Copy of trần hoàng dương

124 329 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:30

Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu Luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập: Cơng ty TNHH RHEEGEND VN Tác giả luận văn tốt nghiệp Trần Hoàng Dương Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iiii DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT iviii PHẦN MỞ ĐẦU 13 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 43 1.1 Sự cần thiết nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh DN thương mại 43 1.1.1 Bản chất, ý nghĩa bán hàng, xác định kết kinh doanh 43 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 53 1.1.3 Yêu cầu quản lý kế toán bán hàng, xác định kết bán hàngkinh doanh 53 1.2 Nội dung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 73 1.2.1 Các phương thức bán hàng toán doanh nghiệp thương mại 73 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 93 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN 413 2.1 Đặc điểm chung công ty TNHH RHEEGEND VN 413 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .413 2.1.2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty 423 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty .423 2.2.Thực trạng kế tốn bán hàng cơng ty TNHH RHEEGEND VN 433 2.2.1 Thực trạng kế toán đơn vị 433 Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 2.2.2 Thực trạng trình bày thơng tin kế toán máy 883 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN .933 3.1 Nhận xét chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH RHEEGEND VN 933 3.1.1 Những ýu ðiểm cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 933 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 933 3.2 u cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác ðịnh kết bán hàng kinh doanh Công ty TNHH RHEEGEND VN 953 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH RHEEGEND VN 953 KẾT LUẬN 973 Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt BC BCTC BHTN BHXH BHYT BN BPBTL&BHXH BTKH GTGT GVHB KKĐK KKTX KPCĐ PC NVK PN PT PX SXKD TK TNDN TNHH TSCĐ VND Viết đầy đủ Báo cáo Báo cáo tài Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Báo nợ Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội Bảng tính khấu hao Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Kinh phí cơng đồn Phiếu chi Nghiệp vụ khác Phiếu nhập Phiếu thu Phiếu xuất Sản xuất kinh doanh Tài khoản Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Việt nam đồng Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo toàn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Muốn doanh nghiệp phải nhận thức vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hố định đến kết kinh doanh doanh nghiệp sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao sở để tồn phát triển ngày vững kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động liệt Hơn hết, hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp Muốn thực hoạt động bán hàng có hiệu quả, đem lại doanh thu ngày cao cho doanh nghiệp vai trò kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phải đặt lên hàng đầu Bởi lẽ nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phản ánh xác, kịp thời đầy đủ thông tin doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu, chi phí, khoản thực nghĩa vụ với nhà nước xác định kết cung cấp số liệu báo cáo tiêu phân tích, để từ tư vấn cho ban lãnh đạo lựa chọn phương án kinh doanh hiệu Q trình thực tập CƠNG TY TNHH RHEEGEND VN hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình Bùi Thị Hằng cán kế tốn cơng ty, em có thêm hiểu biết định công ty công tác kế tốn cơng ty Ý thức tầm quan trọng cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nên sau trình thực tập công ty, em định chọn đề tài nghiên Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài cứu để viết luận văn cuối khóa là: “ Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH RHEEGEND VN” Đối tượng mục đích nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh biện pháp tài nhằm đẩy mạnh bán hàng công ty TNHH RHEEGEND VN * Mục đích nghiên cứu: Nhằm tìm hiểu tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Qua nghiên cứu thấy mặt tốt ưu điểm cần phát huy điểm hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH RHEEGEND VN” góc độ kế tốn tài Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu: Đọc, tham khảo, tìm hiểu giáo trình giảng viên biên soạn để giảng dạy, sách thư viện để có sở cho đề tài nghiên cứu Phương pháp vấn: Giúp giải đáp thắc mắc cơng tác kế tốn cơng ty nói chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng, qua tích luỹ kinh nghiệm thực tế cho thân Phương pháp thu thập xử lý số liệu: Dùng để thu thập số liệu thô công ty, sau tồn số liệu thơ xử lý chọn lọc để đưa vào khoá luận cách xác, khoa học, đưa đến cho người đọc thông tin hiệu Phương pháp thống kê: Dựa số liệu thống kê để phân tích, so sánh, đối chiếu từ nêu lên ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài nhằm tìm ngun nhân giải pháp khắc phục cho cơng tác kế tốn nói chung cho cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng Kết cấu luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu, luận văn chia làm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH RHEEGEND VN Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH RHEEGEND VN Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH RHEEGEND VN Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn, trước đề tài có tính tổng hợp thời gian hạn chế nên tránh khỏi thiếu xót Em kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH RHEEGEND VN thầy cô giáo môn Học Viện Tài Chính, đặc biệt Bùi Thị Hằng để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Hoàng Dương Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Sự cần thiết nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh DN thương mại 1.1.1 Bản chất, ý nghĩa bán hàng, xác định kết kinh doanh 1.1.1.1Bản chất, ý nghĩa bán hàng Tiêu thụ hay bán hàng q trình chuyển hóa vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị tiền tệ hình thành kết kinh doanh Hoặc nói cách khác bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng tốn chấp nhận tốn Cơng tác bán hàng có ý nghĩa quan trọng DN nói riêng tồn kinh tế quốc dân nói chung Bán hàng giai đoạn cuối q trình ln chuyển hàng hóa từ tay người bán tới tay người tiêu dùng Thông qua trình bán hàng giá trị giá trị sử dụng sản phẩm thực hiện, doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ Doanh nghiệp với tư cách người bán phải chuyển giao sản phẩm cho người mua theo điều khoản quy định hợp đồng kinh tế kí kết Q trình bán hàng coi kết thúc hoàn tất việc giao hàng bên mua trả tiền chấp nhận tốn cho số sản phẩm, hàng hóa Khi q trình bán hàng chấm dứt doanh nghiệp có khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hay gọi doanh thu bán hàng Nếu đẩy mạnh q trình bán hàng góp phần tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội Hoạt động bán hàng sở để đánh giá hiệu SXKD DN cách xác, giúp DN tránh rủi ro đứng vững thị trường 1.1.1.2.Bản chất, ý nghĩa xác định kết kinh doanh Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Xác định kết bán hàng việc so sánh chi phí bỏ doanh thu thu kỳ từ hoạt động bán hàng Nếu doanh thu lớn chi phí bán hàng kết bán hàng lãi ngược lại, doanh thu nhỏ chi phí kết lỗ Việc xác định kết bán hàng thường tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh thường cuối tháng, cuối quý hay cuối năm tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp 1.1.1.3.Mối quan hệ bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng khâu cuối q trình kinh doanh doanh nghiệp xác định kết kinh doanh quan trọng để đơn vị định có tiêu thụ hàng hóa hay khơng Do đó, nói bán hàng xác định kết bán hàng có mối liên hệ mật thiết Kết bán hàng mục đích cuối doanh nghiệp bán hàng lại phương tiện để đạt mục đích 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Trong xu hội nhập kinh tế nay, cạnh tranh diễn gay gắt, doanh nghiệp muốn tồn đứng vững thị trường, muốn sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm DN khác khơng cách khác phải tiến hành sản xuất kinh doanh cho có hiệu - Doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp sử dụng lực lượng sản xuất tư liệu sản xuất kết hợp với khoa học kỹ thuật để sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường - Doanh nghiệp thương mại doanh nghiệp hoạt động chủ yếu thơng qua mua bán hàng hóa để kiếm lời Doanh nghiệp thương mại đóng vai trò quan trọng khâu lưu thông – phân phối sản phẩm, trung gian, cầu nối liên kết sản xuất tiêu dùng 1.1.3 Yêu cầu quản lý kế toán bán hàng, xác định kết kinh doanhbán hàng Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Nghiệp vụ bán hàng liên quan đến khách hàng, phương thức toán mặt hàng, loại dịch vụ định Do đó, cơng tác quản lý nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ đòi hỏi phải quản lý tiêu quản lý doanh thu, quản lý khoản giảm trừ doanh thu, tình hình thay đổi trách nhiệm vật chất khâu bán, tình hình tiêu thụ thu hồi tiền, tình hình cơng nợ tốn cơng nợ khoản tốn cơng nợ khoản phải thu người mua, quản lý giá vốn hàng hoá tiêu thụ… Quản lý nghiệp vụ bán hàng, xác định kết bán hàng cần bám sát yêu cầu sau: Giám sát chặt chẽ hàng hóa tiêu thụ tất phương diện: số lượng, chất lượng, chủng loại,… tránh tượng mát, hư hỏng, ứ đọng Quản lý kế hoạch tình hình thực kế hoạch tiêu thụ thời kỳ, khách hàng, hoạt động kinh tế Quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã xây dựng thương hiệu sản phẩm mục tiêu cho phát triển bền vững doanh nghiệp Quản lý, theo dõi phương thức bán hàng, khách hàng, tình hình tốn khách hàng, u cầu tốn hình thức, hạn để tránh tượng mát, thất thoát, ứ đọng vốn Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tiêu thụ sản phẩm đơn vị, thị trường, khách hàng nhằm thúc đẩy nhanh trình tiêu thụ đồng thời phải tiến hành thăm dò, nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ buôn bán nước Giám sát chặt chẽ khoản chi phí phát sinh q trình tiêu thụ hàng hóa nhằm phát huy tính hiệu quả, tránh tham ơ, lãng phí; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý số liệu đồng thời phân bổ cho hàng tiêu thụ Tổ chức chặt chẽ, khoa học đảm bảo việc xác định xác trị giá vốn lượng hàng hóa tiêu thụ kết cuối trình tiêu thụ Giám sát tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước đầy đủ, kịp thời Sv: Trần Hồng Dương Lớp:LC19.21.01 Cơng ty TNHH RHEEGEND VN Lô CN5, khu công nghiệp vừa nhỏ Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ngày 30 tháng năm 2017 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 26 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 01 Ghi chú: Thuyết minh Quý Quý trước 19,141,269,066 10,301,150,457 10 19,141,269,066 10,301,150,457 11 17,041,418,288 9,423,952,551 20 2,099,850,778 877,197,906 21 22 23 25 26 1,199,517 633,094 02 13,361,112 30 1,386,742,791 647,826,033 575,433,978 319,755,565 125,512,414 (89,750,598) 125,512,414 (89,750,598) 125,512,414 (89,750,598) 31 32 40 50 51 52 60 70 71 (*) Chỉ tiêu áp dụng công ty cổ phần Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 16 tháng 10 năm 2017 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) 2.3 Nh3 tên, đóng dấu)ăm 2017án bán hàng xác đ 2017ến bán hàng xác đ 2017g ty Đối với doanh nghiệp bất kì, kết cơng tác hạch toán kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh có ý nghĩa vơ quan trọng, phản ánh thực trạng kinh doanh doanh nghiệp dựa số liệu cụ thể, giúp cho ban lãnh đạo đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu Qua thời gian thực tập công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Tiến, tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh máy kế toán, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty, em thấy nhìn chung công ty đà phát triển, máy kế toán hoạt động hiệu mang lại lợi ích thiết thực cho công ty Tuy nhiên, phần lớn công ty khác, tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Sau số nhận xét em ưu, nhược điểm cụ thể cơng tác kế tốn đặc biệt tổ chức công tác bán hàng xác định kết kinh doanh công ty 2.3.1 Những ưu điểm cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Tiến Nhìn chung tình hình thực cơng tác kế tốn cơng ty khoa học hợp lý, phù hợp với sách chế độ quản lý kinh tế tài nhà nước Thứ nhất: Về cơng tác kế tốn nói chung Hiện cơng ty áp dụng Hình thức Kế tốn Sổ Nhật ký chung excel nhìn chung phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Bộ máy kế tốn cơng ty trẻ hóa, tổ chức gọn nhẹ, phân công công việc phù hợp với trình độ chun mơn người Trình độ nhân viên kế tốn cơng ty tương đối vững chắc, chế độ sách kế tốn thường xun phòng theo dõi cập nhật để điều chỉnh hạch tốn phù hợp, kịp thời Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung, đảm bảo lãnh đạo thống nhất, tập trung điều kiện thuận lợi cho phân cơng, chun mơn hóa nâng cao trình độ nghiệp vụ cán kế tốn Cơng ty tổ chức hệ thống sổ sách vừa đảm bảo chế độ kế toán, vừa phù hợp với đặc điểm kinh doanh cơng ty Vì mà đáp ứng nhanh chóng xác thông tin ứng dụng yêu cầu quản lí cơng ty đối tượng quan tâm Niên độ kế tốn cơng ty 1/1 đến 31/12 phù hợp với niên độ kế toán mà nhà nước quy định cho doanh nghiệp Kỳ kế tốn mà cơng ty chọn để hạch tốn tháng Như đảm bảo việc cung cấp thơng tin kinh tế tài cách nhanh chóng kịp thời, giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh công ty định quản lý cách nhanh chóng kịp thời phù hợp với tình hình công ty Các nghiệp vụ phát sinh cơng ty kế tốn phản ánh cách nhanh chóng kịp thời thơng qua chứng từ kế tốn Cơng ty sử dụng mẫu chứng từ theo quy định Bộ tài để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hàng năm cơng ty lập báo cáo tài cuối niên độ đầy đủ theo quy định tài Thứ hai: Về cơng tác bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Hàng hóa công ty quản lý chặt chẽ, từ nhập kho hàng hóa đến xuất giao cho khách hàng Bên cạnh đó, cơng ty ln cập nhật áp dụng tốt sách thuế, giá, ghi chép phản ánh nghiệp vụ đầy đủ, xác hợp lý Thời điểm điều kiện ghi nhận doanh thu đảm bảo theo quy định chuẩn mực 2.3.2 Những hạn chế công tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH RHEEGEND VN Bên cạnh ưu điểm nêu cơng ty có nhiều hạn chế mặt sau: Thứ nhất: Quản lý hàng hóa Do doanh nghiệp thường bán hàng theo đơn đặt hàng nên cuối năm tài chính, kế tốn kho cơng ty khơng tiến hàng kiểm kê hàng tồn kho Do không phản ánh kịp thời khoản hao hụt hàng tồn kho Thứ hai: Tài khoản sử dụng Hiện nay, với khoản chi phí: chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, kế tốn cơng ty tập hợp TK cấp 1: 642 mà chưa tiến hành phân loại cụ thể chi phí, chưa mở TK cấp có nhiều khoản chi phí có tính chất khác Do mà khoản chi phí chưa phản ánh xác nội dung kinh tế, việc kiểm soát khoản chi phí trở nên khó khăn cho cơng tác kế toán Thứ ba: Thanh toán với người mua Khách hàng công ty chủ yếu khách hàng quen thuộc, kí nhiều hợp đồng Quy chế công ty đưa chấp nhận toán chịu trước nhận chuyến hàng sau phải toán hết chuyến hàng trước, nhiên thực tế, quan hệ khách hàng quen thuộc nên có nhiều khách hàng thường kéo dài thời gian toán với cơng ty Hiện kế tốn cơng ty theo dõi công nợ khách hàng chi tiết cho đối tượng mà không thực phân loại nợ để theo dõi theo thời gian, nợ q hạn khơng trích lập dự phòng Việc khơng trích lập khoản dự phòng ảnh hưởng đến tính trung thực hợp lí BCTC vi phạm nguyên tắc thận trọng công tác hạch tốn kế tốn Thứ tư: Hình thức kế tốn Hiện nay, kế tốn cơng ty thực thủ công excel Với điều kiện hoạt động kinh doanh cơng ty tình hình phát triền khoa học kĩ thuật hình thức trở nên có nhiều hạn chế KẾT LUẬN CHƯƠNG 2II: Sau thời gian thực tập, tìm hiểu hoạt động kinh doanh tổ chức hoạt động máy kế toán, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty, em thấy công ty đà phát triển, kết hoạt động kinh doanh có tăng trưởng theo thời gian Bộ máy kế tốn nói chung hoạt động có hiệu mang lại lợi ích thiết thực cho công ty Công ty tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung, máy kế tốn gọn nhẹ mà đảm bảo hồn thành tốt khối lượng công việc giao Việc phân công nhiệm vụ cho kế tốn viên phù hợp theo trình độ khả người Đội ngũ nhân viên đào tạo kế tốn, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên cập nhật văn pháp luật kế toán phục vụ công việc Mặc dù, lợi nhuận chưa cao, so với mặt chung công ty thành lập cạch tranh thị trường Cơng ty TNHH RHEEGEND VN hoạt động ổn định CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN 3.1 Nhận xét chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH RHEEGEND VN 3.1.1 Những ưu điểm cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp -Thứ nhất, tổ chức tiêu thụ hàng hóa cơng ty tốt, tương đối ổn định Quy trình bán hàng khơng rườm rà, nhiều thủ tục mà đơn giản nhanh chóng Cơng ty Bắc Hà sau thời gian ngắn thành lập phát triển có mối quan hệ với nhà cung cấp hàng hóa đầu vào ổn định lâu dài, có số khách hàng quen thuộc, gắn bó với cơng ty - Thứ hai, trước đơn hàng đặc biệt đơn hàng lớn, công ty RHEEGEND VN xem xét kĩ lưỡng, chuẩn bị tốt nguồn cung, nên thường đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu chủng loại, số lượng, chất lượng đơn hàng, từ mà khơng xảy tình hàng bán bị trả lại hay giảm giá hàng bán vi phạm hợp đồng - Thứ ba, cách xác định doanh thu thời điểm ghi nhận doanh thu tuân thủ tốt theo chuẩn mực chế độ kế toán hành doanh thu - Thứ tư,công ty TNHH RHEEGEND VN xác định kết kinh doanh theo tháng , điều có tác động tích cực đến cơng tác quản lý, điều hành kinh doanh,Giám đốc theo dõi biến động kết kinh doanh thường xuyên, liên tục, từ đưa định kịp thời để điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế -Thứ nhất, phòng kế tốn tài có ngýời Mặc dù,các cán nhân viên ðều có kinh nghiêm trình độ việc nhân viên phải đảm nhận nhiều công việc, đặc biệt phần hành kế tốn bán hàng khơng có kế tốn phụ trách riêng lí xảy gian lận, sai sót ảnh hưởng trực tiếp tới tài doanh nghiệp - Thứ hai,Công ty TNHH RHEEGENDVN kinh doanh thương mại nhiều mặt hàng khác nhau, Tình hình tiêu thụ, kết kinh doanh nhóm hàng kỳ khác Nhưng công ty sử dụng TK 5111 để phản ánh doanh thu tất mặt hàng, sử dụng TK 632 để phản ánh giá vốn hàng bán chung tất mặt hàng bán, mà không mở tài khoản chi tiết để theo dõi mặt hàng.Ngồi ra, tính giá vốn hàng bán, Cơng ty khơng tính giá vốn hàng bán cho loại mà tính giá vốn chung cho tất mặt hàng Do đó,doanh thu, giá vốn nghiệp vụ bán hàng kì định khoản nhau, giá vốn loại không xác định cụ thể, doanh nghiệp biết mặt hàng tiêu thụ tốt, ưa chuộng, mặt hàng tiêu thụ khó khăn gây ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch mua hàng để phù hợp với tình hình tiêu thụ; khơng theo dõi tách riêng riêng kết từ việc kinh doanh mặt hàng khác nhau; từ dẫn đến việc đánh giá khơng đắn kết kinh doanh kỳ - Thứ ba, Cơng ty chưa thực sách chiết khấu toán cho khách hàng toán trước thời hạn để khuyến khích tốn sớm, thu hồi nợ hiệu Do đó, khách hàng có xu hướng toán vào hạn toán để hưởng lợi tối đa việc chiếm dụng vốn, chí toán chậm, điều dẫn đến nguy gia tăng nợ phải thu khó đòi, gây ảnh hưởng xấu tới nguồn vốn công ty - Thứ tư, số lượng đối tác khách hàng công ty không nhỏ bao gồm khách lâu năm khách hàng giao dịch lần Việc đảm bảo cách chắn khách hàng không bị khả toán tương lai điều thật khó Nhưng cơng ty chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi Đây nguồn tài quan trọng nhằm bù đắp tổn thất xảy giúp cho cơng ty chủ động đối phó tình hình xấu tiếp tục sản xuất kinh doanh bình thường 3.2 Yêu cầu hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanhbán hàng Công ty TNHH RHEEGEND VN Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phần quan trọng công tác kế tốn doanh nghiệp, phận cung cấp thơng tin công tác bán hàng, xác định kết kinh doanh công ty Từ thông tin đầy đủ, kịp thời kế toán cung cấp, ban lãnh đạo công ty thấy kết thực tế hoạt động kinh doanh, để từ phân tích, xác định mặt mạnh, mặt yếu kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp Phương hướng muốn hoàn thiện, muốn có tính khả thi trước hết phải đáp ứng yêu cầu sau: - Thứ nhất,hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải tuân thủ chuẩn mực, nguyên tắc chế độ kế tốn hành, sở tơn trọng chế tài chính, sách Nhà nước, khơng cứng nhắc, đảm bảo tính linh hoạt sáng tạo - Thứ hai,hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh ngành nói chung cơng ty nói riêng nhằm đem lại hiệu kinh tế cao - Thứ ba,hoàn thiện phải đem lại hiệu cao, phù hợp với yêu cầu trình độ nghiệp vụ chun mơn đội ngũ cán quản lý, cán kế toán 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH RHEEGEND VN Căn vào hạn chế tồn cơng tác tổ chức kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty Bắc Hà , em xin đề xuất số ý kiến cá nhân nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty sau: - Thứ nhất, cần mở tài khoản chi tiết, mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu, giá vốn cho nhóm mặt hàng để nắm bắt tình hình tiêu thụ kết kinh doanh nhóm mặt hàng Ví dụ, mở tài khoản chi tiết doanh thu bán hàng hóa sau: TK 51111: Doanh thu bán Ống thép hàn, TK 51112: Doanh thu bán ống thép tôn mạ kẽm, TK 51113: Doanh thu bán măng sông, TK 51114: Doanh thu bán thép hộp mạ kẽm Đồng thời mở tài khoản chi tiết giá vốn hàng bán cho nhóm mặt hàng sau: TK 6321: Giá vốn Ống thép hàn, TK 6322: Giá vốn ống thép tôn mạ kẽm, TK 6323: Giá vốn măng sông, TK 6324: Giá vốn thép hộp mạ kẽm - Thứ hai, Công ty nên xác định giá vốn hàng bán cho loại mặt hàng để tiện cho công tác lập kế hoạch kinh doanh cho mặt hàng đồng thời theo dõi xác định kết kinh doanh cách đắn - Thứ ba, để giữ chân khách hàng lâu năm, gia tăng việc cung cấp hàng hóa mở rộng thêm khách hàng mới, Công ty nên nới lỏng sách chiết khấu thương mại kể với khách hàng mua nhiều lần đạt mức giá chiết khấu, đồng thời thực sách chiết khấu toán khách hàng tốn khoản nợ trước hạn, để từ khuyến khích khách hàng nhanh chóng tốn nợ, rút ngắn thời gian luân chuyển vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty - Thứ tư, thực tế khơng phải khách hàng tốn có tốn chậm tốn hạn cho cơng ty Vì để chủ động việc sử dụng vốn kinh doanh đảm bảo ngun tắc thận trọng cơng tác kế tốn phải trích trước dự phòng cho khoản nợ đòi chậm khơng thể thu hồi vào chi phí QLDN kỳ Bên cạnh cơng ty phải hạn nợ cho khách hàng thời hạn mà cơng ty cho thêm thời gian khách hàng phải chịu khoản lãi suất lãi suất vay ngân hàng KẾT LUẬN Kế tốn cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô – công cụ thiếu quản lý kinh doanh doanh nghiệp Có thể nói cơng tác hạch toán kế toán quan trọng tất loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường nay.Việc hồn thiện q trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết kinh doanh cần thiết doanh nghiệp, cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động tiêu thụ hàng hố, phản ánh cách xác đầy đủ kết cuối trình tiêu thụ, cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý để giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ mình, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi, thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên Với đề tài “Tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH RHEEGEND VN” luận văn cuối khóa mình, em hiểu rõ kiến thức học tập nghiên cứu ghế nhà trường tổ chức cơng tác kế tốn, cách thức hạch toán ghi chép sổ sách kế toán hiểu vấn đề vận dụng thực tế cho phù hợp linh hoạt Qua em nhận thấy ưu điểm, tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cổ phần thép Bắc HàCTY TNHH RHEEGEND VN, từ mạnh dạn đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty để cơng ty tham khảo Sau bốn năm học tập, rèn luyện dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tận tình thầy giáo Học Viện Tài chính, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình Thạc sĩ Nguyễn Văn DậuTiến sĩ Bùi Thị Hằng, cán nhân viên cơng tác Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH RHEEGEND VN, em hồn thành Luận văn Tốt nghiệp với đề tài : “ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH RHEEGEND VN” Tuy nhiên, thời gian thực tập chưa nhiều, nên vấn đề đưa luận văn chưa có tính khái qt cao, việc giải chưa hẳn hồn tồn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, bổ sung thầy cô giáo cán kế tốn Phòng kế tốn Cơng ty Bắc HàRHEEGEND VN Một lần em xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn DậuTiến sĩ Bùi Thị Hằng - giảng viên khoa Kế tốn, Học viện Tài chính, anh chị phòng Kế tốn Cơng ty TNHH RHEEGEND VN giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học:TS Bùi Thị Hằng Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên:Trần Hồng Dương Lớp:LC19/21.01 Đề tài: Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH RHEEGEND VN Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………… Về chất lượng nội dung luận văn  Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành  Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Hà nội, ngày……tháng……năm 2016 Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện:…………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19/21.01 Đề tài: Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH RHEEGEND VN Nội dung nhận xét:  Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành  Đối tượng mục đích nghiên cứu  Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu  Nội dung khoa học ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………… Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... biệt Bùi Thị Hằng để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Hoàng Dương Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ... 3333 (4) Phản ánh số thuế xuất phải nộp K/c DTT x/đ KQ Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Sv: Trần Hồng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 1.2.3... (6b) KK thiếu TK 1381 (7) Nhập kho hàng bán bị trả lại Sv: Trần Hoàng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Sv: Trần Hồng Dương Lớp:LC19.21.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 1.2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of trần hoàng dương , Copy of trần hoàng dương , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, Phýõng pháp xác ðịnh giá vốn, doanh nghiệp áp dụng kế toán máy, 3 Sổ sách kế toán sử dụng cho kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200 và trình bày thông tin trên BCTC, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN, 1 Đặc điểm chung về công ty TNHH RHEEGEND VN, Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng., kê khai thường xuyên:, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN, 3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH RHEEGEND VN.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn