skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi ở trường mầm non nga tân

23 207 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:19

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm a Thuận lợi b Khó khăn c Kết thực trạng 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 19 3.1 Kết luận 19 3.2 Kiến nghị 20 PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo 1 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Bác Hồ nói: "Trẻ em búp cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành ngoan" [1] Giáo dục mầm non khâu hệ thống giáo dục quốc dân Đây khâu quan trọng đặt móng cho phát triển toàn diện nhân cách trẻ Trẻ lứa tuổi mầm non học gì? Học để hình thành nhân cách tồn diện người sau trẻ Tôi thấy, hoạt động khám phá khoa học lứa tuổi mầm non vô quan trọng việc cung cấp kiến thức ban đầu cho trẻ Đặc biệt có tầm quan trọng lớn việc phát triển trí tuệ Bởi giúp trẻ nhận thức giới xung quanh trực tiếp giúp trẻ giải câu hỏi sống ngày trẻ, cung cấp vốn kiến thức ban đầu để trẻ bước vào ngưỡng cửa sống sau hội tốt để giúp trẻ hình thành phẩm chất, lực thích tìm tòi khám phá trải nghiệm Vì tất giới xung quanh trẻ lạ, hấp dẫn, trẻ thấy đáng yêu, đáng nhớ thấy mẻ đến Trường mầm non trường học người, nơi phơi thai ni trẻ lớn lên đường học vấn Chính kiến thức mà nhà sư phạm đưa tới cho trẻ dù kiến thức, tri thức sơ đẳng, đơn giản song vô quan trọng đời đứa trẻ sau Mục tiêu giáo dục hình thành sở ban đầu nhân cách người phát triển toàn diện Tất hoạt động trường mầm non góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ Trong hoạt động cho trẻ khám phá khoa học giữ vị trí vơ quan trọng trẻ mầm non nói chung trẻ - tuổi nói riêng Bởi nay, yêu cầu giáo dục mầm non, khơng tích hợp lồng ghép hoạt động cách nhẹ nhàng, linh hoạt, sáng tạo mà môi trường xung quanh trung tâm, trục xoay cho tất mơn học, hoạt động Trẻ khám phá khoa học để thỏa mãn nhu cầu thích tìm tòi, ham hiểu biết điều lạ hấp dẫn sống, giới tự nhiên, vật, cỏ hoa Từ phát huy cao độ tính tích cực nhận thức trẻ, trẻ tìm hiểu, khám phá nhiều điều lạ, hấp dẫn tạo nên tò mò, ham hiểu biết Qua giúp trẻ có nhiều kinh nghiệm sống, mạnh dạn, tự tin sống, giao tiếp, ứng xử, mối quan hệ Dần dần giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng, có ý thức tập thể, biết giúp đỡ người xung quanh Khám phá khoa học góp phần giáo dục tính thẩm mỹ cho trẻ Qua trẻ biết yêu quý đẹp, biết tự làm số cơng việc chăm sóc vật nuôi, trồng, biết tự tạo đẹp, biết yêu lao động, quý trọng sản phẩm lao động Đồng thời qua trò chơi khám phá môi trường xung quanh trẻ vận động cách khoa học hợp lý, góp phần giúp trẻ phát triển thể lực nhân cách Với tầm quan trọng thân tơi ln suy nghĩ tìm tòi biện pháp, thủ thuật để việc dạy trẻ ngày hấp dẫn, thu hút, lôi trẻ tham gia hoạt động cách tích cực đạt hiệu cao Với tất lí thúc lựa chọn “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Nga Tân” làm đề tài nghiên cứu năm qua 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học nhằm giáo dục phát triển lĩnh vực nhận thức cho trẻ - tuổi Trường mầm non xã Nga Tân huyện Nga Sơn 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là: Trẻ - tuổi - lớp: Thỏ Xám Trường Mầm non Nga Tân - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp trực quan, quan sát, phân tích, tổng hợp + Phương pháp sưu tầm tài liệu thông tin minh chứng + Phương pháp điều tra khảo sát thực tế + Phương pháp thực hành trải nghiệm + Phương pháp trò chuyện giao tiếp với trẻ + Phương pháp trao đổi đồng nghiệp, trao đổi phụ huynh Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm: Hoạt động khám phá khoa học có vị trí quan trọng chương trình giáo dục mầm non, đóng vai trò chủ đạo phát triển lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ Vì việc giáo viên tổ chức sáng tạo hoạt động khám phá khoa học làm trường mầm non định hiệu tác động hiểu biết trẻ mơi trường xung quanh trẻ Trong chương trình đổi giáo dục mầm non nay, hoạt động khám phá khoa học cho trẻ quan tâm đổi đặc biệt đến hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ Hình thức đổi thực linh hoạt, nhằm khai thác tối đa hiệu khả khám phá, tìm tòi, ham học hỏi tất độ tuổi mầm non, mà đặc biệt độ tuổi - tuổi mà trực tiếp nghiên cứu, áp dụng thực tiễn trẻ Vì việc tư sáng tạo để có hình thức tổ chức hoạt động khám phá khoa học đạt hiệu yêu cầu cần thiết mà giáo viên mầm non phải thực Do đó, tơi vào chương trình giáo dục mầm non giáo dục đào tạo: “Nội dung đề tài từ xuất phát tâm sinh lý trẻ mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi)” với đặc điểm như: - Trẻ ghi nhớ có chủ định có khả tập trung tốt, bền vững - Khả tư trực quan hình tượng trẻ phát triển mạnh mẽ - Ở tuổi xuất tư trực quan sơ đồ cụ thể là: + Trẻ có khả sâu tìm hiểu mối quan hệ vật tượng có nhu cầu tìm hiểu chất chúng + Trẻ bắt đầu lĩnh hội tri thức trình độ khái quát cao số khái niệm sơ đẳng + Ở trẻ phát triển chức ký hiệu ý thức”.[2] Vì trẻ nhỏ lứa tuổi hiếu động, thích tìm tòi khám phá khoa học, tất trẻ nhìn thấy ảnh hưởng đến nhận thức trẻ, trẻ có khái niện giản đơn giới xung quanh có nhu cầu muốn tìm tòi, khám phá tính chất, đặc điểm vật tượng xảy xung quanh trẻ không gian Với ý nghĩa, tác dụng tầm quan trọng vậy, thấy khám phá khoa học cần thiết thiếu công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non Vì vậy, nhiệm vụ đặt cho giáo viên phải tạo hứng thú tích cực trẻ để trẻ vừa nắm kiến thức, vừa hình thành rèn luyện kỹ cần thiết khám phá khoa học phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo trẻ lấy trẻ làm trung tâm hoạt động mà cô tổ chức 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm a Thuận lợi: - Ban giám hiệu quan tâm đến chuyên môn, thường xuyên tổ chức tiết dạy mẫu, hoạt động khám phá khoa học độ tuổi cho giáo viên học hỏi, rút kinh nghiệm - Bản thân yêu nghề mến trẻ ln tận tụy với cơng việc, ln có tinh thần học hỏi, tham khảo sách báo tập san, thơng tin đại chúng để tìm phương pháp, biện pháp tổ chức tốt hoạt động gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ lĩnh hội tri thức cách nhanh b Khó khăn: - Trường chưa đạt chuẩn quốc gia, nên thiếu nhiều trang thiết bị sở vật chất Bản thân giáo viên muốn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thiếu máy chiếu, bút vẽ thông minh , làm giảm hiệu tiết dạy - Bản thân giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy chưa có hình thức gây hứng thú lạ phong phú, hấp dẫn nên chưa gây hứng thú trẻ - Các cháu có độ tuổi, song khả nhận thức tiếp thu trẻ khơng đồng đều, hạn chế - Xã Nga Tân xã khó khăn, kinh tế chủ yếu nơng nghiệp, bố mẹ làm nghề nơng nên khơng có điều kiện cho tiếp xúc với khoa học, dẫn đến nhận thức trẻ Trước thực trạng đó, thân nhận thức nhiệm vụ người giáo viên khơng nản lòng trước thử thách khó khăn mà cần phải biết tìm phương pháp, biện pháp sáng suốt để hoạt động thêm sinh động Làm cách để đưa trẻ đến hoạt động đặc biệt khám phá khoa học cách nhẹ nhàng khéo léo mà đạt hiệu cao c Kết thực trạng Để cơng tác nghiên cứu xác hiệu quả, tiến hành khảo sát chất lượng ban đầu lớp Tôi sau: * Kết khảo sát chất lượng đầu năm (Tháng 9/ 2017) (Bảng khảo sát phụ lục minh họa) - Từ kết trên, tơi nhận thấy kết thấp chưa đáp ứng với chương trình kế hoạch đề Vì mạnh dạn áp dụng số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học thông qua hoạt động làm quen với môi trường xung quanh cho trẻ - tuổi nhằm phát triển lĩnh vực nhận thức cho trẻ, hướng tới mục tiêu ảnh hưởng phát triển toàn diện cho trẻ lớp học 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: 2.3.1 Tạo môi trường khám phá khoa học phong phú lớp học để kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động Khám phá khoa học điều kiện tốt để trẻ học tập định thành công việc tổ chức hoạt động cho trẻ giáo viên hiệu giáo dục Hoạt động khám phá khoa học đòi hỏi yêu cầu điều kiện thực nhiều hơn, với điều kiện lớp chưa thể đáp ứng cho việc tổ chức cho trẻ khám phá khoa học đạt hiệu cao Vì việc “Tạo mơi trường cho trẻ khám phá khoa học” cần thiết * Tạo môi trường lớp: Tôi thiết kế dạng góc mở tiến hành trang trí lớp học phù hợp với chủ đề - Đồ dùng đồ chơi lớp thay đổi, xếp phù hợp với chủ đề thuận lợi cho góc chơi - Tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho trẻ hoạt động đặc biệt môi trường thiên nhiên lớp Trong năm học qua sử dụng thùng xốp, chậu nhựa tiến hành cho trẻ khám phá thực nghiệm cách cho trẻ tự tay ươm trồng chăm sóc số loại rau, hoa Qua trẻ biết đựơc q trình sinh trưởng phát triển loại Góc thiên nhiên lớp trồng nhiều loại khác nhau, loại quen thuộc, gần gũi với trẻ thiết kế phù hợp theo chủ đề, trẻ chăm sóc hàng ngày - Tơi lựa chọn địa điểm khu vực hiên sau lớp học để xây dựng khu thiên nhiên cho trẻ hoạt động khuôn viên trường, lớp học Tạo điều kiện cho trẻ hoạt động trải nghiệm khám phá hàng ngày Ví dụ: Chủ đề giới thực vật khám phá phát triển Tôi chuẩn bị hình ảnh quy trình phát triển góc thiên nhiên lớp, hột hạt đồ dùng thí nghiệm liên quan đến hoạt động tìm hiểu phát triển Tôi cho trẻ thực hành ươm trồng theo dõi trình phát triển số loại ngắn ngày đặc trưng địa phương rau cải, cà chua, hành, đay Trẻ tự xới đất gieo hạt, tưới nước, chăm sóc cho hạt nảy mầm thành Hay cho trẻ quan sát, khám phá vật chìm vật nổi, cao thấp, dài ngắn, to nhỏ, nhẵn, sần sùi, vị ngọt, chua, để thỏa mãn câu hỏi trẻ - Cho trẻ tạo sản phẩm lớp Ví dụ: Thiết kế thiệp chúc mừng nhân ngày 20/11, ngày 8/3, chúc mừng bà, mẹ nhân ngày 20/10 - Tổ chức cho trẻ đóng kịch sáng tạo, tự bạch ngơn ngữ hình thức hội thi, chương trình chào mừng để phát triển ngơn ngữ cho trẻ Ví dụ: Cho trẻ đóng vai loại gia súc, gia cầm tự kể thi tài với Qua trẻ thu lượm kiến thức vật qua đặc điểm cấu tạo, lợi ích tác dụng, cách chăm sóc bảo vệ Ngồi ra, tơi sử dụng xanh, thảm cỏ, hoa đồ dùng đồ chơi tự làm để phục vụ cho hoạt động góc với trò chơi giúp trẻ trải nghiệm khám phá hoạt động góc Ví dụ: Sự phát triển từ hạt: Qua hoạt động giúp trẻ biết thực hành trải nghiệm, biết trình phát triển Tạo hứng thú cho trẻ việc gieo trồng, theo dõi, chăm sóc phát triển Tơi chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để trẻ khám phá trải nghiệm là: Hạt hoa, khay gieo hạt thấm nước đất Một chậu đất nhỏ dụng cụ làm đất Sau tơi tiến hành trẻ khám phá trải nghiệm cách: + Tiến hành cho hạt nẩy mầm: Ngâm hạt hoa vào nước ấm khoảng đến tiếng lấy Và hạt không ngâm nước, đặt hạt vào đất để chậu, đặt chậu, bên cạnh (có đánh dấu chậu) + Hàng ngày cho trẻ quan sát tưới nước vào chậu chậu hạt lớn dần Còn chậu không tưới nước hạt không nẩy mầm + Tôi trẻ làm đất cho vào chậu cây, gieo hạt nảy mầm vào chậu cây, đặt chậu nơi có ánh sáng + Hàng ngày tơi dẫn trẻ theo dõi tưới nước cho chậu Tôi hướng dẫn trẻ quan sát thảo luận theo hệ thống câu hỏi mở chuẩn bị Mỗi lần trẻ khám phá tơi ghi nhật ký trẻ dán hình ảnh tương ứng theo năm trình phát triển - Trong trình trẻ khám phá trải nghiệm phát triển cây, giải đáp thắc mắc trẻ cách kịp thời Đồng thời tạo hội để trẻ tự khái quát lại trình phát triển theo nhật ký mà trẻ ghi chép Tôi khẳng định kết luận lại để khắc sâu kiến thức cho trẻ Hình ảnh minh họa phát triển *Mơi trường ngồi lớp: Tơi tận dụng sân, vườn trường kết hợp với hoạt động trời để tạo nên góc cho trẻ thực nghiệm hoạt động như: Thực nghiệm phát triển cây, tạo góc thí nghiệm vật chìm nổi, chơi với nước, với cát…khám phá theo dõi thay đổi cối trường Tơi cho trẻ tự khái qt lại q trình phát triển theo nhật ký trẻ ghi Tơi khẳng định lại - Cây cần để lớn? - Giúp trẻ hiểu cần nước, ánh sáng khơng khí: + Thơng qua quan sát q trình phát triển cây, trẻ biết sống nhờ có nước, ánh sáng khơng khí + Giáo dục trẻ xanh có tác dụng lớn với mơi trường sống + Khuyến khích trẻ trồng xanh, yêu quý bảo vệ xanh Hình ảnh mơi trường ngồi lớp học Tơi tham mưu với ban giám hiệu nhà trường để tổ chức buổi tham quan, dạo chơi để trẻ tìm hiểu cách thực tế mơi trường ngồi lớp Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tiếp cận với giới xung quanh lớp học như: Khuôn viên trường, nghĩa trang liệt sĩ, trạm y tế, trường tiểu học, khu trang trại mơ hình VAC, cánh đồng cói, xưởng dệt chiếu cói làm sản phẩm từ cói Ví dụ: Ở chủ đề Nghề nghiệp với chủ đề nhánh nghề truyền thống quê em Tơi lựa chọn đề tài “ Tìm hiểu nghề dệt chiếu quê em” cho trẻ khám phá trực tiếp cánh đồng cói, xưởng dệt chiếu, đan lõi gần trường Tôi tạo hội giúp trẻ trải nghiệm nghề truyền thống địa phương, tham quan quy trình làm cói sản phẩm độc đáo từ cói, biết vất vả bác nơng dân trồng cói, làm sản phẩm từ cói chiếu, thảm, làn…Từ đó, giáo dục trẻ yêu nghề truyền thống quê hương, biết gìn giữ, bảo tồn phát huy để sản phẩm chiếu cói Nga Sơn q niềm tự hào “Chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đơng” [3] Hình ảnh minh họa trẻ tham quan trải nghiệm nghề truyền thống địa phương Ví dụ: Ở đề tài “Làm quen với số loại hoa” cho trẻ khám phá trực tiếp loại hoa khuôn viên trường số vườn hoa gần trường Với đề tài “ Làm quen với số vật nuôi gia đình làm quen với số loại rau” kết hợp với nhà trường cho trẻ thăm quan mơ hình trang trại địa phương Tham quan mơ hình trang trại chăn ni, mơ hình vườn rau trước cổng trường Với đề tài “ Tìm hiểu số danh lam thắng cảnh địa phương” tổ chức cho trẻ tham quan di tích lịch sử địa phương như: Chùa Tiên, Nghĩa trang lịch sử, thăm quan trạm y tế nơi chăm sóc sức khỏe cho trẻ người, tạo tâm hồ hởi, phấn khởi thu hút trẻ tích cực tham gia vào hoạt động trải nghiệm Như trẻ trải nghiệm với thực tế trẻ phát huy khả quan sát, so sánh, phán đốn từ trẻ tích cực với hoạt động khám phá khoa học 2.3.2 Thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức khám phá khoa học lạ, hấp dẫn để kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động học có chủ định Hoạt động khám phá khoa học hoạt động khô khan, buồn tẻ khơng đòi hỏi giáo viên phải có nhiều khiếu, song làm để giáo viên truyền thụ cách xác mà hoạt động không bị cứng nhắc Hiện thực chương trình giáo dục Mầm non nên phương pháp dạy học linh hoạt sáng tạo, nhẹ nhàng thoải mái, khơng gò ép Trước thực cho trẻ hoạt động khám phá khoa học thường nghiên cứu tài liệu tham khảo để tìm nhiều hình thức dạy trẻ, sau chọn hình thức dạy trẻ hấp dẫn phù hợp với đặc điểm trẻ Để hoạt động học có chủ định trẻ diễn cách nhẹ nhàng, thoải mái, không gây áp lực trẻ, tiến hành thay đổi hình thức tổ chức cách tích hợp lồng ghép môn học khác làm cho học không cứng nhắc, gây nhàm chán cho trẻ Áp dụng phương pháp, biện pháp tiến hành tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá cụ thể dạy trẻ làm quen với “Thế giới động vật” Ví dụ 1: Ở chủ đề: “Động vật yêu quý” dạy trẻ đề tài: “Một số động vật sống gia đình” Tơi trang trí góc mở làm bật chủ đề, đặc biệt góc khám phá khoa học Ở góc tơi sử dụng góc mở có tên “Những vật thân yêu” có hình ảnh, đồ dùng tự làm (bằng nguyên vật liệu phế thải) vật sống gia đình Tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cô, trẻ: - Máy tính, máy chiếu, giảng Power point số vật ni gia đình Đài, đĩa nhạc hát: Gà trống mèo cún con, gà trống - Mơ hình vật ni gia đình để trẻ quan sát Mũ gà Sau tơi tiến hành tổ chức hoạt động với nhiều hình thức lạ Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú - Tơi trẻ mặc quần áo đóng vai gà trống, mèo con, cún con, trò chuyện cho trẻ vận động ngẫu hứng theo nhạc bài: Gà trống, mèo cún - Trò chuyện số vật ni gia đình Hoạt động 2: Tìm hiểu số vật ni gia đình * Trẻ quan sát theo nhóm - Cơ cho trẻ nhóm quan sát vật ni gia đình Cơ đến nhóm, bao qt đặt câu hỏi gợi mở cho trẻ nói đặc điểm bật: Hình dáng, thức ăn, sinh sản, tiếng kêu vật ni gia đình - Trẻ chỗ ngồi, chia sẻ vật vừa quan sát với cô bạn * Quan sát gà trống 10 - Cho trẻ xem hình ảnh gà trống để trẻ đoán đàm thoại: + Đây gì? Con biết gà trống? Gà trống có phận gì? Cái mỏ gà trống nào? Để làm gì? Đơi chân gà trống có đặc biệt? Tiếng gáy gà trống nào? (Gà trống gáy để gọi người thức dậy buổi sáng Chúng làm gà trống gáy) - Mở rộng: Ngoài gà trống biết gà khác nữa? ( gà mái, gà ) + Thức ăn gà gì? (thóc, ngơ, khoai, sắn ) + Con gà đẻ trứng ? - Cô khái quát: Gà vật nuôi gia đình Gà có chân, cánh, đẻ trứng thuộc nhóm gia cầm * Quan sát Mèo: - Cơ đọc câu đố: “Con tai thính mắt tinh Nấp bóng tối, ngồi rình chuột qua” + Ai biết Mèo? Mắt mèo có đặc biệt? (mắt tròn, sáng, giúp mèo dễ dàng lại vào ban đêm) Con mèo có chân? Chân mèo có đặc điểm gì? (Chân mèo có lớp đệm thịt giúp cho mèo lại nhẹ nhàng khơng bị mồi phát Móng vuốt sắc nhọn để vồ mồi giữ chặt mồi) + Tiếng kêu mèo nào? Thức ăn mèo gì? Món ăn mèo thích gì? Mèo đẻ hay đẻ trứng? Mèo ni đâu? Ni mèo để làm gì? - Cơ khái qt: Mèo vật ni gia đình, có chân, đẻ thuộc nhóm gia súc * So sánh: Gà trống mèo - Con gà trống mèo có điểm giống, khác nhau? - Giống nhau: Đều vật nuôi gia đình - Khác nhau: + Gà: Có mỏ nhọn, có cánh, có chân, đẻ trứng thuộc nhóm gia cầm 11 + Mèo: Có chân, đẻ thuộc nhóm gia súc * Mở rộng kiến thức giáo dục: Ngồi vật làm quen biết vật khác ni gia đình? - Cho trẻ quan sát hình ảnh số vật ni gia đình - Cơ nói: Có nhiều vật ni gia đình Những có chân, có cánh, có mỏ đẻ trứng thuộc nhóm gia cầm Những có chân đẻ thuộc nhóm gia súc Nhưng chúng ni gia đình gọi chung động vật ni gia đình Các u q, chăm sóc, bảo vệ Hoạt động 3: Trò chơi “Bắt chước vận động vật” - Cô cho trẻ bắt chước vận động vật: + Nào bắt chước vận động mèo rình chuột nào! + Khi gà trống chuẩn bị gáy nào? (Vỗ cánh, vươn vai, nghển cổ, kiếng chân lên ) Cho trẻ gáy ò ó o - Nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ - Kết thúc: cho trẻ xem video “ Gà trống, mèo cún con” Thông qua hoạt động trẻ khắc sâu kiến thức khám phá Tạo cho trẻ kĩ nhận biết vật thường nuôi gia đình nhận biết vật thuộc nhóm nào, trẻ biết phân biệt, nhóm động vật đẻ hay đẻ trứng quen thuộc Trẻ không bị bỡ ngỡ mà trở nên thân thuộc, mặt khác trẻ phát triển kĩ số đếm, nhận biết số đếm số tương ứng số lượng vật, số chân, số vật nuôi gia đình mình, giúp củng cố số lượng cho trẻ Sau chủ đề khác tơi thay đổi ký hiệu hình ảnh cho phù hợp với chủ để cần dạy cho trẻ VD: Ở chủ đề PTGT cho trẻ làm quen với phương tiện giao thông đường Tôi cho trẻ quan sát vật thật xe máy, xe đạp, tranh ảnh số phương tiện giao thông đường quen thuộc trẻ chưa biết để trẻ thảo luận, so sánh từ nói lên hiểu biết Thơng qua hoạt động trẻ biết tên gọi, đặc điểm hình dáng, kích thước tiếng động phương tiện, nơi hoạt động Tổ chức cho trẻ cho trẻ chơi trò chơi, nhìn hình ảnh đốn nơi hoạt động, tiếng kêu, cơng dụng Tơi chia trẻ làm nhóm, nhóm trưởng lên chọn cửa tổ suy nghĩ phút, thảo luận, hết phút tổ chọn bạn lên thuyết trình phương tiện ô cửa vừa mở Tôi thường xuyên củng cố kiến thức cho trẻ, tuyên dương, khuyến khích trẻ Trẻ thích tìm hiểu, khám phá giới xung quanh, có nhạy cảm giác quan, có khả quan sát, nhận xét ghi nhớ thân, tượng vật gần gũi trẻ nâng lên rõ rệt 12 ảnh 4 Hình minh họa ô cửa kỳ diệu để trẻ khám phá Nhờ việc thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức khám phá khoa học lạ, hấp dẫn mà tơi kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động học có chủ định đạt hiệu cao 100% trẻ hứng thú tích cực tham gia khám phá, quan sát trải nghiệm 2.3.3 Tích cực tạo điều kiện cho trẻ khám phá khoa học thông qua hoạt động lúc nơi Tôi lên kế hoạch ngày, để tận dụng thời điểm dạy trẻ tích hợp hoạt động trẻ thời gian trường để lồng ghép nhận biết hoạt động khám phá khoa học Qua tuần rút kinh nghiệm từ thực tế đưa để trẻ khám phá, làm quen phù hợp với độ tuổi nhận thức trẻ lớp + Hoạt động đón trẻ: Tơi ln trò chuyện trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ trò chuyện với trẻ VD: Hơm Mai An mẹ đưa học xe gì? Trên đường ngồi xe nào? Con thấy xung quanh người tham gia giao thông đường nào? Con học gì? + Thể dục sáng: Tôi cho trẻ quan sát quang cảnh, thời tiết mà trẻ sân, đặt câu hỏi gợi mở: - Các thấy hôm thời tiết nào? (Trẻ trả lời theo hiểu biết ) - Chúng ta thời điểm ngày? ngày gồm buổi nào? Chúng ta mùa năm? Mùa chúng mặc quần áo nào? Hoặc dạy trẻ nhận biết thay đổi xanh xung quanh trẻ, trẻ nhận dấu hiệu mùa, trẻ tư duy, qua trẻ trò chuyện với bạn, trẻ phải suy nghĩ để đưa câu trả lời từ phát triển ngơn ngữ, trẻ nói lắp, nói chưa rõ lời dần cải thiện Trẻ ý hơn, khả ghi nhớ tốt hơn, vốn hiểu biết tích lũy qua ngày, trẻ dần hồn thiện tri thức Ở chủ đề tơi lồng ghép, hướng dẫn để trẻ tìm hiểu, khám phá, làm quen với môi trường xung quanh trẻ * Ở hoạt động góc: 13 - Góc xây dựng: Cho trẻ xây dựng mơ hình đường giao thơng phố - Góc KPKH: Cho trẻ ghép tơ từ mảnh ghép rời Trẻ tìm hiểu đặc điểm cấu tạo tơ - Góc phân vai: Đóng vai cảnh sát giao thơng người tham gia giao thơng - Góc nghệ thuật: Hát hát phương tiện giao thông “ Em tập lái ô tô”, “ Em qua ngã tư đường phố”, “ Đường em đi” Qua góc chơi trẻ tái lại công việc người lớn thu lượm nhiều kiến thức môi trường xung quanh - Góc thiên nhiên: Tổ chức cho trẻ khám phá góc thiên nhiên, làm thí nghiệm vật chìm, vật nổi, đong đo nước, pha màu nước * Ở hoạt động trời: Tổ chức cho trẻ quan sát mơ hình giao thơng đèn xanh đèn đỏ Khi cho trẻ tham quan, dạo, ta hỏi trẻ: + Xung quanh sân trường có gì? (Trẻ kể theo hiểu biết) + Tổ chức cho trẻ lao động cuối tuần tổ chức cho trẻ tham gia trò chơi như: * Trò chơi nhặt ốc, sỏi màu xanh, màu đỏ, màu vàng để xếp thành hình đèn giao thơng: Tơi chia trẻ thành nhóm Mỗi trẻ có rổ (hộp ) làm giỏ đựng ốc khoảng 10 viên sỏi viên bi, hạt, vải, nhãn trẻ bốc hết số sỏi vào hai lòng bàn tay, trải sàn Sau trẻ vừa đọc lời ca, vừa đưa hai ngón tay trỏ vào hai lòng bàn tay, trải sàn Sau trẻ vừa đọc lời ca vừa đưa hai ngón tay trỏ cắp hạt sỏi để vào giỏ bên cạnh Mỗi câu ca, cắp viên sỏi, trẻ phải nhặt hết số sỏi, nhặt nhiều người thắng Lần chơi đầu tiên, cô giáo lưu ý nhắc trẻ nhặt sỏi ngón tay trỏ ngón tay Nếu trẻ khơng gắp ( trẻ khó khăn vận động tay ) cho trẻ đếm thẻ số, ký hiệu số lượng sỏi bạn, để xem nhiều hơn, Trẻ chơi kết hợp với lời ca sau: ‘‘Ốc Ốc hai Bạn gái Nhặt nào!” Khi trẻ nhặt xong cho trẻ xếp đèn giao thông xanh, đỏ vàng để củng cố kiến thức cho trẻ Như vậy, thông qua việc cho trẻ làm thí nghiệm, trò chơi trẻ sử dụng tích cực giác quan Qua phát triển trẻ lực quan sát, khả phân tích, so sánh tổng hợp khả cảm nhận trẻ nhanh nhạy xác hơn, biểu tượng kết trẻ thu nhận trở lên cụ thể sinh động hấp dẫn Trẻ thích thú quan sát thử nghiệm hoạt động khám phá cô bạn Thơng qua trò chơi, Tơi tạo cho trẻ hứng thú, khéo léo, mềm dẻo linh hoạt tạo cạnh tranh lành mạnh, từ trẻ hút vào hoạt động học cách tự nhiên hiệu thơng qua hình thức chơi 14 Tóm lại: Qua hoạt động khám phá khoa học tận dụng dạy trẻ lúc nơi thấy: - Trẻ tập trung ý vào đối tượng Ham học hỏi, khám phá tìm hiểu vật, việc gần gũi diễn xung quanh trẻ - Giúp trẻ phát triển nhận thức nhanh, thông qua hoạt động làm quen với môi trường xung quanh Mạnh dạn tự tin, trả lời lưu lốt câu hỏi Nhờ đó, trẻ có thêm hiểu biết giới xung quanh cách sâu rộng Tạo điều kiện thuận lợi bước vào học trẻ tham gia trả lời câu hỏi cách sôi hứng thú Trẻ hoạt động cách tích cực tự tin hơn, mạnh dạn nói lên suy nghĩ hiểu biết tạo khơng khí thoải mái cho học Và học trở thành trò chuyện trẻ khơng mang tính áp đặt, gò bó Nhờ mà học mang lại kết cao 2.3.4 Tích cực ứng dụng cơng nghệ thông tin vào hoạt động khám phá khoa học Ở lứa tuổi mầm non trẻ thích xem hình ảnh ngộ nghĩnh màu sắc sặc sỡ, hoạt động nhân vật tạo cho trẻ thích thú, trẻ tập trung ý vào hoạt động khám phá khoa học cho kết tốt Chính tơi học hỏi tìm tòi, áp dụng thêm số kiến thức tin học vào việc soạn giáo án máy vi tính, sử dụng số ứng dụng phần mềm vào việc tổ chức hoạt động cho trẻ lớp tôi, đặc biệt hoạt động khám phá khoa học Một điều khơng thể thiếu hoạt động khám phá khoa học cần phải có hình ảnh để trẻ khám phá Những hình ảnh sống động, màu sắc đẹp thu hút, lôi ý trẻ, trẻ nhớ lâu, kích thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo cho trẻ Ví dụ 1: Khi thực chủ đề giới thực vật với đề tài: Sự nẩy mầm từ hạt Tôi cho trẻ xem video, hình ảnh trình phát triển powerpoint Tơi trình chiếu powerpoint hình ảnh trình phát triển cho trẻ quan sát Với hình ảnh động phát triển trẻ tỏ hứng thú khắc sâu kiến thức 15 Hình ảnh minh họa cho trẻ xem trình phát triển [4] - Sau tơi giáo dục trẻ phải biết bảo vệ chăm sóc xanh Ví dụ 2: Với chủ đề "Nước tượng tự nhiên" để trẻ tìm hiểu tượng tự nhiên như: mưa, bão, sấm chớp Tôi cho trẻ xem powerpoint hình ảnh sống động quay trực tiếp từ mưa, bão, sấm chớp - Giáo dục trẻ khơng chơi ngồi trời mưa, nhà có sấm chớp Hình ảnh cho trẻ quan sát tượng mưa, sấm chớp.[5] Như vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức khám phá khoa học thu hút, lôi ý trẻ, trẻ nhớ lâu, kích thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo cho trẻ ngày phong phú 16 2.3 Nâng cao kỹ quan sát, so sánh phân loại phán đoán trẻ Biết kỹ nghệ thuật dạy trẻ hoạt động khám phá khoa học chưa thật sáng tạo, nên thân khắc phục cách: Thường xuyên học tập bạn bè đồng nghiệp, luyện tập giọng nói cho thật truyền cảm, tác phong dạy cho nhẹ nhàng, linh hoạt Về kiến thức phải nắm vững phương pháp dạy, cung cấp cho trẻ kiến thức dù đơn giản phải thật xác Tận dụng thời gian để tự rèn luyện mình, dù lớp hay nhà Sử dụng tranh cho trẻ khám phá khoa học, theo nội dung bài, theo chương trình Ln lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhận xét, BGH sau tiết dạy, để từ phát huy mặt tốt, khắc phục hạn chế Với đối tượng trẻ làm quen, trẻ quan sát thật kỹ, trẻ biết đưa ý kiến nhận xét mình, với câu hỏi gợi mở cô, lần làm quen lồng ghép nội dung giáo dục vào Trẻ khơng hiểu vật mà có cách ứng xử, hành động với chúng Sau trẻ làm quen - đối tượng (trong bài) cho trẻ so sánh đối tượng một, để trẻ dễ dàng hồn thành nhiệm vụ phân loại trò chơi Ví dụ: Ở chủ đề: “Gia đình” dạy trẻ nhận biết hình màu sắc kiểu nhà khác - Tơi trang trí góc mở với hình ảnh ngơi nhà, kiểu nhà, vẽ hình: vng làm thân nhà, hình tam giác làm mái nhà, hình chữ nhật làm cửa vào (Cơ u cầu trẻ vẽ, tơ hình theo màu sắc khác tạo thành nhà) - Thơng qua trẻ quan sát khắc sâu hình ảnh, đặc điểm hình Từ trẻ quan sát xếp, nhận biết hình để tạo thành ngơi nhà có màu sắc khác qua lần chơi Như trẻ vừa biết quan sát kiểu nhà gần gũi, mà biết thêm hình làm nên ngơi nhà, từ củng cố kiến thức hình màu sắc cho trẻ Tổ chức trò chơi tiết đạy, tơi tổ chức đan xen trò chơi động với trò chơi tĩnh, làm cho khơng khí tiết dạy vui tươi hào hứng hiệu Trong hoạt động góc, trẻ chơi trải nghiệm tất góc, đặc biệt góc thiên nhiên: Trẻ tưới cây, nhặt khô héo, bắt sâu, xem sách môi trường xung quanh Đặc biệt trẻ chơi nhiều đồ vật thật, hoạt động nhiều với đồ vật thật, trẻ nhìn, sờ, nắn, ngửi ,… Từ có hình ảnh trọn vẹn xung quanh trẻ, khơng mà tơi phát huy tính sáng tạo trẻ cách cho trẻ làm tranh từ nguyên liệu thiên nhiên như: Hoa, ép khơ , vỏ , cọng rơm góp phần nâng cao kỹ quan sát, so sánh, phân loại phán đốn trẻ Ví dụ : Cơ trẻ quan sát hoa hồng, hướng trẻ nhận biết màu sắc cánh hoa Cho trẻ sờ cánh hoa thấy mịn nhẵn, mép có cưa Đưa hoa 17 lên ngửi có mùi thơm Trẻ quan sát kỹ, có đầy đủ đặc điểm đối tượng nên trẻ so sánh tốt phân loại nhanh Nhờ mà giác quan trẻ phát triển hài hòa Dạo chơi thăm quan hoạt động ngồi trời, khơng để trẻ khám phá giới xung quanh mà tơi giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường Tôi ý kiến thức xã hội với trẻ công việc người, mối quan hệ người với nhau, đặc biệt giáo dục ATGT với trẻ tạo cho trẻ thói quen ý thức tham gia giao thông với trẻ kiến thức đơn giản Đi đường không chạy, không nô đùa, bên tay phải, nhìn tín hiệu giao thơng Hướng dẫn trẻ số phương tiện giao thơng đơn giản Ví dụ: Hàng ngày bố mẹ đưa học phương tiện gì? Ngồi sau xe phải làm gì? Khi tham gia giao thơng người phải nào? Chú cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gì? Từ câu hỏi gợi mở, hướng trẻ vào luật lệ giao thông, để trẻ hiểu không bị lạ lẫm với kiến thức Trẻ trao đổi bạn, để hiểu an toàn giao thông Thông qua hoạt động thời điểm ngày trẻ hội để trẻ nâng cao kỹ quan sát, so sánh, phân loại phán đốn Từ đó, trẻ tiếp thu, lĩnh hội hệ thống kiến thức giới xung quanh trẻ nhanh xác 2.3.6 Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để tạo hội cho trẻ khám phá, trải nghiệm môi trường xung quanh gia đình bé Tơi nhận thức gia đình thường có nhiều hội để giúp trẻ trải nghiệm, từ đầu năm học nghiên cứu đề tài khám phá khoa học tổ chức số hoạt động mẫu để giúp phụ huynh có nhận thức sâu sắc hoạt động này, thường xuyên gặp gỡ trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng môn học thông qua góc trao đổi phụ huynh trao đổi trực tiếp Đối với trẻ mầm non dễ nhớ lại dễ quên, khơng luyện tập thường xun sau ngày nghỉ qn lời dạy Nên bên cạnh trước tiến hành đề tài khám phá khoa học thường xuyên trao đổi, thông báo trước với phụ huynh đề tài đó, để hướng phụ huynh tới phương pháp dạy trẻ, để phụ huynh nói chuyện với trẻ giúp đỡ trẻ đề tài để từ giúp trẻ hiểu sâu sắc đề tài Thay phụ huynh quan tâm xem cháu học đến số mấy? Biết gì? Mà bỏ qua thứ cần thiết bên cạnh sống trẻ Ví dụ: Với đề tài: Cây xanh môi trường sống chủ đề giới thực vật Tôi trao đổi với phụ huynh thường xun trò chuyện với trẻ để trẻ có hiểu biết xanh môi trường sống, hoạt động để bảo vệ xanh Giáo dục trẻ yêu quý, biết bảo vệ xanh, giữ gìn môi trường xanh – – 18 đẹp Tôi hướng dẫn phụ huynh nhà cho trẻ quan sát thực tế bố mẹ trồng trò truyện câu hỏi qua vấn đề có thực tế gia đình như: Theo biết gì? Cây cần điều kiện để lớn lên? Ý nghĩa xanh ? Bảo vệ chăm sóc xanh? Hay hoạt động nhà bé; Bé mẹ rửa ốc để nấu canh chua; Mẹ bé trải nghiệm qua việc quan sát trả lời câu hỏi: Con ốc chậu nước chìm hay nổi? Khi ốc lên mặt nước sao? Có ăn khơng? Con thấy ốc di chuyển cách nào? Từ kích thích húng thú tìm tòi trẻ, trẻ ý quan sát, trẻ dễ dàng đặt câu hỏi với bố mẹ, người thân, phát triển nhận thức tư cho trẻ Ngồi tơi huy động phụ huynh sưu tầm tranh ảnh, nguyên vật liệu phế thải đồ vật thật như: rau bắp cải, củ su hào để cho trẻ khám phá loại rau Hoặc huy động phụ huynh sưu tầm loại hộp sữa để làm hộp zích zắc cho trẻ chơi trò chơi hoạt động khám phá khoa học Việc kết hợp gia đình cô giáo thiếu được, giúp trẻ luyện tập nhiều hơn, từ trẻ có vốn kiến thức thiên nhiên, xã hội phong phú đa dạng hơn, Vì trẻ mơi trường nông thôn, nên nhà trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, cỏ hoa nhiều, bố mẹ thường xuyên cung cấp củng cố có hiệu việc cho trẻ tham gia vào hoạt động khám phá khoa học cao Sau thực biện pháp nhận phối hợp ủng hộ nhiệt tình vật chất tinh thần, phụ huynh nhận thức đắn tầm quan trọng hoạt động, phụ huynh tự nguyện quyên góp phế liệu, cảnh, hột hạt phụ huynh làm ủng hộ tiền quỹ lớp để xây dựng góc thiên nhiên lớp, giúp làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động khám phá khoa học mang lại hiệu cao 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Nhờ việc áp dụng đồng giải pháp hình thức đổi cải tiến chất lượng, tiến hành cho trẻ hoạt động thu kết khả quan sau: - Kết khảo sát chất lượng cuối năm (tháng 4/2018) (Bảng khảo sát phụ lục minh họa) * Đối với hoạt động giáo dục: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học gây hứng thú, thu hút trẻ vào hoạt động mà tổ chức, 100% trẻ háo hức phát biểu ý kiến mình, 90% trẻ hứng thú tiếp thu kiến thức, thực hành trải nghiệm Chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt Như vậy, kết thực nghiệm thành công kinh nghiệm tổ chức cho trẻ khám phá khoa công tác giáo dục trẻ * Đối với cô: 19 Bản thân qua sáng kiến tự rút học cho thân, sửa lỗi sai cho tiết học tiếp theo, giúp trau dồi kiến thức, lĩnh hội tri thức kinh nghiệm việc dạy trẻ để kiến thức ngày dày dặn * Đối với đồng nghiệp: Từ số biện pháp mà thực hiện, giúp đồng nghiệp trường học hỏi, rút kinh nghiệm từ đưa vào hoạt động khám phá khoa học đạt kết cao hơn, lôi trẻ hứng thú tham gia hoạt động * Đối với nhà trường: Thông qua hiệu sáng kiến kinh nghiệm tôi, giúp ban giám hiệu tổ chức tiết dạy mẫu hoạt động khám phá khoa học đạt kết cao Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Sau áp dụng đề tài thấy KPKH môn học hấp dẫn, song để thực hay lại khơng phải dễ, mơn học khó khô khan Nếu cô giáo cách tổ chức, gây hứng thú lồng ghép tích hợp nhẹ nhàng, linh hoạt môn học khác sử dụng thủ thuật hay để lơi trẻ tích cực tham gia vào hoạt động khơng bao thành cơng Chính giáo ngồi nắm vững bước lớp cần phải thường xuyên trau dồi kiến thức, học hỏi bạn bè, sách báo, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, tìm hiểu trang wed điện tử để có phương pháp dạy trẻ tốt Đồng thời vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy, thân tơi thấy cần phải không ngừng học hỏi nghiên cứu tài liệu, vận dụng linh hoạt phương pháp, biện pháp, hình thức phù hợp để giúp trẻ tuổi làm quen với hoạt động khám phá khoa học cách tốt đạt kết cao rút học kinh nghiệm sau: - Nắm vững phương pháp cho trẻ làm quen với hoạt động khám phá khoa học sử dụng biện pháp dạy trẻ cho phù hợp, sáng tạo, thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức cho trẻ để tránh nhàm chán - Giáo viên cần chuẩn bị nội dung dạy chu đáo mặt, phải động sáng tạo, tìm tòi kiến thức phù hợp - Các biện pháp thiết kế dễ thực hiện, việc chuẩn bị dụng cụ đơn giản, tốn kém, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ - Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trình giảng dạy cách thành thạo, phù hợp - Nắm vững đặc điểm nhận thức cá nhân trẻ để có phương pháp dạy phù hợp - Tạo tình lơi trẻ cho trẻ tích cực hoạt động tham gia cách hứng thú - Cơ hiểu tâm sinh lý trẻ, có xử lý tình phù hợp - Cơ cần phối hợp với gia đình nhà trường để hiểu trẻ 20 - Các nội dung dạy trẻ ln có tính mở, hấp dẫn, kích thích tìm tòi khám phá trẻ, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, thao tác tư như: So sánh, phân tích - tổng hợp, óc phán đốn khả suy luận trẻ phát triển, trẻ vận động nhiều hơn, tạo điều kiện cho trẻ phát triển thể Qua hoạt động trẻ trải nghiệm tự phát đặc điểm, mối quan hệ vật tượng xung quanh, trẻ tiếp thu kiến thức khoa học dễ dàng, có hệ thống xác - Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có giúp đỡ theo yêu cầu nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực chương trình giáo dục cho trẻ Chính biện pháp, giải pháp tiến hành nghiên cứu tiến hành áp dụng đề tài lớp phụ trách, đúc rút thành kinh nghiệm thân trình tổ chức cho trẻ khám phá khoa học để áp dụng công tác giáo dục trẻ lớp cách hiệu quả, quan trọng cần thiết để tạo cho trẻ móng vững hành trang để trẻ chuẩn bị bước lớp 3.2 Kiến nghị * Đối với nhà trường - Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan, học hỏi dự hoạt động mẫu, dạy giỏi để nâng cao trình độ - Trang bị đầy đủ vật chất, đồ dùng dạy học cho trẻ * Đối với phòng giáo dục: Thường xuyên tổ chức tập huấn cho giáo viên tìm hiểu nâng cao kiến thức kỹ phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá khoa học Trên sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu năm qua Tôi mong góp ý chân tình đồng nghiệp hội đồng khoa học ngành, để thân nâng cao kết hoạt động khám phá khoa học nói riêng hoạt động khác nói chung Giúp tơi hồn thiện hơn, vững vàng đường truyền thụ kiến thức cho hệ trẻ mầm non Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hiệu trưởng Nga Tân, ngày 13 tháng 04 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết khơng chép nội dung người khác Người thực Mai Thị Tuyết PHỤ LỤC 21 Bảng Kết khảo sát chất lượng đầu năm (Tháng 9/ 2017) ST T Tiêu chí đánh giá Trẻ thích khám phá tìm hiểu giới xung quanh Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Trẻ tích cực tham gia thực hành, trải nghiệm Kỹ quan sát, phán đoán, so sánh Số lượng Kết trẻ Đạt Khá TB Tốt Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ Số Tỷ lệ % trẻ lệ % 30 11 37 23 30 11 37 23 30 11 37 30 10 33 Chưa đạt Số trẻ Tỷ lệ % 17 23 17 23 23 17 23 23 17 27 Bảng Kết khảo sát chất lượng cuối năm (tháng 4/ 2018) ST T Tiêu chí đánh giá Trẻ nắm kiến thức kĩ yêu cầu hoạt động khám phá khoa học Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Kỹ tư trẻ Kỹ quan sát, phán đoán, so sánh Số lượng Kết trẻ Đạt Khá TB Tốt Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ Số lệ % trẻ 30 26 87 30 26 87 30 20 67 30 20 67 Chưa đạt Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % 3 3 16 10 16 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 [1] Trích Hồ Chí Minh tồn tập (tập 3) NXB trị quốc gia, Hà Nội 2000; [2] Tài liệu chuyên đề phát triển nhận thức cho trẻ mầm non; Thông tư 28/2016/TT-BGD&ĐT trưởng Bộ Giáo Dục Đào tạo [3] Ca dao Việt Nam [4] Hình ảnh tham khảo nguồn Internet; [5] Hình ảnh tham khảo nguồn Internet 23 ... trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Nga Tân làm đề tài nghiên cứu năm qua 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học nhằm giáo dục phát triển lĩnh... dạy trẻ ngày hấp dẫn, thu hút, lôi trẻ tham gia hoạt động cách tích cực đạt hiệu cao Với tất lí thơi thúc tơi lựa chọn Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo. .. khảo sát chất lượng cuối năm (tháng 4/ 2018) (Bảng khảo sát phụ lục minh họa) * Đối với hoạt động giáo dục: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học gây hứng thú, thu hút trẻ vào
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi ở trường mầm non nga tân , skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi ở trường mầm non nga tân

Từ khóa liên quan