Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ c trên lâm sàng tt

27 230 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2018, 17:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƢỢC LÂM SÀNG 108 VŨ QUANG HNG nghiên cứu hệ thống ống tủy hàm lớn thứ hai hàm d-ới thực nghiệm đánh giá kết điều trị nội nha ống tủy chữ c lâm sàng Chuyờn ngnh : Rng Hm Mt Mã số : 9720501 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƢỢC LÂM SÀNG 108 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Hà PGS.TS Phạm Thị Thu Hiền Phản biện 1: PGS.TS Tạ Anh Tuấn Phản biện 2: PGS.TS Ngô Văn Thắng Phản biện 3: PGS.TS Phạm Như Hải Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp viện vào hồi: ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc Gia Thư viện Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 Thư viện Trường Đại học Y dược Hải Phòng A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu hệ thống ống tủy (HTOT) hàm lớn thứ hàm (RHLT2HD) nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu để đưa số kích thước thân răng, độ dài chân răng, hình thái chân HTOT Đây có HTOT phức tạp đa dạng, HTOT chữ C hay gặp điều đặc biệt, xuất hiện, 70% số người có dạng OT đối xứng hai bên Những khác biệt mang tính chủng tộc giới tính nhà nội nha quan tâm, nhằm góp phần nâng cao hiệu chất lượng điều trị Thêm vào đó, RHLT2HD có lực nhai lớn, nên có vai trò quan trọng q trình ăn nhai Răng lại hay sâu mặt xa biến chứng hàm lớn thứ ba hàm (RHLT3HD) mọc lệch, dễ bị tổn thương tủy Do vậy, điều trị nội nha có HTOT phức tạp RHLT2HD công việc khó khăn nhiều thất bại Đây thách thức lớn với bác sĩ nha khoa Mặc dù, có nhiều nghiên cứu đặc điểm giải phẫu HTOT hiệu điều trị lâm sàng, nghiên cứu RHLT2HD, đặc biệt có ống tủy dạng chữ C ít, vậy, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hệ thống ống tủy hàm lớn thứ hai hàm thực nghiệm đánh giá kết điều trị nội nha ống tủy hình chữ C lâm sàng” nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm hệ thống ống tủy hàm lớn thứ hàm xác định tỉ lệ ống tủy chữ C thực nghiệm Đánh giá kết điều trị tủy dạng chữ C hàm lớn thứ hàm lâm sàng TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI HTOT chữ C hàm lớn dạng OT phức tạp, có nhiều biến thể Hình thái thiết diện khơng tương đồng với cấu trúc dụng cụ sửa soạn OT có Vì vậy, q trình sửa soạn khó làm tạo dạng HTOT cách lý tưởng, ảnh hưởng không nhỏ tới q trình hàn kín OT theo khơng gian chiều trình tái nhiễm sau Do vậy, nghiên cứu hình thái HTOT RHLT2HD đưa kỹ thuật sửa soạn hàn kín HTOT dạng chữ C RHLT2HD quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn, mang tính thời có giá trị khoa học ngành RHM NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu thực nghiệm - Mơ tả đặc điểm hình thái ngồi 113 RHLT2HD: số lượng chân răng, hình dạng chân kích thước RHLT2HD - Đưa kết số lượng OT hình thái OT 81 RHLT2HD có chân đơn dựa hình ảnh phim chụp Xquang cận chóp - Xác định số lượng hình thái OT 32 RHLT2HD có chân dạng chữ C phương pháp làm suốt, nhộm mực Ấn Độ cắt lát cắt ngang chân Nghiên cứu lâm sàng - Mô tả đặc điểm lâm sàng 56 RHLT2HD 56 bệnh nhân chẩn đoán viêm tủy không hồi phục điều trị Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội từ 2012 đến 2017 - Xác định tỷ lệ dạng miệng OT chữ C lâm sàng, số lượng chiều dài làm việc OT RHLT2HD có OT dạng chữ C - Nghiên cứu đưa tỷ lệ kết điều trị thành công thời điểm sau hàn OT tháng, tháng 12 tháng cao Đây nghiên cứu đặc điểm giải phẫu HTOT kết ĐTNN RHLT2HD có OT dạng chữ C Việt Nam, làm sở cho nghiên cứu sau Có ý nghĩa thực tiễn, khoa học đóng góp cho phát triển ngành Răng Hàm Mặt CẤU TRÚC LUẬN ÁN Ngoài phần đặt vấn đề kết luận, luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan, 31 trang Chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu, 17 trang Chương 3: Kết nghiên cứu, 24 trang Chương 4: Bàn luận, 36 trang Luận án có 26 bảng, biểu đồ, 30 hình ảnh, 140 tài liệu tham khảo (29 tài liệu tiếng Việt 111 tài liệu tiếng Anh) B NỘI DUNG LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.2 Đặc điểm giải phẫu hình thái OT RHLT2HD 1.1.2.1 Số lượng hình dạng chân răng: Nghiên cứu Lê Thị Hường cho thấy, RHLT2HD có chân (chân gần chân xa) chiếm tỉ lệ 61,4% Kết nghiên cứu khác cho thấy, RHLT2HD có dạng chân chân chập Tuy nhiên, có khác biệt dân tộc nhiều tác giả ghi nhận Ở người Thái Lan, chân riêng biệt chiếm 90% Ở người Miến Điện có 58,2% RHLT2HD có chân riêng biệt Ở người Thổ Nhĩ Kỳ, 77,2 % RHLT2HD có chân 22,8% có chân RHLT2HD có chân dạng chữ C nhiều tác giả đặc biệt quan tâm nghiên cứu khu vực châu Á, tỉ lệ dạng chân chiếm 14,9% thấy người Miến Điện, 10% người Thái Lan 31,5% người Trung Quốc Kết thu từ nghiên cứu Lê Thị Hường cho thấy, chân chiếm tỉ lệ 37,3%, đó, 25 (33,3%) có chân dạng chữ C RHLT2HD có chân dạng hình thái gặp, chiếm 1,3% nghiên cứu Lê Thị Hường người Thái Lan 1,2%, nhiên, lại thường găp người Eskimo 1.1.2.2 Hình dạng ống tủy chân qua lát cắt Trong nghiên cứu Lê Thị Hường, lát cắt ngang chân thấy, OT dạng ô van chiếm phần lớn (67,4%) chân gần Chân xa, dạng tròn dạng ô van tương đương Kết cho thấy, chân gần có hình thái OT phức tạp chân xa Về lâm sàng, việc làm OT dạng ô van dụng cụ nội nha thơng thường khó khăn, dụng cụ khơng có độ dẻo đàn hồi nên tiến hành nong làm rộng OT, không uốn cong theo chiều dẹt OT 1.1.2.3 Hệ thống ống tủy RHLT2HD Nghiên cứu Lê Thị Hường RHLT2HD thấy, tỉ lệ có OT chân xa chiếm 100%, chân gần chiếm 67,4% Tỉ lệ OT chân gặp chủ yếu chân gần, chiếm 32,6%, không gặp chân xa Một số tác giả nghiên cứu HTOT RHLT2HD người Thái, Miến Điện người Trung Quốc thấy rằng, RHLT2HD có OT chiếm tỉ lệ lớn OT Walker, ghi nhận tỉ lệ cao (55%) RHLT2HD có OT OT có tỉ lệ thấp người thuộc miền Nam Trung Quốc Thêm vào đó, dân tộc phát khoảng 3% - 10% có OT Ngược lại, nghiên cứu trước hình thái OT RHLT2HD người da trắng, người tây Bắc Á lại thấy tỉ lệ OT cao hơn, với chân xa có OT chân gần (từ 66% đến 90%) có OT 1.1.2.4 Hình thái hệ thống ống tủy dạng chữ C Hình thái OT dạng chữ C thông báo Cooke Cox (1979) Phần lớn OT dạng chữ C tìm thấy RHLT2HD, ngồi có ghi nhận tìm thấy hàm lớn thứ nhất, hàm lớn thứ hai hàm hàm nhỏ thứ hàm Nhiều tác giả cho rằng, OT dạng chữ C biến dạng giải phẫu quan trọng, việc phát sớm cấu trúc dạng giúp cho việc làm sạch, tạo hình lấp đầy hệ OT chân RHLT2HD HTOT chữ C nhiều tác giả phân thành nhóm chính: - Có OT dạng dải kéo dài từ miệng OT đến chóp, dạng có lỗ OT, lỗ chóp - Có OT riêng biệt, có hai lỗ chóp dạng C Mặc dù nhiều tác giả phân loại OT dạng chữ C thành loại chính, phức tạp cấu trúc điều trị OT dạng C ngày nhiều tác giả đề cập Fan Cs, cho dường xác định tất khác biệt HTOT dạng chữ C Gulabivala Cs, bổ xung dạng cấu trúc OT vào phân loại Vertucci Chai Thong, phân thành 12 dạng cấu trúc khác theo chiều dọc OT Gao Cs, phân thành loại OT dạng chữ C : kiểu hợp (loại I), kiểu đối xứng (loại II), kiểu không đối xứng (loại III) Điều cho thấy, cấu trúc OT dạng chữ C chân RHLT2HD phức tạp tộc người khác có mối liên quan đến cấu trúc giải phẫu chân Tỉ lệ gặp OT dạng chữ C khác có ý nghĩa chủng tộc HTOT thường gặp nhiều người Châu Á so với chủng tộc da trắng Tỉ lệ thường gặp người da trắng từ 2,7% đến 7,6% Tỉ lệ cao gặp người Saudi Arabians (10,6%) Các điều tra người Nhật Bản Trung Quốc cho thấy, có khoảng 31,5% OT dạng chữ C Haddad Cs, tìm thấy tỉ lệ 19,1% người Li Băng, Seo Park gặp 32,7% người Hàn Quốc có OT dạng chữ C RHLT2HD Kết thu nghiên cứu Lê Thị Hường RHLT2HD người Việt cho thấy 33,3% OT có dạng chữ C 1.1.3 Một số phân loại OT dạng chữ C RHLT2HD - Phân loại Menton (1991) gồm loại - Phân loại Fan Cs (2004) gồm loại 1.4 Phƣơng pháp điều trị nội nha - Vô trùng - Tạo hình làm hệ thống ống tủy - Hàn kín hệ thống ống tủy Chƣơng ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Nghiên cứu thực nghiệm Bao gồm 113 RHLT2HD nhổ Các cố định dung dịch formol 10% làm cách ngâm dung dịch NaOCl 5,25% 24 2.1.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu thực nghiệm - Răng nhổ từ bệnh nhân người Việt Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - Các bác sĩ nhận diện RHLT2HD từ lúc nhổ - Những có thân, chân nguyên vẹn có lỗ sâu chưa điều trị tuỷ - Những đóng kín cuống 2.1.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Răng có chân dị dạng - Răng điều trị tủy - Răng bị hư hại trình làm 2.1.1.3 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu thực nghiệm thực Khoa Hình thái, Viện 69, Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 2.1.2 Nghiên cứu lâm sàng Nghiên cứu lâm sàng thực 56 bệnh nhân với 56 RHLT2HD có ống tủy dạng chữ C lựa chọn từ 185 RHLT2HD có tổn thương tủy đến khám điều trị Bệnh nhân gồm giới, độ tuổi từ 15 đến 65 tuổi, khám điều trị từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2017 2.1.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân - Bệnh nhân có RHLT2HD chẩn đốn viêm tủy khơng hồi phục, có định điều trị nội nha khơng phẫu thuật - Các RHLT2HD có miệng ống tủy dạng chữ C - Răng đóng kín cuống - Răng có chân khơng dị dạng - Những khả phục hồi chức ăn nhai thẩm mỹ - Bệnh nhân có đủ sức khỏe có yêu cầu chữa - Bệnh nhân đồng ý hợp tác với bác sĩ suốt trình điều trị 2.1.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân mắc bệnh toàn thân suy tim, viêm thận mạn, đái tháo đường giai đoạn nặng, tâm thần, - Những bị nứt dọc, chân dị dạng - Răng bị viêm quanh giai đoạn cuối vùng quanh tiêu xương phần hai chiều dài chân 2.1.2.3 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu lâm sàng thực Khoa Điều trị nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu thực nghiệm tiền lâm sàng (in vitro) nghiên cứu can thiệp lâm sàng khơng có nhóm chứng 2.2.2 Xác định cỡ mẫu chọn mẫu 2.2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm  Cỡ mẫu: Theo Bhattacherjee (2012), để kiểm định khác biệt tỉ lệ trước sau can thiệp tính chấp nhận theo tiêu chuẩn mẫu phù hợp, cỡ mẫu tối thiểu nhóm nghiên cứu n ≥ 30  Chọn mẫu: Các đáp ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn chọn đủ số lượng nghiên cứu Thực tế, nghiên cứu 113 RHLT2HD, với 32 có chân dạng chữ C 2.2.2.2 Nghiên cứu lâm sàng  Cỡ mẫu: Xác định cỡ mẫu dựa cơng thức tính cỡ mẫu thử nghiệm lâm sàng khơng có nhóm chứng: n  Z 1 p1 p  2 d Trong đó, n = cỡ mẫu nghiên cứu α = Mức ý nghĩa thống kê, xác suất việc phạm phải sai lầm loại I, α xác định 0,05 ứng với độ tin cậy 95% Z21 –α/2 = Hệ số tin cậy, Z21 –α/2= 1,962 P = Tỉ lệ thành công sau điều trị (p = 90%) d: Độ xác mong muốn, chọn d = 0,9 Theo cơng thức trên, chúng tơi tính cỡ mẫu nhóm nghiên cứu n ≥ 43 (n = 42,7)  Chọn mẫu: Bệnh nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn chọn đủ số lượng nghiên cứu Thực tế, nghiên cứu 56 56 bệnh nhân 2.4 Các bƣớc tiến hành nghiên cứu 2.4.1 Nghiên cứu thực nghiệm 2.4.1.1 Các bước tiến hành - Các cố định dung dịch Formol 10% - Ngâm vào dung dịch NaOCl 5,25% 24 giờ, để loại bỏ chất bám xung quanh chân - Làm khô giữ môi trường NaCl 0,9% - Chụp phim X-quang, đánh giá sơ số lượng tình trạng OT - Ghi nhận số lượng chân răng, hình dạng chân (răng có chân đơn hay chân dạng chữ C) - Đo chiều dài thân chân thước kẹp GPM Thụy Sĩ, theo phương pháp đo Major Chiều dài thân chân răng: Được xác định từ điểm cao đỉnh núm đến điểm thấp chóp chân Thước kẹp đưa song song với trục dài răng, từ phía ngồi Đầu cố định thước kẹp đặt điểm mốc đỉnh nhú cao nhất, di chuyển đầu lại từ từ tiếp xúc nhẹ với điểm mốc thứ hai chóp chân dài nhất, dừng lại ghi số  Nghiên cứu có chân đơn - Tiến hành mở tủy, xác định miệng lỗ OT - Đưa trâm K số 08 số 10 vào OT tới trâm lộ phía chóp dừng lại (phát kính loupe) - Chụp phim X-quang kỹ thuật số theo chiều gần - xa để xác định số lượng hình thái OT Răng đặt giá đỡ có mâm xoay để chụp X-quang theo nguyên lý Major  Nghiên cứu có chân dạng chữ C - Trên khử khoáng nhộm mực Các ngâm dung dịch HNO3 5% để khử khống ngày Thể tích dung dịch/mẫu 1/20 + Thay dung dịch khử khoáng sau 24 liên tục + Dùng kim để kiểm tra mức độ khử khoáng, xuyên kim thấy mềm q trình khử khống hồn thành + Chạy nước liên tục vòi nước 24h để loại bỏ axit dư + Khử nước cồn tuyệt đối 3lọ, lọ Bước 1: Nhộm OT: Các mẫu sau khử khoáng tiến hành nhuộm OT Trong nghiên cứu lựa chọn phương pháp nhuộm OT thuốc nhuộm Eozin Dùng bơm tiêm, bơm dung dịch thuốc nhuộm Eozin vào buồng tuỷ, mũi kim hướng phía lỗ vào OT chân phát thuốc nhuộm theo lỗ chóp Lưu kim tiêm chỗ Thời gian ngấm thuốc nhuộm phút - Kết nhuộm: + Chất tuỷ bắt màu nâu đậm đến đen + Collagen bắt màu hồng nhạt đến hồng đậm + Chụp ảnh sau nhuộm mầu làm suốt + Ghi nhận số lượng hình thái OT có chân dạng chữ C Bước 2: Biệt hoá dung dịch cồn ethylic 70%, bơm vào buồng tủy OT khơng vẩn đục hết thay đổi màu thời gian 10 phút Bước 3: Tiến hành cắt lát thành lát vị trí xác định, tính từ chân cách chóp 1mm đến cổ + Lát cắt 1: cắt ngang qua chân răng, cách chóp 1mm + Lát cắt 2: cắt ngang qua 1/4 chân + Lát cắt 3: cắt ngang chân + Lát cắt 4: cắt ngang qua 1/4 chân + Lát cắt 5: cắt ngang qua cổ - Chụp ảnh lát cắt Bước 4: Đặt lát cắt theo thứ tự lên lam kính, soi kính hiển vi soi Bước 5: Đọc kết xử lý kết - Xác định hình dạng OT: dạng tròn; dạng ơvan; dạng chữ C - Xác định số lượng OT, số lượng lỗ chóp - Chúng vào số lượng OT, số lượng lỗ chóp qua tất lát cắt chân răng, dựng lại hình thái giải phẫu OT phân thành loại theo Vertucci F.J - Trên tổng số lát cắt ngang chân có dạng chữ C, dựa vào phân loại Fan Cs để phân thành loại: Loại C1: Các OT không chia liên tục, khơng có OT phụ Loại C2: Lỗ vào OT có dạng dấu chấm phẩy, với góc α β lớn 600 Loại C3: Có hai ba OT đứng riêng rẽ hai góc α β nhỏ 600 Loại C4: Chỉ có mặt tròn hay ovan mặt cắt 2.4.1.2 Ghi nhận trình nghiên cứu thực nghiệm - Số lượng chân - Hình dạng chân - Chiều dài thân chân - Số lượng hình thái ống tủy có chân đơn phim X-quang cận chóp - Số lượng hình thái ống tủy có chân dạng chữ C làm suốt nhuộm mực Ấn Độ - Hình thái ống tủy dạng chữ C lát cắt 2.4.2 Nghiên cứu lâm sàng 2.4.2.2 Các bước tiến hành - Gây tê vùng chỗ tổn thương - Đặt đam cao su cách ly cần điều trị - Sử dụng mũi khoan tròn, trụ để mở tủy, xác định miệng lỗ OT mắt thường kính loupe kính hiển vi nội nha - Những trường hợp phát có miệng OT dạng chữ C đưa vào nghiên cứu, trường hợp khơng có miệng OT chữ C, chúng tơi tiến hành điều trị tủy cho bệnh nhân theo quy trình thường quy 11 3.1.2 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân đơn 3.1.2.2 Số lượng ống tủy RHLT2HD có chân đơn Kết nghiên cứu thấy, RHLT2HD có chân đơn thuần, tỉ lệ có ống tủy gặp nhiều nhất, chiếm 50,6% trường hợp, gặp có ống tủy, chiếm tỉ lệ 1,2% Nhóm chân, tỉ lệ có ống tủy, ống tủy ống tủy 40%, 40% 20% Ở nhóm chân, tỉ lệ có ống tủy, ống tủy ống tủy 53,4%; 45,2% 1,4% Ở chân, 100% có ống tủy 3.1.2.3 Phân loại hình thái ống tủy RHLT2HD theo Vertucci Theo phân loại Vertucci, kết chúng tơi thấy RHLT2HD có dạng ống tủy loại I, II, III, IV V, khơng gặp trường hợp có ống tủy loại VI, VII VIII Hình thái ống tủy gặp nhiều loại I, gặp ống tủy loại V Răng chân, ống tủy loại I loại II chiếm tỉ lệ 40% ống tủy loại IV chiếm 20% Răng chân: chân gần, ống tủy loại I gặp nhiều nhất, chiếm 35,6%; gặp ống tủy loại V, chiếm tỉ lệ 8,2% Chân xa, ống tủy loại I chiếm 86,3%; gặp ống tủy loại IV, chiếm tỉ lệ 1,4% Răng chân, 100% ống tủy loại I 3.1.3 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân dạng chữ C 3.1.3.1 Số lượng hình thái ống tủy nhuộm mầu làm suốt  Số lượng ống tủy có chân dạng chữ C Bảng 3.8 Phân bố số lƣợng ống tủy với số lƣợng chân Số lượng ống tủy ống tủy ống tủy ống tủy ống tủy Tổng Răng chân Số lượng 10 18 29 Tỷ lệ % 34,5 62,1 3,4 100 Răng chân Số lượng Tỷ lệ % 33,3 66,7 100 Tổng Số lượng 10 19 32 Tỷ lệ % 31,2 59,4 6,3 3,1 100 Kết số lượng OT có chân dạng chữ C cho thấy, có OT gặp nhiều nhất, chiếm tỉ lệ 59,4% găp có OT, chiếm tỉ lệ 3,1% Ở chân, tỉ lệ có OT, OT, OT OT 34,5%; 62,1%; 0% 3,4% Ở chân, khơng có có hay OT Tỉ lệ chân có OT (chiếm 66,7%) cao có OT (chiếm 33,3%) 12  Phân loại hình thái ống tủy có chân chữ C theo Vertucci Bảng 3.10 Phân loại ống tủy có chân dạng chữ C theo Vertucci Loại ống tủy Loại I Loại II Loại III Số lƣợng 10 Tỉ lệ % 31,2 3,1 25,0 Loại IV 15,6 Loại V 18,8 Loại VI 0 Loại VII 0 Loại VIII 6,3 Ở có chân dạng chữ C, hình thái OT hay gặp loại I (chiếm tỉ lệ 31,2%), OT loại III (25%), loại V (18,8%), loại IV (15,6%), loại VIII (6,3%), loại II (3,1%) khơng gặp có OT loại VI VII Bảng 3.12 Hình dạng ống tủy có chân dạng chữ C Dạng ống tủy Số lượng Tỉ lệ % Có dạng chữ C Dạng tròn van 30 93,7 6,3 Trong tổng số 32 có chân dạng chữ C, tỉ lệ có OT dạng chữ C cao dạng OT khác 30 có OT dạng chữ C (chiếm tỉ lệ 93,7%) răng, OT có dạng tròn van (chiếm tỉ lệ 6,3%) 3.1.3.3 Phân loại hình thái ống tủy có chân dạng chữ C Bảng 3.13 Phân loại hình thái ống tủy chữ C theo Fan Cs Dạng OT chữ C Số lượng Tỉ lệ % C1 C2 22 68,7 18,7 C3 6,3 C4 6,3 Kết bảng thấy, hình thái OT dạng C1 gặp nhiều nhất, gặp hình thái OT C3 C4 OT dạng C1 chiếm 68,7%; dạng C2 chiếm 18,7%; dạng C3 C4 chiếm tỉ lệ 6,3% 13 3.2 Đặc điểm lâm sàng kết điều trị RHLT2HD có ống tủy dạng chữ C 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu 3.2.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi giới - Tuổi: Trong tổng số 56 bệnh nhân nghiên cứu, lứa tuổi hay gặp từ 31 đến 45, chiếm tỉ lệ 50,0%; lứa tuổi từ 15 đến 30 từ 46 đến 65 chiếm 30,4% 19.6% - Giới: tỉ lệ gặp bệnh nhân nữ cao nam 31/56 bệnh nhân nữ, chiếm tỉ lệ 55,4% 25 bệnh nhân nam, chiếm tỉ lệ 44,6% 3.2.1.2 Phân bố theo nguyên nhân Nguyên nhân gây viêm tủy không hồi phục chủ yếu sâu răng, chiếm tỉ lệ 83,9% gặp ngun nhân khác (mòn mặt nhai, mài làm giả, …), chiếm tỉ lệ 5,4% 3.2.2 Đặc điểm hệ thống ống tủy chữ C RHLT2HD lâm sàng 3.2.2.1 Hình dạng miệng ống tủy chữ C lâm sàng Bảng 3.17 Phân bố dạng miệng ống tủy chữ C lâm sàng Dạng ống tủy chữ C Số lượng Tỉ lệ % C1 35 62,5 C2 13 23,2 C3 14,3 Tổng cộng 56 100 Hình dạng miệng OT hay gặp dạng C1, chiếm tỉ lệ 62,5%; tiếp đến miệng OT dạng C2, chiếm tỉ lệ 23,2% gặp miệng OT dạng C3, chiếm tỉ lệ 14,3% 3.2.2.2 Số lượng ống tủy Bảng 3.18 Phân bố số lƣợng ống tủy tổn thƣơng Số lượng ống tủy Số lượng Tỉ lệ % ống tủy 15 26,8 ống tủy 31 55,3 ống tủy 16,1 ống tủy 1,8 Tổng cộng 56 100 Kết bảng thấy, có OT gặp với tỉ lệ cao nhất, chiếm 55,3%; có OT chiếm tỉ lệ 26,8%; có OT chiếm tỉ lệ 16,1% gặp có OT, chiếm tỉ lệ 1,8% 3.2.2.3 Chiều dài làm việc ống tủy Nghiên cứu thấy, chiều dài làm việc OT có OT lớn có nhiều OT Ở có nhiều OT, chiều dài làm việc OT gần lớn OT xa - Răng OT: chiều dài làm việc OT trung bình 18,87 ± 1,17 mm 14 - Răng OT, chiều dài làm việc trung bình OT gần 18,57 ± 2,14 mm OT xa 18,34 ± 1,77 mm - Răng OT: + Răng có OT gần OT xa: chiều dài làm việc trung bình OT gần ngồi 18,51 ± 2,09 mm, OT gần 18,46 ± 1,77 mm OT xa 18,27 ± 1,13 mm + Răng có OT gần OT xa: chiều dài làm việc OT gần 18,5 mm, OT xa xa 17 mm - Răng OT: chiều dài làm việc OT gần 17 mm, gần 17,5 mm, OT xa 15 mm xa 16 mm 3.2.3 Kết điều trị 3.2.3.1 Kết sửa soạn ống tủy - Thời gian sửa soạn ống tủy Thời gian sửa soạn ngắn có OT dài có OT Thời gian sửa soạn trung bình OT 8,34 ± 2,27 phút, OT 15,66 ± 4,60 phút, OT 18,52 ± 3,89 phút OT 19,74 phút Thời gian sửa soạn OT trung bình 7,65 ± 2,25 phút - Tai biến trình sửa soạn ống tủy Bảng 3.22 Tai biến trình sửa soạn ống tủy Tai biến Số lượng Tỉ lệ % Gãy dụng cụ 0 Thủng thành ống tủy 3,6 Tạo khấc 5,4 Không tai biến 51 91,0 Bảng thấy, tỉ lệ tai biến trình sửa soạn OT gặp trường hợp, đó, tai biến thủng thành OT chiếm tỉ lệ 3,6%; tai biến tạo khấc chiếm 5,4% 3.2.3.2 Kết sau hàn ống tủy X-quang Hình ảnh X-quang sau hàn OT thấy, kết tốt cao kết trung bình Tỉ lệ kết tốt, trung bình 91,0%; 5,4% 3,6% 3.2.3.3 Kết sau hàn ống tủy lâm sàng Sau hàn ống tủy tháng: kết thành công cao kết nghi ngờ thất bại Kết điều trị thành công chiếm tỉ lệ 87,5%; kết nghi ngờ chiếm 12,5% khơng có trường hợp thất bại Sau hàn OT tháng: tỉ lệ thành công (chiếm 89,3%) cao kết điều trị nghi ngờ (chiếm 8,9%) kết điều trị thất bại (chiếm 1,8%) Sau hàn OT 12 tháng: kết điều trị thành cơng gặp nhiều nhất, gặp kết điều trị thất bại Tỉ lệ điều trị thành công, nghi ngờ thất bại 92,8%; 5,4% 1,8% 15 100% 80% 60% 40% 20% 00% 88% 89% 93% Thành công Nghi ngờ 13% 00% tháng 09% 02% tháng 05% 02% 12 tháng Thất bại Biểu đồ 3.5 Kết điều trị lâm sàng theo thời gian theo dõi Chƣơng 4: BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm hình thái HTOT RHLT2HD thực nghiệm 4.1.1 Đặc điểm hình thái ngồi RHLT2HD 4.1.1.1 Số lượng chân Kết nghiên cứu thấy, phần lớn RHLT2HD có chân gặp có chân Trong tổng số 113 nghiên cứu, 76 có chân, chiếm tỉ lệ 67,3% Răng chân gặp 34 răng, chiếm tỉ lệ 30,1% có 3/113 có chân, chiếm tỉ lệ 2,6% 4.1.1.3 Hình dạng chân RHLT2HD Trong nghiên cứu chúng tơi, RHLT2HD có chân đơn chiếm tỉ lệ 71,7%; chân dạng chữ C chiếm tỉ lệ 28,3% Trong đó, chân dạng chữ C gặp nhiều có chân tỉ lệ có chân Có điều khác biệt là, chúng tơi gặp chân RHLT2HD có dạng chữ C chân chân Trong tổng số 34 chân 29 có chân dạng chữ C (chiếm tỉ lệ 85,3% chân) 76 chân có chân dạng chữ C (chiếm tỉ lệ 3,9% chân) Ở chân có chân dạng chữ C, trường hợp chân dạng chữ C gặp chân xa ngồi, khơng gặp trường hợp chân gần Tuy nhiên, Lê Thị Hường Yang Cs lại thấy, RHLT2HD có chân dạng chữ C gặp chân không gặp có hay nhiều chân 4.1.2 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân đơn 4.1.2.2 Số lượng ống tủy RHLT2HD có chân đơn Kết nghiên cứu 81 RHLT2HD có chân đơn thấy, RHLT2HD có hay nhiều OT, đó, hay gặp có OT gặp có OT 41/81 nghiên cứu chúng tơi có OT (chiếm tỉ lệ 50,6%), 37 có OT (chiếm tỉ lệ 45,7%), có OT chúng tơi gặp 2/83 (chiếm tỉ lệ 2,5%) có OT gặp (chiếm tỉ lệ 1,2%) Về số lượng OT chân răng, tỉ lệ 16 chân có OT gặp nhiều có nhiều OT chân có OT gặp chân Trong số chân có OT (chiếm 40% chân), có OT (40%) có OT (20%) Ở chân 100% chân có OT Tuy nhiên, số lượng RHLT2HD nghiên cứu chưa đủ lớn, tỉ lệ chân chân đơn không nhiều, nên kết số lượng OT chưa mang ý nghĩa mặt dịch tễ Còn chân, khác biệt số lượng OT răng, chân thấy rõ ràng Số lượng OT chân có dao động từ đến OT, đó, đa số chân xa (95,9%) có OT, chân gần, 56,2% có OT 43,8% chân gần có OT Trong tổng số 73 có chân thì, 39 có OT (1 OT chân gần OT chân xa), 33 có OT (31 có OT chân gần OT chân xa, có OT với OT chân gần OT chân xa) chúng tơi thấy có OT (2 OT chân gần OT chân xa) 4.1.2.3 Phân loại hình thái ống tủy RHLT2HD có chân đơn theo Vertucci Trong nghiên cứu này, chúng tơi chia hình thái OT RHLT2HD thành dạng theo phân loại Vertucci Kết nghiên cứu 81 có chân đơn cho thấy, khơng gặp trường hợp có ống tủy loại VI, VII VIII, hình thái OT hay gặp OT loại I gặp OT loại V Ở chân, 40% số chân có OT chạy từ buồng tủy khỏi chân lỗ chóp (OT loại I), 2/5 trường hợp (chiếm 40%) có OT từ buồng tủy sau nhập thành khỏi chân lỗ chóp (OT loại II), trường hợp (chiếm tỉ lệ 20%) có OT, sau ống nhập lại làm với OT lại khỏi chân lỗ chóp, đối chiếu với phân loại Vertucci, chúng tơi xếp trường hợp vào hình thái OT loại IV Ở chân, tất chân có OT từ buồng tủy khỏi chân lỗ chóp (OT loại I) Trong đó, hình thái OT phức tạp thấy chân Trong số 73 chân, 35,6% chân gần 86,3% chân xa có OT loại I, ống tủy loại II thấy 9,6% chân gần 2,7% chân xa, ống tủy loại III gặp 20,6% chân gần 9,6% chân xa (với OT từ buồng tủy sau chia làm OT nhập lại thành OT khỏi chân lỗ chóp), tỉ lệ OT loại IV chiếm 26% chân gần 1,4% chân xa, OT loại V (với OT từ buồng tủy sau chia thành OT khỏi chân lỗ chóp riêng biệt) chúng tơi gặp 6/73 chân gần (chiếm tỉ lệ 8,2%) không gặp chân xa 17 4.1.3 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân dạng chữ C 4.1.3.1 Số lượng hình thái ống tủy nhuộm mầu làm suốt Trong nghiên cứu chúng tơi, 32 RHLT2HD có chân dạng chữ C khử khoáng làm suốt, sau bơm mực Ấn Độ để quan sát ghi nhận số lượng hình thái OT Đây phương pháp nhiều tác giả sử dụng để nghiên cứu hình thái HTOT, đặc biệt có giải phẫu OT phức tạp RHLT2HD Kết nghiên cứu chúng tơi thấy, RHLT2HD có chân dạng chữ C có 1, 2, 3, chí OT Trong đó, hay gặp có OT, chiếm 59,4% trường hợp (19/32 răng) 10/32 có OT (chiếm tỉ lệ 31,2%), có OT thấy (chiếm 6,3%) có OT (chiếm tỉ lệ 3,1%) Ở chân, bao gồm 17 chân chữ C 12 có chân chập hồn tồn, chúng tơi thấy chân chữ C có OT (9/17 răng) OT (8/17 răng), đa số (84%) chân chập hồn tồn có OT (10/12 răng) Cũng nhóm có chân chập hồn tồn, chúng tơi gặp trường hợp có OT có số lượng OT nhiều nghiên cứu Ở có chân chập khơng hồn tồn, 100% chân gần có OT, chân xa, 1/3 có OT 2/3 có OT Về hình thái OT, chúng tơi thấy chân dạng chữ C có hình thái OT phức tạp Theo phân loại Vertucci (1984), có loại hình thái OT thấy có chân chữ C nghiên cứu chúng tơi Trong đó, hình thái OT loại I hay gặp (10/32 răng), chiếm tỉ lệ 31,2% Loại hình thái OT hay gặp chân chữ C OT loại III, chúng tơi thấy 8/32 có OT loại này, chiếm tỉ lệ 25% Tiếp đến hình thái OT loại V (chiếm tỉ lệ 18,8%) OT loại IV (chiếm 15,6%) Dạng hình thái OT gặp loại VIII, chúng tơi thấy có mặt răng, có chân chập khơng hồn tồn, với chân gần có OT chân xa có OT, trường hợp có OT loại VIII lại có chân chập hồn tồn, với OT riêng biệt, sau OT nhập lại thành 1/3 chóp với OT lại khỏi chân lỗ chóp riêng biệt Ngồi ra, chúng tơi thấy chân chập hồn tồn có OT từ buồng tủy, đến gần lỗ chóp chập lại thành OT thoát khỏi chân lỗ chóp, đối chiếu với phân loại Vertucci, xếp trường hợp vào dạng hình thái OT loại II 4.1.3.3 Phân loại hình thái ống tủy có chân dạng chữ C Đã có nhiều cách phân loại OT dạng chữ C đề xuất, dường chưa có tác giả đưa cách phân loại đầy đủ biến thể giải phẫu OT dạng Năm 1990, Manning người đưa cách phân loại hình thái OT dạng chữ C, sau Melton Cs đề xuất phân chia OT dạng chữ C thành loại Tuy nhiên, Fernandes Cs 18 cho rằng, khơng có phân biệt rõ ràng loại phân loại Melton Hơn nữa, Melton Manning đưa xuất OT chữ C, mà khơng mơ tả hình thái chữ C thay đổi dọc theo chiều dài chân Các phân loại khác sau cơng bố Al-Fouzan, Fan Cs, Gao Cs, Min Cs, vv Tuy nhiên, nhiều dạng hình thái OT chữ C chưa phân loại Năm 2004, Fan Cs tiến hành nghiên cứu 58 RHLT2HD chân dạng chữ C nhổ từ người Trung Quốc Tác giả chia hình thái OT làm loại, gồm loại hình thái OT chữ C C1, C2, C3, loại OT có dạng tròn van gọi C4 loại C5 chân đặc kín, khơng có OT Mặc dù phân loại Fan Cs chưa thực tối ưu, phản ánh đầy đủ hình thái OT chân dạng chữ C cách phân loại nhiều tác giả áp dụng Trong nghiên cứu này, dựa vào phân loại Fan Cs để phân chia hình thái OT có chân dạng chữ C Kết thấy, phần lớn có hình thái OT loại C1 khơng có trường hợp có hình thái OT loại C5 Trong số 32 RHLT2HD có chân dạng chữ C, hình thái OT loại C1 chiếm 68,7%; loại C2 chiếm tỉ lệ 18,7%; hình thái OT loại C3 chiếm 6,3% (chiếm 6,3%) có OT dạng tròn van, xếp vào loại C4 4.2 Đặc điểm lâm sàng kết điều trị 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu 4.2.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi, giới Kết thấy, tổng số 56 bệnh nhân nghiên cứu, tỉ lệ bệnh nhân nữ cao nam (31 bệnh nhân nữ, chiếm tỉ lệ 55,4% 25 bệnh nhân nam, chiếm tỉ lệ 44,6%) Độ tuổi gặp nhiều từ 31 đến 45, chiếm 50,0%; nhóm tuổi lại từ 15 đến 30 từ 46 đến 65 chiếm 30,4% 19,6% Về phân bố độ tuổi bệnh nhân giới, thấy lứa tuổi từ 31 đến 45 gặp nhiều giới (14 bệnh nhân nam 14 bệnh nhân nữ, chiếm 25,0%) Tỉ lệ bệnh nhân nữ nam gặp lứa tuổi từ 46 đến 65 (nữ chiếm 14,3%; nam chiếm 5,3%) Khi kiểm định thuật tốn thống kê, chúng tơi thấy có khác biệt tỉ lệ bệnh nhân nam nữ độ tuổi, khác biệt ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Trong nghiên cứu này, chúng tơi lựa chọn bệnh nhân có RHLT2HD viêm tủy khơng hồi phục ống tủy có dạng chữ C, đó, tỉ lệ bệnh nhân khác giới lứa tuổi cho rằng, tỉ lệ bệnh nhân có ống tủy RHLT2HD dạng chữ C khơng phụ thuộc vào yếu tố tuổi giới 19 4.2.1.2 Phân bố theo nguyên nhân gây bệnh Nghiên cứu thấy, RHLT2HD bị viêm tủy không hồi phục nhiều nguyên nhân gây như, sâu răng, sang chấn (mẻ, vỡ, nứt răng,…), nguyên nhân khác mòn mặt nhai, bị mài mòn làm giả, viêm tủy ngược dòng, vv…Trong đó, đa số trường hợp sâu Trong tổng số 56 RHLT2HD nghiên cứu 47 tổn thương sâu, chiếm tỉ lệ 83,9% Chúng thấy, hầu hết RHLT2HD bị tổn thương tủy sâu mặt xa, chiếm tới 76,8% trường hợp Phần lớn số RHLT3HD mọc lệch gần gây Điều vị trí giải phẫu đặc biệt RHLT3HD cành lên xương hàm dưới, tỉ lệ RHLT3HD mọc lệch cao, 60% RHLT3HD mọc lệch gần Ngồi ra, chúng tơi thấy vị trí lỗ sâu mặt nhai (chiếm 12,5%) mặt bên (chiếm 10,7%) khơng gặp trường hợp có lỗ sâu mặt gần 4.2.2 Đặc điểm HTOT chữ C RHLT2HD lâm sàng 4.2.2.1 Hình dạng miệng ống tủy chữ C lâm sàng Trên lâm sàng, RHLT2HD sau mở tủy, bộc lộ toàn sàn buồng tủy, OT quan sát trực quan kính hiển vi nội nha 56 có miệng OT chữ C chúng tơi đưa vào nghiên cứu Kết cho thấy, đa số có hình thái miệng OT dạng chữ C hồn tồn, tỉ lệ thấy có dạng chấm phẩy gặp có đến miệng OT có dạng chữ C (miệng OT dạng bán C) Đối chiếu với phân loại Fan Cs, thấy tỉ lệ miệng OT dạng C1 chiếm 62,5%, miệng OT dạng C2 chiếm 23,2% miệng OT dạng C3 chiếm tỉ lệ 14,3% Ở nghiên cứu lâm sàng, quan sát trường hợp RHLT2HD có miệng OT dạng chữ C, mà khơng ghi nhận dạng hình thái OT chữ C dọc theo chiều dài OT Do đó, tỉ lệ gặp RHLT2HD có OT dạng chữ C lâm sàng chưa đầy đủ Tuy nhiên, chúng tơi khơng tập chung đánh giá tỉ lệ hình thái OT dạng chữ C RHLT2HD lâm sàng, đánh giá nghiên cứu thực nghiệm Mặc dù vậy, qua kết nghiên cứu thấy, tỉ lệ hình thái miệng OT chữ C lâm sàng tương đồng với kết nghiên cứu thực nghiệm 4.2.2.2 Số lượng ống tủy Kết nghiên cứu 56 RHLT2HD có OT dạng chữ C thấy, phần lớn có OT (chiếm 55,3%), có OT gặp 15 trường hợp (chiếm 26,8%), có OT (chiếm 16,1%) có có OT (chiếm tỉ lệ 1,8%) Ở nhiều OT, đa số chân xa có OT (chiếm tỉ lệ 95,1%) có 4,9% chân có OT Trong chân gần, 78% trường hợp có OT 22% trường hợp lại có 20 OT Trong nghiên cứu này, chúng tơi gặp 31 có OT, với chân có OT có OT, đó, có OT chân gần, OT chân xa có OT chân gần, OT chân xa Cũng nghiên cứu, thấy có OT, với chân có OT Số lượng có OT OT lâm sàng tương đồng với kết nghiên cứu thực nghiệm chúng tơi, có OT OT lại có khác biệt Chúng tơi thấy, tỉ lệ có OT cao có OT thấp so với kết thực nghiệm, nhiên, khác biệt không nhiều 4.2.2.3 Chiều dài làm việc ống tủy Trong nghiên cứu chúng tôi, chiều dài làm việc OT xác định máy định vị chóp Propex II (Densply), sau kiểm tra lại phim chụp X-quang cận chóp Kết cho thấy, chiều dài làm việc OT có OT lớn có nhiều OT Răng OT, chiều dài làm việc OT trung bình 18,87 ± 1,17 mm Ở có nhiều OT, chiều dài làm việc OT gần lớn OT xa Trong số 31 có OT, chiều dài làm việc trung bình OT gần 18,57 ± 2,14 mm OT xa 18,34 ± 1,77 mm Ở có OT, với có OT gần OT xa thấy, chiều dài làm việc trung bình OT gần ngồi 18,51 ± 2,09 mm, OT gần 18,46 ± 1,77 mm OT xa 18,27 ± 1,13 mm Còn OT với OT gần, OT xa có OT với OT gần, OT xa, gặp trường hợp răng, nên kết không mang ý nghĩa so sánh 4.2.3 Kết điều trị 4.2.3.1 Kết sửa soạn ống tủy - Thời gian sửa soạn ống tủy: Kết nghiên cứu thấy, thời gian sửa soạn tăng dần theo số lượng OT răng, ngắn có OT dài có OT Thời gian sửa soạn OT trung bình OT, OT OT 8,34 ± 2,27 phút, 15,66 ± 4,60 phút 18,52 ± 3,89 phút Ở có OT, thời gian chúng tơi sửa soạn OT đến hoàn tất 19,74 phút Trong tổng số 56 răng, với 108 OT điều trị, Thời gian sửa soạn trung bình OT 7,65 ± 2,25 phút Chúng cho rằng, RHLT2HD sâu khoang miệng, vị trí gây khó khăn q trình điều trị Thêm vào đó, đặc điểm giải phẫu HTOT phức tạp, đặc biệt có OT dạng chữ C, vậy, việc sửa soạn OT đạt kết tốt đòi hỏi nhiều thời gian trình độ chun mơn kinh nghiệm nha sĩ - Tai biến trình sửa soạn ống tủy: Trong trình điều trị, 56 RHLT2HD có ống tủy dạng chữ C sửa soạn trâm tay trâm xoay Protaper, gặp trường hợp bị tai biến thủng thành OT 21 tạo khấc lòng OT Mặc dù, nghiên cứu nằm vị trí khơng thuận lợi cho việc sửa soạn có HTOT phức tạp, tỉ lệ OT cong nhiều Chúng hạn chế tai biến cách, sử dụng trâm K số 08 số 10 để thăm dò thơng tồn OT trước sửa soạn, nghiên cứu sửa soạn trâm xoay Protaper riêng biệt, thực kỹ thuật sửa soạn OT theo hướng dẫn nhà sản xuất, vv…Thêm vào đó, tỉ lệ gặp bệnh nhân lứa tuổi trẻ trung niên nghiên cứu nhiều, OT chữ C bệnh nhân thường rộng, vậy, không gặp trường hợp bị gãy dụng cụ Tuy nhiên, đặc điểm OT chữ C thường có hình cánh cung hẹp chiều ngang, số lượng hình thái OT thay đổi dọc theo chiều dài chân răng, nữa, OT RHLT2HD thường cong nhiều, đó, dễ bị tạo khấc hay thủng thành OT trình sửa soạn Trong nghiên cứu này, gặp trường hợp bị tạo khấc lòng OT, chiếm tỉ lệ 5,4% Vị trí bị tai biến gặp 1/3 1/3 chóp chân OT cong nhiều Theo Ngô Thị Hương Lan, trâm Protaper có cải tiến thiết kế, độ cứng file chưa thích hợp với OT có độ cong nhiều, nên sử dụng với tay khoan máy dễ xảy tượng tạo khấc Thêm vào đó, trâm Protaper uốn cong theo ý muốn nha sĩ, kết hợp với việc đưa dụng cụ khơng xác theo hướng cong OT (OT khơng cong gần xa đơn mà cong theo chiều không gian), dẫn đến tạo khấc lòng OT Đi sai đường thủng phía bên hậu việc tạo khấc lòng OT mà không qua khấc, dẫn đến chiều dài làm việc nặng gây thủng thành OT Tai biến thủng thành OT gặp trường hợp (chiếm tỉ lệ 3,6%), xảy OT gần có OT (1 răng) OT (1 răng) Vị trí thủng xảy phía OT 1/3 chóp chân Ngơ Thị Hương Lan, cho tai biến thủng chân vị trí 1/3 chóp có tiên lượng lành thương tốt so với tổn thương thủng chân mà có liên hệ với vùng chẽ túi nha chu Tuy nhiên, trường hợp thủng chân nghiên cứu chúng tơi có kết điều trị thất bại sau hàn OT tháng 4.2.3.2 Kết sau hàn ống tủy X-quang Trên phim X-quang sau hàn OT, thấy tỉ lệ OT trám bít tốt cao rõ rệt so với OT trám bít trung bình Trong tổng số 56 điều trị, đa số (91,0%) có hình ảnh trám bít tốt X-quang, trường hợp có hình ảnh chất hàn OT khơng có độ thn liên tục Đây trường hợp bị tai biến tạo khấc lòng OT, OT hàn kín đến chóp theo tiêu chí đánh giá X-quang, chúng tơi xếp trường hợp vào nhóm 22 kết trung bình Cũng nghiên cứu, trường hợp bị thủng OT q trình sửa soạn, chúng tơi cố gắng tạo hình lại OT hết chiều dài làm việc, sau hàn OT, OT hàn đến chóp Những trường hợp chúng tơi xếp vào nhóm kết theo dõi tiếp triệu chứng lâm sàng cho bệnh nhân 4.2.3.2 Kết điều trị lâm sàng Kết nghiên cứu thấy, thời điểm sau điều trị tháng, 87,5% trường hợp có kết điều trị thành cơng khơng có trường hợp có kết điều trị thất bại Cũng thời điểm này, trường hợp bệnh nhân có triệu chứng đau nhẹ ăn nhai, khám không thấy sưng nề vùng niêm mạc tương ứng, hình ảnh chụp phim X-quang không thấy tổn thương vùng cuống, xếp trường hợp vào nhóm kết điều trị nghi ngờ Sau tháng, 100% bệnh nhân khám lại lâm sàng chụp phim X-quang Kết thấy, trường hợp có kết nghi ngờ thời điểm sau điều trị tháng hết triệu chứng, bệnh nhân ăn nhai bình thường, chúng tơi xếp trường hợp vào nhóm kết điều trị thành công Do vậy, kết điều trị thành công thời điểm sau điều trị tháng cao thời điểm sau điều trị tháng (kết điều trị thành công chiếm 89,3%) Trong số trường hợp lại có kết nghi ngờ thời điểm sau điều trị tháng, thấy đau nhẹ gõ dọc ăn nhai, theo dõi tiếp cho bệnh nhân thời điểm Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân có triệu chứng tổn thương vùng cuống lâm sàng X-quang, xếp vào nhóm kết điều trị thất bại Bệnh nhân Đinh Văn T 22 tuổi, chẩn đoán 47 viêm tủy không hồi phục Sau tiêm tê, mở tủy, thăm dò thơng tồn OT, chúng tơi xác định miệng OT hình chữ C (C1) với OT, OT xa OT gần Các OT sửa soạn trâm xoay ProTaper theo hướng dẫn nhà sản xuất, sau xác định chiều dài làm việc Ở OT gần ngoài, sửa soạn đến 1/3 vùng chóp (cách chóp khoảng 2mm) file F1 xảy tai biến thủng chân Chúng tơi tiến hành thăm dò tạo hình lại OT trâm tay, sau sửa soạn trâm F1 đến hết chiều dài làm việc OT Sau đặt calcium hydroxide OT tuần, bệnh nhân khơng có triệu chứng đau, chúng tơi hàn OT cho bệnh nhân kiểm tra Xquang đạt kết tốt Sau tháng khám lại, bệnh nhân có cảm giác đau âm ỉ, không thấy tổn thương X-quang, chúng tơi xếp vào nhóm kết điều trị nghi ngờ Tuy nhiên, sau tháng, bệnh nhân có cảm giác đau nhiều, đau liên tục, khám thấy có sưng vùng ngách lợi tương ứng với vị 23 trí tổn thương, chụp X-quang cận chóp thấy hình ảnh tổn thương vùng cuống nhẹ Chúng tơi cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh toàn thân tiếp tục theo dõi tháng/1 lần Sau tháng, triệu chứng lâm sàng khơng giảm, khơng hình ảnh tổn thương X-quang ngày lan rộng có hình ảnh ngoại tiêu chân Chúng tơi tiến hành phẫu thuật lấy bỏ Ở thời điểm sau hàn ống tủy 12 tháng, trường hợp có kết nghi ngờ thời điểm sau tháng hết triệu chứng xếp vào nhóm kết thành cơng, trường hợp có kết thất bại trình bầy Như vậy, kết điều trị thành công sau 12 tháng chiếm 92,8%, trường hợp có kết điều trị nghi ngờ theo dõi tiếp cho bệnh nhân KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 113 RHLT2HD với 32 có chân dạng chữ C thực nghiệm 56 RHLT2HD có OT dạng chữ C lâm sàng, chúng tơi rút số kết luận sau: Kết nghiên cứu thực nghiệm 1.1 Đặc điểm hình thái RHLT2HD - RHLT2HD có chân gặp nhiều nhất, chiếm tỉ lệ 67,3%; - RHLT2HD có chân đơn (chiếm tỉ lệ 71,7%) cao chân dạng chữ C (chiếm tỉ lệ 28,3%) 1.2 Đặc điểm HTOT RHLT2HD RHLT2HD có chân đơn - Tỉ lệ có OT gặp nhiều nhất, chiếm 50,6% - Hình thái OT hay gặp loại I, Răng chân, chiếm tỉ lệ 40% Răng chân: chân gần, chiếm 35,6%; Chân xa, chiếm 86,3% Răng có chân dạng chữ C - Trên nhuộm mầu làm suốt: 59,4% chân RHLT2HD dạng chữ C có OT Hình thái OT loại I gặp nhiều nhất, chiếm 31,2% - Hình dạng OT lát cắt: Tỉ lệ có OT dạng chữ C (chiếm tỉ lệ 93,7%) cao OT dạng tròn van - Hình thái OT hay gặp dạng C1, chiếm 68,7% Đặc điểm lâm sàng Kết điều trị 2.1 Đặc điểm lâm sàng - Tỉ lệ gặp bệnh nhân nhiều nam, nữ chiếm tỉ lệ 55,4% 24 - Lứa tuổi hay gặp từ 31 đến 45, chiếm tỉ lệ 50,0% - Nguyên nhân gây viêm tủy không hồi phục chủ yếu sâu răng, chiếm tỉ lệ 83,9% 2.2 Đặc điểm hệ thống ống tủy chữ C RHLT2HD lâm sàng - Hình dạng miệng OT hay gặp dạng C1, chiếm tỉ lệ 62,5% - Răng có OT gặp với tỉ lệ cao nhất, chiếm 55,3% - Chiều dài làm việc OT có OT (18,87 ± 1,17mm) lớn có nhiều OT Ở có nhiều OT, chiều dài làm việc OT gần (18,57 ± 2,14mm) lớn OT xa (18,34 ± 1,77mm) 2.3 Kết điều trị - Thời gian sửa soạn ngắn có OT dài có OT Thời gian sửa soạn trung bình OT 8,34 ± 2,27 phút, OT 15,66 ± 4,60 phút, OT 18,52 ± 3,89 phút OT 19,74 phút Thời gian sửa soạn OT trung bình 7,65 ± 2,25 phút - Trên phim X-quang sau hàn OT, kết tốt chiếm 91,0% - Kết sau hàn ống tủy lâm sàng Sau điều trị tháng, kết thành công chiếm tỉ lệ 87,5% Sau điều trị tháng, tỉ lệ điều trị thành công chiếm 89,3% Sau hàn ống tủy 12 tháng, kết điều trị thành công chiếm 92,8% KHUYẾN NGHỊ Kích thước người Việt nhỏ so với người châu Âu, châu Mỹ châu Phi, song tương đồng với nhóm người châu Á, vậy, sử dụng vật liệu, dụng cụ cần ý lựa chọn phù hợp Hệ thống ống tủy dạng chữ C RHLT2HD người Việt chiếm tỉ lệ cao Do vậy, lâm sàng, chụp phim X quang thấy dạng chân chập nghi ngờ hệ thống ống tủy dạng C, tiến hành mở buồng tủy cần kiểm tra phát hình thái miệng ống tủy dạng chữ C Từ đó, cần thận trọng lựa chọn dụng cụ phương pháp sửa soạn ống tủy phù hợp Cần tiếp tục nghiên cứu cách đầy đủ đặc điểm hình thái, hệ thống ống tuỷ người Việt Nam để xác định đặc điểm chung riêng mang tính chủng tộc Đây sở khoa học để ứng dụng chẩn đoán điều trị Cần có nghiên cứu sâu hệ thống ống tủy dạng chữ C ứng dụng điều trị lâm sàng, nhằm đưa phương pháp kỹ thuật tối ưu điều trị bảo tồn RHLT2HD 25 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Quang Hƣng, Lê Thị Thu Hà, Phạm Xuân Thắng cs (2016), “Ứng dụng phương pháp làm nhuộm cải tiến kết hợp cắt lát nghiên cứu giải phẫu ống tủy hàm lớn thứ hai hàm dưới”, Tạp chí Y-Dược học Quân sự, tập 11 - Số đặc biệt 5/2016, tr.134-138 Vũ Quang Hƣng, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lê Thị Thu Hà (2017), “Nghiên cứu hiệu sửa soạn ống tủy hệ thống trâm xoay Protaper Next”, Tạp chí Y-Dược lâm sàng 108, tập 12 - Số đặc biệt 11/2017, tr.364-369 Vũ Quang Hƣng, Nguyễn Thế Hạnh (2018), “Nhận xét đặc điểm hình thái chân hàm lớn thứ hai hàm dưới”, Tạp chí Y học Việt Nam tập 463, tháng 2, số 2-2/2018, tr 11-15 Vũ Quang Hƣng, Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Thế Hạnh (2018), “Đặc điểm hình thái ống tủy hàm lớn thứ hai hàm có chân dạng chữ C”, Tạp chí Y học Việt Nam tập 464, tháng 3, số 12018, tr 11-14 ... ống tủy hình chữ C lâm sàng nhằm m c tiêu: Mô tả đ c điểm hệ thống ống tủy hàm lớn thứ hàm x c định tỉ lệ ống tủy chữ C th c nghiệm Đánh giá kết điều trị tủy dạng chữ C hàm lớn thứ hàm lâm sàng. .. lâm sàng, nghiên c u RHLT2HD, đ c biệt c ống tủy dạng chữ C ít, vậy, tiến hành nghiên c u đề tài: Nghiên c u hệ thống ống tủy hàm lớn thứ hai hàm th c nghiệm đánh giá kết điều trị nội nha ống. .. nghiên c u 2.2.1 Thiết kế nghiên c u Nghiên c u th c nghiệm tiền lâm sàng (in vitro) nghiên c u can thiệp lâm sàng khơng c nhóm chứng 2.2.2 X c định c mẫu chọn mẫu 2.2.2.1 Nghiên c u th c nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ c trên lâm sàng tt , Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ c trên lâm sàng tt

Từ khóa liên quan