Xây dựng chương trình đào tạo hướng dẫn viên aerobic tại trường đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh

340 167 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 11:17

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN TRUNG KIÊN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN AEROBIC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC TP Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN TRUNG KIÊN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN AEROBIC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Giáo dục học Mã số: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán hướng dẫn: HD 1: PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến HD 2: GS.TS Nguyễn Xuân Sinh TP Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận án trung thực, chưa công bố cơng trình tác giả khác Tác giả MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVHTTDL CĐ CDIO CĐR CLB CTĐT ĐH CDR_A CDR_B CDR_C CDR_D GS.TS HLV HDV KHHL KN NK PC PGS.TS PPHL SDB SHLCT_A SHLCT_B SHLCT_C SHLCT_D STT TC TDTT TH THCS THPT TP.HCM TS YC Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Cao đẳng Conceive - Design - Implement – Operate Chuẩn đầu Câu lạc Chương trình đào tạo Đại học Chuẩn đầu cấp cao Chuẩn đầu trung cấp Chuẩn đầu Chuẩn đầu sơ cấp Giáo sư tiến sĩ Huấn luyện viên Hướng dẫn viên Kế hoạch huấn luyện Kỹ Năng khiếu Phong cách Phó giáo sư tiến sĩ Phương pháp huấn luyện Sự đảm bảo Sự hài lòng chương trình đào tạo Cấp độ Sự hài lòng chương trình đào tạo Cấp độ Sự hài lòng chương trình đào tạo Cấp độ Sự hài lòng chương trình đào tạo Cấp độ Sự tự tin Tính cách Thể dục thể thao Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thơng Thành phố Hồ Chí Minh Tiến sĩ Yêu cầu VĐV Vận động viên DANH SÁCH CÁC BẢNG TT NỘI DUNG BẢNG Bảng 1.1 Phân loại hình hình thức đào tạo Những định nghĩa thức Giới thiệu, Giảng Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 3.1 dạy Sử dụng Chuẩn đầu Cấp độ theo phương pháp CDIO TRAN G 46 56 cho ngành kỹ sư khí Học viện Cơng nghệ Machassusette (MIT), Hoa kỳ [90] Ý kiến chuyên gia 34 biến thang đo sơ Bảng 3.2 ban đầu Hình thức trả lời bảng câu hỏi Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha thực trạng Bảng 3.3 nhu cầu học tập công tác giảng dạy môn Aerobic Bảng 3.4 trường học TP Hồ Chí Minh KMO and Bartlett's Test Kết phân tích nhân tơ khảo sát nhu cầu tập 89 Bảng 3.5 Aerobic công tác giảng dạy hướng dẫn 89 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 85 viên Kết thống kê thực trạng nhu cầu học tập học viên Tính cách HVD công tác giảng dạy môn Aerobic Kỹ HDV công tác giảng dạy Aerobic Phong cách HDV công tác giảng dạy môn Aerobic Yêu cầu HDV công tác giảng dạy Aerobic Chuẩn đầu Cấp độ theo phương pháp CDIO Bảng 3.11 cho chương trình đào tạo HDV cấp Aerobic trường ĐH TDTT TP.HCM 101 102 103 TT Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Bảng 3.22 Bảng 3.23 Bảng 3.24 Bảng 3.25 Bảng 3.26 NỘI DUNG BẢNG Mô tả hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo chuẩn đầu CTĐT Cấp độ Mô tả hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo chuẩn đầu CTĐT Cấp độ Mô tả hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo chuẩn đầu CTĐT Cấp độ Mô tả hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo chuẩn đầu CTĐT Cấp độ Kết khảo sát ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Kết khảo sát ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Kết khảo sát ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Kết khảo sát ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Kết khảo sát ý kiến quan tuyển dụng lao động CĐR Cấp độ Kết khảo sát ý kiến quan tuyển dụng lao động CĐR Cấp độ Kết khảo sát ý kiến quan tuyển dụng lao động CĐR Cấp độ Kết khảo sát ý kiến quan tuyển dụng lao động CĐR Cấp độ Kết vấn lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ Kết vấn việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ Kết vấn việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ TRAN G 113 114 115 116 117 120 124 125 129 TT Bảng 3.27 Bảng 3.28 NỘI DUNG BẢNG G Kết vấn việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ Thống kê số lượng học viên tham gia chương trình học HDV Aerobic trường ĐH TDTT TP.HCM Thống kê số lượng học viên tham gia chương trình Bảng 3.29 học HDV Aerobic trường ĐH TDTT TP.HCM Bảng 3.30 TRAN tỉnh Đồng Nai Kết ý kiến học viên cấu trúc kiến thức Cấp độ Bảng 3.31 Kết ý kiến học viên kỹ Cấp độ Kết ý kiến học viên phương pháp kiểm tra, Bảng 3.32 tổ chức thực Cấp độ Kết ý kiến học viên cấu trúc kiến Bảng 3.33 thức Cấp độ Bảng 3.34 Kết ý kiến học viên kỹ Cấp độ Kết ý kiến học viên phương pháp kiểm tra, Bảng 3.35 tổ chức thực Cấp độ Kết ý kiến học viên cấu trúc kiến Bảng 3.36 thức Cấp độ Bảng 3.37 Kết ý kiến học viên kỹ Cấp độ Kết ý kiến học viên kiểm tra, phương pháp Bảng 3.38 tổ chức thực Cấp độ Kết ý kiến học viên cấu trúc kiến Bảng 3.39 thức Cấp độ Bảng 3.40 Kết ý kiến học viên kỹ Cấp độ Kết ý kiến học viên kiểm tra, phương pháp Bảng 3.41 tổ chứcthực Cấp độ Kết ý kiến phản hồi nhà quản lý có học Bảng 3.42 viên tham gia chương trình đào tạo 153 159 166 168 Sau 130 Sau 132 Sau 133 Sau 134 Sau 135 Sau 138 188 Sau 140 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ TT NỘI DUNG BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ % chuyên gia khảo sát 80 Nguyên nhân học viên tham gia lớp hướng dẫn viên Biểu đồ 3.2 95 Aerobic Biểu đồ 3.3 Nhu cầu tham gia học môn Aerobic 96 Biểu đồ 3.4 Động tham gia giảng dạy môn Aerobic 96 Biểu đồ 3.5 Sự hiểu biết Aerobic học viên 96 Biểu đồ 3.6 Tham gia tập luyện môn Aerobic học viên 96 Biểu đồ 3.7 Thâm niên giảng dạy Aerobic học viên 97 Biểu đồ 3.8 Nhu cầu tham gia lớp học học viên 97 Biểu đồ 3.9 Nguyên nhân tham gia công tác giảng dạy Aeobic 97 Biểu đồ 3.10 Sự phát triển phong trào Aerobic địa phương 98 Biểu đồ 3.11 Số CLB, trường học tổ chức giảng dạy môn Aerobic 98 Biểu đồ 3.12 Số lượng giáo viên, HDV tham gia giảng dạy Aerobic 99 Biểu đồ 3.13 Trình độ chun mơn Aerobic hướng dẫn viên 99 Biểu đồ 3.14 Số lượng học sinh tham gia tập luyện thường xuyên 99 Biểu đồ 3.15 Nguồn kinh phí dành cho mơn Aerobic đơn vị 100 Biểu đồ 3.16 Tính cách HDV công tác giảng dạy Aerobic 101 Biểu đồ 3.17 Phong cách HDV công tác giảng dạy Aerobic 102 Những kỹ HDV công tác giảng dạy Biểu đồ 3.18 Aerobic Những yêu cầu HDV công tác giảng dạy Biểu đồ 3.19 Aerobic Thông tin học hàm, học vị người Biểu đồ 3.20 112 vấn Biểu đồ 3.21 Ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Biểu đồ 3.22 Ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Biểu đồ 3.23 Ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Biểu đồ 3.24 Ý kiến chuyên gia CĐR Cấp độ Thông tin trình độ học vấn người vấn Biểu đồ 3.25 CĐR Biểu đồ 3.26 Ý kiến của quan tuyển dụng lao động Cấp độ Biểu đồ 3.27 Ý kiến của quan tuyển dụng lao động Cấp độ Biểu đồ 3.28 Ý kiến quan tuyển dụng lao động Cấp độ Biểu đồ 3.29 Ý kiến của quan tuyển dụng lao động Cấp độ Biểu đồ 3.30 Kết tham gia khóa đào tạo học viên Cấp độ 120 123 123 125 128 129 164 Kiến thức sinh lý học an toàn tập luyện Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 12 27 Percent 29.6 44.4 25.9 100.0 Valid Percent 29.6 44.4 25.9 100.0 Cumulative Percent 29.6 74.1 100.0 Kiến thức huấn luyện thể lực Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 13 27 Percent 22.2 48.1 29.6 100.0 Valid Percent 22.2 48.1 29.6 100.0 Cumulative Percent 22.2 70.4 100.0 Kiến thức huấn luyện kỹ chiến thuật kỹ ghép nhạc Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 12 10 27 Percent 18.5 44.4 37.0 100.0 Valid Percent 18.5 44.4 37.0 100.0 Cumulative Percent 18.5 63.0 100.0 Kiến thức tuyển chọn thể thao Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 10 27 Percent 33.3 37.0 29.6 100.0 Valid Percent 33.3 37.0 29.6 100.0 Cumulative Percent 33.3 70.4 100.0 Kỹ thực hành thể lực Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 12 11 27 Percent 14.8 44.4 40.7 100.0 Valid Percent 14.8 44.4 40.7 100.0 Cumulative Percent 14.8 59.3 100.0 Kỹ thực hành kỹ chiến thuật Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 8 11 27 Percent 29.6 29.6 40.7 100.0 Valid Percent 29.6 29.6 40.7 100.0 Cumulative Percent 29.6 59.3 100.0 Kỹ thực hành sơ cấp cứu chấn thương Valid Ít cần thiết Khơng ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 11 27 Percent 3.7 22.2 40.7 33.3 100.0 Valid Percent 3.7 22.2 40.7 33.3 100.0 Cumulative Percent 3.7 25.9 66.7 100.0 Kiến thức tâm sinh lý nâng cao Valid Ít cần thiết Khơng ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 11 27 Percent 11.1 22.2 40.7 25.9 100.0 Valid Percent 11.1 22.2 40.7 25.9 100.0 Cumulative Percent 11.1 33.3 74.1 100.0 Kiến thức luật thi đấu trọng tài Valid Ít cần thiết Khơng ý kiến Frequency Percent 3.7 29.6 Valid Percent 3.7 29.6 Cumulative Percent 3.7 33.3 Cần thiết Rất cần thiết Total 14 27 51.9 14.8 100.0 51.9 14.8 100.0 85.2 100.0 Kiến thức thiết kế KHHL tổ chức thực Valid Ít cần thiết Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 11 27 Percent 7.4 22.2 40.7 29.6 100.0 Valid Percent 7.4 22.2 40.7 29.6 100.0 Cumulative Percent 7.4 29.6 70.4 100.0 Kiến thức tuyển chọn VĐV Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 13 27 Percent 18.5 48.1 33.3 100.0 Valid Percent 18.5 48.1 33.3 100.0 Cumulative Percent 18.5 66.7 100.0 Biện pháp quản lý đội tuyển Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 12 27 Percent 29.6 25.9 44.4 100.0 Valid Percent 29.6 25.9 44.4 100.0 Cumulative Percent 29.6 55.6 100.0 Kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin huấn luyện