Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

10 105 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:51

HĨA HỌC LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Mục tiêu Hiểu nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hồn theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân -Biết cấu tạo bảng tuần hồn gồm: Ơ ngun tố, chu kì, nhóm Sử dụng bảng hệ thống tuần hồn để nêu điều biết ngun tố, chu kì, nhóm II Chuẩn bị GV: Bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hóa học HS: Chuẩn bị bảng hệ thống tuần hồn ơn tập kiến thức cấu tạo nguyên tử III Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ +Trình bày trạng thái tự nhiên, tính chất ứng dụng silic? +Trình bày tính chất hóa học silic đioxit Viết PTHH minh họa? Bài + Bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hóa học có cấu tạo nào? Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hồn ngun tố hóa học GV: Giới thiệu lược tiểu sử nhà bác học Međeleep dạng bảng hệ thống tuần hoàn GV: Yêu cầu HS quan sát bảng HTTH đọc HS: Nghe giảng ghi nhớ HĨA HỌC thơng tin SGK nêu nguyên tăc xếp nguyên tố HS: Cá nhân đọc thông tin SGK kết hợp quan sát bảng HTTH suy nghĩ trả lời câu hỏi Yêu cầu nêu được: Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử GV: Gọi HS trả lời HS: vài HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung GV: Dùng bảng HTTH để giảng nguyên tắc xếp HS: Nghe giảng ghi nhớ Hoạt động 2: Cấu tạo bảng hệ thống tuần hồn GV: Bảng hệ thống tuần hồn có 100 nguyên tố, nguyên tố chiến ô gọi ô nguyên tố GV: Các ô nguyên tố có điểm giống nhau? Hãy quan sát số 12 GV: Nhìn vào số 12 ta biết điều ngun tố? HS: Nghe giảng Ơ ngun tố HS: Quan sát 12 phóng to bảng tuần hoàn; HS: Suy nghĩ trả lời câu hỏi Yêu cầu nêu được: Ô số 12 cho biết: -Số hiệu ngun tử 12 -Kí hiệu hóa học Mg -Tên nguyên tố Magie -Nguyên tử khối 24 GV: Yêu cầu hs cho biết thông tin nguyên tố ô số 11 GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: Số hiệu nguyên tử cho biết điều gì? HS: Quan sát số 11 nêu điều biết HS: Đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: Số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích hạt HĨA HỌC GV: Lấy ví dụ với số hiệu nguyên tử nguyên tố Mg GV: Vậy ô nguyên tố cho ta biết điều gì? GV: Bảng HTTH có chu kì, chu kì 1,2,3 chu kì nhỏ, chu kì 4, 5, chu kì lớn, chu kì chưa hồn chỉnh GV: u cầu HS đọc thơng tin SGK + quan sát chu kì bảng HTTH cho biết điểm giống chu kì GV: Từ điểm giống cho biết chu kì gì? nhân= số electron nguyên tử=số thứ tự HS: Nghe giảng ghi nhớ HS: Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, KHHH, tên nguyên tố, nguyên tử khối Chu kì ( Hàng) HS: Nghe giảng ghi nhớ HS: Cá nhân đọc thông tin SGK+ quan sát chu kì bảng HTTH trả lời câu hỏi Yêu cầu: -Các nguyên tố chu kì có số lớp electron, xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân HS: Nêu khái niệm chu kì GV: Yêu cầu HS tìm hiểu chu kì trả lời câu hỏi: + Chu kì có ngun tố? + Điện tích hạt nhân tăng hay giảm từ H đến He? +Số lớp electron nghuyên tố bao nhiêu? GV: Hãy xét nguyên tố chu kì xem quy luật xếp nguyên tố có giống chu kì hay khơng? GV: u cầu HS tiếp tục tìm hiểu nguyên tố chu kì HS: Cá nhân theo dõi chu kì trả lời câu hỏi gv Yêu cầu: -Chu kì có ngun tố H He -Điện tích hạt nhân tăng dần H(1+), He (2+) -Số lớp electron HS: Chu kì có lớp electron, điện tích hạt nhân tăng dần từ 3+ đến 10+ HÓA HỌC GV: Yêu cầu HS nhắc lại nguyên tắc xếp nguyên tố chu kì HS: Theo dõi bảng tuần hồn tìm hiểu chu kì GV: Bảng hệ thống tuần hồn có nhóm HS: Nhắc lại nguyên tắc xếp nhóm khí có số thứ tự VIII ngun tố chu kì khơng ghi số thức tự Nhóm (cột) GV: Yêu cầu HS quan sát nguyên tố HS: Nghe giảng ghi nhớ nhóm bảng tuần hồn cho biết điểm giống nguyên tố nhóm? HS: Làm việc cá nhân quan sát nguyên tố nhóm I VII → trả lời câu hỏi u cầu : GV: Vậy nhóm ngun tố gì? GV: Yêu cầu hs theo dõi nhóm I xét biến thiên nguyên tố : + Số electron lớp ngồi cùng? + Điện tích hạt nhân biến đổi nào? GV: Yêu cầu hs tiếp tục xét quy luật biến đổi nguyên tố nhóm VII Nhóm I gồm tồn ngun tố kim loiaj có số electron lớp ngồi Nhóm VII gồm tồn ngun tố phi kim có số electron lớp HS: Nêu khái niệm nhóm HS: Theo dõi nhóm I ý tới nguyên tố, nguyên tác xếp trả lời câu hỏi + Đều nguyên tố kim loại hoạt động hóa học mạnh, có electron lớp ngồi + Điện tích hạt nhân tăng dần từ 1+ đến 87+ HS: Xét biến thiên nguyên tố nhóm VII Luyện tập củng cố + Các nguyên tố bảng tuần hoàn xếp theo nguyên tắc nào? HĨA HỌC + Ơ ngun tố cho biết điều gì? +Chu kì gì? + Nhóm gì? Hướng dẫn nhà -Học theo nội dung ghi sgk -Làm tập sgk sách tập -Ôn tập dãy hoạt động hóa học kim loại mức độ hoạt động hóa học phi kim -Tìm hiểu trước nội dung mục III LƯỢC VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HỒN HĨA HỌC CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC ( TIẾP) I Mục tiêu Biết quy luật biến đổi tính chất nguyên tố chu kì, nhóm , áp dụng chu kì 2, 3, nhóm I VII -Dựa vào vị trí nguyên tố 20 ô đầu suy cấu tạo nguyên tử, tính chất nguyên tố ngược lại Dự đốn tính chất ngun tố biết vị trí bảng tuần hoàn ngược lại II Chuẩn bị GV: Bảng tuần hoàn Međeleep HS: Chuẩn bị theo yêu cầu gv III Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ +Nêu nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn Ơ ngun tố cho biết điều gì? Lấy ví dụ với ngun tố số 16 + Chu kì gì? Lấy ví dụ với chu kì Bài + Trong nhóm chu kì tính chất nguyên tố thay đổi nào? có tuân theo quy luật không? Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Sự biến đổi tính chất nguyên tố Trong chu kì GV: Thơng báo quy luật biến đổi tính chất nguyên tố chu kì HS: Nghe giảng ghi nhớ HÓA HỌC GV: Yêu cầu hs quan sát chu kì trả lời câu hỏi: HS: Quan sát nguyên tố chu kì suy nghĩ trả lời câu hỏi Yêu cầu nêu được: + Số electron lớp thay đổi từ Li đến Ne? + Số electron lớp tăng dần từ Li 1+ đến Ne 8+ +Sự biến đổi tính kim loại phi kim thể nào? + Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần GV: Lấy ví dụ: Xét nguyên tố phi kim chu kì 2: Tính phi kim tăng dần từ N đến F GV: Muốn đánh giá độ mạnh yếu phi kim người ta vào dấu hiệu nào? GV: Hướng dẫn hs viết PTHH HS: Nghe giảng ghi bài: N
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn