Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u PVC

52 2,739 9
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2013, 15:00

1.1. Để các khu vực trong và ngoài nớcsử dụng đợcđờngống thoát nớccỡ lớnbằng U - PVC cứng chôn ngầm dớiđất BEC một cách hợp lý, thì việc thiết kế, thicông và nghiệm thu công trình đờngống thoát nớcchôn ngầm dớiđất phải cókỹ thuật tiên tiến, chi phí thấp, thi công thuận tiện và bảo đảm chất lợng.Nay lậpra quy trình kỹ thuật này.1.2. Quy trình này áp dụng cho đờngống thoát nớcbằng U- PVC cứng BEC chônngầm dớiđất có đờngkính là 300 - 3500mm. Quy trình đợcsử dụng trong thiếtkế, thi công và nghiệm thu các công trình nhthoát nớcngầm, sử dụng ống nhựacuốn xoắn U - PVC.1.3. Quy trình này áp dụng cho nhiệt độ nớctrong đờngống nhựa U - PVC thoát nớc< 40oC, thành phần, chất lợngnớcchảy vào đờngống phải phù hợp với quyđịnh của tiêu chuẩn của từng loại nớc1.4 Ngoài ra vẫn cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định của quốc gia. SÁCH Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 1 Quy trình kỹ thuật thi công đ-ờng ống thoát n-ớc cỡ lớn bằng u - PVC chôn ngầm d-ới đất BEC 1. Nguyên tắc chung 1.1. Để các khu vực trong và ngoài n-ớc sử dụng đ-ợc đ-ờng ống thoát n-ớc cỡ lớn bằng U - PVC cứng chôn ngầm d-ới đất BEC một cách hợp lý, thì việc thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình đ-ờng ống thoát n-ớc chôn ngầm d-ới đất phải kỹ thuật tiên tiến, chi phí thấp, thi công thuận tiện và bảo đảm chất l-ợng. Nay lập ra quy trình kỹ thuật này. 1.2. Quy trình này áp dụng cho đ-ờng ống thoát n-ớc bằng U- PVC cứng BEC chôn ngầm d-ới đất đ-ờng kính là 300 - 3500mm. Quy trình đ-ợc sử dụng trong thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nh- thoát n-ớc ngầm, sử dụng ống nhựa cuốn xoắn U - PVC. 1.3. Quy trình này áp dụng cho nhiệt độ n-ớc trong đ-ờng ống nhựa U - PVC thoát n-ớc < 40 o C, thành phần, chất l-ợng n-ớc chảy vào đ-ờng ống phải phù hợp với quy định của tiêu chuẩn của từng loại n-ớc 1.4 Ngoài ra vẫn cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định của quốc gia. 2. Các thuật ngữ và hiệu 2.1 Thuật ngữ 2.1.1 ống vách kết cấu cuốn Spirally winding structure wall pipe Là loại ống hình tròn vách bên trong nhẵn, bên ngoài gân gia c-ờng hình xoắn ốc hoặc là ống tròn vách nhẵn, và đ-ợc uốn 1 lớp hoặc nhiều lớp bằng máy cuốn ống. 2.1.2 Môđun biến dạng đất Soil modulus Là phép đo khả năng chống biến dạng của đất lấp thành ống chôn d-ới đất hoặc của đất nguyên trạng của cống. Đơn vị là Mpa hoặc kN/mm 2 . 2.1.3 Độ cứng uốn vòng Ringbending stiffness Là phép đo khả năng chống biến dạng vòng tròn của đ-ờng ống, gọi tắt là độ cứng D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 2 vòng. thể dùng ph-ơng pháp thử nghiệm bằng thùng cát (mô phỏng) hoặc ph-ơng pháp tính toán để xác định trị số. Đơn vị là N/ m 2 hoặc Kn/ m 2 . 2.1.4 Đ-ờng kính danh định Nominal diameter Là đ-ờng kính đã đ-ợc tiêu chuẩn hoá của các loại ống thuộc hệ thống ống nhựa tính dẻo nóng, biểu thị là đ-ờng kính trong của ống, đơn vị là mm. 2.1.5 Lớp nền Bedding Là lớp cát sỏi rải đều và đầm chặt trên nền đất nguyên trạng của cống hoặc trên nền đất đã đ-ợc xử lý lấp chặt. 2.1.6 S-ờn vòm phía d-ới ống Haunches under pipe Là góc bao hàm tại vị trí khe hở hình cung tròn giữa phía trên lớp nền và phía d-ới đ-ờng kính ngang của đ-ờng ống. 2.1.7 Gócph-ơng vị nền Bedding angle Là góc tâm của mặt cắt ống, đối ứng với hình cung tròn của s-ờn vòm phía d-ới ống tiếp xúc chặt chẽ với cát sỏi lấp chặt. Thể hiện bằng hiệu 2. 