đại Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 11 27 Percent 33.3 40.7 25.9 100.0 Valid Percent 33.3 40.7 25.9 100.0 Cumulative Percent 33.3 74.1 100.0 Kỹ thực hành thể lực Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 12 10 27 Percent 18.5 44.4 37.0 100.0 Valid Percent 18.5 44.4 37.0 100.0 Cumulative Percent 18.5 63.0 100.0 Kỹ thực hành kỹ chiến thuật Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 12 11 27 Percent 14.8 44.4 40.7 100.0 Valid Percent 14.8 44.4 40.7 100.0 Cumulative Percent 14.8 59.3 100.0 Kỹ sơ cấp cứu chấn thương Valid Ít cần thiết Khơng ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Total Frequency 10 11 27 Percent 3.7 18.5 37.0 40.7 100.0 Valid Percent 3.7 18.5 37.0 40.7 100.0 Cumulative Percent 3.7 22.2 59.3 100.0 Kỹ thực hành trọng tài Valid Không ý kiến Cần thiết Rất cần thiết Frequency 12 Percent 22.2 44.4 33.3 Valid Percent 22.2 44.4 33.3 Cumulative Percent 22.2 66.7 100.0 Total 27 100.0 100.0 PHỤ LỤC 16: Sự hài lòng học viên chương trình đào tạo HDV Aerobic cấp Statistics N Valid SHLCT_D1 SHLCT_D2 SHLCT_D3 SHLCT_D4 SHLCT_D5 SHLCT_D6 SHLCT_D7 SHLCT_D8 SHLCT_D9 SHLCT_D10 SHLCT_D11 SHLCT_D12 SHLCT_D13 SHLCT_D14 SHLCT_D15 SHLCT_D16 SHLCT_D17 SHLCT_D18 Missing 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mean 4.103 4.103 4.103 4.069 4.086 4.103 4.103 4.017 4.207 3.983 4.052 4.224 4.034 4.138 4.052 4.069 4.086 4.103 Std Deviation 0.549 0.636 0.403 0.522 0.467 0.516 0.481 0.474 0.518 0.436 0.540 0.560 0.415 0.473 0.540 0.366 0.502 0.444 Cấu trúc, kiến thức phù hợp với người học Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 24 160 48 232 Percent 10.3 69.0 20.7 100.0 Valid Percent 10.3 69.0 20.7 100.0 Cumulative Percent 10.3 79.3 100.0 Valid Nội dung phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu chương trình đào tạo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 36 15.5 15.5 15.5 Hài lòng 136 58.6 58.6 74.1 Rất hài lòng 60 25.9 25.9 100.0 Total 232 100.0 100.0 Valid Cấu trúc phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu chương trình đào tạo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 3.4 3.4 3.4 Hài lòng 192 82.8 82.8 86.2 Rất hài lòng 32 13.8 13.8 100.0 Total 232 100.0 100.0 Valid Kiến thức phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu chương trình đào tạo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 24 10.3 10.3 10.3 Hài lòng 168 72.4 72.4 82.8 Rất hài lòng 40 17.2 17.2 100.0 Total 232 100.0 100.0 Chương trình đáp ứng nhu cầu người học Valid Tương đối hài lòng Frequency 16 Percent 6.9 Valid Percent 6.9 Cumulative Percent 6.9 Hài lòng Rất hài lòng Total Valid 180 36 232 77.6 15.5 100.0 77.6 15.5 100.0 84.5 100.0 Kiến thức chương trình có tính cập nhật, hữu ích gắn với thực tiễn Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 20 8.6 8.6 8.6 Hài lòng 168 72.4 72.4 81.0 Rất hài lòng 44 19.0 19.0 100.0 Total 232 100.0 100.0 Cung cấp kỹ phù hợp với mục tiêu chương trình Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 16 176 40 232 Percent 6.9 75.9 17.2 100.0 Valid Percent 6.9 75.9 17.2 100.0 Cumulative Percent 6.9 82.8 100.0 Các tập rèn luyện kỹ phù hợp với người học Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 24 180 28 232 Percent 10.3 77.6 12.1 100.0 Valid Percent 10.3 77.6 12.1 100.0 Cumulative Percent 10.3 87.9 100.0 Valid Nội dung tập thực hành phong phú, đáp ứng nhu cầu người học Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 12 5.2 5.2 5.2 Hài lòng 160 69.0 69.0 74.1 Rất hài lòng 60 25.9 25.9 100.0 Total 232 100.0 100.0 Valid Kỹ có từ chương trình hữu ích, gắn với thực tiễn cập nhật Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 24 10.3 10.3 10.3 Hài lòng 188 81.0 81.0 91.4 Rất hài lòng 20 8.6 8.6 100.0 Total 232 100.0 100.0 Tài liệu cung cấp đầy đủ Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 28 164 40 232 Percent 12.1 70.7 17.2 100.0 Valid Percent 12.1 70.7 17.2 100.0 Cumulative Percent 12.1 82.8 100.0 Cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, tập luyện đảm bảo Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total 16 148 68 232 6.9 63.8 29.3 100.0 6.9 63.8 29.3 100.0 6.9 70.7 100.0 Bài giảngcủa giáo viên, huấn luyện viên có chất lượng, đáp ứng mục tiêu chương trình thiết kế phong phú, lơi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 16 6.9 6.9 6.9 Hài lòng 192 82.8 82.8 89.7 Rất hài lòng 24 10.3 10.3 100.0 Total 232 100.0 100.0 Phương pháp giảng dạy thu hút quan tâm học viên Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 12 176 44 232 Percent 5.2 75.9 19.0 100.0 Valid Percent 5.2 75.9 19.0 100.0 Cumulative Percent 5.2 81.0 100.0 Giáo viên đưa ví dụ, tình thách thức gắn với thực tiễn để học viên suy nghĩ, thảo luận tìm giải pháp phù hợp Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 28 12.1 12.1 12.1 Hài lòng 164 70.7 70.7 82.8 Rất hài lòng 40 17.2 17.2 100.0 Total 232 100.0 100.0 Sự phân bổ thời lượng thực hành lý thuyết hợp lý Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 200 24 232 Percent 3.4 86.2 10.3 100.0 Valid Percent 3.4 86.2 10.3 100.0 Cumulative Percent 3.4 89.7 100.0 Hình thức câu hỏi kiểm tra phù hợp, phản ánh kiến thức kỹ người học Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 20 8.6 8.6 8.6 Hài lòng 172 74.1 74.1 82.8 Rất hài lòng 40 17.2 17.2 100.0 Total 232 100.0 100.0 Các tập, thực hành gắn với thực tiễn giúp củng cố học trải nghiệm thực tế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 12 5.2 5.2 5.2 Hài lòng 184 79.3 79.3 84.5 Rất hài lòng 36 15.5 15.5 100.0 Total 232 100.0 100.0 Statistics N Valid SHLCT_C1 SHLCT_C2 SHLCT_C3 SHLCT_C4 SHLCT_C5 SHLCT_C6 SHLCT_C7 SHLCT_C8 SHLCT_C9 SHLCT_C10 SHLCT_C11 SHLCT_C12 SHLCT_C13 SHLCT_C14 SHLCT_C15 SHLCT_C16 SHLCT_C17 SHLCT_C18 Valid Valid Valid Missing 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mean 4.125 3.964 4.000 4.083 4.083 4.083 4.119 4.083 4.250 3.923 4.083 4.208 4.042 4.167 4.042 4.042 4.042 4.125 Std Deviation 0.601 0.568 0.501 0.573 0.401 0.552 0.449 0.494 0.597 0.569 0.573 0.578 0.456 0.473 0.540 0.352 0.456 0.440 Nội dung phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu chương trình đào tạo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 21 12.5 12.5 12.5 Hài lòng 105 62.5 62.5 75.0 Rất hài lòng 42 25.0 25.0 100.0 Total 168 100.0 100.0 Cấu trúc phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu chương trình đào tạo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Chưa hài lòng 2.4 2.4 2.4 Tương đối hài lòng 18 10.7 10.7 13.1 Hài lòng 126 75.0 75.0 88.1 Rất hài lòng 20 11.9 11.9 100.0 Total 168 100.0 100.0 Kiến thức phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu chương trình đào tạo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 21 12.5 12.5 12.5 Hài lòng 126 75.0 75.0 87.5 Rất hài lòng 21 12.5 12.5 100.0 Total 168 100.0 100.0 Cấu trúc, kiến thức phù hợp với người học Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 21 112 35 168 Percent 12.5 66.7 20.8 100.0 Valid Percent 12.5 66.7 20.8 100.0 Cumulative Percent 12.5 79.2 100.0 Chương trình đáp ứng nhu cầu người học Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Frequency 140 Percent 4.2 83.3 Valid Percent 4.2 83.3 Cumulative Percent 4.2 87.5 Rất hài lòng Total Valid 21 168 12.5 100.0 12.5 100.0 100.0 Kiến thức chương trình có tính cập nhật, hữu ích gắn với thực tiễn Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 19 11.3 11.3 11.3 Hài lòng 116 69.0 69.0 80.4 Rất hài lòng 33 19.6 19.6 100.0 Total 168 100.0 100.0 Cung cấp kỹ phù hợp với mục tiêu chương trình Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 132 28 168 Percent 4.8 78.6 16.7 100.0 Valid Percent 4.8 78.6 16.7 100.0 Cumulative Percent 4.8 83.3 100.0 Các tập rèn luyện kỹ phù hợp với người học Valid Valid Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 14 126 28 168 Percent 8.3 75.0 16.7 100.0 Valid Percent 8.3 75.0 16.7 100.0 Cumulative Percent 8.3 83.3 100.0 Nội dung tập thực hành phong phú, đáp ứng nhu cầu người học Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Tương đối hài lòng 14 8.3 8.3 8.3 Hài lòng 98 58.3 58.3 66.7 Rất hài lòng 56 33.3 33.3 100.0 Total 168 100.0 100.0 Kỹ có từ chương trình hữu ích, gắn với thực tiễn cập nhật Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Chưa hài lòng 4.2 4.2 4.2 Tương đối hài lòng 13 7.7 7.7 11.9 Hài lòng 134 79.8 79.8 91.7 Rất hài lòng 14 8.3 8.3 100.0 Total 168 100.0 100.0 Tài liệu cung cấp đầy đủ Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 21 112 35 168 Percent 12.5 66.7 20.8 100.0 Valid Percent 12.5 66.7 20.8 100.0 Cumulative Percent 12.5 79.2 100.0 Cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, tập luyện đảm bảo Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Frequency 14 105 Percent 8.3 62.5 Valid Percent 8.3 62.5 Cumulative Percent 8.3 70.8 Rất hài lòng Total 49 168 29.2 100.0 29.2 100.0 100.0 Bài giảngcủa giáo viên, huấn luyện viên có chất lượng, đáp ứng mục tiêu chương trình thiết kế phong phú, lôi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 14 8.3 8.3 8.3 Hài lòng 133 79.2 79.2 87.5 Rất hài lòng 21 12.5 12.5 100.0 Total 168 100.0 100.0 Phương pháp giảng dạy thu hút quan tâm học viên Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 126 35 168 Percent 4.2 75.0 20.8 100.0 Valid Percent 4.2 75.0 20.8 100.0 Cumulative Percent 4.2 79.2 100.0 Giáo viên đưa ví dụ, tình thách thức gắn với thực tiễn để học viên suy nghĩ, thảo luận tìm giải pháp phù hợp Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 21 12.5 12.5 12.5 Hài lòng 119 70.8 70.8 83.3 Rất hài lòng 28 16.7 16.7 100.0 Total 168 100.0 100.0 Sự phân bổ thời lượng thực hành lý thuyết hợp lý Valid Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Total Frequency 147 14 168 Percent 4.2 87.5 8.3 100.0 Valid Percent 4.2 87.5 8.3 100.0 Cumulative Percent 4.2 91.7 100.0 Hình thức câu hỏi kiểm tra phù hợp, phản ánh kiến thức kỹ người học Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 14 8.3 8.3 8.3 Hài lòng 133 79.2 79.2 87.5 Rất hài lòng 21 12.5 12.5 100.0 Total 168 100.0 100.0 Các tập, thực hành gắn với thực tiễn giúp củng cố học trải nghiệm thực tế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tương đối hài lòng 4.2 4.2 4.2 Hài lòng 133 79.2 79.2 83.3 Rất hài lòng Total 28 168 16.7 100.0 16.7 100.0 100.0 PHỤ LỤC 17: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP.HCM BỘ MƠN THỂ DỤC – THỂ HÌNH KHIÊU VŨ THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày tháng năm 201 PHIẾU PHỎNG VẤN THĂM DÒ MỨC HÀI LÒNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ Để giúp cho việc đánh giá hiệu chương trình đào tạo ảnh hưởng tích cực chương trình đến thân Đề nghị bạn đọc kỹ phiếu thăm dò chọn ô mà bạn cho phù hợp cách đánh chéo vào Những thơng tin mà bạn cung cấp giúp hiểu rõ vấn đề tồn tìm giải pháp đổi nâng cao chất lượng đào tạo chương trình Đây phiếu đánh giá khơng có ghi tên mong bạn trả lời thẳng thắn, khách quan trung thực Ghi chú: Rất hài lòng; Hài lòng; Tương đối hài lòng; Chưa hài lòng; Khơng hài lòng TT NỘI DUNG PHẢN HỒI CỦA NHÀ QUẢN LÝ Thầy, cô (anh, chị) đánh cách xây dựng thực kế hoạch Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Thầy, cô (anh, chị) đánh giá hiệu kỹ thực hành Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Thầy, cô (anh, chị) có hài lòng với phương pháp sư phạm Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Thầy, cô (anh, chị) đánh giá hiệu phương pháp tổ chức lớp Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Thầy, cô (anh, chị) đánh giá mức độ phát triển phong trào tập luyện môn Aerobic so với trước sau Giáo viên (HDV) tham gia chương trình tập huấn trở Thầy, (anh, chị) cảm thấy thành tích đơn vị cải thiện tốt so với trước học viên đơn vị, sau Giáo viên (HDV) tham gia lớp học Thầy, cô (anh, chị) cảm thấy hài lòng phản ánh phụ huynh, học viên chất lượng giảng dạy Giáo viên (HDV) đơn vị sau tham gia lớp học Thầy, cô (anh, chị) đồng ý cho Giáo viên (HDV) đơn vị tham gia lớp học chương trình tập huấn chun mơn cao trường ĐH TDTT TP.HCM Mức độ đánh giá Thầy, cô (anh, chị) đồng ý cho Giáo viên (HDV) đơn vị tiếp tục triển khai mở rộng chương trình tập luyện Aerobic thành chương trình ngoại khóa đơn vi khơng? PHỤ LỤC 18: Kết vấn nhà quản lý hài lòng hiệu chương trình đào tạo Statistics N Valid Missing QLHL_1 30 QLHL_2 30 QLHL_3 30 QLHL_4 30 QLHL_5 30 QLHL_6 30 QLHL_7 30 QLHL_8 30 QLHL_9 30 08212 10000 09509 10649 06667 08776 09589 08212 07350 44978 54772 52083 58329 36515 48066 52523 44978 40258 Std Error of Mean Std Deviation Thầy, cô (anh, chị) đánh cách xây dựng thực kế hoạch Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Valid Rất tiến Tiến Tương đối Total Frequency Percent 6.7 Valid Percent 6.7 24 80.0 80.0 86.7 13.3 13.3 100.0 30 100.0 100.0 Cumulative Percent 6.7 Thầy, cô (anh, chị) đánh giá hiệu kỹ thực hành Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Valid Rất hài lòng Hài lòng Tương đối Total Frequency Percent 20.0 Valid Percent 20.0 21 70.0 70.0 90.0 10.0 10.0 100.0 30 100.0 100.0 Cumulative Percent 20.0 Thầy, (anh, chị) có hài lòng với phương pháp sư phạm Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Valid Rất hài lòng Hài lòng Tương đối Total Frequency Percent 16.7 Valid Percent 16.7 22 73.3 73.3 90.0 10.0 10.0 100.0 30 100.0 100.0 Cumulative Percent 16.7 Thầy, cô (anh, chị) đánh giá hiệu phương pháp tổ chức lớp Giáo viên (HDV) sau tham gia lớp học Valid Rất tốt Tốt Bình thường Total Frequency 20 Percent 20.0 66.7 13.3 Valid Percent 20.0 66.7 13.3 30 100.0 100.0 Cumulative Percent 20.0 86.7 100.0 Thầy, cô (anh, chị) đánh giá mức độ phát triển phong trào tập luyện môn Aerobic so với trước sau Giáo viên (HDV) tham gia chương trình tập huấn trở Valid Rất phát triển Phát triển Tương đối Total Frequenc y Percent 10.0 Valid Percent 10.0 Cumulative Percent 10.0 26 86.7 3.3 86.7 3.3 96.7 100.0 30 100.0 100.0 Thầy, cô (anh, chị) cảm thấy thành tích đơn vị cải thiện tốt so với trước học viên đơn vị, sau Giáo viên (HDV) tham gia lớp học Valid Rất hài lòng Hài lòng Tương đối Total Frequenc y Percent 16.7 Valid Percent 16.7 Cumulative Percent 16.7 23 76.7 6.7 76.7 6.7 93.3 100.0 30 100.0 100.0 Thầy, cô (anh, chị) cảm thấy hài lòng đới với phản ánh phụ huynh, học viên chất lượng giảng dạy Giáo viên (HDV) đơn vị nào sau tham gia lớp học Valid Rất hài lòng Hài lòng Tương đối Total Frequenc y Percent 13.3 Valid Percent 13.3 Cumulative Percent 13.3 22 73.3 13.3 73.3 13.3 86.7 100.0 30 100.0 100.0 Thầy, cô (anh, chị) đồng ý cho Giáo viên (HDV) đơn vị tham gia lớp học chương trình tập huấn chuyên môn cao trường ĐH TDTT TP.HCM Valid Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Total Frequenc y Percent 13.3 Valid Percent 13.3 Cumulative Percent 13.3 24 80.0 6.7 80.0 6.7 93.3 100.0 30 100.0 100.0 Thầy, cô (anh, chị) đồng ý cho Giáo viên (HDV) đơn vị tiếp tục triển khai và mở rộng chương trình tập luyện Aerobic thành chương trình ngoại khóa đơn vi khơng? Valid Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Total Frequenc y Percent 3.3 Valid Percent 3.3 Cumulative Percent 3.3 25 83.3 13.3 83.3 13.3 86.7 100.0 30 100.0 100.0 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN TRUNG KIÊN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN AEROBIC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ... đào tạo hướng dẫn viên Aerobic trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu: Nhằm tìm nội dung, yêu cầu, kiến thức cần thiết để xây dựng chương trình đào tạo hướng dẫn viên. .. cầu học tập công tác giảng dạy môn Aerobic trường học, câu lạc địa bàn TP Hồ Chí Minh số tỉnh phía Nam Việt Nam Xây dựng ứng dụng chương trình đào tạo hướng dẫn viên mơn Aerobic trường Đại học Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo hướng dẫn viên aerobic tại trường đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh , Xây dựng chương trình đào tạo hướng dẫn viên aerobic tại trường đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm