Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

77 175 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2018, 07:25

là đề tài luận văn thạc sỹ có giá trị tốt,, bảo vệ đạt điểm cao. tác giả muốn chia sẻ để giúp mọi người tham khảo khi làm làm luận văn về chuyên nghành Luât, đặc biệt là Luật kinh tế. Giúp bạn đọc tham khảo từ những kết quả nghiên cứu này cho luận văn là công trình chuyên khảo đầu tiên, nghiên cứu có tính hệ thống, khảo sát, đánh giá toàn diện về điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung luận văn tập trung phân tích những kết quả, tồn tại và nguyên nhân thực trạng thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có những Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ phù hợp với sự phát triển của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân nhưng đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế và nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn nghiên cứu với đề tài: “Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”cùng với nỗ lực cố gắng thân, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến TS………… tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Đồng thời, em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Luật, thầy cô giáo phụ trách giảng dạy chuyên ngành Luật …… , Học viện Khoa học – xã hội Việt Nam Các anh chị đồng nghiệp, gia đình bạn tận tình giúp đỡ, bảo, đóng góp ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài luận văn Đây lĩnh vực non trẻ Việt Nam nay, với kiến thức hạn hẹp em nghiên cứu vấn đề khơng khỏi hạn chế Vì vậy, em mong góp ý để tài em hồn thiện Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018 Tác giả luận văn … Nhiên… MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN 1.1 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 1.2 Khái niệm điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 15 1.3 Mục đích, ý nghĩa quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 18 1.4 Lý quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 18 1.5 Nội dung điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 19 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 36 2.1 Thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 36 2.2 Thực trạng thực điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 45 Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN .52 3.1 Quan điểm 52 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 54 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 63 KẾT LUẬN .70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hướng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế văn hóa giới nay, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tâm điểm cộng đồng quốc tế nói chung Việt Nam nói riêng Chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hóa đặc biệt liên quan mật thiết đến đời sống người Xã hội phát triển nhu cầu chất lượng dịch vụ cao Mỗi bệnh viện trung tâm y tế thực chăm sóc sức khỏe người phải cố gắng, có thay đổi quan trọng vật chất nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh sở nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu bệnh nhân khẳng định uy tín để tồn phát triển Thực chủ trương xã hội hóa y tế, năm qua, sở y, dược tư nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, phát triển, giúp giảm tải cho bệnh viện công lập, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày cao nhân dân Theo báo cáo Sở Y tế Thành phố, tính đến địa bàn Thành phố có 47 bệnh viện tư nhân có 21 bệnh viện đa khoa 26 bệnh viện chuyên khoa; 196 phòng khám đa khoa tư nhân có 21 phòng khám đa khoa có liên quan đến yếu tố nước ngồi 12 phòng khám đa khoa đăng ký người hành nghề với quốc tịch Trung Quốc, phòng khám đa khoa đăng ký người hành nghề với quốc tịch như: Argentina, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Israel, Philippine, Anh, Ucraina,… [1] Việc chấp hành pháp luật phận người hành nghề, doanh nghiệp chưa nghiêm Cá biệt có sở bị xử lý phạt tiền nhiều lần tiếp tục vi phạm Thậm chí có sở thời gian đình hoạt động không chấp hành mà lút hoạt động, thông qua việc quảng cáo internet giao dịch với bệnh nhân thơng qua mạng xã hội Ngồi ra, có trường hợp người nước ngồi hoạt động khám chữa bệnh không đăng ký, sử dụng người phiên dịch không với nhân đăng ký Bộ Y tế, Sở Y tế cấp phép Có sở khám chữa bệnh khơng có người phiên dịch có văn chun mơn y tế chun mơn làm giả Khi đồn kiểm tra đến, có sở sử dụng bác sĩ Trung Quốc khơng hợp tác với đồn mà né tránh, trốn khỏi phòng khám Nguy hiểm hơn, nhiều phòng khám, sở hoạt động khơng có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, thường xuyên phát tờ rơi, quảng cáo liên tục phương tiện thông tin đại chúng với nội dung: Có đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi, trang thiết bị đại, phương pháp tiên tiến chữa nhiều bệnh phức tạp, nan y… nhằm lừa bịp người bệnh Trong năm qua, công tác xây dựng pháp luật Việt Nam bước củng cố tăng cường nhằm tạo lập khung pháp lý phục vụ cho phát triển bền vững đất nước Trong đó, pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói chung kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhiều vấn đề phát sinh trình thực thi pháp luật Luật Đầu tư năm 2014 bước đột phá mạnh mẽ quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh Lần văn cấp luật, mục tiêu quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện điều kiện kinh doanh xác định rõ ràng Bên cạnh việc xác định mục tiêu, Luật Đầu tư năm 2014 đưa danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Theo đó, 243 ngành, nghề Danh mục ngành, nghề, thực kinh doanh tác động đến lợi ích cơng cộng, đến mức buộc Nhà nước phải can thiệp điều kiện kinh doanh Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sửa đổi năm 2016 thể tinh thần cải cách, thúc đẩy quyền tự kinh doanh doanh nghiệp, quán với sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh Nghị 19-2016/NQ-CP Chính phủ ngày 28/4/2016 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Nghị 35/NQ-CP Chính phủ ngày 16/5/2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Điều phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế thời gian qua Phát triển y tế sở; giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng phù hợp với tình hình mới; phát triển nguồn nhân lực y tế, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Khảo sát diễn biến q trình rà sốt điều kiện kinh doanh dễ dàng nhận thấy rằng, có khơng quy định mang tính đột phá điều kiện đầu tư, kinh doanh Luật Đầu tư năm 2014 Luật Doanh nghiệp năm 2014 bị bóp méo quan điểm cải cách nửa vời, thỏa hiệp, dễ dãi thiếu đồng Những tồn việc quy định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đặt nhiều thách thức hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế nước ta, đòi hỏi ngành, cấp cần sớm có giải pháp để rà soát rút gọn quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Trong có quy định điều kiện kinh doanh kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Vì cần phải nghiên cứu chuyên sâu điều kiện kinh doanh khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh theo hướng phù hợp với phát triển sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đảm bảo vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực y tế nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Vì vậy, việc lựa chọn vấn đề “Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ đáp ứng yêu cầu lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật vấn đề đáng bàn Cho đến nay, có cơng trình nghiên cứu đề cấp đến vấn đề pháp luật thực thi pháp luật có liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể như: Theo tác giả Nguyễn Đình Cung việc sửa đổi Luật doanh nghiệp hướng tới giảm điều kiện, thủ tục doanh nghiệp gia nhập thị trường Theo đó, hồ sơ nội dung giảm đơn giản hóa trước đây, lẽ việc đăng ký ngành nghề kinh doanh đem lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp Rủi ro thứ doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng có giấy điều kiện kinh doanh vi phạm xử lý hành chí truy cứu trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp phép kinh doanh pháp luật khơng cấm Rủi ro tiếp thuộc phía đối tác, hợp đồng hợp tác ký mà doanh nghiệp khơng đăng ký kinh doanh dễ bị tun vơ hiệu xảy tranh chấp Ngồi ra, thực tế triển khai nhiều ngành nghề kinh doanh khơng có danh mục quan quản lý nhà nước dẫn tới việc doanh nghiệp phải xin ý kiến ngành liên quan nhiều thời gian, tiền bạc để đăng ký Thậm chí có doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh không với thực tế hoạt động Việc sửa đổi Luật doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa, thơng thống nhận nhiều ý kiến phản hồi Một số đánh giá lo ngại thơng thống điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho số đối tượng lợi dụng, thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo, trốn thuế, mua bán khống hóa đơn Tác giả Lê Minh Toàn viết Cuộc đối đầu “Luật khơng cấm” “Luật cho phép” có đề cập đến câu chuyện “Luật không cấm” “Luật cho phép”, tác giả sâu việc tìm hiểu câu hỏi vấn đề gặp bất cập đưa câu trả lời phù hợp để giải vấn đề Theo đó, thực tiễn thành lập điều kiện kinh doanh xảy “đối đầu” hai nguyên tắc là: “Có thể làm tất mà luật khơng cấm” nguyên tắc nhà nước pháp quyền mà theo đó, cơng dân doanh nghiệp làm tất điều khơng bị pháp luật cấm Như vậy, pháp luật quy định điều cấm mà không quy định danh mục hành vi cho phép Nguyên tắc giúp phát huy sáng tạo chủ thể phục vụ lợi ích xã hội, Nhà nước công dân Tuy nhiên, quan nhà nước, cán - công chứclại phải áp dụng nguyên tắc “Chỉ làm mà luật cho phép”, nhằm tránh hành vi tuỳ tiện, xâm phạm quyền lợi ích đáng cơng dân Chẳng hạn, sau Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, có nhà đầu tư muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh ngành nghề “vận tải đa phương thức”, pháp luật chưa quy định vấn đề nên Phòng điều kiện kinh doanh từ chối cấp giấy phép (do khơng có theo danh mục ngành nghề kinh doanh nên thuộc trường hợp cấm hay bị hạn chế kinh doanh với điều kiện kèm theo) Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý Bộ Y tế Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá thực pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý Bộ Y tế 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh tư nhân - Phân tích, đánh giá thực trạng điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ phù hợp với phát triển sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đảm bảo vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực y tế nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 10 ứng dịch vụ khám, chữa bệnh sở y tế tư nhân (vì mục tiêu lợi nhuận hay phi lợi nhuận); quy chế tổ chức khơng lợi nhuận cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh; trách nhiệm quản lý nhà nước dịch vụ khám, chữa bệnh - Nhằm đảm bảo tính cơng mơi trường cạnh tranh bình đẳng không phân biệt đối xử chủ thể cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh công lập tư nhân, pháp luật dịch vụ khám, chữa bệnh cần thiết lập điều kiện cụ thể để chủ thể y tế cơng tư có hội tiếp cận nguồn lực đất đai, nguồn lao động, tiếp cận triển khai khoa học công nghệ lĩnh vực y tế; nguồn vốn tín dụng ưu đãi; sách thuế; sách khám bảo hiểm; sách chuyển tuyến; sách xếp hạng bệnh viện… nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đạt chuẩn mực khu vực giới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân, góp phần ngày hồn thiện hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo hướng công bằng, hiệu phát triển - Thể chế hóa hoạt động quản lý nhà nước dịch vụ khám, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh tư nhân Pháp luật phải quy định rõ ràng, cụ thể vấn đề phân công phân cấp quản lý nhà nước dịch vụ khám, chữa bệnh sở y tế tư nhân, là: (i) Nhà nước quản lý dịch vụ khám, chữa bệnh cụ thể nào? Sự tham gia quản lý Nhà nước mức độ nào? Vấn đề xã hội hóa đối tác công tư dịch vụ y tế nói chung khám chữa bệnh nào?; (ii) Luật hóa xây dựng hệ thống pháp luật kiện toàn tổ chức sở khám, chữa bệnh tư nhân, tổ chức xã hội hiệp hội nghề nghiệp 63 quản lý công tác hành nghề khám, chữa bệnh, có phân cơng rõ ràng nhiệm vụ quản lý chung khám, chữa bệnh Bộ Y tế quản lý chuyên môn, cấp phép hành nghề… hiệp hội nghề nghiệp kinh nghiệm nhiều nước tiên tiến giới theo hướng Nhà nước bước trao quyền rộng rãi cho tổ chức dân để quản lý cơng tác khám, chữa bệnh Sau 08 năm triển khai thi hành, số nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 không phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng mục tiêu Đảng Nhà nước đề ra, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế đối tượng hành nghề; quy định sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, áp dụng kỹ thuật mới, sai sót chun mơn, giải tranh chấp khám bệnh, chữa bệnh… cần phải có sửa đổi, bổ sung Ba là, bảo đảm tính tương thích quy định pháp luật dịch vụ y tế nói chung điều kiện kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh sở y tế tư nhân nói riêng với pháp luật quốc tế Xu hội nhập kinh tế khu vực giới ảnh hưởng đến toàn kinh tế, xã hội Việt Nam, có ngành Dịch vụ y tế Hội nhập kinh tế giới mang kinh tế nước tham gia sân chơi chung kinh tế giới Một nguyên tắc quan trọng tham gia hội nhập kinh tế giới phá bỏ hạn ngạch, xóa bỏ bao cấp ngành kinh tế nước Đặc biệt ngành dịch vụ truyền thống vốn nhà nước bao cấp lâu ngành dịch vụ y tế Việt Nam Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2007 cho 64 đến nay, lộ trình thực cam kết WTO Theo đó, cam kết gia nhập WTO Việt Nam dịch vụ bao gồm: (i) Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam, Việt Nam đưa cam kết mở cửa (phải cho phép doanh nghiệp nước tiếp cận thị trường Việt Nam tối thiểu mức cam kết) 11 ngành dịch vụ (bao gồm khoảng 110 phân ngành dịch vụ), Ngành Dịch vụ y tế xã hội đứng thứ 08; (ii) Cam kết minh bạch hố khơng phân biệt đối xử (đối xử tối huệ quốc - MFN), Việt Nam phải công bố tất quy định, yêu cầu, thủ tục có ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ cho nước thành viên WTO; công khai dự thảo văn quy phạm pháp luật (luật, pháp lệnh, nghị định…) để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan 60 ngày; Việt Nam phải đối xử bình đẳng (về sách, pháp luật, thủ tục…) nhà cung cấp dịch vụ đến từ nước khác (nếu nước thành viên WTO)[2] Việc mở cửa Ngành Dịch vụ y tế nội dung quan trọng, đặt toán cần cải cách hệ thống y tế nước cho cạnh tranh đứng vững sân chơi quốc tế, phải thực cam kết khuôn khổ luật pháp quốc tế lĩnh vực dịch vụ y tế Vì vậy, hệ thống pháp luật sách Việt Nam quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh cần phải điều chỉnh kịp thời Bên cạnh thuận lợi hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho hệ thống cung ứng dịch vụ y tế Việt Nam, hệ thống y tế Việt Nam gặp phải thách thức lớn Sự phân hóa rõ rệt thu nhập tầng lớp dân cư dẫn đến nhu cầu khác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe, người nghèo nhóm cận nghèo khó có hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao Vì vậy, yêu cầu 65 sách an sinh xã hội hợp lý nhằm đảm bảo công hiệu hệ thống y tế trở nên cấp thiết Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào y tế khu vực giới với hội thách thức to lớn Mục tiêu đặt cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật y tế nói chung, pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở y tế tư nhân nói riêng cách tồn diện đồng bộ, phù hợp với chương trình, lộ trình hội nhập phải đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Có vậy, bảo đảm cho pháp luật điều kiện kinh doanh khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh tư nhân phát triển định hướng, đồng thời hạn chế thấp xung đột pháp luật khám bệnh, chữa bệnh Tóm lại, việc hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần tập trung vào nội dung: Thứ nhất, cần bổ sung điều kiện cấp chứng hành nghề theo hướng không cần điều kiện cấp thời gian thực hành mà cần phải qua sát hạch thi để cấp chứng lần đầu tính chun mơn cao tầm quan trọng ngành sức khoẻ người Bên cạnh đó, cần tạo dựng hệ thống quan có thẩm quyền tổ chức sát hạch cấp chứng hành nghề thống cấp quốc gia Trước mắt, Bộ Y tế đảm nhận, lâu dài chuyển giao cho tổ chức xã hội dân hội nghề nghiệp thực (như nước phát triển) Thứ hai, cần thiết quy định thời hạn có hiệu lực chứng hành nghề 05 năm, phù hợp với xu chung giới Theo đó, để cấp chứng hành nghề cho lần sau cần có chứng nhận cập nhật kiến thức y 66 khoa liên tục không bị gián đoạn thời gian hành nghề 02 năm liên tục mà không cần phải sát hạch lại Thứ ba, loại bỏ quy định giới hạn 200 làm thêm người hành nghề Người hành nghề hành nghề nhiều sở khám, chữa bệnh không hành nghề thời gian sở khám, chữa bệnh khác Người hành nghề phải đảm bảo hợp lý thời gian lại địa điểm hành nghề đăng ký Thứ tư, cần thay đổi quan niệm nhân quản lý y tế nói chung sở khám, chữa bệnh nói riêng Khơng thiết người giữ chức vụ quản lý phòng, ban sở khám, chữa bệnh giám đốc bệnh viện phải bác sỹ giỏi chuyên môn mà cần có số kiến thức định y tế có quyền tham khảo ý kiến từ người có chun mơn Thứ năm, cần ghi nhận chức danh thư ký y khoa tham gia vào hoạt động khám, chữa bệnh để trợ giúp cho bác sỹ việc sổ sách, giấy tờ, chức danh vừa cần có nghiệp vụ thư ký vừa cần có số kiến thức định y tế khơng cần có kỹ điều dưỡng Tóm lại, quy định pháp luật Việt Nam thể nỗ lực nhà lập pháp việc xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật chặt chẽ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh - lĩnh vực đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền người Tuy nhiên, hạn chế định cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 67 3.3.1 Mở rộng đối tượng phải cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cấp gia hạn chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Quản lý chặt chẽ tất đối tượng tham gia vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông qua việc cấp chứng hành nghề hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc cấp cập nhật kiến thức y khoa liên tục hoạt động hành nghề tất đối tượng tham gia vào trình khám bệnh, chữa bệnh Bảo đảm người hành nghề cấp giấy phép hành nghề thực khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép Bổ sung số đối tượng tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng hành nghề như: cử nhân sinh học, cử nhân hóa học, cử nhân dinh dưỡng, kỹ sư y học hạt nhân, kỹ sư vật lý y học, đối tượng cấp chứng hành nghề khác Giao Chính phủ quy định cụ thể trường hợp cần cấp chứng hành nghề khác phát sinh thực tiễn hành nghề Việt Nam Quy định cấp lần đầu cấp gia hạn chứng hành nghề năm lần.Dự thảo Luật quy định: Bổ sung, sửa đổi Điều 17 Người xin cấp chứng hành nghề: Bác sỹ, y sỹ, Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Lương y, Người có thuốc gia truyền có phương pháp chữa bệnh gia truyền, cử nhân sinh học, cử nhân hóa học, cử nhân dinh dưỡng, kỹ sư y học hạt nhân, kỹ sư vật lý y học, đối tượng cấp chứng hành nghề khác Chính phủ quy định cụ thể khoản Điều Bổ sung, sửa đổi Khoản Điều 25 Chứng hành nghề sau: Chứng hành nghề cấp lần đầu cho người hành nghề đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều 18 Điều 19 Luật cấp gia hạn năm lần Chứng hành nghề có giá trị phạm vi nước 68 Với phương án tiếp tục cấp chứng hành nghề cho đối tượng trước quy định Luật khám bệnh, chữa bệnh, không làm xáo trộn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh người hành nghề toàn quốc, đồng thời kịp thời bổ sung đối tượng tham gia vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chưa có chứng hành nghề Bên cạnh q trình thực hoạt động khám bệnh, chữa bệnh xét thấy có đối tượng khác có thực hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chưa quy định giao Chính phủ kịp thời hướng dẫn để thực bảo đảm việc quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Bên cạnh việc gia hạn chứng hành nghề năm lần giúp khắc phục số bất cập việc quản lý người hành nghề như: theo dõi liên tục trình hoạt động người hành nghề, theo dõi bắt buộc người hành nghề phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục để tăng cường chuyên môn hành nghề sau cấp chứng hành nghề lần đầu Giúp quan quản lý nắm số lượng người hành nghề thực tham gia vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh toàn quốc, chuyên khoa, theo miền, từ có sách quan trọng công tác đào tạo cán y tế để sát thực với nhu cầu xã hội, tránh lãnh phí việc đào tạo nhiều đối tượng người hành nghề dư thừa không đào tạo chuyên ngành thực cần thiết cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 3.3.2 Mở rộng hình thức sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy phép hoạt động cấp gia hạn giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh Tăng cường quản lý điều kiện hoạt động tất hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh Kiểm tra phát kịp thời trường hợp 69 sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực để hoạt động nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ sở khám bệnh, chữa bệnh Bổ sung số hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chưa quy định cụ thể Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, cụ thể bổ sung hình thức: Trung tâm y tế Sửa đổi, bổ sung Điều 41 Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh: Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: a) Bệnh viện; b) Cơ sở giám định y khoa; c) Phòng khám đa khoa; d) Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình; đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền; e) Nhà hộ sinh; g) Cơ sở chẩn đoán; h) Cơ sở dịch vụ y tế; i) Trạm y tế cấp xã tương đương; k) Trung tâm y tế; l) Các hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh khác Chính phủ quy định cụ thể khoản Điều hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh quân đội Sửa đổi, bổ sung Khoản Điều 44 Giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh sau: Giấy phép hoạt động cấp lần đầu cho sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định Điều 43 Luật cấp gia hạn năm lần suốt trình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Tiếp tục kế thừa quy định Luật khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động cho hình thức tổ chức sở khám bệnh, chữa bệnh nay, tránh gây xáo trộn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nước Đồng thời tiếp tục bổ sung cấp giấy phép hoạt động cho sở bổ sung phù hợp với định hướng phát triển nhà nước hệ thống khám bệnh, chữa bệnh Đồng thời việc bổ sung quy định cấp gia hạn giấy phép hoạt động năm lần đối 70 với sở khám bệnh, chữa bệnh giúp quan quản lý Nhà nước kiểm soát chặt chẽ sở khám bệnh, chữa bệnh điều kiện sở vật chất, trang thiết bị nhân lực, để bảo đảm sở đáp ứng điều kiện tốt để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho cộng đồng 3.3.3 Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh Coi vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh nội dung trọng tâm phải thực tất sở khám bệnh, chữa bệnh Các sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy phép hoạt động áp dụng tiêu chí chất lượng để khơng ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh phục vụ người dân Quy định bắt buộc sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy phép hoạt động áp dụng tiêu chí chất lượng quan có thẩm quyền ban hành để khơng ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh phục vụ người dân Bổ sung vào Khoản Điều 50 Chứng nhận chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh Luật khám bệnh, chữa bệnh sau: - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy phép hoạt động phải áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng quy định khoản Điều để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Sửa đổi Khoản Điều 51 Các tổ chức chứng nhận chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh sau:” Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức hoạt động tổ chức chứng nhận chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng giai đoạn 2020 – 2025 thành lập Hội đồng quản lý chất lượng trực thuộc Bộ Y tế, từ năm 2026 trở tách Hội đồng quản lý chất 71 lượng trực thuộc Bộ Y tế thành đơn vị độc lập để đánh giá chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh” Việc bắt buộc áp dụng tiêu chí quản lý chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh giúp cho sở khám bệnh, chữa bệnh không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Giúp quan quản lý nhà nước đánh giá cách khách quan thực trạng chất lượng bệnh viện giúp bệnh viện xác định mức chất lượng để tiến hành hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện, định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng; Cung cấp tư liệu, khoa học cho việc xếp loại chất lượng bệnh viện, thi đua khen thưởng; Cung cấp tư liệu, khoa học cho đầu tư, phát triển, quy hoạch bệnh viện Người dân hưởng lợi từ việc sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng tốt, hài lòng với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo cán y tế Được hưởng dịch vụ có chất lượng cao, giúp tạo niềm tin cho người dân dịch vụ hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, có thêm nhiều lựa chọn cho người dân khám bệnh, chữa bệnh Việc thành lập Hội đồng quản lý chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn đầu trực thuộc Bộ Y tế giúp kế thừa phát huy việc đánh giá áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng Bệnh viện năm qua, có thời gian để Bộ Y tế phối hợp với tổ chức liên quan đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán có đầy đủ kiến thức, kỹ đánh giá chất lượng, hồn chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh Sau giai đoạn năm thực chủ trì Bộ Y tế, giai đoạn từ năm 2026 để khắc phục điểm hạn chế lớn việc kiểm tra đánh giá 72 chất lượng quan đánh giá chất lượng bệnh viện quan quản lý trực tiếp bệnh viện, người đánh giá cán bộ, công chức Bộ Y tế, Sở Y tế, viên chức quản lý bệnh viện nên khơng hồn tồn khách quan q trình đánh giá chất lượng bệnh viện Do vậy, việc đời Tổ chức đánh giá chất lượng KCB độc lập, dựa Bộ Chuẩn chất lượng bệnh viện phù hợp, có đồng thuận bệnh viện, quy trình đánh giá khách quan, minh bạch, chu trình đánh giá phù hợp giải pháp khắc phục hạn chế phương pháp đánh giá chất lượng Kết luận Chương Số lượng lớn người hành nghề cần cấp chứng hành nghề: Việt Nam có khoảng 300.000 cán bộ, nhân viên y tế người hành nghề y, 13.500 sở y tế công lập 35.000 sở y tế tư (Báo cáo y tế quốc gia 2009) cần thiết phải cấp chứng hành nghề giấy phép hoạt động theo qui định Luật Điều cho thấy khối lượng công việc hành lớn tạo nên mối lo ngại thực tính khả thi khâu thực – giai đoạn trước mắt Nhiệm vụ cấp chứng cho số lượng xem khó khăn cho khâu thực chất phức tạp việc cần phải cấp năm lần thực theo điều Bộ Y tế đề xuất dự thảo ban đầu Điều cần đề cập tới bối cảnh đà trị mạnh mẽ đằng sau cơng cải cách hành Việt Nam Những nỗ lực cải cách hành với mục tiêu rõ nét đơn giản hóa thủ tục hành chính, tinh giản chức nhà nước phân cấp quản lý cho địa phương Trong bối cảnh Luật khám bệnh, chữa bệnh, tồn áp lực lớn việc cắt giảm thủ tục hành chính, quan tâm đáng kể chức phân cấp việc cấp chứng tỉnh Đối với nhiều người, đơn 73 giản hóa thủ tục hành ưu tiên hàng đầu quan tâm tới việc phân cấp quản lý quan trọng nhiều so với nguy tiềm ẩn phiên giải chuẩn kỹ thuật cách khác biệt áp dụng cấp chứng hay xác nhận chất lượng khả gây tình trạng tham nhũng kèm KẾT LUẬN Việt Nam chứng minh nhanh nhạy việc tiếp cận hệ thống kinh tế trì hệ thống trị đảng vững mạnh Tuy nhiên minh chứng trình xây dựng Luật khám bệnh, chữa bệnh, khơng nhìn nhận nhà nước thể cứng nhắc Hiện tồn chế giám sát, kiểm tra tạo cân phương diện trị Việc xây dựng Luật có tham gia Đảng, Chính phủ, Quốc hội bên có quan điểm riêng Luật cung 74 cấp trường hợp điển hình phân lập ưu tiên tổ chức kỹ thuật trị cấu nhà nước, đặc biệt liên quan tới cải cách hành Trong quy trình xây dựng Luật cho thấy bước tiến quan trọng phương diện kỹ thuật dựa chứng, yếu tố liên quan mặt trị qui trình thực chưa phát triển Luận văn phần khái quát hóa vấn đề Pháp luật thực điều kiện kinh doanh sở khám chữa bệnh tư nhân 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế (1997), Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT việc ban hành Quy chế bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2013), Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2013, Hà Nội Bộ Y tế (2013), Quyết định 1313/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn quy trình khám bệnh Khoa Khám bệnh, Hà Nội Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãng, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Bích Thủy (2006), Nghiên cứu Marketing - lý thuyết ứng dụng, NXB Thống kê, Hà Nội 10 NXB Đà Nẵng (2004), Từ điển Tiếng Việt, Đà Nẵng 11 Nguyễn Đình Phan (2007), Quản trị chất lượng tổ chức, NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Ngô Minh Quân (2011), Thiết lập, quản lý khoa khám bệnh bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Tôn Đức Thắng 13 Quốc hội (2005), Luật Thương mại năm 2005, Hà Nội 14 Quốc hội (2010), Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Hà Nội 15 Quốc hội (2010), Luật Đầu tư năm 2010, Hà Nội 16 Quốc hội (2015), Luật Doanh nghiệp năm 2015, Hà Nội 17 Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo tổng kết nghành y tế năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh 18 Sở Y tế (2016), Báo cáo tổng kết ngành y tế năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh 19 Trần Quang Tuệ (2000), Quản trị chất lượng - Tập 1, 2, 3, NXB TP HCM 20 Phạm Quang Thái (2007), Đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng Đông Á, Đề tài nghiên cứu, Hà Nội 21 Trương Đồn Thể (2011), Giáo trình giảng dạy Quản lý chất lượng tổ chức, NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 22 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2005), Dấu ấn thương hiệu tập 1,2, NXB Trẻ, Hà Nội 23 Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu SPSS, NXB Thống kê Hà Nội ... Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Điều kiện kinh doanh dịch vụ. .. luận điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bênh sở khám, chữa bệnh tư nhân Chương 2: Thực trạng quy định thực pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh. .. CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 36 2.1 Thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 36 2.2 Thực trạng thực điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh, Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn