chan doan ngoi the kieu the cua cac loai ngoi thai

9 114 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 19:37

BÀI GIẢNG CHUN ĐỀ: CHẨN ĐỐN NGƠI - THẾ - KIỂU THẾ CỦA CÁC LOẠI NGÔI THAI MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau học xong chuyên đề “Chẩn đoán Ngôi - Thế - Kiểu Thế loại thai”, người học nắm kiến thức có liên quan như: - Các loại mốc thai - Cách khám bốn thủ thuật - Các triệu chứng để chẩn đốn ngơi - - kiểu loại thai NỘI DUNG Vào thời điểm bắt đầu chuyển dạ, vị trí thai nhi tử cung yếu tố quan trọng tiên lượng đẻ Gần đến ngày sinh chuyển dạ, thông thường thai nhi nằm dọc tử cung (chiều thai), đầu xuống (ngôi thai), chỏm cúi gập vào cổ (mức độ cúi thai), chẩm nằm phía trước tiểu khung (kiểu thế) Bốn thành tố: ngôi, chiều, độ cúi, kiểu sử dụng để mô tả tư thai nhi so với người mẹ Có khoảng 5% trường hợp vị trí thai khơng theo hình thái thơng thường gọi thai bất thường Ngôi thai bất thường kèm theo việc tăng nguy cho mẹ thai nhi ĐỊNH NGHĨA 1.1 Ngôi 1.1.1 Ngơi Ngơi phần thai nhi trình diện trước eo có thai chuyển Có hai loại ngơi sau: - Ngơi dọc: trục dọc thai nhi trục với trục tử cung người mẹ Có hai loại ngơi dọc: + Ngơi đầu: đầu thai nhi trình diện trước eo Ngôi đầu chia thành loại: chỏm (chẩm), trán mặt tuỳ thuộc vào mức độ cúi đầu thai nhi + Ngôi mơng (ngơi ngược): mơng thai nhi trình diện trước eo Ngơi mơng chia thành: ngơi mơng hồn tồn hay gọi ngơi mơng đủ (khớp háng gối gấp, mơng trình diện), ngơi mơng khơng hồn tồn, gọi ngơi mơng thiếu (kiểu mơng, kiểu đầu gối kiểu chân) - Ngôi ngang: trục dọc thai nhi vng góc bắt chéo với trục tử cung người mẹ Ngồi gặp phức hợp 1.1.2 Mốc Mỗi loại ngơi thai có điểm mốc, dựa vào điểm mốc để phân biệt loại ngơi thai + Ngôi chỏm: mốc xương chẩm + Ngôi mặt: mốc mõm cằm + Ngôi trán: mốc gốc mũi + Ngôi ngang: mốc mõm vai + Ngôi mông: mốc đỉnh xương 1.2 Độ cúi Độ cúi bình thường ngơi chỏm chuyển đầu cúi hoàn toàn, cằm thai nhi gập sát vào phần ngực phần chẩm trình diện trước Nếu đầu khơng cúi hết đưa đến tình trạng ngơi trán cổ ngửa đưa đến tình trạng ngơi mặt Hình Độ cúi đầu chỏm 1.3 Thế Thế tương quan điểm mốc thai với bên phải bên trái người mẹ hay nói rõ bên phải bên trái khung chậu người mẹ Vậy ngơi có hai thế: phải trái 1.4 Kiểu Kiểu mối tương quan điểm mốc thai với vị trí trước-sau khung chậu người mẹ Như phần trình diện thai nằm phía Trước/Sau, bên Trái/Phải tạo kiểu lọt cho ngơi thai Ví dụ ngơi chỏm, có kiểu lọt sau đây, tính theo chiều kim đồng hồ: chẩm trái trước, chẩm trái ngang, chẩm trái sau, chẩm phải sau, chẩm phải ngang, chẩm phải trước Hình Ngơi đầu - A.Chẩm trái trước B.Chẩm trái sau Khi xuống eo eo tuỳ theo chế đẻ điểm mốc so với khung chậu người mẹ ta có2 kiểu sổ sau đây: - Ngơi chỏm có hai kiểu sổ chẩm trước chẩm sau tuỳ theo chẩm phia xương mu hay phía xương - Ngơi mặt có kiểu sổ cằm trước kiểu khơng sổ cằm sau - Ngơi mơng có hai kiểu sổ ngang trái ngang phải - Ngôi trán ngang kiểu sổ khơng lọt xuống eo CHẨN ĐỐN NGƠI, THẾ, KIỂU THẾ Có nhiều phương pháp