Kế toán quản trị chi phí theo quy trình sản xuất dây cáp điện tại công ty cổ phần phát triển đại việt

32 119 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2018, 20:41

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Khoa kế tốn Quản trị kinh doanh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Kế tốn quản trị chi phí theo quy trình sản xuất dây cáp điện Công ty cổ phần phát triển Đại Việt” Giáo viên hướng dẫn: TS Đỗ Quang Giám NỘI DUNG PHẦN PHẦN II MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN PHẦN PHẦN II II CỨU PHẦN PHẦN III III PHẦN PHẦN IV IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ • 3 Cơng ty ngày mở rộng quysản xuất dây cáp điện phục vụ cho nhu cầu nước, việc quản trị chi phí quy trình sản xuất chưa quan tâm mức, nhiều hạn chế Vì việc quản trị chi phí theo quy trình sản xuất cơng ty u cầu cấp thiết • Với bề dày truyền thống 10 năm xây dựng phát triển,Sản phẩm dây cáp điện Đại Việt xác nhận đạt tiêu chuẩn ISO- 9001:2008 Phần I: MỞ ĐẦU • Hiện theo chuyên gia, ngành sản xuất dây cáp điện lộ trình hội phát triển tiềm tiêu thụ lớn MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu cụ thể Mục tiêu chung Nghiên cứu cơng tác kế tốn quản trị chi phí theo quy trình sản xuất cơng ty nhằm đưa giải pháp hồn thiện Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn kế toán quản trị chi phí theo quy trình cơng tác xác định chi phí quản trị chi phí sản xuất theo quy trình với sản phẩm cơng ty Thực trạng kế tốn quản trị chi phí theo quy trình sản xuất sản phẩm dây cáp điện Cơng ty Từ đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí theo quy trình Cơng ty ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU • Nội dung Quy trình sản xuất dây cáp điện • Các loại chi phí sản xuất • Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Khơng gian Cơng tác kế tốn sản xuất dây cáp điện Thời gian PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU sở lý luận Chi phí sản xuất KẾ TỐN CHI PHÍ - Đối tựơng tập hợp chi phí - Phương pháp tập hợp chi phí - Đánh giá sản phẩm dở dang Phân loại chi phí Kế tốn chi phí theo quy trình Khái niệm Khái niệm Lý luận Lý luận KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Thu thập, xử lý cung cấp thông tin hoạt động đơn vị Xác định chi phí theo quy trình - Thực kiểm soát quản lý doanh nghiệp tễ n ực th sở Mơ hình tổ chức KTQT chi phí Kinh nghiệm số nước giới Kinh nghiệm nước doanh nghiệp sản xuất PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp tiếp cận địa bàn nghiên cứu - Tìm hiểu qua web, báo, đến trực tiếp Công ty… Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu thứ cấp Thu thập số liệu sơ cấp Phương pháp phân tích xử lý số liệu - Phương pháp so sánh Phương pháp chuyên gia Phương pháp thống kinh tế Phương pháp chun mơn kế tốn - Phương pháp phân loại chi phí Phương pháp thiết lập định mức Phương pháp phân tích biến động PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIẾN CỨU VÀ THẢO LUẬN Tổng quan Công ty Địa chỉ:362 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 0436339925 Mã số thuế: 0102173280 Ngành nghề kinh doanh: chuyên hoạt động lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, thiết bị điện 10 Định mức nguyên phụ liệu cho 338 km dây cáp điện 0,61 KV/XLPE STT Chủng loại Số sợi Định mức sử dụng (kg) ABC 2*16 14.159 ABC 2*25 20.432 ABC 2*35 27.168 ABC 2*50 37.773 ABC 2*70 19 51.947 ABC 2*95 19 70.333 ABC 4*16 28.318 ABC 4*25 40.865 ABC 4*35 54.337 10 ABC 4*50 76.891 11 ABC 4*70 19 103.894 12 ABC 4*95 19 140.666 13 ABC 4*120 19 173.064 14 ABC 4*150 19 212.358 15 ABC 4*185 37 265.409 16 ABC 4*240 61 337.203 (Nguồn : phòng kế hoạch) 18 Dự tốn chi phí nguyên phụ liệu cho sản xuất dây cáp 0,61 KV/XLPE Số lượng: 338km 19 19 Định mức nhân công cho sản xuất 338km dây cáp điện 0,61 KV/XLPE STT Chủng loại Tổ thực Tiền công bọc ABC 2*16   ABC 2*25   ABC 2*35   ABC 2*50   ABC 2*70   ABC 2*95   Tổng tiền công 20.324.657 ABC 4*16   ABC 4*25   ABC 4*35   10 ABC 4*50   11 ABC 4*70   Tổng tiền công 35.500.761 12 ABC 4*95   13 ABC 4*120   14 ABC 4*150   15 ABC 4*185   16 ABC 4*240   Tổng tiền công 39.120.551 20 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất theo quy trình cơng ty  - Thực trạng xác định chi phí theo quy trình sản xuất gồm giai đoạn Công đoạn sản xuất sợi, lõi Công bọc lõi, vỏ Cơng đoạn hồn thiện Chi phí NVLTT 80,45% NVLTT Chi phí LĐTT Cơng đoạn sx sợi lõi 14,03% 5,52% NVLTT NVLTT Cơng đoạn bọc vỏ Cơng đoạn hồn thiện Chi phí SXC 31,25% CP biến đổi 31,39% CP biến đổi 37,36% CP biến đổi Thành Phẩm Sơ đồ xác định chi phí theo quy trình 21 Tập hợp chi phí sản xuất theo quy trình 22 Tập hợp chi phí sản xuất theo quy trình •  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNVLTT chi phí bao gồm khoản chi phí nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngồi, vật liệu phụ… sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm  Chi phí NVLTT thực tế kỳ xác định theo cơng thức: CPNVLTT sử dụng kỳ = Gía trị NVL tồn kho đầu kỳ + Gía trị NVL xuất dùng kỳ _ Gía trị NVL lại cuối kỳ _ Gía trị phế liệu thu hồi 23 Tập hợp chi phí sản xuất theo quy trìnhChi phí lao đơng trực tiếp STT Bảng lương công nhân sản xuât dây cáp điện 0,61 KV/XLPE tháng   Tên công đoạn BHXH BHYT BHTN Tổng cộng khoản (8%) (1,5%) (1%) bảo hiểm phải nộp Tiền lương thực tế Sản xuất sợi lõi 20.302.657 1.625.972 304.539 203.026 2.133.537 Bọc lõi, vỏ 35.500.761 2.840.060 532.511 355.007 3.727.578 Hoàn thiện sản phẩm 39.120.551 3.129.644 586.808 391.205 4.107.657 Tổng cộng 94.945.969 7.595.676 1.423.858 949.238 9.968.772 6/2017 24 Tập hợp chi phí sản xuất theo quy trìnhChi phí sản xuất chung Tk Tk 334,338 334,338 TK TK 154 154 (631) (631) TK TK 627 627 Chi phí nhân viên CPSXC phân bổ vào chi phí chế biến kỳ TK TK 152 152 TK TK 632 632 chi phí vật liệu CPSXC CPSXC khơng khơng được phân phân bổ bổ CPSXKD CPSXKD trong kỳ kỳ TK TK 153,142,242 153,142,242 chi phí CCDC TK TK 214 214 chi phí khấu hao TSCĐ TK TK 111,112,141,331 111,112,141,331 CP CP dịch dịch vụ vụ mua mua ngoài, ngoài, chi chi khác khác bằng tiền tiền Sơ đồ kế tốn chi phí sản xuất chung 25 Thực trạng báo cáo sản xuất B1:Xác định dòng sản phẩm vật chất B2:Xác định số sản phẩm tương đương B3:Tính chi phí đơn vị sản phẩm tương đương B4:Cân đối dòng chi phí 26 Báo cáo dòng chi phí quy trình sản xuất dây cáp điện 0,61 KV/XLPE Chỉ tiêu 1.Chi phí sản phẩm dở dang đầu tháng Chi phí NVLTT Chi phí LĐTT Chi phí SXC Các chi phí Cộng chi phí   0         50.807.935.541 47.329.103.891   94.945.969   3.383.885.681     50.807.935.541   49.455.061.521 46.068.861.481   92.417.821   3.293.782.216     1.352.874.020 1.260.242.410   2.528.148   90.10345     50.807.935.541 2.Chi phí sản xuất sản phẩm tháng Chi phí NVLTT Chi phí LĐTT Chi phí SXC 3.Tổng chi phí sản xuất ( 3=1+2) 4.Chi phí sản phẩm hồn thành Chi phí NVLTT Chi phí LĐTT Chi phí SXC 5.Chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ Chi phí NVLTT Chi phí LĐTT Chi phí SXC 6.Tổng chi phí hồn thành quy đổi (6=4+5) (Nguồn: Phòng kế tốn) 27 Đánh giá ưu điểm, hạn chế 28 28 Giải pháp 29 Phần IV : Kết luận kiến nghị  Kết luận  Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, cạnh tranh điều không tránh khỏi doanh nghiệp, công ty nói chung cơng ty cổ phần phát triển Đại Việt nói riêng ln phải nâng cao lực hiệu quản lý, tiết kiệm chi phí để tồn phát triển Cơng tác quản trị chi phí theo quy trình lập dự tốn, xác định chi phí cụ thể tới đối tượng phát sinh chi phí, báo cáo sản xuất cân đối dòng chi phí giúp nhà quản trị nắm bắt tình hình sản xuấtKế tốn quản trị chi phí theo quy trình áp dụng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên để nâng cao hiệu kế tốn quản trị chi phí theo quy trình doanh nghiệp cần nâng cao cơng tác lập định mức, dự toán, tập hợp chi phí phát sinh liên quan cơng đoạn; tăng cường lực quảnphận liên quan phòng kế hoạch, phòng kỹ thuật, phòng kế tốn… 30 Kiến nghị  Cần tuyển chọn cơng nhân tay nghề sản xuất để giảm chi phí đào tạo cơng nhân giảm thiểu tình trạng thiếu cơng nhân sau đào tạo lại chuyển công ty khác  Quan tâm, củng cố đội ngũ nhà thiết kế chuyên nghiệp để đưa thị trường sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu đối tượng têu dùng từ thành thị đến nông thôn  Kiểm tra đánh giá chất lượng thường xuyên để hạn chế việc sản phẩm sản xuất bị lỗi hỏng làm giảm giá trị sản phẩm sản xuất  Nâng cao cơng tác lập dự tốn, xây dựng định mức cho mặt hàng sản xuất công ty 31 32 ... 50.807.935.541 2 .Chi phí sản xuất sản phẩm tháng Chi phí NVLTT Chi phí LĐTT Chi phí SXC 3.Tổng chi phí sản xuất ( 3=1+2) 4 .Chi phí sản phẩm hồn thành Chi phí NVLTT Chi phí LĐTT Chi phí SXC 5 .Chi phí sản phẩm... chi phí sản xuất theo quy trình với sản phẩm cơng ty Thực trạng kế tốn quản trị chi phí theo quy trình sản xuất sản phẩm dây cáp điện Cơng ty Từ đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế. .. định chi phí theo quy trình 21 Tập hợp chi phí sản xuất theo quy trình 22 Tập hợp chi phí sản xuất theo quy trình •  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNVLTT chi phí bao gồm khoản chi phí nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí theo quy trình sản xuất dây cáp điện tại công ty cổ phần phát triển đại việt , Kế toán quản trị chi phí theo quy trình sản xuất dây cáp điện tại công ty cổ phần phát triển đại việt , PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIẾN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập hợp chi phí sản xuất theo quy trình

Từ khóa liên quan