Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên lê quý đôn khánh hòa file word có lời giải chi tiết

6 311 5
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:09

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 THPT CHUN Q ĐƠNKHÁNH HỊA Câu 1: (5 điểm) Trong huấn luyện quân sự, người chiến sĩ cách tường khoảng s bắt đầu nhảy với vận tốc v hướng phía tường Khi tới sát tường, đạp vào mặt tường lần làm cho toàn thân bật lên thẳng đứng Hệ số ma sát tường đế giày  Hỏi để trọng tâm người lên đến độ cao lớn góc nhảy  phải bao nhiêu? Câu 2: (5 điểm) Một gậy chiều dai 2L trượt hai cạnh góc vng Chính gậy gắn hạt tròn khối lượng m cố định Điểm A chuyển động với vận tốc v không đổi Tại thời điểm   450 m tác dụng lên gậy lực bao nhiêu? Câu 3: (5 điểm) mỏng, nhẹ, giống A i Bi  i  1, ,  gác tựa vào nằm ngang miệng bát hình vẽ Một đầu gác miệng bát, đầu đặt khác Đặt chất điểm khối lượng m trung điểm đoạn A1A Tính áp lực A1B1 lên A B6 Câu 4: (5 điểm) Một hạt khối lượng m1 đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với hạt khác khối lượng m2  m  m1  ban đầu đứng yên Xác định góc lệch hướng chuyển động lớn hạt sau va chạm Câu 5: (5 điểm) Một bình hình trụ thành mỏng, tiết diện ngang S, đặt thẳng đứng Trong bình piston, khối lượng M, bề dày khơng đáng kể, Piston nối với mặt bình lò xo độ cứng k (hình vẽ) Trong bình phía piston lượng khí tưởng đơn nguyên tử, khối lượng m khối lượng mol  Lúc đầu nhiệt độ khí bình T1 Biết chiều dài lò xo khơng biến dạng vừa chiều cao bình, phía piston chân khơng Bỏ qua khối lượng lò xo ma sát piston với thành bình Bình piston làm vật liệu cách nhiệt tưởng Lúc đầu hệ trạng thái cân học http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sau người ta nung nóng khí bình đến nhiệt độ T2  T2  T1  cho piston dịch chuyển chậm đến trạng thái cân a Tìm độ dịch chuyển piston b Tính nhiệt lượng truyền cho khí Câu 6: (5 điểm) Một mol khí tưởng thực chu trình gồm trình đẳng nhiệt nhiệt độ T1 ,T2 ,T3 xen kẽ với trình đoạn nhiệt Trong trình giãn đẳng nhiệt nhiệt độ T1 T2 thể tích khí tăng lên k lần (hình vẽ) Tính a Cơng A’ mà khí sinh b Tính hiệu suất chu trình http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Người thực chuyển động ném xiên: vx  v0 cos ; v y  v0 sin   gt   s Trọng tâm nâng lên cao đoạn là: h1  s.tan   g    v0 cos   Khi chân đạp vào tường, nhờ xung lượng lực ma sát nghỉ cực đưa người nâng lên: mv x  N.t   mv y   Fms t  N.t  mv x Suy ra: v y  v 'y  v y  v x Quá trình bật thẳng lên, trọng tâm nâng lên cao đoạn: h  v '2y 2g  v 02  Vậy tổng độ cao trọng tâm người là: h  h1  h      cos   sin    s  2g  Để h max   cos   sin   đạt max  với Dấu xảy khi: tan    Câu 2: Vì OAB vng O, hạt m trung điểm C nên: CO  CA  CB  gậy chuyển động CO khơng đổi, m chuyển động cung tròn tâm O, bán kính R = L vC2 Vận tốc v C hạt hướng tiếp tuyến với vòng tròn với gia tốc hướng tâm: a n  L v v Ở thời điểm bất kì, vận tốc v C hạt là: vC  v x  v y với v x  A  (không đổi) 2  khơng lực theo phương ngang  N thẳng đứng Khi   450 v C hướng dọc theo AB vx  vy  v v  vC  v x  2 v2 v2 Gia tốc: a n  ; a y  2a n  2L L  v2  Với hạt m: P  N  ma  N  mg  ma y  N  m  g   L 2  Câu 3: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Các A1B1 , , A5 B5 chịu tác dụng lực hoàn toàn tương tự nhau, khác với A B6 Xét AB thứ i: chịu tác dụng với phản lực trước N i , phản lực miệng bát áp lực Ni 1 (hình vẽ) Chọn điểm B miệng bát làm trục quay, từ điều kiện cân momen ta có: N L Ni L  Ni 1  Ni  i 1 2 1 Do đó: N1  N  N3   N (1) 2 Xét A B6 : chịu tác dụng phản lực N A B5 phản lực miệng bát B6 , áp lực N1 A1B1 trọng lực m Chọn B6 làm trục quay, từ điều kiện cân momen ta có: N1 L 3L  mg  N6L (2) Từ (1) (2) ta tìm được: N1  mg 42 Câu 4: Định luật bảo toàn động lượng: p1  p '1  p '2  p '22  p12  2p1p '1 cos   p '12 (1) Định luật bảo toàn năng: Wđ1  W'đ1  W'đ  p12 p '2 p '2   2m1 2m1 2m (2) Thay (1) vào (2), ta có:  m   m  p '12 1    2p '1 p1 cos   p12 1     m1   m1   phương trình bậc theo p '1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  m   m2  Điều kiện nghiệm:  '    cos .p1   1   p12 1  22    m1   m1   m2  m2 m  cos   1  22   sin   22  sin   m1 m1  m1  Câu 5: a Gọi h1 , h chiều cao cột khí xilanh đồng thời độ biến dạng piston khí trạng thái (1) (2) Trạng thái 1: p1S  Mg  kh1 (1) Trạng thái 2: p2S  Mg  kh (2)  Mg kh1   Mặt khác p1V1  vRT1    h1S  vRT1 (3) S   S Mgh1  Mgh1  kh12  vRT1   h12   vRT1  k  h1  Mg M 2g vRT1   2k 4k k Hoàn toàn tương tự h  Mg M 2g vRT2   2k 4k k M 2g vRT2 M 2g vRT1    4k k 4k k b Áp suất khí lúc thay đổi liên tục, khơng thuộc trình biến đổi quen thuộc Áp dụng nguyên lí I: Q12  U12  A '12 Độ dịch chuyển piston: h  h  h1  h2  Mg kh  A '12   pdV   pSdh      Sdh  Mg  h  h1   k  h 22  h12  S S  h1  3m R  T2  T1   Mg  h  h1    h 22  h12  2 Biến đổi rút gọn ta ý: m m Mgh1  kh12  RT1; Mgh  kh 22  RT2   m  k  h 22  h12   R  T2  T1   Mg  h  h1  2 Q12  Đáp số Q12  2m Mg  M g mRT1 M g mRT1 R  T2  T1         4k k 4k k     Câu 6: a Cơng A’ khí sinh chu trình: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chia thành chu trình Cac-no hình vẽ: A 'chu trình  A '1  A '2 Mặt khác H1   T T  T1  T3 A '1   A '1    RT1 ln k T1 Q1  T1  Tương tự H   T  T3  T2  T3 A '2   A '2    RT2 ln k T2 Q2 T   A 'chu trình  RT1 ln k  RT2 ln k  2RT3 ln k b Nhiệt khí nhận chu trình: Q nhan  Q1  Q  RT1 ln k  RT2 ln k  R  T1  T2  ln k Hiệu suất chu trình: H  2T3 A'  1 Q nhan T1  T2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... chu trình: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chia thành chu trình Cac-no hình vẽ: A 'chu trình... hiệu suất chu trình http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Người thực chuyển...  mg  ma y  N  m  g   L 2  Câu 3: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Các A1B1 , , A5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên lê quý đôn khánh hòa file word có lời giải chi tiết , Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên lê quý đôn khánh hòa file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn