Giáo án môn sinh học 8 học kì 2 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018

110 316 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2018, 16:28

Giáo án sinh học Năm học 20172018 Tuần 20 Ngày soạn : Ngày dạy: 9/1/2017 Tiết 37: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Trình bày vai trò vitamin muối khống - Vận dụng hiểu biết vitamin muối khoáng việc xây dựng phần ăn hợp lý chế biến thức ăn Kỹ năng: - Rèn kỹ phân tích, quan sát, kỹ vận dụng kiến thức vào đời sống Thái độ - Giáo dục ý thức chăm sóc sức khỏe ăn uống Biết cách phối hợp, chế biến thức ăn *) Năng lực – phẩm chất: Hình thành phát triển lực hợp tác, lực giải vấn đề, lực vận dụng, sử dụng ngơn ngữ, lực phán đốn, sống yêu thương, sống tự chủ II CHUẨN BỊ: GV: - Tranh ảnh số nhóm thức ăn chứa vitamin muối khống - Tranh trẻ em bị còi xương thiếu vitamin D, bướu cổ thiếu iốt HS: Đọc nội dung Tìm hiểu vai trò vitamin III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ:  Thân nhiệt ? Vai trò da điều hòa thân nhiệt ?  Đáp án:  Thân nhiệt nhiệt độ thể, thân nhiệt người ổn định 37oC  Da: Khi trời nóng lao động nặng: mao mạch da dãn làm tăng tỏa nhiệt tiết mồ hôi; Khi trời lạnh: mao mạch da chân lông co lại làm giảm sinh nhiệt A Hoạt động khởi động ? Kể tên vitamin tác dụng chúng với thể GV đưa thơng tin lịch sử tìm vitamin, giải thích ý nghĩa vitamin B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1:Tìm hiểu vai trò vitamin đời sống - Mục tiêu: Hiểu vai trò vitamin đời sống thức ăn nguồn cung cấp - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động GV - HS * Hoạt động cá nhân: - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin -> hoàn thành tập * HS hoạt động nhóm: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Em hiểu vitamin gì? + Vitamin có vai trò với thể? + Vitamin hợp chất hóa học đơn giản GV/ Nội dung I.Vai trò vitamin đời sống - Vitamin hợp chất hóa học đơn giản, thành phần cấu trúc nhiều enzim -> đảm bảo hoạt động sinh lí bình thường thể - Con người khơng tổng hợp vitamin mà phải lấy từ thức ăn  Có nhóm vitamin: + Vitamin tan dầu, mỡ: A, D, E, K,… THCS Giáo án sinh học + Tham gia cấu trúc nhiều hệ enzim,thiếu vitamin dẫn đến rối loại hoạt động thể + Thực đơn bữa ăn cần phối hợp để cung cấp đủ vitamin cho thể? + Thực đơn phù hợp thức ăn có nguồn gốc động vật thực vật - HS quan sát tranh ảnh: Nhóm thức ăn chứa Vitamin, trẻ em bị còi xương thiếu vitamin - GV tổng kết lại nội dung thảo luận Lưu ý thông tin vitamin xếp vào nhóm: + Tan mỡ + Tan nước -> Chế biến thức ăn cho phù hợp Năm học 20172018 + Vitamin tan nước: C nhóm B => Phối hợp loại thức ăn để cung cấp đủ vitamin cho thể Hoạt động 2:Tìm hiểu vai trò muối khống thể - Mục tiêu: Nêu vai trò muối khoáng thể - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm, vấn đáp - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động GV - HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin bảng 34.2 -> trả lời câu hỏi: + Vì thiếu vitamin D trẻ em mắc bệnh còi xương? + Vì nhà nước vận động sử dụng muối iốt? + Trong phần ăn hàng ngày cần làm để đủ vitamin muối khống? - Thảo luận nhóm -> tống câu trả lời + Thiếu vitamin D -> trẻ còi xương vì: Cơ thể hấp thụ canxi có mặt vitamin D + Cần sử dụng muối iốt để phòng chống bệnh bướu cổ - HS quan sát tranh: Nhóm thức ăn chứa nhiều khống, trẻ em bị bướu cổ thiếu iốt Nội dung II.Vai trò muối khoáng thể - Muối khoáng thành phần quan trọng tế bào, tham gia vào nhiều hệ enzim đảm bảo trình trao đổi chất lượng - Khẩu phần ăn cần: + Phối hợp nhiều loại thức ăn ( động vật thực vật) + Sử dụng muối iốt hàng ngày + Chế biến thức ăn hợp lí để chống vitamin + Trẻ em nên tăng cường muối canxi - GV tổng kết lại nội dung thảo luận Em hiểu muối khoáng? C Hoạt động luyện tập - Vitamin muối khống có vai trò hoạt động sinh lí thê? D Hoạt động vận dụng - Kể điều em biết vitamin vai trò loại vitamin đó? - Vì cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho bà mẹ mang thai? HD: Sắt cần cho tạo thành hồng cầu tham gia trình chuyển hóa Vì vậy, bà mẹ mang thai cần bổ sung chất sắt để thai phát triển tốt, người mẹ khỏe mạnh GV/ THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 - Hãy giải thích thời pháp thuộc đồng bào Việt Bắc Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro ăn? HD: Trong tro cỏ tranh có số muối khống khơng nhiều chủ yếu muối kali Vì vậy, việc ăn tro cỏ tranh biện pháp tạm thời khơng thể thay hồn tồn muối ăn ngày E Hoạt động mở rộng - Đọc mục “ Em có biết” - Tìm hiểu: + Bữa ăn hàng ngày gia đình + Tháp dinh dưỡng *) Hướng dẫn nhà: - Học trả lời câu hỏi SGK Tuần 20 Ngày soạn : GV/ THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 Ngày dạy: Tiết 38: TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nêu nguyên nhân khác nhu cầu dinh dưỡng đối tượng khác - Phân biệt giá trị dinh dưỡng có loại thực phẩm - Xác định sở nguyên tắc xác đinh phần Kỹ - Phát triển kỹ quan sát phân tích kênh hình - Rèn kỹ vận dung kiến thức vào đời sống 3.Thái độ - Giáo dục ý thức chăm sóc sức khỏe qua ăn uống - Giáo dục ý thức tiết kiệm nâng cao chất lượng sống *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực, chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, tự chủ II CHUẨN BỊ: GV:- Tranh ảnh nhóm thực phẩm - Tranh tháp dinh dưỡng - Bảng phụ lục giá trị dinh dưỡng số loại thức ăn HS: Đọc nội dung Tìm hiểu thành phần dinh dưỡng loại thức ăn bữa ăn gia đình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Vitamin có vai trò hoạt động sinh lí thể? A Hoạt động khởi động GV: Một mục tiêu chăm sóc sức khỏe trẻ em Nhà nước giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng đến mức thấp Cơ sở khoa học để đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ ? Các chất dinh dưỡng cung cấp cho thể ngày theo tiêu chuẩn quy định, gọi tiêu chuẩn ăn uống Vậy dựa sở khoa học để đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lí? Đó điều cần tìm hiểu B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1:Nhu cầu dinh dưỡng thể - Mục tiêu: Thấy nhu cầu dinh dưỡng thể không giống để đề chế độ dinh dưỡng cho hợp lí - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm, vấn đáp - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động GV- HS *) Hoạt động nhóm: GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, đọc bảng “Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” -> trả lời câu hỏi GV/ Nội dung I Nhu cầu dinh dưỡng thể - Nhu cầu dinh dưỡng người không giống THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 + Nhu cầu dinh dưỡng lứa tuổi khác - Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc: nào? Vì có khác đó? + Lứa tuổi + Sự khác nhu cầu dinh dưỡng thể phụ + Giới tính thuộc yếu tố nào? + Trạng thái sinh lí + Nhu cầu dinh dưỡng trẻ em cao người trưởng + Lao động thành cần tích luỹ co thể phát triển Người già nhu cầu dinh dưỡng thấp vận động thể + Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, lao động - nước phát triển chất lượng sống người dân thấp -> trẻ bị suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ cao GV tổng két lại nội dung thảo luận + Vì trẻ em suy dinh dưỡng nước phát triển chiém tỉ lệ cao? Hoạt động 2: Giá trị dinh dưỡng thức ăn - Mục tiêu: Biết giá trị dinh dưỡng số loại thức ăn chủ yếu - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm, - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động GV - HS Nội dung *) Hoạt động nhóm: GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục 2, quan sát II.Giá trị dinh dưỡng thức ăn tranh nhóm thực phẩm bảng giá trị dinh dưỡng Giá trị dinh dưỡng thức ăn biểu số loại thức ăn -> hoàn thành phiếu học tập ở: + Thành phần chất + Năng lượng chứa Loại thực phẩm Tên thực phẩm - Giàu Gluxít - Gạo, ngô khoai, sắn … +Cần phối hợp loại thức ăn để - Giàu Prôtêin - Thịt, cá, trứng, sữa đậu, đỗ cung cấp đủ cho nhu cầu thể - Giàu Lipít - Mỡ động vật dầu thực vật - Nhiều vitamin - Rau tươi muối khoáng chất khoáng - Sự phối hợp loại thức ăn có ý nghĩa gì? - GV chốt lại kiến thức Hoạt động 3: Khẩu phần nguyên tắc lập phần - Mục tiêu: Nêu khái niệm phần nguyên tắc lập phần - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động GV - HS - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Khẩu phần ăn gì? *) Hoạt động nhóm: - GV yêu cầu HS thảo luận: + Khẩu phần ăn uống người ốm khỏi có khác người bình thường? + Vì phần ăn cần tăng cường rau, tươi? GV/ Nội dung III.Khẩu phần nguyên tắc lập phần - Khẩu phần lượng thức ăn cung cấp cho thể ngày - Nguyên tắc lập phần: THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 + Để xây dựng phần hợp lí cần dựa vào + Căn vào giá trị dinh dưỡng thức nào? ăn - Người ốm khỏi -> cần thức ăn bổ dưỡng để tăng + Đảm bảo: đủ lượng ( calo); đủ chấ cường sức khỏe ( Lipít, Prơtêin, gluxít, vitamin, muối - Tăng cường vitamin khoáng) - Tăng cường chất xơ -> dễ tiêu hóa - Tại người ăn chay khoẻ mạnh? - Họ dùng sản phẩm từ thực vật đậu, vừng, lạc chưa nhiều Prôtêin C Hoạt động luyện tập GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1- Bữa ăn hợp lý cần có chất lượng là: a) Có đủ thành phần dinh dưỡng, vitamin, muối khống b) Có phối hợp đảm bảo cân đối tỉ lệ thành phần thức ăn c) Cung cấp đủ lượng cho thể d) Cả a, b c 2- Để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình cần: a) Phát triển kinh tế gia đình b) Làm bữa ăn hấp dẫn ngon miệng c) Bữa ăn nhiều thịt, cá, trứng, sữa d) Chỉ a b e) Cả a, b c D Hoạt động vận dụng - Thế bữa ăn hợp lí, có chất lượng? Cần làm để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình? HD: Bữa ăn hợp lí, có chất lượng bữa ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho thể với số lượng vừa đủ khơng dư thừa hoang phí Để nâng cao chất lượng bữa ăn cần : - Xây dựng kinh tế gia đình phát triển để đáp ứng nhu cầu ăn uống gia đình - Làm cho bữa ăn hấp dẫn, ngon miệng cách : + Chế biến hợp vị + Bàn ăn bát đũa + Bày ăn đẹp, hấp dẫn + Tinh thần sảng khối, vui vẻ E Hoạt động mở rộng - Đọc mục “ Em có biết?” - Xem bảng 37.1, ghi tên thực phẩm cần tính tốn bảng 37.2 *) Hướng dẫn nhà: - Học trả lời câu hỏi SGK Tuần 21 Ngày soạn : Ngày dạy: GV/ THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 Tiết 39: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC I – MỤC TIÊU 1- Kiến thức - Nắm vững bước thành lập phần - Biết đánh giá định mức đáp ứng phần mẫu - Biết cách tự xây dựng phần hợp lý cho thân 2- Kỹ - Rèn kỹ phân tích, kỹ tính tốn 3- Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe chế biến thức ăn, chống suy dinh dưỡng, béo phì *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực, chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, tự chủ II – CHUẨN BỊ GV: - Phóng to bảng 37.1, 37.2, 37.3 SGK HS: - Chép bảng 37.3 SGK tờ giấy III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Khẩu phần gì? Nêu nguyên tắc thành lập phần  Đáp án:  Khẩu phần lượng thức ăn cung cấp cho thể ngày  Các nguyên tắc lập phần: đối tượng, đủ dinh dưỡng, lượng A Hoạt động khởi động Để đáp ứng nhu cầu học sinh lớp 8, việc thiết lập phần nào? B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1:Hướng dẫn phương pháp thành lập phần - Mục tiêu: Học sinh biết cách lập phần ngày cho đối tượng - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm, thực hành - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động thầy GV: Yêu cầu nghiên cứu cách tiến hành theo bảng: - Phân tích ví dụ thực phẩm đu đủ chín theo bước SGK: + Lượng cung cấp A + Lượng thảI bỏ A1 + Lượng thực phẩm ăn A2 GV 7ong bảng Lấy ví dụ để nêu cách tính: + Thành phần dinh dưỡng + Năng lượng + Muối khoáng, vitamin Chú ý: GV/ Hoạt động trò HS thảo luận nhóm tìm hiểu cách tiến hành: - Bước 1: Kẻ bảng tính tốn theo mẫu - Bước 2: + Điền tên thực phẩm số lượng cung cấp A + Xác định lượng thải bỏ A1= A % bỏ / 100 + Xác định lượng thực phẩm ăn A2 A2 = A – A1 - Bước 3: Tính giá trị dinh Nội dung THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 + Hệ số hấp thụ thể với Prơtêin 60% + Lượng vitamin C thất 50% dưỡng loại thực phẩm kê bảng: A2 Lấy số liệu bảng tr.121 x 100 - Bước 4: Đánh giá chất lượng phần: + Cộng số liệu liệt kê + Đối chiếu với bảng “ Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” Trang 20-> Có kế hoạch điều chỉnh hợp lí Hoạt động 2:Tập đánh giá phần - Mục tiêu: Học sinh tập đánh giá phần điều chỉnh phần ăn theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm, thực hành - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động thầy GV: yêu cầu HS nghiên cứu bảng để lập bảng số liệu - GV yêu cầu HS lên bảng chữa - GV công bố đáp án - GV yêu cầu HS tự thay đổi vài loại thức ăn tính tốn cho phù hợp Thực phẩm Gạo tẻ Cá chép Tổng cộng GV/ A 400 100 Trọng lượng A1 A2 400 40 60 Hoạt động trò - HS đọc kỹ bảng Bảng số liệu phần + Tính tốn số liệu điền vào có dấu “ ? ” bảng 37.2 - Đại diện nhóm lên hồn thành bảng, nhóm khác nhận xét bổ sung - Từ bảng 37.2 hồn thành, HS tính tốn mức đáp ứng nhu cầu điền vào bảng đánh giá ( Bảng 37.3) - HS tập xác định số thay đổi loại thức ăn khối lượng dựa vào bữa ăn thực tế tính lại số liệu cho phù hợp với mức đáp ứng nhu cầu Thành phần dinh dưỡng P2 L G 31,6 4,0 304,8 9,6 2,16 80,2 33,31 383,48 Bảng 37.2 Nội dung Năng lượng khác ( Kcal) 1376 57,6 2156,85 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 Bảng 37 – Kết Nhu cầu Mức đáp ứng nhu cầu Năng lượng 2156,85 2200 98,04 48,12 55 Muối khoáng Ca Fe 486,8 26,72 700 20 A 1082,3 600 87,5 69,53 180,4 Protein 118,5 Vitamin B2 PP 0,58 36,7 1,5 16,4 223, 123 38,7 B1 1,23 1,0 C 44,3 75 59,06 C D Hoạt động luyện tập – vận dụng - GV yêu cầu HS thành lập phần cho trước Tên thực phẩm Thịt bò Cà chua Gan lợn Khối lượng A A1 150 400 250 A2 Thành phần dinh dưỡng P L G Năng lượng Muối khoáng Ca Fe Vitamin A B1 B2 PP C E Hoạt động mở rộng -Tập xây dựng phần ăn cho thân dựa vào bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam bảng phụ lục dinh dưỡng thức ăn - Chuẩn bị Tuần 21 Ngày soạn : Ngày dạy: Chương VII : BÀI TIẾT GV/ THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 Tiết 40: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I – MỤC TIÊU: 1- Kiến thức - Hiểu rõ khái niệm tiết vai trò với thể sống, hoạt động tiết thể - Xác định cấu tạo hệ tiết hình vẽ biết trình bày lời cấu tạo hệ tiết nước tiểu 2- Kỹ - Phát triển kỹ quan sát, phân tích kênh hình - Rèn kỹ hoạt động nhóm 3- Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh quan tiết, bảo vệ sức khỏe *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực, chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, tự chủ II – CHUẨN BỊ: GV: Tranh phóng to hình 38.1 HS: Đọc nội dung III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: A Hoạt động khởi động Hàng ngày ta tiết mơi trường ngồi sản phẩm nào? Vậy thực chất hoạt động tiết gì? B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1:Bài tiết - Mục tiêu: Nêu khái niệm tiết vai trò hệ tiết thể sống - Phương pháp thuật dạy học: Hoạt động nhóm, - Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề Hoạt động GV - HS Nội dung *) Hoạt động nhóm: I.Bài tiết GV: yêu cầu HS làm việc độc lập với SGK - Bài tiết giúp thể thải chất độc - GV yêu cầu nhóm thảo luận: hại môi trường + Các sản phẩm cần tiết phát sinh từ đâu? - Hoạt động tiết phổi, thận, da đảm nhiệm Trong đó: Sản phẩm thải cần tiết phát sinh từ hoạt động + Phổi đóng vai trò quan trọng trao đổi chất tế bào thể việc thải CO2; + Hoạt động tiết đóng vai trò quan trọng? + Thận đóng vai trò quan trọng Hoạt động tiết có vai trò quan trọng là: việc thải chất qua nước tiểu - Bài tiết CO2 hệ hô hấp - Nhờ hoạt động tiết mà tính chất - Bài tiết chất thải hệ tiết nước tiểu môi trường bên ổn định tạo - GV chốt lại đáp án điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao - GV yêu cầu HS thảo luận: đổi chất diễn bình thường + Bài tiết đóng vai trò quan trọng với thể sống? Hoạt động 2:Cấu tạo hệ tiết nước tiểu - Mục tiêu: Nêu khái niệm tiết vai trò hệ tiết thể sống GV/ 10 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 D Hoạt động vận dụng + HS phải làm để khơng mắc AIDS? Em làm để góp sức vào cơng việc ngăn chặn lây lan đại dịch AIDS? + Chúng ta có nên cách li với người bệnh? + Tại nói AIDS nguy hiểm không đáng sợ? E Hoạt động mở rộng - Dựa nghiên cứu UNAIDS năm 2016 – tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ người bị HIV/AIDS (Hội chứng suy giảm hệ miễn dịch), có tới 36.7 triệu người mắc phải bệnh - Ngày giới phòng chống bệnh AIDS" James W Bunn Thomas Netter, hai viên chức thơng tin đại chúng cho "Chương trình tồn cầu bệnh AIDS" Tổ chức Y tế Thế giớitại Genève, Thụy Sĩ nghĩ lần đầu tháng năm 1987 [5][6] Bunn Netter nêu ý kiến họ cho Dr Jonathan Mann, Giám đốc Chương trình tồn cầu bệnh AIDS (nay gọi Chương trình chung Liên Hiệp Quốc HIV/AIDS) Dr Mann thích sáng kiến này, chấp thuận đồng ý với khuyến nghị việc tổ chức "Ngày giới phòng chống bệnh AIDS" vào ngày tháng 12 năm 1988 Ngày giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day) ngày lễ quốc tế cử hành vào ngày tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức nạn dịch AIDS việc lây nhiễm HIV, để tưởng nhớ nạn nhân chết HIV/AIDS *) HDVN: - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị nội dung ôn tập Tuần 38 Ngày soạn : 4/4 Ngày dạy: Tiết 69: ÔN TẬP CUỐI NĂM GV/ 96 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 A MỤC TIÊU 1, Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức học học kỳ - Nắm kiến thức học - Có khả vận dụng kiến thức học vào 2, Kỹ năng: - Rèn kỹ nhận biết, Kỹ khai thác thông tin 3, Thái độ: - Giáo dục học sinh u thích mơn *)Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương B CHUẨN BỊ GV :Lập bảng để so sánh HS: ôn cũ C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Tại đại dịch AIDS thảm hoạ loài người? A Hoạt động khởi động Kiểm tra chuẩn bị HS B C Hoạt động luyện tập Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức MỤC TIÊU - Nhằm củng cố, ôn tập kiến thức từ đầu học II đến Học sinh trả lời số câu hỏi trắc nghiệm - Rèn tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp - Giáo dục ý thức học tập môn Phương pháp – thuật dạy học - Trực quan, hoạt động nhóm, luyện tập Năng lực - Phẩm chất: - Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương Hoạt động thầy - GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 66.1 -> 66.8 GV/ Hoạt động trò HS hoàn thiện 97 Nội dung Nội dung bảng 66.1 -> 66.8 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 Câu1 Hãy điền vào bảng sản phẩm tiết quan tiêt tương ứng Các quan tiết Các quan tiết Phổi Da Thận Sản phẩm tiết CO2, nước Mồ hôi Nước tiểu(Cặn bã chất thể dư, thừa) Câu 2.Hãy nhớ lại kiến thức học để hồn chỉnh bảng Q trình tạo thành nước tiểu thận Các giai đọan chủ yếu Bộ phận Kêt Thành phần chất trình tạo thành thực nước tiểu Lọc Cầu thận Nước tiểu Nước tiểu đầu lỗng đầu -ít chất cặn bã, chất độc -Còn nhều chất dinh dưỡng Hấp thụ lại ống thận Nước tiểu Nước tiểu đậm đặc thức -Nhiều cặn bã chất độc -Hầu khơng chất dinh dưỡng Câu 3.Cấu tạo chức phận thần kinh Các phận hệ thàn kinh Chất xám Cấu tạo Bộ phận trung ương Chất trắng Chức GV/ Trụ não Các nhân não Não Não trung gian Đồi thị nhân đồi thị Tiểu não Tủy sống Đại não Vỏ đại Vỏ tiểu não não(các vùng thần kinh) Đường dẫn Đường dẫn truyền nối truyền nối vỏ tiểu não Các đường Nằm xen bán cầu đại với phần dẫn truyền não với khác hệ não nhân phần thần kinh tủy sống Dây thần kinh não dây thần kinh đối giao cảm Nằm tủy sống thành cột liên tục Bao cột chất xám -Dây thần kinh tủy Bộ phận ngoại biên -Dây thần kinh sinh dưỡng -Hach thần kinh giao cảm Điều khiển, điều Trung ương Trung Trung ương Điều hòa Trung ương hòa phối hợp điều khiển ương điều PXCĐK phối hợp 98 THCS Giáo án sinh học chủ yếu Năm học 20172018 hoạt động quan hệ quan thể chế phản xạ (PXKĐK PXCĐK) điều hòa hoạt động tuần hồn, hơ hấp, tiêu hóa khiển điều hòa trao đổi chất điều hòa nhiệt điều khiển cử động PXKĐK hoạt phức tạp vận động động có ý sinh dưỡng thức hoạt động tư Câu Các quan phân tích quan trọng Thành phần cấu tạo Bộ phận thụ cảm Thị giác Thính giác Đường dẫn truyền Màng lưới(của Dây thần kinh cầu mắt) thị giác(dây II) Cơ quan Dây thần kinh coocti(trong ốc thính giác(dây tai) VII) Bộ phận phân tích trung ương Vùng thị giác thùy chẩm Vùng thính giác thy thái dương Chức Thu nhận kích thích sóng ánh sáng từ vật Thu nhận kích thích sóng âm từ nguồn phát Câu Chức thành phần cấu tạo mắt tai Các thành phần cấu tạo -Màng cứng màng giác Lớp sắc tố Mắt -Màng mạch đồng tử Chức -Bảo vệ cầu mắt màng giác cho ánh sáng qua -Giữ cho cầu mắt hồn tồn tối khơng bị phản xạ ánh sáng -Có khả điều tiết ánh sáng Lòng đen, -Tế bào que thu nhận kích thích ánh sáng, tế bào nón thu -Màng lưới Tbque,nón nhận thần kinh  tế bào thụ cảm TBTKTG -Dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào thụ cảm trung ương -Vành tai ống tai -Hứng hướng sóng âm -Màng nhĩ -Rung theo tần số sóng âm -Chuỗi xương tai -Truyền rung động từ màng nhĩ vào màng cửa bầu(của tai trong) Tai -ốc tai- quan cooc ti -Cơ quan Cooc ti ốc tai tiếp nhận kích thích sóng âm chuyển thành xung thần kinh theo dây số VIII.(nhánh ốc tai) trung khu thính giác -Vành bán khuyên -Tiếp nhận kích thích D Hoạt động vận dụng Học sinh hoàn thành trả lời câu hỏi /212 sgk E Hoạt động mở rộng HS đọc nội dung phần Tổng kết sinh học *)HDVN - Học toàn kiến thức ôn GV/ 99 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 - Đọc sách giáo khoa - Ôn tập tốt để kiểm tra học kỳ GV/ 100 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 Tuần 38 Ngày soạn : 4/4 Ngày dạy: Tiết 70: KIỂM TRA HỌC II I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nhằm kiểm tra, đánh giá HS nội dung học kiến thức sinh học học II Về năng: làm bài, vận dụng, tư duy, phân tích kiến thức học Thái độ: Tự giác làm Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương II CHUẨN BỊ GV : Giáo án Câu hỏi kiểm tra HS : Ơn tập kiến thức chương học III Ma trận đề GV/ 101 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Sinh học Các mức độ nhận thức Cấp độ Tên chủ đề Chủ đề: Bài Tiết Số câu : Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề: Da Số câu : Số điểm Tỉ lệ : % Chủ đề: Thần kinh giác quan GV/ Nhận biết TN Thông hiểu TL TN TL Vận dụng Cấp độ thấp TN TL Cấp độ cao TN TL Trình bày trình tạo thành nước tiểu đơn vị chức thận Cấu tạo hệ tiết nước tiểu 1 0,25 Nêu cấu tạo phù hợp với chức da 0,25 2,25 22,5% Giải thích nguyên nhân mụn trứng cá tuổi dậy 0,25 0,5 5% Cấu tạo quan phân tích Phân biệt tật mắt Nêu tính chất PXCĐK Chức phần não 102 Tổng THCS Trình bày thành lập phản xạ có điều kiện, đk để hình thành lập có hiệu Giải thích bị cận thị phải đeo kính Giáo án sinh học Năm học 20172018 Biết cách phòng ngừa tật mắt Số câu : Số điểm Tỉ lệ % 0,5 lõm 1,5 1 10 50% Trình bày chức hoocmon tuyến tụy việc điều hòa lượng đường máu ổn định Biết rối loạn HM Tuyến tụy gây bệnh: tiểu đường hạ đường huyết Chủ đề: Nội tiết Nhận biết vai trò hoocmon Số câu : Số điểm Tỉ lệ : Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ %: GV/ 0,25 3đ 30% 103 4đ 40% 2đ 20% THCS 1đ 10% 2,25 22,5% 13 10 100% Giáo án sinh học Năm học 20172018 A Trắc nghiệm: (3điểm) I Khoanh tròn vào đáp án chữ đầu câu A, B, C, D trả lời em cho Câu Cơ quan giữ vai trò quan trọng hệ tiết nước tiểu A bóng đái B thận C ống dẫn nước tiểu D ống đái Câu Hiện tượng mụn trứng cá tuổi dậy chủ yếu tăng cường hoạt động phận ? A Lông bao lông B Tầng tế bào sống C Tuyến mồ hôi D Tuyến nhờn Câu Tai giới hạn với tai bởi: A chuỗi xương tai B vòi nhĩ C màng nhĩ D ốc tai Câu Hc mơn tham gia điều hoà lượng đường máu là: A Glucagôn B Insulin C Ađrênalin D Cả A, B, C Câu Việc giữ tư khoảng cách viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa tật sau ? A Viễn thị B Cận thị C Loạn thị D Tất đáp án Câu Đặc điểm phản xạ có điều kiện: A mang tính bẩm sinh B bền vững C mang tính di truyền D trả lời kích thích tương ứng, kích thích Câu Thành phần giúp da thực chức bảo vệ là: A Tầng sừng B Mao mạch máu C Lớp mỡ D Thụ quan Câu Viễn thị là tật mà mắt A có khả nhìn gần B có khả nhìn xa C khơng có khả nhìn D có khả nhìn rõ II Điền thông tin vào cột A cho phù hợp với nội dung cột B Các phận Chức (B) não (A) Điều hoà phối hợp hoạt động phức tạp giữ thăng cho thể Điều khiển, điều hoà hoạt động nội quan (tuần hồn, tiêu hố, hơ hấp) Điều khiển q trình trao đổi chất điều hồ thân nhiệt Phân thành nhiều vùng chức B Tự luận (7 điểm) Câu 1:(2đ) Trình bày trình tạo thành nước tiểu đơn vị chức thận? Thực chất trình tạo thành nước tiểu ? Câu 2:(2đ) a/ Trình bày vai trò hc mơn tuyến tuỵ ? b/ Sự rối loạn tiết hoocmon tuyến tụy gây bệnh ? Câu 3: (2đ) Trình bày trình thành lập phản xạ có điều kiện(tự chọn) nêu rõ điều kiện để hình thành có kết ? Câu 4:(1đ): Tại bị cận thị người ta lại đeo kính mặt lõm? GV/ 104 THCS Giáo án sinh học Năm học 20172018 HƯỚNG DẪN CHẤM A Trắc nghiệm: (3điểm ) I Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án B D C D II Mỗi câu 0,25 điểm 1- Tiểu não 2- Trụ não B Tự luận: ( 7điểm ) Câu GV/ B D A B Não trung gian Đại não Đáp án - Sự tạo thành nước tiểu gồm trình: + Quá trình lọc máu : Ở cầu thận → tạo nước tiểu đầu + Quá trình hấp thụ lại ống thận + Quá trình tiết : Hấp thụ lại chất cần thiết Điểm 0.5đ 0.5đ 0.5đ Bài tiết tiếp chất thừa , chất thải → Tạo thành nước tiểu thức ổn định số thành phần máu - Thực chất trình tạo thành nước tiểu lọc máu thải bỏ chất cặn bã, chất độc, chất thừa khỏi thể để trì ổn định môi trường a/ Các Hoocmon tuyến tụy tiết tham gia vào q trình điều hòa lượng đường máu: - Khi đường huyết tăng cao (lớn 0,12%): Tế bào bêta (tiết hoocmon Insulin) chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ gan giúp hạ đường huyết trở lại - Khi đường huyết giảm (nhỏ 0,12%): Tế bào anpha (tiết hoocmon Glucagôn ) chuyển glicôgen thành glucôzơ để nâng đường huyết trở lại b/ Sự rối loạn tiết hoocmon tuyến tụy gây bệnh tiểu đường hạ đường huyết (HS lấy VD khác) - Khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ làm nhiều lần gà hình thành phản xạ có điều kiện: “tiếng mõ tín hiệu gọi ăn”, nên nghe mõ gà chạy ăn Sở dĩ vùng thính giác vùng ăn uống vỏ não hình thành đường liên hệ tạm thời Tuy nhiên, gõ mõ gà chạy mà không ăn nhiều lần sau có nghe tiếng mõ gà khơng chạy Đó đường liên hệ tạm thời vùng thính giác vùng ăn uống không củng cố nên - Điều kiện để hình thành có kết quả: thường xun củng cố phản xạ để củng cố đường liên hệ tạm thời 105 THCS 0.5đ 0,75đ 0,75đ 0, 5đ 1,5đ 0,5đ Giáo án sinh học GV/ Năm học 20172018 Khi mắt bị cận - Do cầu mắt dài làm ảnh vật trước màng lưới 1đ - Do thể thủy tinh phồng làm ảnh vật trước màng lưới Làm ta khơng nhìn thấy ảnh vật - Nên ta đeo kính lõm (Phân kì) để đưa ảnh vật xa rơi vào màng lưới gips nhìn rõ vật nhìn rõ vật 106 THCS Giáo án sinh học GV/ Năm học 20172018 107 THCS Giáo án sinh học GV/ Năm học 20172018 108 THCS Giáo án sinh học GV/ Năm học 20172018 109 THCS Giáo án sinh học GV/ Năm học 20172018 110 THCS ... ứng nhu cầu Năng lượng 21 56 ,85 22 00 98, 04 48, 12 55 Muối khoáng Ca Fe 486 ,8 26 , 72 700 20 A 1 0 82 ,3 600 87 ,5 69,53 180 ,4 Protein 1 18, 5 Vitamin B2 PP 0, 58 36,7 1,5 16,4 22 3, 123 38, 7 B1 1 ,23 1,0 C 44,3... Thành phần dinh dưỡng P2 L G 31,6 4,0 304 ,8 9,6 2, 16 80 ,2 33,31 383 , 48 Bảng 37 .2 Nội dung Năng lượng khác ( Kcal) 1376 57,6 21 56 ,85 THCS Giáo án sinh học Năm học 20 17 – 20 18 Bảng 37 – Kết Nhu cầu... tài liệu chất xám chất trắng *)HDVN: - Học ND ghi - Đọc 45 Tuần 25 Ngày soạn: 5 /2/ 20 18 GV/ 30 THCS Giáo án sinh học Năm học 20 17 – 20 18 Ngày dạy : 24 /2/ 20 18 Tiết 47: DÂY THẦN KINH TỦY I- MỤC TIÊU:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn sinh học 8 học kì 2 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018, Giáo án môn sinh học 8 học kì 2 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018, GV: Giáo án. Câu hỏi kiểm tra., I. Ý nghĩa của việc tránh thai, B. Hoạt động hình thành kiến thức, - Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ sinh học. Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương., GV : Giáo án. Câu hỏi kiểm tra.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn