Giải pháp hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Việt Nam chi nhánh Đông Đô – Hà Nội

39 551 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 11:07

Giải pháp hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Việt Nam chi nhánh Đông Đô – Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại giao lưu quốc tế ngày càng phát triển, đang đặt ra những đòi hỏi thách thức mới đối với nền kinh tế nói chung đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế của mỗi quốc gia, Ngân hàng luôn là một trong các tổ chức tài chính hết sức quan trọng trong một nền kinh tế. Đối với các Ngân hàng thương mại lại càng có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng, như một bà đỡ là huyết mạch, là nơi cung cấp nguồn vốn đầu cho hoạt động sản xuất của mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Do đó, để hạn chế tình trạng này nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng thì các ngân hạng thương mại cần hết sức coi trọng vấn đề Bảo đảm tiền vay. Để các NHTM Việt Nam tăng cường sức cạnh tranh hội nhập quốc tế thành công, việc xử lý vận dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay góp phần hạn chế rủi ro tín dụng nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đến sự tồn tại phát triển của Ngân hàng. Chính vì lẽ đó em chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Đầu Phát triển - Việt Nam chi nhánh Đông Đô Nội” làm đề tài cùng luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời nói đầu kết luận, luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Đầu phát triển-Việt Nam chi nhánh Đông Đô Nội Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại NH ĐT&PT Việt Nam chi nhánh Đông Đô Nội CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. Một số vấn đề chung về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 1. Khái niệm cho vaybảo đảm bằng tài sản Trong nền kinh tế thị trường phát triển hiện nay, sức cạnh tranh gay gắt cũng như môi trường kinh doanh thường xuyên biến động làm cho bất cứ một cá nhân tổ chức nào khi tham gia vào đều phải đối mặt với những rủi ro, đặc biệt là các Ngân hàng thương mại Tổ chức kinh doanh tiền tệ là trung gian tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Chính vì vậy, các Ngân hàng thương mại khi cho vay luôn phải có các biện pháp để giảm thiểu rủi ro cho mình. Thông thường, để bảo vệ lợi ích của mình, các ngân hàng yêu cầu người đi vay phải có bảo đảm cần thiết, ngoại trừ những khách hàng hoạt động tốt có quan hệ tín dụng, là cơ sở pháp lý cũng như cơ sở kinh tế cho việc thu hồi các khoản tiền vay. Biện pháp phổ biến mà ngân hàng thường hay áp dụng là cho vaybảo đảm bằng tài sản. Cho vaybảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Tài sản bảo đảm vaytài sản của khách hàng vay, của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm: tài sản thuộc quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất của khách hàng vay, của bên bảo lãnh; tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của khách hàng vay, của bên bảo lãnh là doanh nghiệp nhà nước; tài sản hình thành từ vốn vay. 2. Sự cần thiết của bảo đảm tiền vay. Hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại trong nền kinh tế mang tầm quan trọng ví như hệ thống mạch máu trong cơ thể. Do đó một nền kinh tế phát 2 triển khi có một thị trường tài chính nói chung một hệ thông ngân hàng nói riêng hoạt động vững mạnh. Song có một thực thể hiển nhiên là rủi ro luôn luôn tồn tại song hành thường trực trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, gây tác động mạnh ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế. theo thống kê thì trong hoạt động của ngân hạng thương mại, rủi ro tín dụng chiếm một tỷ trọng lớn cũng chính doanh thu từ hoạt động tín dụng là một trong những nguồn thu chủ yếu của ngân hàng. Bàn về rủi ro tín dụng các nhà chuyên môn lý giải đó là sự xuất hiện của những yếu tố không bình thường trong quan hệ tín dụng, gây hậu quả xấu đến hoạt động của ngân hàng như thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng, rộng hơn nữa là tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Thông thường rủi ro tín dụng được thể hiện dưới hình thức rủi ro mất vốn rủi ro tồn đọng vốn: Rủi ro mất vốn là việc ngân hàng cho vay nhưng không thu hồi được nợ hoặc chỉ thu hồi được một phần, còn rủi ro đọng vốn là khách hàng chậm trễ trong việc trả nợ khi khoản nợ đến hạn. Cho nên có thể nói rủi ro tín dụng chính là lỗi ám ảnh là mối đe dọa hàng đầu của ngân hàng thương mại. Chính vì thế an toàn vốn là sự cần thiết khách quan quyết định sự thành bại của một ngân hàng. Việc phát hiện ra các nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro sau sẽ phần nào giúp ngân hàng tìm ra những biện pháp rào chắn hữu hiệu nhất: - Thứ nhất, là những nguyên nhân thuộc về chủ quan của khách hàng vay vốn. Khi khách hàng vay mà có trình độ yếu kém về quản lý, kinh doanh, cũng như không nhạy bén về tình hình biến động của nền kinh tế - xã hội thì rất có khả năng việc sử dụng món vay sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Mặc dù ý chí trả nợ của khách hàng là sẵn sàng, nhưng tình hình kinh doanh không mang lại lợi nhuận cũng sẽ dẫn đến tình trạng khách hàng không thể trả được nợ vay đầy đủ cả gốc lẫn lãi khi đến hạn. Ngoài ra, cũng còn một số khách hàng cố ý chây ỳ, có ý định không trả nợ, hoặc chủ định lừa đảo cán bộ ngân hàng nhằm sử dụng tiền vay phục vụ cho lợi ích cá nhân. - Thứ hai, là những nguyên nhân bất khả kháng tác động đến người vay làm cho họ không có khả năng thanh toán cho ngân hàng. Đây chính là những tác 3 động bất lợi của môi trường kinh tế, chính trị xã hội, môi trường pháp môi trường tự nhiên đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Những nguyên nhân này có thể là sự thay đổi của chính phủ trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội, sự biến động của chính trị trong nước tại thời điểm khách hàng vay vốn hay như chiến tranh, thiên tai, dịch họa xảy ra bất ngờ đều có thể làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người vay bị ngừng trệ, hay thất bại mà không được dự tính trước. Nếu ảnh hưởng đến người vay là nặng nề thì khả năng trả được nợ vay của họ là rất ít. - Một nguyên nhân quan trọng nữa là những nguyên nhân thuộc về chính bản thân ngân hàng. Các cán bộ tín dụng chính là người đề xuất các quyết định cho vay, là người trực tiếp tham gia xây dựng ký kết hợp đồng tín dụng. Những đánh giá của cán bộ tín dụng chính là cơ sở đầu tiên để ra quyết định cho vay. Nếu chất lượng cán bộ tín dụng kém, không đủ trình độ đánh giá khách hàng hoặc đánh giá không đúng về khách hàng hoặc cố tình làm sai tiếp tay cho khách hàng gian lận, thì chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến rủi ro tín dụng. Từ những nguyên nhân trên, chúng ta thừa nhận là chỉ có thể phòng ngừa chứ không thể loại trừ được rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Một trong những biên pháp phòng ngừa được áp dụng trong những khâu đầu tiên của quá trình cho vay, đó là sử dụng hợp đồng tín dụng để bảo đảm tiền vay. Một khi hợp đồng tín dụng được ký kết, đó mới là cơ sở pháp lý để ngân hàng có thể thu hồi nợ, hoặc giảm thiểu những tổn thất, nếu khách hàng vay có khó khăn trong việc trả nợ. Ngoài mục đích sử dụng các biện pháp để bảo đảm tiền vay phòng ngừa rủi ro thì việc ngân hàng sử dụng hợp đồng tín dụng còn nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện cam kết của khách hàng vay đối với khoản vay. Chính vì lẽ đó, bảo đảm tiền vay đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với các ngân hàng thương mại, khách hàng vay vốn đối với toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt trong việc tạo lập quan hệ giữa khách hàng ngân hàng, giúp các tổ chức tín dụng phòng ngừa hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh. Việc vận dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với cán bộ ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro, tạo điều kiện cho hoạt 4 động tín dụng phát triển, nâng cao uy tín của ngân hàng tăng cường sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng thương mại. 3. Đặc trưng của bảo đảm tiền vay. Nhìn chung, bất cứ tài sản hoặc quyền sở hữu về tài sản được phép giao dịch mà có khả năng tạo ra lưu chuyển tiền tệ đều có thể dùng làm đảm bảo. Tuy nhiên, dưới góc độ của người cho vay thì tài sản bảo đảm tiền vay phải thể hiện được các đặc trưng sau: Thứ nhất: Giá trị của tài sản đảm bảo tiền vay tối thiểu phải lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm, TCTD quyết định mức cho vay trong phạm vi giới hạn giá trị tài sản bảo đảm tiền vay phạm vi thực hiện nghĩa vụ đã được xác định. Bởi vì việc thực hiện các phương thức cho vaybảo đảm không chỉ nhằm đảm bảo nguồn thu nợ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc ràng buộc trách nhiệm vật chất, thúc giục người vay phải sử dụng vốn vay hiệu quả để có thể trả nợ ngân hàng đúng thời hạn qui định. Chỉ khi trả hết nợ cho NH thì người vay mới có thể được nhận lại tài sản của mình. Chính vì vậy nếu giá trị tài sản bảo đảm tiền vay nhỏ hơn nghĩa vụ được bảo đảm thì sẽ mất ý nghĩa tác dụng của tài sản bảo đảm tiền vay, người đi vay dễ nảy sinh động cơ không trả nợ, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của các NHTM. Thứ hai: Tài sản đảm bảo tiền vay phải có tính thanh khoản (khả năng chuyển hóa thành tiền), dễ mua bán trao đổi trên thị trường. Điều này rất quan trọng vì mức độ thanh khoản của tài sản tác động trực tiếp đến lợi ích của người cho vay. Nếu tài sản có tính thanh khoản cao, tài sản dễ mua bán chuyển nhượng trên thị trường thì mức độ bảo đảm cao, ngược lại đối với tài sản có tính thanh khoản trung bình hoặc thấp thì khi cho vay NH phải tính đến chi phí tăng thêm để kéo dài thời gian xử lý. Thứ ba: Tài sản bảo đảm tiền vay phải có đầy đủ cơ sở pháp lý để cho người vay (các TCTD) có quyền ưu tiên về xử lý tài sản bảo đảm. Đặc trưng này thể hiện qua các mặt sau: - Tài sản phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người vay, người bảo lãnh, hoặc thuộc quyền quản lý sử dụng của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ trả 5 nợ, bao gồm: Tài sản thuộc quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất của khách hàng vay, của bên bảo lãnh; tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của khách hàng vay, của bên bảo lãnh là doanh nghiệp nhà nước; tài sản hình thành từ vốn vay. - Tài sản phải được pháp luật thừa nhận không thuộc diện cấm giao dịch. Điều này đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc chuyển giao tài sản từ người đi vay sang người cho vay, đồng thời tránh những rắc rối phát sinh khi xảy ra sự cố, bảo đảm để NH có quyền ưu tiên về xử lý tài sản nhằm thu hồi nợ khi người đi vay không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của mình. Tóm lại: Tài sản bảo đảm tiền vay vừa là nguồn thu nợ thứ hai, vừa có ý nghĩa tác động đến việc sử dụng vốn vay việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng. Một tài sản bảo đảm tiền vay có giá trị hiệu lực khi chỉ khi nó có đầy đủ các đặc trưng trên. 4. Cơ sở pháp lý của bảo đảm tiền vay a.Tài sản phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của khách hàng vay, bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật. b. Đối với tài sản của doanh nghiệp Nhà nước thì phải là tài sản do Nhà nước giao cho doanh nghiệp đó quản lý, sử dụng được dùng để bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp Nhà nước. Còn đối với tài sản khác thì phải thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay, bên bảo lãnh. c. Trường hợp tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì khách hàng vay bên bảo lãnh phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. d. Tài sản được phép giao dịch, tài sản đảm bảo phải được pháp luật cho phép chuyển nhượng hợp pháp. Những tài sản nhà nước cấm kinh doanh, cấm mua bán, còn đang tranh chấp, niêm phong…không được dùng làm tài sản đảm bảo nợ vay đối với ngân hàng. e. Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì khách hàng vay bên bảo lãnh phải mua bảo hiểm trong thời hạn bảo đảm tiền vay ngân hàng giữ bản chính bảo hiểm đó. 6 f. Tài sản đảm bảo phải có thị trường tiêu thụ để khi giải quyết xử lý tài sản ngân hàng có thể phát mại dễ dàng. 5. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay Theo qui định của pháp luật, NHTM có quyền lựa chọn quyết định cho vayđảm bảo bằng tài sản hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật. Về nguyên tắc: Khách hàng vay phải cầm cố, thế chấp tài sản hoặc phải được bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với TCTD, trừ trường hợp khách hàng được TCTD lựa chọn cho vaybảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. TCTD khách hàng vay vốn thỏa thuận lựa chọn áp dụng biện pháp bảo đảm tài sản cầm cố thế chấp của khách hàng vay hoặc bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba. TCTD có quyền lựa chọn tài sản đủ điều kiện để làm bảo đảm tiền vay, lựa chọn bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản cho khách hàng vay. Nhà nước bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của các bên trong việc bảo đảm tiền vay. 6. Các hình thức bảo đảm tiền vay. 6.1. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản 6.1.1.Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay: Ngoại trừ các công ty lớn các khách hàng đã có uy tín với NH ra thì các khách hàng khi vay vốn NH đều yêu cầu có tài sản cầm cố, thế chấp bằng tài sản nhằm mục tiêu: Thứ nhất: Việc cầm cố, thế chấp tài sản ràng buộc người vay phải có trách nhiệm tích cực hơn trong việc thanh toán các khoản nợ của mình vì thông thường khi cho vay, các NH chỉ cho vay số tiền nhỏ hơn giá trị tài sản bảo đảm. Thứ hai: Trong trường hợp xảy ra rủi ro, các NH có được nguồn trả nợ thứ hai khi nguồn trả nợ thứ nhất là thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay không đảm bảo trả nợ. • Cầm cố tài sản . 7 “Cầm cố tài sản là việc khách hàng vay, bên thứ ba (gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho NHCV để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ” Các tài sản cầm cố thường là: - Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim quý các vật có giá trị khác; ngoại tệ bằng tiền mặt, số dư tài khoản tiền gửi tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam ngoại tệ. - Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, thương phiếu các giấy tờ có giá khác trị giá được bằng tiền. - Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền nhận một số tiền bảo hiểm, quyền về tài sản khác phát sinh từ hợp đồng hoặc từ văn bản pháp lý khác. - Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật. • Thế chấp tài sản. “ Thế chấp tài sản là việc khách hàng vay, bên thứ ba ( gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với NHCV không chuyển giao tài sản đó cho NHCV. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”. Như vậy, muốn thế chấp tài sản thì trước hết khách hàng phải có quyền sở hữu tài sản đó. Vì quyền sở hữu bao gồm ba quyền sau: Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt nên nhất thiết chủ sở hữu phải chứng minh được quyến sở hữu của mình bằng những giấy tờ sở hữu hợp pháp để đảm bảo quyền ưu tiên trong xử lý tài sản sau này của bên cho vay trong trường hợp có rủi ro xảy ra. Tuy nhiên không phải bất cứ tài sản nào cũng có thể đem đi thế chấp mà nó phải một số điều kiện nhất định tùy thuộc vào quy định của pháp luật các quy định của NH. Nhiều tài sản của khách hàng trở thành tài sản đảm bảo cho các khoản vay của NH nhưng vẫn tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các 8 tài sản này NH không thể nhận cầm cố như: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện chuyên dùng… mà phải bảo đảm bằng thế chấp, cho phép người vay được sử dụng tài sản bảo đảm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của họ. Đó là một thuận lợi xong trong quá trình sử dụng rất có thể làm biến dạng hoặc làm giảm giá trị tài sản, hơn nữa, do khả năng kiểm soát tài sản bảo đảm của ngân hàng bị hạn chế, khách hàng có thể lợi dụng để phân tán hoặc làm giảm giá trị tài sản đảm bảo. Những tài sản dùng để thế chấp - Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng; giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại nghị định 79/NĐ CP ngày 01/11/2001 của Chính phủ. - Tàu biển theo quy định của luật Hàng Hải Việt Nam, tàu bay theo luật hàng không dân dụng Việt Nam trong trường hợp được thế chấp. - Các tài sản khác theo qui định của pháp luật. Trường hợp thế chấp tài sản có vật phụ thì vật phụ đó cũng thuộc tài sản thế chấp. Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản có vật phụ, thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp nếu các bên có thỏa thuận. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản thế chấp cũng thuộc tài sản thế chấp nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định. Trường hợp tài sản thế chấp có bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp. Còn lại những tài sản trái với qui định trên không được phép dùng để thế chấp. 6.1.2. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba: “Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba là một hình thức bảo đảm tín dụng mà trong đó bên thứ ba ( bên bảo lãnh) cam kết với TCTD cho vay về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng vay, nếu đến hạn trả nợ mà khách hàng vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ”. Như vậy, bên bảo lãnh chỉ được phép bảo đảm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. TCTD bên bảo lãnh có thể thỏa thuận biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 9 Khi nhận tài sản thế chấp, TCTD sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ cũng như các điều kiện của tài sản đảm bảo. Khi xem xét quyết định cho vaytài sản bảo đảm của bên thứ ba, NH cần quan tâm đến các nguyên tắc bảo lãnh sau: - Thứ nhất: Bên bảo lãnh thực hiện bảo lãnh một cách tự nguyện chỉ được bảo lãnh bằng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. - Thứ hai: Mỗi lần bảo lãnh thì bên bảo lãnh phải phát hành thư bảo lãnh. - Thứ ba: NH cần xem xét kỹ lưỡng khả năng tài chính, tình trạng tài sản uy tín của bên bảo lãnh. 6.1.3. Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: “ Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay là việc khách hàng dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho chính khoản vay đó đối với TCTD”. Do đặc điểm của hình thức này là những tài sản đảm bảo chỉ được hình thành sau khi khoản vay đã được chấp nhận, khi ký hợp đồng tín dụng thì tài sản bảo đảm chưa được hình thành. Vì vậy để áp dụng hình thức cho vay này thì khách hàng vay cả tài sản hình thành từ vốn vay phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể sau: Thứ nhất đối với khách hàng: Khách hàng phải có tín nhiệm cao với TCTD. Có khả năng tài chính có các nguồn thu hợp pháp để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả, hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với qui định của pháp luật. Có mức vốn tự có tham gia dự án đầu hoặc phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ đời sống giá trị tài sản đảm bảo tiền vay bằng biện pháp cầm cố, thế chấp tối thiểu bằng 15% vốn đầu của dự án đó. Thứ hai đối với tài sản hình thành từ vốn vay: Tài sản được hình thành từ vốn vay phải xác định được quyền sở hữu hoặc quyền quản lý sử dụng của khách hàng vay, tài sản phải được phép giao dịch không có tranh chấp. Đối với tài sản hình thành từ vốn vay là vật hàng hóa, thì ngoài việc phải có đủ các điều kiện trên thì khi cho vay ngân hàng phải có khả năng quản lý giám sát 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Việt Nam chi nhánh Đông Đô – Hà Nội, Giải pháp hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Việt Nam chi nhánh Đông Đô – Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn