giao an tin 6 phát triển năng lực hs tiết 9 10

7 311 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2018, 14:31

Tuần dạy: 5Ngày soạn: ….092018Tiết dạy: 9 Ngày dạy: .... 092018BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH (tt)I. MỤC TIÊU1.1. Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng:Làm quen với khái niệm về phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tínhBiết phân loại được phần mềm máy tính.Biết máy tính hoạt động theo chương trình.1.2. Kĩ năngRèn luyện kĩ năng nghe và hiểu một số khái niệm và tìm hiểu về máy tính.1.3. Thái độGây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.1.4 . Mục tiêu phát triển năng lực:Góp phần hình thành năng lực: + Nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTTTT+ Tiếp cận lí thuyết.+ Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóaII. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1. Giáo viên:Giáo án, SGK, máy chiếu.2. Học sinh:Xem trước bài mới, SGKIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số: tổng số: ……….. vắng ………. Phép ………. Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để bắt đầu tiết học.2. Kiểm tra bài cũ (4 phút)Nêu cấu trúc chung của máy tính? Tại sao CPU được coi là bộ não của máy tính?3. Dạy học bài mới Đặt vấn đề (1 phút) … Giáo án Tin học Tuần dạy: Tiết dạy: Năm học: 2018-2019 Ngày soạn: …./09/2018 Ngày dạy: /09/2018 BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH (tt) I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng:  Làm quen với khái niệm phần mềm máy tính vai trò phần mềm máy tính  Biết phân loại phần mềm máy tính  Biết máy tính hoạt động theo chương trình 1.2 Kĩ  Rèn luyện kĩ nghe hiểu số khái niệm tìm hiểu máy tính 1.3 Thái độ  Gây dựng thái độ yêu thích môn học học sinh 1.4 Mục tiêu phát triển lực:  Góp phần hình thành lực: + Nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT-TT + Tiếp cận lí thuyết + Năng lực tư duy, phân tích,khái qt, trừu tượng hóa II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, SGK, máy chiếu Học sinh: Xem trước mới, SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra sĩ số: tổng số: ……… vắng ……… Phép ……… - Ổn định trật tự, tạo khơng khí thoải mái để bắt đầu tiết học Kiểm tra cũ (4 phút) - Nêu cấu trúc chung máy tính? - Tại CPU coi não máy tính? Dạy học * Đặt vấn đề (1 phút) … Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu “Máy tính công cụ xử lý thông tin”? (10 phút) Năng lực hình thành Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Năm học: 2018-2019 GV: yêu cầu Hs quan sát hình ảnh trang 17 HS: Quan sát sgk - Mơ hình hoạt động ba bước máy tính: Input (thơng tin, chương trình) Xử lí lưu trữ Output (văn bản, âm thanh, hình ảnh) Nhận biết thiết bị CNTT-TT HS: lắng nghe, ghi Trong đó: - Input: bàn phím, chuột - Xử lý lưu trữ: CPU - Output: hình, máy in, loa GV: Hình giúp em hình dung mối liên hệ giai đoạn liên quan đến trình xử lí thơng tin với phận chức máy tính điện tử Hoạt động 2: Tìm hiểu “Phần mềm phân loại phần mềm máy tính” (30 phút) Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Năm học: 2018-2019 GV: Theo em, máy tính điện tử với đầy đủ khối chức nêu hoạt động HS: thảo luận, trao đổi, phát biểu ý chưa? Vì sao? kiến - Một máy tính điện tử với đầy đủ khối chức HS: lắng nghe nêu chưa thể hoạt động được, máy tính chưa cài đặt phần mềm HS: thảo luận, trao đổi, phát biểu ý - Phần mềm gì? - Phần mềm có vai trò máy kiến tính điện tử? GV: Nhận xét, kết luận, đưa khái niệm phần mềm, quan trọng phần mềm HS: lắng nghe, ghi a, Phần mềm ? - Người ta gọi chương trình máy tính phần mềm máy tính hay ngắn gọn phần HS: trả lời mềm - Phần mềm đưa sống đến cho phần cứng ? Chúng ta chia phần mềm làm loại, ntn? GV: Nhận xét, kết luận HS: lắng nghe, ghi b, Phân loại phần mềm: - Gồm loại chính:  Phần mềm hệ thống: Là chương trình tổ chức việc quản lý, điều phối hoạt động chức máy tính VD: Hệ điều hành DOS, Windows XP, Windows 7, 8…  Phần mềm ứng dụng: Là chương trình đáp ứng yêu cầu ứng dụng cụ thể VD: phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đồ hoạ, phần mềm trò chơi… Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) + Tiếp cận lí thuyết + Năng lực tư duy, phân tích,khái qt, trừu tượng hóa Bài tập: Xây dựng phát biểu từ cụm từ sau: Hệ điều hành Là phần mềm ứng dụng Windows XP, 7, Là phiên hệ điều hành Chương trình Word Là tập hợp câu lệnh, câu lệnh hướng dẫn thao tác cụ thể cần -Hs: Suy nghĩ, trả Năng lực tư lời duy, phân tích,khái qt, trừu tượng hóa Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Năm học: 2018-2019 thực Phần mềm Là phần mềm hệ thống Hướng dẫn nhà - Học bài, làm tập trang 19 - Chuẩn bị thực hành Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Tuần dạy: Tiết dạy: 10 Năm học: 2018-2019 Ngày soạn: …./09/2018 Ngày dạy: …./09/2018 Bài thực hành LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng:  Nhận biết số phận cấu thành máy tính cá nhân thơng dụng  Làm quen với chuột bàn phím 1.2 Kĩ  Biết p hân biệt thiết bị nhập, xuất liệu  Biết cách bật, tắt máy tính qui trình 1.3 Thái độ  Nghiêm túc mạnh dạn tìm tòi, khám phá, học hỏi 1.4 Mục tiêu phát triển lực:  Góp phần hình thành lực: + Nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT-TT + Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóa + Năng lực hoạt động nhóm + Năng lực tiếp cận lí thuyết kĩ thực hành II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, SGK, máy chiếu, số linh kiện máy tính, phòng máy Học sinh: Xem trước mới, SGK, kiến thức học III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra sĩ số: tổng số: ……… vắng ……… Phép ……… - Ổn định trật tự, tạo khơng khí thoải mái để bắt đầu tiết học Kiểm tra cũ (0 phút) - Kết hợp kiểm tra học Dạy học * Đặt vấn đề (1 phút) … Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Phân biệt phận máy tính cá nhân (25 phút) Năng lực hình thành Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học GV: Yêu cầu Hs quan sát phận máy tính như: bàn phím, chuột, hình, … có phòng thực hành - Yêu cầu Hs phân biệt thiết bị nhập, xuất liệu vừa quan sát GV: Nhận xét GV: Trình chiếu giới thiệu thêm thiết bị nhập, xuất liệu - Màn hình: hiển thị kết hoạt động máy tính mơi trường giao tiếp máy tính người sử dụng - Máy in: thiết bị dùng để đưa liệu giấy - Loa: thiết bị dùng để đưa âm - ổ ghi CD/DVD: thiết bị dùng để ghi liệu đĩa dạng CD/DVD - Thiết bị USB: chuyển liệu từ máy sang máy khác - Bàn phím (keyboard): thiết bị nhập liệu máy tính - Chuột (mouse): thiết bị điều khiển nhập liệu GV: Yêu cầu Hs hoạt động nhóm phân biệt thiết bị nhập, xuất liệu trình chiếu hình Điền kết vào phiếu học tập Trao đổi kết quả, nhận xét chéo nhóm GV: Nhận xét, cho điểm nhóm thực hành tốt * Phần thân máy tính GV: Trình chiếu đoạn phim cho Hs quan sát phần thân máy tính giới thiệu: - Mainboard: Bảng mạch chủ - Bộ nguồn: Cung cấp điện áp cho máy vi tính - RAM: Bộ nhớ - Ổ đĩa cứng: thiết bị lưu trữ liệu chủ yếu máy tính - Ổ đĩa mềm: Dùng để chép lưu trữ liệu - CPU: Bộ xử lí trung tâm - Cạc hình: Xuất liệu hình - ổ ghi CD/DVD: thiết bị dùng để ghi liệu đĩa dạng CD/DVD - Vỏ máy: chứa thiết bị máy tính GV: Theo em thiết bị nêu thiết bị dùng để lưu trữ liệu? GV: Nhận xét, kết luận * Các thiết bị lưu trữ liệu Năm học: 2018-2019 - HS: quan sát - HS: trả lời Nhận biết thiết bị CNTT-TT - HS: quan sát ghi nhớ + Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóa HS: Hoạt động - Năng lực động nhóm thực hoạt yêu cầu Gv đưa nhóm - HS lắng nghe HS: Quan sát, ghi nhớ HS: Lắng nghe ghi nhớ HS: Trả lời HS: Quan sát Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Năm học: 2018-2019 Hoạt động 2: Cách bật máy tính (3 phút) GV: Hướng dẫn HS cách bật máy tính (dựa HS: Thực bật Năng lực tiếp cận lí thuyết sở vật chất phòng máy) máy tính kĩ GV: Quan sát, giúp đỡ hs thực hành Hoạt động 3: Làm quen với bàn phím chuột (7 phút) GV: Cho hs quan sát chuột máy tính - HS: Quan sát Nhận biết, - Em nêu thao tác với chuột ghi nhớ thao tác với GV: Nhận xét Trả lời phần mềm, GV: Cho hs quan sát bàn phím thiết bị CNTTGv: Chỉ khu vực phím số phím - HS: Quan sát TT chức ghi nhớ Hoạt động 4: Cách tắt máy tính (5 phút) GV: thuyết trình cách tắt máy tính, làm mẫu cho - HS: Quan sát Năng lực tiếp HS quan sát, yêu cầu Hs thực - HS: quan sát, cận lí thuyết GV: quan sát, hướng dẫn hs thực hành kĩ - Vào Start-> Turn off Computer -> Chọn Turn - HS: Ghi thực hành off Hoạt động 5: Củng cố (3 phút) - Gọi hs nhắc lại cách mở, tắt máy tính - HS trả lời - Gv: Nhận xét Hướng dẫn nhà - Học cũ, xem trước 6: Học gõ 10 ngón Gv: Hoa Lê ... mẫu cho - HS: Quan sát Năng lực tiếp HS quan sát, yêu cầu Hs thực - HS: quan sát, cận lí thuyết GV: quan sát, hướng dẫn hs thực hành kĩ - Vào Start-> Turn off Computer -> Chọn Turn - HS: Ghi thực... Năm học: 2018-2019 - HS: quan sát - HS: trả lời Nhận biết thiết bị CNTT-TT - HS: quan sát ghi nhớ + Năng lực tư duy, phân tích,khái qt, trừu tượng hóa HS: Hoạt động - Năng lực động nhóm thực hoạt... tiêu phát triển lực:  Góp phần hình thành lực: + Nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT-TT + Năng lực tư duy, phân tích,khái qt, trừu tượng hóa + Năng lực hoạt động nhóm + Năng lực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tin 6 phát triển năng lực hs tiết 9 10, giao an tin 6 phát triển năng lực hs tiết 9 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn