ĐỀ CƯƠNG THỰC tập tốt NGHIỆP 1

11 232 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2018, 21:30

MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN LẠNG SƠN 1.1 Khái quát chung công ty cổ phần xây lắp điện lạng s ơn 1.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần xây lắp điện Lạng Sơn - Tên công ty: Công ty cổ phần xây lắp điện Lạng Sơn Trụ sở chính: Số 26 phố Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Tài khoản: 35110 00 000007 ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn Mã số thuế: 4900100653 Cục thuế Lạng Sơn Điện thoại: (025)3812503; (025)3810905; Fax: (025) 3814347; Email: ctycpxaylapdien@vnn.vn - Vốn điều lệ: 6.136.000.000 đồng - Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng - Tổng số cổ phần: 61.360 - Số cổ phần quyền chào bán: - Vốn pháp định: 6.000.000.000 đồng Đăng kí kinh doanh Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 4900100653 đăng kí kinh doanh lần đầu ngày 24 tháng năm 2005 đăng kí thay đổi l ần th ứ 06 ngày 21 tháng năm 2013 sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng S ơn c ấp Ngành nghề kinh doanh chính: + Xây dựng cơng trình đường dây trạm biến áp đến 110KV; Xây d ựng cơng trình cơng nghiệp; xây dựng cơng trình thủy l ợi; Xây d ựng cơng trình đường ống cấp, thoát nước; Xây dựng đường bộ; Xây d ựng cơng trình ng ầm nước; Xây dựng cơng trình bưu viễn thơng + Thiết kế kết cấu cơng trình điện; Thiết kế hệ thống điện cơng nghiệp dân dụng + Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình đường dây tr ạm bi ến áp đ ến 35KV gồm: Khảo sát, thiết kế lập dự toán đấu th ầu; T v ấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, h tầng kỹ thu ật, dân d ụng công nghiệp + Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt + Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây d ựng phục vụ cơng nghiệp + Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở h ữu, ch ủ sử dụng thuê 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty CP xây lắp điện Lạng Sơn tiền thân Công ty điện lực Lạng Sơn thành lập theo định số 285 UB/QĐCN ngày 25 tháng 10 năm 1973 ủy ban hành tỉnh Lạng Sơn Năm 1992 cơng ty thành lập lại trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn theo định số 433 UB/QĐ ngày 14/9/1992 UBND tỉnh lạng sơn Năm 1998 công ty củng cố lại đổi tên thành Công ty xây lắp điện Lạng Sơn theo định số 501/1998/QĐUBKT ngày 28/4/1993 UBND tỉnh Lạng Sơn Năm 2004 công ty thành lập từ việc cổ phần hóa Cơng ty xây lắp điện lạng sơn theo định số 1822 QĐ/UBKT ngày 12/11/2004 UBND Tỉnh Lạng Sơn v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành cơng ty CP xây lắp điện đầu tư xây dựng Lạng Sơn Năm 2013 cơng ty thay đổi đăng kí kinh doanh lần thứ 06 ngày 21 tháng năm 2013 Được đổi tên thành Công ty cổ phần xây lắp điện Lạng Sơn 1.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây lắp điện lạng sơn Do đặc thù công việc ngành sử dụng máy móc thiết bị nhiều, đại, chi phí lớn quản lý nhân lực trang thiết bị vấn đề quan trọng Nếu quản lý khơng tốt việc sử dụng máy móc thiết bị không hiệu ảnh hưởng đến hiệu làm việc Như biết việc sử dụng máy móc thiết bị khơng đơn giản mà cần có người thợ có tay nghề cao, lâu năm nghề, tạo theo chuyên ngành, vận hành hiệu sửa chữa lỗi đơn giản để không làm nhiều thời gian, kịp tiến độ thi cơng cơng trình Vì người quản lý phải đặc biệt ý vấn đề quản lý nhắc nhở người công nhân trau dồi kiến thức, kinh nghiệm học hỏi lẫn nhiều đồng thời phải có điều chỉnh nhân lực cho phù hợp với công việc để đạt hiệu cao 1.2 Cơ cấu tổ chức nhân lực công ty 1.2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG NHÂN SỰ XƯỞNG SX BÊ TƠNG & CƠ KHÍ PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ TỐN ĐỘI XÂY LẮP I PHỊNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH ĐỘI XÂY LẮP II ĐỘI XÂY LẮP III PHÒNG KINH TẾ KĨ THUẬT ĐỘI XÂY LẮP IV (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) Sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban - Giám đốc cơng ty: Là người đại diện cho tồn công nhân viên công ty, người đứng đầu điều hành hoạt động công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu người đại diện trước pháp luật Phòng nhân sự: Thực lập kế hoạch tuyển sử dụng nhân viên người lao động công ty Tham mưu với ban giám đốc kế hoạch sách người lao động, điều động luân chuyển thực nhiệm vụ nhân viên công ty cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh Phòng Tài - Kế tốn: + Thực nhiệm vụ tiền lương + Tập hợp kiểm tra số liệu phận khác cung cấp + Chịu trách nhiệm hoạt động liên quan tới vấn đề tài cơng ty thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định công ty Nhà nước + Báo cáo ngày định kỳ với giám đốc lĩnh vực đảm nhận Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ tham mưu mặt công tác như: tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, soạn thảo văn bản, nội quy quy chế pháp lý, định, giải chế độ sách quản lý hồ sơ nhân - Phòng kinh tế kỹ thuật: Có nhiệm vụ điều hành sản xuất, xây dựng điều hành kế hoạch sản xuất, quản lý kỹ thuật an toàn sản xuất, theo dõi thiết bị, cơng nghệ, phối hợp với phòng kế tốn việc tính tốn chi phí cơng trình Áp dụng thành tựu khoa học quy trình sản xuất công ty, đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc hoạt động phân công ủy nhiệm Đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định Xây dựng phương hướng đầu tư dây chuyền công nghệ ngắn hạn dài hạn vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 1.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2013 2015 Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2013- 2015 (ĐVT: đồng) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch 2014/2013 ±A Tổng tài sản có Tổng nợ phải trả Tài sản ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn Doanh thu % Chênh lệch 2015/2014 ±A % 13.096.598 18.633.232 14.930.536 5.536.634 142,275 3.702.696 80,129 9.986.767 12.926.552 8.137.470 2.939.785 129,437 4.789.082 62,952 12.664.130 18.355.118 13.955.158 5.690.988 144,938 4.399.960 76,029 9.985.267 12.925.052 8.135.970 2.939.785 129,441 4.789.082 62,947 16.490.099 21.602.405 25.515.044 5.112.306 131,002 3.912.639 118,112 Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách nhà nước 64.453 150.640 242.505 86.187 233,721 91.865 160,983 53.174 100.849 179.894 47.675 189,658 79.045 178,380 1.207 456 1.221 Thu nhập 4.5 4.8 5.5 bình quân (người/Đánh tháng) giá chung kết hoạt động kinh doanh qua năm 2013 2015 1.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn cơng ty cổ phần xây lắp điện lạng sơn 1.4.1 Thuận lợi Trong năm qua quan tâm giúp đỡ đạo sát UBND tỉnh ngành chức hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đạt kết định Cơng ty có đội ngũ cán có chun mơn nghiệp vụ đào tạo chuyên ngành tài chính, xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm lâu năm nghề giúp cho Công ty thực tốt yêu cầu nhiệm vụ cấp giao Ban giám đốc Cơng ty ln nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu thị trường để đề phương hướng, biện pháp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đáp ứng nhu cầu khách hàng địa bàn Giám đốc công ty người lãnh đạo có lực dày dặn kinh nghiệm có nhiều năm công tác lĩnh vực Đây điều kiện tảng để vận hành phát triển công ty thời kỳ hội nhập kinh tế quổc tế Ngồi có đội ngũ cơng nhân viên tham mưu, giúp việc cho Giám đốc, có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, có tay nghề khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ Thị trường lao động Tỉnh nhà dồi ngày nhiều lao động qua đào tạo nên việc tìm nguồn nhân lực cho công ty thuận lợi Việt Nam nước phát triển nên việc xâm nhập kinh tế thị trường giới quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công ty nước sản xuất kinh doanh tham gia vào hoạt động kinh tế Tỉnh Đất nước Ngồi yếu tố Cơng ty CP xây lắp điện Lạng Sơn tự tạo lợi cho cách xây dựng chỗ đứng uy tín hoạt động đối nội đối ngoại công ty Cơng ty đảm bảo xây dựng cơng trình thi công phải chất lượng tạo uy tín để kinh doanh lâu dài 1.4.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi cơng ty gặp khơng khó khăn q trình hoạt động quản lý nhân lực Nguồn nhân lực công ty lớn mà chủ yếu công nhân nên việc quản lý gặp khơng khó khăn Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt Việt Nam gia nhập kiện TTP vừa qua đánh dấu bước phát triển kinh tế Việt Nam Đây hội thách thức lớn công ty, Doanh nghiệp Khi gia nhập TTP kinh tế luôn mở cửa cơng ty nước ngồi đầu tư kinh doanh vào nước việc cạnh tranh lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty nước nói chung Cơng ty Đầu tư CP xây lắp điện Lạng Sơn nói riêng khó khăn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN LẠNG SƠN 2.1 Tình hình quản lí nguồn nhân lực cơng ty 2.1.1 Quy mô cấu lao động Đưa bảng cấu lao động Công ty giai đoạn 2013 – 2015 (cơ cấu lao động theo chức năng, cấu lao động theo độ tuổi) Đánh giá thay đổi nguồn nhân lực công ty qua năm, có thay đổi cấu, số lượng chất lượng Từ đánh giá chung lực, quy mô nhận thầu công ty CP xây lắp điện Lạng Sơn 2.1.2 Đặc điểm trình độ chun mơn tay nghề lao đ ộng Vì cơng ty hoạt động lĩnh vực xây lắp nên c ần đ ội ngũ lao đ ộng dồi với trình độ chun mơn cao Trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất Trình độ đội ngũ cán chủ chốt Căn vào nhu cầu thị trường, u cầu cơng việc đ ể bố trí s ắp xếp lao động cho hợp lý từ đòi hỏi cơng ty ph ải có nh ững sách b ồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, gây khó khăn cho việc quản lý nguồn nhân l ực công ty 2.1.3 Mục tiêu phát triển công ty Dựa vào bảng tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm để phân tích, dự báo đưa kế hoạch công ty năm tới cần hoạch định chiến lược lâu dài Đó tiêu ảnh hưởng lâu dài tới công tác sử dụng hiệu nguồn nhân lực - Mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu dài hạn 2.2 Đánh giá thực trạng quản lý nguồn nhân lực công ty cổ phần xây lắp điện lạng sơn 2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực Để dự báo nhu cầu nhân viên, công ty thường dựa vào kế hoạch năm tới để sở cân đối lại lực lượng lao động sẵn có xác định thừa thiếu Công tác hoạch định nguồn nhân lực giúp cho cơng ty nắm trình độ học vấn, trình độ chun mơn người lao động dự kiến số người cần bổ sung 2.2.2 Công tác tuyển dụng Nêu bật tầm quan trọng cơng tác tuyển dụng cơng ty nói chung Cty CP xây lắp điện Lạng Sơn nói riêng tăng suất lao động q trình phát triển cơng ty giai đoạn định Trình bày quy trình tuyển dụng, có nêu tiêu chí cần đạt quy trình khâu tuyển dụng Sơ đồ 02: Quy trình tuyển dụng Công ty Xác định nhu cầu tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu thập nghiên cứu hồ sơ Tổ chức sát hạch, vấn ứng viên Kiển tra sức khỏe Đánh giá ứng viên đinh Hoàn thành thủ tục tuyển dụng Định hướng theo dõi nhân viên 2.2.3 Công tác đào tạo nguồn nhân lực Nêu hình thức đào tạo Nêu công tác đánh giá lao động quản lí Trong có hệ thống tiêu chuẩn phân loại người lao động cơng ty theo nhóm lao động Nêu phương thức tạo động lực cho người lao động tiền lương, thưởng, phụ cấp chế độ phúc lợi khác Nêu số biện pháp đào tạo nguồn nhân lực công ty Xác định nhu cầu đào tạo Những mục tiêu đào tạo công ty Thi lên bậc lương 2.2.4 Công tác đánh giá lao động quản lý Phân loại mục đích phân loại lao động quản lý: Cơng ty phân loại lao động làm nhóm chính: Nhóm 1: nhóm cán kinh tế kỹ thuật công ty công ty trực tiếp quản lý Nhóm 2: : bao gồm cơng nhân viên, lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm làm việc, lực lượng cốt yếu chủ đạo đóng vai trò quan trọng định ảnh hưởng lớn đến công việc sản xuất tổ chức công việc phân xưởng Tuy nhiên lực lượng chiếm tỉ lệ thấp cơng ty Nhóm 3: : nhóm nhân viên tuyển vào học viên tập thử việc chưa quen với cơng việc hay chưa có kinh nghiệm giai đoạn học hỏi nâng cao tay nghề 2.2.5 Chính sách đãi ngộ Về tiền lương chế độ thưởng, phụ cấp Các chế độ phúc lợi khác 2.2.6 Những thành tựu khó khăn công tác quản lý nguồn nhân lực công ty PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN LẠNG SƠN 3.1 NHẬN XÉT CHUNG Đánh giá ưu điểm hạn chế công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty 3.1.1 Một số ưu điểm 3.1.2 Một số hạn chế 3.1.3 Nguyên nhân tồn quản lý nguồn nhân lực công ty 3.2 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 3.2.1 Về tuyển dụng nguồn nhân lực 3.2.2 Nâng cao cấu quản lý 3.2.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đề xuất số giải pháp cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3.2.4 Tạo động lực khuyến khích người lao động 3.2.5 Chế độ thưởng phạt, khen thưởng, 3.2.6 Một số biện pháp khác KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 10 Ngày… tháng… năm 2015 Ngày… tháng… năm 2015 Ngày… tháng… năm 2015 Chữ ký Chữ ký Chữ ký CBHD đơn vị thực tập Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập Đồng Đức Duy Nguyễn Kim Tuyến 11 ... 2 015 /2 014 ±A % 13 .096.598 18 .633.232 14 .930.536 5.536.634 14 2,275 3.702.696 80 ,12 9 9.986.767 12 .926.552 8 .13 7.470 2.939.785 12 9,437 4.789.082 62,952 12 .664 .13 0 18 .355 .11 8 13 .955 .15 8 5.690.988 14 4,938... 14 4,938 4.399.960 76,029 9.985.267 12 .925.052 8 .13 5.970 2.939.785 12 9,4 41 4.789.082 62,947 16 .490.099 21. 602.405 25. 515 .044 5 .11 2.306 13 1,002 3. 912 .639 11 8 ,11 2 Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau... sau thuế Nộp ngân sách nhà nước 64.453 15 0.640 242.505 86 .18 7 233,7 21 91. 865 16 0,983 53 .17 4 10 0.849 17 9.894 47.675 18 9,658 79.045 17 8,380 1. 207 456 1. 2 21 Thu nhập 4.5 4.8 5.5 bình quân (người/Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG THỰC tập tốt NGHIỆP 1, ĐỀ CƯƠNG THỰC tập tốt NGHIỆP 1

Từ khóa liên quan