de thi vien chuc giao duc tinh quang nam 2017 thcs mon toan

2 544 15
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 20:31

ĐỀ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NAM 2017 (GVTHCS MÔN TOÁN) I MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG Anh (chị) hãy trình bày : a Những điều viên chức không được làm theo luật viên chức b Đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trường hợp nào? Trình bày quan điểm và mục tiêu chung của nghị quyết 29 của tỉnh ủy Quảng Nam (4/11/2013) a hãy nêu các tiêu chuẩn của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học b Hãy nêu các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá lực dạy học Từ đó hãy chứng minh được bài soạn (giáo án) của giáo viên là minh chứng rõ ràng cho tiêu chuẩn này a việc đánh giá hạnh kiểm và học lực của học sinh dựa vào những cứ nào? b Một học sinh có kết quả học tập của học kì sau: - Hạnh kiểm: khá (chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, còn nói chuyện riêng giờ học) - Học lực: toán 7.8 7.3 văn 7.4 sinh 8.1 sư 8.0 địa 7.6 Ngoại ngữ 7.7 Hãy tính điểm trung bình học kì của học sinh này và xếp loại học lực - Nếu em là GVCN thì em sẽ khuyên học sinh này thế nào để cuối năm học sinh ấy đạt danh hiệu học sinh giỏi MÔN THI LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH (MÔN TOÁN) a Hãy nêu các đường và phân tích các bước dạy học hình thành khái niệm Toán học cho học sinh b hãy cho ví dụ minh họa có sư dụng các cách Cho bài toán sau: cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao BD và CE cắt tại H a Chứng minh rằng góc BAC + góc BHC =180 b Gọi M là trung điểm BC Giả sư B, H, C, O cùng nằm đường tròn Hãy tính tỉ số OM/BC Anh (chị) hãy hướng dẫn để học sinh giải bài toán - II ly III Hãy giải bài toán sau cách hoàn chỉnh: Cho phương trình x2 + 2(m-2)x + m2 -2m+4=0 a Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt b Tìm m để pt có nghiệm phân biệt thỏa mãn: 1/(x12 +x22) -1/x1x2 =1/15m MÔN THI THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH (MÔN TOÁN) Hãy soạn giáo án bài BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (SGK 6) dạy tiết bao gồm phần và sgk, giáo án cột a có hs lên nhờ bạn giải giúp bài toán thi violympic lớp (vào cuối tiết học) sau: tìm số tự nhiên a,b biết a+b=42 và BCNN(a,b)=72 Hãy giải quyết tình huống sư phạm và giải bài toán c Một học sinh giải bài tập sau: giải pt √(2x-4) = 1+ x Bài giải của hs………… Hãy chỉ lỗi sai của hs đó Từ đó rút được kinh nghiệm gì cho học sinh ... nghiệm phân biệt b Tìm m để pt có nghiệm phân biệt thỏa mãn: 1/(x12 +x22) -1/x1x2 =1/15m MÔN THI THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH (MÔN TOÁN) Hãy soạn giáo án bài BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (SGK 6)... dạy tiết bao gồm phần và sgk, giáo án cột a có hs lên nhờ bạn giải giúp bài toán thi violympic lớp (vào cuối tiết học) sau: tìm số tự nhiên a,b biết a+b=42 và BCNN(a,b)=72
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi vien chuc giao duc tinh quang nam 2017 thcs mon toan, de thi vien chuc giao duc tinh quang nam 2017 thcs mon toan