Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

76 210 3
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2018, 10:39

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Trương Minh Điền ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Trương Minh Điền ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn TRƯƠNG MINH ĐIỀN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn nghiên cứu với đề tài: “Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh nhân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”cùng với nỗ lực cố gắng thân, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Đức Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Đồng thời, em xin cảm ơn thầy giáo khoa Luật, thầy giáo phụ trách giảng dạy chuyên ngành Luật Kinh tế, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam Các anh chị đồng nghiệp, gia đình bạn tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn Với kiến thức hạn hẹp em nghiên cứu vấn đề không khỏi hạn chế Vì vậy, em mong góp ý để đề tài em hoàn thiện Tác giả luận văn TRƯƠNG MINH ĐIỀN MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN 1.1 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 1.2 Khái niệm điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 15 1.3 Pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 17 1.4 Nội dung điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .20 Chương : THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CÁC SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 35 2.1 Thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .35 2.2 Thực pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 43 Chương : QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CÁC SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN .50 3.1 Quan điểm .50 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .52 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 60 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BYT Bộ Y tế CP Chính phủ NĐ Nghị định QĐ Quyết định UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hướng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế văn hóa giới nay, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tâm điểm cộng đồng quốc tế nói chung Việt Nam nói riêng Chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hóa đặc biệt liên quan mật thiết đến đời sống người Xã hội phát triển nhu cầu chất lượng dịch vụ cao Mỗi bệnh viện trung tâm y tế thực chăm sóc sức khỏe người phải cố gắng, thay đổi quan trọng vật chất nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh sở nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu bệnh nhân khẳng định uy tín để tồn phát triển Thực chủ trương xã hội hóa y tế, năm qua, sở y, dược nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, phát triển, giúp giảm tải cho bệnh viện công lập, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày cao nhân dân Theo báo cáo Sở Y tế Thành phố, tính đến địa bàn Thành phố 47 bệnh viện nhân 21 bệnh viện đa khoa 26 bệnh viện chuyên khoa; 196 phòng khám đa khoa nhân 21 phòng khám đa khoa liên quan đến yếu tố nước ngồi 12 phòng khám đa khoa đăng ký người hành nghề với quốc tịch Trung Quốc, phòng khám đa khoa đăng ký người hành nghề với quốc tịch như: Argentina, Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Israel, Philippine, Anh, Ucraina,… [1] Việc chấp hành pháp luật phận người hành nghề, doanh nghiệp chưa nghiêm Cá biệt sở bị xử lý phạt tiền nhiều lần tiếp tục vi phạm Thậm chí sở thời gian đình hoạt động khơng chấp hành mà lút hoạt động, thông qua việc quảng cáo internet giao dịch với bệnh nhân thơng qua mạng xã hội Ngồi ra, trường hợp người nước hoạt động khám chữa bệnh không đăng ký, sử dụng người phiên dịch không với nhân đăng ký Bộ Y tế, Sở Y tế cấp phép sở khám chữa bệnh khơng người phiên dịch văn chuyên môn y tế chuyên môn làm giả Khi đồn kiểm tra đến, sở sử dụng bác sĩ Trung Quốc không hợp tác với đồn mà né tránh, trốn khỏi phòng khám Nguy hiểm hơn, nhiều phòng khám, sở hoạt động khơng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, thường xuyên phát tờ rơi, quảng cáo liên tục phương tiện thơng tin đại chúng với nội dung: đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi, trang thiết bị đại, phương pháp tiên tiến chữa nhiều bệnh phức tạp, nan y… nhằm lừa bịp người bệnh Trong năm qua, công tác xây dựng pháp luật Việt Nam bước củng cố tăng cường nhằm tạo lập khung pháp lý phục vụ cho phát triển bền vững đất nước Trong đó, pháp luật ngành nghề kinh doanh điều kiện nói chung kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhiều vấn đề phát sinh trình thực thi pháp luật Luật Đầu năm 2014 bước đột phá mạnh mẽ quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh Lần văn cấp luật, mục tiêu quy định ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện điều kiện kinh doanh xác định rõ ràng Bên cạnh việc xác định mục tiêu, Luật Đầu năm 2014 đưa danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện Theo đó, 243 ngành, nghề Danh mục ngành, nghề, thực kinh doanh tác động đến lợi ích cơng cộng, đến mức buộc Nhà nước phải can thiệp điều kiện kinh doanh Danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện sửa đổi năm 2016 thể tinh thần cải cách, thúc đẩy quyền tự kinh doanh doanh nghiệp, quán với sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh Nghị 192016/NQ-CP Chính phủ ngày 28 tháng 04 năm 2016 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 Nghị 35/NQ-CP Chính phủ ngày 16 tháng năm 2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Điều phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế thời gian qua Phát triển y tế sở; giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; đẩy mạnh cơng tác y tế dự phòng phù hợp với tình hình mới; phát triển nguồn nhân lực y tế, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học cơng nghệ Khảo sát diễn biến q trình rà soát điều kiện kinh doanh dễ dàng nhận thấy rằng, khơng quy định mang tính đột phá điều kiện đầu tư, kinh doanh Luật Đầu năm 2014 Luật Doanh nghiệp năm 2014 bị bóp méo quan điểm cải cách nửa vời, thỏa hiệp, dễ dãi thiếu đồng Những tồn việc quy định ngành, nghề kinh doanh điều kiện đặt nhiều thách thức hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế nước ta, đòi hỏi ngành, cấp cần sớm giải pháp để rà sốt rút gọn quy định ngành nghề kinh doanh điều kiện, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Trong quy định điều kiện kinh doanh kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Vì cần phải nghiên cứu chuyên sâu điều kiện kinh doanh khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh theo hướng phù hợp với phát triển sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đảm bảo vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực y tế nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Vì vậy, việc lựa chọn vấn đề “Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh nhân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ đáp ứng yêu cầu lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh nhân theo pháp luật vấn đề đáng bàn Cho đến nay, cơng trình nghiên cứu đề cấp đến vấn đề pháp luật thực thi pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh điều kiện, cụ thể như: Theo tác giả Nguyễn Đình Cung việc sửa đổi Luật doanh nghiệp hướng tới giảm điều kiện, thủ tục doanh nghiệp gia nhập thị trường Theo đó, hồ nội dung giảm đơn giản hóa trước đây, lẽ việc đăng ký ngành nghề kinh doanh đem lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp Rủi ro thứ doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng giấy điều kiện kinh doanh vi phạm xử lý hành chí truy cứu trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp phép kinh doanh pháp luật khơng cấm Rủi ro tiếp thuộc phía đối tác, hợp đồng hợp tác ký mà doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dễ bị tun vơ hiệu xảy tranh chấp Ngoài ra, thực tế triển khai nhiều ngành nghề kinh doanh khơng danh mục quan quản lý nhà nước dẫn tới việc doanh nghiệp phải xin ý kiến ngành liên quan nhiều thời gian, tiền bạc để đăng ký Thậm chí doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh không với thực tế hoạt động Việc sửa đổi Luật doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa, thơng thống nhận nhiều ý kiến phản hồi Một số đánh giá lo ngại thơng thống điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho số đối tượng lợi dụng, thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo, trốn thuế, mua bán khống hóa đơn Tác giả Lê Minh Tồn viết Cuộc đối đầu “Luật không cấm” “Luật cho phép” đề cập đến câu chuyện “Luật không cấm” ... Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Điều kiện kinh doanh dịch vụ. .. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 35 2.1 Thực trạng pháp luật điều kiện. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Trương Minh Điền ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Điều kiện kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn