skkn một số PHƯƠNG PHÁP dạy học NHẰM TÍCH cực hóa HOẠT ĐỘNG học tập của học SINH ở môn TOÁN lớp 4 THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN

15 156 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2018, 08:41

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUAN SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HĨA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở MƠN TỐN LỚP THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN Người thực hiện: Ngân Thị Hoa Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trung Hạ SKKN thuộc lĩnh vực: Mơn Tốn THANH HĨA NĂM 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận 2 Nghiên cứu thực trạng +Sơ lược đặc điểm nhà trường * Đặc điểm chung * Thuận lợi * Khó khăn 2.3 Các biện pháp 2.3.1 Biện pháp thứ 2.3.2 Biện pháp thứ hai 2.3.3 Biện pháp thứ ba 2.3.4 Biện pháp thứ tư 2.4 Hiệu đạt học kì KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1.Kết luận 3.2 Kiến nghị Trang 2 3 5 5 8 9 10 10 12 12 14 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Tốn học có vị trí quan trọng phù hợp với sống thực tiễn cơng cụ cần thiết cho môn học khác để giúp học sinh nhận thức giới xung quanh, để hoạt động có hiệu thực tiễn Khả giáo dục nhiều mặt mơn tốn to lớn, có khả phát triển tư lơgic, phát triển trí tuệ Nó có vai trò to lớn việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề có suy luận, có khoa học tồn diện, xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư độc lập sáng tạo, linh hoạt , góp phần giáo dục ý trí nhẫn nại, ý trí vượt khó học sinh Trong chương trình học bậc Tiểu học, mơn Tốn có thời lượng lớn việc sử dụng phương pháp dạy học để tránh cho em thấy nhàm chán mơn Tốn điều vơ quan trọng Việc sử dụng phương pháp dạy học tùy thuộc vào mục đích khả sử dụng người dạy học, tùy thuộc vào hoàn cảnh dạy học cụ thể Trong thực tiễn không giáo viên có kinh nghiệm lại sử dụng đơn điệu phương pháp hoạt động dạy học Để dạy tiết Tốn hay, có chất lượng, thu hút, lơi học sinh, bắt học sinh phải tích cực hoạt động chiếm lĩnh tri thức người giáo viên phải biết phối hợp PPDH cách linh hoạt, sáng tạo Như vậy, dạy học nói chung dạy học Tốn Tiểu học nói riêng giáo viên phải biết kết hợp PPDH vào tiết dạy Không xem nhẹ phương pháp nào, PPDH có mặt tích cực hạn chế riêng, khơng nên tuyệt đối hóa PPDH Để tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả, giáo viên cần biết cách lựa chọn, sử dụng ưu PPDH phù hợp với mục tiêu, nội dung loại học, lớp học, giai đoạn dạy học nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Đối với mơn Tốn tiểu học, giáo viên truyền đạt, giảng giải theo tài liệu có sẵn sách giáo khoa, sách hướng dẫn thiết kế dạy cách rập khn, máy móc làm cho học sinh học tập cách thụ động Điều khiến cho việc học tập học sinh diễn thật đơn điệu, tẻ nhạt kết học tập không cao Nó nguyên nhân gây cản trở việc đào tạo em thành người động, tự tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với đổi diễn hàng ngày Yêu cầu giáo dục đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy học mơn tốn bậc tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Vì người giáo viên phải gây hứng thú học tập cho em cách lôi em tham gia vào hoạt động học tập Muốn đạt mục tiêu chương trình đề ra, trước hết giáo viên phải nắm vững mục tiêu, nội dung, khả khai thác Điều quan trọng giáo viên phải xây dựng phương pháp huy động tính tích cực học sinh hoạt động học để em nắm vận dụng thành thạo nội dung bài, góp phần phát triển lực tư lực thực hành học sinh Để giúp em học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức thơng qua hoạt động học tập Từ thực tiễn dạy học tiến hành nghiên cứu: “Một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh mơn Tốn lớp theo chương trình VNEN” 1.2 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn giảng dạy phân mơn hướng dẫn học Tốn trường Tiểu học Trung Hạ Chỉ thực trạng nguyên nhân nhằm xác định phương pháp hình thức tổ chức dạy học; tích cực hóa hoạt động học tập học sinh mơn Tốn lớp 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lí luận dạy học Tốn Tiểu học - Khảo sát thực trạng dạy mơn Tốn trường Tiểu học Trung Hạ - Quan Sơn – Thanh Hóa - Đề xuất bổ xung số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh mơn Tốn lớp - Sáng kiến áp dụng giảng dạy khối lớp 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Nhóm phương pháp lý luận: Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan: Những quan niệm, xu hướng, kinh nghiệm dạy học, quan điểm đổi giáo dục tiểu học giảng dạy mơn Tốn lớp 1.4.2 Nhóm phương pháp thực tiễn: - Khảo sát tình hình học sinh lớp 4Bá - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên Tốn 1.4.3 Nhóm phương pháp bổ trợ: - Tìm hiểu thực trạng, kinh nghiệm tính chất dạy học Tốn - Kiểm tra giả thuyết thực tế dạy học - Phân tích rõ, đối chiếu số liệu để rút kết luận cần thiết - Lập bảng biểu số lượng học sinh NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận: Mơn Tốn Tiểu học có nhiệm vụ giúp học sinh hình thành hệ thống kiến thức bản, có nhiều ứng dụng đời sống số tự nhiên, số thập phân, phân số, đại lượng bản, số yếu tố hình học Học sinh biết cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên, phân số, số thập phân Biết thực hành tính nhẩm, tính viết bốn phép tính với số tự nhiên, số thập phân, số đo đại lượng Trong trình học tập học sinh trao đổi, tìm hiểu vận dụng vào thực hành, học sinh phát huy "Tính tự giác tích cực học tập" "tích cực hóa hoạt động học tập" Tính tự giác tích cực học tập học sinh vốn xem nguyên tắc quan trọng hoạt động giáo dục Theo đó, việc dạy học ln ln phải ý tới vai trò tham gia chủ động, tích cực sáng tạo người học Nguyên tắc đòi hỏi hứng thú lực cá nhân học sinh phải tôn trọng phát huy triệt để nhằm giúp em tự nổ lực nắm tri thức, vận dụng kĩ cách hiệu "Tích cực hóa hoạt động học tập" lại mặt khác vấn đề nhìn nhận vai trò người học, thể việc chịu tác động từ "ngoại lực" nhằm giúp học sinh giảm thiểu tượng thụ động, trở ngại thân tiếp nhận tri thức để nâng cao chất lượng, kết học tập Tác động từ "ngoại lực" thơng qua vai trò hỗ trợ, dẫn dắt, động viên giáo viên 2.2 Thực trạng vấn đề: 2.2.1 Chương trình sách hướng dẫn học: Trong chương trình mơn hướng dẫn học Tốn lớp 4, tập 1A, 1B chủ yếu tập trung vào bổ sung, hồn thiện, tổng kết, hệ thống hóa, khái qt hóa số tự nhiên dãy số tự nhiên, phép tính số tính chất, dấu hiệu chia hết Ở tập 2A, 2B tập trung vào dạy phân số, số dạng hình học, tỉ số Nội dung chương trình tốn lớp gồm chương:  Phần I: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng  Phần II: Bốn phép tính với số tự nhiên Hình học  Phần III: Dấu hiệu chia hết cho 2,5,3,9 Giới thiệu hình bình hành  Phần IV: Phân số - phép tính với phân số Giới thiệu hình thoi  Phần V: Tỉ số - Một số toán liên quan đế tỉ số Tỉ lệ đồ  Phần VI: Ôn tập 2.2.2 Những hạn chế, khó khăn - Về phía giáo viên: Trong trình dạy học giáo viên chưa thực nhiệt tình việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Tổ chức hình thức dạy học chưa phong phú phù hợp với đối tượng học sinh Do vậy, chưa lôi tập trung ý nghe giảng học sinh Từ dẫn đến tình trạng dạy học chưa trọng tâm, kiến thức dàn trải Việc sử dụng đồ dùng dạy học hạn chế Một số giáo viên vẽ hình cho học sinh quan sát, tìm kiến thức hình: Khơng cho em thao tác em huy động giác quan thị giác ( nhìn lên bảng ) thính giác ( nghe giảng ) Một số giáo viên dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị hay chuẩn bị đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy thêm phong phú dẫn tới việc tiếp thu mơn Tốn chưa cao - Về phía học sinh: Qua giảng dạy thấy số học sinh chưa nhận thức vai trò mơn Tốn Các em chưa ý thức nhiệm vụ mình, chưa chịu khó, tích cực tư suy nghĩ tìm tòi nội dung kiến thức vận dụng thực hành Ví dụ: Khi học xong cách giải toán phân số em thường lúng túng, nhầm lẫn bước thực phép công phân số: cộng hai phân số mẫu số quy đồng cộng tử số, có nhân phân số em quy đồng…mặc dù học xong mới, lớp em vân dụng làm tốt, làm luyện tập chung lại quên bước, quy trình cộng phân số, tinh thần hợp tác học tập chưa cao, nhiều em chưa tự tin, học thụ động Trong gia đình lại khơng quan tâm nên việc tự học em cho dù giáo viên hướng dẫn hỗ trợ kĩ chưa thể đáp ứng được yêu cầu Đối tượng học sinh lớp không đồng đều, số học sinh chưa hồn thành u cầu Một tiết học tốn lớp 4Bá Kết khảo sát mơn tốn chưa áp dụng phương pháp: Tổng số học sinh 15 Hoàn thành Tốt Chưa Hoàn thành ( - 10 ) (7 - 8) hoàn thành (5 - 6) ( Dưới ) SL TL SL TL SL TL SL TL 6,6% 26,4% 53,8% 13,2% 2.3 Các giải pháp: 2.3.1 Phát huy tính tích cực hóa học sinh phương pháp dạy học vấn đáp kết hợp với số phương pháp DH khác hình thành tri thức Học sinh học tập theo nhóm, giáo viên tổ chức cho nhóm tự nghiên cứu tìm cách thực Ví dụ bài: “Phép nhân phân số” Hình thành phép tính nhân phân số 3 Hình thành phép tính nhân phân số cho học sinh 5 vấn đề Nếu giáo viên giới thiệu quy tắc tính sau áp dụng vào lun tập khơng phát huy tính tích cực, tư duy, sáng tạo học sinh Nhóm trưởng điều hành cho bạn hoạt động theo bước ví dụ: - Hãy tính - Hãy phân tích Ta có: thành tổng phân số nhau? 2 2 2× = = = + + + 5× 20 20 20 20 20 - Từ kết trên, học sinh nhận biết so sánh Ta có: bao nhiêu? 2 2 + + = 20 20 20 20 - HS so sánh 2×3 2×3 với kết ? ( = ) 4×5 4×5 20 Kết luận: Ta nói tích 6 3× với = Viết × = = 4×5 20 20 Học sinh tự rút cơng thức tổng qt: a c c × = từ cơng thức b×d b d tổng qt nêu quy tắc nhân hai phân số, sau tổ chức: luyện tập, củng cố 2.3.2 Phát huy tính tích cực hóa học sinh PP phát giải vấn đề, kết hợp với PPDH khác để tổ chức hoạt động dạy học: Ví dụ bài: “ Phép cộng phân số ” ( ) Bài tốn: “ Có băng giấy màu, bạn Linh lấy lấy băng giấy, bạn Bình băng giấy Hỏi bạn lấy phần băng giấy màu? ” (hướng dẫn học Toán trang 60 tập 2A ) Sau học xong học sinh biết cách cộng hai phân số khác mẫu số rèn luyện kỹ tính tốn cho học sinh Hướng dẫn giải sau: + Muốn tìm số phần băng giấy bạn Hà An lấy, cần thực phép tính gì? ( phép cộng: 1 + ) Như vậy, việc yêu cầu học sinh tính tổng hai phân số khác mẫu số tình gợi vấn đề, yêu cầu nhận thức mà học sinh chưa thể giải vốn kiến thức kinh nghiệm sẵn có (học sinh biết tính tổng hai phân số có mẫu số) Tuy nhiên học sinh chịu khó suy nghĩ giáo viên hướng dẫn tìm cách biến đổi để đưa hai phân số cho thành hai phân số có mẫu số (Quy đồng mẫu số) học sinh giải vấn đề kết hợp với PPDH vấn đáp để tổ chức hoạt động dạy học hình thành phép cộng phân số khác mẫu số 2.3.3 Phát huy tính tích cực hóa học sinh PPDH hợp tác theo nhóm nhỏ kết hợp với PPDH khác để tổ chức hoạt động dạy học nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo, hợp tác học sinh Mục tiêu, nội dung học yêu cầu hình thành tri thức cho học sinh Tri thức cần có kiểm nghiệm kết qua nhiều học sinh khác nhau, cần có phát hiện, đóng góp trí tuệ Tập thể học sinh cần phải đo đạc, thu thập số liệu điều tra thống kê Ví dụ bài: Diện tích hình thoi u cầu tính diện tích hình thoi ABCD, biết đường chéo AC = m, BD = n (hình a) - Để tìm cơng thức tính diện tích hình thoi theo độ dài đường chéo, học sinh thực theo nhiều cách khác nhau: * Cách 1: Cắt hình tam giác AOD hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật AMNC (hình b) Ta có: Diện tích( hình thoi ABCD) = diện tích ( hình chữ nhật AMNC ) = m×n * Cách 2: Cắt hình tam giác COB hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật MNBD (hình c) m×n A Ta có: Diện tích ( hình thoi ABCD ) = diện tích (hình chữ nhật MNBD) = M B n OO O m B N B M D C A C D ( Hình a ) N ( Hình b ) ( Hình c ) Do để kiểm nghiệm kết quả, phát huy tính chủ động sáng tạo tinh thần hợp tác học sinh Giáo viên yêu cầu học sinh hợp tác theo nhóm nhỏ để tổ chức hoạt động dạy học 2.3.4 Phát huy tính tích cực hóa học sinh việc giải toán sở giải loại toán học Giải tốn có tính chất chuẩn bị này, học sinh tính kết dễ dàng nhằm tạo điều kiện cho em tập trung suy nghĩ váo mối quan hệ toán học từ chứa đầu toán: Ví dụ 1: Để chuẩn bị cho việc học loại tốn: “Tìm số biết tổng tỉ số số đó” Có thể cho học sinh giải tốn sau: “ Cơ có 30 bút chì, chia thành phần Bạn nam phần, bạn nữ phần Hỏi bạn nam bút chì?” Ví dụ 2: Để chuẩn bị cho việc học loại tốn: “Tìm số biết tổng hiệu số đó” Có thể cho học sinh giải tốn sau: “Hai bạn Nam Hùng có tất cà 15000 đồng, Nam có nhiều Hùng 5000 đồng Hỏi bạn có tiền?” - Tổ chức cho học sinh làm việc đồ dùng học tập theo nhóm: + Các nhóm lấy 15 que tính (tượng trưng cho 15.000 đồng ) Chia que tính làm phần, phần lớn số tiền Nam, phần nhỏ số tiền Hùng + Nam nhiều Hùng 5000 đồng Vậy lấy que tính cho Nam trước chia đơi phần lại Học sinh lấy 000 đồng cho Nam trước (đặt que tính vào phần lớn) Số tiền lại : (15 000 – 000 = 10 000 đồng ) Chia số tiền cho bạn, bạn : ( 10 000 : = 000 đồng ) Bỏ vào hai phần phần 000 đồng ( que tính ) Vậy Hùng số tiền : ( 000 đồng ) Nam số tiền : ( 000 + 000 = 10 000 đồng ) Học sinh thực vẽ sơ đồ giải tốn 2.3.5 Phát huy tính tích cực hóa học sinh việc giải tốn phát huy tính trực quan cụ thể tư học sinh Để giải toán giáo viên cần triển khai hoạt động mang tính chất thực tiễn, học sinh phải thao tác đồ dùng trực quan Từ em tự phát tự giải nhiệm vụ học Ví dụ: Trong “Phép cộng phân số” Để hình thành phép cộng hai phân số có mẫu số nhau, nhóm học sinh thực hành băng giấy – Chia băng giấy thành phần nhau, cách gấp đôi ba lần theo chiều ngang: + Tô màu vào băng giấy + Tô màu vào băng giấy Nhìn vào băng giấy học sinh dễ nêu hai lần tơ màu băng giấy Học sinh nêu: 3+ + = = 8 8 Kết luận: Nêu cách cộng hai phân số cách lấy tử số cộng với giữ nguyên mẫu số 2.3.6 Khi dạy thực hành luyện tập giáo viên cần lưu ý giúp học sinh tham gia vào hoạt động thực hành, luyện tập theo khả mình, cách: - Cho em làm theo thứ tự sách hướng dẫn học Tốn 4, khơng bỏ nào, kể dễ, khó - Không bắt học sinh chờ đợi làm Làm xong chuyển sang Học sinh làm hết sách hướng dẫn học, giáo viên cho học sinh làm tiếp tập nâng cao mà giáo viên chuẩn bị - Ví dụ: Khi dạy : “ Tính cách thuận tiện ” - 8 14 20 + + = +( + )= + = 10 10 10 10 10 10 10 Có thể số em thực theo thứ tự phép tính biểu thức, kết chưa nhanh chưa hợp lí Giáo viên nên hướng dẫn học sinh tính chất học phép cộng để tìm cách giải thuận tiện Hoặc luyện tập phép nhân giáo viên phải dẫn dắt học sinh nhớ lại kiến thức học là:  Tính chất giao hốn phép nhân  Tính chất kết hợp phép nhân  Tính chất nhân số với tổng (Hoặc tổng nhân với số)  Tính chất nhân hiệu với số (Hoặc số nhân với hiệu) Học sinh phải vận dụng nhanh tính chất vào giải tốn: Khi vận dụng tính chất này, vận dụng tính chất kia: Ví dụ: × 10 + 10 × = 10 × ( + ) = 10 × 10 = 20 ( Áp dụng tính chất nhân số với tổng ) GV quan sát hỗ trợ dẫn HS tiết Toán 2.4 Hiệu SKKN hoạt động giáo dục 11 Qua trình giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh, tơi nhận thấy học sinh lớp hứng thú học tập Các em mạnh dạn tự tin, nhóm phối hợp hồn thành tốt nội dung kiến thức theo học Học sinh hứng thú học tập, chất lượng học tập mơn tốn nâng lên cách rõ rệt Trong tiết học, học sinh chiếm lĩnh kiến thức giải vấn đề gần gũi với đời sống Sự tiến em biểu cụ thể qua kết sau: Kết khảo sát sau vận dụng phương pháp Tơng số HS Hồn thành Tốt (7 - 8) ( - 10 ) 15 Chưa Hoàn thành hoàn thành (5 - 6) ( Dưới ) SL TL SL TL SL TL SL TL 35,6% 46,6% 17,8 % 0 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Trên số PPDH giúp học sinh học tốt mơn Tốn chương trình Tiểu học nói chung chương trình Tốn lớp nói riêng Trong suốt thời gian qua thân tơi nghiên cứu, vận dụng vào thực tế giảng dạy chất lượng học tập học sinh nâng lên rõ rệt Các em có hứng thú, tự tin học Tốn Đối với tơi, cách dạy góp phần khơng nhỏ vào việc dạy học giáo dục em, mầm non tương lai đất nước Tuy nhiên trình nghiên cứu thực đề tài khơng tránh khỏi mặt hạn chế, thiếu sót Vì vậy, tơi mong giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu cấp đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện đạt kết cao hơn, đồng thời áp dụng rộng rãi việc dạy học mơn Tốn Tiểu học 3.2 Kiến nghị: Qua việc nghiên cứu đề tài: Kinh nghiệm dạy chuyên đề số học lớp theo hướng phân hố học sinh, chúng tơi đề xuất số ý kiến sau: - Đối với phòng GD&ĐT: Tăng cường tập huấn cho giáo viên phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh - Về phía giáo viên: Tăng cường nghiên cứu để đổi phương pháp dạy học Vì khả có hạn nên viếc khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong có đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, giúp cho giảng tơi 12 ngày hồn thiện hơn, kiến thức dày hơn, trình độ chun mơn vững vàng để đào tạo hệ trở thành người hữu ích cho đất nước Tôi mong cấp lãnh đạo ngành tổ chức cho học tập kinh nghiệm đồng nghiệp để bồi dưỡng chuyên môn cho chúng tôi, đồng thời đầu tư thêm sở vật chất máy tính, máy chiếu… Tơi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Trung Hạ, ngày 20 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Ngân Thị Hoa 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn giáo viên mơn Tốn Giáo trình phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học - Nhà xuất Đại học Sư phạm năm 2009 Nhóm tác giả: Đỗ Trung Hiệu - Đỗ Đình Hoan - Vũ Dương Thuỵ - Vũ Quốc Chung Giáo trình thực hành phương pháp dạy học Tốn Tiểu học - Nhà xuất Đại học Sư phạm Tác giả: Trần Ngọc Lan Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn học Tiểu học - Lớp Nhà xuất Giáo dục năm 2009 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Ngân Thị Hoa Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên- Trường Tiểu học Trung Hạ TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá Kết xếp loại đánh giá (Phòng, Sở, xếp loại Năm học đánh giá xếp loại 14 Tỉnh ) “Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân mơn tả lớp 3” “ Một số giải pháp rèn kĩ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn Phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn (A, B, C) C 20o9-201o 2013-2014 15 ... thực tiễn dạy học tơi tiến hành nghiên cứu: Một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh mơn Tốn lớp theo chương trình VNEN 1.2 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên... dẫn HS tiết Toán 2 .4 Hiệu SKKN hoạt động giáo dục 11 Qua trình giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh, tơi nhận thấy học sinh lớp hứng thú học tập Các em mạnh... phân, số đo đại lượng Trong trình học tập học sinh trao đổi, tìm hiểu vận dụng vào thực hành, học sinh phát huy "Tính tự giác tích cực học tập" "tích cực hóa hoạt động học tập" Tính tự giác tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số PHƯƠNG PHÁP dạy học NHẰM TÍCH cực hóa HOẠT ĐỘNG học tập của học SINH ở môn TOÁN lớp 4 THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN , skkn một số PHƯƠNG PHÁP dạy học NHẰM TÍCH cực hóa HOẠT ĐỘNG học tập của học SINH ở môn TOÁN lớp 4 THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN

Từ khóa liên quan