Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 729 34
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 19:58

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 35 Thứ hai ngày 07 tháng năm 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( TIẾT ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc - đoạn (bài) thơ học HKII - Biết viết thông báo ngắn buổi liên hoan văn nghệ liên đội (BT2) - Biết lắng nghe nhận xét làm bạn Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, rèn kĩ viết thông báo, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên tập đọc từ sách tiếng việt tập II - Giấy rời khổ A4 , bút màu để viết trang trí thơng báo - Bảng phụ viết mẫu thông báo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) -HS hát tập thể - Lớp hát “Lớp đoàn kết” - GV gọi HS đọc TĐ mà GV yêu cầu -Thực theo YC -Nhận xét bạn - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc - đoạn (bài) thơ học HKII * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS đọc theo yêu cầu phiếu - HS trả lời câu hỏi Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc ( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp) - GV nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe rút kinh nghiệm *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1 +M2: +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Biết viết thông báo ngắn buổi liên hoan văn nghệ liên đội (BT2) - Biết lắng nghe nhận xét làm bạn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> lớp *Việc Bài tập 2: Hoạt động nhóm - Mời em đọc yêu cầu đề - 2HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu học sinh trao đổi trả lời câu hỏi - Lớp trao đổi để trả lời câu hỏi theo N4: + Ta cần ý điểm viết + Bài viết theo kiểu quảng cáo phải đầy thông báo ? đủ thông tin, lời văn phải ngắn gọn, trình bày trang trí hấp dẫn +u cầu em đóng vai ngươì tổ - Thực hành viết thông báo vào tờ giấy chức buổi liên hoan để viết thơng A4 trang trí cho thật đẹp báo + Yêu cầu lớp viết thông báo trang trí + Lần lượt lên dán thông báo lên thông báo bảng lớp đọc lại nội dung +Gọi học sinh nối tiếp lên dán thông thông báo báo lên bảng đọc nội dung thông báo + Theo dõi nhận xét đánh giá ghi + Lớp nhận xét bình chọn bạn viết điểm hay - Nhận xét thông báo hs - GV HS nhận xét, tuyên dương Hoạt động nối tiếp: ( phút) -Lắng nghe - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKII -Lắng nghe, thực - tiếp theo” Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( TIẾT ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc - đoạn (bài) thơ học HKII - Tìm số từ ngữ chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật (BT2) - Có ý thức tự giác làm Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, nhận biết số từ ngữ thuộc chủ điểm Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên tập đọc học suốt học kì II - Một số tờ giấy khổ lớn kẻ sẵn nội dung tập số III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động: ( phút) -HS hát tập thể - Lớp hát “Ở trường cô dạy em thế” - GV gọi HS đọc TĐ mà GV yêu cầu -Thực theo YC -Nhận xét bạn - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học; (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp) - GV nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe rút kinh nghiệm Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1 +M2: +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Tìm số từ ngữ chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật (BT2) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> lớp Bài tập 2: Hoạt động cá nhân-> nhóm ->cả lớp - Yêu cầu em đọc nội dung BT2 -1 em đọc yêu cầu tập lớp đọc thầm - Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm - Chia thành nhóm để thảo luận - Phát phiếu bút cho nhóm - Các nhóm thực hành làm vào tờ phiếu +HS làm việc cá nhân ->thảo luận N4-> chia sẻ trước lớp - Gọi đại diện nhóm lên dán *Dự kiến kết nhóm bảng lớp đọc kết qủa - Bảo vệ tổ quốc: - Cùng lớp bình chọn lời giải + Cùng nghĩa với tổ quốc: đất nước, non - GV HS nhận xét, chốt lại lời giải sông, nước nhà,… + Cùng nghĩa với bảo vệ tổ quốc : canh gác, tuần tra, chiến đấu, giữ gìn … - Sáng tạo : +Trí thức : kĩ sư, bác sĩ, giáo sư, luật sư +…Hoạt động : nghiên cứu, thí nghiệm, giảng dạy … - Nghệ thuật : Nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, ca sĩ ,… +Hoạt động: ca hát, biểu diễn, quay - Yêu cầu chữa tập phim, làm thơ, viết văn,… - Lớp thực làm vào - 1HS đọc lại làm Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Lắng nghe - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKII -Lắng nghe, thực tiếp theo” Điều chỉnh: Tốn ƠN VỀ GIẢI TỐN (T.T) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết giải tốn hai phép tính tốn liên quan đến rút đơn vị - Biết tính giá trị biểu thức - BT cần làm 1, 2, , 4a Kĩ năng: Rèn kĩ giải tốn hai phép tính Thái độ: HS u thích, chăm học tốn II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, thảo luận nhóm, trò chơi học tập, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Bảng phụ viết sẵn nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -Trò chơi bắn tên -HS tham gia chơi + Trò chơi có nội dung; - Lớp theo dõi 96 : x 96 : x 96 : ( x ) 96 : : -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Hoạt động thực hành: (28 phút) * Mục tiêu: - Biết giải toán hai phép tính tốn liên quan đến rút đơn vị - Biết tính giá trị biểu thức - BT cần làm 1, 2, , 4a * Cách tiến hành: a.Bài 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào ghi - Yêu cầu HS quan sát mẫu - HS lên chia sẻ KQ trước lớp *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn -Thống cách làm đáp án đúng: thành BT Bài giải *GV củng cố cáchgiải toán hai - Độ dài đoạn dây thứ là: 9135 : = 1305 (cm) phép tính - Độ dài đoạn dây thứ hai là: 9135 – 1305 = 7830 (cm) Đ/S: 7835 cm b Bài tập 2: Làm việc cá nhân– cặp đôi + HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân- trao đổi (N2) KT - GV yêu cầu HS thực theo YC kết quả: -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 M1, M2 hoàn thành BT + HS thống KQ chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp * Dự kiến KQ Bài giải Mỗi xe tải chở là: 15700 : = 3140(kg) * GV củng cố dạng toán rút đơn vị -Số muối chuyển đợt đầu là: đơn vị 3140 x = 6280 ( kg) c Bài tập Đ/S: 6280 kg Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - Cả lớp tự làm +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS M1 chia sẻ cách - Chia sẻ kết trước lớp - HS lớp bổ sung đọc số có chỡ số trước lớp * Dự kiến kết quả: *GV chốt kiến thức Bài giải - Số cốc hộp là: 42 : = (cốc) - Số hộp để đựng 4572 cốc là: d Bài tập 4a 4572 : = 762 (hộp ) Đ/S: 762 hộp Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - Cả lớp tự làm a) + 16 × A 100 B 320 C 84 D 94 µBài tập PTNL: Bài tập 4b (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo - HS nêu yêu cầu tập -HS tự làm vào kết -HS báo cáo KQ với GV - GV chốt đáp án b 24 : × A B 12 C D 48 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV gọi Hs nêu lại ND học -Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tậpchung (T1) - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đạo đức THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu - HS nêu số kỹ chăm sóc trồng vật nuôi nhà, trường 2.Hành vi: Học Sinh biết chăm sóc trồng vật ni Thái độ: Học Sinh có thái độyêu quý chăm sóc trồng vật ni II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Vở tập đạo đức - Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát bài: Con lợn éc - Học sinh hát tập thể - Kết nối với nội dung - HS lắng nghe, HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - HS nêu số kỹ chăm sóc trồng vật ni nhà, trường *Cách tiến hành: Việc 1: HĐ cá nhân - GV giao nhiệm vụ - Yêu cầu HS làm - HS làm cá nhân + Nhà em nuôi vật, trồng nhằm -HS làm vào phiếu học tập mục đích gì? + Em chăm sóc trồng, vật ni nào? -GV theo dõi -> thu phiếu đánh giá KQ làm b Việc 2: HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp Thảo luận xử lý tình - u cầu nhóm thảo luận xử lí -HS đọc tình -HS xử lí tình tình GV đưa - GV nêu số kỹ cho HS - Theo dõi, nhận xét cách xử lí + Tình 1: Lan Đào thăm vườn rau nhóm - Khuyến khích HS M1+ M2 tham gia Thấy rau có sâu,Đào ngắt có sâu vứt xung quanh hoạt động chia sẻ Nếu Lan, em nói gì? Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Tình 2: Đàn gà nhà Minh lăn chết hàng loạt Mẹ đem chôn hết gà không cho biết gà bị dịch - Y/c đại diện nhóm báo cáo kết cúm Là Minh, em nói với mẹ? thảo luận - Đại diện số HS trình bày =>Giáo viên kết luận : - Các học sinh khác theo dõi, nhận xét, chia sẻ bổ sung 3.Hoạt động tiếp nối ( phút) - GV hệ thống - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Đánh giá trình học tập HS, - Lắng nghe, rút kinh nghiệm dặn dò em Điều chỉnh: Thứ ba ngày 08 tháng năm 2018 Tiếng Việt ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 3) 1.Kiến thức: - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc - đoạn (bài) thơ học HKII - Rèn kĩ viết tả: Nghe-viết Nghệ nhân Bát Tràng Kĩ năng: Rèn kĩ viết đúng, trình bày thư lục bát 3.Thái độ: HS ham thích khám phá tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm, TC học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu ghi tên sẵn tập đọc II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Mái trường mến yêu” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) Giáo viên: Hoạt động học -Lớp hát tập thể -Lắng nghe, ghi vào Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK II * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc diễn cảm đối tượng -HS lắng nghe rút kinh nghiệm M3 +M4 - GV nhận xét, đánh giá +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Rèn kĩ viết tả: Nghe - viết “Nghệ nhân Bát Tràng” *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> Cả lớp Việc Ơn: nghe- viết tả Hoạt động lớp - GV gọi HS đọc bài: + 1HS đọc bài, lớp theo dõi Nghệ nhân Bát Tràng - Đọc viết sgk/141 - HS làm việc cá nhân - Tìm hiểu chung viết tả -HS chia sẻ trước lớp - GV đưa 1số câu hỏi + Theo thể -8 -TBHT điều hành cho lớp chia sẻ + Dòng chữ viết… + Bài thơ viết theo thể thơ nào? + Cách trình bày thể thơ + Các tên riêng ? + Những chữ phải viết + HS nêu – Viết bảng hoa? Vì ? Bút, sắc hoa, lũy tre, tròn trĩnh, Tây hồ + Tìm tiếng dễ viết sai lăn tăn - Nghe -viết - GV đọc cho HS viết tả + Quan sát giúp HS viết tả, trình bày đẹp - GV đọc câu cho hs chữa lỗi +Soát chữa lỗi (đổi theo cặp ) - Chữa *Giúp đỡ HS M1+M2 hoàn thành nội + Nhận xét chữa lỗi bạn dung YC Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV đánh giá -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Lắng nghe - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS -Lắng nghe, thực - Gv nhắc HS chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKII -tiếp theo” Điều chỉnh: Tiếng Việt ÔN TẬP CUỐI KÌ II (TIẾT 4) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc - đoạn (bài) thơ học HKII - Nhận biết từ ngữ thể nhân hóa, cách nhân hóa (BT2) - Biết đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng biện pháp nhân hóa Thái độ: say mê học môn TV II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên tập đọc từ đầu học kì II đến - Tranh minh họa thơ : Cua thổi xôi - tờ phiếu kẻ bảng để học sinh làm tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) -Lớp hát tập thể -TBVN cho lớp hát “Tiếng hát bạn bè mình” -HS mở sách, ghi - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK II * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học +TB.TDTT điều hành - Đứng chỗ khởi động khớp - Chạy chậm địa hình tự nhiên sân trường 200 - 300m - Ôn TD phát triển chung (2 x nhịp) - Chơi trò chơi HS ưa thích -GV kết nối D học 2/ Phần : Ôn tung bắt bóng theo nhóm em: - HS thực tung bắt bóng qua lại cho theo nhóm 2-3 người GV chia HS đứng theo nhóm em theo hình tam giác tung bóng qua lại cho 16 phút - GV cho đơi di chuyển ngang cách 2-4m tung bóng qua lại cho phút Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân: +TB.TDTT điều hành - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo khu vực quy định tổ GV theo dõi - Các tổ thi nhảy dây kiểu chụm chân: Các tổ thực em nhảy em đếm số lần nhảy bạn, nhiều thắng phút Trò chơi “Chuyển đồ vật” - GV nêu tên trò chơi Sau tổ chức cho lớp chơi có phân thắng - thua - Học sinh thực chơi trò chơi thử lượt - Sau cho chơi thức - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui -Tổng kết TC 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát phút - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Điều chỉnh: Giáo viên: 23 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ năm ngày 10 tháng năm 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 7) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc - đoạn (bài) thơ học HKII - Củng cố hệ thống hóa vốn từ theo chủ điểm: Lễ hội; Thể thao; Ngôi nhà chung; Bầu trời mặt đất Kĩ năng:Rèn kĩ giải chữ Thái độ: HS lòng say mê học môn TV II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Thầy cô cho em mùa xuân” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK II * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (số HS lớp chưa đạt YC qua lần KT đọc) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc đối tượng hạn chế M1+ M2 - GV nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe rút kinh nghiệm +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra Giáo viên: 24 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: -Củng cố mở rộng vốn từ qua trò chơi Ơ chữ *Cách tiến hành: Bài tập : Hoạt động lớp - Gọi Hs đọc YC sgk -GV nêu tên T/C, cách chơi luật chơi + 2HS đọc lại, lớp đọc thầm SGK +HS làm việc cá nhân -> trao đổi số ( ) câu hỏi sgk đưa - TBHT điều hành hoạt động T/C +HS chia sẻ trước lớp-> thống - Thi tìm từ ngữ theo chủ điểm a Lễ hội +Đền Hùng, Đền Gióng, Kiếp Bạc, + Tên số lễ hội +Hội Lim, chọi trâu, đua thuyền, + Tên số hội +Tên số hoạt động vui choi lễ +Hát đối đáp, ném còn, thả diều, hội hội b Thể thao + Từ ngữ hoạt động thể thao + Vận động viên, cầu thủ, trọng tài, +Bóng đá, bơi lội, bắn súng, + Từ ngữ môn thể thao c Ngôi nhà chung +In-đ-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam, + Tên nước Đông Nam Á + Tên số nước ngồi vùng Đơng +Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mĩ, Nam Á d Bầu trời mặt đất + Từ ngữ tượng thiên nhiên +Mưa, bão, gió, nắng, hạn hán, lũ lụt, + Từ ngũ hoạt động người +Xây dựng nhà cửa, trồng cây, đắp đê, trồng rừng, làm giàu, làm đẹp thiên nhiên -Trợ giúp HS hạn chế -Động viên HS nhút nhát tham gia vào hoạt động chia sẻ -GV chốt KQ Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Lắng nghe - NX tiết học -Về tiếp tục ôn tập đọc + - Thông báo mức độ đạt học thuộc lòng, chuẩn bị thi vào tiết kiểm tra HS sau - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKIItiếp” Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giáo viên: 25 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết tìm số liền sau số Biết so sánh số xếp nhóm số, biết cộng, trừ, nhân, chia với số có đến chữ số - Biết tháng có 31 ngày - Biết giải tốn có nội dung hình học hai phép tính - Làm tập: 1, 2, 3, 4a , Tính cách Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ cộng, trừ, nhân, chia Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Bảng ghi nội dung BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Bắn tên -TBHT điều hành + Nội dung chơi T/C : -HS tham gia chơi /?/Nêu số liền trước số 42 365 /?/ Nêu số liền sau số 50 599 ( ) - HS đọc lại số (…) + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Nhận xét, đánh giá, tuyên dương - Tổng kết T/C-> Kết nối nội dung -Lắng nghe -> Ghi vào 3.Hoạt động thực hành: ( 28 phút) * Mục tiêu: Biết tìm số liền sau số Biết so sánh số xếp nhóm số, biết cộng, trừ, nhân, chia với số có đến chữ số - Biết tháng có 31 ngày - Biết giải tốn có nội dung hình học hai phép tính - Làm tập: 1, 2, 3, 4a, Tính cách * Cách tiến hành: Hoạt động lớp *Việc 1: Đọc, viết số có năm chữ số Bài tập 1: Làm việc cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm N2 - HS làm ( N2) + YCHS 1: đọc số yêu cầu nêu số - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết liền trước -Thống cách làm đáp án +YCHS 2: nêu số liền sau số a/ Số liền trước số 92458 số 92457 +YCHS 1: lên viết số liền trước số Số liền sau số 92458 số 92459 cho Giáo viên: 26 Trường Tiểu học: Giáo án lớp +YCHS 2: lên viết số liền sau số b/ Yêu cầu xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS M1 tham gia vào hoạt động tương tác *GV: Củng cố cách số liền trước, số liền sau số Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *GV giúp HS M1 cách viết số có năm chữ số => GV củng cố kĩ tính Bài tập HĐ nhóm Kĩ thuật khăn trải bàn (N4) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -GV yêu cầu HS thực theo ba bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 nêu lại cách nối để hoàn thành BT - GV lưu ý động viên số HS M1 tương tác, chia sẻ với nhóm * GV chốt đáp án Bài tập Làm việc lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - GVchấm bài, đánh giá Bài tập HĐ nhóm - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -GV yêu cầu HS thực YC -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 để hồn thành BT - GV lưu ý động viên số HS M1 tương tác, chia sẻ với nhóm Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 b/ 69 134; 69 314; 78 507; 83 507 -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào -> chia sẻ cặp đôi -Thống KQ - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân (góc phiếu cá nhân) + Hs thảo luận KQ, thống KQ ghi vào phần phiếu chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp +Các nhóm khác bổ sung Dự kiến giải: +Các tháng có 31 ngày là: tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào ghi - HS lắng nghe rút kinh nghiệm *Dự kiến đáp án: a) X x = 9328 X = 9328 : X = 4664 - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân + Hs thảo luận N4, thống KQ + Đại diện HS chia sẻ trước lớp + Các nhóm khác bổ sung Bài giải 27 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * GV chốt đáp án - Chiều dài hình chữ nhật là: x = 18 (cm) - Diện tích hình chữ nhật là: 18 x = 162 (cm2) Đ/S: 162cm2 µBài tập PTNL: Bài tập 4b (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết -HS đọc YC tập - GV chốt đáp án -HS thực YC bài-> báo cáo KQ với GV Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Kiểm tra cuối năm - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tiếng Việt KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( CUỐI HKII) Điều chỉnh: Thể dục TỔNG KẾT NĂM HỌC I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Nhắc nội dung học năm học thực số tập theo yêu cầu giáo viên - Trò chơi “Lò cò tiếp sức” Biết cách chơi tham gia chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyện tuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Kẻ sân cho trò chơi “Lò cò tiếp sức” III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Định Đội hình luyện tập lượng Nội dung phương pháp dạy học Giáo viên: 28 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1/ Phần mở đầu : GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học *TBTDTT điều hành Đứng chỗ vỗ tay hát Chạy chậm địa hình tự nhiên sân trường 200 - 300m Ôn thể dục phát triển chung (2 x nhịp) 2/ Phần : Tổng kết, đánh giá kết học tập môn thể dục : + GV HS hệ thống, tóm tắt kiến thức, kỹ học phần: Đội hình đội ngũ, thể dục rèn luyện tư kỹ vận động bản, thể dục phát triển chung trò chơi vận động + HS nhận xét, đánh giá ý thức, KQ luyện tập bạn + Nhận xét, đánh giá GV + Công bố kết học tập HS + Biểu dương HS tích cực tập luyện đạt kết tốt, nhắc nhở HS chưa hoàn thành động tác cần tiếp tục tập luyện thêm để đạt mức hoàn thành Trò chơi “Lò cò tiếp sức” - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi luật chơi - GV tổ chức cho lớp chơi có phân thắng - thua - Yêu cầu tập hợp thành đội có số người - Cho HS chơi thức( TBHT điều hành) - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui - Các đội chạy phải chạy thẳng không chạy chéo sân không để va chạm chơi 3/ Phần kết thúc: phút 17 phút phút Chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng hít phút thở sâu Nhắc nhở HS hè: Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Tập TDTT ngày tập, trò chơi vận động học vận dụng kỹ thuật để tham gia vào phong trào TDTT địa phương - Giữ gìn vệ sinh, tắm giặt thường xun, khơng ăn xanh, nghịch bẩn, không uống nước lã, không tập TD trưa hè trời mưa gió rét - Khơng tự tập bơi khơng có người lớn giúp đỡ Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2018 Tốn KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( CUỐI HKII) Điều chỉnh: Thủ cơng ƠN TẬP CHƯƠNG III VÀ IV I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ đan nan làm đồ chơi đơn giản - HS khéo tay: Làm sản phẩm 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ đan lát làm đồ chơi 3.Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú với học làm đồ chơi Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Các mẫu sản phẩm học học kỳ II III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - GV kiểm tra chuẩn bị HS Giáo viên: -Hát tập thể - Đặt đồ dùng lên mặt bàn để kiểm tra 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV N.xét -> Kết nối nội dung ĐDHT - Ghi vào học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ đan nan làm đồ chơi đơn giản - HS khéo tay: Làm sản phẩm *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Giáo viên hướng dẫn HS ôn tập Hoạt động cá nhân- Cả lớp * Nội dung Ôn tập : - GV nêu số sản phẩm học, nhắc lại cách làm - Hướng dẫn ôn tập: làm sản phẩm thủ công học *Việc 1: Thực hành - Yêu cầu thực hành làm sản phẩm u thích - Trong q trình HS làm thực hành, GV đến bàn quan sát, hướng dẫn HS lúng túng để em hồn thành sản phẩm -Học sinh quan sát - HS quan sát số mẫu sản phẩm thủ công học - Học sinh thực hành +HS thực hành theo YC gợi ý -> tương tác, chia sẻ với bạn -> nhắc lại cách làm +Lưu ý HS làm sản phẩm thủ cơng theo quy trình kỹ thuật *Việc 2: Trang trí, trưng bày sản phẩm -Hs trang trí trưng bày -Giáo viên tổ chức cho học sinh trang trí trưng sản phẩm bày sản phẩm Việc 3: Đánh giá sản phẩm - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản phẩm - Đánh giá sản phẩm Đánh giá - Đánh giá sản phẩm HS: + Hoàn thành (A) + Chưa hoàn thành (B) -TBHT cho bạn bình chọn sản phẩm đẹp -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành học sinh -Bình chọn HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo, -Tuyên dương em hoàn thành tốt Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động kết nối (2 phút): - GV GD HS vệ sinh môi trường - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học -Lắng nghe, tập, kết thực hành HS - Nhận xét chung kiến thức, kỹ thái độ - Ghi nhớ thực học tập HS -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở -Thông báo Kq học tập HS Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II: TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS biết: + Hệ thống lại kiến thức học chủ đề tự nhiên - Yêu phong cảnh thiên nhiên quê hương - Kể tên số cây, vật địa phương - Nhận biết nơi em sống thuộc dạng địa hình nào: Đồng bằng, miền núi hay nông thôn, thành thị… - Kể Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa… 2.Kĩ : nhận biết số cây, vật địa phương 3.Thái độ : HS biết yêu quý, chăm sóc, có ý thức bảo vệ thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: - Tranh ảnh phong cảnh thiên nhiên, cối, vật quê hương III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát Cái xanh xanh - Hát tập thể -TBHT báo cáo KQ ôn chuẩn bị -HS lắng nghe lớp -Mở SGK, ghi - Nhận xét-> Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - HS nhận dạng số dạng địa hình địa phương - HS biết số cối vật địa phương - Giúp HS tái phong cảnh thiên nhiên quê hương Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giúp HS củng cố kiến thức động vật - Giúp HS củng cố kiến thức thực vật; Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa * Cách tiến hành *Việc 1: Làm việc cá nhân - GV tổ chức cho HS quan sát tranh ảnh phong cảnh thiên nhiên, cối, vật quê hương (tranh ảnh GV HS sưu tầm) -Giáo viên cho nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát giới thiệu ảnh chuẩn bị - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh quan sát -HS lắng nghe nhận nhiệm vụ +Nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát,… +Học sinh cá nhân -> thảo luận nhóm -và ghi kết phiếu học tập -TBHT điều hành -Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết +Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận thảo luận nhóm =>GV kết luận: … +Các nhóm khác nghe bổ sung * Việc 2: Vẽ tranh theo nhóm - GV: Các em sống miền ? -HS TLCN - GV yêu cầu HS liệt kê em -HS liệt kê quan sát từ thực tế từ tranh ảnh theo nhóm - Các nhóm học sinh thảo luận thống - GV gợi ý cho HS vẽ tranh tô màu họa tiết -> thực hành Ví dụ : Đồng ruộng tô màu xanh ; -Hs vẽ tô màu theo ý tưởng theo đồi, núi tô màu da cam,… gợi ý (…) -Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm -Trưng bày sản phẩm chia sẻ trình bày kết -HS nhận xét, đánh giá -Gv nhận xét, đánh giá, tuyên dương *Việc 3: Làm việc cá nhân - GV yêu cầu HS kẻ bảng (như trang 133 - HS hoàn thành bảng theo hướng dẫn SGK) vào - Cho HS thực hành, sau đổi kiểm - HS thực hành theo YC tra chéo cho - HS đổi kiểm tra chéo cho - Gv nhận xét, khen Hs làm việc tốt, sáng -HS chia sẻ KQ trước lớp tạo * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học *Việc 4: Chơi trò chơi Ai nhanh, *Bước 1: GV chia lớp thành số nhóm + GV chia bảng thành cột tương ứng số -HS QS nhận nhiệm vụ nhóm *Bước 2: GV gợi ý: Cây có thân mọc đứng - HS nhóm ghi lên bảng tên Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 (hoặc thân leo,…), rễ cọc (hoặc rễ chùm,…), nội dung “Mặt Trời Trái Đất” + Lưu ý : HS nhóm ghi tên HS thứ viết xong chỗ, HS thứ hai lên viết *Bước 3: GV yêu cầu HS nhận xét đánh giá sau lượt chơi (mỗi lượt chơi GV nói đặc điểm cây) *Chú ý: + Nếu thời gian, GV ơn tập cho GV viết sẵn nội dung cần củng cố cho HS vào phiếu khác +Từng nhóm HS cử đại diện lên rút thăm +HS nhóm thực theo nội dung ghi phiếu +HS nhóm khác nhận xét, góp ý cho câu trả lời phần biểu diễn nhóm bạn + GV nhận xét khen thưởng nhóm trả lời biểu diễn nhanh, đủ * Một số nội dung gợi ý để GV lựa chọn : Kể Mặt Trời Kể Trái Đất Biểu diễn trò chời : “Trái Đất quay” Biểu diễn trò chời : “Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất” Thực hành biểu diễn ngày đêm Trái Đất câu có thân mọc đứng, rễ cọc,… +… - HS tiến hành chơi Nhóm viết nhanh nhóm thắng -Lắng nghe ghi nhớ (thực hiện) +HS gắp thăm -> học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ -> thống KQ nhóm +Nhóm trưởng điều khiển -> chia sẻ ý kiến +Học sinh trình bày kết thảo luận + Các nhóm khác nghe bổ sung -Lắng nghe, ghi nhớ… 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -HS nêu - Nêu lại ND - GDHS có ý thức bảo vệ môi trường tự -Lắng nghe, ghi nhớ thực nhiên - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức tích cực xây dựng -Dặn dò, Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Tham gia hoạt động Đội: Tham dự Đại hội Đại biểu CNBH - Bình chọn bạn đạt danh hiệu lớp, trường - Hoàn thiện hồ sơ cá nhân, hoàn thiện loại tập - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “Thầy cô cho em mùa xuân” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp -Bình bầu bạn dự đâị hội Đại biểu CNBH -Đánh giá, bình chọn bạn đạt danh hiệu lớp, trường - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Hoàn thiện loại tập, - Sơ kết lớp học Tuyên dương – Phê bình: Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 37 Trường Tiểu học: ... làm 1, 2, 3, (a, b, c) Kĩ năng: Rèn kĩ phân tích số liệu bảng thống kê 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác Yêu thích học toán Giáo viên: 17 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017... cách làm đáp án đúng: thành BT Bài giải *GV củng cố cáchgiải toán hai - Độ dài đoạn dây thứ là: 9 135 : = 130 5 (cm) phép tính - Độ dài đoạn dây thứ hai là: 9 135 – 130 5 = 7 830 (cm) Đ/S: 7 835 cm b Bài... ý kiến, chốt ý - Giáo viên nhận xét đánh giá - GV chốt kiến thức Giáo viên: 19 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 µBài tập PTNL: Bài tập 4d (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan