Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non tân triều huyện thanh trì hà nội (tt)

23 224 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 00:27

1 MỞ ĐẦU chọn đề tài Xuất phát từ nhận thức với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản đạo trường mầm non Tôi trăn trở suy nghĩ mạnh dạn sâu nghiên cứu, tìm tòi sách báo, học hỏi chị em đồng nghiệp đúc rút kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản Tôi làm tốt công tác tham mưu công tác xã hội hóa giáo dục, mua sắm đầy đủ máy móc, trang thiết bị CNTT phục vụ đầy đủ cho 100% lớp phòng chức Tổ chức tốt lớp bồi dưỡng tin học trường Sau sáu năm đầu tư sở vật chất (CSVC), mở lớp tin học bồi dưỡng cho tập thể CBGVNV, đến 100% CBGVNV trường biết sử dụng máy tính thành thạo, biết truy cập Internet, mạng Lan tồn trường Thực quản theo dõi trẻ báo ăn máy tính Việc ứng dụng CNTT đem lại hiệu cao, giảm công sức CBGVNV, giúp học sinh hứng thú tham gia hoạt động Từ bước khởi đầu vô gian nan, nhà trường thiếu thốn sở vật chất, máy móc phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ tin học giáo viên, nhân viên hạn chế Đến 100% CBGVNV biết sử dụng máy tính, truy cập Internet xây dựng bái giảng điện tử Hệ thống hồ sơ sổ sách nhà trường lưu trữ máy khoa học hiệu Trường hồn tồn tự hào những trường dẫn đầu bậc học mầm non huyện Thanh Trì lĩnh vực ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Chính năm học với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường, tiếp tục nâng cao lực đội ngũ, hệ thống lại biện pháp thực rút kinh nghiệm sau trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trường mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ mình, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trường mầm non Tân Triều Thanh Trì Nội Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ nhằm nâng cao hiệu ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Xác định, tìm hiểu sở luận quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non 4.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội 4.3 Đề xuất số biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội giai đoạn - Phạm vi khảo sát: Khảo sát 18 nhóm lớp trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội - Phạm vi thời gian: Từ năm học 2013-2014 đến năm học 2015-2016 Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn áp dụng chúng cách đồng bộ, nâng cao hiệu ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phương pháp thống kê toán học Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận - khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn bố cụ thành chương: Chương 1: Cơ sở luận quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội Chương 3: Biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội 4 Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Giáo dục mầm non nằm hệ thống giáo dục quốc dân, mắt xích việc thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác giáo dục Trong năm qua, Ngành GD&ĐT có nhiều văn hướng dẫn thực ứng dụng CNTT: Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định sử dụng phần mềm tự mã nguồn mở sở giáo dục; + Công văn số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/07/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 2011 – 2012 Từ việc sớm Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT quan tâm, coi mục tiêu lớn ngành giáo dục phân tích trên, tác giả nhận thấy quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non vấn đề cấp thiết nghiên cứu góc độ hẹp Thực tế Việt Nam, việc ứng dụng CNTT vào quản hoạt động nhà trường nói chung quản hoạt động giáo dục mầm non nói riêng tồn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu giải Vì vậy, tác giả sâu nghiên cứu vấn đề phạm vi trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội nhằm đề xuất số biện pháp quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non góp phần nâng cao hiệu đổi phương pháp giáo dục mầm non nói riêng, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản Quản hoạt động có chủ đích, tác động liên tục chủ thể quản đến khách thể quản nhiều mặt hệ thống luật lệ, sách, nguyên tắc phương pháp cụ thể nhằm thực mục tiêu xác định 1.2.2 Quản giáo dục Quản giáo dục hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản đến tập thể GV HS, đến lực lượng giáo dục ngồi nhà trường làm cho q trình hoạt động để đạt mục tiêu dự định, nhằm điều hành phối hợp lực lượng xã hội thúc đẩy mạnh mẽ công tác giáo dục hệ trẻ, theo yêu cầu phát triển xã hội 1.2.3 Quản nhà trường “Quản nhà trường tập hợp tác động tối ưu chủ thể quản đến tập thể GV, HS cán khác, nhằm tận dụng nguồn dự trữ nhà nước đầu tư, lực lượng xã hội đóng góp lao động xây dựng vốn tự có hướng vào việc đẩy mạnh hoạt động nhà trường mà điểm hội tụ trình đào tạo hệ trẻ Thực có chất lượng mục tiêu kế hoạch đào tạo, đưa nhà trường tiến lên trạng thái mới” 1.2.4 Trường mầm non Trường mầm non đơn vị giáo dục sở ngành học mầm non, trường liên hợp nhà trẻ mẫu giáo Trường mầm non có chức thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ tháng đến tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành yếu tố nhân cách; chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Trường mầm non có lớp mẫu giáo nhóm trẻ Trường ban giám hiệu có hiệu trưởng phụ trách 6 1.2.5 Cơng nghệ thơng tin giáo dục mầm non 1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 1.3.1 Đặc điểm giáo dục mầm non 1.3.2 Yêu cầu đổi giáo dục mầm non bối cảnh đổi giáo dục 1.3.3 Tầm quan trọng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 1.3.4 Nội dung ứng dụng công nghệ thong tin hoạt động giáo dục trường mầm non * Ứng dụng CNTT xây dựng chủ đề giáo dục * Ứng dụng CNTT thực chủ đề giáo dục * Ứng dụng CNTT khai thác tài liệu giáo viên * Ứng dụng CNTT tự học trẻ hướng dẫn phụ huynh * Ứng dụng CNTT đánh giá trẻ 1.4 Quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non 1.4.1 Lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục 1.4.5 Quản điều kiện hỗ trợ hoạt đông giáo dục trẻ 1.4.6 Quản sử dụng sản phẩm ứng dụng 1.5 Yếu tố ảnh hưởng tới quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 1.5.1 Yếu tố khách quan 1.5.2 Yếu tố chủ quan Tiểu kết chương Trong chương tác giả tìm hiểu khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu: Quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường, trường mầm non, công nghệ thông tin mầm non Đặc biệt, tác giả làm bật nội dung quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Ngoài ra, tác giả trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu nước giới, qua làm rõ nghiên cứu tác giả Các nội dung chương sở luận cho việc nghiên cứu thực trạng quản ứng dụng CNNT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều Nội chương tác giả 8 Chương THỰC TRẠNG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRIỀUTHANH TRÌ - NỘI 2.1 Khái quát giáo dục Trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội 2.1.1 Hệ thống nhóm lớp trường Mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội 2.1.2 Quy mô trường, lớp, học sinh 2.1.3 Đội ngũ giáo viên 2.1.4 Cơ sở vật chất 2.1.5 Thành tựu đạt 2.2 Tổ chức hoạt động khảo sát 2.2.1 Mục đích khảo sát 2.2.2 Đối tượng khảo sát 2.2.3 Nội dung khảo sát 2.2.4 Phương pháp công cụ khảo sát 2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội 2.3.1 Ứng dụng CNTT xây dựng chủ đề giáo dục 2.3.2 Ứng dụng CNTT thực chủ đề giáo dục * Ứng dụng CNTT môn khám phá khoa học Ứng dụng CNTT mơn tốn Ứng dụng CNTT mơn văn học Ứng dụng CNTT môn âm nhạc Ứng dụng CNTT mơn tạo hình 2.3.3 Ứng dụng CNTT khai thác tài liệu giáo viên Bảng 2.1: Thực trạng ứng dụng CNTT để khai thác tài liệu GV trường mầm non Tân Triều TT Thường xuyên Hình thức ứng dụng Không thường xuyên Không sử dụng Số lượng % Số lượng % Số lượng % Dùng máy tìm kiếm 50 83,3 10 16,7 0 Dùng từ điển mở 22 36,7 20 33,3 18 30 Dùng thư viện giảng 10 16,7 30 50 20 33,3 2.3.4 Ứng dụng CNTT tự học trẻ hướng dẫn phụ huynh 2.3.5 Ứng dụng CNTT đánh giá trẻ Bảng : Thực trạng ứng dụng CNTT đánh giá trẻ Mức độ thực (%) Hoạt động ứng dụng CNTT đánh giá trẻ Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển trí tuệ trẻ Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển thể chất trẻ Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển ngôn ngữ trẻ Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển tình cảm kỹ xã hội trẻ 5.Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển thẩm mỹ trẻ Kết thực (%) Không Không Thường Thỉnh thường thực Tốt xuyên thoảng xuyên Khá TB Yếu 75 15 10 80 10 10 60 35 70 15 15 55 25 15 60 10 30 70 20 10 75 15 10 55 10 20 60 30 10 10 2.4 Thực trạng quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội 2.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục Bảng 23: Thực trạng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều Rất tốt STT NỘI DUNG Tốt Chưa tốt Số lượng % Số lượng % Số lượng % Kế hoạch đầu tư tran0g thiết bị CNTT 30 50 20 33,3 10 16,7 Kế hoạch bồi dưỡng CNTT 20 33,3 25 41,7 15 25 Kế hoạch tổ chức, triển khai, quản ứng dụng 20 33,3 20 33,3 20 33,3 Kế hoạch đánh giá hiệu ứng dụng 15 25 15 25 30 50 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục Bảng : Thực trạng tổ chức thực kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều Rất tốt STT NỘI DUNG Tốt Không tốt Số lượng % Số lượng % Số lượng % Soạn giáo án thực giảng có ứng dụng CNTT 10 16,7 40 66,6 10 16,7 Tổ chức bồi dưỡng CNTT 10 16,7 25 41,7 25 41,7 Tổ chức, triển khai, quản ứng dụng 15 25 35 58,3 10 16,7 11 Rất tốt STT NỘI DUNG Tốt Không tốt Số lượng % Số lượng % Số lượng % Ứng dụng CNTT việc đánh giá phát triển trí tuệ thể chất trẻ 25 41,7 25 41,7 10 16,7 Hướng dẫn trẻ học tập với website phần mềm học tập 20 33,3 20 33,3 20 33,3 Khai thác liệu, thông tin qua mạng internet để phục vụ dạy học 10 16,7 40 66,6 10 16,7 2.4.3 Thực trạng đạo thực kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục Bảng 2.5: Thực trạng đạo thực kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều Rất tốt STT NỘI DUNG Chỉ đạo đầu tư trang thiết bị CNTT Chỉ đạo nội dung, hình thức bồi dưỡng CNTT Chỉ đạo nội dung ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục Chỉ đạo việc xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sản phẩm ứng dụng Tốt Không tốt Số lượng % Số lượng % Số lượng % 40 66,6 10 16,7 10 16,7 30 50 25 41,7 8,3 45 75 15 25 0 35 58,3 15 25 10 16,7 40 66,6 10 16,7 10 16,7 12 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá, quản sử dụng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục Bảng 2.6: Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trường mầm non Tân Triều Rất tốt STT NỘI DUNG Số lượng Kiểm tra, đánh giá phạm 20 vi ứng dụng Kiểm tra, đánh giá mức độ ứng dụng 30 Kiểm tra, đánh giá nội 25 dung ứng dụng Kiểm tra, đánh giá hiệu ứng dụng 30 Tốt Không tốt % Số lượng % Số lượng % 33,3 25 41,7 15 25 50 20 33,3 10 16,7 41,7 25 41,7 10 16,7 50 15 25 15 25 Bảng 2.7: Thực trạng quản sử dụng sản phẩm ứng dụng CNTT giáo dục mầm non trường mầm non Tân Triều Rất tốt STT NỘI DUNG Tốt Không tốt Số lượng % Số lượng % Số lượng % Quản sản phẩm ứng dụng 50 83,3 10 16,7 0 Quản trang thiết bị CNTT 45 75 8,3 10 16,7 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội 2.5.1 Mặt mạnh 2.5.2 Mặt hạn chế, tồn 13 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn * Nguyên nhân khách quan * Nguyên nhân chủ quan Tiểu kết chương Trong chương này, tác giả tập trung phân tích thực trạng quản hoạt động ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân Triều Trên sở nghiên cứu báo cáo tổng kết, phân tích kết khảo sát phiếu hỏi, tác giả đánh giá tình hình sở vật chất, tình trạng đội ngũ giáo viên, thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT quản ứng dụng CNTT giáo dục, quản lý, nhà trường Trường mầm non Tân Triều có điều kiện sở vật chất đáp ứng tốt cho hoạt động ứng dụng CNTT nhà trường Đội ngũ GV, NV có trình độ chun mơn, phẩm chất, trình độ tin học phù hợp để ứng dụng CNTT công việc Kết đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trường cho thấy: đa số hoạt động ứng dụng CNTT thực tốt Tuy nhiên, cần trọng hoạt động ứng dụng CNTT giáo dục trẻ để nâng cao chất lượng nhà trường Tác giả phân tích thực trạng quản hoạt động ứng dụng CNTT giáo dục trẻ mầm non trường mầm non Tân Triều Đồng thời, tác giả vào tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng để rút điểm đạt được, điểm hạn chế cơng tác quản hoạt động ứng dụng CNTT trường Đây sở quan trọng để tác giả đề biện pháp quản hoạt động ứng dụng CNTT trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội chương 14 Chương BIỆN PHÁP QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRIỀUTHANH TRÌ -HÀ NỘI 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 Biện pháp quản ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân TriềuThanh Trì - Nội 3.2.1 Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh 3.2.2 Nâng cao kiến thức, kỹ Công nghệ thông tin cần thiết cho giáo viên 3.2.3 Tăng cường hiệu đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ 3.2.4 Đổi công tác đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ 3.2.5 Đẩy mạnh kiểm tra đánh giá trình hiệu ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ 3.2.6 Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ 3.3 Mối quan hệ biện pháp Trong 06 biện pháp mà tác giả đề xuất nói có vị trí quan trọng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân Triều Chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, biện pháp điều kiện, tiền đề biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy lẫn hệ thống tổng thể trường mầm non Cụ thể: 15 Biện pháp thứ tiền đề để xây dựng phát triển biện pháp khác Khi Cán bộ, giáo viên nhận thức đầy đủ vai trò, lợi ích việc ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ, nhận thức chuyển thành tâm, khắc phục khó khăn, tìm biện pháp để thực tốt yêu cầu cụ thể vấn đề tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bảo quản thiết bị, đầu tư sở vật chất, phần mềm tin học, xây dựng kế hoạch,… ngược lại CBQL không hiểu hiểu chưa thấu đáo rụt rè, khơng tâm khơng thể triển khai tốt ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ mầm non Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên trường mầm non (biện pháp thứ 2) coi tảng vấn đề nên quan tâm hàng đầu Bởi đội ngũ giáo viên không chủ động kiến thức, kỹ tin học khó khăn khâu thực hiện, đồng thời với giáo viên mầm non kỹ khai thác CNTT chưa tốt ảnh hưởng nhiều đến q trình dạy học có yếu tố ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Các cấp quản giáo dục phải quan tâm đến công tác Tăng cường đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ (biện pháp thứ 3) Tăng cường đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ (biện pháp thứ 4) Bên cạnh việc Đổi kiểm tra đánh giá trình kết ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ (biện pháp thứ 5) đóng vai trò quan trọng điều hướng tiến trình thực Tiếp đó, cần Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ nhằm điều chỉnh việc ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ cho hướng đạt hiệu (biện pháp thứ 6) Đây sở để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội vào giai đoạn 16 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm Kiểm định nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm Để tiến hành đánh giá mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất đây, tiến hành khảo nghiệm phương pháp điều tra thông qua phiếu xin ý kiến dành cho Lãnh đạo trường mầm non Tân Triều GV trường mầm non Tân Triều 3.4.3 Nội dung phương pháp khảo nghiệm Tổng số người xin ý kiến: 60 người (Trong đó: CBQL nhà trường: 03; Giáo viên: 57) Số phiếu thu về: 60 phiếu 60 phiếu trả lời đầy đủ (đánh dấu đủ vào ý hỏi), nên khơng có phiếu bị loại Tổng hợp kết xử phiếu hỏi thể bảng 9,10 đây: Bảng 2.8: Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp đề xuất Mức độ cần thiết Biện pháp Rất cần thiết Cần thiết SL Không cần thiết % SL % SL % Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục 40 trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh 66,7 20 33,3 0 Nâng cao kiến thức, kỹ tin học 45 cần thiết cho giáo viên 75 15 25 0 83,3 10 16,7 0 Tăng cường đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ 50 17 Mức độ cần thiết Biện pháp Rất cần thiết Cần thiết SL Không cần thiết % SL % SL % Tăng cường đạo ứng dụng CNTT 55 hoạt động giáo dục trẻ 91,6 8,4 0 Đổi kiểm tra đánh giá trình kết ứng dụng CNTT hoạt 45 động giáo dục trẻ 75 15 25 0 Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ 50 thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ 83,3 10 16,7 0 Bảng 2.9: Đánh giá mức độ khả thi biện pháp Biện pháp Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục trẻ cho CBQL, GV phụ huynh học sinh Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên Tăng cường đầu tư CNTT phục vụ hoạt động giáo dục trẻ Tăng cường đạo ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Đổi kiểm tra đánh giá trình kết ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ Mức độ khả thi Không khả Rất khả thi Khả thi thi SL % SL % SL % 45 75 15 25 0 40 66,7 20 33,3 0 50 83,3 10 16,7 0 45 75 15 25 0 48 80 10 16,7 3,3 55 91,6 8,4 0 18 3.4.4 Phân tích kết khảo nghiệm Qua bảng cho thấy: Đại đa số CBQL, GV đánh giá biện pháp mà đề tài đề xuất có tính cần thiết khả thi tương đối cao mức độ tương đương Đặc biệt biện pháp Phối hợp nhà trường với phụ huynh học sinh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục trẻ đánh giá cao (83,3% mức độ cần thiết 91,6% mức độ khả thi) Điều chứng tỏ mối quan hệ phụ huynh nhà trường có vai trò quan trọng việc giáo dục trẻ mầm non Tuy nhiên, biện pháp Nâng cao kiến thức, kỹ tin học cần thiết cho giáo viên lại đánh giá mức độ khả thi 66,7% cho thấy để biện pháp thực có hiệu chịu định, tác động ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan, chủ quan (đặc biệt vấn đề nguồn lực tài chính) Do biện pháp cần thiết khó thực triệt để hiệu so với biện pháp lại Các biện pháp lại đánh giá mức độ cần thiết khả thi cao Như vậy, số liệu cho phép khẳng định tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất mức cao, biện pháp đề xuất cần thiết ứng dụng thực tiễn thuận lợi, dễ dàng đem lại hiệu mong muốn công tác quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội Tiểu kết chương Trong chương tác giả đề xuất 06 biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội Những biện pháp quản mà tác giả đề xuất đưa dựa sở nghiên cứu nội dung đặc điểm hoạt động ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ điều kiện nay; nghiên cứu sở luận cơng tác quản giáo dục nói chung, quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ nói riêng việc vận dụng điều kiện thực tiễn trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội 19 Quá trình đề xuất đảm bảo tính pháp lý, tính hệ thống, tính hiệu tính thực tiễn biện pháp Việc khảo nghiệm cho thấy tính cần thiết tính khả thi biện pháp Các biện pháp đề xuất triển khai áp dụng mặt phải triển khai cách kịp thời, đồng bộ, thường xuyên trình xây dựng triển khai thực nhiệm vụ giai đoạn, năm học Tuy vậy, biện pháp đề xuất khẳng định qua khảo nghiệm nên triển khai áp dụng cần thực linh hoạt, sáng tạo có điều chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu cao quản 20 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Công nghệ thông tin sử dụng phổ biến có tác động mạnh mẽ đến tất lĩnh vực đời sống xã hội Do đó, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin lĩnh vực giáo dục nói chung cơng tác quảngiáo dục mầm non nói riêng ngày trở nên cấp thiết Thực tế công tác trường mầm non Tân Triều năm qua, đặc biệt năm học 2015-2016, việc ứng dụng CNTT lãnh đạo nhà trường, toàn thể giáo viên đơn vị quan tâm, việc ứng dụng CNTT giáo dục mầm non đem lại nhiều kết to lớn nhận thức, lề lối làm việc, hiệu công tác phận, tổ chức đoàn thể, cá nhân trường mầm non Tân Triều bước nâng cao vào nề nếp Ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non yêu cầu tất yếu, bắt buộc tất đội ngũ giáo viên thời đại ngày để theo kịp với phát triển thời đại - thời đại CNTT Luận văn tác giả nghiên cứu, tổng thuật nội dung luận CNTT, ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Qua đó, luận văn nghiên cứu đưa yếu tố ảnh hưởng đến hiệu công tác quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Luận văn nghiên cứu, điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non trường mầm non Tân Triều nay, tìm hiểu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản ứng dụng Qua đó, chúng tơi đánh giá cách khái quát thực trạng quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non nhà trường: điểm mạnh, điểm hạn chế, nguyên nhân hạn chế sở để đề xuất biện pháp quản chương luận văn 21 Trên sở nghiên cứu luận khảo sát thực tiễn, đề tài đề xuất 06 quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Các biện pháp xây dựng có sở luận phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường Kết khảo nghiệm biện pháp quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non trường mầm non Tân Triều cho thấy biện pháp có tính cấp thiết khả thi cao Kết nghiên cứu tin cậy hữu ích cho trường mầm non Tân TriềuThanh Trì Nội công tác quản ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Khuyến nghị 2.1 Đối với Phòng Giáo dục vả Đào tạo Huyện Thanh Trì Cung cấp trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT cho đơn vị trường học như: máy phô tô, máy chiếu Projector, ti vi Quan tâm nhiều việc đầu tư sở vật chất theo đề án trường chuẩn đơn vị Thành lập Website riêng Phòng GD&ĐT để thơng tin liên lạc Phòng GD&ĐT đến trường ngược lại nhanh chóng, kịp thời hơn, đồng thời đơn vị tiện việc gửi, nhận số thông tin cần xử lí gấp Tổ chức hoạt độngứng dụng CNTT để đơn vị tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn Coi việc ứng dụng CNTT tiêu thi đua quan trọng đơn vị có điều kiện thuận lợi địa bàn huyện 2.2 Đối với Ban giám hiệu - Nhà trường cần huy động nguồn lực để trang bị thêm CSVC, xây dựng phòng học, đầu tư thêm máy tính, mạng máy tính cho nhà trường đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy tính đại, máy tính, mạng máy tính cho nhà trường 22 - Tăng cường đạo, giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá cá nhân, tổ nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non Để từ có kế hoạch rút kinh nghiệm tiến hành điều chỉnh kịp thời Có hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ, nhóm thực tốt, hiệu việc ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục mầm non - Tạo điều kiện thời gian vật chất để đội ngũ GV học, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT ứng dụng phần mềm mô phỏng, minh họa, xây dựng sử dụng GAĐT, vào hoạt động giáo dục mầm non Kết nối mạng Internet tốc độ cao để CBQL, GV tra cứu, tìm kiếm tài liệu, giảng hay, để nâng cao chất lượng dạy học trường mầm non Tân Triều - Để đảm bảo có thông tin liên lạc kịp thời đến giáo viên, trường mầm non Tân Triều cần sử dụng địa mail, hệ thống trang Web trường, đặc biệt phần mềm office (Văn phòng trực tuyến – phần mềm Sở GD&ĐT Nội số đơn vị trường học địa bàn thành phố triển khai hiệu Tại đây, công tác quản lí cán quản lí tích hợp đầy đủ tiện lợi như: lập lịch công tác, trao đổi thông tin: - đến, chia hồ sơ liệu, lưu trữ xử lí cơng văn, quản lí nhân ) 2.3 Đối với giáo viên - Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ sử dụng máy tính phần mềm Tin học với giáo viên giáo viên Tin học giáo viên có kỹ tốt Tin học trường, theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ yếu vào kỹ mà giáo viên cần sử dụng trình soạn giảng hàng ngày lấy thông tin từ trang Web phổ biến thông dụng, bước soạn trình chiếu, phần mềm thơng dụng, cách chuyển đổi loại phông chữ, cách sử dụng số phương tiện máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách thiết kế kiểm tra - Định hướng cho giáo viên ln có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT hiệu quả, phận chuyên môn nghiên cứu chọn lọc photo 23 phát cho giáo viên (bằng cách làm nhà trường có nhiều tài liệu hay, dễ thực hành cho giáo viên sử dụng như: tài liệu hướng dẫn soạn giáo án Power Point, hướng dẫn sử dụng máy chiếu, hướng dẫn thiết kế giảng điện tử E-Learning, E Mind Maps, Lecture Maker, Photo Story ) - Giáo viên cần tích cực tham gia thi ứng dụng CNTT trường, ngành tổ chức Bởi tham gia thi yêu cầu sản phẩm đòi hỏi người tham gia thi phải có đầu tư nhiều thời gian, công sức, chất xám việc phải học hỏi người giỏi Như vậy, vơ hình chung việc rèn kỹ năng, tự học học hỏi đồng nghiệp đẩy mạnh - Khuyến khích cán giáo viên nhà trường kết nối Internet, mua Dcom 3G theo chương trình khuyến mại dành riêng cho ngành giáo dục - Để tăng cường kĩ sử dụng vi tính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo nguồn tư liệu phong phú cho cán bộ, giáo viên, nhà trường cần tiến hành tập huấn công nghệ thông tin cho giáo viên, hướng dẫn kinh nghiệm truy cập Internet, kĩ sử dụng phần mềm soạn giảng, khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia trang Violet, tạo trang Web (thừa kế từ Violet) để upload giáo án, tài liệu, giảng tạo thành nguồn tài nguyên phong phú phục vụ cho công tác tra cứu, tham khảo, giảng dạy; thực gửi trao đổi thư từ, thông tin thành viên trang Web Đặc biệt từ năm học 2015-2016, nhà trường xây dựng Website riêng, tạo nguồn tài liệu mở gồm thư mục như: chuyên đề, đề cương ôn tập, thư viện phần mềm, thư viện giảng, thư viện đề thi cán giáo viên tra cứu, tham khảo, gởi lên tài liệu mà có, tạo nguồn tài liệu phong phú phục vụ cho công tác quản lí giảng dạy cho năm học ... trạng quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục trẻ trường Mầm non Tân Triều – Thanh Trì. .. trọng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 1.3.4 Nội dung ứng dụng công nghệ thong tin hoạt động giáo dục trường mầm non * Ứng dụng CNTT xây dựng chủ đề giáo dục * Ứng dụng. .. 1.2.5 Công nghệ thông tin giáo dục mầm non 1.3 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục trường mầm non 1.3.1 Đặc điểm giáo dục mầm non 1.3.2 Yêu cầu đổi giáo dục mầm non bối cảnh đổi giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non tân triều huyện thanh trì hà nội (tt) , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non tân triều huyện thanh trì hà nội (tt)

Từ khóa liên quan