thăm khám để chẩn đốn ngơi, kiểu thế: Sờ nắn, kết hợp nghe tim thai, khám âm đạo Trong trường hợp khó áp dụng thêm phương tiện cận lâm sàng như: X quang siêu âm 2.1 Sờ nắn bụng Để biết vị trí phần thai nhi, việc sờ nắn có vai trò quan trọng việc chẩn đốn ngơi Thai phụ nằm ngửa, hai chân chống để đùi tạo với mặt giường góc 450, làm bụng chùng dễ nắn Áp dụng bốn thủ thuật Léopold, người khám đứng bên phải sản phụ, nắn từ thủ thuật 1, 2, 3; đến thủ thuật xoay nhìn phía chân sản phụ - Thủ thuật thứ nhất: nắn cực (đáy tử cung) để biết đáy tử cung đầu mông thai nhi Nếu sờ khối có chỗ rắn chỗ mềm, khơng tròn, di động mơng Nếu sờ khối rắn chắc, tròn đều, dễ di động có dạng đá cục đầu thai nhi - Thủ thuật thứ hai: nắn nhẹ nhàng sâu hai bên bụng, để xác định bên lưng, bên chi thai nhi Nếu sờ diện phẳng, rắn, lưng; đối diện với lưng nắn thấy lổn nhổn khối to nhỏ khác di động dễ, có nắn mạnh thấy phần thai nhi lại tay chân thai nhi - Thủ thuật thứ ba: Nắn cực để biết có đầu hay mơng, dựa vào tính chất nắn cực tử cung Nếu không sờ thấy ta nói hạ vị rỗng xác định trường hợp ngơi ngang - Thủ thuật thứ bốn: Người khám xoay mặt phía chân sản phụ: + Dùng bàn tay ấn sâu xuống bờ xương vệ, ngơi cao bàn tay người khám ấn xuống dễ + Dùng hai bàn tay ấn dọc hai bên cực tử cung Khi đầu chưa lọt hai bàn tay có hướng hội tụ vào nhau, đầu lọt hai bàn tay hướng ngồi khơng thể chạm vào Thủ thuật Thủ thuật Thủ thuật Hinh Khám thủ thuật Leopold Thủ thuật 2.2 Khám âm đạo Trong lúc chuyển dạ, cổ tử cung mở phần toàn bộ, khám âm đạo cung cấp cho ta yếu tố hữu ích giúp ta chẩn đốn xác ngơi - - kiểu Trong chỏm phải xác định rãnh liên đỉnh thóp, thóp sau đâu so với điểm mốc khung chậu người mẹ Trong mặt cần xác định cho vị trí cằm, ngơi mơng cần xác định cho vị trí đỉnh xương hai ụ ngồi thai nhi chân thai nhi mông kiểu ngồi xổm 2.3 Nghe tim thai Tim thai nghe rõ lưng thai nhi, tự khơng giúp ta chẩn đốn ngơi, thế, kiểu thế, giúp hỗ trợ cho kết tìm thấy nắn bụng Ví dụ: Trong ngơi chỏm tim thai nghe rõ rốn bà mẹ tim thai nghe rõ bên bên ấy, ngơi mơng nghe rõ tim thai ngang phía rốn 2.4 Siêu âm Một biện pháp an tồn, xác, sử dụng trường hợp khó sản phụ mập, thành bụng dày rắn rau bám trước Một phải sử dụng đến X quang để xác định vị trí, tư hình thể thai nhi; song từ có siêu âm vai trò X quang ngày BẢNG TĨM TẮT NGƠI THẾ KIỂU THẾ NGÔI MỐC THẾ KIỂU THẾ LỌT KIỂU THẾ SỔ Trái Chẩm trái trước Chẩm trước Chẩm trái ngang Chỏm Xương chẩm Chẩm trái sau Phải Chẩm phải trước Chẩm sau Chẩm phải ngang Chẩm phải sau Mông Đỉnh xương Trái Cùng trái trước Cùng ngang trái Cùng trái sau Phải Cùng phải trước Cùng ngang phải Cùng phải sau Trái Cằm trái trước Cằm trái ngang Mặt Cằm Cằm trái sau Phải Cằm trước Cằm phải trước Cằm phải ngang Cằm phải sau Trán Ngang Gốc mũi Trái Phải Mỏm vai Trái Phải Khơng có Khơng có =====HẾT===== Khơng có kiểu sổ Khơng có kiểu sổ
- Xem thêm -

Xem thêm: chan doan ngoi the kieu the cua cac loai ngoi thai , chan doan ngoi the kieu the cua cac loai ngoi thai

Từ khóa liên quan