Tuần 34 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 637 34
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2018, 15:42

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 34 Thứ hai ngày 07 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: liều mạng, vung rìu, lăn quay, quăng rìu, tót lên, lừng lững, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung, lòng nhân hậu Cuội; Giải thích tượng thiên nhiên ước mơ bay lên mặt trăng loài người *Kể chuyện: Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý (SGK) Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ:Tiều phu, Phú ông, khoảng giập bã trầu, rịt, chứng, Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS đọc bài: “Cóc kiện trời” + Gọi học sinh lên bảng đọc “Cóc kiện Trời” nêu nội dung bài? - Giáo viên nhận xét đánh giá - Giáo viên giới thiệu -> Giáo viên ghi tựa lên bảng - HS đọc - Học sinh thực theo YC - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: liều mạng, vung rìu, lăn quay, quăng rìu, tót lên, lừng lững, , - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Tiều phu, Phú ông, khoảng giập bã trầu, rịt, chứng, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh sgk trang 131 - HS quan sát + Chú ý giọng kể linh hoạt: - Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Đoạn 1: Giọng nhanh, hồi hộp đoạn Cuội gặp hổ + Đoạn 2+Đoạn 3: Giọng chậm hơn, nhấn giọng từ ngữ gợi tả hành động, trạng thái: xông lên, vung rìu, lăn quay, leo tót, cựa quậy, vẫy đuôi, không ngờ, sống lại, lừng lững, nhảy bổ, túm, b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó liều mạng, vung rìu, lăn - Học sinh nối tiếp đọc quay, quăng rìu, tót lên, lừng lững, câu trước lớp (2 lượt bài) Chú ý phát âm đối tượng HS M1 - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: Tiều phu, Phú ông, khoảng giập đoạn kết hợp giải nghĩa bã trầu, rịt, chứng, từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Đặt câu với từ: tiều phu, Phú +Ngày xửa ngày xưa/ có tiều phu tên ơng Cuội//.Một hôm/ Cuội vào rừng,/ gặp +… hổ xông đến// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1, M2 e Học sinh thi đọc nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm, - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc luân phiên đọc đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc +Học sinh đọc cá nhân - Yêu cầu học sinh nhận xét +HS tham gia thi đọc - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương -Hs bình chọn bạn thể giọng nhóm đọc tốt g Đọc tồn - u cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương -Lớp đọc đồng TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung, lòng nhân hậu Cuội; Giải thích tượng thiên nhiên ước mơ bay lên mặt trăng loài người *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn + TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp *Việc 2: Đại diện HS đọc đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi : +Nhờ đâu Cuội phát thuốc quý? - Yêu cầu HS đọc to đoạn +Chú Cuội dùng thuốc quý vào việc gì? - Giải nghĩa từ: phú ông +Thuật lại việc xảy với vợ Cuội? Năm học 2017 - 2018 *Dự kiến nội dung chia sẻ: -Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi +Do tình cờ thấy hổ mẹ cứu sống hổ thuốc, -Hs đọc đoạn + để cứu sống người có gái phú ơng, phú ông gả cho +Vợ Cuội bị trượt chân ngã vỡ đầu Cuội rịt thuốc vợ không tỉnh lại, Vợ Cuội sống lại mắc chứng bệnh hay quên - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn -Hs đọc đoạn +Vì cuội bay lên cung trăng? +Vợ Cuội quên lời chồng dặn, đem nước giải tưới cho cây, khiến cât lừng lững bay lên trời Cuội sợ nhảy bổ tới, đưa Cuội lên tận cung trăng +Nếu sống nơi sung sướng + xa người thân, khơng làm cơng việc u thích, em có cảm thấy sung sướng khơng? +Câu chuyện nói lên điều gì? *Nội dung: Ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung, lòng nhân hậu Cuội; => GV Giải thích tượng thiên Giải thích tượng thiên nhiên nhiên ước mơ bay lên mặt trăng loài người - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết, - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 1) - HS lắng nghe - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - HS đọc - HS đọc cá nhân -> chia sẻ + Bài đọc với giọng nhanh, hồi hộp đoạn nhóm giọng đọc đoạn Cuội gặp Cuội gặp hổ giọng chậm hơn, nhấn giọng hổ ( ) từ ngữ gợi tả hành động, trạng thái: xông lên, vung rìu, lăn quay, leo tót, cựa + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 quậy, vẫy đuôi, không ngờ, sống lại, + Đọc đoạn văn (đoạn 1) + HS đọc theo YC (trong nhóm) + Đọc nối tiếp thi đọc đoạn câu - Các nhóm thi chuyện - HS theo dõi, nhận xét cách đọc +Mời số nhóm thi đọc diễn cảm - HS thi đọc đoạn văn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên lớp bình chọn bạn đọc -Bình chọn bạn đọc hay hay Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý - HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời Cuội * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - Cho HS qua sát tranh minh họa - HS quan sát tranh - Mời hai em nói vắn tắt nội dung - Quan sát tranh gợi ý để kể lại tranh câu chuyện + GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa - Cả lớp quan sát tranh minh họa kết hợp gợi ý sgk trang 132,133 trang 131 kết hợp nội dung đoạn nội dung đoạn truyện kể lại toàn trang 131sgk , gợi ý sgk trang 132,133 để câu chuyện kể lại câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh - Yêu cầu Hs quan sát tranh, nêu vắn tắt -HS thực theoYC nội dung đoạn - Hướng dẫn HS chọn cách thức kể chuyện +Yêu cầu HSQS tranh + HS QS tranh + Đọc nội dung đoạn truyện + Đọc nhẩm nội dung đoạn +Đọc gợi ý sgk trang 132,133 -HS chọn vai nhân vật để kể -HS chọn vai Cuội , vai vợ Cuội,… + Đoạn 1: Cây thuốc quý + Đoạn 2: Vợ chồng Cuội + Đoạn 3: Lên cung trăng - GV nhận xét, nhắc HS kể toàn câu -Lắng nghe Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp chuyện theo lời kể Cuội, *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M4 kể mẫu - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể *Lưu ý HS kể lời phải xưng tơi b HD HS kể chuyện nhóm - u cầu HS kể chuyện nhóm - GV nhóm quan sát HS kể chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu chuyện theo vai nhân vật Cuội, -GV nhận xét, đánh giá Năm học 2017 - 2018 - HS M4 kể mẫu theo gợi ý +Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa, gợi ý sgk trang 132,133 nội dung đoạn truyện tập kể +HS kể chuyện cá nhân +HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể chuyện - HS kể chuyện nhóm (N2) + HS (nhóm 2) kể nhóm - HS nhóm chia sẻ, + Đại diện số nhóm kể chuyện Các nhóm theo dõi, nhận xét - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - > Lớp bình chọn người kể hay - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) -Câu chuyện muốn khuyên -HS ( ) điều ? - Về kể chuyện cho người thân nghe -Về nhà tập kể lại nhiều lần - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước - Lắng nghe thực “Mưa” Điều chỉnh: Tốn ƠN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 (Tiếp) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết) số phạm vi 100000 - Giải toán hai phép tính -Thực hành 1,2,3,4 (cột 1,2) Kĩ năng: Rèn kĩ thực bốn phép tính phạm vi 100000 Thái độ: GD HS tính trung thực II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Phiếu học tập, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -HS hát tập thể TBVN cho lớp hát: Em tập làm toán -Lắng nghe -> Ghi vào - GV kết nối với nội dung - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ bốn phép tính phạm vi 100000 - Rèn kĩ giải toán hai phép tính -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT 1, 2, 3,4(cột 1,2) * Cách tiến hành: - GV giao nhiệm vụ -Thực nhiệm vụ HĐ học tập -TBHT điều hành cho lớp chia sẻ *Việc 1: Củng bốn phép tính a.Bài tập 1: Cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào ghi -> chia sẻ trước + Nhận xét phép tính -Thống cách làm đáp án đúng: biểu thức? + Trong biểu thức có dấu phép tính VD:+ 3000 + 2000 x = 3000 + 4000 = 7000 cộng phép tính nhân bạn cần thực + 14 000 – 8000 : = 14 000 - 4000 nhẩm nào? = 10 000 ( ) *Lưu ý trợ giúp để đối tượng M1 hoàn thành BT: *GV củng cố cách tính nhẩm b Bài tập 2: HĐ cá nhân – Cả lớp - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC - HS làm cá nhân -> chia sẻ kết Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp -> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 cách đặt tính cách tính số tự nhiên *GV củng cố cách đặt tính cách tính *Việc 2: Củng cố giải tốn c Bài tập 3: HĐ cá nhân- lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập Năm học 2017 - 2018 +HS nêu cách đặt tính, cách tính 998 + 5002 998 +5002 6000 ( ) -2 HS nêu u cầu tập - Tìm hiểu tốn nêu bước giải - HS làm vào ghi - GV yêu cầu HS làm cá nhân *Lưu ý khuyến khích để đối tượng M1 - HS lên chia sẻ trước lớp kết Tóm tắt chia sẻ nội dung Cửa hàng có: 6450lít dầu *GV Củng cố bước làm Đã bán : 1/3 số lít dầu tốn Còn lại : lít dầu? + Tìm số dầu bán Bài giải + Tìm số lít dầu lại Số lít dầu bán là: (u cầu HS tìm chỗ sai để sửa) 6450 : = 2150 (l) Số lít dầu lại là: 6450 – 2150 = 4300 (l) Đ/S: 4300 l dầu d Bài tập (cột 1,2 ) Làm việc nhóm (Sử dụng kĩ thuật khăn trảibàn) - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Hslàm cá nhân- thảo luận cặp đơi -> - GV u cầu nhóm trưởng điều hành thống ghi KQ vào phiếu -GV chốt kết quả: Nhẩm viết số vào - Đại diện nhóm nêu ý kiến trống để có kết -Thống cách làm đáp án đúng: 326 211 *BTPHNL x x Bài tập (cột 3,4 ) 978 844 ( ) - HS đọc YC -Giao nhiệm vụ cho HS -HS đọc YC -> làm cá nhân- > báo -Đánh giá KQ làm cáo KQ với GV 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - HSTL -Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Ôn tậpvề đại lượng - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đạo đức DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG (Chủ đề chăm sóc trồng vật ni) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh biết được: - Sự cần thiết phải chăm sóc trồng vật ni cách thực - Biết phản đối hành vi phá hoại trồng, vật nuôi - Báo cho người có trách nhiệm phát hành vi phá hoại trồng vật nuôi Hành vi: Không hái hoa bẻ cành không phá hoại xanh Thái độ: GDHS ý thức chăm sóc, bảo vệ trồng, vật nuôi nhà, trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh số trồng, vật nuôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Vườn nhà bé - Học sinh hát tập thể - Bài hát có nội dung gì? - HSTL - HS lắng nghe, - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu HS biết: - Sự cần thiết phải chăm sóc trồng vật ni cách thực - Biết phản đối hành vi phá hoại trồng, vật ni - Báo cho người có trách nhiệm phát hành vi phá hoại trồng vật ni *Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp  Việc 1: Thảo luận lớp -Nhận phiếuHT ->thực theo - Giáo viên phát phiếu HT(các câu hỏi) YC -Gọi TBHT điều hành HĐ chia sẻ: - Lớp làm việc cá nhân - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: -HS chia sẻ -> thống ý kiến - Một số HS trình bày (có liên hệ với thực tế gia đình mình) + Nhà em ni vật, trồng nhằm mục + Nhà em trồng cây…để lấy rau ăn bán để lấy tiền đích gì? + Em chăm sóc trồng, vật ni có tác + Chăm sóc giúp cây, vật Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 dụng gì? + Ngược lại, khơng chăm sóc, trồng, vật nuôi nào? =>Kết luận: Cây trồng vật nuôi cho người để làm thức ăn, bán lấy tiền,… mang lại niềm vui … + Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ  Việc : Thảo luận xử lí tình -Giáo viên nêu tình chia nhóm thảo luận để đóng vai -TBHT điều hành HĐ chia sẻ trước lớp +Cần chăm sóc bảo vệ vật gia đình + Cần bảo vệ tất lồi vật, trồng +Cần chăm sóc trồng,vật ni thường xun, liên tục + Cần phải chăm sóc tất vật vật ni, trồng có lợi + Chăm sóc trồng phải thường xuyên, liên tục hiệu =>Giáo viên nhận xét, chốt ý tình - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ  Việc : Thảo luận xử lí tình u cầu thảo luận theo cặp xử lí tình sau: -TBHT điều hành HĐ chia sẻ trước lớp + Tình 1: Lan Đào thăm vườn rau Thấy rau có sâu, Đào ngắt có sâu vứt xung quanh Nếu Lan, em nói gì? + Tình 2: Đàn gà nhà Minh lăn chết hàng loạt Mẹ đem chôn hết gà không cho biết gà bị dịch cúm Là Minh, em nói với mẹ? - Theo dõi, nhận xét cách xử lí nhóm * Giáo viên kết luận : Mỗi người cần phải chăm sóc trồng, vật ni phục vụ cho sống mang lại niềm vui cho người - GV gọi đọc phần ghi nhớ Giáo viên: lớn nhanh, tránh bị bệnh + Nếu không, cây/con vật dễ mắc bệnh, chậm lớn +HS lắng nghe -Các nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận, đóng vai để xử lí tình + HS thảo luận nhóm nêu ý kiến -> thống ý kiến cách xử lí tình - Các nhóm chia sẻ nội dung cách giải tình - Các nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến (nếu có) +HS thảo luận cách xử lí tình +Đại diện nhóm trình bày *Dự kiến cách giải tình -Tình 1: Nói Đào gom sâu lại đem nhà giết Nếu để lung tung, sâu bò sang vườn nhà khác Sau nói bố mẹ phun thuốc -Tình 2: Nói mẹ làm chuồng, cho gà uống thuốc phòng bệnh, chơn kĩ gà chết, báo cho nhân viên thú y để có cách phòng dịch + Các nhóm khác bổ sung, nhận xét -Lớp bình chọn nhóm có cách giải hay + Lắng nghe giáo viên nhận xét , chốt ý Ghi nhớ: Chăm sóc trồng vật nuôi mang lại niềm vui cho Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 bạn bạn tham gia làm cơng việc có ích phù hợp với khả 3.HĐ Tiếp nối: (3 phút) -Liên hệ, giáo dục HS chăm sóc, bảo vệ + Học sinh nêu số việc làm làm để chăm sóc, bảo vệ trồng, vật nuôi nhà, trường trồng, vật nuôi nhà, trường -Nhận xét tiết học -Dặn Học sinh thực hiên tốt điều học + Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét , đánh giá tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò -Chuẩn bị sau: Dành cho địa phương giáo viên Điều chỉnh: Thứ ba ngày 08 tháng năm 2018 Tập đọc MƯA I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc trôi chảy từ dễ phát âm sai ảnh hướng phương ngữ : Lũ lượt, chiều nay, lật đật, nặng hạt, nước mát, cụm lúa, xó kim, lửa reo, bác ếch, tí tách, … - Biết ngắt nhịp hợp lí dòng thơ, nghỉ sau khổ thơ - Biết đọc thơ với giọng tình cảm thể cảnh đầm ấm sinh hoạt gia đình mưa, tình cảm yêu thương người lao động -Hiểu nội dung : Tả cảnh trời mưa khung cảnh sinh hoạt ấm cúng gia đình mưa thể tình yêu thiên nhiên , yêu sống gia đình tác giả - Học thuộc lòng thơ Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu thơ - Hiểu từ ngữ lũ lượt, lật đật 3.Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa thơ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tốn ƠN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TIẾP) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tính diện tích hình chữ nhật, hình vng hình đơn giản tạo hình chữ nhật, hình vuông - HS làm BT 1, 2, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhận biết, tính diện tích hình vng - HCN Thái độ: - Giáo dục HS tự giác học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C “Bắn tên” -TBHT điều hành + Nội dung chơi chu vi, diện tích -HS tham gia chơi hình vng, HCN +Muốn tính chu vi hình vng bạn làm nào? +Muốn tính chu vi HCN bạn làm nào? (…) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Tuyên dương - Tổng kết T/C -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ tính diện tích hình vng hình đơn giản tạo hình vng - Rèn kĩ tính diện tích hình chữ nhật hình đơn giản tạo hình chữ nhật - Vận dụng kiến thức làm tập BT 1, 2, * Cách tiến hành: Hoạt động lớp *Việc 1: Ơn diện tích hình vng Bài tập 1: Làm việc lớp +GV giao nhiệm vụ: - YC HS đọc YC - Giáo viên nhận xét đánh giá =>GV chốt đáp án Giáo viên: - HS đọc YC - HS làm cá nhân -> chia sẻ KQ + HS đếm số ô vuông nêu diện tích hình 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Hình A có diện tích cm2 +Hình B có diện tích 10 cm2 +Hình C có diện tích 18 cm2 +Hình D có diện tích cm2 Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm theo YC *GV giúp HS M1 hoàn thành tập - Đại diện số HS lên chia sẻ KQ + YC HS thuộc quy tắc tính chu vi trước lớp hình chữ nhật HV -Thống cách làm đáp án đúng: Chu vi HCN là: - GV nhận xét, lưu ý áp dụng công thức (12 + 6) x = 36 ( cm) tính chu vi hình vng, chu vi HCN Chu vi HV : x = 36 ( cm) Chu vi HCN chu vi HV (…) Bài tập 3- HĐ nhóm Kĩ thuật khăn trải bàn (N6) - 1HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba -HS làm cá nhân (viết vào phần phiếu cá nhân) –>trao đổi cặp đôi -> Cả bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng nhóm chia sẻ, thống ghi giải vào phiếu M1 hoàn thành BT - GV lưu ý động viên số HS M1 - Đại diện nhóm lên bảng gắn phiếu lớn tương tác, chia sẻ nội dung với - Chia sẻ KQ trước lớp kết - Thống cách làm đáp án đúng: nhóm - HD kẻ thêm để có HV cạnh 6cm + Thực tính DT hình H tạo HV cạnh cm ta tính DT hình H dễ HV có cạnh cm 3cm Cách 1: dàng Diện tích hình ABEG + diện tích hình * GV củng cố cách làm lưu ý HS cần CKHE là: x + x = 45 (cm2) tạo hình thích hợp để tính DT Cách 2: Diện tích hình ABCD + diện tích hình DKHG là: x + x = 45 (cm2) µBài tập PTNL Đ/S: 45cm2 Bài tập (M3+M4): - HS thực Yc -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -HS báo cáo KQ với GV kết - GV chốt đáp án Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Ôn tập giải toán - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tập làm văn NGHE –KỂ: VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO GHI CHÉP SỔ TAY I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe nói lại thơng tin bài: Vươn tới - Ghi vào sổ tay ý thơng tin nghe Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nghe-kể kĩ ghi chép sổ tay Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát tập thể “ .” - HS hát -YC HS đọc sổ tay ghi chép ý - -3 HS đọc câu trả lời Đô-rê-mon - GV nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên - HS mở SGK tập bảng: Nghe – kể: Vươn tới Ghi chép sổ tay HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu - Nghe nói lại thơng tin bài: “Vươn tới sao” *Cách tiến hành Việc : HD học sinh nghe- kể Hoạt động nhóm 4-> lớp Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Hs nêu yêu cầu tập-> lớp - GV đọc bài: Giọng chậm rãi, tự hào đọc thầm theo - GV gọi HS đọc lần 2,3 +HS đọc yêu cầu BT đề +HS hoạt động nhóm mục: a, b, c + Cho HS quan sát tranh ảnh minh hoạ - Quan sát ảnh minh hoạ đọc tên +GV theo dõi, giúp đỡ nhóm tàu vũ trụ tên nhà du hành +TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung vũ trụ - HS nghe Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp +GV nhắc HS chuẩn bị giấy, bút, nghe ghi lại xác số, tên riêng, kiện + Ngày, tháng, năm nào, Liên Xơ phóng thành cơng tàu vũ trụ Phương Đông 1? + Ai người bay lên tàu đó? + Con tàu bay vòng quanh trái đất? + Ngày nhà du hành vũ trụ Am- xtơ- rông tàu vũ trụ A-pô-lô đa lên mặt trăng ngày nào? +Anh hùng Phạm Tuaantham gia chuyến bay vũ trụ tàu Liên hợp Liên Xô năm nào? +GV đánh giá Lưu ý: Khuyến khích M1+M2 trước lớp - HS nối tiếp chia sẻ + 12/4/1961 + Ga –ga-rin + vòng + 21/7/1969 + 1980 -Tun dương nhóm bạn nhớ xác, đầy đủ thông tin, thông báo hay, hấp dẫn HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: - Ghi vào sổ tay ý thơng tin nghe *Cách tiến hành Việc 2: Viết Bài 2: Hoạt động cá nhân -> lớp - Mời HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh dựa vào phần chia sẻ để - Hs nêu yêu cầu ghi lại ý vào sổ tay - Lắng nghe - Yêu cầu HS làm vào VBT - Theo dõi học sinh viết +TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung - Hs viết vào BT - HS đọc lại đoạn văn trước lớp - Gọi số HS đọc viết trước lớp + Hs nhận xét, chia sẻ, bổ sung Ví dụ: a) Ngày 12- -1961, Ga –ga-rin người bay vào vũ trụ b) Ngày 21 – – 1969, am-xt[rông, người Mĩ người lên mặt trăng - Nhận xét nội dung, hình thức, cách dùng c) Người Việt Nam bay vào vũ trụ : Phậm Tuân, 1980 từ, sử dụng dấu câu, (…) - Giáo viên tuyên dương, khen ngợi *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1, M2 tham gia - Bình chọn viết tốt -Lắng nghe vào hoạt động chia sẻ * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học Giáo viên: - Lắng nghe - Lắng nghe 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: - Lắng nghe thực Ôn tập cuối học kì II (T.T) Điều chỉnh: Thể dục TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHĨM - NGƯỜI TRỊ CHƠI : CHUYỂN ĐỒ VẬT I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp học sinh: - Ơn tung bắt bóng nhóm người u cầu thực động tác mức độ tương đối xác - Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật” Yêu cầu biết cách chơi tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyện tuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân bãi chọn nơi thoáng mát, phẳng, vệ sinh sân tập đảm bảo an tồn luyện tập, em có bóng - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi T.C, bóng, dây, III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương Định Đội hình luyện tập pháp dạy học lượng 1.Phần mở đầu : -G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học 5phút -TBTDTT điều hành: +Tập thể dục phát triển chung lần x nhịp + Trò chơi : “Chim bay có bay” +Chạy chậm địa hình tự nhiên 200 – 300 m -GV nhận xét 2/ Phần : - TBTDTT điều hành Ôn tung bắt bóng theo nhóm người: 14 -Yêu cầu Ba người đứng đối diện theo hình phút tam giác, ba em tung bắt bóng qua lại cho hai tay Tung bóng cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 bắt bạn lần đầu tung, bắt theo di chuyển tiến lên hay lùi xuống sau chuyển sang phải, sang trái để bắt bóng tung qua bắt lại khơng để bóng rơi xuống đất nhiều lần tốt *Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân 6phút -Các tổ tự ôn nhảy dây theo khu vực quy định tổ - GV theo dõi động viên HS chưa động tập luyện -Khen ngợi Hs có cố gắng tập luyện 8phút *Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật” -Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm - Yêu cầu tập hợp thành đội có số người -Học sinh cặp thực chơi thử lượt Sau cho chơi thức - GV nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui - GV tổng kết T/C, tuyên dương Hs tích cực tập luyện 2phút 3/Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn hít thở sâu - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà Ôn tung bắt bóng cá nhân Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2018 Tốn ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Rèn luyện kĩ giải tốn hai phép tính - Thực hành 1,2,3 Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ giải toán rút đơn vị Thái độ: Giáo dục học sinh tự giác học tập Yêu toán học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: -Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Gọi thuyền +TBHT điều hành + Muốn tính chu vi HV (HCN) bạn làm -HS tham gia chơi: nào? +Muốn tính diện tích HV (HCN) bạn làm nào? +hình vng có cạnh 4cm Diện tích hình vng ? Lớp 3A có 21 bạn nữ nhiều lớp 3B bạn nữ Lớp 3B có bạn nữ? ( ) -Nhận xét, đánh giá, tuyên dương + Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá bạn nắm vững kiến thức cũ - Kết nối nội dung học -> GV ghi đầu lên bảng: Ôn tập giải -Lắg nghe -> Ghi vào toán 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ giải tốn hai phép tính - Tính nêu ý sai -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT 1, BT2, BT3 * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân - lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu Hs tự làm - HS làm cá nhân - Gọi Hs lên chia sẻ làm - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn -Thống cách làm đáp án thành BT Bài giải + Em làm để tìm kết Số dân tăng năm là: ? 87 + 75 = 162 ( người) -> Lấy số dân cộng với số tăng thêm Số dân là: 5236 + 162 = 5398 (người) *GV củng cố lại giải tốn hai phép tính Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp b Bài tập 2: Làm việc cá nhân– Cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS cá nhân –> chia sẻ N2 - GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn thành BT  Gv củng cố lại bước làm c Bài tập 3: Làm việc cá nhân– Cả lớp - Học sinh đọc yêu cầu - GV yêu cầu HS làm cá nhân + GV trợ giúp HS M1, M2: Lưu ý học HS giải tốn phép tính /?/ Em nêu lại cách làm? + Tìm số trồng: + Tìm 1/3 20500 cây? + Tìm số phải trồng? => Gv củng cố giải tốn phép tính µBài tập PTNL: Bài tập (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết Năm học 2017 - 2018 ĐS: 5398 người - HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân-> đổi chéo chia sẻ: + HS thống KQ Tóm tắt: Cửa hàng có: 1245 áo Đã bán : 1/3 số áo Cửa hàng lại: áo? Bài giải Số áo bán là: 1245 : = 415 (cái) Số áo lại là: 1245 – 415 =830 (cái) Đ/S: 830 áo - HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân -> chia sẻ Bài giải Số dã trồng là: 20 500 : = 100 (cây) Số phải trồng theo kế hoạch là: 20 500 – 100 = 16 400 (cây) Đ/S: 16 400 -HS thực yêu cầu tập + HS làm cá nhân + Nêu thứ tự cách thực tính giá trị biểu thức có ngoặc khơng có ngoặc – Báo cáo KQ với GV - GV chốt đáp án Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - HSTL -Về nhà học chuẩn bị sau tốt nội -Lắng nghe, thực dung mơn học tiết sau: Ơn tập giải tốn(T.T) - Đánh giá tiết học Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Thủ cơng ƠN TẬP CHƯƠNG III- IV I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ đan nan làm đồ chơi đơn giản - HS khéo tay: Làm sản phẩm 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ gấp, cắt, dán giấy 3.Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú với học làm đồ chơi Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Các mẫu sản phẩm học học kỳ II III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( p) - Hát bài: Đôi bàn tay em -Hát tập thể - HS lên nêu quy trình làm + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Gấp, dán quạt quạt giấy tròn? + Bước 3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Một số HS nhắc lại bước làm quạt giấy tròn -HS nhận xét - Kiểm tra chuẩn bị HS -> Kiểm tra ĐDHT - GV, N xét -> Kết nối nội - Ghi vào dung học “Ôn tập chương III IV” 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ đan nan làm đồ chơi đơn giản *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Việc 1: Giáo viên hướng dẫn HS ôn tập * Nội dung Ôn tập : - GV YC HS nêu số sản phẩm học, nhắc - 3-5HS nêu số sản phẩm lại cách làm học, nhắc lại cách làm - Hướng dẫn ôn tập: làm sản - HS quan sát số mẫu sản phẩm thủ công học phẩm thủ công học-> Nhắc lại cách làm - Yêu cầu thực hành làm sản phẩm yêu thích - HS làm thực hành - Trong trình HS làm thực hành, G - HS khéo tay làm đượ V đến bàn quan sát, hướng dẫn HS c sản phẩm thủ cơng theo lúng túng để em hồn thành sản phẩm quy trình kỹ thuật *Việc 2:Trưng bày sản phẩm - Giáo viên tổ chức cho học sinh trang trí -Học sinh trang trí trưng trưng bày sản phẩm bày sản phẩm - HS đặt sản phẩm lên bàn *Việc 3: Đánh giá - Đánh giá sản phẩm HS: + Hoàn thành (A) + Chưa hoàn thành (B) - GV đánh giá sản phẩm thực hành HS khen ngợi để khuyến khích em làm xong sản phẩm - Tuyên dương em hoàn thành tốt - Đánh giá sản phẩm bạn - Bình chọn HS có sản phẩm bước, đẹp sáng tạo, Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ -Một số HS nhắc lại bước làm quạt giấy tròn học tập, kết thực hành HS - Nhận xét chung kiến thức, kỹ thái độ học tập HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ công, -Lắng nghe giấy nháp, bút màu, kéo thủ cơng để học “Ơn - Ghi nhớ thực tập chương III IV –T.T” -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở Điều chỉnh: Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 _ Tự nhiên Xã hội BỀ MẶT LỤC ĐỊA (T.T) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS : - Biết so sánh số dạng địa hình: núi đồi, cao nguyên đồng bằng, sông suối 2.Kĩ năng: Kĩ sống: Giúp HS RKN quan sát, so sánh để nhận điểm giống khác đồi núi, đồng cao nguyên 3.Thái độ: Yêu thích khám phá khoa học II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: Các hình SGK trang 130, 131 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - TBVN cho lớp hát “Trái đất - HS hát tập thể chúng mình) -Các trưởng ban báo cáo việc ôn cũ -HS báo cáo chuẩn bị bạn ban -HS lắng nghe: phụ trách (…) -Mở SGK, ghi - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Biết so sánh số dạng địa hình: núi đồi - Biết so sánh đồng cao ngun - Vẽ hình mơ tả đồi, núi, đồng cao nguyên * Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> nhóm -> lớp *Việc 1: Tìm hiểu đồi núi + GV giao nhiệm vụ: Bước Quan sát hình - Quan sát hình 1, (SGK) tranh, - Gv kẻ bảng cho HS thảo luận ảnh + Yêu cầu Hs thảo luận nhóm theo câu - Thảo luận viết giấy để hoàn thành hỏi : bảng + Hs thảo luận nhóm theo câu hỏi Núi Đồi -> thống ý kiến Độ cao cao Thấp Đỉnh Nhọn Tương đối tròn Sườn Dốc Thoải + Đại diện nhóm chia sẻ kết Bước Trình bày kết thảo luận =>GV kết luận: Núi thường cao đồi thảo luận nhóm có đỉnh nhọn, sườn dốc, đồi +Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đỉnh tròn, sườn thoải * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học Việc 2: Tìm hiểu cao nguyên đồng Bước Quan sát hình - Gv gợi ý + So sánh đồng cao nguyên + Bề mặt đồng cao nguyên giống điểm nào? Bước Trả lời: - GV bổ sung => Đồng cao nguyên tương đối phẳng, cao nguyên cao đồng có sườn dốc Việc Vẽ hình: + Bước Vẽ hình + Bước Nhận xét hình vẽ + Bước Trưng bày - Quan sát hình 3,4,5 SGK (T131) - Thảo luận theo câu hỏi gợi ý GV - Một số cặp hỏi - đáp trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung (…) - HS vẽ hình mơ tả đồi, núi, đồng cao nguyên - Từng cặp HS ngồi gần đổi vở, nhận xét hình vẽ bạn - Trưng bày vẽ số bạn trước lớp -Tuyên dương bạn có sản phẩm đẹp nhất, vẽ sáng tạo, 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -HS nêu - Nêu lại ND - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức tích cực xây dựng - Chuẩn bị : Ơn tập cuối học kì II Lắng nghe, thực Tự nhiên Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực tốt thời gian biểu mùa hè Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt phấn đấu đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hcj tập rèn luyện II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi T/C “A- li - ba - ba” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, -Ôn tập thật tốt để chuẩn bị kiểm tra Tốn, Tiếng Việt -Phát động phong trào “Đơi bạn tiến”; “Tình bạn thân” -Tự tin chia sẻ, tương tác nội dung học tập với bạn nhóm, trước lớp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 44 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 45 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 46 Trường Tiểu học: ... Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Chọn số học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp. .. (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên đọc lại cho học sinh. .. bảng lớp, chia sẻ Giáo viên: 14 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +YC HS viết bảng - Cả lớp viết từ khó vào bảng - Nhận xét viết bảng học sinh - Học sinh đọc - Giáo viên gạch chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 34 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan