“Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong quá trình hội nhập WTO ”.

42 268 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 10:46

Trong điều kiện hiện nay, với xu hướng toàn cầu hóa quan hệ giữa các nước trên thế giới với nhau ngày càng được mở rộng về mọi mặt.Do vậy, vai trò của ngành ngân hàng đã trở nên rất quan trọng không chỉ là cầu nối giữa sản xuất với kinh doanh trong nước mà còn mở rộng sang các nước trên thế giới (NHTM) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tín dụng của các doanh nghiệp. Thực tế, Việt nam chúng ta đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ trên khu vực và toàn cầu.Chính điều đó đã tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các ngành, các lĩnh vực và ảnh hưởng tới quá trình phát triển của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại… Vì vậy, việc nâng cao năng lực cạnh tỷanh của các NHTM trong điều kiện hiện nay là vấn đề cần thiết Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, cùng với những kiến thức đã học ở trường, em đaqx đi sâu và tìm hiểu đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong quá trình hội nhập WTO ”. Đề án chuyên ngành LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện hiện nay, với xu hướng toàn cầu hóa quan hệ giữa các nước trên thế giới với nhau ngày càng được mở rộng về mọi mặt.Do vậy, vai trò của ngành ngân hàng đã trở nên rất quan trọng không chỉ là cầu nối giữa sản xuất với kinh doanh trong nước mà còn mở rộng sang các nước trên thế giới (NHTM) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tín dụng của các doanh nghiệp. Thực tế, Việt nam chúng ta đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ trên khu vực và toàn cầu.Chính điều đó đã tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các ngành, các lĩnh vực và ảnh hưởng tới quá trình phát triển của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại… Vì vậy, việc nâng cao năng lực cạnh tỷanh của các NHTM trong điều kiện hiện nay là vấn đề cần thiết Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, cùng với những kiến thức đã học ở trường, em đaqx đi sâu và tìm hiểu đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong quá trình hội nhập WTO ”. Mục tiêu nghiên cứu của đề án Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về các NHTM và đi sâu tìm hiểu năng lực cạnh tranh của các NHTM. Thứ hai, phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM qua đó dánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ ảnh hưởng của NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt nam và các kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực tài chính ngân hàng khi Việt Nam là thành viên của WTO Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu là nội dung cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực NHTM dưới góc độ Kinh tế.Ngoài ra còn những vấn đề về chính sách, luật pháp , môi trường vĩ mô của Nhà Nước cũng được đề cập đến trong đề án Thời gian nghiên cứu: số liệu được sử dụng nghiên cứu 05 năm trở lại đây. Phương pháp nghiên cứu Đề án được xây dựng dựa trên các phương pháp sau: - Phương pháp thống kê -Phương pháp duy vật biện chứng -Phương pháp duy vật lịch sử -Phương pháp chuyên gia -Phương pháp phân tích -Phương pháp tổng hợp và so sánh giải quyết vấn đề. Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành Phương thức tìm kiếm của quá trình thực hiện đề án là hình thức thu thập thông tin từ sách vở, luận văn, báo chí, internet… Kết cấu của đề án Đề án bao gồm 3 phần Phần 1: Những lý luận chung về cạnh tranhnăng lực cạnh tranh Phần 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập WTO hiện nay. Phần 3: Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ciuar NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu không nhiều và hạn chế của bản than nên khó tránh khỏi những thiếu sót.Em kính mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô, và các bạn để đề án này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành PHẦN I: LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH 1.1. Khái niệm về cạnh tranh về năng lực cạnh tranh 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm Hiện nay, cạnh tranh là một khái niệm rộng không chỉ tồn tại trong lĩnh vực kinh tế mà còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực khác. Theo Các Mác: Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản để giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu nghạch. Theo từ điển bách khoa của Việt Nam thì: Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối bởi quan hệ cung cầu nhằm giành được các điều kiện sản xuất, tiêu thụ vàb thị trường có lợi nhất. Theo diễn đàn cao cấp về cạnh tranh công nghiệp của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng: Cạnh tranh là khái niệm của doanh nghiệp, quốc gia và vùng trong việc tạo việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế. Theo cuốn kinh tế học của P.Samuel: Cạnh tranh là sự kình địch của các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để dành khách hàng, thị trường. Ngoài những định nghĩa trên còn có rất nhiều định nghĩa về cạnh tranh tuy nhiên đây được coi là những định nghĩa được áp dụng rộng rãi nhất. Trong môi trường kinh doanh bình đẳng do tham vọng muốn đạt được lợi ích riêng cho bản thân mà dẫn đến cạnh tranh với nhau. Để cạnh tranh người ta có thể sử dụng nhiều hình thức để cạnh tranh với nhau như là chạy đua với nhau về số lượng, về chất lượng, về dịch vụ , về quảng cáo…Và với mỗi loại cạnh tranh như thế cá nhân nào tham gia và đứng vững được nhưng cũng có những cá nhân không thể thích ứng được thì tất yếu sẽ dẫn đến bỏ cuộc và đào thải một cách tự nhiên. Hoạt động kinh doanh ngân hàng là một hoạt động kinh doanh đặc biệt và đòi hỏi sự cạnh tranh gay gắt.Đi cùng với nó các ngân hàng phải tìm cách cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, mang nhiều lợi ích cho khách hàng với sự tiện lợi, tin cậy, chính xác trong các giao dịch…Ngày nay, cùng với quá trình hội nhập của đất nước ngành ngân hàng cũng tích cực tham gia hội nhập và mở cửa.Cùng với những cam kết về mở cửa thị trưòng dịch vụ ngân hàng thì cạnh tranh trong ngành ngân hàng ở phạm vi quốc tế sẽ thúc đẩy nhanh sự chuyển giao công nghệ tài chính giữa các nứơc và cho phép các ngân hàng có thể tiếp cận nhiều hơn về vốn và các dịch vụ tài chính. 1.1.1.2 Đặc trưng của cạnh tranh của NHTM Trong hoạt động ngân hàng các tổ chức tín dụng cũng phải cạnh tranh với nhau để tồn tại.Vì vây mà cạnh tranh trong NHTM nói riêng và tổ chức tín dụng nói chung có nững đặc điểm cơ bản sau: • Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng phải tuân theo quy luật thị trường. Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành Tức là trong hoạt động cạnh tranh trong một môi trương cạnh tranh lành tài chính tự do, mọi rào cản ngăn cách bị phá vỡ các ngân hàng sẽ hoạt động theo quy luật của thị trường chứ không phải là thuộc cơ quan hành chính nào khác. • Cạnh tranh ngân hàng phải tuân theo các nguyên tắc, luật lệ thế giới.Vì các ngân hàng phải tuân theo luật lệ chung của cộng đồng quốc tế. • Cạnh tranh trong hoạt động của ngân hàng diễn ra trong môi trường công nghệ hiện đại và sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử. • Cạnh tranh trong hoạt động của ngân hàng không phải là cuộc chiến một mất một còn, mà trong quá trình cạnh tranh các NHTM cũng cần có sự hợp tác với nhau. • Cạnh tranh trong hoạt động của ngân hàng luôn hướng tới một thị trường lành mạnh, tránh khả năng rủi ro hệ thống. • Cạnh tranh trong hoạt động của ngân hàng thong qua thị trường có sự can thiệp thường xuyên của NHTW • Cạnh tranh trong hoạt động của ngân hàng luôn luôn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoàinhuw: Môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, dân cư… • Cạnh tranh trong hoạt động của ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng thường xuyên của thị trường tài chính quốc tế. 1.1.1.3 Ảnh hưởng của cạnh tranh trong quá trình hội nhập: Ngày 21-22/02/08 OECD đã tổ chức diễn đàn toàn cầu về cạnh tranh lần thứ 7 tại Pari.Với buổi hội thảo này, hội thảo đã nhấn mạnh đặc điểm của cạnh tranh như sau: Thứ nhất, cạnh tranh là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế của đất nước .Cạnh tranh đã thúc đẩy tính hiệu quảnăng suất cao hơn từ đó tạo động cơ cho sự đổi mới và làm cho các doanh nghiệp thêm vững tin hơn, năng động hơn, và thích ứng nhanh hơn với quá trình toàn cầu hóa.Vì vậy, mà các chính phủ nên có những biện pháp nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ và công bằng giữa các thành phần kinh tế. Và điều này sẽ giúp cho các nước có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, thu hút đầu tư và tạo ra việc làm cho các công dân nước mình. Thứ hai, cạnh tranh ngày càng gia tăng sẽ thúc đẩy tính hiệu quả của nền kinh tế.Theo những báo cáo ngiên cứu của OECD gần đây cho thấy rằng các cuộc cải ccachs kinh tế sẽ thúc đẩy áp lực cạnh tranh và dẫn đến sự phục hồi về nền kinh tế. Thứ ba, cạnh tranh ảnh hưởng đến những thành tựu về kinh tế.Các nước có sự cạnh tranh yếu sẽ làm ảnh hưởng tới những thành tựu về kinh tế.Xét ví dụ như Pháp đã thúc đẩy sức cạnh tranh trong một số lĩnh vự chủ yếu nhưng lại phải đối mặt ới những thánh thức lớn trong lĩnh vực bán lẻ ,ngân hàng và kinh doanh và điều này đã trở thành một bất lợi trong cạnh tranh. Cuối cùng canh tranh giúp cho các ngân hàng phân bổ nguồn đầu vào hiệu quả hơn.Khi đó các ngân hàng phải tìm mọi cách nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các hình thức và từ đó dưa ra được những mức giá hợp lý hơn và tiến gần hơn đến chi phí cận biên từ đó phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.Đồng thời, cạnh tranh đòi hỏi những Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành ngân hàng nào có sự kinh doanh kém hiệu quả phải thực hiện cải tổ hoặc là phải đối mặt với nguy cơ rời bỏ thị trường. 1.1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.2.1 Khái niệm Theo nghĩa rộng thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại(NHTM) được hiểu là khả năng cung cấp những tiện ích của một NHTM nhằm đáp ứng tốt nhất các đồi hỏi của nền kinh tế. Theo nghĩa hẹp thì năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục phát triển, đảm bảo an toàn, lành mạnh và có khả năng chống đỡ vượt qua mọi biến động của thị trường. 1.1.2.2 Các yếu tố tạo ra năng lực cạnh tranh (NLCT) của các NHTM NLCT của NHTM được thể hiện qua sơ đồ như sau: Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 NGUỒN LỰC CẠNH TRANH Quản lý hoạt động kinh doanh - Năng suất lao động - Lợi thế về chi phí Quản lý về tài chính - Sức sinh lời của vốn đầu tư - Cơ cấu vốn, điều chỉnh luân chuyển vốn Marketing - Nghiên cứu phát triển - Kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường - Sự linh hoạt - Vị trí cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường Tổ chức nhân sự - Bầu không khí nội bộ ngành - Nề nếp tổ chức Áp dụng khoa học kỹ thuật và quản lý hiện đại VŨ KHÍ CẠNH TRANH + Chất lượng dịch vụ Tính độc đáo của dịch vụ - Giá dịch vụ, lãi suất +Phương thức phục vụ và thanh toán - Uy tín - Lợi thế của yếu tố mới sang tạo - Tổ chức mạng lưới -Cạnh tranh về thời cơ - Cạnh tranh về thời gian và không gian CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÁCH HÀNG - Dịch vụ - Giá cả - Tạo sự hài lòng và thói quen giao dịch ngân hàng - Trói buộc khách hàng - Khuyến khích khách hàng Đề án chuyên ngành Bảng 1: Sự hình thành năng lực cạnh tranh của NHTM Trên đây là sơ đồ các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của NHTM.Và chính từ những yếu tố này sẽ tạo ra và duy trì khả năng phát triển vị thế của ngân hàng thương mại trên thị trường mà không cần tới sự hỗ trợ của Chính Phủ để tạo ra được lợi nhuận cao hoạt động mạnh trong môi trường cạnh tranh quốc tế. 1.1.3 Phương pháp SWOT trong đánh giá NLCT của NHTM SWOT là tập hợp của chữ cái Tiếng Anh của những từ sau: Strengths( Điểm mạnh), Weaknesses(Điểm yếu), Opportunities(Cơ hội), Threats( Nguy cơ).Mô hình phân tích SWOT là kết quả của cuộc khảo sát trên 500 công ty có doanh thu cao nhất do tạp chí Fortune bình chọn nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân vì sao nhiều công ty thất bại trong việc thực hiện kế hoạch.Phân tích mô hình này là phân tích yếu tố bên ngoài mà doanh nghiệpphải đối mặt cũng như là những yếu tố thuộc nội tại của doanh nghiệp. 1.1.3.1 Điểm mạnh: của một tổ chức là các lợi thế hoặc những điều mà tổ chức đó làm tốt hoặc những điều mà các tổ chức khác làm không tốt bằng. 1.1.3.2 Điểm yếu: của một tổ chức là những điều mà tổ chức đó làm không tốt hoặc những điều mà tổ chức khác làm tốt hơn. 1.1.3.3 Cơ hội: Đó là những cơ hội do môi trường khách quan mang lại, có những cơ hội do chính ngân hàng tạo ra.Các ngân hàng luôn tìm kiếm, tận dụng tốt cáchội cũng như là tạo ra cơ hội để thúc đẩy hoạt động kinh doanh để phát triển bền vững 1.1.3.4 Thách thức: Đó là những nguy cơ tiềm ẩn, những rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải làm cản trở hoạt động và phát triển của NHTM.Và những thách thức này có thể phát sinh từ bên trong hoặc từ bên ngoài ngân hàng. Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành Khi phân tích SWOT là chúng ta nhìn nhận ra Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức. Điểm mạnh(S) Điểm yếu(W) Cơ hội(O) Phân tích S-O Phát huy các Điểm mạnh như thế nào để tận dụng tốt các cơ hội. Phân tíchW-O Khắc phục các điểm yếu như thế nào để tận dụng tốt các cơ hội. Thách thức(T) PhântíchT-S Sử dụng điểm mạnh như thế nào để đối phó với những thách thức và thực hiện được mục tiêu theo đuổi cơ hội Phân tích W-T Khắc phục ĐIểm yếu như thế nào để chống lại các thách thức đối với việc thực hiện mục tiêu theo đuổi cơ hội. Bảng 2: Ma trận SWOT đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 1.2 Các hình thức cạnh tranh của NHTM Các NHTM muốn có được vị thế và thị phần trên thi trường thì các NHTM phải không ngừng cạnh tranhnâng cao NLCT của ngân hàng mình khi ra tham gia hội nhập.Có như vậy mới có được lòng tin của người sử dụng về dịch vụ của mình.Và để tạo được điều đó thì các NHTM phải phối hợp để sử dụng những công cụ sau một cách linh hoạt để đạt được mục tiêu đề ra 1.2.1 Cạnh tranh về công cụ lãi suất Trong hoạt động của NHTM thì lãi suất là công cụ quan trọng để cạnh tranh.Với hai mảng nghiệp vụ là huy động vốn và nghiệp vụ tín dụng của NHTM Về nghiệp vụ huy động vốn, thông thường lãi suất càng cao thì càng thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền và mua chứng từ có giá trị do ngân hàng phát hành.Lãi suất được chia thành nhiều mức tương ứng với các kỳ hạn tiền gửi của khách hàng lựa chọn và cũng tạo điều kiện cho khách hàng gửi tiền.Mức chênh lệch lãi suất giữa khoản tiền dài hạn và ngắn hạn tác động nhiều đến tâm lý và sự lựa chọn kỳ hạn cho tiền gửi của khách hàng. Về nghiệp vụ tín dụng của NHTM thì lãi suất cho vay ngày càng thấp thì càng thu hút nhiều khách hàng vay tiền.Khoản tiền vay kỳ hạn dài thì lãi suất cao hơn các khoản tiền vay ngắn hạn.Lãi suất cho vay của các ngân hàng đối với một dự án đầu tư hay là một món vay còn tùy thuộc vào độ rủi ro của nó, nếu rủi ro cao thì lãi suât cho vay càng cao và ngược lại. Do tính chất đặc thù của ngành ngân hàng mà việc thay đổi lãi suất không phụ thuộc vào các yếu tố kinh doanh, tổng doanh số mà phụ thuộc vào sự cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn.Điều chỉnh lãi suất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng.Nếu sự điều chỉnh không hợ lý giữa lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay sẽ gây ra Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành những hậu quả khôn lường trong công tác chiếm lĩnh thị trường vì khách hàng luôn nhạy cảm với những dao động của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Nếu lãi suất cho vay cao có thể chấp nhận được đối với khách hàng thì ngân hàng có thể tăng lãi suất huy động vốn dể tăng lượng vốn và thu hút khách hàng mới. Ngược lại, nếu ngân hàng huy động được nguồn vốn có lãi suất thấp thì có thể giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng để cạnh tranh thu hút khách hàng của các ngân hàng khác.Tùy theo mục tiêu điều chỉnh cân đối theo kỳ hạn và đảm bảo tính thanh khoản cho khách hàng mà ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay phù hợp theo từng thời kỳ nhất định Trên thực tế, lãi suất ngân hàng còn phụ thuộc nhiều vào những yếu tố khác như lãi suất trên thị trường quốc tế, những chính sách về lãi suất tái chiết khấu, chính sách về tỷ lệ dự trữ bắt buộc do ngân hàng trung ương ban hành.Vì vậy, mà trong quá trình đưa ra điều chỉnh lãi suất các ngân hàng cần cân nhắc những dự báo, những biến động, từ đó đưa ra những quyết định hợp lý và mang tính cạnh tranh cao.Với việc điều chỉnh lãi suất phải tạo ra tâm lý an toàn và tin tưởng cho khách hàng 1.2.2 Cạnh tranh bằng phí dịch vụ NHTM Phí dịch vụ ngân hàng là giá mà ngân hàng quy định khách hàng phải trả cho các dịch như mở tài khoản, nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, phát hành séc thẻ tín dụng.Để cạnh tranh được với các ngân hàng khác thì mức phí dịch vụ có thể chấp nhận được.Khả năng hạ phí dịch vụ phụ thuộc vào các yếu tố: chi phí kinh doanh, doanh số dịch vụ… Phí dịch vụ ngân hàng nhìn chung tương đối ổn định. Tùy từng thời điểm, ngân hàng có thể tăng hoặc giảm phí dịch vụ để tìm kiếm lợi nhuận hay thu hút khách hàng. Các ngân hàng lớn tăng hay giảm phí dịch vụ thường kèm theo sự biến đổi của các ngân hàng khác. NHTM có thể tăng phí của các dịch vụ ngân hàng khi nhu cầu dịch vụ đó tăng cao nhằm tạo lợi nhuận vì khách hàng đang quen sử dụng dịch vụ ngân hàng của họ và chưa có đủ thời gian để chuyển hướng, khách hàng sẵn sàng chấp nhận mức giá để lợi nhuận lợi trong công việc. Ngân hàng cũng có thể giảm phí các dịch vụ khi trái mùa nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên, với công cụ cạnh tranh bằng chi phí dịch vụ này cũng có mức độ ảnh hưởng nhất định của nó.Giả sử khi bạn là một khách hàng sử dụng bất kỳ loại hình dịch vụ nào đó như nhau ở 2 ngân hàng khác nhau.Với sự phục vụ, thái độ phục vụ, các chế độ ưu đãi… là như nhau nhưng mức phí của hai ngân hàng không như nhau.Điều chắc chắn ở đây là bạn sẽ chon ngân hàng vẫn mang lại cho bạn những lợi ích mà ban càn nhưng với mức chi phí thấp hơn so với khi ban sử dụng dịch vụ của ngân hàng kia.Vì vậy, cạnh tranh bằng phí dịch vụ được xem là một trong những công cụ cạnh tranh của các NHTM. 1.2.3 Cạnh tranh bằng các dịch vụ của NHTM Dịch vụ cũng là một công cụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Dịch vụ chia thành ba loại: Thứ nhất, là loại dịch vụ cốt lõi bao gồm công cụ cơ bản của dịch vụ và loại dịch vụ này thường ít được sử dụng như vũ khí cạnh tranh của NHTM Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành Thứ hai, là loại dịch vụ phụ trợ là các đặc tính về sự tin cậy, sự tiện dụng, sự tiện ích phù hợp.Với loại hình này các NHTM sử dụng làm vũ khí cạnh tranh chính. Thứ ba, là loại hình dịch vụ kèm theo là những dịch vụ sau khi bán như dịch vụ sau khi rút tiền, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ giao tiền tại nhà… Các NHTM muốn giữ được khách hàng và thu hút thêm những khách hàng mới thì phải tạo ra tính độc đáo cho dịch vụ của mình và phục vụ tốt hơn so với các ngân hàng khác. 1.2.4 Cạnh tranh về mạng lưới chi nhánh, quan hệ ngân hàng đại lý Mạng lưới chi nhánh văn phòng đại diện và phòng giao dịch sẽ giúp cho các ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động của mình.Số lượng chi nhánh ngân hàng lớn là tiền đề cho ngân hàng thu hút khách hàng ngoài ra nó còn giúp cho ngân hàng thuận tiên trong việc sử dụng những dịch vụ như chuyển tiền, nhận tiền. Ngân hàng thiết lập mối quan hệ rộng rãi với các ngân hàng quốc tế nhằm tạo nên lợi thế cho ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh, ngoại tệ, thanh toán quốc tế…Một số NHTM có hoạt động buôn bán tức là thực hiện nghĩa vụ cho vay, nhận tiền gửi, nhận làm trung gian chuyển tiền giữa các ngân hàng với nhau.Các ngân hàng này mở tài khoản tại các ngân hàng đầu mối ở các nước và hưởng phí từ dịch vụ vận chuyển tiền quốc tế hay kinh doanh ngoại tệ… 1.2.5 Cạnh tranh bằng phương thức phục vụ và thanh toán Phương thức này được thể hiện ở 3 giai đoạn của quá trình giao dịch Giai đoạn trước giao dịch ngân hàng thu hút khách hàng đến với mình và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thông qua công tác quảng cáo, tại các điểm giao dịch bố trí các biển chỉ dẫn cho khách hàng… Giai đoạn trong quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng phải thật sự tôn trọng khách hàng, ân cần, chu đáo, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.Một hệ thống thanh toán tốt còn đảm bảo công tác quản lý của ngân hàng. Giai đoạn sau khi giao dịch ngân hàng có thể thực hiện các dịch vụ kèm theo như giao tiền đến tận nhà người mua, hỏi thăm các khách hàng trọng điểm và triển khai cung ứng các dịch vụ khác cho khách hàng.Những dịch vụ này nếu thực hiện tốt sẽ tăng uy tín của ngân hàng đối với khách hàng. 1.2.6 Cạnh tranh về thời cơ thị trường của NHTM Dự báo chính xác về thời cơ thị trường sẽ giúp cho ngân hàng giành chiến thắng trong cạnh tranh.Điều đó thể hiện ở chỗ ngân hàng có thể dự báo được những thay đổi của thị trường để có chính sách khai thác hợp lý sớm hơn các ngân hàng khác.Tuy nhiên, bên cạnh đó đòi hỏi các ngân hàng phải tìm ra được lợi thế kinh doanh và đi vào khai thác thị trường và ngân hàng cũng thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi.Uy tín ngân hàng cũng là một yếu tố quan trọng trong cạnh tranh. Uy tín là hết sức quan trọng đối với ngân hàng vì khi tham gia vào hạt động trong nước và ngoài nước thì ngân hàng sẽ đại diện cho có tên tuổi và uy tín sẽ giúp cho các ngân hàng hoạt động thuận lợi Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 Đề án chuyên ngành hơn.Khách hàng thương sẽ tìm đến những ngân hàng có nhiều uy tín vì chỉ có ở đó mới mang lại độ an toàn và yên tâm cho họ. 1.2.7 Cạnh tranh về không gian và thời gian Khi môi trường tương đối ổn định, giá cả tương đối nhau, thông tin hoàn hảo thì thời cơ và thời gian tương đối quan trọng.Ngân hàng nào giao dịch nhanh nhất, tiện nhất thì ngân hàng đó sẽ chiến thắng.Vũ khí cạnh tranh này do hạ tầng kỹ thuật công nghệ của ngân hàng quy định. Thông tin là công cụ cạnh tranh lợi hại nhất của ngân hàng, nó có ý nghĩa quyết định đối với việc kinh doanh của ngân hàng.Thông tin đúng và đủ sẽ giúp cho ngân hàng hạn chế được rủi ro trong kinh doanh và tìm ra được lợi thế so sánh của ngân hàng mình và đưa ra được những sản phẩm dịch vụ mang ưu điểm nổi trội từ đó tăng cường sức cạnh tranh. Như vậy,có nhiều vũ khí cạnh tranh để ngân hàng có thể sử dụng và việc sử dụng cùng kết hợp những công cụ ấy sẽ mang lại kết quả gì cho chiến lược phát triển chủa NHTM. 1.3 Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến NLCT của NHTM. Trong lĩnh vực ngân hàng cho đến nay chưa có một mô hình cụ thể để đánh giá NLCT của một NHTM thong qua hệ thống chỉ tiêu đánh giá NLCT.Chỉ tiêu này ra đời là kết quả của kết hợp lý thuyết NLCT, tiêu biểu lý thuyết NLCT của Michael Pỏter và hệ thống đánh giá NHTM của CAMELSC nguồn vốn Capital, chất lượng tài sản có- Asset quality, năng lực quản lý-Management Ability, khả năng sinh lời-Earnings và khả năng thanh toán-Liquidity.Sau đây là một số chỉ tiêu đánh giá NLCT của một số ngành. 1.3.1 Tiềm lực về tài chính Tiềm lực về tài chính là thước đo sức mạnh của ngân hàng tại một thời điểm nhất định và được thể hiện qua các chỉ tiêu dưới đây: 1.3.1.1 Mức độ an toàn vốn và khả năng huy động vốn thể hiện qua những chỉ tiêu cụ thể như: quy mô vốn chủ sở hữu hệ số an toàn vốn. • Quy mô vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài chính của một ngân hàng và khả năng chống đỡ rủi ro ngân hàng đó.Vốn chủ sở hữu là thước đo khả năng hấp thụ những tổn thất và cho phép ngân hàng áp dụng chiến lược kinh doanh mạo hiểm, chấp nhận rủi ro cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường tài chính • Hệ số an toàn vốn (CAR) Hệ số này được xác định như sau: Vốn chủ sở hữu CAR= *100% Tổng tài sản có chịu rủi ro Chỉ số CAR là: Sinh viên:Hoàng Thị Nhung Lớp KTQT 47 . hiểu đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong quá trình hội nhập WTO ”. Mục tiêu nghiên cứu của đề án Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý. Những lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh Phần 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập WTO hiện nay. Phần 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong quá trình hội nhập WTO ”., “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong quá trình hội nhập WTO ”.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn