Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

77 87 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 12:25

Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hoá để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán…phục vụ cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế và cá nhân. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, sau khi Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, các hoạt động kinh tế diễn ra hết sức sôi động đặc biệt là sự vận động không ngừng của thị trường vốn trong nước và quốc tế. Hoạt động ngân hàng luôn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta khó có thể lường trước. Lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội… Sự biến động của những yếu tố này có thể gây ra những thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng. Đối với bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, khi rủi ro xảy ra, những ảnh hưởng xấu của nó là khó lường và hậu quả cũng không dễ khắc phục, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng - hoạt động chủ yếu và thường xuyên của các ngân hàng thương mại. Vì vậy hoạt động quản lý tín dụng tại ngân hàng được coi như một trong những hoạt động chủ chốt để giúp ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa. Đây cũng là vấn đề được rất nhiều nhà quản lý quan tâm. Đó cũng là lí do em chọn đề tài: “ Quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại.” Dưới sự chỉ đạo chung của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, sự chỉ đạo riêng của Khoa Khoa học quản lý, và được sự chấp thuận của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung. Với thời gian thực tập 15tuần, chuyên đề thực tập với đề tài : “ Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung” đề cập một số vấn đề chung về quản lý tín dụng cũng như thực trạng quản lý tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung với kết cấu như sau : Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý tín dụng tại Ngân hàng Chương 2: Giới thiệu chung về hoạt động của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương 3: Thực trạng quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Do thời gian nghiên cứu không nhiều nên bài chuyên đề còn nhiều thiếu sót kính mong nhận được sự góp ý của quí thầy cô. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực hiện chuyên đề này! MỤC LỤC 3.3.1 Công tác huy động vốn .56 3.3.2 Cơng tác tín dụng .58 a Điểm yếu quản trị rủi ro 61 b Nguyên nhân hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng 62 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng đời phát triển gắn liền với đời phát triển kinh tế hàng hoá để giải nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu toán…phục vụ cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế cá nhân Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nay, sau Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) có bước chuyển mạnh mẽ, hoạt động kinh tế diễn sôi động đặc biệt vận động không ngừng thị trường vốn nước quốc tế Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà khó lường trước Lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế, chịu tác động nhiều nhân tố khách quan chủ quan kinh tế, trị, xã hội… Sự biến động yếu tố gây thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nào, rủi ro xảy ra, ảnh hưởng xấu khó lường hậu không dễ khắc phục, đặc biệt rủi ro hoạt động tín dụng - hoạt động chủ yếu thường xuyên ngân hàng thương mại Vì hoạt động quản lý tín dụng ngân hàng coi hoạt động chủ chốt để giúp ngân hàng ngày phát triển Đây vấn đề nhiều nhà quản lý quan tâm Đó lí em chọn đề tài: “ Quản lý tín dụng ngân hàng thương mại.” Dưới đạo chung Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, đạo riêng Khoa Khoa học quản lý, chấp thuận Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quang Trung Với thời gian thực tập 15tuần, chuyên đề thực tập với đề tài : “ Quản lý tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung” đề cập số vấn đề chung quản lý tín dụng thực trạng quản lý tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung với kết cấu sau : Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý tín dụng Ngân hàng Chương 2: Giới thiệu chung hoạt động Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương 3: Thực trạng quản lý tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Chương 4: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Do thời gian nghiên cứu không nhiều nên chun đề nhiều thiếu sót kính mong nhận góp ý q thầy Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà hướng dẫn giúp đỡ em nhiều thời gian thực chuyên đề này! CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng: 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng Ngân hàng : Cùng với phát triển kinh tế, hoạt động ngân hàng có bước phát triển nhanh chóng, dịch vụ Ngân hàng cung cấp ngày phong phú, đa dạng, mang lại nguồn thu lớn cho Ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng Trong năm qua, hoạt động tín dụng Ngân hàng đạt thành tựu không nhỏ đóng góp vào phát triển chung kinh tế Các ngân hàng thương mại (NHTM) quan tâm tới việc kiểm sốt tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập trung vào hiệu hoạt động tín dụng Quy trình tín dụng thực gần với chuẩn mực quốc tế Danh mục cho vay theo nhóm khách hàng tiếp tục thay đổi tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước, tăng dần tỷ trọng cho vay thành phần kinh tế phi nhà nước (tỷ trọng dư nợ tín dụng khu vực nhà nước chiếm khoảng 39%/tổng dư nợ vào 12/2002 giảm xuống 34% vào 12/2004) Điều hoàn toàn phù hợp với xu phát triển kinh tế Việt Nam giới khu vực kinh tế tư nhân khu vực kinh tế động, phát triển ngày chiếm tỷ trọng đáng kể tổng thu nhập quốc dân Điều 20 khoản Luật tổ chức Tín dụng 2004 quy định hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng Việc cấp tín dụng hoạt động chủ yếu hầu hết Ngân hàng Thương Mại, việc NHTM thỏa thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác… 1.1.2 Khái niệm phân loại tín dụng : Có nhiều khái niệm khác tín dụng Ngân hàng Tuy nhiên, lại tín dụng hiểu quan hệ vay mượn có hồn trả vốn lãi sau thời gian định Ngân hàng với chủ thể khác kinh tế (các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức…) Tín dụng phân loại theo nhiều tiêu thức: ● Theo thời gian, tín dụng phân chia thành: - Tín dụng ngắn hạn: khoản vay có thời hạn 01 năm để tài trợ cho tài sản lưu động - Tín dụng trung hạn: khoản vay thông thường từ 01 đến 05 năm tài trợ cho tài sản cố định máy móc thiết bị - Tín dụng dài hạn: khoản vay từ năm trở lên để tài trợ cho tài sản cố định có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài Nhìn chung, tỷ trọng tín dụng ngắn hạn thường cao tín dụng trung dài hạn Vì tín dụng ngắn hạn chủ yếu tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động khách hàng, tín dụng ngắn hạn có rủi ro thấp tín dụng trung dài hạn, độ an tồn cao, Trong tín dụng trung dài hạn thời gian thu hồi vốn dài, thời gian sử dụng vốn lâu… ● Theo hình thức tài trợ: - Cho vay: việc ngân hàng cho khách hàng vay tiền với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc lãi thời gian xác định Hầu hết hình thức cho vay chiếm tỷ trọng lớn hoạt động Tín dụng - Bảo lãnh: Điều 361 Bộ luật Dân 2005 quy định, bảo lãnh việc người thứ ba (sau gọi bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau gọi bên nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau gọi bên bảo lãnh), đến thời hạn mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ Các bên thỏa thuận việc bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ bên bảo lãnh khơng có khả thực nghĩa vụ Điều 20 khoản 12 Điều 58, Luật tổ chức Tín dụng 2004 quy định bảo lãnh cam kết văn ngân hàng (hay tổ chức tín dụng khác) với bên có quyền việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết; khách hàng phải nhận nợ hoàn trả cho Ngân hàng số tiền trả thay - Cho thuê: việc ngân hàng cho khách hàng thuê tài sản theo thỏa thuận hai bên Có hai hình thức cho th tài cho th nghiệp vụ Trong hình thức cho thuê tài hoạt động chủ yếu, hoạt động tín dụng trung hạn dài hạn sở hợp đồng cho thuê tài sản bên cho thuê ngân hàng với khách hàng thuê (Điều 20 khoản 11- Luật Tổ chức tín dụng 2004) Khi kết thúc thời hạn thuê khách hàng mua lại tiếp tục thuê tài sản theo điều kiện thỏa thuận hợp đồng thuê Trong thời hạn cho thuê không đơn phương huỷ hợp đồng ● Theo tài sản đảm bảo: - Tín dụng có tài sản đảm bảo: việc ngân hàng cho khách hàng vay vốn dựa cam kết người nhận tín dụng dùng tài sản đảm bảo để trả nợ số trường hợp - Tín dụng khơng có tài sản đảm bảo: cấp cho khách hàng có uy tín, thường làm ăn thường xuyên có lãi khoản vay tổ chức lớn hay theo định Chính phủ Ngồi ra, tín dụng ngân hàng có nhiều cách phân loại khác Việc phân loại tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc theo dõi rủi ro, lợi nhuận… 1.2 Quản lý tín dụng : 1.2.1 Khái niệm Quản lý tín dụng sử dụng cơng cụ kỹ thuật phân tích nhằm kiểm tra đánh quản lý hoạt động tín dụng kahchs hàng ngân hàng Quản lý tín dụng đánh giá mức độ tin cậy rủi ro phương án dự án mà khách hàng xuất trình nhằm phục vụ cho việc định tín dụng Quản lý tín dụng chi nhánh : • Bộ phận tín dụng quản lý việc giải ngân khoản vay, phát hành thư tín dụng bảo lãnh, sốt xét phê duyệt hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tín dụng khoản vay phê duyệt thự phận quản lý xác định tất hồ sơ tài liệu lưu trữ phù hợp • Tất tài liệu nguồn gốc tín dụng, tài liệu pháp lý chấp tín dụng kiểm soát hai tay, lưu két tủ chống cháy, có kèm theo • Chỉ có cán có thẩm quyền tiếp cận hồ sơ tín dụng quản lý, bổ sung sửa đổi số liệu tín dụng cán khơng phải người có thẩm quyền đề xuất, phê duyệt giải ngân khoản tín dụng • Việc hạch tốn liên quan đến tín dụng, du vay nợ thực theo qui trình, đảm bảo giúp quản lý kiểm soát rủi ro , thường xuyên đối chiếu cân đối tài khoản cho vay 1.2.2 Sự cần thiết quản lý tín dụng : Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà khó lường trước Lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế, chịu tác động nhiều nhân tố khách quan chủ quan kinh tế, trị, xã hội… Sự biến động yếu tố gây thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nào, rủi ro xảy ra, ảnh hưởng xấu khó lường hậu khơng dễ khắc phục, đặc biệt rủi ro hoạt động tín dụng - hoạt động chủ yếu thường xuyên ngân hàng thương mại quản lý tín dụng phương pháp nhằm tẩnhs rủi ro cho ngân hàng thương mại Hơn quản lý tín dụng giúp đánh giá mức độ tin cậy phương án sản xuất dự án đầu tư mà khách hàng lập nộp cho ngân hang thủ tục vay vốn qua phân tích đánh giá mức độ rủi ro dự án định cho vay Giúp cho cán tín dụng lãnh đạo ngân hàng mạnh dạn định cho vay giảm xác suất hai loại sai lầm định cho vay Đó cho vay dự án tồi từ chối cho vay giữ án tốt Quản lý tín dụng giúp ngân hàng dễ dàng xử lý trường hợp phát sinh hoạt động tín dụng Khi có quản lý giám sát chặt chẽ khoản tín dụng ngân hàng dễ dàng tìm lỗi sai hay khoản tín dụng bất thường từ có cách giải hợp lý cho hoạt động kinh doanh sản xuất 1.2.3 Nội dung quản lý tín dụng 1.2.3.1 Theo qui trình quản lý tín dụng Gồm bước : - Bước : Lập hồ sơ - Bước : Phân tích tín dụng - Bước : Quyết định tín dụng - Bước : Giải ngân - Bước : Bám sát lý tín dụng ● Lập hồ sơ : - Nhiệm vụ cán tín dụng tiếp cận khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm cho vay, rút ngắn thời gian - Cơ sở vào đối tượng khách hàng ( mới, truyền thống, cá nhân, doanh nghiệp) mà hồ sơ doanh nghiệp khác vào loại cho vay ngắn hạn, trung hạn ( phức tạp hơn, hồ sơ có thêm nhiều tài liệu), sản xuất kinh doanh, tiêu dùng ( đơn giản mục đích kinh doanh rõ ràng hơn) Căn vào giá trị tín dụng nhỏ đơn giản, mức tổn hại rủi ro thấp - Nội dung hồ sơ : * Giấy đề nghị vay để thể nhu cầu, nguyện vọng khách hàng làm sở cho ngân hàng điều tra, tìm hiểu, so sánh đối chiếu với sách cho vay ngân hàng * Tài liệu pháp lý : + Cá nhân : chứng minh thư nhân dân + Doanh nghiệp : định thành lập, giấy phép thành lập ( trước năm 2000 có ), chứng nhận đăng kí hoạt động kinh doanh ( quan có thẩm quyền cấp ), điều lệ hoạt động, định bổ nhiệm giám đốc, kế tốn trưởng, biên góp vốn * Tài liệu tài : bảng cân đối kế tốn, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh, báo cáo tài chính, thuyết minh việc vay vốn, tài liệu đảm bảo tín dụng • Phân tích tín dụng : * Mục đích : giảm không cân xứng thông tin, lựa chọn khách hàng cho vay đảm bảo an tồn tín dụng - Đánh giá mức độ rủi ro khách hàng, khoản vay làm sở đánh giá tín dụng ( mức lãi suất), trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Thực giám sát phù hợp với khách hàng - Hạn chế vi phạm đạo đức nghề , nghiệp cán tín dụng * Nguồn thơng tin làm sở phân tích tín dụng : - Thông tin hồ sơ cho vay, phòng cố vấn trực tiếp - Thơng tín từ bên - Điều tra chỗ tài sản đảm bảo, sở vật chất kĩ thuật, sổ sách kế tốn quản lý thơng tin nội ngân hàng * Phân tích đánh giá khách hàng vay : - Đánh giá lực pháp lý : khách hàng khơng có đủ lực pháp lý hợp đồng tín dụng ký với khách hàng khơng có hiệu lực, ngân hàng khơng pháp luật bảo vệ khách hàng không trả nợ - Uy tín khách hàng : phải đánh giá uy tín khách hàng uy tín cyả khách hàng định sẵn lòng trả nợ, trách nhiệm cao hay thấp ( khả trả mức trả) Uy tín cao định trả, uy tín thấp định khơng trả - Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp Tính tốn tỷ trọng khoản mục báo cáo tài (= giá trị khoản mục / tổng tài sản ), tỷ trọng khoản mục báo cáo kết kinh doanh (= giá trị khoản mục / doanh thu ) - Sử dụng phương pháp so sánh để phân tích + Phân tích hệ số - ) Nhóm hệ số khả tốn - ) Nhóm hệ số cấu vốn - ) Nhóm hệ số hoạt động - ) Nhóm hệ số khả sinh lời - Đánh giá lực kinh doanh : đánh giá thông qua thị trường sản phẩm doanh nghiệp, đánh giá uy tín sản phẩm - Đánh giá nguồn lực doanh nghiệp + Nguồn lực vật chất : đánh giá thông qua sở vật chất, kĩ thuật Đánh giá tài sản vô hình, thương hiệu => chứng tỏ có thương hiệu tốt, quyền, nguồn cung cấp yếu tố đầu vào có cố định khơng, đặn khơng ? + Nguồn nhân lực : chất lượng đội ngũ cán ( trình độ học vấn, chun mơn, nghề ), số lượng - Đánh giá quản lý : đánh giá lực quản lý tại, trình độ lực cán quản lý cấp cao, chất lượng quản lý nhân sự, sách tuyển dụng , bố trí xếp lao động năm 2005, tỷ lệ nợ hạn/tổng dư nợ thấp lại khơng phản ánh hết rủi ro tín dụng Do vậy, nhiều khoản nợ ngân hàng đánh giá nợ đủ tiêu chuẩn khơng phải trích lập dự phòng rủi ro sang năm 2006 lại thành nợ xấu Năm 2006 phân loại lại nợ theo quy định nợ cấu lại thời hạn chiếm tỷ trọng cao tổng nợ không đủ tiêu chuẩn Trong năm 2007, dư nợ xấu khơng có ngân hàng Thứ hai, cơng tác phân loại xử lý nợ hạn chưa tốt Năm 2005, tất nhóm nợ phân loại theo quy định 493 nên có xuất số sai sót cuối năm có chênh lệch nhóm Thứ ba, Mặc dù hoạt động huy động vốn Chi nhánh có mức tăng trưởng cao tăng chủ yếu nguồn tiền gửi TCKT với mức lãi suất cao khơng ổn định Tình hình huy động vốn dân cư gặp nhiều khó khăn nguồn vốn dân cư chảy mạnh sang đầu tư chứng khốn, bên cạnh tháng đầu năm dự án lớn không giải ngân tiến độ nên lượng vốn dư thừa ngân hàng lớn nên ngân hàng cắt giảm lãi suất huy động làm cho tiền gửi vào ngân hàng giảm Thứ tư, Mặc dù Chi nhánh hồn thành xuất sắc có tăng trưởng tốt lĩnh vực tín dụng, nhiên chưa có khách hàng thực bền vững có tính lâu dài, tồn diện Hoạt động tiếp thị khách hàng Tín dụng đơi chưa thực liệt Thứ năm, Mặc dù thu dịch vụ đạt yêu cầu kế hoạch TW đề so với kế hoạch Chi nhánh đề cho phận chưa đạt Đặc biệt loại phí dịch vụ truyền thống tốn, kinh doanh ngoại tệ chưa có đột biến lớn b Nguyên nhân hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng ● Nguyên nhân từ phía ngân hàng Thứ nhất: phải kể đến đội ngũ cán Phần lớn cán tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa chủ động việc thẩm định vay vốn tìm 62 kiếm khách hàng, kỹ thương lượng Hơn nữa, nhiều cán thiếu kiến thức tài doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư tốn quốc tế nên q trình phân tích tín dụng, tính xác kết chưa cao Trong đó, cơng tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán chưa thường xun Cán chưa phân chia để chun mơn hố theo nhóm khách hàng nên cơng việc cán thường mức tải, lại không sâu lĩnh vực Mặc dù tạo điều kiện thông tin tình hình kinh tế, pháp luật cán tín dụng chưa nắm bắt cập nhật đầy đủ Thứ hai: Việc thực quy trình tín dụng chưa đầy đủ Sổ tay tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam xây dựng chi tiết cụ thể nhằm bảo đảm cho hoạt động tín dụng an tồn sinh lợi Thực đầy đủ quy định hạn chế nhiều rủi ro khoản vay nhỏ việc tuân thủ quy trình Đặc biệt khâu phân tích trước cho vay giám sát sau giải ngân, cán tín dụng thường quan tâm theo dõi khoản vay hoạt động hiệu Trong khách hàng lớn hoạt động chưa có dấu hiệu khơng tốt cán tín dụng xuống sở xem xét tình hình sản xuất kinh doanh, đôn đốc việc thu nợ Thực tế cho thấy nhiều rủi ro xảy cán khơng thực đủ quy trình Thứ ba: Cơng tác lập xếp hồ sơ nhiều sai sót Điển hình giấy tờ tài sản đảm bảo tiền vay số hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng khơng đủ tính pháp lý, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước dẫn đến việc xử lý tài sản gặp nhiều khó khăn Việc soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm phát sinh chưa trọng mức, tồn tình trạng soạn thảo để nguyên hướng dẫn mẫu hướng dẫn mà không soạn thảo lại Các sai sót nhỏ khiếu kiện khách hàng không thực hợp đồng tín dụng 63 khe hở gây thiệt hại tới ngân hàng Thứ tư: Năng lực cán lãnh đạo nhiều bất cập Đặc biệt lực chuyên môn lực điều hành Do lực chun mơn chưa cao, nên cán lãnh đạo chưa nắm bắt tình hình thực hoạt động tín dụng ngân hàng nên chưa có biện pháp cụ thể, hiệu nhanh chóng chấn chỉnh Hơn nữa, công tác điều hành cán lãnh đạo chưa có phối hợp chặt chẽ, chưa khoa học tồn diện ●Ngun nhân từ phía khách hàng: Hiện nay, số lượng doanh nghiệp thành lập ngày tăng Bên cạnh số đông doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tơn trọng pháp luật khơng doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, trái pháp luật, điển hình lập hồ sơ giả hồn thuế GTGT, hợp đồng bảo hiểm, mua bán đất đai dự án Mà doanh nghiệp có số doanh nghiệp đánh giá có tín nhiệm, vay vốn với số lượng lớn Do đó, rủi ro điều dễ hiểu ● Nguyên nhân khác: Thứ nhất: Sự cạnh tranh lãi suất ngân hàng Sau áp dụng chế lãi suất thoả thuận, ngân hàng cạnh tranh cách tăng lãi suất tiền gửi, lại xác định lãi suất khoản vay thấp mức độ rủi ro khách hàng Điều không làm giảm thu nhập ngân hàng mà khơng khuyến khích khách hàng cân nhắc kỹ đưa định đầu tư, làm thiếu hụt nguồn bù đắp rủi ro ngân hàng làm tăng mức độ rủi ro tín dụng từ hai phía ngân hàng khách hàng Nếu ngân hàng tiếp tục thực sách lãi suất dẫn đến hậu khơng đủ nguồn u cầu lãi suất cho vay cao cộng với nhiều điều kiện khắt khe dẫn đến dự án có độ an tồn chấp nhận khách hàng có độ rủi ro cao Thứ hai: Rủi ro sách Theo đánh giá nhiều chuyên gia ngân 64 hàng giới nước phát triển khác, rủi ro tín dụng Việt Nam chịu nhiều tác động yếu tố rủi ro sách Chỉ riêng năm 2004, thay đổi liên tục điều hành sách thuế với ngành thép, ngành kinh doanh bất động sản (không cho bán nền) cho thấy khơng ổn định sách khiến doanh nghiệp khó chủ động chiến lược kinh doanh Mơi trường kinh doanh khơng ổn định thường xuyên gián tiếp làm suy yếu điều kiện tài người vay Thứ ba: Tính xác sẵn có thơng tin Phần lớn thông tin doanh nghiệp cung cấp không phản ánh xác, đầy đủ tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các kênh thơng tin khác trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước hay trung tâm phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam lại hoạt động chưa hiệu quả, cung cấp số lượng mức độ thơng tin định Thậm chí bộ, ban ngành liên quan chưa có phối hợp nhằm tạo điều kiện cho cán tín dụng đánh giá xác khách hàng Chính mà tồn nhiều trường hợp cho vay không hiệu 65 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG Giải pháp tầm vi mô 4.1 Công tác nguồn vốn - huy động vốn - Tuyệt đối tuân thủ đạo Hội sở - Bám sát diễn biến thị trường (định kỳ báo cáo phân tích biến động thị trường 1lần tuần), thực triển khai nhiều sản phẩm linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng - Theo sát luồng tiền vào chi nhánh, sở đó, thực phân tích, dự báo để có chủ động hoạch định nguồn vốn huy động lãi suất huy động phù hợp giai đoạn - Triển khai kế hoạch maketing, giới thiệu sản phẩm tới nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng, phân giao tiếp thị khách hàng tới cán - Thiết lập, trì mở rộng mối quan hệ với khách hàng tổ chức, tiến tới hợp tác toàn diện: tập đồn kinh tế, cơng ty chứng khốn… - Đào tạo cán giao dịch nghiệp vụ, kỹ giao tiếp với khách hàng, kỹ phục vụ thuyết phục khách hàng cá nhân - Thực phân giao kế hoạch huy động vốn phòng dịch vụ, phòng giao dịch, tạo lập khơng khí thi đua huy động vốn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tới cán có chế khen thưởng kịp thời 4.2 Cơng tác tín dụng, bảo lãnh, thẩm định, chất lượng tín dụng 4.2.1 Cơng tác tín dụng, bảo lãnh, thẩm định - Tuân thủ quy trình đạo Hội sở 66 - Hồn thiện quy trình, mẫu biểu theo mơ hình tổ chức TA2 để thống áp dụng chi nhánh Các bước cơng việc thực theo quy trình, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng - Tập trung vào lĩnh vực: xuất dết may-da giày- nông son - thủ công mỹ nghệ; nhập thiết bị y tế - điện tử - viễn thông - thiết bị ngành in; lĩnh vực thuỷ điện, hạ tầng khu công nghiệp, phương tiện vận tải, công nghiệp chế biến thực phẩm - Giới thiệu tới khách hàng dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu BIDV - Mở rộng sản phẩm phục vụ đối tượng cơng ty chứng khốn, nhà đầu tư đối tác chiến lược BIDV - Nghiên cứu thị trường theo ngành kinh doanh để mở rộng lĩnh vực, đối tượng khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường giai đoạn - Thường xuyên tổ chức buổi đào tạo, trao đổi nghiệp vụ phòng chi nhánh để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, tìm hiểu xây dựng thêm sản phẩm triển khai chi nhánh 4.2.2 Chất lượng tín dụng - Cơ cấu lại nợ nhóm khách hàng lớn chi nhánh - Quản lý chặt chẽ nợ hạn, lãi treo Đẩy mạnh tận thu nợ gốc lãi, đặc biệt nợ vay cầm cố chứng khoán, lãi treo - Sử dụng linh hoạt hình thức bảo đảm khác để nâng cao tỷ trọng dư nợ có TSBĐ tổng dư nợ, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng - Tập trung, nâng cao tỷ trọng dư nợ quốc doanh tổng dư nợ 4.3 Kết quả, hiệu kinh doanh, trích lập DPRR - Cơ cấu lại nguồn vốn, tài sản hợp lý hướng theo chuẩn mực chung - Trích lập DPRR quy định, mục tiêu năm 2009 thực trích DPRR 67 - Tiếp tục thực tiết kiệm chi tiêu theo định mức, tăng hiệu suất sử dụng tài sản công cụ lao động chi nhánh - Giảm thiểu tình trạng làm thêm theo quy định chi nhánh năm 2008, nâng cao suất lao động cán sở có kế hoạch lao động, có kiểm sốt kế hoạch thực đánh giá kết thực cơng việc cán lãnh đạo phòng - Tiếp thị, đẩy mạnh dịch vụ đại với mức giá hợp lý, tăng tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu nhập chi nhánh 4.4 Phát triển dịch vụ khai thác sản phẩm khác biệt có lợi - Xây dựng kế hoạch maketting chi nhánh, giao tiêu tiếp thị khách hàng tới cán sở hoạch định nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng, đào tạo cán kỹ tiếp thị, đàm phán với khách hàng - Đánh giá kết thực sau chương trình dịch vụ triển khai, thu thập ý kiến đo lường hài lòng khách hàng sản phẩm, tiến tới cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu đối tượng khách hàng - Tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện với khách hàng, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế… - Tìm hiểu dịch vụ mới, đặc biệt dịch vụ đại gắn liền với phát triển cơng nghệ thơng tin để có đề xuất Hội sở chính, nghiên cứu triển khai thực BIDV, đa dạng hố dịch vụ - Có kế hoạch chăm sóc khách hàng linh hoạt thường xuyên sở đánh giá chất lượng hoạt động khách hàng chi nhánh - Định điều tra mức độ hài lòng khách hàng chất lượng toàn diện sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng, thu thập kiến nghị khách hàng để có điều chỉnh cho phù hợp (2 lần năm) - Mọi kinh tế có mối liên hệ mật thiết thu nhập bình quân đầu người phần trăm dân số có tài khoản ngân hàng Do thu nhập bình quân đầu người Việt Nam gần 1.000 USD năm, theo 68 số lượng người có tài khoản ngân hàng nên vào khoảng 20-30% 10% Giải pháp để người tiêu dùng Việt Nam chấp nhận mở tài khoản ngân hàng: bên cạnh hỗ trợ cuủa phủ, cần thiết tạo hệ thống ngân hàng an toàn đáng tin cậy mở rộng mạng lưới ngân hàng đem lại tiện lợi, giới thiệu kênh tiên tiến qua Dịch vụ ngân hàng trực tuyến 4.5 Công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ vào sản phẩm dịch vụ Chi nhánh tích cực tìm hiểu lợi ích, tiếp cận dịch vụ ngân hàng đại gắn với phát triển ứng dụng công nghệ, đầu mối đề xuất với Hội sở sản phẩm dịch vụ 4.6 Phát triển mạng lưới nguồn nhân lực - Xây dựng triển khai theo kế hoạch lộ trình phát triển mạng lưới cụ thể, chủ động tìm kiếm địa điểm phù hợp cho giao dịch: đặc điểm dân cư, số lượng doanh nghiệp địa bàn, sở hạ tầng, chi nhánh khác hệ thống, ngân hàng cạnh tranh, xu hướng phát triển địa bàn… - Thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động điểm giao dịch, mở rộng địa điểm giao dịch hiệu quả, thu lại điểm giao dịch không đảm bảo chất lượng, hiệu kinh doanh - Chi nhánh tiếp tục kiện tồn mơ hình tổ chức theo dự án TA2, thực nghiêm túc chế quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo minh bạch, công khai - Tuyển dụng cán bố trí cơng tác theo quy định, định biên lao động chi nhánh - Công tác đào tạo: cử cán tham gia buổi tập huấn Hội sở chính, xây dựng kế hoạch đào tạo nội toàn diện chi nhánh, thông tin kịp thời biến động thực tế, phổ biến thay đổi sách chế độ Nhà nước, Ngành liên quan tới hoạt động ngân hàng, quán 69 triệt cán thực theo đạo Hội sở Các phòng thường xuyên tổ chức thảo luận, đào tạo nội bộ, trao đổi nghiệp vụ cán bộ, nâng cao kỹ nghiệp vụ, kinh nghiệm cán - Định kỳ có kiểm tra nghiệp vụ, đánh giá hiệu lao động cán thực chế thi đua, khen thưởng kịp thời - Tổ chức buổi giao lưu toàn chi nhánh, tạo động lực lao động cho cán bộ, phát huy hết khả năng, trí tuệ với cơng việc 4.7 Cơng tác kiểm tra nội chấp hành quy chế - quy trình, thực sổ tay nghiệp vụ - Cơng tác kiểm tra nội bộ: thực theo chức năng, nhiệm vụ, đạo Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, báo cáo định kỳ gửi Hội sở phát sinh kỳ, chế độ thông tin kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao dịch nghiệp vụ chi nhánh - Quán triệt tới cán quy trình ISO theo chức năng, nhiệm vụ - Định kỳ tháng đánh giá việc thực quy trình nghiệp vụ, phát điểm bất hợp lý để có điều chỉnh hồn thiện kịp thời 4.8 Phát triển thương hiệu - văn hoá - Đào tạo cán tác phong giao dịch văn minh, đại, kỹ đàm phán chuyên nghiệp, tạo hình ảnh đẹp với khách hàng - Tổ chức buổi giao lưu với khách hàng, quảng bá sản phẩm dịch vụ, tạo dựng thương hiệu BIDV chuyên nghiệp - Tổ chức chương trình thực maketing, truyền thơng giới thiệu BIDV: đăng poster, băng rôn, hiệu… 4.9 Nâng cao sức cạnh tranh, lực tài - Giữ vững khách hàng có phát triển khách hàng - Tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an tồn hoạt động 70 - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh sở phát huy tinh thần đoàn kết, nhiệt tình sáng tạo tập thể cán chi nhánh - Đánh giá định kỳ kết thực đề phương hướng thực hiện, kế hoạch phấn đấu toàn chi nhánh kỳ 4.10 Khác - Tổ chức đại hội Đảng, đồn thể cơng nhân viên chức, tổng kết kết thực nhiệm kỳ cũ đề mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ - Tổ chức hoạt động đoàn thể, giao lưu chi nhánh, phát động phong trào hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng, động viên tinh thần lao động cán Giải pháp tầm vĩ mơ 4.11 Kiến nghị với phủ Chính phủ có vai trò định việc đảm bảo cho định hướng hoạt động phòng ngừa rủi ro thực Các giải pháp từ Chính phủ vừa đóng vai trò giải pháp tổng thể tạo dựng khuôn khổ vững lâu dài cho việc thực thi phòng ngừa hạn chế rủi ro, vừa bước thoát hiểm giai đoạn khó khăn Một số kiến nghị cụ thể Chính phủ để đảm bảo cơng tác quản trị tín dụng ngân hàng: - Tiếp tục đưa giải pháp cấu lại kinh tế, tập trung thúc đẩy hoạt động đầu tư, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khốn hệ thống ngân hàng - Chính phủ cần có giải pháp thiết thực để phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam, từ tạo thêm lựa chon cho ngân hàng việc xử lý khoản nợ thơng qua chứng khốn hố, đồng thời có khả huy động thêm vốn sau cổ phần hoá 71 - Hoàn thiện khung pháp lý buộc doanh nghiệp phải có báo cáo tài trung thực xác, giúp ngân hàng dễ dàng việc đánh giá thẩm định khách hàng - Nâng cao đủ mạnh tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý Nhà nước hoạt động tiền tệ Ngân hàng Nhà nước - Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư nước vào kinh tế khu vực ngân hàng cho phát triển phù hợp với sở hạ tầng tài nước - Xem xét xây dựng biểu thuế phù hợp NHTM sở so sánh với loại hình kinh doanh khác - Nâng cao tính minh bạch thơng tin tất tổ chức thông qua chuẩn mực kế toán quốc tế - Xây dựng hệ thống thông tin TCTD, nhà đầu tư nước, dự án đầu tư tương lai lãnh thổ Việt Nam xem xét độ mở thông tin dự án Xây dựng cơng ty định mức tín nhiệm: Cơng ty định mức tín nhiệm ( CRA – Credit Rating Agency) quan trọng phát triển thị trường vốn kinh tế Đối tượng đánh giá CRA tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, định chế tài phi ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn, có niêm yết thị trường chứng khoán, doanh nghiệp phát hành chứng khốn cơng chúng, tổng cơng ty nhà nước, doanh nghiệp lớn Nhà nước CRA đánh giá Chính phủ, địa phương, việc phát hành trái phiếu dài hạn CRA phân tích đánh giá ngành kinh tế, phân tích tiền tệ, phân tích đánh giá chương trình đầu tư Chính phủ hoạch định phát triển ngành, chẳng hạn chương trình phát triển mía đường, chương trình xây dựng nhà máy xi măng…Việc đánh giá xếp hạng tín dụng giúp cho ngân 72 hàng thuận lợi thẩm định dự án cho vay, giảm thiểu rủi ro tín dụng khoản nợ tồn đọng 4.12 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước ( CIC – Credit information Center) đời phần đáp ứng nhu cầu thông tin - đầu vào thiếu hoạt động NHTM Tuy nhiên thông tin cung cấp mặt số liệu dư nợ vay doanh nghiệp, chưa có thơng tin phi tài chính, khả quản lý lãnh đạo doanh nghiệp Vì NHNN cần tiếp tục hồn thiện hoạt động CIC để phục vụ tốt nhu cầu hệ thống NHTM nói riêng tồn kinh tế nói chung - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dướng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cán tín dụng - Tăng cường hiệu tra kiểm sốt hoạt động tín dụng NHTM nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng - Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát Ngân hàng theo hướng bản: + Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động TCTD + Phát triển thống cách thức giám sát Ngân hàng sở lý luận thực tiễn + Xây dựng cách tiếp cận với công việc đánh gia chất lượng quản trị rủi ro nội TCTD + Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phòng rủi ro - Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm sốt luồng vốn quốc tế nợ nước ngồi, tập trung vào chế giám sát cho vay vay ngoại 73 tệ NHTM để tránh rủi ro tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn, qua có cảnh báo sớm cho NHTM - Hoàn thiện vận dụng vào thực tiễn cơng cụ khung sổ tay tín dụng theo chuẩn quốc tế để quản trị thống hệ thống tiêu báo cáo đồng - Nâng cao tiêu chí việc cấp giấy phép đòi hỏi kỹ thuật TCTD dựa tiêu chuẩn độ vững tài số an tồn hoạt động TCTD - Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đẩy mạnh việc sử dụng giấy tờ có thương phiếu, chứng tiền gửi loại hối phiếu, kỳ phiếu NHTM Xây dựng hoàn thiện định chế cơng cụ bảo hiểm tín dụng 74 KẾT LUẬN Với phát triển hệ thống ngân hàng giới, lĩnh vực rủi quản lý tín dụng nghiên cứu phân tích từ lâu, nhiên Việt nam vần đề chưa phổ biến sâu rộng Về mặt lý thuyết nội dung quản trị tín dụng chưa giảng dạy phổ biến cho sinh viên, sách tham khảo nội dung chủ yếu dịch từ tài liệu nước Về mặt thực tiễn, quy định pháp luật lĩnh vực chưa bao qt hết tồn nội dung q trình thực Ngân hàng cán ngân hàng chưa có đủ điều kiện phương tiện để tiếp cận với kiến thức lĩnh vực giới, hệ thống thơng tin tín dụng bước đầu phát triển Tình hình tài chính, tình hình kinh doanh khách hàng khơng phản ánh đầy đủ minh bạch Những hạn chế khó khăn thách thức vấn đề quản trị tín dụng Ngân hàng Trong trình thực đề tài “Quản lý tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung” em giúp đỡ tận tình anh chị ngân hàng, đồng thời PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà Tuy nhiên hạn chế thời gian thực chuyên đề hạn chế kiến thức thân, khó khăn việc thu thập tài liệu nên viết nhiều thiếu sót Kính mong nhận góp ý thầy giáo để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! 75 DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay tín dụng BIDV, 2005 Tài liệu hội nghị tập huấn BIDV, 2002 GT Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng TS Nguyễn Minh Kiều, 2007, NXB Tài Chính Bản báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh BIDV Quang Trung Giáo trình Ngân hàng thương mại TS Phan Thị Thu Hà (chủ biên), 2004, NXB Thống kê Giáo trình Quản Trị Kinh doanh GS TS Nguyễn Thành Độ- TS Nguyễn Ngọc Huyền, 2004, NXB Lao động- Xã hội Giáo trình Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ, PGS,TS Nguyễn Hữu Tài, NXB Giáo Dục Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp PGS.TS Lưu Thị Hương (chủ biên) ,2002, NXB Giáo dục Quản Trị Ngân hàng Thương Mại Peter Rose, 2001, NXB Tài 10 Tiền tệ ngân hàng thị trường tài Frederic S Mishkin, 2001, NXB Khoa học kỹ thuật 76
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, Quản lý tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn