CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LẠNH ĐÔNG QUẢ vải

26 397 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 09:00

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTP Tìm hiểu về: CNCB LẠNH ĐƠNG QUẢ VẢI GVHD: Trần Thị Thu Hằng Nhóm thực hiện: Nhóm Tiết 1_2_3 Thứ DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV LỚP Đặng Thị An 581206 K58CNSTHB Đoàn Thị Kim Anh 581406 K58CNTPA Lương Ngọc Anh 581493 K58CNTPB Nguyễn Thị Ngọc Anh 591590 K59CNTPA Nguyễn Thị Tú Anh 581320 K58CNTPA Phạm Tuấn Anh 591682 K59CNTPB Đặng Thị Ngọc Ánh 581321 K58CNTPA Lê Chí Cường 581325 K58CNTPB Đặng Thị Thùy Dinh 581418 K58CNTPA 10 Lê Thị Dung 581110 K58CNSTHA 11 Nguyễn Thị Dung 581419 K58CNTPA 12 Nguyễn Thị Kim Dung 596464 K59CNTPA Bố cục • Đặt vấn đề Phần I Phần II Phần III • • • • • Giới thiệu lạnh đông nguyên liệu Quy trình thuyết minh quy trình Thiết bị trình chế biến Những biến đổi trình chế biến Yêu cầu tiêu chất lượng • Kết luận PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ  Vải loại đặc sản có diện tích trồng sản lượng lớn số tỉnh thành Tuy nhiên, loại nhanh bị hư hỏng, đòi hỏi phải có biện pháp bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng, dễ dàng vận chuyển xa  Công nghệ chế biến lạnh đông vải biện pháp áp dụng phổ biến việc chế biến bảo vải   PHẦN II NỘI DUNG Giới thiệu lạnh đông nguyên liệu 1.1 Lạnh đông phương pháp bảo quản lạnh đôngLạnh đông phương pháp bảo quản thực phẩm ứng dụng rộng rãi cách hạ thấp nhiệt độ thực phẩm điểm đóng băng nhằm ức chế phát triển hoạt động hầu hết vi sinh vật T đóng băng > T > -100°C Làm lạnh đơng gồm giai đoạn: • Làm lạnh đơng : hạ nhiệt độ thực phẩm xuống nhiệt độ mong muốn • Bảo quản lạnh đơng : giữ thực phẩm làm lạnh đông điều kiện thích hợp( nhiệt độ, độ ẩm tương đối , lưu thơng khí ) 1.1 LẠNH ĐƠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN LẠNH ĐƠNG  Ưu điểm : • Làm tăng khối lượng thời gian dự trữ cho q trình chế biến • Thời gian bảo giản dài so với làm lạnh thơng thường • Ít ảnh hưởng đến tính chất thực phẩm q trình lưu trữ bảo quản • Có thể tiêu diệt số vi sinh vật trình chế biến • Thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa thực phẩm nước nước ,…  Nhược điểm : • Đắt tiền chi phí lượng đầu tư thiết bị cao 1.1.LẠNH ĐÔNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM LẠNH ĐÔNG  Các phương pháp làm lạnh đơng Làm lạnh đơng chậm Làm lạnh đơng nhanh • T> -25oC, vận tốc khơng khí
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LẠNH ĐÔNG QUẢ vải , CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LẠNH ĐÔNG QUẢ vải , Phần II. Nội dung, Quy trình chế biến vải lạnh đông, THUYẾT MINH QUY TRÌNH, Thuyết minh quy trình, Một số thiết bị trong quá trình chế biến, Yêu cầu chất lượng của vải lạnh đông

Từ khóa liên quan