Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

279 263 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2018, 09:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH  TRẦN THỊ QUỲNH GIANG HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾTỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  BỘ TÀI CHÍNH TRẦN THỊ QUỲNH GIANG HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TẠ VĂN KHOÁI TS BÙI THỊ THU HƯƠNG HÀ NỘI - 2018 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận án trung thực Những kết luận án chưa cơng bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Trần Thị Quỳnh Giang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BTC: Bộ Tài CNTT: Cơng nghệ thơng tin CPNCTT: Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSX: Chi phí sản xuất CPSXC: Chi phí sản xuất chung CVP: Phương pháp phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận DN: Doanh nghiệp DNSX: Doanh nghiệp sản xuất ERP: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp HTTT: Hệ thống thông tin HTTTKT: Hệ thống thơng tin kế tốn IAS: Chuẩn mực kế tốn quốc tế KPCĐ: Kinh phí cơng đồn KTQT: Kế tốn quản trị KTTC: Kế tốn tài NPV: Phương pháp giá trị NVL: Nguyên vật liệu PI: Chỉ số sinh lời SX: Sản xuất SXKD: Sản xuất kinh doanh TCT: Tổng công ty TK: Tài khoản TKKT: Tài khoản kế toán TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ: Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Sản lượng sản xuất thép giai đoạn 2008 – 2010 84 Biểu đồ 2.2:Sản lượng tiêu thụ thép giai đoạn 2008 - 2010 .84 Biểu đồ 2.3: Sản lượng nhập thép từ năm 2007 - 2010 .92 Biểu đồ 2.4: Sản lượng xuất thép từ năm 2007 - 2010 92 Biểu đồ 2.5: Sản lượng sản xuất thép từ năm 2015 - 2017 93 Biểu đồ 2.6: Sản lượng tiêu thụ thép từ năm2015 - 2017 93 Biểu đồ 2.7: Sản lượng sản xuất thép giai đoạn 2014 – 2017…………….89 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Dòng chảy thơng tin doanh nghiệp 20 Sơ đồ 1.2: Quy trình xử lý, cung cấp thơng tin kế tốn .30 Sơ đồ 1.3: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán 33 Sơ đồ 1.4: Quy trình hệ thống thơng tin kế tốn 44 Sơ đồ 1.5 : Hệ thống dự toán doanh nghiệp sản xuất 65 Sơ đồ 1.6: Quá trình kế toán .75 Sơ đồ 1.7: Quy trình kiểm sốt thơng tin kế HTTTKT 84 Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất thép từ thượng nguồn 93 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức máy quản lý VNSTEEL .104 Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Gang thép Thái Ngun 105 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là quốc gia có kinh tế phát triển, Việt Nam bước tiến vào hội nhập kinh tế toàn cầu Hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện thuận lợi quan trọng cho kinh tế nước ta phát triển, bên cạnh kinh tế thị trường với quy luật khắc nghiệt có ảnh hưởng lớn đến tồn phát triển DNSX Việt Nam Để nâng cao lực hoạt động, lực cạnh tranh, nhà quản trị DN phải có lực quản lý, điều hành hoạt động DN, đảm bảo DN hướng đạt mục tiêu đề Để đạt điều đó, DN cần sử dụng cơng cụ quản lý, có cơng cụ quan trọng hệ thống thơng tin kế tốn (HTTTKT) HTTTKT cung cấp thông tin cần thiết hoạt động kinh tế tài DN cách xác kịp thời cho đối tượng có nhu cầu Một HTTTKT hiệu tổ chức hợp lý cung cấp thông tin phù hợp, đáp ứng cao nhu cầu đối tượng sử dụng thông tin kế tốn HTTTKT có vai trò ý nghĩa quan trọng tồn phát triển DN, có doanh nghiệp sản xuất (DNSX) thép Ngành thép Việt Nam có nhiều cố gắng tập trung đầu tư phát triển, đổi thiết bị, áp dụng công nghệ tiên tiến, đầu tư xây dựng nhà máy có quy mô lớn Tuy nhiên, phát triển ngành bộc lộ khó khăn hạn chế, như: Năng lực sản xuất phôi thép nhỏ bé, theo hiệp hội thép Việt Nam, lượng phôi thép cần cho DN khoảng 8,5 triệu lượng phôi thép đáp ứng từ sản xuất nước khoảng 6,5 triệu tấn; Quy mô sản xuất nhỏ, năm 2015 2/3 nhà máy thép sử dựng công nghệ lạc hậu, phần lớn DN lại tập trung vào khâu nhập phơi để cán thép, có số có đầu tư từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn để luyện cán thép sản phẩm Nhiều DN sử dụng lò dung tích nhỏ (chưa tới 100m3), thấp nhiều so với bình quân hàng nghìn m3 Nhật Bản Trung Quốc Từ đó, làm chochi phí sản xuất lớn, dẫn đến khả cạnh tranh thấp, khả xuất hạn chế, hiệu SXKD chưa cao Trên thực tế, vai trò HTTTKT DNSX thép chưa phát huy hiệu HTTTKT chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời xác thông tin cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin đa dạng chủ thể khác kinh tế HTTTKT DNSX thép chủ yếu tập trung cho việc thiết lập, cung cấp thơng tin kế tốn tài chính, hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chưa quan tâm khai thác, nguồn thông tin mà DNSX thép cung cấp chưa mang lại hiệu cho hoạt động DN Vì vậy, việc hoàn thiện HTTTKT DNSX thép vấn đề cần thiết, mở hướng giúp nhà quản lý đưa định đắn cho hướng phát triển doanh nghiệp Xuất phát từ lý này, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu sinh Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan ngồi nước 2.1 Các cơng trình nghiên cứu hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống thơng tin kế tốn nhiều tác giả nghiên cứu góc độ khác nhau, góc độ kế tốn tài (KTTC), kế tốn quản trị (KTQT) kết hợp KTTC KTQT Hiện nay, cơng trình nghiên cứu hệ thống thơng tin kế tốn chủ yếu theo ba cách tiếp cận, là: tiếp cận theo tiến trình xử lý thơng tin HTTTKT; tiếp cận theo yếu tố cấu thành HTTTKT tiếp cận áp dụng phương tiện kỹ thuật HTTTKT Nghiên cứu HTTTKT theo tiến trình xử lý thơng tin Nghiên cứu HTTTKT theo tiến trình xử lý thơng tin tác giả nước đồng thuận quan điểm cho HTTTKT bao gồm q trình thu thập thơng tin, xử lý thơng tin phân tích thơng tin theo phương pháp xác định, từ cung cấp thơng tin cho đối tượng sử dụng Tác giả Hoàng Văn Ninh (2010), nghiên cứu “Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ cơng tác quản lý Tập đoàn kinh tế Việt Nam”, tác giả đứng quan điểm tổ chức HTTTKT tập đồn kinh tế để phục vụ cơng tác quản lý,tác giả cho tổ chức HTTTKT bao gồm tổ chức thu thập thơng tin kế tốn, tổ chức xử lý sử dụng thơng tin kế tốn, tổ chức phân tích cung cấp thơng tin kế tốn Từ đó, tác giả xác định thực trạng tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 10 tập đoàn kinh tế đưa số giải pháp hồn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn Tập đồn kinh tế Việt Nam Như vậy, tác giả tập trung nghiên cứu HTTTKT DN công ty tập đồn kinh tế, tính ứng dụng DN khơng nằm tập đồn kinh tế hạn chế [22] Tác giả Trần Thị Nhung (2016) với nghiên cứu“Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn quản trị doanh nghiệp chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, cho thấy rõ trình hoạt động HTTTKT Tuy nhiên, tác giả nghiên cứu sâu HTTT kế tốn quản trị, mà khơng nghiên cứu HTTT kế tốn tài Các giải pháp đưa để hồn thiện HTTT kế tốn quản trị, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý DN Như vậy, việc cung cấp thông tin đáp ứng cho đối tượng nhà quản lý, đối tượng sử dụng khác khơng đề cập đến [21] Gần thời gian nội dung nghiên cứu HTTTKT có tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy (2017) với đề tài “Hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn cơng ty cổ phần xây lắp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” Tác giả sâu nghiên cứu HTTTKT hai góc độ KTTC KTQT, tác giả làm rõ ảnh hưởng HTTTKT đối tượng sử dụng thông tin cụ thể bên bên DN Tuy nhiên, tác giả tập trung nghiên cứu loại hình DN đặc biệt, DN xây lắp có niêm yết thị trường chứng khốn, tính ứng dụng loại hình DN khác hạn chế [32] Ngồi cơng trình nghiên cứu nước cơng trình nghiên cứu nước ngồi có số tác giả nghiên cứu HTTTKT theo cách tiếp cận này, tác giả Hongjiang Xu, trường Đại học Southern Queensland, Australia với luận án “Critical Success Factors for Accounting Information Systems Data Quality ” (2003) Tác giả nghiên cứu yếu tố thành công quan trọng chất lượng liệu HTTTKT Tác giả cho chất lượng thông tin quan trọng cho thành công tổ chức, mơi trường cạnh tranh ngày cao Để có hệ HTTTKT tốt thơng tin liệu đòi hỏi phải có chất lượng cao Điều liên quan đến phân tích, xử lý thơng tin, lưu trữ thơng tin, quản lý thông tin, người sử dụng thông tin, kiểm toán viên nội [46] Tác giả Senin (2011) với nghiên cứu “The purpose of Management Accounting 10 Tổng cộng Trừ mức giao hạ giá thành Tổng giá thành Thái Nguyên, ngày tháng năm Người lập biểu Trưởng phòng Kế tốn (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên) Phụ lục số 24 Sổ chi tiết theo dõi nguyên vật liệu, cơng cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa DNSX thép Đơn vị………… Địa chỉ…………… SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HĨA THEO ĐỐI TƯỢNG NHÀ CUNG CẤP Năm:…… Tài khoản:……… Nhà cung cấp:…… ĐVT:…… Chứng từ S H N T A B Diễn giải C SDĐK Tài khoả n đối ứng Đơ n giá Chất lượn g Thời hạn than h toán Số lượn g Thàn h tiền Số lượn g Thàn h tiền Số lượn g Thàn h tiền D Nhập Xuất Tồn Ghi Cộng - Sổ có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ… Ngày… tháng… năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (Nguồn: Tác giả tổng hợp sở kết nghiên cứu) Phụ lục số 25 Sổ chi tiết theo dõi Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp DNSX thép 10 Đơn vị………… Địa chỉ…………… SỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP - Tài khoản:…………………………………… - Phân xưởng:…………………………………… - Tên sản phẩm, dịch vụ:………………………… ĐVT:…… Chứng từ NT GS Diễn giải SH NT Tài khoả n đối ứng Số lượng Đơn giá Thành tiền Dự toán Thực tế Dự toán Thực tế 10 Chênh lệch Ghi 11 12 Cộng PS Ghi Có TK… - Sổ có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ… Ngày… tháng… năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (Nguồn: Tác giả tổng hợp sở kết nghiên cứu) Phụ lục số 26 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUN DỰ TỐN CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Sản phẩm: Phôi thép Loại vật tư: Quặng sắt Năm 2017 Chỉ tiêu ĐVT Quý Cả năm I II III IV Tấn 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000 T/SP 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 Tấn 119.700 119.700 119.700 119.700 478.800 Lượng nguyên vật liệu tồn cuối kỳ Tấn 5.500 6.800 7.000 7.500 7.500 5.Lượng nguyên vật liệu tồn đầu kỳ Tấn 5.000 5.500 6.800 7.000 5.000 Sản lượng sản phẩm cần sản xuất Định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất (1x2) Dự toán lượng nguyên vật liệu trực Tấn 120.200 121.000 119.900 120.200 481.300 tiếp cần sử dụng (3+4-5) Đơn giá nguyên vật liệu Đồng/T 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 Dự toán chi phí nguyên vật liệu Triệu 851.840,00 844.096,00 846.208,00 846.208,000 3.388.352,000 trực tiếp (6x7) đồng 0 (Nguồn: Tác giả tính tốn sở liệu Cơng ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) Phụ lục số 27 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN DỰ TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Sản phẩm: Phơi thép Năm 2017 Chỉ tiêu Nhu cầu sản xuất Định mức lượng thời gian cho kg sản phẩm Tổng nhu cầu (1x2) Định mức giá cho cơng Dự tốn chi phí nhân công trực tiếp (3x4) ĐVT Quý Cả năm I II III IV kg 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 420.000.000 đồng/k g 0,00492 0,00492 0,00492 0,00492 0,00492 đồng 516.600 516.600 516.600 516.600 2.066.400 đồng 34.920 34.920 34.920 34.920 34.920 đồng 18.039.672.000 18.039.672.000 18.039.672.000 18.039.672.000 72.158.688.000 (Nguồn: Tác giả tính tốn sở liệu Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) Phụ lục số 28 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUN DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Năm 2017 Chỉ tiêu ĐVT Nhu cầu sản xuất Biến phí SXC cho kg sản phẩm Dự tốn biến phí SXC (1x2) Dự tốn định phí sản xuất chung Dự tốn chi phí sản xuất chung (3+4) Quý Cả năm I II III IV kg 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 420.000.000 đồng/kg 109,716 109,716 109,716 109,716 109,716 đồng 11.520.180.000 11.520.180.000 11.520.180.000 11.520.180.000 46.080.720.000 đồng 5.940.900.000 5.940.900.000 5.940.900.000 5.940.900.000 5.940.900.000 đồng 17.461.080.000 17.461.080.000 17.461.080.000 17.461.080.000 17.461.080.000 (Nguồn: Tác giả tính tốn sở liệu Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) Phụ lục số 29 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUN DỰ TỐN LINH HOẠT CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Loại vật tư: Quặng sắt Năm 2017 Chỉ tiêu Sản lượng sản phẩm cần sản xuất ĐVT Quý I Tấn 100.000 105.000 110.000 115.000 T/SP 1,14 1,14 1,14 1,14 Tấn 114.000 119.700 125.400 131.100 Lượng nguyên vật liệu tồn cuối kỳ Tấn 5.500 5.500 5.500 5.500 5.Lượng nguyên vật liệu tồn đầu kỳ Tấn 5.000 5.000 5.000 5.000 Định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất (1x2) Dự toán lượng nguyên vật liệu trực Tấn 114.500 120.200 125.900 131.600 tiếp cần sử dụng (3+4-5) Đơn giá nguyên vật liệu Đồng/T 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 Dự tốn chi phí ngun vật liệu Triệu 806.080,0 846.208,0 886.336,0 926.464,0 trực tiếp (6x7) đồng (Nguồn: Tác giả tính tốn sở liệu Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) Phụ lục số 30 (Mẫu) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC CHI PHÍ Tháng (Quý): Phân xưởng (tổ, đội, phận): ST T Chỉ tiêu Định mức Thực tế Chênh lệch +(-) % Nguyên nhân +(-) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Định mức giá nguyên vật liệu Định mức lượng nguyên vật liệu Sản lượng sản xuất Chi phí nhân cơng trực tiếp Định mức giá nhân công Định mức lượng nhân công Sản lượng sản xuất Chi phí sản xuất chung Định mức biến phí sản xuất chung Định mức định phí sản xuất chung Mức độ hoạt động Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục số 31 (Mẫu) BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG THEO YẾU TỐ CHI PHÍ Tháng(quý): năm ST T Chỉ tiêu Kỳ trước Kỳ Chênh lệch +(-) % Chi phí sản xuất chung biến đổi Chi phí nguyên vật liệu Chi phí tiền lương Chi phí tiền điện Chi phí sản xuất chung cố định Chi phí tiền lương Chi phí khoản trích theo lương Chi phí khấu hao TSCĐ Tổng chi phí sản xuất chung Sản lượng sản xuất Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục số 32 (Mẫu) BÁO CÁO GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ngày tháng năm Tổng giá thành Sản phẩm Kế hoạch Thực Chênh lệch Số lượng SP hoàn thành Kế hoạch Thực Chênh lệch Giá thành đơn vị Kế hoạch Thực Chênh lệch Phân tích biến động Tổng Giá Khối giá thành lượng thành đơn vị SP Phôi thép 150x150 SD295 Phôi thép 150x150 CT3 Phôi thép 120x120 Cộng Người lập biểu (Ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục số 33 (Mẫu) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ TRUNG TÂM CHI PHÍ Tháng (Quý): .Năm Số lượng STT Chỉ tiêu Phân xưởng sản xuất 1.1 Phơi thép 150x150 SD295A - Chi phí NVLTT - Chi phí NCTT - Chi phí SXC Cộng: 1.2 Phơi thép 150x150 CT3 - Chi phí NVLTT - Chi phí NCTT - Chi phí SXC Cộng Phân xưởng đúc - Chi phí NVLTT ĐVT Dự toán Thực Đơn giá Chênh lệch Dự toán Thực Thành tiền Chênh lệch Dự toán Thực Chênh lệch - Chi phí NCTT - Chi phí SXC Cộng Phân xưởng cán - Chi phí NVLTT - Chi phí NCTT - Chi phí SXC Cộng CPSX tồn doanh nghiệp Phân xưởng sản xuất Phân xưởng đúc Tổng CPSX toàn doanh nghiệp Người lập biểu (Ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục số 34 (Mẫu) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LỢI NHUẬN Tháng (Quý): Năm ST T Chỉ tiêu Dự toán Dự toán linh tĩnh hoạt 1 Sản lượng Doanh thu Lợi nhuận góp Chi phí cố định Lợi nhuận phận Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Thực Biến động khối lượng 4= 2-1 Biến động dự toán linh hoạt 5= 3-2 Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục số 35 (Mẫu) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng (Q): Năm STT Tồn cơng ty Chỉ tiêu Bộ phận Bộ phận Bộ phận Doanh thu Chi phí biến đổi Lãi góp (1-2) Chi phí cố định trực tiếp Lãi phận (3-4) Chi phí cố định chung Không phân bổ Lợi nhuận trước thuế Khơng tính Người lập biểu (Ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Bộ phận Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục số 36 (Mẫu) BẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm:… KH Chỉ tiêu Lượng TT Tỷ trọng Lượng TT/KH Tỷ trọng +(-) % Dự toán doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Lãi Chi phí tài Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Ngày… tháng… năm… Người lập biểu (Ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) ... thơng tin kế tốn doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng cơng ty thép Việt Nam Chương 3: Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doanh. .. doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam 26 27 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG. ..2 TRẦN THỊ QUỲNH GIANG HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN, Sơ đồ 1.1: Dòng chảy của thông tin trong doanh nghiệp, Sơ đồ 1.2: Quy trình xử lý, cung cấp thông tin kế toán, Sơ đồ 1.3: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán, Bảng 1.1 : Nhu cầu loại thông tin liên quan đến quyết định quản lý, Sơ đồ 1.4: Quy trình hệ thống thông tin kế toán, Sơ đồ 1.5 : Hệ thống dự toán của doanh nghiệp sản xuất, Sơ đồ 1.6: Quá trình kế toán [49], Sơ đồ 1.7: Quy trình kiểm soát thông tin kế trong HTTTKT [63], TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM, Biểu đồ 2.7: Sản lượng sản xuất thép trong giai đoạn 2014– 2017, Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất thép từ thượng nguồn, của các DNSX thép, Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thép trong nước đến năm 2030,, có xét đến năm 2035, Bảng 3.3: Bảng tổng hợp nội dung và nguồn thông tin thu thập, Bảng 3.4: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo ngày, Bảng 3.6: Bảng thiết kế cấu trúc tài khoản kế toán, Bảng 3.9: Bảng định mức chi phí nhân sản xuất chung, Bảng 3.15: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, tr 60, số 519, tháng 6., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm