Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc diclofenac của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

48 102 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ====== NGUYỄN TRÂM ANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC DICLOFENAC CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MƠI TRƯỜNG NƯỚC DỪA GIÀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học người động vật HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ====== NGUYỄN TRÂM ANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC DICLOFENAC CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MƠI TRƯỜNG NƯỚC DỪA GIÀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học người động vật Người hướng dẫn khoa học ThS PHẠM THỊ KIM DUNG HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Diclofenac màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già” , em nhận hướng dẫn giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị bạn Viện nghiên cứu Khoa học Ứng dụng trường Đại học Sư phạm Hà Nội Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới: Th.s Phạm Thị Kim Dung – Người hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô làm việc Viện nghiên cứu Khoa học Ứng dụng trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô bạn sinh viên học tập làm việc môn Sinh lý người động vật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi q trình hồn thành đề tài nghiên cứu Cuối em xin cảm ơn gia đình, bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Trâm Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan viết luận văn thật Đây kết nghiên cứu riêng Tất số liệu thu thập từ thực nghiệm, qua xử lý thống kê, khơng có số liệu chép hay bịa đặt, không trùng với kết cơng bố Trong tài liệu tơi có sử dụng số tài liệu số tác giả, xin phép tác giả để bổ sung cho luận văn Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Trâm Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu màng CVK giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Tổng quan đối tượng, lĩnh vực nghiên cứu 1.2.1 Đặc điểm phân loại Acetobacter xylinum 1.2.1.1 Vị trí phân loại A xylinum A xylinum 1.2.1.2 Đặc điểm vi khuẩn Acetobacter xylinum 1.2.1.3 Nhu cầu dinh dưỡng vi khuẩn A xylinum 1.2.2 Cấu trúc đặc tính màng CVK tạo Acetobacter xylinum 1.2.2.1 Cấu trúc 1.2.2.2 Đặc tính màng CVK 1.2.2.3 Chức sinh lý màng CVK 10 1.2.2.4 Môi trường nuôi cấy A.xylinum 10 1.2.3 Giới thiệu tổng quan thuốc Diclofenac 10 1.2.3.1 Công thức 10 1.2.3.2 Nguồn gốc tính chất 10 1.2.3.3 Động học giải phóng tác dụng 11 1.2.3.4 Công dụng thuốc 11 1.2.3.5 Tác dụng không mong muốn thuốc 12 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 Vật liệu nghiên cứu 14 2.1.1 Giống vi khuẩn 14 2.1.2 Nguyên liệu – hóa chất 14 2.2 Thiết bị, dụng cụ 14 2.2.1 Thiết bị 14 2.2.2 Dụng cụ 14 2.3 Phương pháp nghiên cứu 15 2.3.1 Phương pháp tạo màng CVK 15 2.3.2 Phương pháp xây dựng đường chuẩn 17 Nồng độ dung dịch Diclofenac (mg/ml) 18 2.3.3 Phương pháp xác định lượng thuốc hấp thụ vào màng CVK 21 2.3.4 Phương pháp xác định lượng thuốc giải phóng từ màng CVK 23 2.3.5 Phương pháp phân tích dược động học giải phóng thuốc Diclofenac 23 2.3.6 Phương pháp thống kê xử lý kết 24 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 Màng CVK nuôi cấy từ môi trường nước dừa già 25 3.2 Thu màng CVK thô từ môi trường 25 3.3 Tinh chế màng CVK 26 3.4 Xác định lượng thuốc Diclofenac giải phóng khỏi màng CVK 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 Kết luận 37 Kiến nghị 37 TÀI LỆU THAM KHẢO 38 DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ xử lý CVK sau lên men 16 Hình 2.2 Phương trình đường chuẩn Diclofenac bước sóng 276 nm 18 Hình 2.3 Phương trình đường chuẩn Diclofenac bước sóng 278 nm 19 Hình 2.4 Phương trình đường chuẩn Diclofenac bước sóng 281 nm 20 Hình 3.1 Màng CVK nuôi cấy môi trường nước dừa già 25 Hình 3.2 Màng CVK thu ngày thứ độ dày màng 0.5cm 26 Hình 3.3 CVK ngâm HCl Hình 3.4 Màng CVK sau tinh chế 27 Hình 3.5 Màng CVK dày 0,5cm Hình 3.6 Màng CVK dày 1cm 27 Hình 3.7 Biểu đồ so sánh mật độ quang lượng thuốc giải phóng màng 0,5cm 1cm không ép môi trường pH khác (n=3) 30 Hình 3.8 Biểu đồ so sánh mật độ quang lượng thuốc giải phóng màng 0,5cm 1cm ép 50% môi trường pH khác (n = 3) 31 Hình 3.9 Biểu đồ biếu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc Diclofenac màng chưa ép pH thời gian khác 34 Hình 3.10 Biểu đồ biếu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc Diclofenac màng ép 50% pH thời gian khác 35 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần môi trường tạo màng Cenllulose vi khuẩn 15 Bảng 2.2 Mật độ quang (OD) dung dịch Diclofenac nồng độ khác (n=3) bước sóng 276 nm 18 Bảng 2.3 Mật độ quang (OD) dung dịch Diclofenac nồng độ khác (n=3) bước sóng 278nm 19 Bảng 2.4 Mật độ quang (OD) dung dịch Diclofenac nồng độ khác (n=3) bước sóng 281nm 20 Bảng 3.1 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác màng chưa ép 28 Bảng 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác màng ép 50% 29 Bảng 3.3 Tỉ lệ giải phóng thuốc màng chưa ép mơi trường pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) 32 Bảng 3.4 Tỉ lệ giải phóng thuốc màng ép 50% môi trường pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) 33 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Diclofenac - dẫn chất acid phenylacetic thuốc chống viêm khơng steroid Thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau giảm sốt mạnh Diclofenac chất ức chế mạnh hoạt tính cyclooxygenase, làm giảm đáng kể tạo thành prostaglandin, prostacyclin thromboxan chất trung gian trình viêm Diclofenac điều hòa đường lipoxygenase kết tụ tiểu cầu Giống thuốc chống viêm không steroid khác, diclofenac gây hại đường tiêu hóa giảm tổng hợp prostaglandin dẫn đến ức chế tạo mucin (chất có tác dụng bảo vệ đường tiêu hóa) Prostaglandin có vai trò trì tưới máu thận Các thuốc chống viêm khơng steroid ức chế tổng hợp prostaglandin nên gây viêm thận kẽ, viêm cầu thận, hoại tử nhú hội chứng thận hư đặc biệt người bị bệnh thận suy tim mạn tính Với người bệnh này, thuốc chống viêm không steroid làm tăng suy thận cấp suy tim cấp Diclofenac lần có mặt thị trường Anh năm 1976, sau 12 năm nghiên cứu tập đoàn dược phẩm Smith, Kline French ( SK&F GlaxoSmithKline) Các nhà khoa học SK&F nhận thấy vai trò kích thích tiết acid dày histamin thể từ năm 1964, thời điểm kháng histamin cổ điển khơng có tác dụng để ức chế hoạt động Và kể từ họ chứng minh diện receptor histamin H2 tế bào thành dày, mục đích nhóm nghiên cứu tìm chất có khả ức chế cạnh tranh với histamin , gắn vào receptor histamin H2- lại ức chế tiết acid Chất chất kháng histamin H2 Vào tháng 11 năm 1976, diclofenac sau trải qua hàng loạt thử nghiệm với kết thành công mỹ mãn, mắt thị trường với tên CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Màng CVK nuôi cấy từ môi trường nước dừa già Khi ni cấy tĩnh bình tam giác điều kiện nhiệt độ phòng vi khuẩn A xylinum sử dụng chất dinh dưỡng môi trường để sinh trưởng phát triển Trong ngày đầu tiên, vi khuẩn làm quen với môi trường, acid bắt đầu sinh làm pH môi trường giảm nhẹ Ngày thứ 2, vi khuẩn bắt đầu sản sinh lớp màng CVK bề mặt mơi trường có màu trằng đục có lẫn nhiều tạp chất, lớp màng dày dần lên đến môi trường hết chất dinh dưỡng, vi khuẩn ngừng sinh trưởng, sau - 10 ngày ni cấy tĩnh màng có độ dày khoảng 0.5 - 1cm, độ dày màng tùy thuộc vào thời gian nuôi cấy Màng CVK nuôi cấy tĩnh môi trường nước dừa già đến ngày thứ thể hình 3.1 Hình 3.1 Màng CVK ni cấy môi trường nước dừa già 3.2 Thu màng CVK thô từ môi trường Màng CVK nuôi cấy tĩnh mơi trường nước dừa già có màu trằng ngà, bề mặt phẳng, trơn, chứa nhiều nước, dẻo dai Thu màng CVK thời điểm khác có độ dày mỏng khác Khi thu màng nuôi cấy ngày thứ màng có độ dày khoảng 0.3cm Khi thu màng nuôi cấy đến ngày 25 thứ 7, màng có độ dày khoảng 0.5cm Như chế tạo màng CVK có độ dày theo ý muốn, hình 3.2 Hình 3.2 Màng CVK thu ngày thứ độ dày màng 0.5cm 3.3 Tinh chế màng CVK Tinh chế màng CVK để loại bỏ tạp chất môi trường nuôi cấy, đông thời phá hủy trung hòa độc tố vi khuẩn, giúp màng hấp thụ 24 lượng thuốc tối đa Màng CVK sau tách từ môi trường nuôi cấy rửa với nước ngâm vào dung dịch NaOH 3%, sau 48 ngâm dung dịch có màu nâu, màng CVK lấy rửa với nước sau ngâm HCl, sau 48 lấy màng rửa với nước, thu màng CVK tinh chế có màu trắng 26 Hình 3.4 Màng CVK sau Hình 3.3 CVK ngâm HCl tinh chế Hình 3.5 Màng CVK dày 0,5cm Hình 3.6 Màng CVK dày 1cm Màng CVK sau tinh chế có màu trắng trong, khơng tạp chất, hàm lượng nước giảm xuống Sau đó, màng CVK tinh chế ép loại nuớc để tiến hành hấp thụ giải phóng thuốc 27 3.4 Xác định lượng thuốc Diclofenac giải phóng khỏi màng CVK Màng sau hấp thụ thuốc sấy khơ nhiệt độ 1200C vòng 20 phút Cho vào lọ chứa sẵn 100 ml dung dịch đệm có pH = 2, pH = 4,5, pH=6,8 Sau 0.5h, 1h, 1.5h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h lấy mẫu 5ml dung dịch đo quang phổ đồng thời đưa 5ml dung dịch đệm vào lọ vừa lấy Giá trị OD đo thời điểm lấy mẫu trình bày bảng 3.1 3.2 Bảng 3.1 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác màng chưa ép Độ dày CVK Thời gian giải phóng thuốc (giờ) pH 0,5 1,5 12 24 (cm) 0,04± 0,07± 0,09± 0,102± 0,149± 0,312± 0,413± 0,519± 0,644± 0,0021 0,0034 0,0025 0,0045 0,0027 0,0053 0,0042 0,0023 0,0035 0,051± 0,092± 0,137± 0,167± 0,226± 0,429± 0,532± 0,736± 0,965± 0,0046 0,002 0,004 0,0034 0,0064 0,0045 0,0047 0,006 0,0062 0,055± 0,084± 0.103± 0,134± 0,232± 0,579± 0,692± 0,638± 0,683± 0,006 0,0067 0,0049 0,0039 0,0036 0,0038 0,0047 0,0045 0,074± 0,101± 0,152± 0,298± 0,419± 0,714± 0,844± 0,966± 1,004± 0,0067 0,0056 0,0067 0,0078 0,0045 0,0045 0,0034 0,0065 0,0056 0,075± 0,115± 0,182± 0,297± 0,468± 0,727± 0,802± 0,893± 0.96± pH=6 0,0063 0,0058 0,0045 0,0031 0,0056 0,0068 0,0056 0,0083 0,0085 0,099± 0,119± 0,194± 0,348± 0,894± 0,951± 1,064± 1,138± 1,201± 0,0069 0,007 0,0092 0,0053 0,0059 0,0039 0,0067 0,0045 0,0078 0,5cm pH=2 1cm 0,5cm 1cm 0,5cm 1cm pH=4 0,004 ,5 ,8 28 Bảng 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác màng ép 50% Thời gian giải phóng thuốc (giờ) pH 0,5 1,5 12 24 0,5 0,056± 0,082± 0,134± 0,204± 0,278± 0,487± 0,568± 0,674± 0,824± cm 0,0023 0,0037 0,0028 0,0079 0,0067 0,0089 0,0023 0,0085 0,0045 pH= 0,078± 0,145± 0,211± 0,245± 0,365± 0,673± 0,763± 0,897± 1,876± 0,0047 0,002 0,008 0,0037 0,0087 0,0035 0,0078 0,0063 0,003 0,5 0,067± 0,098± 0.205± 0,235± 0,367± 0,724± 0,756± 0,813± 0,895± cm 0,0043 0,0066 0,0089 0,0098 0,0045 0,0056 0,0056 0,0054 0,0067 pH= 0,089± 0,205± 0,214± 0,398± 0,569± 0,893± 0,944± 1,045± 1,344± 4,5 0,0063 0,0065 0,0096 0,0077 0,0067 0,0047 0,0034 0,0069 0,0059 0,5 0,099± 0,214± 0,245± 0,306± 0,588± 0,827± 0,912± 1,002± 1,567± cm 0,0067 0,0058 0,0045 0,0034 0,0057 0,0068 0,0067 0,0083 0,0085 pH= 0,105± 0,234± 0,342± 0,458± 0,967± 1,096± 1,134± 1,342± 1,397± 6,8 0,0069 0,005 0,0091 0,0053 0,0054 0,0037 0,0064 0,0045 0,0079 1cm 1cm 1cm Dựa vào OD (y) trung bình bảng 3.1, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị khả giải phóng thuốc Diclofenac màng CVK-diclofenac độ dày, thời gian môi trường pH khác thể hình 3.7 29 1.4 1.2 MẬT ĐỘ QUANG PHỔ (nm) pH=2 0,5cm pH=2 1cm 0.8 pH=4.5 0,5cm 0.6 pH=4.5 1cm pH=6,8 0,5cm 0.4 pH=6,8 1cm 0.2 0.5h 1h 1.5h 2h 4h 6h 8h 12h 24h Hình 3.7 Biểu đồ so sánh mật độ quang lượng thuốc giải phóng màng 0,5cm 1cm không ép môi trường pH khác (n=3) Dựa vào OD (y) trung bình bảng 3.2, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị khả giải phóng thuốc Diclofenac màng CVK-diclofenac độ dày, thời gian môi trường pH khác thể hình 3.8 30 Hình 3.8 Biểu đồ so sánh mật độ quang lượng thuốc giải phóng màng 0,5cm 1cm ép 50% môi trường pH khác (n = 3) Nhận xét: Qua bảng 3.1; 3.2 hình 3.7; 3.8 thấy: 1.4 1.2 MẬT ĐỘ QUANG PHỔ(nm) pH=2 0.5cm pH=2 1cm 0.8 pH=4,5 0,5cm 0.6 pH=4,5 1cm pH=6,8 0,5cm 0.4 pH=6,8 1cm 0.2 0.5h 1h 1.5h 2h 4h 6h 8h 12h 24h Ở môi trường đệm pH giá trị OD (y) trung bình thuốc Diclofenac giải phóng từ màng CVK – Diclofenac tăng dần đến thời điểm định dừng lại không tăng với độ dày màng Ở mơi trường pH khác giá trị OD (y) trung bình đạt cực đại thời điểm Ở pH, giá trị OD (y) trung bình thuốc Diclofenac giải phóng từ màng CVK – Diclofenac đạt cực đại 24 Giá trị OD (y) trung bình mơi trường pH = 6,8 cao Từ giá trị OD (y) trung bình bảng 3.1 3.2 thuốc Diclofenac tiến hành giải phóng từ màng CVK – Diclofenac, thay vào phương trình (1) (2) (3) tính nồng độ CM tương ứng với khoảng thời gian Thay giá trị nồng độ Diclofenac vừa tính vào cơng thức (6) ta xác định tỉ lệ giải phóng thuốc Diclofenac màng CVK – Diclofenac độ dày, thời gian môi trường pH khác bảng 3.3 3.4 31 Bảng 3.3 Tỉ lệ giải phóng thuốc màng chưa ép môi trường pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) Thời pH gian Độ 0,5 giờ 1,5 giờ giờ 12 24 dày màng 6,8 4,5 1cm 11,26 13,71 15,55 17,29 20,18 20,51 20,91 21,16 21,45 0,5cm 5,36 9,85 13,25 15,24 18,56 19,48 19,94 20,53 20,95 1cm 10,35 10,86 11,54 13,55 18,76 19,35 20,12 21,34 21,53 0,5cm 5,8 6,76 8,76 10,95 15,9 17,75 18,89 20,02 20,45 1cm 7,7 8,98 10,22 11,6 15,55 18,1 19,76 20,49 21,16 0,5cm 4,59 5,09 6,15 7,62 8,75 17,17 19,66 19,82 20,08 32 Bảng 3.4 Tỉ lệ giải phóng thuốc màng ép 50% môi trường pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) Thời pH gian Độ 0,5 giờ 1,5 giờ giờ 12 24 dày màng 1cm 11,76 13,94 15,76 17,49 19,95 21,04 21,14 21,37 21,8 0,5cm 5,92 9,99 13,59 15,36 19,86 19,96 20,28 20,98 21,67 1cm 11,06 12,05 12,78 13,59 18,86 20,72 21,12 21,31 0,5cm 6,68 7,27 9,23 11,32 18,01 18,15 20,31 21,03 21,41 1cm 8,23 9,23 10,61 11,72 15,33 18,27 19,97 20,9 0.5cm 4,35 5,31 6,43 8,16 15,57 17,47 19,78 20,84 21,03 6,8 4,5 21,6 21,36 Dựa vào kết tính bảng 3.3, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị biểu diễn tỉ lệ thuốc Diclofenac giải phóng thời điểm lấy mẫu, tỉ lệ thuốc Diclofenac giải phóng biểu diễn hình 3.9 33 30 TỈ LỆ GIẢI PHÓNG (%) 25 pH=2 1cm 20 pH=2 0,5cm pH=4,5 1cm 15 pH=4,5 0,5cm pH=6,8 1cm 10 pH=6,8 0,5cm 0,5h 1h 1,5h 2h 4h 6h 8h 12h 24h Hình 3.9 Biểu đồ biếu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc Diclofenac màng chưa ép pH thời gian khác Dựa vào kết tính bảng 3.4, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị biểu diễn tỉ lệ thuốc Diclofenac giải phóng thời điểm lấy mẫu, tỉ lệ thuốc Diclofenac giải phóng biểu diễn hình 3.10 34 30 TỈ LỆ GIẢI PHÓNG (%) 25 pH=2 1cm 20 pH=2 0,5cm pH=4,5 1cm 15 pH=4,5 0,5cm pH=6,8 1cm 10 pH=6,8 0,5cm 0.5h 1h 1,5h 2h 4h 6h 8h 12h 24h Hình 3.10 Biểu đồ biếu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc Diclofenac màng ép 50% pH thời gian khác Nhận xét: Theo số liệu từ bảng 3.3 3.4, với biểu đồ hình 3.9 3.10 ta thấy tỉ lệ giải phóng thuốc tăng dần, theo khảo sát mơi trường đệm pH = 6,8 màng có khả giải phóng thuốc tốt pH = pH = 4,5 Ở pH = tỷ lệ giải phóng thuốc màng CVK dày 0.5cm đạt cực đại 24 giờ, đạt 20,08% màng không ép, 21,03% màng ép 50% màng dày 1cm đạt cực đại 24 giờ, đạt 21,16% màng không ép, 21,36% màng ép 50% Vậy pH = màng CVK 1cm có khả giải phóng thuốc tốt màng 0,5cm, màng chưa ép có tỉ lệ giải phóng cao Ở pH = 6,8 tỉ lệ giải phóng thuốc đạt cực đại 24 giờ, màng 0,5cm chưa ép đạt tỉ lệ 20,95% thấp màng 1cm (21,45%) Với pH = 4,5 ta thu kết tương tự 35 So sánh giá trị tỉ lệ trung bình công cụ Data analysis với mức ý nghĩa α = 0.05, thu kết P < 0.05 có nghĩa sai khác tỉ lệ giải phóng thuốc sau 24 loại màng có ý nghĩa thống kê Vậy pH = 6,8 màng CVK 1cm có khả giải phóng thuốc tốt màng CVK 1cm Như vậy, môi trường pH = 2, pH = 4,5 pH = 6,8 màng CVK dày có khả giải phóng thuốc Diclofenac tốt màng CVK mỏng Tại pH = 6,8, tỉ lệ thuốc Diclofenac giải phóng từ màng CVK lớn Do Diclofenac tan tốt môi trường axit (dịch dày), khơng có màng CVK làm hệ thống vận chuyển phân phối thuốc sinh khả dụng thuốc Diclofenac thể 50 – 60% nửa đời thải trừ thuốc 3-6 Tuy nhiên sử dụng màng CVK làm hệ thống vận chuyển phân phối thuốc, thời gian giải phóng kéo dài tới 24 ngồi thể Như dùng màng CVK làm hệ thống giải phóng thuốc Diclofenac qua đường uống, giúp thuốc giải phóng kéo dài, tăng sinh khả dụng 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết đạt qua nghiên cứu, rút kết luận sau: Hàm lượng thuốc giải phóng từ màng CVK đạt nhiều pH = 6,8 màng CVK dày 1cm có tỷ lệ thuốc giải phóng nhiều so với màng dày 0,5cm Cơ chế giải phóng thuốc Diclofenac từ màng CVK phù hợp với mơ hình Kormeyer – Peppas Kiến nghị Qua bước đầu nghiên cứu cho thấy, màng CVK có khả hấp thu giải phóng thuốc Diclofenac với tốc độ chậm Cần tiếp tục nghiên cứu sâu để hướng tới điều chế, tăng sinh khả dụng, kéo dài thời gian giải phóng thuốc Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng thuốc Diclofenac màng CVK tạo chủng A xylinum từ loại môi trường khác 37 TÀI LỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt [1] Nguyễn Đức Lương (2000), Công nghệ Vi sinh vật tập – - 3, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [2] Bộ Y tế (2002), Dược điển Việt Nam III, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr 33 - 35, 178 - 179 phụ lục (PL - 75, 76) [3] Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính Sinh học vi khuẩn Acetobacter xylinum chế tạp màng sinh học (CV) Luận án thạc sỹ Sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007 [4] Đỗ Tất Lợi (1999), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Xuất lần thứ VIII, Nhà xuất Y học, tr 195 [5] Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thanh Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng Tạp chí Dược học số 361/2006, trang 18 - 20 [6] Nguyễn Văn Thanh, “nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylinum” ĐH y dược TP.HCM năm 2006 [7] Đinh Thị Kim Nhung Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Acetobacter ứng dụng chúng lên men axetic theo phương pháp chìm Luận án phó tiến sỹ khoa học sinh học, 1996 [9] Nguyễn Thị Nguyệt Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum cho màng Bacterial Cellulose làm mặt nạ dưỡng da Luận án thạc sỹ sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2008 [10] Phan Quốc Kinh - Nghiên cứu Alcaloid chiết xuất từ thuốc Việt Nam – ĐH Dược khoa Hà Nội, 1971, tr 10, tr 42 [11] Chu Văn Mẫn Ứng dụng tin học sinh học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 38 Tài liệu tiếng anh [11].Almeida I.F et al (2014), “Bacterial cellulose membranes as drug deliver systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 86(3), 332-336 [12] Amin MCIM et al (2012), “Synthesis and characterization of thermo and pH-responsive bacterial cellulose/acrylic acid hydrogels for drug delivery” Carbohydr Polym ,88,465–473 [13] Brown E Bacterial cellulose/Themoplastic polymer nanocomposites Master of sience in chemical engineering Washington state university, 2007 [14] Bworm E (2007), Bacterial cellulose Thermoplastic polymer namocomposites, Master of sciencein chaemical engineering, washington state uni [15] Choi Y et al (2004), “Preparation and characterization of acrylic acidtreated bacterial cellulose cation-exchange membrane”, J Chem Technol Biotechnol, 79,79–84 versity [16] Muhammad MA et al (2014), “A review of bacterial cellulose-based drug delivery systems: their biochemistry, current approaches and future prospects”, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 66, pp 1047–1061 [17] Luan J et al (2012), “Impregnation of silver sulfadiazine into bacterial cellulose for antimicrobial and biocompatible wound dressing”, Biomed Mater, 7, ID 065006 [18] Trovatti E et al (2011), “Biocellulose membranes as supports for dermal release of lidocaine”, Biomacromolecules,12,4162 - 4168 39 ... khác Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc Diclofenac màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực quy mô phòng... đích nghiên cứu - Chế tạo màng CVK từ vi khuẩn Acetobacter xylinum môi trường nước dừa già - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Diclofenac từ màng CVK nạp thuốc môi trường nước dừa già có pH khác... phụ thuốc Diclofenac điều trị giảm đau chống vi m, chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Diclofenac màng cellulose vi khuẩn lên men từ mơi trường nước dừa già Mục đích nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc diclofenac của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc diclofenac của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn