Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

98 129 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2018, 09:23

NGUYỄN BÁ ĐÀLUẬT KINH TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ 2015 - 2017 PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NGUYỄN BÁ ĐÀ HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NGUYỄN BÁ ĐÀ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 60380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ ĐẶNG HẢI YẾN HÀ NỘI -2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi.Các kết nêu luận văn chưa đưa cơng bố cơng trình khác.Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định khoa sau đại học Viện Đại Học Mở Hà Nội Vậy viết lời cam đoan đề nghị khoa sau đại học xem xét để tơi bảo vệ luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 NGƯỜI CAM ĐOAN NGUYỄN BÁ ĐÀ LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn này, tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình ý kiến đóng góp q báu nhiều tập thể, cá nhân.Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn cô giáo TS.VŨ ĐẶNG HẢI YẾN, trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn Xin cảm ơn góp ý chân thành thầy giáo, cô giáo Khoa luật kinh tế, phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Viện Đại Học Mở Hà Nội quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trình thực luận văn Xin cảm ơn đồng chí Lãnh đạo Phòng ban chun mơn, phòng tài đồng nghiệp công ty, doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập số liệu nghiên cứu thực luận văn Cuối xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình thực luận văn NGƯỜI VIẾT LUẬN VĂN NGUYỄN BÁ ĐÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 10 1.1 Khái niệm chất pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam 10 1.1.1 Khái niệm góp vốn 10 1.1.2 Bản chất pháp lý góp vốn 13 1.2 Khái niệm, phân loại tài sản góp vốn 14 1.2.1 Khái niệm tài sản góp vốn 15 1.2.2 Phân loại tài sản góp vốn 19 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 22 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 22 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 22 2.1.2 Hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp 26 2.1.3 Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp 34 2.1.3.1 Việc định giá tài sản góp vốn 35 2.1.3.2 Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 38 2.1.3.3 Việc cấp giấy chứng nhận góp vốn 40 2.1.3.4 Việc chuyển nhượng phần vốn góp 43 2.1.3.5 Về chứng từ tài sản góp vốn 44 2.1.3.6 Quy định rút vốn công ty 45 2.1.2.7 Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp 47 2.2 Áp dụng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 51 2.2.1 Những kết đạt trình áp dụng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp 51 2.2.2 Những khó khăn, tồn hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp 54 2.2.2.1 Trong công tác xây dựng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 54 2.2.2.2 Trong cơng tác thực pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 59 2.2.2.3 Trong công tác áp dụng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 61 2.2.2.4 Trong cơng tác giám sát tài sản góp vốn 62 2.2.3 Nguyên nhân khó khăn tồn 63 CHƯƠNG 3HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 65 3.1 Nhu cầu góp vốn đầu tư sản xuất kinh doanh KTTT Việt Nam 65 3.2 Những định hướng nhằm nâng cao hiệu hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp 67 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLDS năm 2005 - Bộ luật Dân năm 2005 Công ty THHH - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công ty THHH 1TV - Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Công ty THHH 2TV - Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên KTTT - Kinh tế thị trường LDN năm 1999 - Luật Doanh nghiệp năm 1999 LDN năm 2005 - Luật Doanh nghiệp năm 2005 LDN năm 2014 - Luật Doanh nghiệp năm 2014 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn yếu tố tảng, tạo sở cho việc xây dựng phát triển doanh nghiệp.Chính thế, điều kiện để doanh nghiệp khai sinh doanh nghiệp phải có vốn Tuy nhiên, tài sản góp vốn gì, hình thức góp vốn loại hình doanh nghiệp nào, hậu pháp lý trường hợp thành viên khơng góp vốn cam kết số vấn đề pháp luật cần quy định rõ ràng để đảm bảo cho doanh nghiệp hình thành ổn định để phát triển Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, Luật Doanh nghiệp có điều khoản định để điều chỉnh Một mốc quan trọng lịch sử pháp luật doanh nghiệp Việt Nam đời Luật Doanh nghiệp Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ thông qua ngày 12/6/1999 Luật Doanh nghiệp năm 1999 thể hợp Luật Công ty năm 1990 Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, hướng tới cải cách tương đối toàn diện doanh nghiệp đánh dấu thời kỳ mở đầu thực chủ trương Cơng nghiệp hố Hiện đại hố đất nước với việc hội nhập quốc tế Ở mức phát triển toàn diện hơn, Luật Doanh nghiệp năm 2005 Quốc Hội khố X kỳ họp thứ 10 thơng qua quy định đầy đủ hơn, rõ nét vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập, kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp Ở Luật Doanh nghiệp năm 2014, nhiều quy định hoàn thiện mở rộng phạm vi điều chỉnh quy định có ý nghĩa hành lang để bảo vệ nhà đầu tư, chủ thể tham gia kinh doanh… Những quy định mang tính ưu việt khẳng định đời Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 góp phần không nhỏ vào thành tựu chung công đổi đất nước, phát triển kinh tế Có thể nói, với q trình đổi kinh tế đất nước không ngừng đời phát triển loại hình doanh nghiệp Sự phát triển vũ bão loại hình doanh nghiệp kéo theo tranh chấp xung quanh doanh nghiệp Trong tranh chấp vấn đề góp vốn, tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp xảy tương đối nhiều Mặt khác, pháp luật doanh nghiệp ln ln sửa đổi, bổ sung nhiều hạn chế, thiếu sót, văn hố pháp lý doanh nghiệp người dân Việt Nam thấp hoạt động xét xử nhiều lúng túng việc giải vấn đề tranh chấp Chính lý đó, việc nghiên cứu pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp ln cần thiết cho công tác lý luận thực tiễn Bên cạnh pháp luật doanh nghiệp, không nhắc tới đời phát triển Pháp luật Dân sự, Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật đất đai… góp phần khơng nhỏ cho việc phát triển pháp luật doanh nghiệp nói riêng việc phát triển kinh tế đất nước nói chung Góp vốn thành lập doanh nghiệp khơng phải khía cạnh mới, hệ thống quy định pháp luật doanh nghiệp Việt Nam nay, khía cạnh quy định chưa đầy đủ, chi tiết chặt chẽ dẫn tới nhiều tranh cãi hiểu sai, hiểu không toàn diện Mặc dù Bộ Luật Dân năm 2014 với tư cách đạo luật gốc cho ngành luật có Luật Doanh nghiệp, thân Bộ Luật Dân năm 2014 quy định vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập doanh nghiệp có nhiều quan điểm chưa thống Hơn nữa, KTTT, lĩnh vực kinh tế tư nhân ngày ưu tiên phát triển Việc làm ăn kinh doanh người dân thực hình thức doanh nghiệp (pháp nhân) điều tất yếu khuyến khích thúc đẩy Trong bối cảnh đó, góp vốn kinh doanh KTTT ngày trở nên phức tạp Việc nghiên cứu cách có hệ thống quy định góp vốn giúp cho chủ thể kinh doanh hiểu biết thêm kiến thức pháp luật dễ dàng định việc góp vốn cách an toàn hiệu Mặt khác, Nền KTTT xuất nhiều yếu tố kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp vấn đề “tài sản ảo”, “giá trị thương hiệu”, yếu tố cần phải hiểu rõ phải pháp luật điều chỉnh theo xu hướng thị trường có điều tiết Nhà nước Góp vốn thành lập doanh nghiệp tạo điều kiện cho phát huy nhiều lực sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động Các doanh nghiệp kinh doanh làm giàu cho cá nhân, tổ chức.Dân giàu, nước mạnh mục tiêu lớn mà Nhà nước ta ln quan tâm Như vậy, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp mảng đề tài quan tâm nghiên cứu nhiều góc độ.Việc nghiên cứu tổng quát quy định pháp luật vốn, góp vốn, tài sản góp vốn giúp cho ta nhận thức rõ quan điểm, quan niệm vấn đề cách có hệ thống qua áp dụng vào thực tiễn cách có hiệu Qua việc nghiên cứu quy định này, đặc biệt quy định tài sản góp vốn, pháp luật Việt Nam cần điều chỉnh theo xu hướng đa dạng hóa hình thức tài sản góp vốn.Tuy khơng mẻ cơng tác lý luận thực tiễn sống, để nghiên cứu cách toàn diện, đặc biệt bối cảnh kinh tế đất nước phát triển theo xu hướng toàn cầu hố kinh tế, việc nghiên cứu khía cạnh góp vốn thành lập doanh nghiệp trở nên cần thiết Xuất phát từ lý nêu trên, đề tài nghiên cứu “Pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp” tác giả nghiên cứu cố gắng đóng góp phần yêu cầu mà lý luận thực tiễn đặt kiện Tòa án thái độ làm việc cán bộ, chế thi hành định dài, yêu cầu đòi bồi thường khó khăn, tốn kinh phí mà kết lại khơng cao Khi xảy tranh chấp thông thường người dân doanh nghiệp tìm đến phương thức hòa giải, thương lượng vốn chưa pháp luật quy định cách chặt chẽ, cụ thể chi tiết, số doanh nghiệp có hiểu biết pháp luật tìm đến trung tâm trọng tài thương mại để giải tranh chấp Tuy nhiên nhiều định trung tâm trọng tài thương mại không bên thưc Mặt khác, cần nâng cao lực cán ngành tòa án cách thường xuyên bồi dưỡng thêm cho họ nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt mà đối tranh chấp doanh nghiệp ngày phong phú đa dạng Cán điều tra, xét xử Tòa án khơng đòi hỏi hiểu biết pháp luật tố tụng mà phải thơng hiểu pháp luật lĩnh vực chuyên môn Hiện tranh chấp liên quan đến góp vốn tương đối nhiều lĩnh vực chứng khốn, bất động sản, sở hữu trí tuệ,… Đây lĩnh vực có tính chun mơn cao, tham gia giải vụ án, cán ngành tòa án phải tìm hiểu quy định liên quan đến vụ án Chính họ cần phải đào tạo thêm kiến thức lĩnh vực liên quan Nâng cao trình độ hiểu biết cơng nghệ thông tin ngoại ngữ chung yêu cầu vô quan trọng trọng cần thiết ngành tòa án lúc Đây gọi điểm yếu hệ thống tòa án cấp nước ta Đa số cán có kinh nghiệp xét xử lại khơng thơng thạo công nghệ thông tin ngoại ngữ Điều gây trở ngại nhiều trình giải tranh chấp - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nâng cao văn hoá pháp lý doanh nghiệp: Việc tăng cường, đổi công tác 77 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Một mặt giúp cho tầng lớp nhân dân, nhà đầu tư hiểu biết thêm pháp luật để họ thực quy định pháp luật từ làm giảm thiểu tranh chấp từ việc không hiểu biết pháp luật Nâng cao văn hoá pháp lý doanh nghiệp có nghĩa nâng cao hiểu biết pháp luật doanh nghiệp Kinh doanh cần hướng tới mục tiêu lợi nhuận, quan trọng phải bảo đảm an tồn pháp lý Vì doanh nghiệp kinh doanh trái pháp luật lợi nhuận có bị pháp luật tước bỏ.Việc dẫn dắt doanh nghiệp kinh doanh phát triển mà tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật vai trò người làm chủ doanh nghiệp Các phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao văn hoá pháp lý doanh nghiệp cho người dân nói chung thực cần mạnh mẽ liệt thơng qua truyền hình, đài, báo, hội nghị, hội thảo… - Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp: Thông qua nghiên cứu vấn đề có liên quan đến việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, luận văn đề xuất số kiến nghị sau: Một là, phải quy định chi tiết, cụ thể phân định rõ trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh có quy định vốn góp vốn.Theo quy định pháp luật, trách nhiệm thuộc Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh thành.Nhưng xem công việc phận tải, không đủ thời gian để thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ đăng ký kinh doanh trước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Còn sau có giấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khơng có quy định văn nói trách nhiệm Vì khơng có quy định cụ thể nên thực tế có 78 nhiều cán thuế địa phương, lần kiểm tra hoạt động thuế doanh nghiệp kiểm trả nội dung đăng ký kinh doanh nội dung việc thưc góp vốn,… Còn phía doanh nghiệp, sau nhận đuợc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không quan tâm đến việc thực cam kết góp vốn hợp đồng góp vốn điều lệ cơng ty Bởi có lẽ chủ thể góp vốn quen tư theo kiểu bạn bè, thân hữu, quen biết người nhà Vì xảy tranh chấp, lỗi quy thuộc Tất thiệt thòi mát chỉ dơi vào chủ thể khơng có điều kiện hiểu biết pháp luật thương trường kinh doanh, thân quen, tin tưởng nên mang gia tài góp vốn mong kiếm thêm thu nhập Hai là, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2014 mục góp vốn thành lập doanh nghiệp nói chung Hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định góp vốn đặt nội dung góp vốn theo hình thức cơng ty Đặt làm cho việc tìm hiểu góp vốn thành lập doanh nghiệp trở nên khó hơn, khơng có nhìn tổng qt góp vốn trước ký hợp đồng góp vốn Bởi khơng phải người dân am hiểu pháp luật luật gia Nếu quy định chung góp vốn thành lập doanh nghiệp đặt mục cần điều khoản chung cho ta nhìn tổng qt góp vốn thành lập doanh nghiệp Ngồi ra, bổ sung Bộ luật Dân năm 2015 hình thức hợp đồng góp vốn Hiện nay, Bộ luật Dân năm 2015 chưa có hình thức hợp đồng góp vốn nói chung Để tránh tranh chấp Nhà đầu tư không hiểu biết pháp luật để phân biệt rõ ràng hợp đồng góp vốn với loại hợp đồng khác dễ nhầm lẫn hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê tài sản… việc bổ sung thêm loại hợp đồng góp vốn nói chung Bộ luật dân thực cần thiết 79 Hợp đồng góp vốn phải tuân thủ quy định nguyên tắc chất quan hệ hợp đồng hình thức hợp đồng khác Bộ luật dân quy định Bốn là, mở rộng quyền thành lập doanh nghiệp với đối tượng cán viên chức nhà nước Bằng cách sửa đổi bổ sung điều khoản quyền nghĩa vụ cán viên chức, điều khoản điều cán viên chức không làm Luật Cán Viên chức hành Theo đó, ngành nghề định như: nghề bác sỹ, giáo viên, thẩm định giá… quyền thành lập quản lý doanh nghiệp Kiến nghị phù hợp với nguyện vọng đông đảo nhân dân có nhu cầu cán viên chức nhằm tăng thêm thu nhập kinh nghiệm công tác Điều giúp họ ổn định sống Năm là, nghiên cứu để quy định thu thuế số hình thức góp vốn đặc biệt hình thức góp vốn quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh Việc không thu thuế hoạt động tạo chế cho số cá nhân, tổ chức trốn thuế chuyển quyền dụng đất cách bên chuyển nhựng bên nhận chuyển nhượng đứng thành lập công ty (công ty ma) bên chuyển nhượng người góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bên chuyển nhượng chuyển nhượng lại phần vốn góp cho bên nhận chuyển nhượng với tư cách thành viên công ty.Thực xong công việc này, công ty giải tán Do đó, thu (áp dụng với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất) vừa tránh trốn thuế, vừa tạo nguồn thu hợp pháp cho ngân sách nhà nước Riêng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sử dụng đất, đưa thêm số kiến nghị sau: 80 Chính phủ nên nghiên cứu để quy định Nghị định riêng góp vốn quyền sử dụng đất Bởi lẽ hình thức giới đầu tư áp dụng nhiều lại có giá trị kinh tế cao, dễ dẫn đến tranh chấp khơng có quy định rõ ràng Luật đất đai năm 2013 nên sửa đổi lại theo hướng đa dạng hóa hình thức góp vốn quyền sử dụng đất, ví dụ đất nơng nghiệp bị thu hồi, trưng dụng vào làm dự án người nơng dân chủ sở hữu mảnh đất có quyền trở thành cổ đông doanh nghiệp hay trường hợp nơng dân có quyền sử dụng đất nơng nghiệp vào góp vốn vào doanh nghiệp sản xuất nơng sản Cần có cách nhìn nhận số cán nhà nước theo hướng không coi quan hệ góp vốn quyền sử dụng đất đơn quan hệ hành mà phải coi quan hệ dân - kinh tế Các bên quan hệ góp vốn với nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời.Nếu hành hóa quan hệ họ khơng đạt mục đích việc góp vốn 81 KẾT LUẬN Hòa vào cơng đổi toàn diện đất nước, nhiều quy định pháp luật hình thành, sửa đổi, bổ sung để giải phù hợp với tình tình thực tiễn Pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nội dung Pháp luật việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp mảng đề tài rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực tài sản, đất đai, đầu tư, thương mại Khi tiếp cận nghiên cứu, luận văn sâu vào vấn đề có tính chất ngun tắc nội dung mang tính đặc thù Dựa cách tiếp cận nghiên cứu đó, luận văn nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn sau: Một là, xây dựng sở lý luận khái niệm vốn, góp vốn, tài sản, quyền tài sản, quyền sở hữu Từ khái niệm đó, luận văn tiếp cận thực trạng quy định pháp luật góp vốn quy định chủ thể góp vốn, thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn; thực trạng xây dựng pháp luật, thực trạng thực áp dụng pháp luật vấn đề Hai là, luận văn nguyên nhân dẫn đến thực trạng chưa có quan điểm thống vị trí vai trò Bộ luật dân sự, lực trình độ cán quản lý, hạn chế hiểu biết pháp luật người dân, văn hóa pháp lý doanh nghiệp thấp, Ba là, từ nguyên nhân, khó khăn, tồn luận văn đưa giải pháp nhằm khắc phục thực trạng tồn pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói chung, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sử dụng đất nói riêng giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật, giải pháp tăng cường lực cho quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến góp vốn 82 thành lập doanh nghiệp; giải pháp nâng cao hiểu biết pháp luật người dân văn hóa pháp lý doanh nghiệp Đồng thời luận văn đưa số kiến nghị nhằm giúp cho pháp luật góp vốn thành lập doa nh nghiệp Việt Nam phù hợp hơn, thực hiệu 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Phạm Tuấn Anh (2009), “Góp vốn thành lập Cơng ty theo pháp luật ViệtNam” Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội • Bộ Tư pháp - Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2006) Thông tư liên tịch số04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền người sử dụng đất • Bộ Kế hoạch Đầu tư (2006), Thông tư số 03/TT- BKH ngày 19/10/2006 quy định trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định Nghị định số 88/NĐ-CP • Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 hướng dẫn thi hành số nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục, đăng ký doanh nghiệp theo quy định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, thay thơng tư số 03/TTBKH ngày 19/10/2006 • Bộ Tài (2007), Thơng tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP • Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý (2008), Bình luận khoa học Bộ luật dân năm 2005 PGS,TS Hồng Thế Liên chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội tr356-366 • Ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ (2005), “Báo cáo nghiên cứu rà sốt văn pháp luật thành lập, tổ chức hoạt động doanh nghiệp với tư tưởng đạo xây dựng Luật Doanh nghiệp thống Luật đầu tư nói chung”, Hà Nội • Báo điện tử VNexpress, http://VNexpress.net/cntt/2006/03/547529 84 • Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (2010), “Thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp, quy định chưa rõ, tồ lúng túng” • Bộ luật Dân Bắc kỳ năm 1931 • Bộ luật Dân Trung kỳ năm 1936 • Nguyễn Ngọc Bích (1999), “Luật Doanh nghiệp vốn quản lý công ty cổ phần”, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh • Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung (2009), “Cơng ty, vốn quản lý tranh chấp theo Luật Doanh nghiệp 2005”, NXB tri thức • Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10 thi hành Luật Đất đai • Chính phủ (2006), Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 đăng ký kinh doanh • Chính phủ (2007), Nghị định số 102/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp thay Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 • Chính phủ (2007), Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Cơng ty cổ phần • Chính phủ (2007), Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Doanh nghiệp • Chính phủ (2010), Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 đăng ký doanh nghiệp thay nghị định số 88/NĐ-CP • Chính phủ (2010), Tờ trình số 39/TTr-CP ngày 21/4/2010 dự án Luật viên chức, dự thảo ngày 28/9/2010 85 • Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung (2009), “Công ty, vốn quản lý tranh chấp theo Luật Doanh nghiệp 2005”, NXB tri thức • Ngơ Huy Cương (2004), “Hợp đồng thành lập công ty Việt Nam”, Luận án tiến sỹ luật học, Viện Nhà nước Pháp luật - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội • Ngơ Huy Cương (2006), “Góp phần bàn pháp luật Việt Nam nay”, NXB Tư pháp, Hà Nội • Ngơ Huy Cương (2009), “Bàn sửa đổi quy định chung hợp đồng Bộ luật dân năm 2005”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội số 16 tr35-43 • Ngô Huy Cương (2009), “Những bất cập khái niệm tài sản, phân loại tài sản Bộ luật dân năm 2005, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội số 22 ”, (tr21-29) • Nguyễn Thị Dung (2009), “Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư- vấn đề pháp lý bản”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội • Nguyễn Ngọc Điện (1999), “Nghiên cứu tài sản luật dân Việt Nam”, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh • Trà Giang (2010) “Nhập nhèm góp vốn giá trị thương hiệu”, Xem http://vneconomy.vn/20100615105448808P0C5/nhap-nhem-gop-von-bang-thuong-hieuhtm • Lê Minh Tồn, Lê Minh Thắng, Phan Đức Hiền (2005), “Những điều cần biết bề Luật Doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư doanh nghiệp”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội • Giang Khê (2009)“Khái niệm tài sản ảo ngày mở rộng,” Xem http://www.thaukinhvietnam.com/indexphp/cntt/2009/02/165052sn?w=rss 86 • M.I.Von.Cốp (1987), “Từ điển kinh tế trị học”, Tr 518-520, NXB Mát xơcơva, • Nguyễn Uyên Minh, “Khiếu kiện đất đai- Thực trạng, Nguyên nhân giải pháp” Xem http://isponregovvn/home/dien-dan/467-khieu-kien-ve-dat-dai-thuc-trangnguyen-nhan-va-giai-phap • Dỗn Hồng Nhung (2003), “Một số ý kiến góp vốn giá trị quyền sử dụng đất doanh nghiệp liên doanh Việt Nam”, trang 62-65, Học viện tư pháp, Tạp chí Nghề luật, Trường Đào tạo chức danh tư pháp, chuyên đề Cải cách Tư pháp số • Dỗn Hồng Nhung (2005), “Hành lanh pháp lý cho người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức cá nhân sử dụng đất Việt Nam”, trang 41-46, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 1) • Dỗn Hồng Nhung (chủ biên), Dương Thị Thanh Nhàn (2009), “Hoàn thiện pháp luật Sàn giao dịch kinh doanh Bất động sản Việt Nam”, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội • Phạm Duy Nghĩa (1990), “Các khía cạnh luật cơng ty luật bảo vệ sở hữu trí tuệ q trình chuyển giao cơng nghệ quốc tế thơng qua doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài” Luận án PTS KH luật bảo vệ Leipzig, Cộng hoà liêng bang Đức (bản dịch) • Phạm Duy Nghĩa (2004), “Bình luận Luật đất đai 2003 khía cạnh sách pháp luật”, Tạp chí Luật học, số đặc san Luật Đất đai năm 2004 • Phạm Duy Nghĩa (2008), “Giáo trình Luật thương mại tập II”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội • Phạm Hữu Nghị (2010), “Sửa đổi Bộ Luật dân năm 2005: Vấn đề cải cách hợp đồng”, 87 • Nguyễn Như phát (2006), “Điều kiện thu hút tham gia nhà khoa học vào hoạt động xây dựng pháp luật”, tr42-50&62, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội số 10 • Nguyễn Như Phát (2010), “Một số đề xuất sửa đổi Bộ luật dân năm 2005”, Xem http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2010/03/09/4690/ • Quốc Hội (1946), Hiến pháp • Quốc Hội (1959), Hiến pháp • Quốc Hội (1980), Hiến pháp • Quốc Hội (2003), Luật Đất đai • Quốc Hội (2005), Bộ Luật Dân • Quốc Hội (2005), Luật Đầu tư • Quốc Hội (2005), Luật Doanh nghiệp • Quốc Hội (2005), Luật Nhà • Quốc Hội (2005), Luật Thương mại • Quốc Hội (2006), Luật Cơng Chứng • Quốc Hội (2008), Luật Cán bộ, Cơng chức • Quốc Hội (1992), Hiến pháp 88 • Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 việc ban hành chuẩn mực kế tốn Việt Nam • Nguyễn Cảnh Q (2010), “Hồn thiện chế điều chỉnh pháp luật đất đai Việt Nam”, Sách chuyên khảo”, NXB Tư pháp, Hà Nội • Nguyễn Quang Quýnh (1969), “Lao động an ninh xã hội”, in lần thứ 2, Hội nghiên cứu hành xuất bản, Sài gòn • Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Thương mại, Tập I PGS-TS Nguyễn Viết Tý làm chủ biên, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội • Đỗ Hồng Thái (2008), “Tài sản hình thành tương lai đối tượng dùng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự”, Xem http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/06/21/2106008/ • Lê Thị Thu Thủy (2004), “Hồn thiện pháp Luật thẩm quyền tòa án việc giải tranh chấp kinh tế”, tr 46-52, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2, • Lê Thị Thu Thủy (2006), “Các biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản tổ chức tín dụng”, Sách chuyên khảo, NXB Tư pháp, Hà Nội • Phạm Thị Thu Thủy (2004), “Hồn thiện kế tốn hoạt động đầu tư tài theo hình thức góp vốn liên doanh liên kết doanh nghiệp Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội • Cẩm Tú, “Tình góp vốn kinh doanh”, http://hrlinkvn/diendan/lofiversion/indexphp/t4737.html Mar 2009, 09:29 89 Xem • Vũ Xuân Tiền (2010) , “Góp vốn giá trị thương hiệu”, Xem http://www.bsc.com.vn/News/2010/6/19/99067aspx • Đồn Văn Trường (2006), “Những tiêu chí để nhận dạng tài sản vơ hình”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tr 51số 339 • Đồn Văn Trường (2009), “Tuyển tập phương pháp thẩm định giá tài sản”, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội • Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần VI năm 1986 • Hồng Vân (2009), “Góp vốn quyền sử dụng đất Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội • Nguyễn Thu Vân (2006), Chuyên viên vụ Pháp luật dân Bộ Tư pháp hội nghị bàn tròn tài sản ảo tổ chức Hà Nội chủ trì Bộ Tư pháp ngày 25-4-2006, Xem http://VNexpress.net • Ngơ Văn Vượng (2007), “Vốn quan hệ kinh doanh thời đại”, NXB Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội • Website Cơng ty Hồng Đức & http://www.luathongduc.com/vn/news/253/0/hop-dong-gop-von/, Cộng sự, Xem cập nhật ngày 21/11/2009 • Website Cơng ty Luật Asimics, Xem http://asimic.com/vi/kin- thc/cacbanan/1770 Nguồn Website Sưu tầm án lệ Việt Nam • Website Cơng ty THHH chứng khốn, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, http://www.bsc.comvn/News/2010/10/17/116253aspx 90 • Website Cơng ty Tholaw, Xem http://tholaw.vn/goc-tholaw/ho-so-vu- viec/46-tranh-chap-hop-dong-gop-von-kinh- doanh • Bevan C.J (1995), Corporation Law, Third edition, The Law Book Company LTD • Civil Code Québec (1997), Barron's Educationnal Series, INC • Civil Code of Republic of China (1930) • Code civil (1804) de la République de France 91 ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam Trong kinh... góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hoàn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chất pháp. .. 22 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 22 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 22 2.1.2 Hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp , Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn