng kiến kinh nghiệm * Ưu điểm: Có thể áp dụng rộng rãi, có tính khả thi cao * hạn chế: Là giáo viên năm đầu giảng dạy tiếng Anh tiểu học kinh nghiệm dạy học sinh hạn chế C KẾT LUẬN Tơi thực đề tài phần tiết học, nhiên đóng vai trò quan trọng cho việc thực hành mẫu câu, việc đối thoại có trơi chảy, lưu lốt hay khơng phải phụ thuộc vào việc học thuộc lòng từ vựng phát âm có chuẩn hay không Nhưng để thực giảng dạy tốt tiết từ vựng, khơng cần có đầu vào giảng, vào bước lên lớp giáo viên, mà phụ thuộc nhiều vào hợp tác học sinh Do đưa số yêu cầu học sinh như: Chuẩn bị nhà, học phải nghiêm túc 12 ... xử lý từ vựng ngữ cảnh : gợi mở , dạy từ , kiểm tra củng cố từ vựng Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học - Có nên dạy tất từ không ? dạy từ tiết thừa ? - Dùng sẵn mẫu câu học học để... định xem dạy từ từ chủ động từ từ bị động - Khi dạy từ cần làm rõ ba yếu tố ngôn ngữ là: + Form + Meaning Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học + Use Đối với từ chủ động ta cho học sinh... tâm học Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh tiểu học - Về phân bố tiết tuần, có buổi em phải học hai tiết tiếng Anh liên tiếp, phải tải số lượng từ nhiều Điều chắn gây tâm lý tải cho số học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học , skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn