Nhà nho tài tử

7 679 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 07:50

"Nhà Nho tài tử": Nguồn gốc, nội dung ý nghĩa việc nghiên cứu văn học trung cận đại Việt Nam • • ĐỒN LÊ GIANG Thứ ba, 14 Tháng 2015 16:33 • font size (Suy nghĩ tiếp từ khái niệm nghiên cứu Nho giáo then chốt GS.Trần Đình Hượu) Trong giảng cơng trình nghiên cứu mình, Giáo sư Trần Đình Hượu thường sử dụng khái niệm “Nhà nho tài tử” để nghiên cứu Nho giáo văn học trung cận đại Việt Nam Khái niệm nhiều người tiếp tục sử dụng, có nhiều người phản đối, cho tư biện, chí khái niệm giả Trong viết muốn làm rõ khái niệm nguồn gốc, nội dung ý nghĩa việc sử dụng khái niệm nhà nho tài tử việc nghiên cứu văn học Việt Nam nói riêng văn học Đơng Á nói chung “NHÀ NHO TÀI TỬ” – MỘT QUAN NIỆM NGHIÊN CỨU Khái niệm “Nhà nho tài tử” khái niệm then chốt tiểu luận nho giáo văn học trung cận đại Việt Nam Trần Đình Hượu như: Vấn đề xuất xử nhà nho phát triển thơ Tam Nguyên Yên Đổ; Văn chương Ông già Bến Ngự; Tản Đà – đấng “trích tiên”, Trang Tử đa dục chán đời lạc lõng xã hội tư sản; Về nội dung tính giáo thời nghiên cứu sáng tác Tản Đà; Quan niệm văn học Tản Đà (1)… Khái niệm kế thừa từ người thầy ông nhà nghiên cứu Nguyễn Bách Khoa – Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa cơng trình Tâm lí tư tưởng Nguyễn Cơng Trứ (Tạp chí Văn mới, Hà Nội, 1944) lần dùng khái niệm “người tài tử”, “nhà nho tài tử” Ông viết: “Quan niệm “cầm kỳ thi tửu” quan niệm tài tử Bằng danh từ người ta thường thị hạng nho sĩ lơ đãng với công việc kinh bang tế (hành đạo) mà thiên trọng văn học, vui sống cầu kỳ (hành lạc) Đỗ Phủ, Lý Bạch, Lưu Linh… nhà nho tài tử Họ không sống cho Tổ quốc, không sống đạo lý Họ sống cho họ, sống nghệ thuật, sống đẹp Suốt đời họ tìm đẹp Cái ý vị sống, theo quan niệm tài tử, chỗ phụng mà chỗ hưởng thụ, uống rượu, làm thơ, gẩy đàn, đánh cờ, giăng gió, sơng núi Nếu khơng biết thưởng thức trò chơi cách mỹ thuật dù có sống đến nghìn tuổi chết non mà thơi (thiên tuế diệc vi thương)”(2) Tuy nhiên Trương Tửu chưa sâu vào khái niệm này, nhận thức ông chưa rõ, ơng nhấn mạnh vào phẩm chất “chơi”, hứng thú với đẹp, lẫn chơi phóng nhiệm ẩn sĩ với chơi mang ý thức cá nhân Giáo sư Trần Đình Hượu người kế thừa phát triển quan niệm “nhà nho tài tử” Trương Tửu Theo tơi, Trần Đình Hượu có đóng góp sau đây: - Xác định rõ ràng tính lịch sử khái niệm “nhà nho tài tử”, coi nhà nho tài tử sản phẩm xã hội thị phong kiến phương Đơng, gắn liền với ý thức cá nhân - Xác định nội hàm khái niệm “nhà nho tài tử”, ông đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất Tài Tìnhbên cạnh tính chất “chơi”, yêu đẹp mà Trương Tửu nói đến Ơng đối lập cách rõ ràng kiểu nhà nho tài tử với nhà nho hành đạo, rộng nhà nho thống (nhà nho thống bao gồm nhà nho hành đạo nhà nho ẩn dật) Ông cho nhà nho tài tử nhấn mạnh ở: Tài Tình (cái tơi cậy tài, đa tình) nhà nho thống nhấn mạnh Đức - Đưa “nhà nho tài tử” thành khái niệm chìa khóa có tính thao tác luận để nghiên cứu số tượng văn học trung cận đại Việt Nam như: Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Phan Bội Châu, Tản Đà… Nhà nghiên cứu Trần Ngọc Vương người kế thừa làm rõ quan niệm thầy Trần Đình Hượu luận án Tiến sĩ, sau xuất thành sách Loại hình tác giả văn học nhà nho tài tử văn học Việt Nam(3) Kế thừa cơng trình nghiên cứu trên, đồng thời tìm hiểu rộng văn học nước Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên - Hàn Quốc, hệ thống hóa phát triển quan niệm nghiên cứu nhà nho tài tử NHÀ NHO TÀI TỬ TRONG LỊCH SỬ Khái niệm “Tài tử” xuất phát từ Trung Quốc Từ điển Từ nguyên giải thích: “Tài tử từ người giỏi tài hoa” (Ưu tài hoa giả chi xưng) Dẫn Văn tuyển, Phan Nhạc Tây chinh phú: “Giả Sinh, Lạc Dương chi tài tử” (Giả Sinh người tài tử Lạc Dương) Từ điển Từ hải giải thích khác chút: “Gọi người có tài tài tử” (Ưu tài giả xưng tài tử) Từ hải cho biết từ “Tài tử” có từ sách Tả truyện thời Chiến quốc: Tả truyện, Văn thập bát niên viết: “Họ Cao Dương có người tài tử” Vào đời Đường, từ “tài tử” xuất phổ biến Trong Đường thư, Nguyên Chẩn truyện có viết: “Nguyên Chẩn giỏi làm thơ, thường sáng tác nhạc phủ, cung người ta gọi ông Nguyên Tài Tử” Trong lịch sử Trung Quốc, từ “tài tử” dùng nhiều, từ đời Đường trở Đời Đường có “Đại Lịch thập tài tử” (Mười người tài tử thời Đại Lịch (766-799): gồm có Lư Luân, Tiền Khởi người khác Thơ ca họ phần nhiều xướng họa, ngâm vịnh sơn thủy, ca ngợi thú ẩn dật Về nghệ thuật, tác giả sở trường ngũ ngôn luật thi, thiên kỹ thuật cầu kỳ, có khuynh hướng hình thức chủ nghĩa Đời Minh có “Giang Nam tứ đại tài tử” (còn gọi Ngô trung tứ tài tử, tức Bốn tài tử vùng Giang Nam), gồm có Văn Trưng Minh, Chúc Duẫn Minh, Từ Trinh Khanh Đường Bá Hổ Cả bốn giỏi hội họa, thư pháp, thơ văn với mức độ khác Trong số Đường Bá Hổ người học giỏi, thi đậu cao, làm quan lớn Nhìn chung bốn vị tài tử Giang Nam có tính tình phóng túng, ngơng nghênh, khinh bạc Bên cạnh dùng “Tài tử” để người, Trung Quốc dùng khái niệm để loại sách – sách tài tử “Lục tài tử thư”, “Thập tài tử thư”… “Lục tài tử thư” lần Kim Thánh Thán (1608-1661) nhà phê bình văn học tiếng cuối đời Minh đầu đời Thanh đưa ra, bao gồm: 1) Nam hoa kinh Trang Tử, 2)Ly tao Khuất Nguyên, 3)Sử ký Tư Mã Thiên, 4)Đỗ thi, tức thơ Đỗ Phủ, 5)Thủy truyện Thi Nại Am, 6)Tây Sương ký Vương Thực Phủ Nhìn danh sách ta thấy: Nam hoa kinh sách thể tư tưởng Lão Trang, văn chương bay bổng, tưởng tượng phong phú, vượt khỏi vòng cương tỏa Ly tao tập thơ mang đầy yếu tố thần linh, kỳ lạ văn hóa Hoa Nam Sử ký Tư Mã Thiên vừa văn, vừa sử, mang nhiều yếu tố “quái lực loạn thần” mà Khổng Tử khơng thích Thơ Đỗ Phủ với tâm cá nhân, giọng thơ bi ai, phẫn uất, ln ln giới phê bình thống đề cao Còn Thủy tiểu thuyết “loạn thần”, Tây sương ký văn nghệ diễm tình giới thị dân Nhìn chung Lục tài tử thư tác phẩm thiên văn nghệ, có tính chất phi thống, khác với “Văn thống” Trung Hoa mà nhà nho Trung Quốc thường đề cao, Kinh Thi,văn Khổng Tử, Hàn Dũ, Chu Hy Từ “Lục tài tử thư” người ta mở rộng thành “Thập tài tử thư”, bao gồm: 1) Tam quốc diễn nghĩa,2)Hảo cầu truyện, 3)Ngọc Kiều Lê, 4)Bình Sơn Lãnh Yến, 5)Thủy truyện, 6)Tây sương ký, 7)Tỳ bà ký, 8)Hoa tiên ký, 9)Trảm quỷ ký, 10)Tam hợp kiếm Như “Thập tài tử thư” tiểu thuyết, chủ yếu tiểu thuyết tài tử giai nhân, lại vài tiểu thuyết có tính chất lịch sử Như vậy, Trung Quốc khái niệm “Tài tử” xuất từ sớm – từ thời Chiến quốc, trải qua thời Hán, Ngụy, Lục Triều Đường, ý nghĩa thay đổi, lại mập mờ nghĩa: “Tài năng” “Tài hoa” Ở Việt Nam, chúng tơi chưa có điều kiện khảo sát đầy đủ xem chữ “Tài tử” xuất lần sách nào, theo đốn chúng tơi: thơ văn Lý Trần chưa thể xuất khái niệm “tài tử”, khái niệm xuất loại sách có tính chất tiểu thuyết kiểu Truyền kỳ mạn lục (thế kỷ XVI) hay tác phẩm sớm chút Tuy nhiên thời đại từ “Tài tử” Hậu kỳ trung đại, tức từ kỷ XVIII trở Tài tử thường gắn với loại tác giả thích cầm kỳ thi họa, sống ngồi vòng cương tỏa, ngông nghênh “khinh ngạo vật” Trong thơ Hồ Xuân Hương bắt đầu có phân biệt rõ người tài tử với hiền nhân quân tử Xuân Hương yêu người tài tử mà chế diễu mỉa mai người quân tử: - Hiền nhân quân tử mà chẳng, Mỏi gối chồn chân muốn trèo (Đèo Ba Dội) - Quân tử dùng dằng chẳng dứt, Đi dở khơng xong (Thiếu nữ ngủ ngày) Còn với người tài tử mời gọi: Tài tử văn nhân tá, Thân đâu chịu già tom (Tự tình) “Tài tử” hát nói thú cầm kỳ thi họa Nguyễn Đức Nhu: Giang sơn bất thiếu tài hoa khách Mỗi người cách phong hoa Rượu Lưu Linh, thơ Lý Bạch, cờ Đế Thích, đàn Bá Nha Đủ trò thú người tài tử Chơi chơi chẳng chơi Đã chơi cho lệch đất long trời Tiếng thị phi gác để tai Trên cõi người tri kỷ?(4) “Tài tử đa cùng” phú Cao Bá Quát Người tài tử hành lạc tràn ngập thơ Nguyễn Công Trứ, tài tử, cặp đôi với giai nhân: Minh quân lương tướng tao phùng dị, Tài tử giai nhân tế ngộ nan Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, Trong phút chốc tình duyên (Duyên gặp gỡ) Mộng Liên Đường chủ nhân tựa Truyện Kiều ý thức rõ người tài tử, tài tử gắn với tài tình: “Thuý Kiều khóc Đạm Tiên, Tố Như tử làm truyện Thúy Kiều, việc khác mà lòng một: người đời xưa thương người đời trước, người đời thương người đời xưa, hai chữ tài tình thực thông luỵ bọn tài tử khắp gầm trời vậy” Như khái niệm “người tài tử”là khái niệm có thật lịch sử, nhà nghiên cứu Nguyễn Bách Khoa Trương Tửu phát sử dụng để nghiên cứu tượng tiêu biểu văn chương tài tử Nguyễn Cơng Trứ Kế thừa tư tưởng đó, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu khảo sát khái niệm phương diện lịch sử, nâng lên thành khái niệm có tính phổ qt, từ khóa để hiểu văn chương loại hình nhà nho đặc biệt: nhà nho tài tử Nội hàm khái niệm này, chúng tơi đúc kết, hệ thống hóa mục NỘI DUNG KHÁI NIỆM NHÀ NHO TÀI TỬ Có thể chia nhà nho thành hai loại đối lập nhau: 1) Nhà nho thống (hành đạo ẩn dật) thể văn học gọi người quân tử/ kẻ sĩ quân tử tác phẩm Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm – tác gia tiêu biểu văn học Trung kỳ trung đại 2) Nhà nho phi thống thể văn học thành người tài tử/ nhà nho tài tử tác phẩm Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát… Các phẩm chất họ đối lập tương đối theo bảng sau: Người Quân tử Người Tài tử Tâm (Lòng ưu ái) Tài (Tài hoa) Chí Tiên ưu chí (Chí nam nhi, Chí cơng danh) Tình (Ái tình) Đạo (Đạo cương thường) Tính (Tính dục) Nghĩa Du (Nghĩa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè, đất nước) (Thú giang hồ; Thú phong lưu/ Hành lạc) Khí (Chí khí, khí cốt) Mỹ (Mỹ cảnh, mỹ nhân) Người quân tửđề cao Tâm, Chí, Đạo, Nghĩa, Khí Các khái niệm khái niệm có ý nghĩa sâu, phức tạp, nhiên người quân tử có ý nghĩa riêng, xác định Tâm tim, tâm tư Tâm khái niệm có tính nhận thức luận Phật gia hay Vương Dương Minh Đối với người quân tử tâm trước hết quan trọng lòng, tấc lòng ưu – ưu quốc dân, thơ Nguyễn Trãi: Bui tấc lòng ưu cũ/ Mài khuyết nhuộm đen; Bui tấc lòng trung liễn hiếu/ Đạo làm với đạo làm tơi; Bui tấc lòng ưu cũ/ Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đơng… Chí, có nhiều loại chí khác nhau: chí nam nhi, chí cơng danh, chí nhàn dật… chí cao đẹp người quân tử Tiên ưu chí – chí lo đời Cả Nguyễn Trãi Nguyễn Bỉnh Khiêm viết hay chí này: Bình sinh độc bão tiên ưu chí/ Tọa ủng hàn khâm bất miên (Suốt đời ta riêng ơm chí tiên ưu/ Ngồi ơm chăn lạnh suốt đêm khơng ngủ - Nguyễn Trãi); Bình sinh độc bão tiên ưu chí/ Đắc táng thơng khởi ngã ưu (Suốt đời ta riêng ơm chí tiên ưu/ Còn chuyện sướng khổ riêng ta có lo chi – Nguyễn Bỉnh Khiêm)… Đạocó nhiều nghĩa, từ nghĩa đơn giản đường, mở rộng đạo trời, đạo người, đạo đức, sâu sắc khái niệm Đạo có tính chất thể luận Lão Tử Đối với người quân tử, đạo trước hết đạo đức, đạo cương thường, đạo nghĩa theo quan niệm Nho gia Nghĩa nghĩa vụ, nghĩa lý, đạo nghĩa, nghĩa đời Người quân tử đề cao Nghĩa, đối lập nghĩa với Lợi, với hưởng thụ Khí từ nghĩa đơn giản thở, nghĩa trừu tượng khí sắc, nguyên khí thể sức sống người Khí nâng lên thành khái niệm đạo đức học “chính khí”, khí hạo nhiên, thành khái niệm thể luận, đối lập tương Lý, trở thành hai phạm trù triết học quan trọng học thuật đời Tống Khí áp dụng vào phê bình văn học trở thành khái niệm “văn khí” mà Tào Phi người nói đến Đối với người quân tử Khí nhấn mạnh hai nghĩa: 1) nghĩa đạo đức học, chí khí, khí tiết cứng cỏi, kích ngang; 2) nghĩa phê bình văn học, người qn tử đề cao văn khí mạnh mẽ cứng cỏi Người tài tử khác với người qn tử,đề caoTài, Tình, Tính, Du, Mỹ Tài, người quân tử thị tài, cậy tài GS Trần Đình Hượu nói đến nhiều Tài có nhiều thứ: tài học (như Cao Bá Quát biết đến ba bốn bồ chữ gian), tài khoa cử, tài kinh bang tế thế… Nhưng tài làm nên phẩm chất tài tử tài hoa, tài gắn liền với tình: tài tình Tình, có nhiều loại tình: tình cha con, tình anh em, tình bè bạn, tình u nước, tình u kính qn vương… Nhưng tình làm nên phẩm chất người Tài tử là: hữu tình tình Hữu tình hiểu có nhiều tình cảm (đa tình), nhạy cảm (Lòng đâu sẵn thương tâm – Truyện Kiều) Ái tình – “Cái tình chi chi/ Dẫu chi chi chi chi với tình”(Nguyễn Cơng Trứ), tình khơng “sự nhân”mà có vượt khỏi “ngũ luân”của Nho gia Tính, tâm chân thực tự nhiên sinh ra, sau mở rộng thành khái niệm tâm lý học, đạo đức học Tính Thiện, Tính Ác; hay Phật học như: Phật tính, Tính Khơng… Đối với nhà nho tài tử, Tính nhấn mạnh nghĩa Tâm chân thực (thuyết Tính linh Viên Mai chẳng hạn), với tác giả táo bạo nhất, Tính thể thành Tính dục Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương, thơ Nguyễn Công Trứ… Dulà chơi, có nhiều cách chơi khác Nhà nho thống nói đến chơi, có “chơi” họ học tập hoàn thiện nhân cách Khổng Tử nói: “Người qn tử để chí Đạo, dựa vào Đức, theo điều Nhân, vui chơi lục nghệ (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số)” (Tử viết: Chí đạo, đức, y nhân,du nghệ- Luận ngữ, Thuật nhi) Người ẩn sĩ vui chơi thiên nhiên để di dưỡng tính tình Người tài tử hay nói đến chơi, chơi phương cách để thỏa mãn nhu cầu cá nhân Có hai cách chơi: chơi ngao du thích chí hành lạc, tùy người mà có lựa chọn cách chơi khác Ở người tài tử hành lạc chơi cách tận hưởng thú vui đời Trong chơi, người tài tử tự thân nhập cuộc, chơi nghệ thuật - “cầm kỳ thi tửu”, chơi kết hợp với tài tình, chơi cho đẹp - tun ngơn chơi Nguyễn Công Trứ: - Trời đất cho ta tài, Giắt lưng dành để tháng ngày chơi (Cầm kỳ thi tửu) - Cuộc hành lạc lãi đấy, Nếu không chơi thiệt bù Nghề chơi công phu (Chơi xuân kẻo hết xuân đi) - Chơi cho đẹp chơi, Chơi cho đài cho người biết tay (Cầm kỳ thi tửu) Mỹlà đẹp Cái đẹp khơng phải đặc quyền người tài tử, thực người tài tử ham thích đẹp, theo đuổi đẹp: đẹp thiên nhiên, đẹp nghệ thuật, đẹp người Người quân tử khơng thích lợi, dùng Nghĩa để đối lập với lợi Người tài tử coi thường lợi, dùng Đẹp để đối lập với lợi Ta nghe Mộng Liên Đường Chủ nhân nói người tài tình, tức người tài tử trog tựa Truyện Kiều: “Nghĩa bậc thánh quên tình, bậc ngu khơng hiểu tới tình, tình chung vào đâu, chung vào bọn Cho nên phàm nhân tình, tất khơng có tài, nửa lòa nửa sáng, sống chết vòng áo mũ, no say, dù có gặp cảnh nhã hoa thơm buổi sáng, trăng tỏa ban đêm, trơ trơ cỏ, cá chim vậy!” Người tài tử thích hai đẹp: mỹ cảnh mỹ nhân Nhà nho thống mỹ nhân vừa thích lại vừa sợ Họ cho mỹ nhân “vưu vật” - vật quý đời, họ sợ mỹ nhân mỹ nhân hay khiến người ta xa đạo Nhà nho hay đồn đại mỹ nhân hồ ly tinh, ma quỷ thành người để hại người, chí làm sụp đổ triều đại Nhưng người tài tử lại u q mỹ nhân, thương xót cho giai nhân, coi tài tử giai nhân “cùng lứa bên trời lận đận”, gặp gỡ tài tử giai nhân gặp có đời “Minh quân lương tướng tao phùng dị/ Tài tử giai nhân tế ngộ nan” (Nguyễn Công Trứ) KẾT LUẬN Nhiều người nghiên cứu ngại sử dụng khái niệm nhà nho tài tử cho khơng có tác gia văn học thực nhà nho tài tử túy, việc sử dụng khái niệm nghiên cứu tư biện Chúng tơi chứng minh rằng: nhà nho tài tử/ người tài tử khái niệm có thật lịch sử, đặc tính có kết việc trừu tượng hóa đối tượng để biến trở thành công cụ nghiên cứu Việc sử dụng khái niệm có ý nghĩa khoa học, giúp người ta hiểu rõ văn học trung cận đại Việt Nam nước Khu vực văn hóa chữ Hán Theo tơi, ứng dụng khái niệm nhà nho tài tử vào việc sau đây: 1) Nghiên cứu tượng văn học giai đoạn Hậu kỳ trung đại, giai đoạn gắn liền với xuất đô thị phong kiến, văn hóa thị dân chi phối mạnh mẽ tượng văn học, ý thức cá nhân bắt đầu xuất mức độ khác 2) Có thể dùng khái niệm nhà nho tài tử để phân kỳ văn học Việt Nam Nếu nhìn theo phương pháp nghiên cứu loại hình tác giả thấy: Thiền sư quý tộc loại hình tác gia chủ yếu giai đoạn văn học Sơ kỳ trung đại (thế kỷ X – kỷ XIV); Kẻ sĩ quân tử loại hình tác gia chủ yếu giai đoạn văn học Trung kỳ trung đại (thế kỷ V – kỷ XVII) Nhà nho tài tử loại hình tác gia chủ yếu giai đoạn văn học Hậu kỳ trung đại (thế kỷ VIII – kỷ XIX) (5) 3) Có thể mở rộng khái niệm nhà nho tài tử để nghiên cứu văn học nước Khu vực văn hóa chữ Hán: Trung Quốc, Triều Tiên - Hàn Quốc, Nhật Bản, văn học Triều Tiên - Hàn Quốc phù hợp nhất, văn học Trung Quốc khó áp dụng q phong phú phức tạp Còn văn học Nhật khó áp dụng Nho sĩ khơng phải loại hình tác gia văn học chủ yếu chi phối văn học Nhật Bảnq Tháng 4-2015 Xin xem: - Nho giáo văn học trung cận đại Việt Nam.Nxb Văn hóa Thơng tin, H., 1995 - Trần Đình Hượu – Lê Chí Dũng: Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900-1930 Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, H., 1988 Tâm lí tư tưởng Nguyễn Cơng Trứ, sách Trương Tửu: Tuyển tập nghiên cứu phê bình(Nguyễn Hữu Sơn - Trịnh Bá Đĩnh sưu tầm giới thiệu) Nxb Lao Động, H., 2007, tr.621-622 Xin xem Trần Ngọc Vương: Loại hình tác giả văn học nhà nho tài tử văn học Việt Nam Nxb Giáo dục, H., 1995 Trương Tửu: Tuyển tập nghiên cứu phê bình, Sđd, tr.622 Xin xem Đồn Lê Giang: Ý thức văn học trung đại Việt Nam Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học KHXH & NV – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2000 ...thống bao gồm nhà nho hành đạo nhà nho ẩn dật) Ông cho nhà nho tài tử nhấn mạnh ở: Tài Tình (cái tơi cậy tài, đa tình) nhà nho thống nhấn mạnh Đức - Đưa nhà nho tài tử thành khái niệm... quan niệm nghiên cứu nhà nho tài tử NHÀ NHO TÀI TỬ TRONG LỊCH SỬ Khái niệm Tài tử xuất phát từ Trung Quốc Từ điển Từ nguyên giải thích: Tài tử từ người giỏi tài hoa” (Ưu tài hoa giả chi xưng)... hình nhà nho đặc biệt: nhà nho tài tử Nội hàm khái niệm này, chúng tơi đúc kết, hệ thống hóa mục NỘI DUNG KHÁI NIỆM NHÀ NHO TÀI TỬ Có thể chia nhà nho thành hai loại đối lập nhau: 1) Nhà nho thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà nho tài tử , Nhà nho tài tử

Từ khóa liên quan