2.2 hiệu : 2.2.1 Tính năng của ống và đất : S P - Độ cứng uốn vòng, đơn vị là N/ m 2 E d Mô đun biến dạng tổng hợp của đất ở thành ống F t C-ờng độ kháng kéo theo thiết kế của ống V p Hệ số Poisson của ống (chọn là 0.35) DN Đ-ờng kính ống danh định, là đ-ờng kính trong của ống, đơn vị là mm. 2.2.2 Tác dụng và hiệu ứng trên đ-ờng ống : F crk Trị số quy định của áp lực giới hạn mất ổn định của thành ống F fwk Trị số quy định của lực giữ nổi F GK Tổng các trị số quy định của các tác dụng chống nổi vĩnh cửu F avk Trị số quy định của áp lực đất theo ph-ơng thẳng đứng trên mỗi mét dài q vk Trị số quy định của áp lực theo ph-ơng thẳng đứng truyền từ phụ tải của xe cộ trên mặt đất đến đơn vị diện tích trên đỉnh ống. F vk Trị số quy định của áp lực theo ph-ơng thẳng đứng d-ới các tác dụng lên đỉnh ống D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 3 Q vk Trị số quy định của áp lực từng bánh xe W d1max L-ợng biến dạng lớn nhất theo ph-ơng thẳng đứng của đ-ờng ống d-ới tác dụng tổ hợp vĩnh cửu chuẩn của phụ tải Tỷ lệ biến dạng đ-ờng kính theo ph-ơng thẳng đứng của ống ứng lực kéo uốn vòng của thành ống. 2.2.3 Thông số hình học : H s Độ cao đất lấp từ đỉnh ống đến mặt đất thiết kế D e Đ-ờng kính ngoài của ống d i Đ-ờng kính trong của ống Độ dài tiếp xúc đất của từng bánh xe b Độ rộng tiếp xúc đất của từng bánh xe n Số l-ợng bánh xe d j Khoảng cách tịnh giữa 2 bánh xe cạnh nhau r o Bán kính tính theo đ-ờng kính ống (bán kính trục trung hoà của thành ống); 2.2.4 Hệ số theo tính toán : s Mật độ trọng lực của đất lấp. Chọn là 18KN/m 3 K d Hệ số biến dạng của đ-ờng ống D L Hệ số hiệu ứng trễ biến dạng. Chọn là 1.2-1.5 q Hệ số giá trị vĩnh cửu chuẩn của phụ tải thể biến đổi. Chọn là 0.5 K f Hệ số kháng lực chống nổi tính ổn định của đ-ờng ống, chọn là 1.1 K S Hệ số kháng lực vòng tính ổn định của đ-ờng ống, chọn là 2 K i Hệ số mô men cong của đ-ờng ống d-ới tác dụng của áp lực đất theo ph-ơng thẳng đứng K 2 Hệ số mô men cong của đ-ờng ống d-ới tác dụng của phụ tải bánh ô tô W Hệ số tiết diện thành ống trên đơn vị độ dài của ống O Hệ số trọng yếu của ống. ống thoát n-ớc m-a chọn là 0.9, ống thoát n-ớc thải chọn là 1; d Hệ số động lực của phụ tải xe cộ. 2.2.5 Hệ số sức n-ớc theo tính toán : D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 4 Q L-u l-ợng V Tốc độ chảy A Diện tích mặt cắt hữu hiệu của dòng chảy Q s L-ợng n-ớc chảy vào trong 24h trên mỗi Km dài của đ-ờng ống R Bán kính n-ớc i Dốc n-ớc n Hệ số thô ráp của thành ống, chọn là 0.01. 3. Vật liệu 3.1 Quy định chung : 3.1.1 ống và các phụ kiện của ống phải phù hợp với tiêu chuẩn nhà n-ớc hiện hành và tiêu chuẩn sản phẩm của ngành, và phải chứng nhận hợp cách của sản phẩm do quan kiểm tra chất l-ợng cấp. 3.1.2 Keo dính dùng cho ống bắt buộc phải phù hợp với yêu cầu về kết dính chất liệu PVC. Nên sử dụng keo dính kiểu dung môi. 3.2 ống 3.2.1 Tính năng vật lý của phôi nhựa dùng để làm ống phải phù hợp với quy định ở bảng 3.2.1 Bảng 3.2.1 Tính năng vật lý của phôi nhựa Hạng mục Chỉ tiêu kỹ thuật Tiêu chuẩn của ph-ơng pháp thử nghiệm Mật độ (g/cm 3 ) 1.6 GB1033 Độ bền kéo (Mpa) 25 GB/T8804 Nhiệt độ mềm hoá Vica (C) 75 GB/T8802 Mô đun đàn hồi cong (Mpa) 2000 GB/T16419 Thử nghiệm ngâm trong dichlorometan Vách trong và ngoài không phân tách, biến đổi GB/T13526 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 5 (20C,15min) bề mặt không d-ới 4L 3.2.2 Đặc tính mặt cắt của phôi thể xác định theo kích th-ớc mặt cắt do Nhà sản xuất cung cấp 3.2.3 Khi uốn phôi nhựa thành ống, phải đổ đầy và đều keo dính PVC-U vào khe mộng. Tính năng vật lý của ống phải phù hợp với yêu cầu trong bảng 3.2.3 Bảng 3.2.3 Tính năng vật lý của ống Hạng mục Chỉ tiêu kỹ thuật Tiêu chuẩn của ph-ơng pháp thử nghiệm Thử nghiệm va đập búa rơi (ph-ơng pháp thông qua) TIR 10% Không nứt vỡ GB/T6112 Độ cứng vòng kN/m 2 (l-ợng biến dạng đ-ờng kính trong 5%) Phù hợp với tiêu chuẩn của sản phẩm GB/T9647 Thử nghiệm độ kín, 0.05Mpa0.25h Không nứt vỡ, không rò rỉ GB/T6111 Độ dẻo vòng Không nứt, rạn GB/T9647 3.2.4 Độ cứng vòng của ống phải đ-ợc lựa chọn theo điều kiện chịu lực phụ tải đè bên ngoài đ-ờng ống, và cân nhắc đến tác dụng tổng hợp của hệ thống chịu lực đất của ống. 3.2.5 Chất l-ợng bề ngoài và kích th-ớc của ống phải phù hợp với các yêu cầu sau : (1) Màu sắc bên ngoài phải đồng đều, vách trong bóng, nhẵn, thân ống không đ-ợc vết nứt, lõm hoặc sứt mẻ thể nhìn thấy đ-ợc, miệng ống không đ-ợc các khuyết tật nh- nứt vỡ, biến dạng. (2) Hai mặt đầu ống phải bằng phẳng, vuông góc với đ-ờng trục trung tâm của ống. Chiều dài ống không đ-ợc độ cong rõ nét. (3) Sai số cho phép của độ dài hữu hiệu L của ống 0.02. 3.2.6 Kích th-ớc quy cách của ống phải phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn Q/BEC D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 6 1-2007 3.2.7 Độ dài của từng ống nói chung loại 6m, 8m, 12m, cũng thể xác định độ dài ống theo sự thoả thuận của hai bên Mua và Bán. 3.3 Vật liệu nối ống : 3.3.1 Nên dùng biện pháp sau để nối ống : ở vị trí hai đầu ống nối với nhau thì dùng bu lông xiết chặt 2 nửa của ống lồng bên ngoài, còn giữa ống lồng với thành ngoài của ống thì dùng vật liệu bịt kín để bịt kín lại. 3.3.2 Vật liệu bịt kín dùng cho mối nối ống phải do Nhà sản xuất ống cung cấp kèm theo. 3.4 Vận chuyển và bảo quản ống : 3.4.1 Trong quá trình xếp dỡ, vận chuyển và xếp chồng ống và các phụ kiện của ống lên nhau, động tác nhấc lên, đặt xuống phải nhẹ nhàng, không đ-ợc ném, kéo, lăn hoặc làm chúng va đập vào nhau. 3.4.2 Khi cẩu ống lên xuống, phải dùng dây cáp mềm để chằng buộc chặt, dùng 2 điểm để cẩu ống lên, nghiêm cấm luồn dây qua lòng ống để cẩu lên. 3.4.3 Bãi để ống phải bằng phẳng, ống phải đ-ợc xếp ngay ngắn; Khi xếp chồng ống lên nhau, phải đặt chêm gỗ hoặc tấm gỗ ở hai bên để tránh ống bị lăn đi. 3.4.4 Khi cần bảo quản ống và phụ kiện ống trong thời gian dài thì nên để ở trong kho; Nếu để ở ngoài trời thì phải che phủ, tránh để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào; Phải để ống cách xa nguồn nhiệt và lửa. 3.4.5 Khi vận chuyển ống đã thành hình đi đ-ờng xa thì thể xếp xen kẽ, giữa các ống xếp xen kẽ phải vật liệu kê lót và t-ơng đối cố định. 4. Thiết kế 4.1 Quy định chung : 4.1.1 Phải phân tích, tính toán kết cấu ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất theo kiểu ống mềm. D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 7 4.1.2 Phải thiết kế ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất theo kiểu chảy không trọng lực của áp suất trong, thiết kế niên hạn sử dụng không d-ới 50 năm. 4.1.3 Việc thiết kế kết cấu ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất phải tính toán và kiểm tra nh- sau : (1) Trạng thái cực hạn của năng lực chịu tải : Bao gồm tính toán c-ờng độ mặt cắt vòng của ống, tính toán độ mất ổn định nén cong mặt cắt vòng của ống, tính toán độ ổn định chống nổi của ống; (2) Trạng thái cực hạn sử dụng bình th-ờng : bao gồm cả kiểm tra độ biến dạng mặt cắt vòng của ống. 4.1.4 Việc thiết kế kết cấu ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng chôn ngầm d-ới đất phải bao gồm cả thiết kế thân ống, nền đ-ờng ống, kết nối đ-ờng ống, độ chặt của đất lấp cống, v.v. 4.1.5 Góc ph-ơng vị nền hình cung tròn của đất theo thiết kế của ống 2 không nên nhỏ hơn 90, còn góc tâm nền hình cung tròn của đất lấp không đ-ợc nhỏ hơn 2. 4.1.6 Khi đặt ống lên nền đất thịt bằng phẳng, góc tâm ph-ơng vị nền hình cung tròn của đất sẽ tính theo 20. 4.2 Tác dụng trên kết cấu ống : 4.2.1 Trị số quy định của tác dụng vĩnh cửu trên đ-ờng ống phải là trị số quy định của áp lực đất theo ph-ơng thẳng đứng tác dụng lên mỗi mét dài của ống, thể tính theo công thức sau : F avk = r s .H s .D e (4.2.1) 4.2.2 Trị số quy định của tác dụng khả biến trên đ-ờng ống phải bao gồm phụ tải xe trên mặt đất và phụ tải chồng chất tác dụng trên ống, hai loại phụ tải này không đ-ợc cộng gộp vào, mà phải chọn một loại trong số chúng hiệu ứng phụ tải lớn hơn. 4.2.3 Trị số quy định của phụ tải xe cộ trên mặt đất tác dụng trên đ-ờng ống D/BEC 2 - 2007 thể tính theo công thức sau : (1) áp lực theo ph-ơng thẳng đứng truyền từ mỗi bánh xe đến đỉnh ống : D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 8 Hình 4.2.3-1 : Phân bố truyền lực của mỗi bánh xe của xe cộ trên mặt đất (2) áp lực theo ph-ơng thẳng đứng truyền ảnh h-ởng tổng hợp của 2 dãy bánh xe trở lên đến đỉnh ống : Hình 4.2.3-2 D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 9 Phân bố truyền ảnh h-ởng tổng hợp của áp lực 2 dãy bánh xe trở lên của xe cộ trên mặt đất Bảng 4.2.3 : Hệ số động lực d Độ dày lấp đất (m) 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 Hệ số động lực d 1.30 1.25 1.20 1.15 1.05 1.00 4.2.4 Trị số quy định của phụ tải tích tụ trên mặt đất thể tính theo 10kN/m 2 . 4.3 Kiểm tra độ biến dạng mặt cắt vòng của ống : 4.3.1 Việc kiểm tra độ biến dạng mặt cắt vòng của ống phải tính theo tổ hợp vĩnh cửu chuẩn của phụ tải. 4.3.2 Độ biến dạng đ-ờng kính theo ph-ơng thẳng đứng của ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng d-ới tác dụng của lực nén ngoài thể tính theo công thức sau : dp evkq Ld ES DqkFavKd DW 061.08 , max, 4.3.2 Bảng 4.3.2 : Hệ số biến dạng K d của ống Góc tâm nền đặt ống 2 20 45 60 90 120 150 Hệ số biến dạng 0.109 0.105 0.102 0.096 0.089 0.083 4.3.3 Tỷ lệ biến dạng đ-ờng kính theo ph-ơng thẳng đứng của ống thoát n-ớc kiểu uốn bằng nhựa PVC cứng d-ới tác dụng của lực nén ngoài phải nhỏ hơn 5%. D/BEC 2 - 2007 . SÁCH Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 1 Quy trình kỹ thuật thi công đ-ờng ống thoát. thuật tiên tiến, chi phí thấp, thi công thuận tiện và bảo đảm chất l-ợng. Nay lập ra quy trình kỹ thuật này. 1.2. Quy trình này áp dụng cho đ-ờng ống thoát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u PVC , Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u PVC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn